Byla e2-5899-803/2016
Dėl žalos atlyginimo atsakovui N. P. (N. P.)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos „Ditmos projektai“ bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Likvidas“ ieškinį dėl žalos atlyginimo atsakovui N. P. (N. P.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo, buvusio bankrutavusios įstaigos vadovo, civilinės atsakomybės, kylančios konkrečiu įstatyme įtvirtintu pagrindu, taikymo klausimas – pažeidus pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

52. Ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos (toliau – BVšĮ) „Ditmos projektai“ bankroto administratorius, atstovaudamas BVšĮ „Ditmos projektai“ ir jos kreditorių interesus, kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo N. P. 88 547,46 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

63. Ieškinys grindžiamas aplinkybe, jog atsakovas, ieškovo vadovu pagal Juridinių asmenų registro duomenis, buvęs laikotarpiu nuo 2012-01-25 iki 2015-07-14, laiku nevykdė įstatyme numatytos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įstaigai, negalint atsiskaityti su kreditoriais. Laiku nesikreipus į teismą, jog būtų iškelta bankroto byla, atsakovo N. P. vadovavimo laikotarpiu įstaiga patyrė 88 547,46 Eur dydžio turtinės žalos. Mano, jog ieškovas jau nuo 2012 m. liepos 25 d. neturėjo finansinių galimybių atsiskaityti su kreditoriais, todėl atsakovas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo (toliau – VšĮ) 9 straipsnio 3 dalį būdamas vienasmenis įstaigos valdymo organas, kuris yra atsakingas už ieškovo veiklos organizavimą, jo tikslų įgyvendinimą ir už įstatymuose bei įstatuose nustatytų pareigų vykdymą, ir kuris geriausiai žino įmonės finansines galimybes atsiskaityti su kreditoriais, turėjo pareigą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalies pagrindu inicijuoti bankroto procesą. Kadangi atsakovas ne tik kad laiku, bet apskritai nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos ieškovui iškėlimo, jis pažeidė ir bendrąsias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nuostatas, reglamentuojančias įmonės juridinio asmens organų narių pareigas (CK 2.87 straipsnio 1 ir 2 dalys), todėl privalo atlyginti dėl jo veikos atsiradusią žalą (CK 6.249 straipsnis). Pažymi, jog dėl atsakovo neteisėto neveikimo nuolat augo mokėtinos sumos ir delspinigiai ieškovo kreditoriams, todėl yra priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėto neveikimo ir padarytos žalos (CK 6.247 straipsnis).

74. Atsakovui N. P. procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo siunčiami ieškinyje nurodytu atsakovo adresu (( - )) ir kitu teismui žinomu atsakovo adresu (( - )), tačiau buvo neįteikti. Remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, atsakovui procesiniai dokumentai buvo siunčiami darbovietės UAB „Automart“ adresu (( - )), tačiau taip pat buvo neįteikti. Gyventojų registro tarnybos duomenimis, atsakovas gyvenamąją vietą yra deklaravęs Vilniaus m. savivaldybėje. Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, jam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Atsakovas N. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo atstovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Teismas

konstatuoja:

8II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados

95. Iš byloje pateikto VĮ Registrų centras juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija nustatyta, jog VšĮ „Ditmos projektai“ Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2004-03-01, šios įstaigos vadovu per laikotarpį nuo 2012-01-25 iki 2015-07-14 buvo atsakovas N. P.. Vilniaus apygardos teismas 2015-06-25 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-2746-392/2016 (priėmimo metu buvęs Nr. eB2-4128-392/2015), iškelta VšĮ „Ditmos projektai“ bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Likvidas“. Vilniaus apygardos teismo 2015-09-15 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-2746-392/2016 (buvęs Nr. eB2-4128-392/2015), buvo patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris vėlesnėmis Vilniaus apygardos teismo nutartimis patikslintas (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys apie civilinės bylos Nr. eB2-2746-392/2016 eigą).

106. Bankroto administratorius įrodinėja, jog atsakovas N. P., žinodama apie blogą įstaigos finansinę padėtį, nevykdė pareigos kreiptis laiku dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl ko veikė priešingai įstaigos interesams ir sudarė sąlygas žalai atsirasti.

11Dėl bankrutavusios įstaigos vadovo civilinės atsakomybės

127. Pagal VŠĮ 9 straipsnio 3 dalį įstaigos vadovas yra vienasmenis įstaigos valdymo organas, veikiantis viešosios įstaigos vardu ir organizuojantis jos veiklą, taip pat atliekantis ir kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose ir viešosios įstaigos įstatuose (VšĮ 9 straipsnio 4 dalis). Nors viešoji įstaiga yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo (VŠĮ 2 straipsnio 1 dalis), tačiau iš įstatyme numatytų vadovui pavestų funkcijų matyti, jog viešosios įstaigos vadovas atsakingas už jos kasdieninės veiklos organizavimą (VšĮ 9 straipsnio 4 dalis), o veikla turi atitikti ne tik įstaigos ir jos dalininkų interesus, bet ir įstaigai susidūrus su finansiniais sunkumais, nebūtų neteisėtais veiksmais pažeidžiami ir kreditorių interesai.

138. Kadangi ieškovui iškelta bankroto byla ir valdymo organai neteko savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įstaigai padarytą žalą. Tam, kad būtų galima taikyti vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas: neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad įstaigos vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. vadovas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

149. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius prašo atlyginti atsakovo padarytą žalą, kadangi paaiškėjus, jog įstaiga visiškai neturi turto ir negali atsiskaityti su kreditoriais, atsakovas, įstaigai jau 2012-07-25 esant nemokiai, turėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalies normoje įtvirtinta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek jau esančių įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2013).

1510. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką siekiant nustatyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, svarbu išsiaiškinti, nuo kada konkrečiai vadovui atsirado pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Administracijos vadovas yra tas asmuo, kuris geriausiai žino (privalo žinoti) įmonės finansinę būklę, jos galimybę vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus suėjus jų vykdymo terminui, todėl privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė.

1611. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ „Ditmos projektai“ vadovu buvo nuo 2012 m. sausio 25 d. iki 2015 m. liepos 14 d., kai įstaigai buvo iškelta bankroto byla (Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenys). Bankroto administratoriaus paaiškinimais nustatyta, jog VšĮ „Ditmos projektai“ vienas apdraustasis asmuo dirbo tik iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014-03-31 sprendimo Nr. (23.31-08)-320A-37563 išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto nustatyta, jog įstaiga buvo skolinga 300656,96 Lt (88 547,46 Eur). Taip pat nustatyta, jog dar Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-15 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-20079-614/2014 priteista kreditoriui UAB „Corpus A“ 1665,95 Lt (atitinka 482,49 Eur) skola, kuri susidarė laikotarpiu nuo 2012-01-31 iki 2012-03-31, o su kreditoriumi UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas ieškovas negalėjo atsiskaityti dar 2012 metų liepos mėnesį (įsiskolinimas pagal 2012-06-30 sąskaitą sudarė 1 121,75 Lt). Taigi vertintina, jog atsakovui vadovaujant ieškovui, pastarojo įsiskolinimai kreditoriams didėjo, įstaiga neteikė privalomų ataskaitų. Byloje nenustatyta duomenų, iš kurių galima būtų daryti išvadą, jog įstaiga vykdė 2012 metais veiklą (CPK 178, 185 straipsniai). Taigi iš byloje esančių duomenų matyti, jog VšĮ „Ditmos projektai“ dar 2012 metų viduryje buvo nemoki, todėl sutiktina su bankroto administratoriaus argumentu, kad atsakovui jau 2012 m. liepos mėn. kilo pareiga inicijuoti įstaigos bankroto procesą. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad VšĮ „Ditmos projektai“ bankroto byla iškelta vieno iš įstaigos kreditorių (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos) pareiškimu. Įvertinus byloje minėtus įrodymus, konstatuojama, kad atsakovas padarė teisės pažeidimą neveikimu, t.y. delsiant kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo (CK 6.246 straipsnis), jo veika neatitinka rūpestingumo, sąžiningumo ir atidumo standartų (CK 2.87 straipsnis).

1712. Kaip jau buvo minėta, Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje pabrėžiama, kad sprendžiant bylas dėl kreditoriams padarytos žalos atlyginimo, kai vadovas laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, teismai turi nustatyti momentą, nuo kurio įmonės vadovas turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o tokio momento nustatymas yra tiesiogiai susiję su atlygintinos žalos dydžio nustatymu, kadangi tokiu atveju žala yra laikomas bendras išaugęs įmonės skolos dydis atsakovo įmonės valdymo laikotarpiu, nustačius ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, o ne visa kreditorių finansinių reikalavimų suma, kuri patvirtinta iškėlus įmonei bankroto bylą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-111/2014; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014).

1813. Bankroto administratorius įrodinėja, jog dėl atsakovo pareigų pažeidimo susidarė 88 547,46 Eur žala, nurodydamas, jog tuo atveju, jeigu atsakovas būtų inicijavęs įstaigos bankroto procedūrą, kreditorių finansiniai reikalavimai nebūtų pasiekę 88 547,46 Eur. Byloje nėra duomenų apie tai, jog bankroto administratoriaus įrodinėjama žala susidarė anksčiau nei ieškovo vadovu buvo paskirtas atsakovas, kadangi byloje nepateikti duomenys, jog atsakovas, paskyrus jį ieškovo vadovu, perėmė susidariusius ieškovo įsiskolinimus (CPK 178, 185 straipsniai). Bankroto administratoriaus įrodinėjamos aplinkybės nėra ginčijamos, atsakovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų administratoriaus surinktus ir pateiktus įrodymus, todėl laikytina, jog bankroto administratorius įrodė ieškinio reikalavimus (CPK 185 straipsnis; CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

1914. Remiantis išdėstytu teismas vertina, jog atsakovo neteisėti veiksmai, pasireiškę neveikimu (didėjant įstaigos įsiskolinimams kreditoriams, atsakovas nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo), padarė žalą kreditorių finansiniams interesams bei pačiai įstaigai, todėl konstatuojamas priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad įstaigos vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi įstaigos vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

20 Dėl procesinių palūkanų priteisimo

2115. Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Iškėlus civilinę bylą skolininkui gali būti skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Pareiga mokėti šias procesines palūkanas atsiranda iš įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, bylos Nr. 3K-3-888/2003).

