Byla e2A-1117-587/2019
Dėl skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko, Albinos Rimdeikaitės ir Linos Žemaitienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-3029-1084/2019 pagal ieškovės Circle K Lietuva, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Avima“, trečiajam asmeniui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Transmiva“ dėl skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir Circle K Lietuva, UAB) prašė priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“ (toliau – ir UAB „Avima“) 4 163,33 Eur skolą, 1 381,54 Eur delspinigius, 614,86 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (el. byla, b. l. 1–4).

81.

9Ieškovė nurodė, kad:

101.1.

112012 m. kovo 8 d. ieškovė Circle K Lietuva, UAB (buvusi UAB „Lietuva Statoil“), su trečiuoju asmeniu restruktūrizuojama uždarąja akcine bendrove (toliau – RUAB) „Transmiva“ sudarė UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo parduoti trečiajam asmeniui degalų ir kitų prekių bei paslaugų naudojantis klientų kortelėmis Statoil degalinėse, esančiose tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir užsienyje, o trečiasis asmuo įsipareigojo laiku atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pagal sudarytą sutartį ieškovė pardavė trečiajam asmeniui prekių ir paslaugų už 10 163,33 Eur. Trečiasis asmuo PVM sąskaitas faktūras turėjo apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo jų išrašymo dienos, tačiau su ieškove atsiskaitė tik iš dalies, liko skolingas 4163,33 Eur.

121.2.

13Trečiojo asmens iniciatyva 2017 m. lapkričio 7 d. ieškovė ir atsakovė sudarė laidavimo sutartį, kuria atsakovė įsipareigojo ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo, įskaitant palūkanų ir netesybų mokėjimą, atsakyti ieškovei, jei trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių pagal bet kurią iš sutarčių, sudarytų tarp ieškovės ir trečiojo asmens. Pagal šalių sudarytą laidavimo sutartį, už prievolės neįvykdymą laiduotojas atsako solidariai su skolininku. Trečiajam asmeniui laiku neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė įgijo teisę savo pasirinkimu reikalauti įvykdyti prievolę tiek iš atsakovės, tiek ir iš trečiojo asmens. Ieškovė reikalavimą įvykdyti prievolę apsisprendė nukreipti į atsakovę UAB „Avima“, kadangi mano, jog tokiu būdu yra didesnė tikimybė apginti ieškovės, kaip kreditorės interesus.

141.3.

15Trečiajam asmeniui vėluojant atsiskaityti, ieškovė paskaičiavo 1 381,54 Eur sumos delspinigius. Trečiajam asmeniui ir atsakovei nereaguojant į ieškovės raginimus sumokėti skolą, ieškovė 2015 m. balandžio 30 d. skolų išieškojimo sutartimi ir pavedimu išieškoti skolą įgaliojo UAB „Skolų valdymo partneris“ ieškovės vardu išieškoti skolą iš trečiojo asmens. Ieškovė turėjo 614,86 Eur išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu.

162.

17Atsakovė UAB „Avima“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

182.1.

19Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad atsakovei pareikštas reikalavimas kildinamas iš trečiojo asmens RUAB „Transmiva“ ir ieškovės sudarytos 2012 m. kovo 8 d. sutarties, todėl bendraatsakove byloje turėtų būti ir RUAB „Transmiva“. Laidavimo sutartis sudaryta tik 2017 m. lapkričio 7 d., pagal kurią atsakovė įsipareigojo atsakyti solidariai pagal skolą pagrindžiančius dokumentus, kurių ji nėra gavusi. Laidavimo sutarties 2.2.1 punkte įtvirtinta kreditoriaus pareiga perduoti laiduotojui visus dokumentus, patvirtinančius kreditoriaus reikalavimą, tai pat teises, užtikrinančias šį reikalavimą, jeigu laiduotojas įvykdo visas skolininko prievoles kreditoriui. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad atsakovei, kaip laiduotojai, būtų perduoti reikalavimą patvirtinantys dokumentai. Dėl šios priežasties atsakovė negali tinkamai realizuoti savo, kaip laiduotojos, teisių ginantis nuo pareikšto reikalavimo. Trečiajam asmeniui 2017 m. rugsėjo 28 d. iškelta restruktūrizavimo byla. Nėra aišku, ar ieškovė nepareiškė kreditorinio reikalavimo RUAB „Transmiva“ restruktūrizavimo byloje, taip pat ar šis reikalavimas nėra ginčijamas. Ieškovė, ignoruodama trečiojo asmens restruktūrizavimo procesą, netesybas skaičiavo visą laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui. Teismo posėdyje atsakovės atstovė paaiškino, kad trečiasis asmuo yra mokus, todėl savo prievoles gali įvykdyti pats, pagal sudarytą skolos grafiką trečiasis asmuo savo prievoles vykdė. Atsakovė nei skolos sumos, nei delspinigių, nei kitų sumų – skolos išieškojimo, neginčija, su jų dydžiais sutiko.

203.

21Trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

223.1.

23Nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui – atsakove byloje turėtų būti ir RUAB „Transmiva“, kadangi sutartiniai santykiai sieja ieškovę ir trečiąjį asmenį. Be to, laiduotojas negali būti blogesnėje padėtyje nei skolininkas. Pagrindiniam skolininkui turint pareigą grąžinti skolą, negalima iš laiduotojo priteisti skolą anksčiau laiko, kadangi būtų iškreipta laidavimo esmė ir laiduotojas iš esmės taptų pagrindiniu skolininku vietoje RUAB „Transmiva“. Trečiasis asmuo tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tačiau jam buvo iškelta restruktūrizavimo byla, dėl ko jis laikinai negalėjo vykdyti savo prievolių. Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nėra varžoma ieškovės teisė savo reikalavimą dėl skolos priteisimo pareikšti ir RUAB „Transmiva“. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl delspinigių priteisimo, kadangi iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, o ieškovė, ignoruodama šias nuostatas, delspinigius paskaičiavimo iki kreipimosi į teismą dienos. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad UAB „Avima“ jokių mokėjimų ieškovei nėra atlikusi, visus mokėjimus vykdė tik trečiasis asmuo. Trečiojo asmens žiniomis, ieškovė nesikreipė raštu į atsakovę dėl prievolės įvykdymo, tačiau telefonu atsakovei pranešė apie tai, jog trečiasis asmuo nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tai buvo tik informacinio pobūdžio pranešimas, nurodant, kad su trečiojo asmens atstovu negalima susisiekti. Jei ieškinys būtų nukreiptas į trečiąjį asmenį, trečiasis asmuo prašytų sumažinti delspinigių sumą, nors jų dydis paskaičiuotas teisingai. Gavę ieškinį norėjo sumokėti skolos sumą, tačiau dėl darbų sezoniškumo mokėti negalėjo.

24II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

254.

26Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovei iš atsakovės 4 163,33 Eur skolą, 1 381,54 Eur delspinigius, 614,86 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 064,24 Eur bylinėjimosi išlaidas.

274.1.

28Teismas nustatė, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė (tuo metu UAB Lietuva Statoil) ir trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ sudarė UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį Nr. 3000097059, kuria ieškovė suteikė trečiajam asmeniui korteles, naudojantis kuriomis trečiasis asmuo galėjo įsigyti degalų, automobilinių produktų, automobilių plovyklos paslaugų bei kitų paslaugų ir prekių Statoil degalinėse tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir užsienyje, o trečiasis asmuo įsipareigojo laiku atsiskaityti su ieškove sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (el. byla, 1 t. b. l. 14–16, 83–84). Pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, 2018 m. vasario 28 d. trečiajam asmeniui pateikta apmokėti PVM sąskaita faktūra Nr. 800602975, kurioje nurodyta mokėtina suma – 10 113,01 Eur ir apmokėjimo terminas – 2018 m. kovo 15 d. (el. byla, 1 t. b. l. 41–46). 2018 m. liepos 31 d. ieškovė pateikė UAB „Transmiva“ apmokėti PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. 800684073, kurioje nurodyta mokėtina suma – 50,32 Eur ir apmokėjimo data – 2018 m. rugpjūčio 1 d. (el. byla, 1 t. b. l. 10). 2017 m. lapkričio 7 d. Circle K Lietuva, UAB, ir UAB „Avima“ sudarė laidavimo sutartį, kuria laiduotojas, t. y. UAB „Avima“ įsipareigojo atsakyti kreditoriui, jei UAB „Transmiva“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių, kylančių iš sutarties Nr. 3000097059 su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais (el. byla, b. l. 6–8). Trečiajam asmeniui tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė skolos išieškojimą pavedė UAB „Skolų valdymo partneris“ (el. byla, b. l. 1 t. 25–30), kuri ėmėsi skolos išieškojimo veiksmų, bendravo su laiduotoja UAB „Avima“ (el. byla, b. l. 17). UAB „Skolų valdymo partneris“ atsakovės buveinės adresu – Kaunas, Taikos pr. 98A, nurodytu ir šalių sudarytoje laidavimo sutartyje, siuntė atsakovės, kaip solidarios skolininkės, vadovui pranešimą dėl UAB „Transmiva“ skolos sumokėjimo (el. byla, 1 t. b. l. 12, 13). 2018 m. kovo 29 d pranešimas dėl skolos sumokėjimo atsakovei buvo siųstas ir elektroniniu paštu adresais: ( - ); ( - ); ( - ). Minėtas pranešimas pakartotinai išsiųstas ir 2018 m. balandžio 20 d. (el. byla, 1 t. b. l. 169). Ieškovės pateiktas skolų išieškojimo įmonės susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina minėtos įmonės bendravimą tiek su skolininke, tiek ir su laiduotoja siekiant skolos sumokėjimo (el. byla, b. l. 165–169). Nustatyta, kad 2018 m. birželio 13 d. skolos dengimo grafiku trečiasis asmuo įsipareigojo susidariusią 6 113,01 Eur skolą mokėti nustatyta tvarka ir terminais dalimis: iki 2018 m. birželio 27 d. sumokant 2000,00 Eur, iki 2018 m. liepos 17 d. – 2000,00 Eur ir iki 2018 m. liepos 31 d. – 2 125,00 Eur, tačiau šio, savo pasiūlyto skolos mokėjimo grafiko, nesilaikė (el. byla, 1 t. b. l. 164). Trečiojo asmens pateiktas apyvartos žiniaraštis patvirtina, kad būtent jis vykdė savo įsipareigojimus ieškovei (el. byla, 1 t. b. l. 172–173), tačiau netinkamą įsipareigojimų vykdymą patvirtinančio skolos fakto ir dydžio tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo neginčija.

294.2.

