Byla 2-965/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NORD Via“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NORD Via“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-3941-656/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „NORD Via“ ieškinį atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų vykdant viešąjį pirkimą panaikinimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „IREKO“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. vasario 12 d. sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo; panaikinti atsakovo 2014 m. vasario 19 d. sprendimą dėl Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkimo (toliau–Pirkimas) dalyvių eilės ir laimėtojo nustatymo; ieškovą UAB „NORD Via“ ir jo pateiktą pasiūlymą įvertinti vadovaujantis Pirkimo sąlygose nustatytais pasiūlymų vertinimo principais, įtraukti ieškovą ir jo pateiktą pasiūlymą į Pirkimo tiekėjų eilę, pripažinti ieškovą Pirkimą laimėjusiu tiekėju ir su Pirkimą laimėjusiu tiekėju UAB „NORD Via“ sudaryti Pirkimo sutartį. Ieškovas taip pat prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jei Pirkimo sutartis jau sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 24 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB „NORD Via“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

7Teismas nurodė, kad uždraudus atsakovui tęsti viešojo pirkimo procedūras, gali būti pažeistas viešasis interesas. Be to, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas taip pat pažeistų proporcingo ir ekonomiškumo principus (CPK 4237 str. 1 d.). Teismas, atmesdamas ieškovo prašymą, taip pat atsižvelgė į ieškinio reikalavimo pagrindimo tikėtinumo laipsnį.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Ieškovas UAB „NORD Via“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones - įpareigoti atsakovą sustabdyti Pirkimo procedūras ir uždrausti sudaryti Pirkimo sutartį, o jei Pirkimo sutartis jau sudaryta, sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101) Ieškinys yra pagrįstas ir suteikia pagrindą stabdyti Pirkimo procedūras arba uždrausti atsakovui sudaryti Pirkimo sutartį. Iš ieškinyje esančios informacijos ir argumentų konstatuotina, kad atsakovas pažeidė imperatyvias VPĮ nuostatas bei viešųjų pirkimų principus, todėl yra sudarytos sąlygos tęsti neteisėtas Pirkimo procedūras ir galimai sudaryti neteisėtą Pirkimo sutartį. Tam, kad būtų išvengta neteisėtų veiksmų, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones;

112) Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sutrukdytų atkurti iki pažeidimo padarymo buvimą padėtį. Iškyla grėsmė, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas, kadangi sutarties vykdymo metu sukuriamas konkretus vienetinis materialus objektas, t. y. Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbai, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

123) Nesustabdžiau Pirkimo procedūrų, ieškovui būtų paliekama tik galimybė reikalauti žalos atlyginimo, kas yra nesuderinama su viršuoju interesu ir nedrausmina perkančiųjų organizacijų bei jų neatgraso nuo pažeidimų darymo;

134) Teismas nepagrįstai sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra netikslingas bei pažeistų ekonomiškumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartis paliktina nepakeista.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta (CPK 263 str. 1 d.).

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

19Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškinys yra pagrįstas ir suteikia pagrindą stabdyti Pirkimo procedūras arba uždrausti atsakovui sudaryti Pirkimo sutartį. Apeliacinės instancijos teismas negali sutikti su tokiais apelianto argumentais. Kaip minėta, CPK normos nereikalauja sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą įvertinti ieškinio reikalavimo pagrįstumą. Ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas, o tik nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus, teismas susidaro nuomonę, kad yra reikalavimo tenkinimo tikimybė, tai sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra ne reikalavimo pagrįstumo nustatymas (tai nustatoma išnagrinėjus ginčą iš esmės), o būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas. Todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tik preliminariai įvertino ieškovo pareikštus reikalavimus, tačiau iš esmės nesprendė reikalavimų pagrįstumo.

20Be to, CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kitų įstatymuose numatytų ar teismo pritaikytų priemonių, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

21Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad galiojantys įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Tai vertinamojo pobūdžio sąvoka, kurios turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Tokia viešojo intereso samprata kyla iš turiningųjų VPĮ tikslų – racionalaus lėšų panaudojimo, konkurencijos ir rinkos plėtros skatinimo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančių priemonių užtikrinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindais. Vis dėlto šie pagrindai, teisėjų kolegijos vertinimu, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų(VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai itin reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.).

22Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės administracija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbams, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugoms pirkti; viešojo pirkimo objektas – Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo darbai.

23Atsižvelgdamas į viešojo pirkimo objektą bei viešojo pirkimo tikslus, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pagrįstai laikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą netikslingu bei pažeidžiančiu ekonomiškumo ir proporcingumo principus, šalių interesų pusiausvyrą bei viešąjį interesą.

24Apeliacinio teismo įsitikinimu, šioje byloje racionaliau ir ekonomiškiau būtų netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių ir taip prioritetą suteikti viešojo pirkimo procedūrų tęsimui, nes akivaizdu, kad nurodyto viešojo pirkimo rezultatas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu, t. y. socialiai pažeidžiama visuomenės dalimi – mokiniais, jų gerove, mokymo aplinkos gerinimu, ugdymo kokybe, energijos sąnaudų mažinimo švietimo įstaigų pastatuose. Be to, dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių gali užsitęsti viešojo pirkimo vykdymas, kilti grėsmė atsakovui prarasti projektui paskirtą valstybės finansavimą, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu galėtų būti pažeisti ne tik Ukmergės rajono savivaldybės administracijos, vykdančios šį projektą, interesai, bet ir visuomenės (mokinių, jų tėvų, pedagogų) teisėti lūkesčiai gyventi saugesnėje ir sveikesnėje aplinkoje (CPK 144 straipsnis, 4237 straipsnio 1–2 dalys). Taigi apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nėra nei faktinių, nei teisinių prielaidų taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą (CPK 178 ir 185 straipsniai).

25Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako.

26Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovo atskirasis skundas netenkinamas, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. kovo 24 d. nutartimi nutarė ieškovo UAB... 7. Teismas nurodė, kad uždraudus atsakovui tęsti viešojo pirkimo procedūras,... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Ieškovas UAB „NORD Via“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1) Ieškinys yra pagrįstas ir suteikia pagrindą stabdyti Pirkimo procedūras... 11. 2) Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas sutrukdytų atkurti iki... 12. 3) Nesustabdžiau Pirkimo procedūrų, ieškovui būtų paliekama tik galimybė... 13. 4) Teismas nepagrįstai sprendė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis,... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį,... 19. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog ieškinys yra pagrįstas ir suteikia... 20. Be to, CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis... 21. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad galiojantys įstatymai nepateikia... 22. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju atsakovas Ukmergės rajono savivaldybės... 23. Atsižvelgdamas į viešojo pirkimo objektą bei viešojo pirkimo tikslus,... 24. Apeliacinio teismo įsitikinimu, šioje byloje racionaliau ir ekonomiškiau... 25. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 26. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 28. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą....