Byla 2S-362-464/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. B. ir A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovų J. B. ir A. B. ieškinį atsakovams A. U. ir J. A. K. dėl gyvenamojo namo, žemės sklypo atidalijimo, servituto nustatymo, pripažinimo ieškovams teisės be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygas ir rekonstrukcijos leidimą ir atlikti rekonstrukcijos darbus, trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, ir

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4ieškovai A. B. ir J. B. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams A. U.-K. ir J. A. K. dėl gyvenamojo namo ir žemės sklypo, esančių ( - ), atidalijimo, servituto nustatymo, pripažinimo ieškovams teisės be atsakovės sutikimo gauti projektavimo sąlygas ir rekonstrukcijos leidimą ir atlikti rekonstrukcijos darbus.

5Atsakovai J. A. K. ir A. U.-K. atsiliepime į ieškinį pateikė prašymą sustabdyti civilinę bylą iki bus išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-1353-465/2010, Nr. 2-21700-129/2010 ir Nr. 2-21304-864/2010. Nurodė, jog c.b. Nr. 2-1353-465/2010 ieškovė A. U. prašo įpareigoti atsakovus A. B. ir J. B. pagal 2001-09-26 rekonstrukcijos projektą Nr.R01-537 atstatyti ( - ) , esančio gyvenamojo namo pažeistą plane pažymėtą indeksu 2-2 kapitalinę sieną iki 51 cm storio iš atsakovų garažo vidaus pusės. Ieškovų reikalavimas dėl atidalijimo c.b. Nr. 2-3563-728/2011 pareikštas būtent pagal minėtą sieną. Civilinėje byloje Nr. 2-21700-129/2010 ieškovas J. A. K. prašo atidalinti jam priklausančią dalį natūra iš bendrosios dalinės nuosavybės žemės sklypo, priklausančio jam, trečiajam asmeniui A. U.-K. bei atsakovams A. B. ir J. B.. Šalys tarėsi dėl turimo nekilnojamo turto padalinimo, tačiau B. suploninus gyvenamo namo sieną ir nesutarus dėl papildomo žemės ploto pirkimo tarp šalių kilo konfliktas ir atsirado teisminiai ginčai. Išsprendus klausimą dėl sklypo dalies atidalijimo, bus galima spręsti klausimą dėl papildomo žemės ploto pirkimo, be to, nebeliks teisinio pagrindo tenkinti reikalavimo dėl A. ir J. B. žemės sklypo dalies atidalijimo. 2012-08-22 pateikė papildomą prašymą dėl bylos sustabdymo, nurodydami, kad nėra išnykę buvę sustabdymo pagrindai.

6Ieškovai A. B. ir J. B. nesutiko, kad nagrinėjama byla būtų sustabdyta, nurodydami, kad šis ieškinys nėra susijęs su kitomis bylomis.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2012-08-28 nutartimi (b.l. 88-89) prašymą patenkino ir nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-84-728/2012 sustabdė iki bus išnagrinėtos kitos civilinės bylos - Nr. 2-426-465/2011, Nr. 2-1186-129/2011 ir Nr. 2-594-864/2011.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog civilinės bylos Nr. 2-1353-465/2010 ir Nr. 2-594-864/2011 turės prejudicinę reikšmę šiai bylai, nes pirmojoje byloje sprendžiamas ginčas dėl šalims priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), kapitalinės sienos, skiriančios šalims priklausančią nuosavybę, rekonstrukcijos (dėl įpareigojimo ją atlikti, atstatant į buvusią padėtį (atstatant sienos plotį)), o civilinėje byloje Nr. 2-594-864/2011 kyla ginčas, ar ankstesnė šios sienos rekonstrukcija buvo atlikta nepažeidžiant įstatymų reikalavimų. Civilinėje byloje Nr. 2-1186-129/2011 sprendžiamas ginčas tarp tų pačių dalyvaujančių šioje byloje asmenų, kur vienas iš žemės sklypo, esančio ( - ), prašo atidalinti jam priklausančią dalį natūra iš bendrosios dalinės nuosavybės žemės sklypo, todėl šio ginčo išsprendimas taip pat turės prejudicinę reikšmę. Pažymėjo, kad nei viena iš aukščiau minėtų bylų dar nėra išnagrinėta.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Ieškovai J. B. ir A. B. atskiruoju skundu (b.l. 96-97) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-08-28 nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

12Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą tik dėl formalių priežasčių, neatsižvelgdamas į bylų, kurių pagrindu sustabdyta ši byla, ieškinio dalykus, neįsigilino į tai, kad išnagrinėjus minėtą bylą, jokių naujų teisių ar pareigų ginčo šalims neatsiras, nepasikeis bendro turto statusas. Nurodo, kad civilinė byla Nr. 4-426-465/2011, kuri yra nagrinėjama apeliacine tvarka (civilinės bylos Nr. 2A-1194-603/2012), neturi ryšio su ieškovų ieškiniu dėl bendrosios dalinės nuosavybės atidalijimo, kadangi pardavimo sutartimi šalys yra pardavusios ir nupirkusios dalį gyvenamojo namo su konkrečiomis patalpomis, t.y. namas ir žemė yra faktiškai padalinti į dvi dalis, kurias reikia įteisinti teismo sprendimu dėl turto atidalijimo. Pažymi, kad notaras yra patvirtinęs šalių sutartį dėl žemės sklypo naudojimosi tvarkos. Taip pat nurodo, kad civilinė byla Nr. 2-1186-129/2011 taip pat nagrinėjama apeliacine tvarka. Anot apeliantų, šios bylos esmė ta, kad ieškovai negalėdami gauti atsakovų sutikimo parengti projektą ir atlikti savo namo dalies pagerinimo darbus, atliko savavališkas statybas, dėl kurių Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius ir pareiškė jiems ieškinį. Taip pat atkreipia dėmesį, kad nėra pagrindo stabdyti šios civilinės bylos, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-1186-129/2011, kadangi pastaroji yra sujungta su ginčijama civiline byla. Teismas neatsižvelgė ir į tokią aplinkybę, kad šiuo metu teisme yra sustabdytos 8 civilinės bylos dėl bendro turto valdymo ir naudojimosi juo, kurioje dalyvauja šiuos bylos šalys (namo bendraturčiai), todėl neišsprendus nagrinėjamos bylos, kitos bylos bus visą laiką sustabdytos.

13Atsakovai J. A. K. ir A. U.-K. atsiliepimu (b.l. 104-106) prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2012-08-28 nutartį palikti nepakeistą.

14Nurodo, jog atsakovai atskirajame skunde nepaneigė bylų sąsajumo su šia civiline byla, todėl skundžiama nutartis turi būti palikta galioti. Pažymi, kad civilinėje byloje Nr. 2-426-465/2011 nagrinėjamas ginčas dėl šalims priklausančio gyvenamojo namo, esančio ( - ), kapitalinės dienos, skiriančios šalims priklausančią nuosavybę, konstrukcijos – įpareigojimo atstatyti sieną į buvusią padėtį. Minėto ginčo išsprendimas, anot atsakovų, neabejotinai turės prejudicinę reikšmę šios civilinės bylos išnagrinėjimui, kadangi minėtos sienos atstatymas iki projektinėje dokumentacijoje nustatytų rodmenų yra svarbus, nes ieškovų reikalavimas dėl atidalijimo yra pareikštas būtent pagal minėtą sieną. Kaip teigia atsakovai, tokie patys motyvai taikytini ir dėl civilinės bylos Nr. 2-21301-864/2010 pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams Barzinskams dėl nelegalių statybų padarinių pašalinimo.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas.

17Šioje byloje kilo ginčas dėl bylos proceso eigos, ją teismui sustabdžius privalomuoju teisiniu pagrindu pagal CPK 163 str. 3 p.. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias privalomojo civilinės bylos sustabdymo dėl kitos bylos nagrinėjimo teisines prielaidas ir dėl to, nepagrįstai konstatavęs egzistuojant objektyvias kliūtis šiai bylai nagrinėti, ją sustabdė.

18Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, sustabdymas neapibrėžtam terminui. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus skiria dvi civilinės bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 164 str.). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų (CPK 163 str.), teismas bylą sustabdyti privalo ex officio, nepriklausomai nuo dalyvaujančių byloje asmenų išreikštos nuomonės (jos turinio), nes teismą tai padaryti imperatyviai įpareigoja įstatymas. Tuo tarpu esant fakultatyviojo bylos sustabdymo pagrindams, įstatymų leidėjas suteikia teismui diskrecijos teisę tiek savo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva sustabdyti nagrinėjamą bylą (CPK 164 str.).

19Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 str. 3 p. įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas, kurį nagrinėjamoje byloje pritaikė pirmosios instancijos teismas, taikomas tuomet, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t.y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje – įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai. Priešingu atveju bylos sustabdymas neatitiktų civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.) bei prieštarautų koncentruotumo principui (CPK 7 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-309/2009; 2009-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-437/2009.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia ir tai, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Tačiau tuo atveju, jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje ir tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, tai pagal susiformavusią teismų praktiką nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 str. 3 p. nuostatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007-06-22 nutartis c.b. Nr. 3K-3-261/2007; 2009-09-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-309/2009).

20Spręsdamas dėl tiesioginio teisinio ryšio tarp dviejų nagrinėjamų civilinių bylų egzistavimo, teismas privalo išsiaiškinti, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti nagrinėjamoje byloje ir kokie nustatinėjami kitoje neišnagrinėtoje civilinėje byloje, kuri, teismo nuomone, sudaro prielaidas nagrinėjamą bylą sustabdyti, t.y. teismas, siekdamas teisingai pritaikyti CPK 163 str. 3 p. įtvirtintą bylos privalomojo sustabdymo institutą, abiejose bylose turi tinkamai nustatyti įrodinėjimo dalyką. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas jau išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-426-465/2011 pagal ieškovės A. U.-K. ieškinį atsakovams A. B. ir J. B. dėl kapitalinės sienos atstatymo, kurioje trečiasis asmuo yra J. A. K., ir 2011-07-14 priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismo 2012-11-20 nutartimi minėtas sprendimas paliktas nepakeistas. Vadinasi, pastarosios civilinė bylos nagrinėjimas tapo teisiškai neaktualus sustabdytai bylai, ir dėl jos sąsajumo su sustabdyta byla išsamiau nepasisakytina.

