Byla ATP-128-245/2016
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties M. N. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Dargužis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorės apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 9 d. nutarties M. N. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutartimi administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.2.-8639-358/2015 medžiaga perduota Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūrai sprendimo priėmimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo M. N. atžvilgiu dėl jo galimai padarytos nusikalstamos veikos.

3Nepilnamečiui M. N. administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 straipsnį (šešios veikos) buvo surašyti už tai, kad jis 2015-07-30 internetinėje svetainėje ,,Facebook“, išgalvotu R. G. vardu, skelbė apie parduodamus sportinius drabužius, kurių niekada neturėjo, todėl atsiliepusiai klientei R. S. neišsiuntė užsisakytų sportinių drabužių, nors 75 Eur sumą iš jos gavo per banko sąskaitą turintį E. G.. Sukčiavimo būdu M. N. padarė R. S. 75 Eur materialinę žalą;

4be to, jis 2015-08-31 internetinėje svetainėje ,,Facebook“ skelbė apie parduodamą sportinę kuprinę, kurios niekada neturėjo, todėl atliepusiai klientei V. L. neišsiuntė užsisakytos kuprinės, nors 10 eurų sumą iš jos sutuoktinio gavo bankiniu pavedimu į asmeninę sąskaitą. Sukčiavimo būdu M. N. padarė V. L. 10,40 Eur žalą.

5be to, jis 2015-09-09 internetinėje svetainėje ,,Facebook“ skelbė apie parduodamą sportinį kostiumą, kurio niekada neturėjo, todėl atsiliepusiam klientui G. S. neišsiuntė užsisakytų drabužių, nors 20 eurų sumą iš šio bankiniu pavedimu gavo į asmeninę sąskaitą. Sukčiavimo būdu M. N. padarė G. S. 20 Eur žalą;

6be to, jis 2015-08-16 internetinėje svetainėje ,,Facebook“ skelbė apie parduodamą sportinį kostiumą, kurio niekada neturėjo, todėl atliepusiai klientei K. Ž. neišsiuntė užsisakyto kostiumo, nors 15 eurų sumą iš jos bankiniu pavedimu gavo į asmeninę sąskaitą. Sukčiavimo būdu M. N. padarė K. Ž. 16,45 Eur žalą;

7be to, jis 2015-07-22 internetinėje svetainėje ,,Facebook“, išgalvotu L. I. vardu, skelbė apie parduodamus sportinius drabužius, kurių niekada neturėjo, todėl atliepusiai klientei A. T. neišsiuntė užsisakytų sportinių drabužių, nors 41,50 eurų sumą iš jos gavo per banko sąskaitą turintį E. G.. Sukčiavimo būdu M. N. padarė A. T. 41,50 Eur žalą;

8be to, jis 2015-06-23 internetinėje svetainėje ,,Facebook“, išgalvotu L. I. vardu, skelbė apie parduodamus sportinius drabužius, kurių niekada neturėjo, todėl atliepusiai klientei J. B. neišsiuntė užsisakytų sportinių drabužių, nors 25 eurų sumą iš jos gavo per banko sąskaitą turintį E. G.. Sukčiavimo būdu M. N. padarė J. B. 25 Eur žalą.

9Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorė apeliaciniame skunde prašo atnaujinti praleistą Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutarties apskundimo terminą ir minėtą nutartį panaikinti, grąžinant bylą iš naujo nagrinėti apylinkės teisme. Skunde nurodo, kad skundžiama teismo nutartis prokuratūroje buvo gauta 2015-12-04, t. y. jau įsiteisėjusi, todėl nebuvo galimybės nutarties apskųsti per įstatymo numatytą terminą. Pažymima ir tai, kad 2015-11-09 nutartis nebuvo išsiųsta ir asmeniui, kuriam buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas, t. y. M. N.. Todėl minėtos nutarties apskundimo terminas turėtų būti atnaujintas, o pats sprendimas panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas. Prokurorės teigimu, šiuo atveju administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantis teismas buvo įpareigotas inicijuoti ikiteisminio tyrimo pradėjimą, tačiau tik tuo atveju, jei bylos nagrinėjimo metu, tiriant įrodymus, būtų nustatęs nusikalstamos veikos požymius ir savo nutarime tai motyvuotai išdėstęs. Teismo priimtas nemotyvuotas sprendimas nutartimi bylą perduoti prokurorui, iš vieno epizodo nusprendus, jog asmuo padarė tęstinę nusikalstamą veiką, yra nei teisėtas, nei pagrįstas.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Dainavos policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Girstupio policijos nuovados specialistas nurodo, kad Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutartis yra neteisėta, todėl turi būti panaikinta, kadangi teismas nepriėmė jokio procesinio sprendimo dėl nepilnamečio M. N. padarytų administracinių teisės pažeidimų.

11Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorės apeliacinis skundas atmetamas.

12Byloje kilęs ginčas dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens – nepilnamečio M. N., galimai padarytos priešingos teisei veikos tinkamo kvalifikavimo, t. y. ar galimai padarytoje veikoje yra administracinio teisės pažeidimo, ar nusikaltimo sudėties požymiai, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose (ATPK 30211 str.).

13Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos matyti, kad M. N. buvo surašyti šeši administracinio teisės pažeidimo protokolai dėl ATPK 50 straipsnyje numatytos veikos padarymo. Visos šios bylos Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutartimi buvo sujungtos į vienos bylos medžiagą. Pirmosios instancijos teismo teisėja, išsamiai susipažinusi su visa jos žinioje turima medžiaga, padarė išvadą, kad M. N. galimai padaryti pažeidimai buvo daromi sistemingai, netgi versliškai, sukčiavimo būdu grobiant svetimą turtą, todėl teisėjos vertinimu asmens veikoje yra tęstinės nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje, požymiai. Šiam apylinkės teismo vertinimui aukštesnės instancijos teismas pritaria.

14Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad minėti šeši administracinio teisės pažeidimo protokolai nėra vieninteliai M. N. surašyti protokolai. Dėl analogiškų jo veiksmų yra surašyta dar mažiausiai penkiolika administracinio teisės pažeidimų protokolų. Surašomi protokolai įtakos M. N. galimai neteisėtam veikimui nedaro, jis ir toliau elgiasi pagal iš anksto apgalvotą planą siekdamas pasipelnyti, t. y. yra įkeliami fiktyvūs skelbimai į internetinę svetainę „Facebook“ apie parduodamus įvairius daiktus, tačiau pirkėjui sumokėjus sutartą pinigų sumą, perkamas daiktas užsakovui nėra išsiunčiamas. Tokiu būdu pasisavinami tretiesiems asmenims priklausomi pinigai.

15Pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas – tai tik tiesiogine tyčia padaroma nusikalstama veika, kuria kaltininkas savo ar kitų asmenų naudai įgyja svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengia turtinės prievolės arba ją panaikina. Sukčiavimo atveju naudojama apgaulė turi būti esminė, t. y. suklaidinimas turi turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui dėl turto perdavimo kitam asmeniui. Suklaidintas nukentėjusysis negali patenkinti ar realizuoti savo turimų turtinių reikalavimų į kaltininką ar trečiąjį asmenį, kurio naudai veikė kaltininkas, ir dėl to negauna jokio ekonominio ekvivalento turtu, paslaugomis ar kitomis vertybėmis, o kaltininkas ar trečiasis asmuo, nepatenkinę nukentėjusiojo turtinės teisės, jo sąskaita nepagrįstai praturtėja. Be to, sukčiavimo sudėtis yra materiali, todėl būtinasis nusikaltimo sudėties požymis, įrodinėtinas byloje, yra turtinės žalos nukentėjusiajam padarymas.

16Tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau visi jie yra jungiami vieningos tyčios. Nagrinėjamu atveju matyti, kad visų nukentėjusiųjų atžvilgiu buvo naudojama apgaulė – skelbiami neva parduodami daiktai, kurių iš tiesų administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neturėjo. Ir nors nukentėjusiųjų patirtas turtinis nuostolis nėra didelis (nuo 10 iki 75 eurų), tačiau vien tuo remiantis veikų išskaidymas į atskirus epizodus nėra pagrįstas. ATPK 50 straipsnyje įtvirtinta atsakomybė už smulkųjį svetimo turto pagrobimą. Pažymėtina, kad turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos. Be pagrobtojo turto vertės, taip pat atsižvelgiama į pagrobtų daiktų natūralų kiekį (svorį, dydį). Analizuojamu atveju, vien šios bylos medžiagoje nustatytiems šešiems nukentėjusiesiems yra padaryta bendra 188,35 Eur turtinė žala, t. y. daugiau nei 5 MGL vertė. Jau minėta, kad to paties asmens atžvilgiu dėl analogiškų veikų buvo pradėta dar ne mažiau penkiolika administracinių teisės pažeidimų bylų, kurios taip pat dalimis buvo sujungtos į vieną medžiagą ir perduotos prokuratūrai klausimo dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo sprendimui. Taigi šie duomenys patvirtina, jog M. N. veika peržengia administracinės atsakomybės ribas, jo veikoje neabejotinai yra sukčiavimo, kaip nusikaltimo, požymių. Nepagrįstai išskaidžius vieną tęstinę nusikalstamą veiką į atskirus epizodus, nėra galimybės tinkamai kvalifikuoti veiką bei ištirti visas jos padarymo aplinkybes. Prokurorės skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas apie tęstinę nusikalstamą veiką sprendė tik iš vieno epizodo yra klaidingas, kadangi tokių epizodų yra daugiau nei dvidešimt ir visi jie įvykdyti pagal tą patį nusikalstamą modelį.

17Remiantis išdėstytu, apylinkės teismo priimtas sprendimas perduoti bylos medžiagą prokuratūrai sprendimo priėmimui dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo M. N. atžvilgiu dėl jo galimai padarytos nusikalstamos veikos yra teisėtas ir pagrįstas. Vis dėlto, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad šioje byloje teismas turėjo ne tik bylos medžiagą perduoti prokuratūrai, tačiau ir administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad ATPK 258 straipsnis administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjantį teismą įpareigoja inicijuoti ikiteisminio tyrimo pradėjimą, jei tiriant įrodymus yra nustatomi nusikalstamos veikos požymiai. Jei teismas nustato tokius požymius ir įsitikina, kad nagrinėjama veika turi būti vertinama kaip nusikalstama, jis gali priimti tik vienos rūšies sprendimą – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti, o bylos medžiagą perduoti ikiteisminio tyrimo subjektams (LVAT nutartis Nr. N-575-1331-08). Pažymėtina, kad toks teismo sprendimas nereiškia išankstinio asmens, kurio veikoje buvo nustatyti nusikalstamos veikos požymiai, kaltės konstatavimo. Pradėjus baudžiamąjį procesą turi būti išaiškintos visos reikšmingos aplinkybės ir, priklausomai nuo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo metu surinktų duomenų ir darytinų išvadų, gali būti priimamas bet kuris iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse numatytų sprendimų, kuriais baudžiamasis procesas yra užbaigiamas. Todėl skundžiamas nutarimas pakeičiamas papildant jo rezoliucinę dalį, kad administracinio teisės pažeidimo bylos teisena M. N. atžvilgiu nutraukiama.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu, teismas

Nutarė

19Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo skyriaus prokurorės apeliacinį skundą atmesti.

20Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutartį pakeisti ir jos rezoliucinę dalį papildyti sakiniu: „Administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną M. N. atžvilgiu nutraukti“.

21Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis... 2. Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutartimi administracinio teisės pažeidimo... 3. Nepilnamečiui M. N. administracinio teisės pažeidimo protokolai pagal... 4. be to, jis 2015-08-31 internetinėje svetainėje ,,Facebook“ skelbė apie... 5. be to, jis 2015-09-09 internetinėje svetainėje ,,Facebook“ skelbė apie... 6. be to, jis 2015-08-16 internetinėje svetainėje ,,Facebook“ skelbė apie... 7. be to, jis 2015-07-22 internetinėje svetainėje ,,Facebook“, išgalvotu L.... 8. be to, jis 2015-06-23 internetinėje svetainėje ,,Facebook“, išgalvotu L.... 9. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą Kauno apskrities vyriausiojo policijos... 11. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo... 12. Byloje kilęs ginčas dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens –... 13. Iš teismui pateiktos administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos... 14. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad minėti... 15. Pagal BK 182 straipsnį sukčiavimas – tai tik tiesiogine tyčia padaroma... 16. Tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar... 17. Remiantis išdėstytu, apylinkės teismo priimtas sprendimas perduoti bylos... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu,... 19. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Ketvirtojo... 20. Kauno apylinkės teismo 2015-11-09 nutartį pakeisti ir jos rezoliucinę dalį... 21. Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama....