Byla 2S-1255-622/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj ir Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų N. Ž. ir G. J. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2011-04-20 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų N. Ž. ir G. J. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Palangos miesto savivaldybei dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3Pareiškėjai kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą, prašydami nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus tikslu įregistruoti daiktą ir daiktines teises į jį nekilnojamojo turto registre, kad:

41) I. N. Ž. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 03-1 nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio, plane žymimo indeksu 2Klž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybai pagal 1973 m. galiojusią tvarką buvo parengtas ir suderintas projektas statinio - poilsio namelio, plane žymimo indeksu 2K1Ž, pastatyto 1973 m., esančio ( - ), vieno aukšto, 131 m3 statybinio tūrio, 56 m2 užstatymo ploto, 47,54 m2 bendrojo vidaus patalpų ploto, 2,35 m aukščio, betono pamatų, medinių su karkasu sienų, medinių perdangų, asbetscemenčio dangos stogo, statybai;

52) I. N. Ž. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 03-1 nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio, plane žymimo indeksu 2Klž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybai pagal 1973 m. galiojusią tvarką buvo išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti poilsio paskirties, vieno aukšto, 131m3 statybinio tūrio, 56 m2 užstatymo ploto, 47,54 m2 bendrojo vidaus patalpų ploto, 2,35 m aukščio, betono pamatų, medinių su karkasu sienų, medinių perdangų, asbetscemenčio dangos stogo, poilsio namelį;

63) I. N. Ž. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 03-1 nuosavybės teise priklausantis poilsio namelis, plane žymimas indeksu 2Klž, pastatytas 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), poilsio paskirties, vieno aukšto, 131 m3 statybinio tūrio, 56 m2 užstatymo ploto, 47,54 m2 bendrojo vidaus patalpų ploto, 2,35 m aukščio, betono pamatų, medinių su karkasu sienų, medinių perdangų, asbetscemenčio dangos stogo, poilsio namelis pagal 1973 m. galiojusią tvarką tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti ir buvo leista šį statinį eksploatuoti;

74) G. J. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 03-2 nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio, plane žymimo indeksu 1K1Ž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybai pagal 1973 m. galiojusią tvarką buvo parengtas ir suderintas projektas poilsio paskirties, vieno aukšto, 130 m3 statybinio tūrio, 55 m2 užstatymo ploto, 47,87 m2 bendrojo vidaus patalpų ploto, 2,35 m aukščio, betono pamatų, medinių su karkasu sienų, medinių perdangų, asbetscemenčio dangos stogo, poilsio namelio, statybai;

85) G. J. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 03-2 nuosavybės teise priklausančio poilsio namelio, plane žymimo indeksu lKlž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), statybai pagal 1973 m. galiojusią tvarką buvo išduotas statybos leidimas, suteikiantis teisę statyti poilsio paskirties, vieno aukšto, 130 m3 statybinio tūrio, 55 m2 užstatymo ploto, 47,87 m2 bendrojo vidaus patalpų ploto, 2,35 m aukščio, betono pamatų, medinių su karkasu sienų, medinių perdangų, asbetscemenčio dangos stogo, poilsio namelį;

96) G. J. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio pirkimo pardavimo sutartį Nr. 03-2 nuosavybės teise priklausantis poilsio namelis, plane žymimo indeksu 1Klž, pastatyto 1973 m., unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), poilsio paskirties, vieno aukšto, 130 m3 statybinio tūrio, 55 m2 užstatymo ploto, 47,87 m2 bendrojo vidaus patalpų ploto, 2,35 m aukščio, betono pamatų, medinių su karkasu sienų, medinių perdangų, asbetscemenčio dangos stogo, poilsio namelis pagal 1973m. galiojusią tvarką tarpžinybinės (valstybinės) komisijos aktu buvo pripažintas tinkamu naudoti ir buvo leista šį statinį eksploatuoti.

10Nurodė, kad iš akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 pirkimo pardavimo sutartimis įsigijo nurodytus poilsio namelius. Šie nekilnojamieji daiktai nėra įregistruoti viešajame nekilnojamojo turto registre, nes nėra išlikę statybos leidimai ir dokumentai, patvirtinantys statinių priėmimą eksploatacijai, šių dokumentų pareiškėjai negali gauti kitokia tvarka ir jų atkurti, nes statiniai pastatyti 1973 metais, keitėsi Lietuvos Respublikos valstybinė santvarka, todėl tik teisme nustatytini juridinę reikšmę turintys faktai, kad šie nekilnojamieji daiktai pastatyti pagal įstatymų nustatyta tvarka išduotus statybos leidimus ir kad jie įstatymų nustatyta tvarka valstybinės komisijos pripažinti tinkamais naudoti bei leista juos eksploatuoti kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus. 1988-09-02 bei 2009-09-10 VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas atliko šių statinių kadastrinius matavimus. Nameliai stovi valstybinės žemės sklype, pareiškėjai yra šios žemės sklypo dalies naudotojai. Nameliai pastatyti iki įsigaliojant Statybos įstatymo nuostatoms, todėl jos vertinant šių statinių statybos teisėtumą negali būti taikomos. Namelių statybos metu, t.y. 1973 m., jų savininkė buvo valstybė, kuriai pagal tuo metu galiojusio 1964 m. CK 94 str. nuosavybės teise priklausė visas valstybinis turtas. Nors nėra išlikę duomenų, kad statiniai pagal tuo metu galiojusius teisės aktus buvo tinkamai teisiškai įforminti, turėtų būti preziumuojama, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklausantys poilsio nameliai jų ankstesnio savininko – valstybės – buvo pastatyti ir valdomi teisėtai.

11Palangos miesto apylinkės teismas 2011-04-20 nutartimi nutraukė civilinę bylą pagal pareiškėjų N. Ž. ir G. J. patikslintą pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, VĮ Registrų centro Klaipėdos filialui, Palangos miesto savivaldybei dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Konstatavo, kad pareiškėjų pareiškime minima aplinkybė, jog nurodyti dokumentai nėra išlikę ir minėtas Klaipėdos apskrities archyvo raštas nepatvirtina tokių dokumentų buvimo fakto. Nėra įvykdyta CPK 447 straipsnio 3 punkte nustatyta sąlyga, t.y. pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad negali gauti reikiamų dokumentų arba kad negali tokių dokumentų atkurti. Statinių teisėtumas, tiek kiek jis susijęs ne su privatine teise, o su administracinėmis procedūromis, turi būti nustatinėjamas administracine tvarka.

12Pareiškėjai N. Ž. ir G. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2011-04-20 nutartį ir pareiškėjų prašymus tenkinti. Nurodo, kad teismas, padarydamas išvadą, kad pareiškimas dėl pareiškėjų prašomų nustatyti juridinę reikšmę turinčių faktų negali būti nagrinėjamas teisme, neinformavo proceso dalyvių, ar byla nenagrinėtina teisme ar nenagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme. Administracinėmis procedūromis pareiškėjai negali pasinaudoti, todėl pareiškėjai prašė teisminės gynybos.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

16Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

17Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas, taip pat kitos aplinkybės, kurių pagrindu atsiranda, pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda, pasikeičia ar baigiasi subjektinės teisės ar pareigos. Tais atvejais, kai juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba nėra juos patvirtinančių dokumentų, asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės, todėl įstatymas numato galimybę suinteresuotam asmeniui kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti, kai yra šios aplinkybės: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, t. y. sukelti pareiškėjui tam tikrų teisių padarinių ir, jį nustačius, pareiškėjas įgytų tam tikrą subjektinę teisę, galėtų įgyvendinti jau esamą teisę ar kitu būdu pasikeistų jo teisinis statusas; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą, arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444, 445 straipsniai). Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2009; kt.). Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu yra dokumentai, patvirtinantys (arba paneigiantys) tą faktą, kurį pareiškėjas prašo nustatyti, teismas turi atsisakyti priimti pareiškimą (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o jeigu jis jau buvo priimtas, – civilinę bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas). Taigi tam, kad būtų galima pripažinti juridinę reikšmę turintį faktą, turi būti nustatytos visos pirmiau nurodytos aplinkybės, kurių buvimą privalo įrodyti tuo suinteresuotas asmuo.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų, patvirtinančių prašomus nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, taip pat įrodymų, patvirtinančių, kad negali gauti reikiamų dokumentų arba kad negali tokių dokumentų atkurti. Tokia išvada vertintina kaip pagrįsta. Pareiškėjai kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo tikslu įregistruoti nekilnojamąjį turtą – poilsio namelius, tačiau nepateikė duomenų, kad dėl minėtų poilsio namelių įregistravimo būtų kreipęsi į nekilnojamojo turto registrą, kad išnaudojo galimybes suformuoti poilsio namelius pagal Kadastro įstatymo reikalavimus. Taip pat pareiškėjai nenurodė, kokias teisines pasekmes sukels prašomi nustatyti juridiniai faktai. Todėl pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra CPK 445 straipsnyje nustatytų sąlygų, reikalingų juridinę reikšmę turintiems faktams nustatyti.

19Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti apylinkės teismo išvadomis, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Palangos miesto apylinkės teismo 2011-04-20 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. Pareiškėjai kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą, prašydami... 4. 1) I. N. Ž. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio... 5. 2) I. N. Ž. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio... 6. 3) I. N. Ž. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio... 7. 4) G. J. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio... 8. 5) G. J. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio... 9. 6) G. J. pagal akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 poilsio namelio... 10. Nurodė, kad iš akcinės bendrovės „Baltinstat“ 2003-02-26 pirkimo... 11. Palangos miesto apylinkės teismas 2011-04-20 nutartimi nutraukė civilinę... 12. Pareiškėjai N. Ž. ir G. J. atskiruoju skundu prašo panaikinti Palangos... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 17. Juridiniai faktai – tai įvairūs įvykiai, asmenų veiksmai ar neveikimas,... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė, kad... 19. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo abejoti apylinkės teismo... 20. Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija... 21. Palangos miesto apylinkės teismo 2011-04-20 nutartį palikti nepakeistą....