2216. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškinį tenkinti, o ieškinys teisme priimtas 2016-09-16, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 88 547,46 Eur sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Dėl bylinėjimosi išlaidų

2317. Ieškovo bankroto administratorius prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, remdamasis CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktu (kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos), nurodydamas, jog patyrė 100 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su konsultacijų dėl ieškovui padarytos turtinės žalos, dokumentų analizės ir žalos dydžio apskaičiavimo suteikimu. Prašomas priteisti išlaidas grindžia aplinkybe, jog dėl atsakovo vengimo vykdyti įstatymo bei teismo įpareigojimus, jo destruktyvaus elgesio ieškovas turėjo konsultuotis dėl atsakovo veikos ir ieškinio galimybės.

2418. Pažymėtina, jog pagal Kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1-8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje O. V. v. J. B. –R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-104/2009).

2519. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta sutartis dėl teisinių paslaugų teikimo, kuri būtų sudaryta tarp ieškovo įstatyminio atstovo bankroto administratorius UAB „Likvidas“ ir J. T.. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodymų apie atstovavimo teisinį pagrindą, dėl ko negalima spręsti apie sutartą suteiktų paslaugų pobūdį ir dydį, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų negali būti tenkinamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Be to, byloje esantys duomenys nepatvirtina aplinkybės, jog buvo reikalingas sudėtingų finansinių dokumentų įvertinimas. Atsižvelgiant į tai, konstatuojama, jog bankroto administratorius neįrodė, kad konsultavimosi išlaidos buvo būtinos ir yra pagrįstos (CPK 178 straipsnis).

2620. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas), todėl iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 1 533 Eur žyminio mokesčio ((2 027 Eur + 1 % nuo 1 661,46 Eur sumos (86 886 Eur – 88 547,46 Eur)) x 75 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, CPK 96 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 1,65 Eur sumą, kuri iš atsakovo nepriteistina, kadangi pagal 2015-01-01 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymą „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo Nr. 1R-298/1K-290“, kuris pakeitė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo, minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

27Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

28ieškinį tenkinti.

29Priteisti iš atsakovo N. P. (a. k. ( - ) ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos „Ditmos projektai“ (j. a. k. 300007211), atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Likvidas“, naudai 88 547,46 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 46 euro ct) žalos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 88 547,46 Eur sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-09-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo N. P. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 1 533 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų (mokamos į sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos).

31Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Išaiškinti, kad už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo mokamas 28 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 3 dalis).

33Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo, buvusio bankrutavusios įstaigos vadovo,... 5. 2. Ieškovo bankrutavusios viešosios įstaigos (toliau – BVšĮ) „Ditmos... 6. 3. Ieškinys grindžiamas aplinkybe, jog atsakovas, ieškovo vadovu pagal... 7. 4. Atsakovui N. P. procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, taip... 8. II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados... 9. 5. Iš byloje pateikto VĮ Registrų centras juridinių asmenų registro... 10. 6. Bankroto administratorius įrodinėja, jog atsakovas N. P., žinodama apie... 11. Dėl bankrutavusios įstaigos vadovo civilinės atsakomybės... 12. 7. Pagal VŠĮ 9 straipsnio 3 dalį įstaigos vadovas yra vienasmenis įstaigos... 13. 8. Kadangi ieškovui iškelta bankroto byla ir valdymo organai neteko savo... 14. 9. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius prašo atlyginti atsakovo... 15. 10. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką siekiant nustatyti įmonės... 16. 11. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas VšĮ „Ditmos projektai“... 17. 12. Kaip jau buvo minėta, Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje... 18. 13. Bankroto administratorius įrodinėja, jog dėl atsakovo pareigų... 19. 14. Remiantis išdėstytu teismas vertina, jog atsakovo neteisėti veiksmai,... 20. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 21. 15. Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos... 22. 16. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas... 23. 17. Ieškovo bankroto administratorius prašo priteisti bylinėjimosi... 24. 18. Pažymėtina, jog pagal Kasacinio teismo praktiką CPK 88 straipsnio 1... 25. 19. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta sutartis dėl teisinių paslaugų... 26. 20. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleistas (CPK 83 straipsnio... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,... 28. ieškinį tenkinti.... 29. Priteisti iš atsakovo N. P. (a. k. ( - ) ieškovo bankrutavusios viešosios... 30. Priteisti iš atsakovo N. P. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 1 533 Eur... 31. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 32. Išaiškinti, kad už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 33. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį...