Byla eB2-435-658/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Chill House“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,

2sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,

3nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Chill House“ bankroto administratoriui ir kreditoriams,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Chill House“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

5Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartimi UAB „Chill House“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas R. B.. 2016 m. lapkričio 14 d. patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. vasario 22 d., 2017 m. gegužės 8 d. nutartimis buvo patikslintas. 2017 m. sausio 26 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2017 m. gruodžio 15 d. nutartimi įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas.

6BUAB „Chill House“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad įmonėje turto nėra ir visos bankroto procedūros baigtos.

7Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorius ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus.

8Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į posėdį nei vienas jų neatvyko.

9Prašymas tenkintinas.

10ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

11Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad atsakovės vadovas perdavė administratoriui įmonės apskaitos dokumentus, parengė balansą. Įmonės veikla buvo susijusi su maitinimo paslaugų teikimu. Administratorius patikrinęs įmonės sandorius nustatė, kad įmonės vadovas pirkdavo maisto prekes ir gėrimus, kuriuos įmonė pardavinėjo kavinėje bei teikė maitinimo paslaugas įvairioms įmonėms. Įmonės sandoriai buvo kasdieniai, sudaryti nedidelėmis sumomis ir nepažeidė kreditorių interesų bei buvo būtini veiklos vykdymui. Administratorius nenustatė tyčinio bankroto požymių. Įmonė veiklos nevykdė jau nuo 2014 m. lapkričio mėnesio, paskutinius darbuotojus atleido 2014 m. spalio mėnesį. Administratorius nustatė, jog pagrindinė bankroto priežastis buvo tai, kad įmonei dėl konkurencijos nepavyko gauti pakankamai pajamų pelningai veiklai vykdyti.

12Iš įmonės apskaitos dokumentų administratorius nustatė, kad avanso pagrindu M. R. buvo išmokėta 4 936,45 Lt (1 429,68 Eur), kurie įmonei nebuvo grąžinti. Administratorius informavo kreditorius, kad dėl šios sumos pateikus ieškinį M. R., sėkmės atveju gautos lėšos tektų įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, nes M. R. turto neturi, o įmonė jam 2014 m. lapkričio 11 d. buvo skolinga 21 106,08 Lt (6 112,74 Eur) pagal avansinę apyskaitą. Kadangi išieškojimas iš M. R. užtruktų, todėl administratorius ketina po bankroto bylos pabaigos kreipsis į teismą prašydamas priteisti administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo.

13Bankroto administratorius perėmęs įmonės turtą nustatė, kad BAUB „Chill House“ pagal bankroto bylos iškėlimo įmonei įsiteisėjimo dienos (2016 m. rugpjūčio 8 d.) balansą turėjo turto už 511 Eur, kurį sudarė trumpalaikis turtas, t. y. per vienerius metus gautinos sumos – 448 Eur, atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti sutartys – 63 Eur. VĮ Registrų centro ir VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Buvęs įmonės vadovas M. R. perdavė administratoriui mikrobangų krosnelę, kuri buvo parduota už 30 Eur. Įmonė turėjo 469,31 Eur debitorinių įsiskolinimų, kurie buvo nurašyti 2017 m. gruodžio 12 d. turto nurašymo aktu. Administratorius paruošė paraišką Garantiniam fondui dėl išmokų skyrimo, pagal kurią pervestos lėšos skirtos darbuotojų kreditoriniams reikalavimams tenkinti. Iš viso bankroto proceso metu buvo gauta 1 414,41 Eur, iš kurių buvo tik maža dalimi padengtos administravimo išlaidos ir iš dalies atsiskaityta su pirmos eilės kreditoriais. Byloje liko nepatenkinti 3 822,51 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

14Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. sausio 4 d. pažyma Nr. (10.9)-V8-25 patvirtina, kad BUAB „Chill House“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

15Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

16Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Chill House“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

17Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

18Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

19Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

21pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Chill House“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

22Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

23Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. sekretoriaujant Gitanai Gervickaitei,... 3. nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Chill House“... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą... 5. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 29 d. nutartimi UAB „Chill House“... 6. BUAB „Chill House“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą... 7. Kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto... 8. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę, į... 9. Prašymas tenkintinas.... 10. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius... 11. Iš bylos duomenų ir bankroto administratoriaus ataskaitos nustatyta, kad... 12. Iš įmonės apskaitos dokumentų administratorius nustatė, kad avanso... 13. Bankroto administratorius perėmęs įmonės turtą nustatė, kad BAUB „Chill... 14. Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 15. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 16. Teismui savo iniciatyva patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos... 17. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 18. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 19. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 21. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Chill House“... 22. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 23. Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...