Byla 2-44587-595/2014
Dėl prievolės nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, vadovaudamasi CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BAB banko Snoras ieškinį atsakovams V. K. ir R. K. dėl prievolės nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovų solidariai 17 520,88 Lt (ieškinio suma nurodoma 11 228,21 Lt) skolos, delspinigių, palūkanų, 14 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas savo reikalavimą grindžia 2012-06-28 Papildomu susitarimu Nr. 1, pasirašytu su atsakovu V. K., kuriuo buvo restruktūrizuota klasikinės vartojamosios paskolos be užstato sutartis Nr. KV20100422L990001 (toliau – Sutartis). Pagal Sutartį atsakovui buvo suteikta 17 52,88 Lt dydžio paskola. Taip pat grindžia su atsakove R. K. 2012-06-28 pasirašytu Papildomu susitarimu Nr. 1 prie 2010-04-22 Laidavimo sutarties Nr. L-KV20100422L990001 (toliau – Laidavimo sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo solidariai su atsakovu V. K. atsakyti už V. K. įsipareigojimų pagal Sutartį bankui vykdymo. Atsakovai neįvykdė savo įsipareigojimų, ieškovas vienašališkai sutartį nutraukė. Ieškovas prašo ieškinį tenkinti, priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovams ieškinys su priedais įteikti CPK 122 str., 123 str. nustatyta tvarka. Atsakovai nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas BAB bankas Snoras su atsakovu V. K. pasirašė 2012-06-28 Papildomą susitarimą Nr. 1, kuriuo buvo restruktūrizuota klasikinės vartojamosios paskolos be užstato sutartis Nr. KV20100422L990001 (toliau – Sutartis). Pagal Sutartį atsakovui buvo suteikta 17 520,88 Lt dydžio paskola. Taip pat nustatyta, kad ieškovas su atsakove R. K. 2012-06-28 pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2010-04-22 Laidavimo sutarties Nr. L-KV20100422L990001 (toliau – Laidavimo sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo solidariai su atsakovu V. K. atsakyti už V. K. įsipareigojimų pagal Sutartį bankui vykdymą. Pagal Sutartį atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti iki 2015-06-28, grąžinant paskolą lygiomis dalimis mokant kiekvieno mėnesio 28 dieną (Sutarties Specialiosios dalies 2.8 p.). Atsakovas taip pat įsipareigojo mokėti ieškovui metines palūkanas už naudojimąsi paskola (Sutarties Specialiosios dalies 2.2 p.) bei mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius (Sutarties Specialiosios dalies 2.6 p.). Tačiau savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, nemokėjo eilinių mokėjimų, palūkanų bei delspinigių. Todėl ieškovas vienašališkai nutraukė su atsakovu sutartį prieš terminą nuo 2014-10-17. Atsakovo skola bankui yra 10 365,58 Lt negrąžintos paskolos, 283,13 Lt palūkanų, 577,50 Lt delspinigių, apskaičiuotų taikant sutartyje numatytą 0,1 procentų delspinigių normą, 2 Lt komisiniai mokesčiai už pranešimų apie įsiskolinimą siuntimą. Iš viso skola yra 11 228,21 Lt. Pažymėtina tai, kad ieškovas ieškinio reikalavimuose yra nurodęs 17 520,88 Lt prašomą priteisti skolos sumą, tačiau laikytina, kad tai yra rašymo apsirikimas, kadangi ieškinio suma yra nurodyta 11 228,21 Lt. Be to, šią skolos sumą patvirtina ir įsiskolinimo pažyma (b.l.17-18). Nurodytas aplinkybes patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (b. l. 4-18). Atsakovai atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovų prievolės įvykdymą ieškovui (CPK 12, 178 str. str.).

7Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui. CK 6.81 str. kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutartyje nustatyta, kad laiduotoja su skolininku atsako solidariai (Laidavimo sutarties 5.1 p.). Atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas siuntė atsakovui įspėjimus dėl įsipareigojimų nevykdymo bei įspėjo, kad nepadengus susidariusių įsiskolinimų, sutartis bus nutraukta. Nuo 2014-10-17 ieškovas vienašališkai sutartį nutraukė.

8CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kadangi atsakovai ieškovui nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, jie laikomi pažeidusiais prievolę šalimis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimai priteisti iš atsakovų solidariai 10 365,58 Lt negrąžinto kredito, 283,13 Lt palūkanų, 2 Lt komisinių mokesčių (viso 10 650,71 Lt) yra pagrįsti, todėl tenkintini (CK 6.38 str., 6.59 str., 6.81 str., 6.6 str., 6.200 str., 6.874 str., 6.889 str.).

9Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį ieškovas atsakovams yra paskaičiavęs 577,50 Lt delspinigių (po 0,1 procento nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, sutarties Specialiosios dalies 2.6 p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (577,50 Lt) dėl skolininkų netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovai yra vartotojai, kurie sutartį su ieškovu sudarė prisijungdami prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Pažymėtina ir tai, kad LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Tokiu būdu, iš atsakovų solidariai priteistina ieškovui 288,75 Lt delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis prašo iš atsakovų priteisti 14 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. To paties straipsnio 3 d. numato, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, taip pat atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką bei į tai, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, mažina palūkanų už panaudotą ir negrąžintą paskolą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dydį iki įstatyminio – 5 procentų dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85/2011; Vilniaus apygardos teismo 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-464/2012). Todėl iš atsakovų solidariai ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 10 939,46 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-10-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), išieškomos iš atsakovų lygiomis dalimis į valstybės biudžetą. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybei priteistina 328 Lt žyminio mokesčio (iš kiekvieno atsakovo po 164 Lt) (CPK 93 str., 96 str.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str., 96 str., 142 str. 4 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str. teismas,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovų V. K., a.k. ( - ) ir R. K., a.k. ( - ) s o l i d a r i a i 10 650,71 Lt skolos, 288,75 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 10 939,46 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2014-10-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo BAB banko Snoras, į.k. 112025973, naudai.

16Priteisti iš atsakovų V. K., a.k. ( - ) ir R. K., a.k. ( - ) l y g i o m i s d a l i m i s 328 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660, arba į sąskaitą Nr. ( - ), esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660. Sumokėjus žyminį mokestį valstybės naudai, teismui būtina pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai