Byla e2-6512-949/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rima Gudienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų S. S. ir A. S. ieškinį atsakovui R. S. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

31.

4ieškovė S. S. prašo priteisti iš atsakovo R. S. 3041,50 Eur žalos atlyginimą, 880,00 Eur kapavietės sutvarkymo išlaidas, 196,00 Eur palūkanas ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas A. S. prašo priteisti iš atsakovo R. S. 3041,50 Eur žalos atlyginimą, 167,00 Eur palūkanas ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovė S. S. ir A. S. prašo priteisti iš atsakovo R. S. visas ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

52.

6Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, t. y. asmeniškai, tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo dėl sprendimo už akių nepriėmimo, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

7Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

83.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 mirė ieškovų ir atsakovo motina O. S. (b. l. 19). Iš Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. Lemežienės 2019-01-31 pažymos Nr. S-8 matyti, jog testamento mirusioji sudariusi nebuvo, dėl mirusiosios turto paveldėjimo į notarę kreipėsi visi trys įstatyminiai mirusiosios O. S. įpėdiniai – S. S., A. S. ir R. S. (b. l. 19). Priėmę palikimą ieškovai kreipėsi į kredito įstaigas. „Swedbank“, AB pateikė informaciją, jog 2018-02-18 mirusiosios sąskaitoje Nr. ( - ) buvo 8721,64 Eur suma (b. l. 21). Iš „Swedbank“, AB 2018-03-15 pažymos Nr. VRL-SPAMKT-651 matyti, jog 2018-03-15 sąskaitos Nr. ( - ) likutis – 94,58 Eur (b. l. 22). 2018-04-01 Telšių AVPK Mažeikių r. PK pradėta ikiteisminio tyrimo byla Nr. 01-1-15146-18 pagal ieškovės S. S. pareiškimą dėl pinigų vagystės (b. l. 9, 11-12). Iš 2018-06-20 pranešimo apie įtarimą matyti, jog ikiteisminio tyrimo byloje surinka pakankamai faktinių duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad R. S. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso uždraustą veiką (b. l. 13). Nurodyta, jog R. S. įtariamas tuo, kad laikotarpiu nuo 2018-02-19 iki 2018-02-23 neteisėtai pasinaudodamas mirusiosios O. S. „Swedbank“, AB mokėjimo kortele „Senior Maestro” Nr. ( - ) atsiskaitė parduotuvėse ir bankomatuose išėmė iš viso 8716,41 Eur mirusiosios O. S. banko sąskaitoje buvusių lėšų. Iš 2018-11-12 Šiaulių apygardos teismo nutarties matyti, jog ikiteisminis tyrimas nutrauktas, nenustačius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, konstatuota, jog tai civiliniai santykiai iš kurių kilę ginčai spręstini civilinio proceso tvarka (b. l. 14-18). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius pateikė ieškovei duomenis, jog atsakovas R. S. taip pat gavo 408,46 Eur vienkartines išmokas dėl O. S. mirties (b. l. 23). Iš paveldėjimo teisės liudijimų, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog ieškovai S. S. ir A. S. mirusiosios palikimą priėmė, tačiau į vieną trečiąją dalį palikimo paveldėjimo teisės liudijimas nėra išduotas (b. l. 20, 24-36, 42-43).

104.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta. Be teisinio pagrindo nesąžiningai praturtėjęs kito asmens sąskaita asmuo privalo atlyginti pastarajam tokio dydžio nuostolius, koks yra nepagrįstas praturtėjimas (CK 6.242 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.237 – 6.242 straipsniuose įtvirtintomis taisyklėmis įgyvendinamas vienas pagrindinių civilinės teisės principų – niekas negali praturtėti svetimo nuostolio sąskaita be įstatyme ar sutartyje numatyto pagrindo. Kartu tai reiškia teisę išreikalauti iš kito asmens tai, ką šis nepagrįstai sutaupė, ar kitokią naudą, gautą kreditoriaus sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-136/2014; 2014 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2014). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad šis institutas taikomas tik tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais – sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės – gynybos būdais arba jos apginamos nevisiškai. Pareigos grąžinti be pagrindo įgytą turtą institutas yra bendrojo teisės principo „iš neteisės teisė nekyla“ išraiška. Kad tokia prievolė atsirastų, turtą praradęs asmuo turi įrodyti, kad šis praradimas neturi teisinio pagrindo, t. y. jo įgijimo negalima pateisinti nei konkrečiu teisės aktu, nei sandoriu (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2011).