30Pirmosios instancijos teismas atsakovės ir trečiojo asmens argumentus, jog byloje atsakovu nurodytas netinkamas asmuo – atsakove byloje turėtų būti RUAB „Transmiva“, kadangi ieškovė reikalavimą kildina būtent iš jos ir trečiojo asmens sudarytos sutarties, be to, RUAB „Transmiva“ yra moki ir savo sutartinius įsipareigojimus gali vykdyti, vertino teisiškai nepagrįstais. Pažymėjo, kad šalių 2017 m. lapkričio 7 d. sudarytos laidavimo sutarties 1.2 punkte yra nurodyta, jog laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Šalių sudarytoje laidavimo sutartyje kreditorės teisė pasirinkti, į kurį iš bendraskolių nukreipti savo reikalavimą, nėra apribota jokiomis kitomis sąlygomis. Kreditorė turėjo diskrecijos teisę savo nuožiūra nuspręsti, kokios apimties ir į kurį iš solidariųjų skolininkų nukreipti savo reikalavimą. Teismas sprendė, kad ieškinys buvo pareikštas tinkamam atsakovui. Bylos nagrinėjimo teisme metu ieškovė neišreiškė pageidavimo, jog atsakovė byloje būtų pakeista trečiuoju asmeniu.

314.3.

32Atsakovė nurodė, kad ieškovė tinkamai nerealizavo savo teisės nukreipti reikalavimą į atsakovę, atsakovė iki šiol nėra gavusi jokių rašytinių dokumentų, pagrindžiančių ieškovės reikalavimą. Teismas, įvertinęs visumą byloje esančių rašytinių įrodymų, sprendė, jog labiau tikėtina, kad ieškovė, laikantis laidavimo sutarties nuostatų, tinkamai, nustatyta tvarka pagal laidavimo sutartį pareikalavo atsakovės įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytų prievolių dalį. Teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovės argumentais dėl laidavimo sutarties 2.1.3 punkto nuostatų (ne)vykdymo, pažymėjo, jog byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad ieškovė raštu būtų informavusi atsakovę apie tai, jog trečiasis asmuo netinkamai vykdo savo sutartinę pareigą apmokėti 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. 800684073. Nepaisant to, teismas sprendė, jog šios sutarties sąlygos tinkamas neįvykdymas nepaneigia ieškovės teisės kreipiantis tiesiogiai į teismą reikalauti, kad atsakovė, kaip solidarioji skolininkė, apmokėtų skolą pagal nurodytą sąskaitą faktūrą.

334.4.

34Teismas pažymėjo, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neginčijo ieškovės prašomų priteisti skolos ir kitų sumų dydžių. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ nėra tinkamai įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų pagal ieškovės ir jos sudarytą 2012 m. kovo 8 d. UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį Nr. 3000097059, nekilo. Teismas sprendė, kad yra pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimą priteisti prašomas priteisti sumas.

354.5.

36Teismas pastebėjo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė kėlė klausimą dėl to, ar ieškovės reikalavimai nėra patvirtinti trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimai atsirado jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, šie reikalavimai RUAB „Transmiva“ restruktūrizavimo byloje negalėjo būti patvirtinti.

374.6.

38Nepagrįstais teismas pripažino ir atsakovės bei trečiojo asmens argumentus, jog ieškovė neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti prašomus priteisti delspinigius. Teismas pažymėjo, kad ieškovės pateiktais duomenimis, prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti tik iki 2018 m. rugpjūčio 30 d., o ieškovė ieškinį teismui pateikė 2018 m. spalio 11 d. Ieškovė reikalavimus grindžia 2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. liepos 31 d. sąskaitomis faktūromis, t. y. šios prievolės yra atsiradusios jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis). Todėl Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatyta sąlyga, jog nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas tik netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punktas), nagrinėjamu atveju netaikytinas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė, remdamasi sutarties nuostatomis, turėjo teisę skaičiuoti sutartyje numatyto dydžio delspinigius ir reikšti reikalavimą dėl jų priteisimo. Teismas konstatavo, jog byloje atsakovė prašomų priteisti delspinigių dydžio neginčijo, neprašė jų sumažinti, teismo posėdžio metu su delspinigių dydžiu sutiko ir trečiojo asmens atstovas, nurodęs, kad prašomų priteisti delspinigių suma yra paskaičiuota teisingai, tačiau pažymėjo, kad tuo atveju, jei reikalavimas būtų nukreiptas trečiajam asmeniui, jis ginčytų prašomų priteisti delspinigių dydį. Teismas konstatavo, jog nėra pagrindo spręsti, kad ieškovės paskaičiuota delspinigių suma yra per didelė, kadangi nei atsakovė, nei trečiasis asmuo byloje neįrodinėjo, kad šalių susitartas 0,2 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną netesybų dydis yra netinkamas, kad netesybos yra per didelės ir turėtų būti mažinamos. Suinteresuotiems asmenims šių aplinkybių neįrodinėjant, netgi nenurodžius, koks, jų nuomone, delspinigių dydis būtų tinkamas, teismas nurodytų trečiojo asmens aplinkybių nelaikė pakankamu pagrindu spręsti dėl šalių susitarimu nustatyto delspinigių dydžio.

394.7.

40Atsakovė nesutikimą su ieškiniu grindė ir netinkamu laidavimo sutarties 4 punkto nuostatų taikymu, teigdama, jog ieškovė su atsakove nebendradarbiavo, nesiekė ginčo išspręsti abipusių derybų būdu. Teismas šį atsakovės argumentą laikė teisiškai nepagrįstu. Pažymėjo, kad ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovė (jos interesus atstovaujanti skolų išieškojimo įmonė), kreipėsi į atsakovę dėl tinkamo prievolių vykdymo tiek elektroniniais laiškais, tiek išsiųsdama dokumentus registruotu laišku, skambindama atsakovės vadovui. Šie ieškovės veiksmai patvirtina jos siekį bendradarbiauti. Pažymėjo, kad bendradarbiavimo pareiga sutartiniuose santykiuose neturi būti perkeliama kuriai nors vienai iš šalių – abi sutarties šalys turi bendradarbiauti, kooperuotis, tokiu būdu geriausiai įvykdant sutarties sąlygas, tačiau, kaip galima spręsti iš atsakovės pozicijos, ji šią pareigą perkėlė tik ieškovei.

