Byla e2-427-964/2017
Dėl skolos priteisimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti jai iš atsakovo A. P. 600 Eur negrąžintos paskolos, 187,20 Eur nesumokėtų palūkanų, 41,52 Eur administravimo mokesčio, 9,85 Eur mokėjimo palūkanų, 10,57 Eur nesumokėtų delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas A. P. atsiliepimu su ieškiniu sutiko, tačiau prašė išdėstyti būsimo šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymą 12 mėnesių laikotarpiui.

5Kadangi ieškinio suma neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų, šalys bylos nagrinėti žodinio proceso tvarka neprašė, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 441 straipsnis). Šalims apie teismo posėdį yra pranešta tinkamai (atsakovui nutartis dėl posėdžio paskyrimo siųsta jo paties atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu, todėl laikoma įteikta pagal CPK 121 str. 2 d.). Papildomų prašymų negauta (CPK 133 straipsnio 3 dalis).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2016-08-26 atsakovas A. P. elektroniniu būdu pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_127901, portale www.gosavy.com, kuris yra administruojamas ieškovės UAB „Bendras finansavimas“, su tikslu, kad būtų sudaryta Vartojimo kredito sutartis su portale registruotais asmenimis. Po atsakovės pateiktos Vartojimo kredito paraiškos įvyko registruotų asmenų, norinčių skolinti pinigus, aukcionas, kurio pagrindu buvo sudaryta paskolos sutartis bei suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovo sąskaitą, t. y. tarp atsakovo ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 127901, kurios pagrindu atsakovui skolintojai suteikė 600 Eur dydžio paskolą refinansavimui, 24 mėnesių terminui už 28 proc. metinių palūkanų, kurią atsakovas privalėjo grąžinti skolintojams Vartojimo kredito mokėjimų grafike numatyta tvarka bei mokėti administravimo mokestį. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolos pagal mokėjimo grafiką nepervedė, todėl ieškovė įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2017-03-16 pateikė atsakovui pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, palūkanas ir delspinigius. Atsakovas iki šiol nėra įvykdęs savo sutartinių įsipareigojimų ir yra skolingas ieškovei 600 Eur negrąžintą paskolą, 187,20 Eur nesumokėtas palūkanas.

8Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.256 straipsniai). Sudarytą sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią, o sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, CK 6.205 straipsnis). Ieškovė savo prievolę įvykdė – suteikė atsakovui paskolą. Atsakovas savo įpareigojimų pagal sutartį tinkamais terminais ir tvarka nevykdė, įmokų ieškovei nemokėjo, nors buvo raginamas tai padaryti. Atsakovas neginčija ieškinio reikalavimų, todėl ieškovei iš jo priteistina 600 Eur negrąžintos paskolos ir 187,20 Eur palūkanų (Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4.1, 5.1, 7.4 punktai).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 41,52 Eur administravimo mokestį. Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovei kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (paraiškos (ofertos) 2.4 punktas, Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 punktas), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 41,52 Eur administravimo mokestis.

10Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 9,85 Eur mokėjimo palūkanų ir 13,92 Eur delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovės pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjai dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjai laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, ji papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

11Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 str. 1 d., 6.258 str. 2 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos 9,85 Eur palūkanos įskaitytinos į 10,57 Eur delspinigių dydį. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistina 10,27 Eur delspinigių, o ieškovo reikalavimas dėl 9,85 Eur palūkanų pritesimo atmestinas.

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 839,29 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017-04-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (98,86 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistina 18,78 Eur žyminio mokesčio ir 210,08 Eur advokato pagalbos išlaidų, iš viso – 228,86 Eur bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė skolos mokėjimą išdėstyti dalimis 12 mėnesių.

15CPK 284 str. 1 d. numato galimybę teismui, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą aidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Kadangi minėtos nuostatos įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimų vykdymo tvarkos, teismo sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti galima tik išimtinais atvejais. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, teismo sprendimo vykdymo atidėjimas galimas tais atvejais, kai atsakovo turtinė padėtis yra tokia komplikuota, kad sprendimo vykdymas įstatymo numatytais terminais gali pažeisti gyvybiškai svarbius jo interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-764/2002, Nr. 3K-3-301/2006).

16Atsakovas, reikšdamas prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, nenurodė jokių tokio prašymo motyvų, nepridėjo jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jo sunkią materialinę padėtį, ieškovė savo nuomonės dėl sprendimo įvykdymo tvarkos neišreiškė, todėl teismas neturi pagrindo šį prašymą tenkinti.

17Teismo patirtos pašto išlaidos (0,54 Eur) neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (CPK 96 str. 6 d.).

18Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185 straipsniu, 270 straipsniu, 284 straipsniu, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovo A. P., asmens kodas ( - ), 600 Eur (šešis šimtus eurų) negrąžinto kredito, 187,20 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt septynis eurus, 20 ct) palūkanų, 41,52 Eur (keturiasdešimt vieną eurą, 52 ct) administravimo mokesčio, 10,57 Eur (dešimt eurų, 57 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 839,29 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2017-04-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 228,86 Eur (du šimtus dvidešimt aštuonis eurus 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Atmesti atsakovo A. P. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo.

23Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Molėtų rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė, teismo... 2. Teismas... 3. ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Atsakovas A. P. atsiliepimu su ieškiniu sutiko, tačiau... 5. Kadangi ieškinio suma neviršija vieno tūkstančio penkių šimtų eurų,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2016-08-26 atsakovas 8. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 41,52 Eur administravimo mokestį.... 10. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 9,85 Eur mokėjimo palūkanų... 11. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis, ieškovei... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė skolos mokėjimą išdėstyti... 15. CPK 284 str. 1 d. numato galimybę teismui, atsižvelgiant į turtinę abiejų... 16. Atsakovas, reikšdamas prašymą išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą,... 17. Teismo patirtos pašto išlaidos (0,54 Eur) neviršija 3 Eur, todėl... 18. Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185 straipsniu, 270 straipsniu,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Atmesti atsakovo A. P. prašymą dėl sprendimo įvykdymo... 23. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...