Byla e2-3029-1084/2019
Dėl skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo – restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Transmiva“

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita Jasinskaitė, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei, dalyvaujant ieškovės Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, atstovui advokatui Irmantui Balsiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“ atstovei A. Ž., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Transmiva“ atstovui V. S. (V. S.),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Avima“ dėl skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo – restruktūrizuojama uždaroji akcinė bendrovė „Transmiva“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ieškinio reikalavimai ir argumentai

5ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 4 163,33 Eur skolą, 1 381,54 Eur delspinigius, 614,86 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (e. b. l. 1–4).

6Teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė, buvusi UAB „Lietuva Statoil“, su trečiuoju asmeniu restruktūrizuojama uždarąja akcine bendrove (toliau – RUAB) „Transmiva“ sudarė UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo parduoti trečiajam asmeniui degalų ir kitų prekių bei paslaugų naudojantis klientų kortelėmis Statoil degalinėse, esančiose tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir užsienyje, o trečiasis asmuo įsipareigojo laiku atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Pagal sudarytą sutartį ieškovė pardavė trečiajam asmeniui prekių ir paslaugų už 10 163,33 Eur (2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaita faktūra serija IR Nr. ( - ) ir 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaita faktūra serija IR Nr. ( - )). Trečiasis asmuo PVM sąskaitas faktūras turėjo apmokėti per 15 kalendorinių dienų nuo jų išrašymo dienos, tačiau vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Trečiasis asmuo buvo ragintas įvykdyti savo sutartines prievoles, tačiau su ieškove atsiskaitė tik iš dalies ir yra skolingas 4 163,33 Eur.

72017 m. lapkričio 7 d. ieškovė ir atsakovė sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovė įsipareigojo ta pačia apimtimi kaip ir trečiasis asmuo, įskaitant palūkanų ir netesybų mokėjimą, atsakyti ieškovei, jei trečiasis asmuo neįvykdys ar netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių pagal bet kurią iš sutarčių, sudarytų tarp ieškovės ir trečiojo asmens. Pagal šalių sudarytą laidavimo sutartį, už prievolės neįvykdymą laiduotojas atsako solidariai su skolininku. Trečiajam asmeniui laiku neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė įgijo teisę savo pasirinkimu reikalauti įvykdyti prievolę tiek iš atsakovės, tiek ir iš trečiojo asmens. Kadangi nei vienas už skolą solidariai atsakingų asmenų ieškovės reikalavimo neįvykdė, ieškovė kreipėsi į teismą.

8Pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, trečiajam asmeniui pavėlavus atsiskaityti už prekes ir suteiktas paslaugas, ieškovė turi teisę reikalauti sumokėti 0,2 procentų dydžio palūkanas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Trečiajam asmeniui vėluojant atsiskaityti, paskaičiuoti delspinigiai yra 1 381,54 Eur.

9Trečiajam asmeniui ir atsakovei nereaguojant į ieškovės raginimus sumokėti skolą, ieškovė pagal 2015 m. balandžio 30 d. skolų išieškojimo sutartį ir pavedimą išieškoti skolą, įgaliojo UAB „Skolų valdymo partneris“ ieškovės vardu išieškoti skolą iš trečiojo asmens. UAB „Skolų valdymo partneris“ ragino tiek atsakovę, tiek ir trečiąjį asmenį įvykdyti savo prievolę, siuntė pranešimus tiek elektroniniu paštu, tiek ir registruota pašto siunta, tačiau trečiasis asmuo ir atsakovė elgėsi pasyviai ir nebendradarbiavo. Ieškovė dėl tokių minėtų asmenų veiksmų turėjo 614,86 Eur išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu.

10Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Papildomai nurodė, kad trečiojo asmens iniciatyva buvo sudaryta laidavimo sutartis su atsakove. Ieškovė turi teisę pasirinkti, ar reikalavimo teisę nukreipti į skolininką, ar laiduotoją. Kyla abejonių dėl to, ar trečiasis asmuo tinkamai įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus, kadangi net ir pareiškus ieškinį teisme, trečiasis asmuo savo įsipareigojimų nevykdė, nesikreipė į ieškovės atstovą dėl taikos sutarties sudarymo. Į atsakovę kreipėsi skolų valdymo partnerė tiek elektroniniais laiškais, tiek registruotu laišku, taip pat apie reikalavimą sumokėti skolą buvo informuota telefoninio pokalbio metu. Pranešimai atsakovei siųsti 2018 m. balandžio 10 d., 2018 m. kovo 29 d., 2018 m. balandžio 20 d. Pagal vėlesnę sąskaitą ne kartą buvo bendrauta, atsakovė apie skolą informuota telefonu. Atsakovė ir trečiasis asmuo neginčija skolos, dydžio, taigi kartu ir liepos mėnesio sąskaitos. Pagrindinis įsiskolinimas kildinimas iš 2018 m. vasario 28 d. sąskaitos faktūros, tačiau pirkėjas, net ir raginamas, neįvykdė savo įsipareigojimų.

11II. Atsikirtimai į ieškinį

12Atsakovė UAB „Avima“ su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad nors atsakove nurodyta UAB „Avima“, tačiau ieškinyje minimas trečiasis asmuo ir visas reikalavimas kildinamas iš trečiojo asmens ir ieškovės sudarytos 2012 m. kovo 8 d. sutarties, todėl bendraatsakove byloje turėtų būti ir RUAB „Transmiva“. Laidavimo sutartis sudaryta tik 2017 m. lapkričio 7 d., pagal kurią atsakovė įsipareigojo atsakyti solidariai pagal skolą pagrindžiančius dokumentus, kurių ji nėra gavusi. Laidavimo sutarties 2.2.1 punkte įtvirtinta kreditoriaus pareiga perduoti laiduotojui visus dokumentus, patvirtinančius kreditoriaus reikalavimą, tai pat teises, užtikrinančias šį reikalavimą, jeigu laiduotojas įvykdo visas skolininko prievoles kreditoriui. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad laiduotojai, t. y. atsakovei būtų perduoti reikalavimą patvirtinantys dokumentai, todėl pati ieškovė nevykdo savo įsipareigojimų. Ieškovei nepateikus skolą patvirtinančių ir nenuginčytų dokumentų, atsakovė negali tinkamai realizuoti savo kaip laiduotojos teisių ginantis nuo pareikšto reikalavimo. Trečiajam asmeniui 2017 m. rugsėjo 28 d. iškelta restruktūrizavimo byla. Nėra aišku, ar ieškovė nėra pareiškusi kreditorinio reikalavimo RUAB „Transmiva“ restruktūrizavimo byloje, kas reikštų dvigubą reikalavimą bei ieškovės bandymą nepagrįstai praturtėti, taip pat ar šis reikalavimas nėra ginčijamas. Be to, vienas iš restruktūrizuojamos įmonės požymių yra tas, kad įmonei restruktūrizavimo proceso metu yra suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių, nes tokiai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas. Ieškovė, ignoruodama trečiojo asmens restruktūrizavimo procesą, netesybas skaičiavo visą laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui (e. b. l. 91–93).

13Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka, nurodė, kad atsakovė nėra gavusi raštiško ieškovės reikalavimo dėl skolos sumokėjimo, be to, trečiasis asmuo yra mokus, todėl savo prievoles gali įvykdyti pats. Pagal sudarytą skolos grafiką trečiasis asmuo savo prievoles vykdė. Be to, pagal laidavimo sutartį šalys ginčus įsipareigojo spręsti derybų būdu, tačiau atsakovė buvo sulaukusi tik vieno ieškovės skambučio, o paskui kreipėsi į teismą. Atsakovė neneigia, kad atsakovės vadovui telefoninio pokalbio metu buvo pranešta apie tai, jog trečiasis asmuo nevykdo savo prievolių, kad pagal laidavimo sutartį turi atsakyti atsakovė. Atsakovė nėra gavusi ieškovės pateikto susirašinėjimo elektroniniu paštu, ieškovės pateiktų elektroninių laiškų, nes jų pagrindiniai elektroninio pašto adresai, kuriais jie gauna dokumentus yra: buhalterija@avima.lt ir transport@avima.lt. Kadangi nurodyti elektroniniai laiškai buvo siųsti kitais elektroninio pašto adresais: uabavima@gmail.com ir administracija@avima.lt, kurie įmonėje nėra naudojami, todėl siųstų laiškų atsakovė nėra gavusi. Registruotu paštu siųstų dokumentų atsakovės atstovė nėra gavusi, nes tuo metu įmonėje nedirbo. Atsakovė nei skolos sumos, nei delspinigių, nei kitų sumų – skolos išieškojimo, neginčija, su jų dydžiais sutinka.

14Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui – atsakove byloje turėtų būti ir RUAB „Transmiva“, kadangi sutartiniai santykiai sieja ieškovę ir trečiąjį asmenį. Be to, laiduotojas negali būti blogesnėje padėtyje nei skolininkas. Pagrindiniam skolininkui turint pareigą grąžinti skolą, negalima iš laiduotojo priteisti skolą anksčiau laiko, kadangi būtų iškreipta laidavimo esmė ir laiduotojas iš esmės taptų pagrindiniu skolininku vietoje RUAB „Transmiva“. Trečiasis asmuo tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tačiau jam buvo iškelta restruktūrizavimo byla, dėl ko jis laikinai negalėjo vykdyti savo prievolių. Restruktūrizuojamai įmonei suteikiama teisė mokėti bet kokius įmonės veiklai užtikrinti reikalingus mokėjimus – vykdyti prievoles, kurios atsirado po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl nevaržoma ieškovės teisė savo reikalavimą dėl skolos priteisimo pareikšti ir RUAB „Transmiva“. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės reikalavimu dėl delspinigių priteisimo, kadangi iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, o ieškovė, ignoruodama šias nuostatas, delspinigius paskaičiavimo iki kreipimosi į teismą dienos, todėl toks ieškovės reikalavimas prieštarauja protingumo ir teisingumo principams (e. b. l. 105–108).

15Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Trečiasis asmuo turėtų būti atsakove byloje, nes UAB „Avima“ jokių mokėjimų ieškovei nėra atlikusi, visus mokėjimus vykdė tik trečiasis asmuo. Trečiojo asmens atstovo žiniomis, ieškovė nėra kreipusis raštu į atsakovę dėl prievolės įvykdymo, tačiau jam žinoma, kad telefoninio pokalbio metu atsakovė buvo informuota apie tai, jog trečiasis asmuo nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Šis pranešimas, trečiojo asmens atstovo manymu, buvo tik informacinio pobūdžio, nurodant, kad su trečiojo asmens atstovu negalima susisiekti. Jei ieškinys būtų nukreiptas į trečiąjį asmenį, jie prašytų sumažinti delspinigių sumą, nors jų dydis paskaičiuotas teisingai. Gavę ieškinį norėjo sumokėti skolos sumą, tačiau dėl darbų sezoniškumo mokėti negalėjo.

16Teismas

konstatuoja:

17ieškinys tenkintinas visiškai.

18III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Faktinės bylos aplinkybės

20Ieškovės, atsakovės, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė (tuo metu UAB Lietuva Statoil) ir trečiasis asmuo UAB „Transmiva“ sudarė UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė suteikė trečiajam asmeniui korteles, naudojantis kuriomis trečiasis asmuo galėjo įsigyti degalų, automobilinių produktų, automobilių plovyklos paslaugų bei kitų paslaugų ir prekių Statoil degalinėse tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek ir užsienyje, o trečiasis asmuo įsipareigojo laiku atsiskaityti su ieškove sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (e. b. l. 14–16, 83–84). Minėtos sutarties 5.4 punkte įtvirtinta ieškovės teisė, klientui pavėlavus atsiskaityti sutartyje numatyta tvarka ir terminais, reikalauti sumokėti 0,2 proc. dydžio palūkanas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. B to, minėtoje sutartyje įtvirtinta ieškovės teisė, klientui laiku nesumokėjus bet kokių mokėtinų sumų, perduoti savo reikalavimus skolos išieškojimo institucijai ar teismui, ir reikalauti iš kliento sumokėti skolos susigrąžinimo išlaidas.

21Pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, 2018 m. vasario 28 d. trečiajam asmeniui pateikta apmokėti PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ), kurioje nurodyta mokėtina suma – 10 113,01 Eur ir apmokėjimo terminas – 2018 m. kovo 15 d. (e. b. l. 41–46). 2018 m. liepos 31 d. ieškovė pateikė UAB „Transmiva“ apmokėti PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. ( - ), kurioje nurodyta mokėtina suma – 50,32 Eur ir apmokėjimo data – 2018 m. rugpjūčio 1 d. (e. b. l. 10).

222017 m. lapkričio 7 d. Circle K Lietuva, UAB, ir UAB „Avima“ sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią laiduotojas, t. y. UAB „Avima“ įsipareigojo atsakyti kreditoriui, jei UAB „Transmiva“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių, kylančių iš sutarties Nr. ( - ) su visais vėlesniais jos papildymais ir pakeitimais (e. b. l. 6–8).

23Trečiajam asmeniui tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė skolos išieškojimą pavedė UAB „Skolų valdymo partneris“ (e. b. l. 25–30). Byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovės interesus atstovaujanti UAB „Skolų valdymo partneris“ ėmėsi nevienkartinių veiksmų siekiant išieškoti skolą, tarp jų ir bendraujant su laiduotoja UAB „Avima“ (e. b. l. 17). 2018 m. kovo 29 d. pranešimas patvirtina, kad UAB „Skolų valdymo partneris“, atstovaujanti ieškovės interesus, atsakovės buveinės adresu – Kaunas, Taikos pr. 98A, nurodytu ir šalių sudarytoje laidavimo sutartyje, siuntė atsakovės, kaip solidarios skolininkės, vadovui pranešimą dėl skolos, atsiradusios UAB „Transmiva“ tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, sumokėjimo (e. b. l. 12). Byloje esantis pateiktų siųsti siuntų sąrašas patvirtina, kad atsakovei jos buveinės adresu siunta buvo išsiųsta (e. b. l. 13). 2018 m. kovo 29 d pranešimas dėl skolos sumokėjimo atsakovei buvo siųstas ir elektroniniu paštu adresais: uabavima@gmail.com; administracija@avima.lt; info@avima.lt. Minėtas pranešimas pakartotinai išsiųstas ir 2018 m. balandžio 20 d. (e. b. l. 169). Ieškovės pateiktas skolų išieškojimo įmonės susirašinėjimas elektroniniu paštu patvirtina minėtos įmonės, kuriai buvo pavesta išieškoti skolą, bendravimą tiek su skolininke, tiek ir su laiduotoja siekiant skolos sumokėjimo (e. b. l. 165–169). Nustatyta, kad 2018 m. birželio 13 d. skolos dengimo grafike trečiasis asmuo įsipareigojo susidariusią 6 113,01 Eur skolą mokėti nustatyta tvarka ir terminais dalimis: iki 2018 m. birželio 27 d. sumokant 2 000,00 Eur, iki 2018 m. liepos 17 d. – 2 000,00 Eur ir iki 2018 m. liepos 31 d. – 2 125,00 Eur, tačiau ir šio, savo pasiūlyto skolos mokėjimo grafiko, nesilaikė (e. b. l. 164). Nors trečiojo asmens pateiktas apyvartos žiniaraštis patvirtina, kad būtent jis vykdė savo įsipareigojimus ieškovei (e. b. l. 172–173), tačiau netinkamą įsipareigojimų vykdymą patvirtinančio nei skolos fakto, nei dydžio tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo neginčija.

24Dėl kreditoriaus teisės nukreipti reikalavimą į laiduotoją

25Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius visos ar dalies prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.76 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad laiduotojo prievolė kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio. Jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, tai, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

26Nagrinėjamoje byloje tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo, atsikirsdami į ieškinio reikalavimus, teigė, jog byloje atsakovu nurodytas netinkamas asmuo – minėtų proceso dalyvių teigimu, atsakove byloje turėtų būti RUAB „Transmiva“, kadangi ieškovė reikalavimą kildina būtent iš jos ir trečiojo asmens sudarytos sutarties. Šis argumentas laikytinas teisiškai nepagrįstu.

27Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė reikalavimą atsakovei reiškia remdamasi ieškovės ir atsakovės 2017 m. lapkričio 7 d. sudaryta laidavimo sutartimi, nors skolos suma, kurią ieškovė prašo priteisti iš atsakovės, ir susidarė trečiajam asmeniui netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus. Pažymėtina, kad šalių sudarytos laidavimo sutarties 1.2 punkte yra nurodyta, jog laiduotojas atsako kreditoriui kartu su skolininku kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laidavimo sutartyje šalys susitarė, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog sutartimi užtikrintą prievolę įvykdytų tiek skolininkas, tiek ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (laidavimo sutarties 2.4 punktas). Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą laidavimo sutartyje įtvirtintą nuostatą, pagal kurią ieškovei, kaip kreditorei, suteikiama teisė pasirinkti, į kurį iš solidarių bendraskolių, t. y. skolininką ar laiduotoją nukreipti reikalavimo teisę, nepagrįstais laiko atsakovės ir trečiojo asmens nurodytus argumentus dėl netinkamo atsakovo pagal ieškovės pareikštą ieškinį.

28Tiek pateiktuose procesiniuose dokumentuose, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovė ir trečiasis asmuo teigė, jog reikalavimas turi būti nukreiptas į trečiąjį asmenį, t. y. RUAB „Transmiva“, su kuria ir buvo sudaryta pagrindinė sutartis dėl prekių ir paslaugų, ir tarp kurios bei ieškovės buvo susiklostę prievoliniai pirkimo–pardavimo teisiniai santykiai. Be to, atsakovės ir trečiojo asmens teigimu, RUAB „Transmiva“ yra moki, savo sutartinius įsipareigojimus gali vykdyti, o UAB „Avima“ niekuomet nėra mokėjusi už trečiojo asmens įsigytas prekes ar suteiktas paslaugas, todėl ieškovė reikalavimą nukreipė į netinkamą asmenį. Teismas nurodytus argumentus laiko nepagrįstais, nes šalių sudarytoje laidavimo sutartyje kreditorės teisė pasirinkti, į kurį iš bendraskolių nukreipti savo reikalavimą, nėra ribojama jokiomis sąlygomis, t. y. šalys nesitarė, kad, pavyzdžiui, ieškovė, kaip kreditorė, savo reikalavimą į laiduotoją galės nukreipti tik tuomet, kai skolininkė bus nemoki, ar tik tais atvejais, kai laiduotoja jau anksčiau bus vykdžiusi kokius nors mokėjimus pagal sudarytas sutartis ir pan. Šalių sudarytoje laidavimo sutartyje nesant jokių ribojimų dėl kreditorės teisės pasirinkti, į kurį iš solidarių skolininkų ji gali nukreipti savo reikalavimą, kreditorė turėjo diskrecijos teisę savo nuožiūra, trečiajam asmeniui RUAB „Transmiva“ tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, nuspręsti, ar savo reikalavimą ji nukreips į skolininkę, ar į laiduotoją, kaip solidarius bendraskolius. Be to, kreditorė turėjo teisę pasirinkti, reikalavimą vienam iš solidariųjų skolininkų nukreipti visa apimtimi ar tik į dalį reikalavimo, t. y. ar reikalauti, kad vienas iš bendraskolių įvykdytų visą prievolę ar jos dalį. Būtent pasinaudojusi šia diskrecijos teise, ieškovė savo reikalavimą nukreipė į laiduotoją, kuri atsako kaip solidarioji skolininkė.