21Civilinę bylą Nr. 2-5688-600/2012 (buvęs jos Nr. 2-1186-129/2011) dar 2012-04-13 nutartimi Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo pirmininkas prijungė prie sustabdytos bylos (b.l. 73), o tai reiškia, kad abi jos turėjo būti nagrinėjamos vienu metu ir byla Nr. 2-1186-129/2011 akivaizdžiai negalėjo nulemti sustabdymo pagrindo. Į bylų sujungimo faktą pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė.

22Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad tebevyksta vienintelės bylos, dėl kurios buvo sustabdyta ši bylą, nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme, t.y. civilinės bylos Nr.2-1216-809/2013 (buvęs Nr. 2-594-864/2011) pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. B. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, kurioje tretieji asmenys yra J. B., A. U.-K.ir J. A. K.. Joje ieškinio dalykas yra savavališkos statybos padarinių pašalinimas. Sustabdydamas bylą, teismas nutartyje nenurodė visiškai jokių motyvų, kaip klausimo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo vienoks ar kitoks išsprendimas gali įtakoti nagrinėjamos bylos dėl bendraturčiams (ieškovams) teisiškai priklausančios dalies atidalinimo į atskirą turtinį vienetą gyvenamojo namo patalpų ir žemės sklypo, esančių ( - ), ar kitų pareikštų reikalavimų, baigtį. Vienintelis teismo argumentas buvo tas, kad abejose bylose dalyvauja tie patys asmenys. Tačiau vien toks procesinis ryšis (per dalyvaujančius asmenis) aiškiai nepakankamas išvadai susiformuoti, kad bylos dėl atidalijimo išnagrinėti negalima. Priešingai, apeliantai su atsakovais šiuo metu yra bendros nuosavybės dalininkai, tarp jų nuolat kyla įvairių ginčų naudojantis teisiškai priklausančiomis, tačiau faktiškai neatskirtomis dalimis, taigi suformavus atskirus turtinius vienetus daugelio šių ginčų būtų galima išvengti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, teismui, sprendžiančiam klausimą dėl turto atidalinimo, nėra reikalingi nurodytoje byloje nustatyti faktai dėl galimai savavališkos statybos padarinių pašalinimo, nes tai neįtakotų apeliantams teisiškai priklausančios turto dalies atidalijimo natūroje.

23Nenustačius tiesioginio prejudicinio ryšio tarp šios ir civilinės bylos Nr.2-1216-809/2013 (buvęs Nr. 2-1186-129/2011), nenustačius kurių nors faktų, galimų nustatyti tik toje byloje, poreikio, skundžiama nutartis panaikintina, o bylą perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

24Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti.

26Atsakovų A. U.-K. ir A. K. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.

27Grąžinti bylą Vilniaus apylinkės teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. B. ir A. B. atskirąjį... 3. I.Ginčo esmė... 4. ieškovai A. B. ir J. B. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu... 5. Atsakovai J. A. K. ir A. U.-K. atsiliepime į ieškinį pateikė prašymą... 6. Ieškovai A. B. ir J. B. nesutiko, kad nagrinėjama byla būtų sustabdyta,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2012-08-28 nutartimi (b.l. 88-89)... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog civilinės bylos Nr. 2-1353-465/2010... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Ieškovai J. B. ir A. B. atskiruoju skundu (b.l. 96-97) prašo panaikinti... 12. Tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas sustabdė bylą tik dėl formalių... 13. Atsakovai J. A. K. ir A. U.-K. atsiliepimu (b.l. 104-106) prašo atskirąjį... 14. Nurodo, jog atsakovai atskirajame skunde nepaneigė bylų sąsajumo su šia... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas tenkintinas.... 17. Šioje byloje kilo ginčas dėl bylos proceso eigos, ją teismui sustabdžius... 18. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo... 20. Spręsdamas dėl tiesioginio teisinio ryšio tarp dviejų nagrinėjamų... 21. Civilinę bylą Nr. 2-5688-600/2012 (buvęs jos Nr. 2-1186-129/2011) dar... 22. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad tebevyksta... 23. Nenustačius tiesioginio prejudicinio ryšio tarp šios ir civilinės bylos... 24. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p.,... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartį... 26. Atsakovų A. U.-K. ir A. K. prašymą dėl bylos sustabdymo atmesti.... 27. Grąžinti bylą Vilniaus apylinkės teismui nagrinėti iš esmės....