125.

13Atsakovui nustatytais terminais nepateikus atsiliepimo į ieškovų pareikštą ieškinį, teismas priimdamas galutinį procesinį sprendimą remiasi tik tais įrodymais, kurie nurodyti ieškinyje ir pateikti kartu su juo. Byloje nėra ginčo dėl to, jog 8716,41 Eur mirusiosios O. S. banko sąskaitoje buvusias lėšas panaudojo atsakovas R. S., kaip ir nėra ginčo, jog atsakovas gavo vienkartines išmokas dėl O. S. mirties, iš viso 408,46 Eur sumą. Palikimo atsiradimo momentu laikomas palikėjo mirties momentas (CK 5.3 straipsnio 1 dalis), todėl laikytina, kad lėšos, buvusios O. S. sąskaitoje jos mirties momentu, buvo O. S. palikimo dalis, kurią paveldėti įgijo teisę trys įstatyminiai įpėdiniai – ieškovai S. S. ir A. S. bei atsakovas R. S.. Ieškovai nurodo, jog atsakovas pasisavino lėšas, kurios turėjo sudaryti ir sudarė O. S. palikimą, todėl du trečdalius gautos sumos, kas sudaro 6083,00 Eur atsakovas turėjo grąžinti ieškovams. Ieškovų turto praradimas negali būti pateisinamas, todėl konstatuotina, kad atsakovas be teisinio pagrindo įgijo tai, kas jam nepriklauso. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs ieškovams nurodytas lėšas, todėl ieškovei S. S. 3041,50 Eur žalos atlyginimas ir ieškovui A. S. 3041,50 Eur žalos atlyginimas priteistini iš atsakovo R. S. CK 6.237 straipsnio 1 dalies pagrindu (CPK 178, 185 straipsniai).

146.

15Ieškovė S. S. prašo priteisti iš atsakovo R. S. 880,00 Eur kapavietės sutvarkymo išlaidų. Iš byloje pateikto prašymo pritarti kapavietės įrengimo, pertvarkymo, remonto darbų vykdymui matyti, jog ieškovė S. S. kreipėsi dėl kapavietės įrengimo. Pateikta 2018-08-01 sąskaita faktūra serija: MA 33 Nr. 33, 2018-08-02 kasos pajamų orderio kvitas įrodo, jog ieškovė S. S. sutvarkė kapą ir už kapavietės sutvarkymą sumokėjo 2640,00 Eur. Iš 2018-05-07 Mažeikių rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. Lemežienės pranešimo Nr. S-55 matyti, jog dėl mirusiosios O. S. turto paveldėjimo pagal įstatymą kreipėsi mirusiosios vaikai: A. S., S. S., R. S..

167.

17Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) nėra normos, reglamentuojančios ginčo tarp šalių teisinį santykį – laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų priteisimo iš įpėdinių klausimą, t. y. egzistuoja teisės spraga. Todėl šiuo atveju ginčas spręstinas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, taikant teisės analogiją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012). Ieškovė panaudojo savo asmenines lėšas ir tokiais atvejais tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai vertintini kaip prievoliniai, kur skolininkas (šiuo atveju atsakovas R. S.) prievoliniame teisiniame santykyje turi prievolę atlyginti kreditoriui (ieškovei S. S.) jos reikalaujamą palikėjos laidojimo išlaidų dalį. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas R. S. būtų prisidėjęs prie mirusiosios O. S. laidojimo išlaidų, pateikti įrodymai, jog jis kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir proporcingumo principus, į faktinius bylos duomenis bei nustatytas bylos aplinkybes, konstatuojama, jog tarp šalių egzistuoja prievolinis teisinis santykis, dėl ko atsakovas turi prievolę atlyginti ieškovei (kreditorei) jos reikalaujamas palikėjos kapavietės sutvarkymo išlaidas, todėl ieškovei S. S. iš atsakovo R. S. priteistinos 880,00 Eur kapavietės sutvarkymo išlaidos (CK 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 6.1, 6.2 straipsnio, CPK 3 straipsnio 6 dalis).