29Ieškovei turint teisę pasirinkti, į kurį iš solidariųjų skolininkų nukreipti savo reikalavimą, taip pat reikalavimą nukreipti į visą ar dalį įsiskolinimo, būtent ji galėjo pasirinkti atsakovą byloje. Bylos nagrinėjimo teisme metu teismas, atsižvelgdamas į atsakovės ir trečiojo asmens išdėstytus argumentus, teiravosi ieškovės dėl galimybės byloje pakeisti atsakovą, tačiau ieškovė neišreiškė pageidavimo, jog atsakovė byloje būtų pakeista trečiuoju asmeniu. Vien atsakovės ir trečiojo asmens pageidavimas dėl to, į kurį iš jų turi būti nukreiptas reikalavimas, ieškovės nesaisto ir neriboja. Ieškovė, remdamasi šalių sudarytos laidavimo sutarties nuostatomis, pasinaudojo jai suteikta diskrecijos teise ir savo reikalavimą nukreipė į vieną iš solidarių bendraskolių – atsakovę, todėl teismas sprendžia, kad ieškinys pareikštas tinkamam atsakovui.

30Dėl laiduotojo atsakomybės pagal laidavimo sutartį

31Pagal šalių sudarytą laidavimo sutartį, atsakovė, kaip laiduotoja, įsipareigojo sumokėti kreditoriui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško kreditoriaus mokėjimo reikalavimo ir skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagrindžiančių dokumentų su nuoroda į laidavimo sutartį gavimo dienos (laidavimo sutarties 2.1.3 punktas).

32Be kitų argumentų, remiantis kuriais atsakovė ir trečiasis asmuo nesutiko su reiškiamu ieškiniu, vienu esminių argumentų atsakovė nurodė tai, kad ieškovė tinkamai nerealizavo savo teisės nukreipti reikalavimą į atsakovę, t. y. jog atsakovė iki šiol nėra gavusi jokių rašytinių dokumentų, pagrindžiančių ieškovės reikalavimą įvykdyti įsipareigojimus pagal šalių sudarytą laidavimo sutartį. Atsakovės teigimu, ieškovė nesilaikė laidavimo sutarties 2.1.3 punkto reikalavimų.

33Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsakovės argumentus dėl laidavimo sutarties 2.1.3 punkto reikalavimų nesilaikymo laiko iš dalies pagrįstais, tačiau pripažįsta, kad minėtos laidavimo sutarties nuostatos nesilaikymas nepaneigia ieškovės reikalavimo teisės ir atsakovės pareigos atsakyti ieškovei pagal šalių sudarytos laidavimo sutarties sąlygas.

34Pagal šalių sudarytos laidavimo sutarties 2.1.3 punktą, laiduotoja įsipareigojo sumokėti kreditoriui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pirmo raštiško kreditoriaus mokėjimo reikalavimo ir skolininko neįvykdytus įsipareigojimus pagrindžiančių dokumentų su nuoroda į laidavimo sutartį gavimo dienos. Atsakovės teigimu, ji iki šiol nėra gavusi raštiško kreditoriaus reikalavimo, tačiau teismo nustatytos faktinės aplinkybės paneigia šiuos atsakovės argumentus. Byloje nustatyta, kad UAB „Skolų valdymo partneris“, atstovaujanti ieškovės interesus, 2018 m. kovo 29 d. atsakovės buveinės adresu – Kaunas, Taikos pr. 98A, siuntė atsakovės vadovui adresuotą pranešimą dėl skolos, atsiradusios UAB „Transmiva“ tinkamai nevykdant sutartinių įsipareigojimų, sumokėjimo (e. b. l. 12). 2018 m. kovo 29 d pranešimas dėl skolos sumokėjimo atsakovei buvo siųstas ir elektroniniu paštu adresais: uabavima@gmail.com; administracija@avima.lt; info@avima.lt. Minėtas pranešimas pakartotinai išsiųstas ir 2018 m. balandžio 20 d. (e. b. l. 169).

35Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė neigė tiek elektroniniu paštu, tiek ir registruotu paštu siųstų dokumentų gavimo faktą, taip pat, net ir nežinodama telefoninio pokalbio, vykusio su atsakovės vadovu, konkretaus turinio, neigė, jog šio pokalbio metu buvo reikalaujama įvykdyti sutartines prievoles pagal šalių sudarytą laidavimo sutartį, tačiau teismas, įvertinęs visumą byloje esančių rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimus, sprendžia, jog labiau tikėtina, kad ieškovė, laikantis laidavimo sutarties nuostatų, tinkamai, nustatyta tvarka pagal laidavimo sutartį pareikalavo atsakovės įvykdyti trečiojo asmens neįvykdytų prievolių pagal ieškovės pateiktą 2018 m. vasario 28 d. PVM sąskaitą faktūrą, dalį. Visų pirma, teismas pažymi, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybes, kad 2018 m. kovo 29 d. tiek elektroniniu paštu, tiek ir registruota pašto siunta atsakovei buvo išsiųstas pranešimas dėl sutartinių prievolių vykdymo trečiajam asmeniui neapmokant pateiktų sąskaitų faktūrų. Atsakovės atstovė neigė šias aplinkybes, teigdama, kad registruota pašto siunta įmonėje nebuvo gauta, o elektroniniai pašto adresai, kuriais buvo siųstas pranešimas, įmonėje nėra naudojami. Pažymėtina, jog teismo posėdžio metu tiek ieškovės atstovui, tiek teismui elektroninėje erdvėje (http://avima.lt/kontaktai/; https://www.118.lt) suradus atsakovės naudojamus elektroninio pašto adresus info@avima.lt, administracija@avima.lt, atsakovės atstovė ir toliau neigė šių elektroninių pašto adresų naudojimą atsakovės veikloje, nors jie yra viešai skelbiami elektroninėje erdvėje. Be to, vien tai, kad atsakovės atstovei nėra žinomi kiti šiuo metu jos darbovietėje naudojami ar susirašinėjimo metu naudoti elektroninio pašto adresai, nesudaro pagrindo spręsti, kad tokie elektroninio pašto adresai minėtoje įmonėje nebuvo naudojami. Atsakovė nepateikė įrodymų apie tikslius šioje įmonėje naudotus ar naudojamus elektroninio pašto adresus, o pirmiau teismo nurodytos aplinkybės, leidžia teismui laikyti labiau tikėtinomis ieškovės nurodytas aplinkybes, jog atsakovei pranešimas dėl skolos sumokėjimo buvo išsiųstas ne tik registruota pašto siunta, bet ir elektroniniu paštu. Teismo vertinimu, aplinkybę, jog atsakovei buvo žinoma apie trečiojo asmens prievolių tinkamą nevykdymą, patvirtina ir byloje esantis 2018 m. birželio 13 d. skolos dengimo grafikas, kuris ieškovę atstovavusios įmonės UAB „Skolų valdymo partneris“ atstovui buvo išsiųstas iš V. K. elektroninio pašto, kurio adresas vita@avima.lt. Nurodytos aplinkybės, t. y. kad trečiojo asmens skolos dengimo grafiką siunčia atsakovės darbuotoja iš savo darbinio elektroninio pašto, priešingai nei buvo teigiama teismo posėdžio metu, teismui leidžia spręsti, jog atsakovei buvo žinoma apie susidariusį trečiojo asmens įsiskolinimą ieškovei, taip pat, kad buvo bandoma susitarti dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis.

36Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės atstovės paaiškinimai dėl elektroninio pašto adresų, naudojamų įmonėje, buvo nenuoseklūs, prieštaraujantys tarpusavyje, pagrįsti vien tuo, kad dažniausiai įmonėje visi dokumentai gaunami kitais adresais, sprendžia, jog atsakovės atstovės nurodyti argumentai nesudaro pagrindo abejoti byloje esančių rašytinių įrodymų turiniu ir jų pagrindu nustatytomis aplinkybėmis dėl tinkamo atsakovės informavimo dėl prievolių pagal laidavimo sutartį vykdymo. Teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybių visumą, į atsakovės ir trečiojo asmens nepagrįstai reiškiamą poziciją dėl to, kad reikalavimas pagal prievoles būtų nukreiptas tik į RUAB „Transmiva“, tokią atsakovės poziciją laiko tik kaip siekį išvengti sutartinių įsipareigojimų tinkamo vykdymo.

37Tačiau teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovės argumentais dėl laidavimo sutarties 2.1.3 punkto nuostatų (ne)vykdymo, pažymi, jog byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kad ieškovė raštu būtų informavusi atsakovę apie tai, jog trečiasis asmuo netinkamai vykdo savo sutartinę pareigą apmokėti 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. ( - ). Nepaisant to, teismas sprendžia, jog šios sutarties sąlygos tinkamas neįvykdymas nepaneigia ieškovės teisės kreipiantis tiesiogiai į teismą reikalauti, kad atsakovė, kaip solidarioji skolininkė, apmokėtų skolą pagal nurodytą sąskaitą faktūrą. Teismas šią išvadą visų pirma grindžia tuo, jog atsakovei gavus ieškinį, jai buvo pateikti visi rašytiniai įrodymai, pagrindžiantys ieškovės reikalavimo pagrįstumą, taigi atsakovei tapo žinoma apie jos prievolę, tačiau net ir tokiu atveju ieškovė savo sutartinio įsipareigojimo per nustatytą terminą neįvykdė ir reikalaujamos priteisti skolos sumos dalies nesumokėjo. Be to, pozicijos, kad išankstinės reikalavimo pareiškimo tvarkos nesilaikymas nepanaikina kreditoriaus teisės reikalauti iš laiduotojo įvykdyti skolininko neįvykdytas prievoles, laikomasi ir teismų praktikoje (pavyzdžiui, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1526-258/2017). Minėtoje byloje pripažinta, kad aplinkybė, jog apie laidavimu užtikrintos paskolos negrąžinimą atsakovas sužinojo tik gavęs teismo procesinius sprendimus, nėra pagrindas atleisti laiduotoją nuo sutartinės atsakomybės. Apeliacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad aplinkybė, jog laiduotojas nebuvo informuotas apie skolininko sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ar ilgas delsimas kreiptis į laiduotoją dėl skolos priteisimo, galėtų būti svarbus sprendžiant dėl ilgo delsimo kreiptis į atsakovą susikaupusių delspinigių mažinimo, tačiau nagrinėjamu atveju pagal 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija Nr. ( - ) delspinigiai paskaičiuoti tik už 15 dienų laikotarpį, iki 2018 m. rugpjūčio 30 d., nors ieškovė į teismą kreipėsi tik 2018 m. spalio 11 d. Paskaičiuotų delspinigių suma yra tik 1,51 Eur, todėl atsakovei neginčijant nei skolos dydžio, nei paskaičiuotų delspinigių sumos, nei kitų prašomų priteisti iš atsakovės sumų ar jų dydžio pagrįstumo, teismas sprendžia, jog ieškovės neinformavimas atsakovės apie trečiojo asmens laiku neapmokėtą 2018 m. liepos 31 d. PVM sąskaitą faktūrą, nepaneigia atsakovės sutartinės atsakomybės pagal laidavimo sutartį ir nesudaro pagrindo netenkinti šios ieškovės reikalavimo dalies.

38Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, sprendžia, jog ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovės tinkamai įvykdyti 2017 m. lapkričio 7 d. šalių sudarytą laidavimo sutartį.

39Dėl laiduotojo atsakomybės pagal laidavimo sutartį apimties

40Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įsipareigojo atsakyti už skolininko neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, esančias sutarties įsigaliojimo dieną, ir būsimas prievoles, kurios atsiras sutarties galiojimo metu (laidavimo sutarties 1.3 punktas). Laiduotojas be to įsipareigojo atsakyti kreditoriui tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas, įskaitant, tačiau neapsiribojant už palūkanų sumokėjimą, nuostolių ir netesybų atlyginimą, taip pat kitų skolininko įsipareigojimų pagal pagrindinę sutartį įvykdymą (laidavimo sutarties 1.4 punktas). Šalys susitarė, kad laiduotojo atsakomybė pagal minėtą sutartį neribojama jokia suma, tačiau jo atsakomybės suma negali būti didesnė nei skolininko neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų prievolių suma pagal pagrindinę sutartį bei kreditoriaus patirtų nuostolių dėl pagrindinės sutarties ir šios sutarties tinkamo nevykdymo iš skolininko bei laiduotojo pusės suma (laidavimo sutarties 1.6 punktas).

41Nagrinėjamoje byloje nei ieškovė, nei trečiasis asmuo neginčijo ieškovės reikalaujamų priteisti iš atsakovės sumų dydžio. Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina prašomos priteisti skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų dydžius. Byloje pateikta delspinigių paskaičiavimo lentelė patvirtina ieškovės prašomos priteisti iš atsakovės skolos ir delspinigių dydį (e. b. l. 50). Ieškovės teismui pateiktos jos interesus išieškant skolą atstovavusios UAB „Skolų valdymo centras“ išieškojimo ataskaitos už laikotarpius nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d., nuo 2018 m. balandžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 30 d., nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d., nuo 2018 m birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d., nuo 2018 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 31 d., 2018 m. rugpjūčio 28 d., patvirtina 614,86 Eur dydžio ieškovės išlaidas, susijusias su skolos ikiteisminiu išieškojimu (e. b. l. 18–30, 35–40, 47–49, 52–70).

42CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šalių pareiga sutartį vykdyti sąžiningai ir tinkamai įtvirtinta CK 6.200 straipsnio 1 dalyje. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos ir protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Vadovaujantis CK 6.81 straipsnio nuostatomis, tais atvejais, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už nuostolių sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis.

43Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“ nėra tinkamai įvykdžiusi savo sutartinių įsipareigojimų pagal ieškovės ir jos sudarytą 2012 m. kovo 8 d. UAB Lietuva Statoil ir kortelių klientų sutartį Nr. ( - ), nekilo. Šią aplinkybę, neginčydami skolos fakto, pripažino tie atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo, todėl teismui nustačius, kad pagal 2017 m. lapkričio 7 d. Circle K Lietuva, UAB, ir UAB „Avima“ sudarytą laidavimo sutartį atsakovė įsipareigojo atsakyti kreditoriui, jei UAB „Transmiva“ neįvykdys arba netinkamai įvykdys visas ar dalį savo prievolių, kylančių iš sutarties Nr. ( - ), ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 4 163,33 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkinamas.

44Laiduotojai pagal minėtą laidavimo sutartį taip pat įsipareigojus atsakyti kreditoriui tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas, įskaitant, tačiau neapsiribojant už palūkanų sumokėjimą, nuostolių ir netesybų atlyginimą, taip pat kitų skolininko įsipareigojimų pagal pagrindinę sutartį įvykdymą, kreditoriaus patirtų nuostolių dėl pagrindinės sutarties ir laidavimo sutarties tinkamo nevykdymo iš skolininko bei laiduotojo pusės, tenkintini ir ieškovės ieškinio reikalavimai dėl delspinigių bei skolos išieškojimo išlaidų priteisimo. Pažymėtina, kad pagal trečiojo asmens ir ieškovės sudarytą sutartį trečiasis asmuo įsipareigojo atlyginti ieškovei šios turėtas išlaidas, susijusias su skolos išieškojimu jam tinkamai nevykdant sutartinių prievolių, o atsakovei laidavus už trečiojo asmens prievoles visa apimtimi, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas yra pagrįstas. Atsakovė ir trečiasis asmuo šių prašomų priteisti sumų neginčijo, o byloje nesant jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą spręsti dėl šių sumų neatitikimo protingumo principams, ieškovės reikalavimas dėl 1 381,54 Eur delspinigių ir 614,86 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo, tenkinamas.

45Teismo vertinimu, nurodytų teismo išvadų dėl ieškovės reikalavimų pagrįstumo nepaneigia aplinkybės, jog, bylos nagrinėjimo teisme metu trečiasis asmuo nurodė ir toliau vykdantis savo įsipareigojimus. 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdžio metu trečiasis asmuo nurodė, jog jis tą dieną sumokėjo ieškovei 1 000,00 Eur, tačiau teismui nebuvo pateikti tinkami įrodymai, kurie galėtų patvirtinti šią aplinkybę. Aplinkybės, kad trečiasis asmuo yra sumokėjęs dalį prašomos priteisti sumos, negalėjo patvirtinti ir ieškovės atstovas. Atsižvelgiant į tai ir remiantis bylos duomenimis, nėra pagrindo spręsti, kad trečiojo asmens skolos suma teismo sprendimo priėmimo metu yra mažesnė, nei kad prašoma ieškovės priteisti iš atsakovės skolos suma. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas neturi pagrindo mažinti prašomos priteisti iš atsakovės sumos, nurodant, kad ši aplinkybė galėtų būti panaudota vykdymo proceso metu, pateikiant įrodymus dėl dalies prievolės įvykdymo.

46Pažymėtina ir tai, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neginčijo ieškovės prašomų priteisti skolos ir kitų sumų dydžių, tačiau trečiasis asmuo teismo posėdžio metu nurodė, jog tuo atveju, jei reikalavimas būtų pareikštas trečiajam asmeniui, jis prašytų sumažinti paskaičiuotų delspinigių sumą, be to, jo teigimu, ieškovė negalėjo skaičiuoti delspinigių, nes trečiajam asmeniui yra iškelta restruktūrizavimo byla.

47Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad trečiajam asmeniui UAB „Transmiva“ Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla, 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi patvirtinti kreditoriniai reikalavimai. 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi patvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas. Pažymėtina, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė kėlė klausimą dėl to, ar ieškovės reikalavimai nėra patvirtinti trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimai atsirado jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (ieškovė reikalavimą kildina iš PVM sąskaitų faktūrų, kurios yra išrašytos ir pateiktos apmokėti jau po restruktūrizavimo bylos trečiajam asmeniui iškėlimo), šie reikalavimai RUAB „Transmiva“ restruktūrizavimo byloje negalėjo būti patvirtinti. Atsižvelgiant į tai, teisiškai nepagrįstais laikytini atsakovės atsiliepimo į ieškinį argumentai dėl galimai dvigubo ieškovės siekio pasipelnyti nukreipiant reikalavimą tiek į trečiąjį asmenį, tiek ir į atsakovę.

48Nepagrįstais laikytini ir atsakovės bei trečiojo asmens argumentai dėl to, jog ieškovė neturėjo teisinio pagrindo skaičiuoti prašomus priteisti delspinigius. Jų teigimu, restruktūrizuojamai įmonei suteikiama laikina apsauga nuo jos kreditorių, todėl restruktūrizuojamai įmonei negalima areštuoti turto, iškelti bankroto bylos, yra sustabdomas netesybų ir palūkanų skaičiavimas, o ieškovė iki ieškinio pateikimo teismui dienos skaičiavo delspinigius. Visų pirma, teismas pažymi, kad ieškovės pateiktais duomenimis, prašomi priteisti delspinigiai paskaičiuoti tik iki 2018 m. rugpjūčio 30 d., todėl nepagrįstai atsakovė ir trečiasis asmuo teigia, jog delspinigiai paskaičiuoti iki kreipimosi į teismą dienos. Ieškovė ieškinį teismui pateikė 2018 m. spalio 11 d. Visų antra, remiantis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatomis, nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas tik netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 2 punktas). Kaip jau buvo minėta, ieškovė reikalavimus grindžia 2018 m. vasario 28 d. ir 2018 m. liepos 31 d. sąskaitomis faktūromis, t. y. šios prievolės yra atsiradusios jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos (Kauno apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartis), todėl pirmiau paminėtas draudimas nagrinėjamu atveju netaikytinas. Atsižvelgiant į tai, ieškovė, remdamasi sutarties nuostatomis, turėjo teisę skaičiuoti sutartyje numatyto dydžio delspinigius ir reikšti reikalavimą dėl jų priteisimo.

