Byla 2-176-880/2014
Dėl skolos priteisimo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, viešajame posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui V. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 6915,25 Lt skolos, 3347,22 Lt palūkanų, 7466,11 Lt delspinigių, 2080,40 Lt palūkanų delspinigių, 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 9 procentų dydžio nuo pagrindinės sumos sutartines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 648 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. vasario 22 d. AB „Swedbank“ ir V. P. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-017363-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė 10000 Lt dydžio kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai. Atsakovas netinkamai vykdė Vartojimo kredito sutartį, todėl AB „Swedbank“ sutartį su atsakovu nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį vartojimo kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2008 m. birželio 18 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-017363-GV. UAB „Gelvora“ nurodė, kad LR CK nustatyta tvarka pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartį. Tačiau atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė ir ieškinio parengimo dienai su ieškovu neatsiskaitė.

3Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Apie teismo posėdį jis informuota viešo paskelbimo būdu. Ieškovas prašė ieškinį nagrinėti jam nedalyvaujant.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad AB „Swedbank“ ir atsakovas V. P. 2007 m. vasario 22 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-017363-GV, pagal kurią AB „Swedbank“ atsakovui suteikė 10000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius bei kitas sutartyje numatytas sumas AB „Swedbank“ naudai (b.l. 26-27). 2008 m. spalio 3 d. atsakovo skola pagal Vartojimo kredito sutartį AB „Swedbank“ bankui buvo 7048,48 Lt (b.l. 29). 2008 m. birželio 18 d. AB „Swedbank“ ir UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 08-20-15, pagal kurią AB „Swedbank“ perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovės atžvilgiu pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-017363-GV. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Ieškovas 2008 m. spalio 3 d. pranešimu pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo (b.l. 29).

6Pagal CK 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Byloje nėra duomenų, kurie leistų teigti, kad atsakovas V. P. yra sumokėjęs 6915,25 Lt skolą pagal Vartojimo kredito sutartį Nr. 07-017363-GV, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo šią skolą yra pagrįstas ir tenkintinas. Atsakovas netinkamai vykdė savo sutartinę prievolę, laiku nemokėjo kredito grąžinimo įmokos ir palūkanų. Todėl remiantis nustatytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais iš atsakovo ieškovui priteistina 3347,22 Lt palūkanų, apskaičiuotų taikant 9 proc. palūkanų normą, kuri numatyta Vartojimo kredito sutartyje Nr. 07-017363-GV.

7Iš atsakovo ieškovo naudai taip pat priteisiamos 9 proc. dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 6915,25 Lt dydžio kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 17 d. iki visiško skolos grąžinimo dienos.

8CK 6.101 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės. Vartojimo kredito sutartimi Nr. 07-017363-GV atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7466,11 Lt delspinigių už pradelstas atsiskaityti 1807 dienas (b. l. 7) ir 2080,40 Lt palūkanų delspinigių už pradelstas atsiskaityti 1807 dienas (b.l. 9). Netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005-06-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.). Taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-386/2010). Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti netesybas už pradelstas atsiskaityti 1807 dienas. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato galimybę teismui sumažinti netesybas, jeigu jos aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Nagrinėjamu atveju su atsakovu buvo sudaryta tipinė vartojimo kredito sutartis. Atsakovas pagal šią sutartį laikytinas vartotoju. Prašoma priteisti delspinigių suma yra 1,38 karto didesnė už įsiskolinimo sumą, terminas, už kurį ieškovas prašo priteisti netesybas, laikytinas neprotingai dideliu, o 9546,51 Lt delspinigių suma aiškiai neprotingomis netesybomis. Ieškovas reikalavimo teises įgijo dar pagal 2008 m. birželio 18 d. sutartį, tačiau į teismą su reikalavimais, kartu skaičiuodamas delspinigius, kreipėsi tik 2014 m. vasario 17 d. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju protinga ir teisinga iš atsakovo prašomus priteisti delspinigius sumažinti iki 0,02 procento už vieną dieną ir priteisti iš atsakovo ieškovui 1990,30 Lt delspinigių (CK 6.71, 6.73 str.) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010-11-02 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Teismo vertinimu, bylos aplinkybių pagrindu nurodyta suma laikytina pagrįsta ir pakankama dėl termino atsiskaityti praleidimo, įvertinus pagrindinės skolos sumą.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. vasario 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d.).

10Ieškovas taip pat prašo priteisti 1793,20 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų. Jis nurodo, kad jas sudaro darbo priemonės (popierius, vokas, spausdinimas), registruoti pranešimai, SMS pranešimai, automatinis skambintuvas, telefoninis skambutis, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registro tarnybai, darbuotojo darbo užmokestis, administracijos mokestis (b. l. 10). Tokios išlaidos kaip darbo priemonės negali būti vertinamos kaip būtent atsakovo skolos nesumokėjimu nulemtos ieškovo išlaidos. Vertinant nurodytų išlaidų pagrįstumą, pažymėtina, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt), t. y. ši veikla yra viena iš jo ūkinės komercinės veiklos rūšių bei šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis, šių išlaidų negalima susieti su ieškovo veikla atsakovo atžvilgiu, atsakovas, kaip vartotojas, sudarydamas kredito sutartį, laiku nesumokėdamas skolos, negalėjo protingai šių išlaidų numatyti. Tokių išlaidų kaip pranešimų siuntimas, užklausos Nekilnojamojo turto registrui ir Gyventojų registrui, ieškovas nepagrindė (nepateikti išrašai iš minėtų registrų, duomenų teikimo sutartys, nepateikti pranešimų siuntimo įkainiai ir pan.), todėl ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo atmestinas kaip nepagrįstas.

11Ieškinį patenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškinys pareikštas 21605,18 Lt sumai, tačiau teismas ieškovo reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė ieškovui iš atsakovo 12252,17 Lt, t. y. patenkino 56,7 procento pareikštų reikalavimų. Taigi ieškovui iš atsakovo proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 367,41 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo V. P., a.k. ( - ) 6915,25 Lt (šešių tūkstančių devynių šimtų penkiolikos litų 25 ct) skolą, 3347,22 Lt (trijų tūkstančių trijų šimtų keturiasdešimt septynių litų 22 ct) palūkanas, 1990,30 Lt (vieno tūkstančio devynių šimtų devyniasdešimties litų 30 ct) delspinigius, 9 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 6915,25 dydžio vartojimo kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. vasario 17 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (12252,17 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo 2014 m. vasario 17 d. iki visiško šio teismo sprendimo įvykdymo ir 367,41 Lt bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Gelvora“, į. k. 125164834, naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai