Byla e2-2086-819/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,

2sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Modestui Voguliui,

4atsakovės atstovui advokatui Česlovui Dainiui Kazlauskui,

5trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, D. B.,

6viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Statyba ir architektūra“ ieškinį atsakovei J. B.. Byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje dalyvauja D. B..

7Teismas

Nustatė

8ieškovė pateiktu ieškiniu (t. 1, b.l. 1-5) prašo priteisti iš atsakovės 38 592,97 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys teisme priimtas 2018 m. lapkričio 5 d. Ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

9Ieškinyje ieškovė nurodo, kad 2017 m. spalio 16 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą ieškovei bei administratoriumi paskyrė uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Opek“. Ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 6 d., Lietuvos apeliaciniam teismui 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį palikus nepakeistą. Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 1995 m. balandžio 20 d. ieškovės vadove buvo atsakovė. Ieškovės bankroto administratorius, vykdydamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) nuostatas, susipažino su ieškovės finansinės atskaitomybės dokumentais bei nustatė, kad buvusi ieškovės vadovė atsakovė neįvykdė Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje numatytos prievolės kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo bei tokiais veiksmais (neveikimu) ieškovei ir jos kreditoriams padarė žalą. Patirtą žalą ieškovė grindžia 2013 metų balanso duomenimis, kuriuose ieškovės turimo turto vertė sudarė 80 849 Lt (23 415 Eur), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 241 560 Lt (69 960 Eur), iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kreditoriams siekė 181 420 Lt (52 542 Eur). Tai liudija, kad ieškovė jau 2013 metų pabaigoje buvo nemoki, nes jos įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės. Įvertinęs tai, kad ieškovės bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų, kurie visi atsirado po 2013 metų, suma sudaro 108 552,97 Eur, patirta žala dėl atsakovės prievolės, numatytos Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje nevykdymo, ieškovė nurodo 38 592,97 Eur (108 552,97 Eur – 69 960 Eur) sumą.

10Atsakovė pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 174-181), kuriame nurodė, kad ji su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad nuo 2005 m. lapkričio 15 d. ji buvo ieškovės, kuri vykdė žurnalo leidybos veiklą, vadovė. Nors leidybos veikla nėra labai pelninga, ieškovė iki 2013 metų iš esmės neturėjo ženklių pradelstų mokėjimų, o mokesčius valstybei ir socialinio draudimo fondo valdybai laiku mokėjo maždaug iki 2016 metų. Nuo 2016 metų atsirado pradelstos skolos valstybei ir socialinio draudimo fondo valdybai, nors jas ieškovė ir mažino pagal galimybes. 2016 metų gegužės-liepos mėnesiais atsakovės iniciatyva buvo inicijuotos derybos su potencialiu investuotoju į ieškovės veiklą - UAB „TG Media“, kuris ketino dalį lėšų investuoti į ieškovės apyvartinį kapitalą tam, kad būtų atsiskaityta su didžiąja dalimi ieškovės kreditorių, o dalį lėšų skirti ieškovės leidžiamo žurnalo plėtrai, reklamos užsakovų paieškai ir papildomų, su statyba susijusių leidinių leidimui. Dėl pasikeitusių UAB „TG Media“ investicinių planų ji atsisakė investuoti į ieškovės veiklą ir susikoncentravo į kelias tuo metu vykdytas savo veiklos sritis. 2017 metų vasario mėnesį prasidėjo derybos su kitu potencialiu investuotoju į ieškovės veiklą – UAB „Citus“. Kadangi UAB „Citus“ veikla susijusi su statybų vystymu ir nekilnojamojo turto plėtojimu, ją sudomino galimybė kartu leisti ieškovės leidžiamą žurnalą. Pradelsti ieškovės įsipareigojimai, apie kuriuos UAB „Citus“ buvo pranešta, nedarė neigiamo įspūdžio UAB „Citus“ investiciniams sprendimams, nes investuotojas matė potencialą bendrai leisti žurnalą „Statyba ir Architektūra“, kuris buvo lyderis savo srityje, ir investavus papildomai lėšų didinti jo apimtį bei tiražą. UAB „Citus“ buvo pasiruošusi nedelsiant atsiskaityti maždaug su puse ieškovės kreditorių, o su likusiais atsiskaityti per maždaug pusę metų. Pradžioje derybos su UAB „Citus“ vyko sėkmingai, vėliau šiek tiek užtruko ir nutrūko tik baigiamojoje stadijoje, kai buvo sužinota, kad ieškovei inicijuojama bankroto byla. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. spalio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-5333-431/2017 ieškovei iškėlė bankroto bylą ir ieškovės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Opek“. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2052-241/2017 Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį paliko nepakeistą.

11Atsakovė atsiliepime pažymi, kad 2018 m. rugsėjo 17 d. įvyko ieškovės kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai svarstė ieškovės bankroto administratoriaus pasiūlymą kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo iš buvusios ieškovės vadovės priteisimo, tačiau ieškovės kreditoriai nepritarė tokiam ieškovės administratoriaus siūlymui. Atsakovė pabrėžia, kad ieškovės bankroto administratorius privalo vykdyti teismo ir kreditorių susirinkimo sprendimus, todėl jis neturėjo teisės ignoruoti ieškovės kreditorių 2018 m. rugsėjo 17 d. susirinkimo nutarimo. Nei ieškovės bankroto administratorius, nei ieškovės kreditoriai neginčijo aptariamo ieškovės kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo, todėl jis tiek ieškovės kreditoriams, tiek ieškovės bankroto administratoriui turi įstatymo galią.

12Atsakovė atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovė neįrodė visų būtinųjų atsakovės civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygų, t. y. žalos, jos dydžio, neteisėtų atsakovės veiksmų, priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, atsakovės kaltės dėl žalos padarymo. Atsakovė sutinka, kad visi šiuo metu esantys ieškovės kreditorių finansiniai reikalavimai atsirado po 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau pažymi, kad didžioji ieškovės kreditorių finansinių reikalavimų dalis yra susijusi su darbo užmokesčiu ieškovės darbuotojams (įskaitant ir ieškovės vadovus bei administracijos darbuotojus) bei mokesčiais valstybei ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, paskaičiuotais už minėtą ieškovės darbuotojams neišmokėtą atlyginimą (ieškovės darbuotojų finansiniai reikalavimai sudaro 46 957,85 Eur, o už šią neišmokėtą atlyginimų sumą priskaičiuotų, bet nesumokėtų mokesčių suma sudaro 33 481,69 Eur). Ši ieškovės kreditorių finansinių reikalavimų suma, atsakovės teigimu, neabejotinai sumažės, nes dalis ieškovės kreditorių planuoja atsisakyti savo finansinių reikalavimų ieškovės bankroto byloje, taip pat dalis ieškovės kreditorių finansinių reikalavimų bus padengta iš ieškovės bankroto byloje gautų lėšų. Atsakovės duomenimis, ieškovė 2018 m. pradžioje sudarė bendradarbiavimo sutartį su UAB „Portalas Sa.lt“, pagal kurią ieškovei kas mėnesį buvo pervedama 1 500 Eur, kurie turėjo būti skirti ieškovės kreditorių finansiniams reikalavimams dalinai padengti. Be to, byloje surinkti įrodymai liudija, kad atsakovė veikė ieškovės ir jos kreditorių naudai, dėjo pastangas atkurti ieškovės mokumą. Esant sudėtingai finansinei situacijai, būtent ieškovės administracijos darbuotojai buvo nusprendę prisiimti galimus nuostolius ir visas laisvas ieškovės lėšas nukreipti ieškovės įsipareigojimų kreditoriams vykdymui bei ieškovės veiklos vykdymui. Pabrėžia, kad nors ieškovės skolos nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki paskutinio kreditorinių reikalavimų patvirtinimo padidėjo 38 592,97 Eu suma, ši suma iš esmės susidarė tik iš ieškovės įsipareigojimų ieškovės darbuotojams, kurie sudaro 46 957,85 Eur, o ypač administracijos darbuotojams, o įsipareigojimų kitiems kreditoriams suma nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iš esmės nepasikeitė, net sumažėjo 8 364,88 Eur suma (nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki ieškinio pateikimo ieškovės įsipareigojimai padidėjo 38 592,97 Eur suma, iš jų 46 957,85 Eur ieškovės darbuotojams, reiškia ieškovės įsipareigojimai kitiems kreditoriams sumažėjo (46 957,85 Eur - 38 592,97 Eur)). Šie duomenys, pasak atsakovės, patvirtina, kad atsakovė su kitais ieškovės administracijos darbuotojais savo sąskaita dengė ne visiškai sėkmingą ieškovės veiklą ir nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iš esmės sumažino įsipareigojimus trečios eilės ieškovės kreditoriams (visi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai 108 552,97 Eur - I ir II eilės kreditorių reikalavimus, t.y. 46 957,85 Eur ir 33 481,69 Eur, gaunasi 28 113,43 Eur, o 2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis ieškovės trečios eilės kreditoriams buvo skolingas 69 960 eurų).

13Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B. palaikė atsakovės poziciją, kurią išdėstė į bylą pateiktame atsiliepime (t. 3, b.l. 191-195).

14Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė palaikantis atsakovei pareikštą reikalavimą dalyje dėl 3 001,34 Eur priteisimo. Tokią poziciją ieškovės atstovas grindė tuo, kad po šios civilinės bylos iškėlimo sumažėjo ieškovės bankroto byloje pareikšti kreditoriniai reikalavimai. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. priėmė nutartį, kurioje konstatavo, kad bendra kreditorinių reikalavimų suma yra sumažėjusi iki 72 961,34 Eur. Todėl ieškovė teigia, kad dėl atsakovės pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovės patirta žala lygi ne ieškinyje nurodytai 38 592,97 Eur sumai (108 552,97 Eur – 69 960 Eur), o 3 001,34 Eur sumai (72 961,34 Eur – 69 960 Eur). Raštu pareiškimo dėl ieškinio reikalavimų sumažinimo ieškovė teismui nepateikė.

15Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pripažino sumažintą ieškovės reikalavimą (t. 4, b.l. 15).

16Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B. palaikė atsakovės poziciją.

17Ieškinys tenkintinas iš dalies.

18Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2017 m. spalio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-5333-431/2017, Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą ieškovei bei jos bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Opek“ (t. 1, b.l. 157-159, 6-7). Ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. gruodžio 6 d., Lietuvos apeliaciniam teismui 2017 m. gruodžio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2052-241/2017, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartį palikus nepakeistą (t. 1, b.l. 151-156). 2017 m. spalio 16 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. eB2-5333-431/2017, Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad pagal Juridinių asmenų registrui pateiktą paskutinį ieškovės 2013 m. balansą ieškovė 2013 metais turėjo turto už 80 849 Lt (23 415 Eur), o ieškovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 241 560 Lt (69 961 Eur), t.y. ieškovės įsipareigojimai jau 2013 metais viršijo pusę ieškovės balanse įrašyto turto, kas leidžia spręsti apie ieškovės negalėjimą vykdyti įsipareigojimus. Juridinių asmenų registro duomenimis nuo 1995 m. balandžio 20 d. ieškovės vadove buvo atsakovė (t. 1, b.l. 66-69, 162-166), tačiau pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei pateikė ne atsakovė. Civilinė byla Nr. eB2-5333-431/2017 buvo inicijuota Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2017 m. rugsėjo 14 d. pateikto pareiškimo pagrindu (CPK 179 straipsnio 3 dalis).

19Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, ieškovės paaiškinimų taip pat nustatyta, kad po bankroto bylos ieškovei iškėlimo ieškovės bankroto administratoriui kreditoriai pareiškė kreditorinius reikalavimus 108 552,97 Eur sumai, tarp jų UAB „Indigo print“ 2 736,54 Eur sumai, UAB „CSC Telecom“ 2 616,65 Eur sumai, D. K. 317,13 Eur sumai, E. N. 6 543 Eur sumai, UAB „IPT LT“ 1 885 Eur sumai, AB „Archyvų sistemos“ 740,93 Eur sumai, BĮ UAB „Filipopolis“ 224,55 Eur sumai, Telia Lietuva, AB 1 626,29 Eur sumai, AB Lietuvos paštas 90,53 Eur sumai, UAB „Lietuvos ryto spaustuvė“ 1 230,56 Eur sumai, L. P. 9 453,83 Eur, UAB „Medipresa“ 1 933,05 Eur sumai, R. M. 12 084,37 Eur sumai, UAB „Vilniaus betono gaminiai“ 805,92 Eur sumai, VĮ Turto fondas 7 070,21 Eur sumai, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 270,61 Eur sumai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 10 463,21 Eur sumai, UAB „Veikme“ 3 039,96 Eur sumai, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ 171,13 Eur sumai, UAB „Vilniaus vandenys“ 115,95 Eur sumai, UAB „Ariril“ 3 765,63 Eur sumai (t. 1, b.l. 8-9, 10-12, 13-15, 19-20, 56, 24-26, 27-28, 29-33, 34, 35-37, 38-45, 46-48, 21-23, 49-52, 57-61, 21-23, 70-72, 73-74, 80-92, 75-26, 77-78, 108, 93, 94-105, 109-149, 160-161). Visi šie kreditoriniai reikalavimai buvo atsiradę ieškovei po 2013 m. gruodžio 31 d., dėl ko ginčo tarp šalių nekilo (CPK 182 straipsnio 1 punktas, 187 straipsnis). Jie visi buvo patvirtinti ieškovės bankroto byloje Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi (t. 1, b.l. 106-107). Tačiau daliai kreditorių savo reikalavimų ieškovei atsisakius (t. 2, b.l. 12, 13-14, 30-31, 132, 134), Vilniaus apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-129-431/2019, kreditorių ieškovei pareikštų kreditorinių reikalavimų suma sumažėjo iki 72 961,31 Eur (t. 4, b.l. 3-4).

20Juridinio asmens valdymo organų civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2011). Kaip ne kartą yra nurodęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį bei kaltę (CK 6.246-6.249 straipsniais). Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, jog bendrovės vadovas kaltas. Paneigti kaltės prezumpciją pareiga tenka bendrovės vadovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009, 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

21Ieškovė jos patirtą žalą kildina iš atsakovės kaip ieškovės vadovės pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo nevykdymo. Teisinius santykius, atsirandančius iškėlus privačiam juridiniam asmeniui bankroto bylą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Šis įstatymas be kitų dalykų reglamentuoja asmenų (bankrutuojančios įmonės valdymo organų, akcininkų, paskirtų bankroto administratorių) teises ir pareigas. Viena iš imperatyvių pareigų, nustatytų bendrovės vadovui, yra laiku kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Ši pareiga įtvirtinta Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje kaip įmonės vadovo pareiga pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Jeigu įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė žalą dėl to, kad įmonės vadovas laiku nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, jis gali būti traukiamas civilinėn atsakomybėn (Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalis).

22Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ieškovė nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo. Byloje surinkti rašytiniai įrodymai (t.1, b.l. 167-168), tame tarpe įsiteisėjusiais teismo sprendimais – Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-5333-431/2017, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 6 d, nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-2052-241/2017, nustatytos aplinkybės liudija, kad tokia pareiga ieškovei kilo dar 2013 m. pabaigoje, kai ieškovė pagal Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus kriterijus tapo nemoki (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2014; 2015 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015). Atsakovė, atsiliepime į ieškinį neigusi pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsiradimo momentą, jos kaltę dėl šios pareigos nevykdymo, teismo posėdžio metu pripažino ieškovės reikalavimą dalyje dėl 3 001,34 Eur žalos atlyginimo (CPK 140 straipsnio 2 dalis). Įvertinęs šią aplinkybę, nesant duomenų, kad ieškinio šioje dalyje pripažinimas pažeidžia imperatyvias įstatymo nuostatas ar viešąjį interesą (CPK 42 straipsnio 2 dalis), teismas nepasisako dėl atsakovės atsikirtimų turinio (CPK 268 straipsnio 5 dalis). Teismas tik trumpai pažymi, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, kad vertinant padarytą žalos dydį ir priežastinį ryšį turi būti vertinama vadovo valdymo laikotarpiu bendra įmonės skolų apimtis, išaugusi dėl bankroto bylos neinicijavimo laiku, todėl žala galėtų būti laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma, nutartimi patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014). Prašomą priteisti 3 001,34 Eur žalą ieškovė būtent ir sieja ne su visa ieškovės kreditorių reikalavimų suma, Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtinta ieškovės bankroto byloje, o su jos padidėjimu, lyginant su ieškovės turėtomis skolomis 2013 metų pabaigoje, t.y. tuo momentu, kai atsakovei atsirado Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos ieškovei iškėlimo (72 961,34 Eur – 69 960 Eur). Todėl ieškovės reikalavimas dėl 3 001,34 Eur žalos atlyginimo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Likusioje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas, įvertinus tai, kad ieškovė nurodė šio reikalavimo nepalaikanti, nors pareiškimo dėl dalies ieškinio reikalavimų atsisakymo/atsiėmimo/ieškinio reikalavimų sumažinimo, atitinkančio CPK 111 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nepateikė.

23Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 5 procentų metines palūkanos nuo priteistos 3 001,34 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. lapkričio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Ieškovė šioje byloje buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu. Todėl už patenkintą ieškinio reikalavimą mokėtinas žyminis mokestis – 68 Eur, priteistinas iš atsakovės valstybės naudai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Iš atsakovės taip pat priteistinos valstybės patirtos 3,58 Eur pašto išlaidos (CPK 96 straipsnis).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269 straipsniu, teismas

Nutarė

26ieškovės BUAB „Statyba ir architektūra“ ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovės BUAB „Statyba ir architektūra“, juridinio asmens kodas 220138320, naudai iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), 3 001,34 Eur (trys tūkstančiai vienas Eur 34 ct) žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas už priteistą 3 001,34 Eur (trys tūkstančiai vienas Eur 34 ct) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. lapkričio 5 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Kitoje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.

29Priteisti valstybės naudai iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), 71,58 Eur (septyniasdešimt vienas Eur 58 ct) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, įmokos kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pristatyti teismui

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir,... 2. sekretoriaujant Lolitai Mankevičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Modestui Voguliui,... 4. atsakovės atstovui advokatui Česlovui Dainiui Kazlauskui,... 5. trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, D. B.,... 6. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 7. Teismas... 8. ieškovė pateiktu ieškiniu (t. 1, b.l. 1-5) prašo priteisti iš atsakovės... 9. Ieškinyje ieškovė nurodo, kad 2017 m. spalio 16 d. nutartimi Vilniaus... 10. Atsakovė pateikė atsiliepimą (t. 1, b.l. 174-181), kuriame nurodė, kad ji... 11. Atsakovė atsiliepime pažymi, kad 2018 m. rugsėjo 17 d. įvyko ieškovės... 12. Atsakovė atsiliepime taip pat nurodo, kad ieškovė neįrodė visų... 13. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B. palaikė... 14. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė palaikantis atsakovei... 15. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pripažino sumažintą ieškovės... 16. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, D. B. palaikė... 17. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 18. Iš byloje surinktų įrodymų nustatyta, kad 2017 m. spalio 16 d. nutartimi,... 19. Iš byloje surinktų rašytinių įrodymų, ieškovės paaiškinimų taip pat... 20. Juridinio asmens valdymo organų civilinė atsakomybė yra deliktinė (CK 6.263... 21. Ieškovė jos patirtą žalą kildina iš atsakovės kaip ieškovės vadovės... 22. Byloje nėra ginčo dėl aplinkybės, kad ieškovė nesikreipė į teismą dėl... 23. Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, iš... 24. Ieškovė šioje byloje buvo atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo CPK 83... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 269 straipsniu,... 26. ieškovės BUAB „Statyba ir architektūra“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovės BUAB „Statyba ir architektūra“, juridinio asmens... 28. Kitoje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.... 29. Priteisti valstybės naudai iš atsakovės J. B., asmens kodas ( - ), 71,58 Eur... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...