49Nagrinėjamoje byloje, kaip jau buvo minėta, atsakovė prašomų priteisti delspinigių dydžio neginčijo, neprašė jų sumažinti, teismo posėdžio metu su delspinigių dydžiu sutiko ir trečiojo asmens atstovas, nurodęs, kad prašomų priteisti delspinigių suma yra paskaičiuota teisingai, tačiau pažymėjo, kad tuo atveju, jei reikalavimas būtų nukreiptas trečiajam asmeniui, jis ginčytų prašomų priteisti delspinigių dydį.

50Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK .71 straipsnio 1 dalis), o šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia (be kita ko) dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 straipsnis), o šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie pripažintini minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-360/2009; kt.)

51Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma, ir įpareigoja sutartį pažeidusią šalį sumokėti kitai šaliai sutartas netesybas, o šiai nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; kt.). Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

52Teismas pažymi, kad kreditoriaus teisė reikalauti mokėti tam tikro dydžio palūkanas už piniginės prievolės termino praleidimą, buvo numatyta ieškovės ir trečiojo asmens sudarytoje pagrindinėje sutartyje. Šioje sutartyje šalys susitarė ir dėl palūkanų (delspinigių savo esme) dydžio – 0,2 proc. nuo nesumokėtos sumos. Kaip jau buvo minėta, nei atsakovė, nei trečiasis asmuo byloje neįrodinėjo, kad šalių susitartas netesybų dydis yra netinkamas, kad netesybos yra per didelės ir turėtų būti mažinamos, todėl teismas neturi pagrindo spręsti, kad ieškovės paskaičiuota delspinigių suma yra per didelė. Suinteresuotiems asmenims šių aplinkybių neįrodinėjant, netgi nenurodžius, koks, jų nuomone, delspinigių dydis būtų tinkamas, teismas nurodytų trečiojo asmens aplinkybių nelaiko pakankamu pagrindu spręsti dėl šalių susitarimu nustatyto delspinigių dydžio.

53Dėl šalių bendradarbiavimo pareigos

54Atsakovė nesutikimą su ieškiniu grindė ir netinkamu laidavimo sutarties 4 punkto nuostatų taikymu, teigdama, jog ieškovė su atsakove nebendradarbiavo, nesiekė ginčo išspręsti abipusių derybų būdu. Teismas šį atsakovės argumentą laiko teisiškai nepagrįstu.

55Šalių sudarytoje laidavimo sutartyje buvo numatyta, kad sutarties šalys įsipareigoja imtis visų priemonių, kad visi ginčai ir nesutarimai, kylantys dėl šios sutarties, jos vykdymo arba susiję su šia sutartimi, būtų sprendžiami abipusių derybų būdu.

56Pažymėtina, kad ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog ieškovė (jos interesus atstovaujanti skolų išieškojimo įmonė), kreipėsi į atsakovę dėl tinkamo prievolių vykdymo tiek elektroniniais laiškais, tiek išsiųsdama dokumentus registruotu laišku, taip pat ir skambindama atsakovės vadovui. Šie ieškovės veiksmai patvirtina jos siekį bendradarbiauti, priešingai, nei teismo vertinimu, atsakovės veiksmai. Kaip patvirtino teismo posėdžio metu atsakovės atstovė, net ir gavusi iš teismo procesinius dokumentus, atsakovė į ieškovę nesikreipė, nebandė tarp šalių kilusio ginčo išspręsti derybų būdu. Pažymėtina, kad bendradarbiavimo pareiga sutartiniuose santykiuose neturi būti perkeliama kuriai nors vienai iš šalių – abi sutarties šalys turi bendradarbiauti, kooperuotis, tokiu būdu geriausiai įvykdant sutarties sąlygas, tačiau, kaip galima spręsti iš atsakovės pozicijos, ji šią pareigą perkelia tik ieškovei. Pažymėtina, jog teismo posėdžio metu atsakovės atstovė be kita ko patvirtino, kad atsakovės vadovui telefoninio pokalbio metu buvo pranešta apie trečiojo asmens sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, tačiau net ir ši aplinkybė nelėmė atsakovės veiksmų siekiant bendradarbiauti su ieškove. Tuo pačiu teismas pažymi, kad pagal atsakovės minimą laidavimo sutarties punktą, net ir tuo atveju, jei šalių ginčas nebuvo sprendžiamas derybų būdu, tai neužkerta kelio ieškovei savo teises ginti kreipiantis į teismą.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

58Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Taip pat šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 straipsnio 2 dalis).

59Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad už pareikštą ieškinį ieškovės interesus išieškant skolą atstovaujanti UAB „Skolų valdymo partneris“ sumokėjo 139,00 Eur žyminį mokestį (e. b. l. 5, 31–32), taip pat turėjo viso 1 101,10 Eur išlaidų, už ieškinio parengimą ir advokato atstovavimą teisme (e. b. l. 33–34, 174–175, 176–177).

60Remiantis teismui pateiktais duomenimis bei Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio nuostatomis, nustatyta, kad išlaidos, prašomos priteisti už advokato dalyvavimą teismo posėdžiuose (2019 m. sausio 18 d. parengiamajame teismo posėdyje – 181,50 Eur ir 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdyje – 181,50 Eur), viršija už advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojamą priteisti maksimalų užmokesčio dydį (Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio 8.19 punktas), todėl šioje dalyje iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 187,14 Eur. 2019 m. sausio 18 d. parengiamasis posėdis tęsėsi 35 min., o 2019 m. vasario 6 d. teismo posėdis – 1 val. 13 min., todėl bendras atstovavimo teisme laikas yra 1 val. 48 min., suapvalinus – 2 val. Už vieną atstovavimo teisme valandą galint maksimaliai priteisti 93,57 Eur sumą, maksimaliai galima priteisti suma yra 187,14 Eur.

61Už ieškinio parengimą prašomos priteisti išlaidos – 738,10 Eur neviršija už advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojamo priteisti maksimalaus užmokesčio dydžio, jos yra pagrįstos, todėl visiškai tenkinus ieškinį, priteistinos ieškovei iš atsakovės.

62Viso ieškovei iš atsakovės priteistina 925,24 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą byloje. Teismo vertinimu, nurodyta bylinėjimosi išlaidų suma, atsižvelgiant į tai, kad byla yra dėl skolos pagal laidavimo sutartį priteisimo (joje sprendžiami klausimai nėra itin sudėtingi ar nauji), kad teismo posėdžiai vyko Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose, todėl advokatas turėjo vykti į kitą vietovę nei kad jo registruota darbo vieta Vilniuje, kad advokatas teikė teismui taip pat ir prašymą dėl papildomų dokumentų pateikimo, kad jis rengė tiek ieškinį, tiek ir dalyvavo nagrinėjant bylą teisme, įvertinęs prašomos priteisti iš atsakovės skolos dydį – 6 159,73 Eur, į teismui pateiktų dokumentų apimtį ir kiekį, sprendžia, kad nurodyta priteistina bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma nėra neproporcinga ar pernelyg didelė.

63Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, ieškovei priteistina iš atsakovės 139,00 Eur žyminio mokesčio ir 925,24 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą, viso – 1 064,24 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

64Nustatyta, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, byloje yra 5,24 Eur. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija minimalią 3,00 Eur dydžio sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793), todėl, tenkinus ieškinį, jos priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 92, 96 straipsniai).

65Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96, 99, 290-291, straipsniais,

Nutarė

66ieškinį tenkinti visiškai.

67Priteisti ieškovei Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 211454910, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“, juridinio asmens kodas 303322746, 4 163,33 Eur (keturių tūkstančių vieno šimto šešiasdešimt trijų eurų 33 ct) skolą, 1 381,54 Eur (vieno tūkstančio trijų šimtų aštuoniasdešimt vieno euro 54 ct) delspinigius, 614,86 Eur (šešių šimtų keturiolikos eurų 86 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. spalio 26 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 064,24 Eur(vieno tūkstančio šešiasdešimt keturių eurų 24 ct) bylinėjimosi išlaidas.

68Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“, juridinio asmens kodas 303322746, 5,24 Eur (penkių eurų 24 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

69Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja Jurgita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I. Ieškinio reikalavimai ir argumentai... 5. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 4 163,33... 6. Teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad 2012 m. kovo 8 d. ieškovė, buvusi... 7. 2017 m. lapkričio 7 d. ieškovė ir atsakovė sudarė laidavimo sutartį,... 8. Pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, trečiajam asmeniui... 9. Trečiajam asmeniui ir atsakovei nereaguojant į ieškovės raginimus sumokėti... 10. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė,... 11. II. Atsikirtimai į ieškinį... 12. Atsakovė UAB „Avima“ su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip... 13. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareikštu ieškiniu... 14. Trečiasis asmuo su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti, atsiliepime į... 15. Trečiojo asmens atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškiniu... 16. Teismas... 17. ieškinys tenkintinas visiškai.... 18. III. Teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 19. Faktinės bylos aplinkybės... 20. Ieškovės, atsakovės, trečiojo asmens atstovų paaiškinimais, byloje... 21. Pagal ieškovės ir trečiojo asmens sudarytą sutartį, 2018 m. vasario 28 d.... 22. 2017 m. lapkričio 7 d. Circle K Lietuva, UAB, ir UAB „Avima“ sudarė... 23. Trečiajam asmeniui tinkamai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų,... 24. Dėl kreditoriaus teisės nukreipti reikalavimą į laiduotoją... 25. Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui... 26. Nagrinėjamoje byloje tiek atsakovė, tiek ir trečiasis asmuo, atsikirsdami į... 27. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė reikalavimą atsakovei reiškia... 28. Tiek pateiktuose procesiniuose dokumentuose, tiek ir bylos nagrinėjimo teisme... 29. Ieškovei turint teisę pasirinkti, į kurį iš solidariųjų skolininkų... 30. Dėl laiduotojo atsakomybės pagal laidavimo sutartį... 31. Pagal šalių sudarytą laidavimo sutartį, atsakovė, kaip laiduotoja,... 32. Be kitų argumentų, remiantis kuriais atsakovė ir trečiasis asmuo nesutiko... 33. Teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančius įrodymus, atsakovės... 34. Pagal šalių sudarytos laidavimo sutarties 2.1.3 punktą, laiduotoja... 35. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė neigė tiek elektroniniu paštu,... 36. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovės atstovės paaiškinimai dėl... 37. Tačiau teismas, iš dalies sutikdamas su atsakovės argumentais dėl laidavimo... 38. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytus argumentus, sprendžia, jog... 39. Dėl laiduotojo atsakomybės pagal laidavimo sutartį apimties... 40. Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įsipareigojo atsakyti už skolininko... 41. Nagrinėjamoje byloje nei ieškovė, nei trečiasis asmuo neginčijo ieškovės... 42. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 43. Nagrinėjamoje byloje ginčo dėl to, kad trečiasis asmuo RUAB „Transmiva“... 44. Laiduotojai pagal minėtą laidavimo sutartį taip pat įsipareigojus atsakyti... 45. Teismo vertinimu, nurodytų teismo išvadų dėl ieškovės reikalavimų... 46. Pažymėtina ir tai, kad nei atsakovė, nei trečiasis asmuo neginčijo... 47. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta,... 48. Nepagrįstais laikytini ir atsakovės bei trečiojo asmens argumentai dėl to,... 49. Nagrinėjamoje byloje, kaip jau buvo minėta, atsakovė prašomų priteisti... 50. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 51. Šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta... 52. Teismas pažymi, kad kreditoriaus teisė reikalauti mokėti tam tikro dydžio... 53. Dėl šalių bendradarbiavimo pareigos ... 54. Atsakovė nesutikimą su ieškiniu grindė ir netinkamu laidavimo sutarties 4... 55. Šalių sudarytoje laidavimo sutartyje buvo numatyta, kad sutarties šalys... 56. Pažymėtina, kad ieškovės, atsakovės ir trečiojo asmens atstovų... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 58. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 59. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad už pareikštą ieškinį ieškovės... 60. Remiantis teismui pateiktais duomenimis bei Rekomendacijų dėl civilinėse... 61. Už ieškinio parengimą prašomos priteisti išlaidos – 738,10 Eur... 62. Viso ieškovei iš atsakovės priteistina 925,24 Eur išlaidų už advokato... 63. Atsižvelgiant į pirmiau nurodytas aplinkybes, ieškovei priteistina iš... 64. Nustatyta, kad išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 65. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 96,... 66. ieškinį tenkinti visiškai.... 67. Priteisti ieškovei Circle K Lietuva, uždaroji akcinė bendrovė, juridinio... 68. Priteisti valstybei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Avima“,... 69. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...