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

425.

43Atsakovė UAB „Avima“ (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo pakeisti Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimą ir iš atsakovės ieškovei priteistą skolą sumažinti iki 3163,33 Eur bei sumažinti iš atsakovės priteistus delspinigius, priteistinų delspinigių dydį sumažinant iki 0,1 procento dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

445.1.

452019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ nurodė, jog ir toliau vykdo savo įsipareigojimus, nurodė, kad teismo posėdžio dieną ieškovei sumokėjo 1 000 Eur. Tačiau teismas atsisakė priimti trečiojo asmens įrodymus, teigdamas, kad įrodymai kurie patvirtintų, kad trečiasis asmuo tinkamai vykdo savo įsipareigojimus, nėra tinkamai pateikti, be to, ieškovės atstovas negalėjo patvirtinti, ar tikrai toks mokėjimas buvo atliktas. Atsižvelgiant į tai, teismas atsisakė mažinti prašomą priteisti iš atsakovės įsipareigojimų sumą. Iš bylos aplinkybių matyti, kad trečiasis asmuo 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu teismui pateikė 2019 m. vasario 6 d. atlikto mokėjimo pavedimo kopiją, tačiau teismas atsisakė ją priimti, kadangi jos tikrumas nebuvo patvirtintas taip, kaip to reikalauja įstatymas. Tačiau vien tai, kad atlikto mokėjimo kopija nebuvo patvirtina banko darbuotojos ar trečiojo asmens antspaudu bei parašu nepaneigia tos aplinkybės, kad 2019 m. vasario 6 d. trečiojo asmens atliktas 1 000,00 Eur mokėjimas ieškovei tikrai buvo atliktas.

465.2.

47Nurodė, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais priteista delspinigių suma yra neprotingai didelė. Kadangi atsakovė yra solidarioji skolininkė ir turi pareigą atsakyti ieškovei už neįvykdytą pareigą, todėl atsakovės nuomone delspinigių suma nuo nesumokėtos sumos turėtų būti proporcingai mažinama iki 0,1 procento dydžio už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos dienos. Būtent toks delspinigių dydis užtikrintų šalių interesų pusiausvyrą ir teisingumo principo įgyvendinimą.

486.

49Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Circle K Lietuva, UAB prašo atsakovės apeliacinio skundo netenkinti ir priteisti iš atsakovės ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

506.1.

51Bylos nagrinėjimo pirmoje instancijoje metu nustatyta, kad 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ pateikė duomenis, jog posėdžio dieną sumokėjo ieškovei 1000,00 Eur. Teismui įvertinus naujai pateiktą informaciją buvo nustatyta, jog teismui nebuvo pateikti tinkami įrodymai, kurie galėtų patvirtinti aplinkybę, kad trečiasis asmuo yra sumokėjęs dalį prašomos priteisti sumos, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo jokio pagrindo vadovautis išimtinai tik trečiojo asmens nurodytais duomenimis.

526.2.

53Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia, dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška, todėl šalys netesybų mokėjimo sąlygą sutarties pažeidimo atveju gali nustatyti užtikrindami bet kokius sutartinius teisinius santykius (CK 6.156 str.). Byloje ginčo dėl tinkamo atsakovės ir trečiojo asmens RUAB „Transmiva“ prievolių ieškovės atžvilgiu neįvykdymo nėra, todėl galima pagrįstai teigti, kad 2012 m. kovo 8 d. sudarytos UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutarties 5.4. punkte įtvirtinti 0,2 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos susidarė išimtinai tik dėl trečiojo asmens kaltės. Laidavimo sutarties 1.4 punkte numatyta, kad atsakovė atsako ieškovei ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo pagal Sutartį, įskaitant palūkanų sumokėjimą, nuostolių ir netesybų atlyginimą, taip pat kitų trečiojo asmens įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymą. Ginčo netesybos atsirado iš sutartinių santykių, kurių abi šalys yra privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje bei galintys pilnai numatyti savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo padarinius. Tuo atveju, jeigu būtų tenkintas atsakovės reikalavimas sumažinti sutartą netesybų dydį iki prašomo dydžio, t. y. 0,1 procento, būtų iš esmės paneigta susitarimo šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą bei būtų paneigtas sutarčių sudarymo laisvės principas.

54Teisėjų kolegija

konstatuoja:

55IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

567.

57Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

588.

59Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, atsiliepimo į jį argumentus, konstatuoja, jog nenustatyta būtinybė apeliacinį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 321 ir 322 straipsniai).

609.

61Ginčas byloje kyla dėl to, kad reikalavimas priteisti skolą ir palūkanas reiškiamas laiduotojui UAB „Avima“, kuris pagrindinės sutarties įvykdymą užtikrino laidavimo sutartimi, o ne trečiajam asmeniui ir pagrindiniam skolininkui RUAB „Transmiva“, su kuriuo ieškovė buvo sudariusi pagrindinę sutartį, pagal kurią susidarė skola; taip pat prašoma sumažinti palūkanas tuo pagrindu, kad skola priteista ne iš pagrindinio skolininko, o iš laiduotojo; be to nurodoma, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai neprijungė įrodymo – kvito, įrodančio dalinį skolos apmokėjimą (1000 Eur) pateikto mokėtojo – trečiojo asmens RUAB „Transmiva“.

6210.

63Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė (tuo metu UAB Lietuva Statoil) ir trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ sudarė UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį Nr. 3000097059, pagal kurią ieškovė suteikė trečiajam asmeniui korteles, naudojantis kuriomis trečiasis asmuo galėjo įsigyti degalų, automobilinių produktų, automobilių plovyklos paslaugų bei kitų paslaugų ir prekių Statoil degalinėse tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir užsienyje, o trečiasis asmuo įsipareigojo laiku atsiskaityti su ieškove sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (el. byla b. l. 1 t 14–16, 83–84). Dėl šios aplinkybės ginčo byloje nekilo. Minėtos sutarties 5.4 punkte įtvirtinta ieškovės teisė, klientui pavėlavus atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka ir terminais, reikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

6411.

65Pirmos instancijos teismas taip pat teisingai nustatė, kad 2017 m. lapkričio 7 d. Circle K Lietuva, UAB, ir UAB „Avima“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią laiduotoja, t. y. atsakovė UAB „Avima“ įsipareigojo atsakyti kreditoriui, jei trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių, kylančių iš sutarties Nr. 3000097059 su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais (el. byla, 1 t. b. l. 6–8). Laidavimo sutarties 1.2 punkte susitarta, kad laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai; 1.3 punkte susitarta, kad laiduotojas atsako už skolininko neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles, esančias sutarties įsigaliojimo dieną ir būsimas prievoles, kurios atsiras laidavimo galiojimo metu; 1.4 punkte susitarta, kad laiduotojas atsako kreditoriui ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas pagal pagrindinę sutartį, įskaitant tačiau tuo neapsiribojant, už palūkanų sumokėjimą, nuostolių ir netesybų atlyginimą, taip pat kitų skolininko įsipareigojimų pagal pagrindinę sutartį įvykdymą.

6612.

67Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šią sutartį sudarė uždarosios akcinės bendrovės, kurios yra verslus vystantys subjektai, akivaizdu, kad laidavimo sutartis sudaryta laisva valia, plačiai aptariant prisiimamus įsipareigojimus bei numatant pagrindinės sutarties nevykdymo pasekmes. Sutarties šalims ji turi įstatymo galią. Teisėjų kolegija preziumuoja, kad sutarties sudarymo pasekmės bei atsakomybė, pagrindinės sutarties nevykdymo atveju, šalims buvo akivaizdžiai žinomos ir suprantamos.

6813.

69Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad trečiajam asmeniui tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė skolos išieškojimą pavedė UAB „Skolų valdymo partneris“ (el. byla, 1 t. b. l. 25–30). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovės interesus atstovaujanti UAB „Skolų valdymo partneris“ ėmėsi nevienkartinių veiksmų, siekiant išieškoti skolą, tarp jų ir bendraujant su laiduotoja UAB „Avima“ (el. byla, 1 t. b. l. 17). 2018 m. kovo 29 d. pranešimas patvirtina, kad UAB „Skolų valdymo partneris“, atstovaujanti ieškovės interesus, atsakovės buveinės adresu – Kaunas, Taikos pr. 98A, nurodytu ir šalių sudarytoje laidavimo sutartyje, siuntė atsakovės, kaip solidarios skolininkės, vadovui pranešimą dėl skolos, atsiradusios UAB „Transmiva“ tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, sumokėjimo (el. byla, 1 t. b. l. 12, 13). 2018 m. kovo 29 d pranešimas dėl skolos sumokėjimo atsakovei buvo siųstas ir elektroniniu paštu adresais: ( - ); ( - ); ( - ). Minėtas pranešimas pakartotinai išsiųstas ir 2018 m. balandžio 20 d. (el. byla, 1 t. b. l. 169).

7014.

71Pirmos instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 13 d. skolos dengimo grafike trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ įsipareigojo susidariusią 6 113,01 Eur skolą mokėti nustatyta tvarka ir terminais dalimis: iki 2018 m. birželio 27 d. sumokant 2 000,00 Eur, iki 2018 m. liepos 17 d. – 2 000,00 Eur ir iki 2018 m. liepos 31 d. – 2 125,00 Eur, tačiau ir šio, savo pasiūlyto skolos mokėjimo grafiko, nesilaikė (el. byla, 1 t. b. l. 164).

7215.

73Netinkamo įsipareigojimų vykdymo – nei skolos fakto, nei dydžio atsakovė bei trečiasis asmuo neginčijo.

7416.

75Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, bei sutinka su pirmos instancijos teismo išvada, kad laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, jog pagrindiniam skolininkui neįvykdžius visos ar dalies prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.76 straipsnio 1 dalis). Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Laiduotojas neturi pasirinkimo teisės, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

7617.

77Šalių sudarytos laidavimo sutarties 1.2 punkte yra nurodyta, jog laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laidavimo sutartyje šalys susitarė, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog sutartimi užtikrintą prievolę įvykdytų tiek skolininkas, tiek ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (laidavimo sutarties 2.4 punktas). Pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į šią sutarties nuostatą, teisingai konstatavo, kad nepagrįsti atsakovės ir trečiojo asmens nurodyti argumentai, dėl netinkamo atsakovo pagal ieškovės pareikštą ieškinį. Kaip minėta, sutartis buvo sudaryta tarp verslus vystančių bendrovių, laisva valia, preziumuojama, kad ją sudariusioms bendrovėms įstatymo nuostata, bei sutarties turinys dėl to, kad nevykdant pagrindinės sutarties, ieškovė išieškojimą gali nukreipti į atsakovę ar į trečiąjį asmenį (savo pasirinkimu), šalims buvo žinoma.

7818.

79Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad vadovaujantis laidavimo sutartimi, minėtais teisės aktais, ieškovė turėjo diskrecijos teisę pati spręsti į ką nukreipti išieškojimą pagrindinės sutarties nevykdymo atveju, ir pasirinkusi atsakove laiduotoją UAB „Avima“ teisės aktų bei laidavimo sutarties nepažeidė.

8019.

81Pagal šalių sudarytos laidavimo sutarties 2.1.3 punktą, laiduotoja įsipareigojo sumokėti kreditorei ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško kreditoriaus mokėjimo reikalavimo ir skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagrindžiančių dokumentų, su nuoroda į laidavimo sutartį, gavimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės aptartos šios nutarties 13 punkte paneigia atsakovės argumentus, kad ji nėra gavusi pranešimo apie įsiskolinimą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, kad 2018 m. kovo 29 d. tiek elektroniniu paštu, tiek ir registruota pašto siunta atsakovei buvo išsiųsti pranešimai dėl sutartinių prievolių vykdymo, trečiajam asmeniui neapmokant pateiktų sąskaitų faktūrų. Atsakovei nepateikus įrodymų apie tikslius šioje įmonėje naudotus ar naudojamus elektroninio pašto adresus, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes dėl pranešimų apie skolą išsiuntimo, pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad labiau tikėtinos ieškovės nurodytos aplinkybės, jog atsakovei pranešimai dėl skolos sumokėjimo buvo išsiųstas ne tik registruota pašto siunta, bet ir elektroniniu paštu.

8220.

83Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepaisant to, ar atsakovė buvo informuota apie tai, jog trečiasis asmuo nevykdo pagrindine sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nepaneigia ieškovės teisės kreipiantis tiesiogiai į teismą reikalauti, kad atsakovė, kaip solidarioji skolininkė, sumokėtų skolą pagal laidavimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus už trečiąjį asmenį. Akivaizdu, kad atsakovei gavus ieškinį, jai buvo pateikti visi rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys ieškovės reikalavimo teisę, taigi atsakovei tapo žinoma apie jos prievolę, tačiau atsakovė savo sutartinio įsipareigojimo per nustatytą terminą neįvykdė ir reikalaujamos priteisti skolos nesumokėjo. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus, sprendžia, jog ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės tinkamai vykdyti 2017 m. lapkričio 7 d. šalių sudarytą laidavimo sutartį. Be to atkreiptinas dėmesys, kad atsakovei prisiimant laiduotojo įsipareigojimus už trečiąjį asmenį, esant rūpestingai bei atsakingai bendrovei, tam, kad išvengti atitinkamų pasekmių, tenka ir pareiga domėtis pagrindinės sutarties vykdymu, kadangi jos prisiimta atsakomybė tolygi trečiojo asmens atsakomybei pagal pagrindinę sutartį.

8421.

85Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įsipareigojo atsakyti už skolininko neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, esančias sutarties įsigaliojimo dieną, ir būsimas prievoles, kurios atsiras sutarties galiojimo metu (laidavimo sutarties 1.3 punktas). Laiduotojas įsipareigojo atsakyti kreditoriui tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas, įskaitant, tačiau neapsiribojant už palūkanų sumokėjimą, nuostolių ir netesybų atlyginimą, taip pat kitų skolininko įsipareigojimų pagal pagrindinę sutartį įvykdymą (laidavimo sutarties 1.4 punktas). Šalys susitarė, kad laiduotojo atsakomybė pagal minėtą sutartį neribojama jokia suma, tačiau jo atsakomybės suma negali būti didesnė nei skolininko neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų prievolių suma pagal pagrindinę sutartį bei kreditoriaus patirtų nuostolių dėl pagrindinės sutarties ir šios sutarties tinkamo nevykdymo iš skolininko bei laiduotojo pusės suma (laidavimo sutarties 1.6 punktas). Sutartis šalims turi įstatymo galią. Kolegija sprendžia, kad sutartis turi būti vykdoma pilna apimtimi.

8622.

87Pirmos instancijos teisme nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neginčijo ieškovės reikalaujamų priteisti iš atsakovės sumų dydžio. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina prašomos priteisti skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų dydžius. Byloje pateikta delspinigių paskaičiavimo lentelė patvirtina ieškovės prašomos priteisti iš atsakovės skolos ir delspinigių dydį (el. byla 1 t. b. l. 50). Ieškovės teismui pateiktos jos interesus išieškant skolą atstovavusios UAB „Skolų valdymo centras“ išieškojimo ataskaitos (el. byla, 1 t. b. l. 18–30, 35–40, 47–49, 52–70).

8823.

89CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos ir protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Vadovaujantis CK 6.81 straipsnio nuostatomis, tais atvejais, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už nuostolių sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Šiuo atveju nustatyta, kad įstatymų nuostatos yra perkeltos į sutartį, nedarant jokių išimčių, nenustatant kitokių papildomų susitarimų

9024.

91Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ nėra tinkamai įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų pagal ieškovės ir jos sudarytą 2012 m. kovo 8 d. UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį Nr. 3000097059, nekilo. Šią aplinkybę, neginčydami skolos fakto, pripažino tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog byloje nustačius, kad pagal 2017 m. lapkričio 7 d. Circle K Lietuva, UAB, ir UAB „Avima“ sudarytą laidavimo sutartį atsakovė įsipareigojo atsakyti kreditoriui, jei UAB „Transmiva“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių, kylančių iš sutarties Nr. 3000097059, pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ieškinys turi būti patenkintas pilnai.

9225.

93Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog pagal trečiojo asmens ir ieškovės sudarytą sutartį, trečiasis asmuo įsipareigojo atlyginti ieškovei šios turėtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu jam tinkamai nevykdant sutartinių prievolių, o atsakovei laidavus už trečiojo asmens prievoles visa apimtimi, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas taip pat yra pagrįstas ir ieškovės reikalavimas dėl 1 381,54 Eur delspinigių ir 614,86 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, tenkintas pagrįstai.

9426.

95Pirmos instancijos teismas teisingai nusprendė, jog, bylos nagrinėjimo teisme metu, restruktūrizuojamo trečiojo asmens 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu pateiktas įrodymas apie tai, kad jis 2019 m. vasario 6 d. sumokėjo ieškovei 1 000,00 Eur, nebuvo pateiktas tinkamai, ieškovė negalėjo patvirtinti, kad tokia įmoka iš atsakovės gauta vykdant pagrindinę sutartį (pavedimas buvo daromas iš kito banko, t.y. iš Citadele banko į Swedbank AB). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad proceso dalyviai procesinėmis teisėmis turi naudotis sąžiningai (CPK 42 str. 5 d)., įrodymai turi būti teikiami protingais terminais, kad šalys galėtų su jais susipažinti ir dėl jų pasisakyti. Įrodymai, kolegijos nuomone, pateikti kaip siurpriziniai teismo proceso metu nagrinėjant bylą iš esmės, buvo nepriimti teisėtai, nepažeidžiant proceso dalyvių teisių bei procesinių teisės normų. Jie, kolegijos nuomone galės būti pateikti vykdymo proceso metu.

9627.

97Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo padarytai išvadai, kad nenustačius, jog trečiojo asmens skolos suma yra mažesnė, nei prašoma ieškovės priteisti iš atsakovės, teismas neturėjo pagrindo mažinti prašomos priteisti iš atsakovės sumos, nurodant, kad ši aplinkybė galėtų būti panaudota vykdymo proceso metu, pateikiant įrodymus dėl dalies prievolės įvykdymo.

9828.

99Pirmos instancijos teismas nustatė, tai, matyti ir iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, kad trečiajam asmeniui UAB „Transmiva“ Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai. 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė kėlė klausimą dėl to, ar ieškovės reikalavimai nėra patvirtinti trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje, tačiau patikrinus civilinės bylos Nr. eB2-401-264/2019, šie reikalavimai RUAB „Transmiva“ restruktūrizavimo byloje nebuvo patvirtinti.

10029.

101Nepagrįstais laikytini atsakovės bei trečiojo asmens argumentai dėl to, jog ieškovė neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti prašomus priteisti delspinigius. Kaip jau buvo minėta, ieškovė reikalavimus grindžia 2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. liepos 31 d. sąskaitomis faktūromis, t. y. šios prievolės yra atsiradusios jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, todėl pirmiau paminėtas draudimas nagrinėjamu atveju netaikytinas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė, remdamasi sutarties nuostatomis, turėjo teisę skaičiuoti sutartyje numatyto dydžio delspinigius ir reikšti reikalavimą dėl jų priteisimo. Kolegija pritaria šiai pirmos instancijos teismo išvadai.

10230.

103Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK .71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009)

10431.

105Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

10632.

107Kreditoriaus teisė reikalauti mokėti tam tikro dydžio palūkanas už piniginės prievolės termino praleidimą, buvo numatyta ieškovės ir trečiojo asmens sudarytos pagrindinės sutarties 5.4 punkte. Šioje sutartyje šalys susitarė ir dėl palūkanų (delspinigių savo esme) dydžio – 0,2 proc. nuo nesumokėtos sumos (pagrindinės sutarties 5.4 (el. byla 1 t. b.l. 84) . Kaip jau buvo minėta, nei atsakovė, nei trečiasis asmuo byloje neįrodinėjo, kad šalių susitartas netesybų dydis yra netinkamas, kad netesybos yra per didelės ir turėtų būti mažinamos, todėl teismas neturėjo pagrindo spręsti, kad ieškovės paskaičiuota delspinigių suma yra per didelė. Be to, kolegija sprendžia, kad atsakovė, būdama verslininkė, laidavimo sutartimi įsipareigojo atsakyti kreditoriui už trečiąjį asmenį, jeigu jis nevykdys pagrindinės sutarties, pilna jos apimtimi ir argumentas, kad palūkanos yra nepagrįstai didelės niekuo nepagrindžiamos. Argumentas, kad palūkanos turi būti mažinamos, kadangi laiduotojas nėra tiesioginis skolininkas, o tik laiduotojas, nėra pagrindas mažinti palūkanas, kadangi jas mažinant būtų iš esmės paneigta susitarimo šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą bei būtų paneigtas sutarčių sudarymo laisvės principas.

10833.

109Taip pat pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad bendradarbiavimo pareiga sutartiniuose santykiuose neturi būti perkeliama kuriai nors vienai iš šalių – abi sutarties šalys turi bendradarbiauti, kooperuotis, tokiu būdu geriausiai įvykdant sutarties sąlygas. Todėl apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta atsakovės argumentus dėl ieškovės nebendradarbiavimo ir nepranešimo dėl skolos susidarymo. Kaip jau minėta, atsakovė yra verslininkė, laidavimo sutartimi prisiėmė pilnus įsipareigojimus už trečiąjį asmenį pagal pagrindinę sutartį, žinojo, kad į ją gali būti nukreipiamas pilnas išieškojimas pagal pagrindinę ieškovės ir trečiojo asmens sutartį, todėl turėjo ir pati domėtis minėtos sutarties vykdymu. Kad tuo domėjosi, ji įrodymų nepatiekė (CPK 177, 178 str.). Priešingai, netgi ieškovei kreipusis į teismą atsakovė užėmė ginčijimosi, o ne sutarties vykdymo poziciją, neįvykdė nei dalies įsipareigojimų numatytų sutartyje. Dėl šių aplinkybių, apeliacinės instancijos teismas atsakovės nurodomus argumentus dėl nebendradarbiavimo, atmeta, kaip nepagrįstus.

11034.

111Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus bei padarytas išvadas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos teismas pilnai, objektyviai bei visapusiškai išnagrinėjo bylą ir priėmė teisingą, teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimas nekeistinas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

112Dėl bylinėjimosi išlaidų

11335.

114Ieškovė Cirkle K Lietuva, UAB turėjo 738,10 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme rengiant atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą (el. byla, 2 t. b. l. 18–19). Kadangi pirmos instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme 738,10 Eur priteistinos ieškovei iš atsakovės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d.).

115Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

116Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

117Priteisti ieškovei Circle K Lietuva, uždarajai akcinei bendrovei, juridinio asmens kodas 211454910, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“, juridinio asmens kodas 303322746, 738,10 Eur (septynių šimtų trisdešimt aštuonių eurų, 10 ct) bylinėjimosi išlaidas.

118Nutartis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir Circle K... 8. 1.... 9. Ieškovė nurodė, kad:... 10. 1.1.... 11. 2012 m. kovo 8 d. ieškovė Circle K Lietuva, UAB (buvusi UAB „Lietuva... 12. 1.2.... 13. Trečiojo asmens iniciatyva 2017 m. lapkričio 7 d. ieškovė ir atsakovė... 14. 1.3.... 15. Trečiajam asmeniui vėluojant atsiskaityti, ieškovė paskaičiavo 1 381,54... 16. 2.... 17. Atsakovė UAB „Avima“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 18. 2.1.... 19. Atsakovė procesiniuose dokumentuose nurodė ir jos atstovė teismo posėdyje... 20. 3.... 21. Trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 22. 3.1.... 23. Nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui – atsakove byloje... 24. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. 4.... 26. Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 20 d. sprendimu ieškinį tenkino... 27. 4.1.... 28. Teismas nustatė, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė (tuo metu UAB Lietuva... 29. 4.2.... 30. Pirmosios instancijos teismas atsakovės ir trečiojo asmens argumentus, jog... 31. 4.3.... 32. Atsakovė nurodė, kad ieškovė tinkamai nerealizavo savo teisės nukreipti... 33. 4.4.... 34. Teismas pažymėjo, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neginčijo... 35. 4.5.... 36. Teismas pastebėjo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė kėlė klausimą dėl... 37. 4.6.... 38. Nepagrįstais teismas pripažino ir atsakovės bei trečiojo asmens argumentus,... 39. 4.7.... 40. Atsakovė nesutikimą su ieškiniu grindė ir netinkamu laidavimo sutarties 4... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 42. 5.... 43. Atsakovė UAB „Avima“ (toliau – ir apeliantė) apeliaciniu skundu prašo... 44. 5.1.... 45. 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo RUAB... 46. 5.2.... 47. Nurodė, kad vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais... 48. 6.... 49. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė Circle K Lietuva, UAB prašo... 50. 6.1.... 51. Bylos nagrinėjimo pirmoje instancijoje metu nustatyta, kad 2019 m. vasario 6... 52. 6.2.... 53. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia, dėl jų dydžio, yra... 54. Teisėjų kolegija... 55. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 56. 7.... 57. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 58. 8.... 59. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą,... 60. 9.... 61. Ginčas byloje kyla dėl to, kad reikalavimas priteisti skolą ir palūkanas... 62. 10.... 63. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė... 64. 11.... 65. Pirmos instancijos teismas taip pat teisingai nustatė, kad 2017 m. lapkričio... 66. 12.... 67. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šią sutartį sudarė... 68. 13.... 69. Pirmos instancijos teismas teisingai nustatė, kad trečiajam asmeniui tinkamai... 70. 14.... 71. Pirmos instancijos teismas nustatė, kad 2018 m. birželio 13 d. skolos dengimo... 72. 15.... 73. Netinkamo įsipareigojimų vykdymo – nei skolos fakto, nei dydžio atsakovė... 74. 16.... 75. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, bei sutinka su pirmos instancijos... 76. 17.... 77. Šalių sudarytos laidavimo sutarties 1.2 punkte yra nurodyta, jog laiduotojas... 78. 18.... 79. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad vadovaujantis laidavimo... 80. 19.... 81. Pagal šalių sudarytos laidavimo sutarties 2.1.3 punktą, laiduotoja... 82. 20.... 83. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepaisant to, ar atsakovė... 84. 21.... 85. Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įsipareigojo atsakyti už skolininko... 86. 22.... 87. Pirmos instancijos teisme nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neginčijo... 88. 23.... 89. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 90. 24.... 91. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“... 92. 25.... 93. Taip pat apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmos instancijos... 94. 26.... 95. Pirmos instancijos teismas teisingai nusprendė, jog, bylos nagrinėjimo teisme... 96. 27.... 97. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo padarytai... 98. 28.... 99. Pirmos instancijos teismas nustatė, tai, matyti ir iš teismų informacinės... 100. 29.... 101. Nepagrįstais laikytini atsakovės bei trečiojo asmens argumentai dėl to, jog... 102. 30.... 103. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 104. 31.... 105. Pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad šalių sutartyje sulygtos... 106. 32.... 107. Kreditoriaus teisė reikalauti mokėti tam tikro dydžio palūkanas už... 108. 33.... 109. Taip pat pirmos instancijos teismas teisingai konstatavo, kad bendradarbiavimo... 110. 34.... 111. Apibendrinant aukščiau išdėstytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus... 112. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 113. 35.... 114. Ieškovė Cirkle K Lietuva, UAB turėjo 738,10 Eur išlaidų advokato pagalbai... 115. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 116. Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 117. Priteisti ieškovei Circle K Lietuva, uždarajai akcinei bendrovei, juridinio... 118. Nutartis įsiteisėja nuo jo priėmimo dienos....