188.

19Atsakovas pažeidė prievolių vykdymo principus, prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kadangi atsakovas savo įsipareigojimų atsakovams neįvykdė, todėl iš atsakovo ieškovei S. S. priteistinos 196,00 Eur palūkanos ir ieškovui A. S. priteistinos 167,00 Eur palūkanos, paskaičiuotos už laikotarpį nuo 2018-08-03 iki 2019-04-03 (b. l. 5).

209.

21Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, atsakovas taip pat privalo mokėti ieškovei S. S. 5 (penkių) procentų dydžio įstatymines palūkanas nuo teismo ieškovei priteistos 4117,50 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 29 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovui A. S. atsakovas privalo mokėti 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo teismo ieškovui priteistos 3208,50 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 29 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

2210.

23Ieškovai 2019-05-28 pateikė prašymą, kuriame prašo ieškovams S. S. ir A. S. priteisti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas (165,00 Eur žyminį mokestį, 0,60 Eur įmoką už žyminio mokesčio priėmimą, 1000,00 Eur išlaidas už ieškinio parengimą) lygiomis dalimis iš atsakovo R. S.. Iš 2019-04-07 mokėjimo kvito kopijos, 2019-04-04 sąskaitos už teisines paslaugas Nr. 83, 2019-05-03 pinigų priėmimo kvito matyti, jog 2019-05-28 prašyme nurodytas bylinėjimosi išlaidas šioje byloje sumokėjo ieškovė S. S. (b. l. 8, 50, 51, 52). CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsižvelgiant į tai, jog byloje ieškinys tenkintinas visiškai, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad bylinėjimosi išlaidas apmokėjo ieškovė S. S., vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovo R. S. ieškovei S. S. priteistinos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos: 165,00 Eur žyminis mokestis, 0,60 Eur įmoka už žyminio mokesčio priėmimą, 1000,00 Eur išlaidos už ieškinio parengimą (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

2411.

25Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš bylą pralaimėjusios šalies nepriteisiamos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo R. S. (gim. ( - )) ieškovei S. S. (a. k. ( - ) 3041,50 Eur (trijų tūkstančių keturiasdešimt vieno euro 50 centų) žalos atlyginimą, 880,00 Eur (aštuonių šimtų aštuoniasdešimties eurų) kapavietės sutvarkymo išlaidas, 196,00 Eur (vieno šimto devyniasdešimt šešių eurų) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 4117,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 165,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį, 0,60 Eur (60 centų) įmoką už žyminio mokesčio priėmimą, 1000,00 Eur išlaidas už ieškinio parengimą.

29Priteisti iš atsakovo R. S. (gim. ( - ) ieškovui A. S. (a. k. ( - ) 3041,50 Eur (trijų tūkstančių keturiasdešimt vieno euro 50 centų) žalos atlyginimą, 167,00 Eur (vieno šimto šešiasdešimt septynių eurų) palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3208,50 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. balandžio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

31Ieškovai per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Rima Gudienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų S. S.... 3. 1.... 4. ieškovė S. S. prašo priteisti iš atsakovo R. S. 3041,50 Eur žalos... 5. 2.... 6. Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai, Lietuvos Respublikos... 7. Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.... 8. 3.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018 mirė ieškovų ir atsakovo motina O. S.... 10. 4.... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.237 straipsnio 1... 12. 5.... 13. Atsakovui nustatytais terminais nepateikus atsiliepimo į ieškovų pareikštą... 14. 6.... 15. Ieškovė S. S. prašo priteisti iš atsakovo R. S. 880,00 Eur kapavietės... 16. 7.... 17. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK) nėra normos,... 18. 8.... 19. Atsakovas pažeidė prievolių vykdymo principus, prievolė pasibaigia tinkamu... 20. 9.... 21. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl vadovaujantis... 22. 10.... 23. Ieškovai 2019-05-28 pateikė prašymą, kuriame prašo ieškovams S. S. ir A.... 24. 11.... 25. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo R. S. (gim. ( - )) ieškovei S. S. (a. k. ( - ) 3041,50... 29. Priteisti iš atsakovo R. S. (gim. ( - ) ieškovui A. S. (a. k. ( - ) 3041,50... 30. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovai per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...