Byla 2-1187-196/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Konstantinas Gurinas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti prašymą atnaujinti procesą, civilinėje byloje Nr. A2-4269-553/2017 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Čelta“, A. K. Č., Š. Č., A. Č., R. Č., L. M. Č. ieškinį atsakovams G. T., R. T., likviduojamai akcinei bendrovei bankui Snoras (procesinių teisių perėmėja uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos kredito sprendimai“), uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Taurų spalvos“ ir A. G.

3Teisėjas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėja UAB „Čelta“ kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015, prašymą grįsdama naujai paaiškėjusia aplinkybe, kad „buvo 2007 m. gegužės 28 d. preliminari turto vertinimo ataskaita, nustatyta kaip kažkokia 2007 m. gegužės 28 d. pilnos vertinimo ataskaitos atmaina ar kažkaip kitaip, tačiau susijusi, kilusi iš jos ir įvardinta kaip preliminaria vertinimo ataskaita ir tokiomis vertinimo ataskaitomis vadovavosi bankas“. Anot pareiškėjos, atnaujinimo esmė yra „ne preliminari 2007 m. gegužės 28 d. turto įvertinimo ataskaita, kurios tokios ir būti negali, juk nėra preliminaraus vertinimo, o tai, kad bankas, teikdamas kreditą, vadovavosi dvejopai, ir kaip pilna turto įvertinimo ataskaita, ir kaip preliminaria vertinimo ataskaita, kurios nėra“. Pareiškėja pažymėjo, kad „kredito sutartis Nr. 031-93418, sudaryta 2008 m. balandžio 17 d.; kreditavimo tikslas žemės sklypo, kurio rinkos vertė 3 000 000 Lt įsigijimas; kredito lėšos bus išduotos, sudarius hipotekos/įkeitimo sutartį, įkeitus žemės sklypą, kurio rinkos vertė nustatyta Turto vertės ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme numatyta tvarka būtų nemažesnė nei preliminari turto vertė nurodyta šio įvertinimo ataskaitoje; imperatyvi sąlyga, pakeitimai, papildymai galimi tik raštu, sutikus abiem šalims“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Čelta“ prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015.
 2. Teismas iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatė, kad pareiškėja UAB „Čelta“ 2016 m. lapkričio 7 d. jau kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 tuo pagrindu, jog esą paaiškėjo nauja aplinkybė, kad 2007 m. gegužės 28 d. vertinimas, kuriuo vadovavosi UAB „Čelta“, buvo ne pilna vertinimo ataskaita, tačiau tik preliminari. Teismas šį pareiškėjo prašymą priėmė, išnagrinėjo ir 2017 m. vasario 14 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą (civilinės bylos Nr. A2-228-803/2017). Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjos atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartį paliko nepakeistą. Teismas konstatavo, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis, priimta dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atsižvelgdamas į minėtą aplinkybę teismas pareiškėjos prašymo atnaujinti procesą nepriėmė.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Čelta“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą atnaujinti procesą priimti arba prašymo atnaujinti proceso priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepriėmė prašymo atnaujinti procesą, nes civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 teismai nagrinėjo, ar pareiškėjos sužinota aplinkybė apie vertinimo ataskaitos preliminarumą sudaro pagrindą atnaujinti procesą, o šioje byloje prašyme atnaujinti procesą nurodoma, kad bankas ir apeliantė raštu nesusitarė dėl turto vertės. Atsižvelgiant į tai, kad prašymus atnaujinti procesą apeliantė grindė skirtingais pagrindais, teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad yra įsiteisėjusi teismo nutartis, priimta dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

10Teisėjas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Šioje byloje absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.) nenustatyta.
 2. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti apeliantės prašymą atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo.

13Dėl papildomų paaiškinimų

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017 m. rugsėjo 7 ir 25 d. gauti apeliantės papildomi paaiškinimai prie pateikto atskirojo skundo.
 2. Pasibaigus apeliacinio (atitinkamai, ir atskirojo) skundo padavimo terminui, jį keisti ar papildyti naujais argumentais yra draudžiama (CPK 323 straipsnis, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju apeliantė papildomuose paaiškinimuose prie atskirojo skundo išplėtė atskirojo skundo argumentus ir papildė juos naujais argumentais. Dėl to apeliantės 2017 m. rugsėjo 4 ir 25 d. pateiktus papildomus paaiškinimus atsisakytina priimti.

14Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017 m. spalio 2 d. buvo gautas apeliantės paaiškinimas dėl kredito ekspertės įtakos kredito ir hipotekos sutarčių sudarymui, kuriame prašo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, iškvietus į teismo posėdį kredito ekspertę S. V..
 2. CPK 336 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atskirąjį skundą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai šį skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, jog būtinas žodinis nagrinėjimas. Priežasčių, dėl kurių turėtų būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas, apeliacinės instancijos teismas nenustatė. Atsižvelgiant į tai, apeliantės prašymas nagrinėti bylą žodine proceso tvarka atmetamas.

15Dėl prašymo atnaujinti procesą priėmimo

 1. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarką, jo priėmimo tvarką reglamentuoja CPK 370 straipsnio 1–4 dalys. Spręsdamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 straipsnyje nustatytus tokiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus.
 2. Apeliantė prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytu pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tik tada, kai įrodoma, jog tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą.
 3. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti apelianto prašymą atnaujinti procesą paminėtu pagrindu dėl to, kad Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017, kuri įsiteisėjo Lietuvos apeliaciniam teismui 2017 m. gegužės 4 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, jau buvo atmetęs apeliantės prašymą atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šį apeliantės prašymą pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino kaip pakartotinį, pateiktą tuo pačiu teisiniu ir faktiniu pagrindu.
 4. Vadovaujantis CPK 374 straipsnio nuostatomis, pakartotinis prašymas atnaujinti procesą tuo pačiu pagrindu yra negalimas. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 atsisakė atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, nes Žemės sklypo vertinimo 2007 m. gegužės 28 d. ataskaita Nr. N-07-105 apeliantei buvo žinoma nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-634-614/2015. Nagrinėjamu atveju apeliantė taip pat kaip naujai paaiškėjusią aplinkybę nurodo Žemės sklypo vertinimo 2007 m. gegužės 28 d. ataskaitą Nr. N-07-105, jos preliminarumą, todėl laikytini pagrįstais pirmosios instancijos teismo argumentai, kad apeliantė prašymą grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis. Nors atskirajame skunde apeliantė nurodo, kad jos pateiktame prašyme akcentuojamas šalių nesusitarimas dėl žemės sklypo vertės raštu, tačiau prašymo turinys neteikia pagrindo daryti tokią išvadą. Be to, net pripažinus, kad šioje byloje apeliantė prašyme atnaujinti procesą naujai paaiškėjusia aplinkybe laiko šalių nesusitarimą dėl sklypo vertės, nurodytos rašytinėje ataskaitoje ir su kuria apeliantė buvo supažindinta, raštu, tai apeliacinio teismo vertinimu, nepatvirtina atskirojo skundo argumento, kad prašymas atnaujinti procesą buvo pateiktas skirtingu pagrindu ir skirtingomis aplinkybėmis. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apeliantė iš esmės nurodo tą pačią, jos manymu, proceso atnaujinimo pagrindą sudarančią aplinkybę, tik jos buvimą papildo naujais argumentais, kurie nėra laikytini nauju įrodymu, galinčiu patvirtinti, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundžiamos nutarties išvadomis ir atmeta atskirojo skundo argumentus, kuriais iš esmės ir neneigiamas pakartotinio prašymo dėl proceso atnaujinimo pateikimo faktas, o tik pakartojami prašyme atnaujinti procesą išdėstyti argumentai, apeliantės įsitikinimu, sudarantys pagrindą atnaujinti procesą.
 5. Atsižvelgiant į tai, pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Apeliantei išaiškintina, kad toks jos elgesys, teikiant teismui pakartotinius nepagrįstus prašymus atnaujinti procesą, gali būti vertinamas kaip piktnaudžiavimas procesu, už kurį CPK 95 straipsnio pagrindu gali būti skiriama bauda.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai