Byla A2.2.-5092-982/2016
Dėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 str. 1 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Darius Urbonas, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam I. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje I. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietė, traukiama administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnį (5 epizodai), ir

Nustatė

22016 m. birželio 2 d., 20.10 val., Kaune, Šiaurės pr. 8D esančioje parduotuvėje „Maxima“ I. M. praėjo pro kasas nesumokėjusi už 8 pakelius kavos „Jacobs“, kurių bendra vertė 44,00 Eur. Šiais veiksmais I. M. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu.

3Be to, 2016 m. gegužės 30 d., 20.58 val., Kaune, Marių 2 esančioje parduotuvėje „Express Market“, I. M. praėjo pro kasas nesumokėjęs už 2 vnt. sutirštinto pieno, kurio bendra vertė 3,70 Eur. Šiais veiksmais I. M. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu.

4Be to, 2016 m. balandžio 16 d., 18.27 val., Kaune, A. Juozapavičiaus pr. 33 esančioje parduotuvėje „Šilas“, I. M. praėjo pro kasas nesumokėjusi už 2 butelius viskio „Ballantines“, kurių bendra vertė 45,78 Eur. Šiais veiksmais I. M. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu.

5Be to, 2016 m. balandžio 22 d., 18.59 val., Kaune, A. Juozapavičiaus pr. 81A esančioje parduotuvėje „Šilas“, I. M. praėjo pro kasas nesumokėjusi už 0,7 l talpos butelį konjako „Hennesy“, kurio vertė 59,99 Eur, kavą „Jacobs Kronung“, kurios vertė 5,79 Eur. Bendra prekių vertė 65,78 Eur. Šiais veiksmais I. M. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės būdu.

6Be to, 2016 m. gegužės 19 d., 17.08 val., Kaune, Savanorių pr. 116 esančioje parduotuvėje „Šilas“, I. M. praėjo pro kasas nesumokėjusi už 0,7 l talpos butelį konjako „Hennesy“, kurio vertė 59,99 Eur. Šiais veiksmais I. M. įvykdė smulkųjį svetimo turto pagrobimą.

7Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, teismo posėdžio protokolas nerašomas (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 285 str.).

8Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta, neatvykus į bylos nagrinėjimą, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 272 str. 1 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

9Iš bylose esančių paaiškinimų matyti, kad I. M. kaltę dėl padarytų pažeidimų pripažino, dėl padarytų pažeidimų gailisi (I t., b. l. 1; II t., b. l. 2; III t., b. l. 2; IV t., b. l. 2; V t., b. l. 1).

10Pradėta administracinių teisės pažeidimų bylų teisena nutrauktina nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veikoje galimai esant nusikalstamos veikos požymiams bylos medžiaga perduotina prokurorui sprendimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo priėmimo (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 str. 1 d. 1 p., 251 str., 258 str.).

11Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 straipsnį smulkiuoju svetimo turto pagrobimu laikytina tokia neteisėta veika, kai pagrobtojo turto vertė neviršija trijų minimalių gyvenimo lygių dydžio sumos ir kai tokia veika padaroma vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, tačiau nėra Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių.

12Nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylą iš byloje esančių įrodymų (administracinių teisės pažeidimų protokolų, pareiškimų, paaiškinimų, tarnybinių pranešimų, paties administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimų, kuriais jis pripažįsta administracinių teisės pažeidimų protokoluose nurodytas aplinkybes) nustatyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo iš nurodytų parduotuvių 2016-06-02; 2016-05-30; 2016-04-16; 2016-04-22; 2016-05-19 vagystės būdu pagrobė svetimą turtą, kurio bendra vertė 219,25 Eur.

13Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 9 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, o paties kodekso 284 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog organas (pareigūnas), nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti: ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar šis asmuo yra kaltas jo padarymu, ar jis trauktinas administracinėn atsakomybėn, ar yra atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, ar padarytas turtinis nuostolis, taip pat išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

14Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar daugiau tapatūs ar vienarūšiai, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną kaltininko sumanymą dėl to paties nusikaltimo dalyko. Tokie veiksmai, vertinami kiekvienas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios, todėl vertinami kaip viena nusikalstama veika ir kvalifikuojami pagal vieną BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinės nutartys Nr. 2K-649/2006, 2K-307/2007, 2K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010).

15Vagystės buvo atliekamos analogišku būdu, laiko tarpas trumpas, turtas tos pačios rūšies, parodo, kad 2016 m. balandžio 16 d. – 2016 m. birželio 2 d. I. M. tokia veika užsiimdavo reguliariai. Inkriminuotu laikotarpiu I. M. turtą nuolat vogė iš to paties šaltinio ir analogiškais veiksmais. Vadinasi, jos padarytus atskirus veikos epizodus siejo vieninga tyčia, tad ji per keletą kartų pavogusi iš parduotuvių prekių už tam tikrą sumą, padarė ne atskirus administracinius teisės pažeidimus, bet vieną tęstinę nusikalstamą veiką.

16Pažymėtina, kad turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Be pagrobtojo turto vertės, taip pat atsižvelgiama į pagrobtų daiktų natūralų kiekį (svorį, dydį). Analizuojamu atveju, vien šios bylos medžiagoje nustatytomis veikomis yra pagrobta prekių, kurių vertė 219,25 Eur, t. y. daugiau nei 3 MGL vertė. Taigi, šie duomenys patvirtina, jog I. M. veika peržengia administracinės atsakomybės ribas, jos veikoje neabejotinai yra vagystės, kaip nusikaltimo, požymių. Nepagrįstai išskaidžius vieną tęstinę nusikalstamą veiką į atskirus epizodus, nėra galimybės tinkamai kvalifikuoti veiką bei ištirti visas jos padarymo aplinkybes (Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 21 nutartis Nr. ATP-128-245/2016).

17Esant šioms aplinkybėms teismui yra pagrindas manyti, jog administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veikoje nuolat, sistemingai, netgi versliškai vagystės būdu grobiant svetimą turtą galimai yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d. požymiai, nes administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veika galimai buvo viena tęstinė, kartotinė veika, kuri buvo nukreipta į vieningą objektą - svetimo turto užvaldymą, o asmuo veikė neapibrėžta vieninga tyčia - kuo daugiau kartų pagrobti svetimą turtą. Išskaidžius veikas bei jas atskirai kvalifikuojant, už kiekvieną tokią neteisėtą veiką, atsižvelgiant į užvaldyto turto vertę, numatyta tik administracinė atsakomybė. Manytina, kad taip asmuo galimai siekė išvengti baudžiamosios atsakomybės už savo neteisėtas veikas. Remiantis išdėstytu, daroma išvada, kad yra pagrindas administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 str. (5 epizodai) I. M. atžvilgiu nutraukti ir administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2.-5092-982/2016 (5 tomų) medžiagą perduoti Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrai sprendimo priėmimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo I. M. atžvilgiu dėl jos galimai padarytos nusikalstamos veikos.

18Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 258 str., 250 str. 1p. teismas

Nutarė

19administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2.-5092-982/2016 (5 tomų) medžiagą perduoti Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrai sprendimo priėmimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo I. M. atžvilgiu dėl jos galimai padarytos nusikalstamos veikos.

20Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50 str. (5 epizodai) I. M. atžvilgiu nutraukti.

21Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Darius Urbonas, nedalyvaujant... 2. 2016 m. birželio 2 d., 20.10 val., Kaune, Šiaurės pr. 8D esančioje... 3. Be to, 2016 m. gegužės 30 d., 20.58 val., Kaune, Marių 2 esančioje... 4. Be to, 2016 m. balandžio 16 d., 18.27 val., Kaune, A. Juozapavičiaus pr. 33... 5. Be to, 2016 m. balandžio 22 d., 18.59 val., Kaune, A. Juozapavičiaus pr. 81A... 6. Be to, 2016 m. gegužės 19 d., 17.08 val., Kaune, Savanorių pr. 116... 7. Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, teismo posėdžio... 8. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko,... 9. Iš bylose esančių paaiškinimų matyti, kad I. M. kaltę dėl padarytų... 10. Pradėta administracinių teisės pažeidimų bylų teisena nutrauktina nesant... 11. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 50... 12. Nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylą iš byloje esančių... 13. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 9 straipsnio... 14. Pagal teismų praktiką tęstine nusikalstama veika pripažįstami du ar... 15. Vagystės buvo atliekamos analogišku būdu, laiko tarpas trumpas, turtas tos... 16. Pažymėtina, kad turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto... 17. Esant šioms aplinkybėms teismui yra pagrindas manyti, jog administracinėn... 18. Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 19. administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2.-5092-982/2016 (5 tomų)... 20. Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną pagal Lietuvos Respublikos... 21. Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...