Byla 1A-280-177/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Ražinskaitės (pranešėjos), teisėjų: Albino Bielskio, Laimos Garnelienės, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, dalyvaujant prokurorui Ugniui Vyčinui, gynėjams: Raimondui Kivyliui, Ramūnui Girevičiui, R. Š., Mindaugui Kepeniui, Evaldui Jonui Šoriui, Leonorai Vasiliauskienei, J. S., Eleonorai Adai Unčiurienei, nuteistiesiems: V. S., I. G., G. M., V. L., S. Š., G. S., nuteisto juridinio asmens UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ atstovams: Tomui Kaminskui, A. J., R. Š., vertėjai Žanai Tadorovskajai, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. S. (V. S.) gynėjo advokato Raimondo Kivyliaus, nuteistojo I. G. (I. G.) gynėjo advokato Ramūno Girevičiaus ir nuteistųjų G. M. (G. M.), V. L. (V. L.), S. Š., G. S. bei UAB ,,xxx“ apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendžio, kuriuo:

2V. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 24 straipsnio 4 dalyje ir 200 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu 4 metams, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose;

3I. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 200 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, ir nubaustas laisvės atėmimu:

4pagal BK 200 straipsnio 1 dalį – 3 metams ir 9 mėnesiams;

5pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl tarptautinių krovinio važtaraščių suklastojimo) –

62 metams ir 6 mėnesiams;

7pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl administracinių lydraščių suklastojimo) – 2 metams ir 6 mėnesiams;

8pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl eksporto deklaracijų suklastojimo) – 2 metams ir

96 mėnesiams;

10vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo bei apėmimo būdais ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas

113 metams ir 9 mėnesiams, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose;

12G. M. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 200 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nubaustas:

13pagal BK 200 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda;

14pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo) – 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda;

15pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. birželio 16 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo) – 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda;

16pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. rugpjūčio 14 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo) – 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda;

17vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo bei apėmimo būdais ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda, kurią G. M. privalo sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

18V. L. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 200 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 3 dalyje, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nubaustas:

19pagal BK 200 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda;

20pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. balandžio 27 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo) – 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda;

21pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. liepos 13 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo) – 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda;

22pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. rugsėjo 14 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo) – 60 MGL (7 800 Lt) dydžio bauda;

23vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo bei apėmimo būdais ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda, kurią G. L. privalo sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

24S. Š. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje, ir, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, nubaustas 120 MGL (15 600 Lt) dydžio bauda, kurią S. Š. privalo sumokėti per 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

25S. Š. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį išteisintas, nes nepadarė veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių;

26G. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 1992 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas 250 MGL (32 500 Lt) dydžio bauda;

27G. S. baudžiamosios bylos dalis dėl BK 202 straipsnio 1 dalies nutraukta, suėjus patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senaties terminui;

28juridinis asmuo UAB ,,xxx“ pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 200 straipsnio 1 dalyje, ir nubaustas 2 310 MGL (300 300 Lt) dydžio bauda.

29Iš juridinio asmens UAB ,,xxx“ priteista 2 440 557 Lt valstybei.

30Iš V. S. ir G. S. konfiskuota po 1 478 409,11 Lt nusikalstamu būdu gautų pajamų bei 60 000 Lt, paimtų iš seifo atliekant kratą UAB ,,xxx“ patalpose.

31Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

32V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. dirbdamas UAB „xxx“, įm. k. xxx, registruotos ( - ), direktoriumi, ( - ) bendrai nusikalstamai veikai subūrė organizuotą grupę: S. Š., G. M., V. L., D. B. (D. B.), I. G. ir, būdamas šios organizuotos grupės organizatorius, pagal savo iš anksto numatytą bei parengtą planą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, detaliai paskirstęs funkcijas tarp organizuotos grupės narių, organizuodamas ir koordinuodamas organizuotos grupės narių veiksmus, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė laivams skirto akcizais neapmokestinto 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) dyzelino, UAB „xxx“ įsigyto iš Latvijos Respublikos firmų už 2 956 818,23 Lt, o būtent:

33jis 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės nariams

34I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S į laivą „C. B.“, registruotą ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe kartu su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. balandžio 5 d. susitarė su laivo „C. B.“, registruoto ( - ), kapitonu M. M. (M. M.) imituoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. M. M., 2006 m. balandžio 5 d. vykdydamas susitarimą, patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu suklastotą 2006 m. balandžio 5 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį, serija BBA Nr. 0002494, kuriame nurodoma, kad 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, ir 2006 m. balandžio 6 d. įtraukęs 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, į 2006 m. balandžio 6 d. laivo „C. B.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu. 2006 m. balandžio 5 d. I. G. žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. balandžio 5 d. imituoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą.

35G. M., vykdydamas šį nurodymą, 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. G. M., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š. žinodamas, kad realiai 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494, įrašė duomenis, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino bei minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu, o važtaraštį perdavė I. G.. I. G. šį aiškiai suklastotą 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. xxx pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296, įrašydamas duomenis, kad UAB „xxx“ eksportavo 372 000 kg (439 720 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G. šią eksporto deklaraciją (Nr. 6LUA0100296) pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija suklastota, patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S., veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg

36(439 720 litrų) 687 716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

37V. S. 2006 m. balandžio 27 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S į laivą „C. H.“, registruotą ( - ). D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. balandžio 27 d. susitarė su laivo „C. H.“, registruoto ( - ), kapitonu

38J. V. (J. V.) imituoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. J. V. 2006 m. balandžio 27 d. vykdydamas susitarimą patvirtino savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu suklastotą 2006 m. balandžio 27 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501, kuriame nurodoma, kad 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, ir 2006 m. balandžio 28 d. įtraukęs 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, į 2006 m. balandžio 28 d. laivo „C. H.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu. 2006 m. balandžio 27 d. I. G. žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. balandžio 27 d. imituoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas šį nurodymą, 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. balandžio 27 d. 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. V. L., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š. žinodamas, kad realiai 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 įrašė duomenis, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, bei minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. aiškiai suklastotą 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100356 įrašydamas duomenis, kad UAB „xxx“ eksportavo 85 000 kg (99 710 litrų), dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100356 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija 6LUA0100356 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S., veikdamas organizuota grupe su

39I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

40V. S. 2006 m. birželio 16 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. B.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. birželio 16 d. susitarė su laivo „C. B.“, registruoto ( - ) Nr. 7818066, kapitonu A. Z. (A. Z.) imituoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. birželio 16 d. patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu suklastotą UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002535, kuriame nurodoma, kad 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, ir 2006 m. birželio 16 d. įtraukęs 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, į 2006 m. birželio 16 d. laivo „C. B.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu. 2006 m. birželio 16 d. I. G., vykdydamas išankstinį susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. birželio 16 d. imituoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. birželio 16 d. 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š. žinodamas, kad realiai 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 įrašė duomenis, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002535 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100495 įrašydamas duomenis, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ eksportavo 382 000 kg (460 130 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100495 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija 6LUA0100495 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S., veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg

41(460 130 litrų) 700 989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

42V. S. 2006 m. liepos 13 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. H.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. liepos 13 d. susitarė su laivo „C. H.“, registruoto ( - ), kapitonu N. S. (N. S.) imituoti 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. liepos 13 d. patvirtino savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu suklastotą 2006 m. liepos 13 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547, kuriame nurodoma, kad 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, ir 2006 m. liepos 14 d. įtraukęs 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, į 2006 m. liepos 14 d. laivo „C. H.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu. 2006 m. liepos 13 d. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. liepos 13 d. imituoti 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežta iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. liepos 13 d. 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. V. L., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š. žinodamas, kad realiai 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547 įrašė duomenis, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje „Banga“, akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G. vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100551, įrašydamas duomenis, kad UAB „xxx“ eksportavo 225 000 kg (267 379 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100551 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100551 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip V. S., veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 225 000 kg (267 379 litrų) 410 031,27 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

43V. S. 2006 m. rugpjūčio 14 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės nariams I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. B.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. rugpjūčio 14 d. susitarė su laivo „C. B.“, registruoto ( - ), kapitonu A. Z. (A. Z.) imituoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. rugpjūčio 14 d. patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu aiškiai suklastotą 2006 m. rugpjūčio 14 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002563, kuriame nurodoma, kad 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, ir 2006 m. rugpjūčio 15 d. įtraukęs 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, į 2006 m. rugpjūčio 15 d. laivo „C. B.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu. 2006 m. rugpjūčio 14 d. I. G., vykdydamas išankstinį susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. rugpjūčio 14 d. imituoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š. žinodamas, kad realiai 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 įrašė duomenis, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje „Banga“, akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G..

44I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100614, įrašydamas duomenis, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ eksportavo 310 000 kg (373 130 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100614 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100614 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 310 000 kg (373 130 litrų) 556 844,3 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

45V. S. 2006 m. rugsėjo 14 d. ( - ) mieste organizuotos grupės nariams

46I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. H.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas organizuota grupe su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. rugsėjo 14 d. susitarė su laivo „C. H.“, registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. rugsėjo 14 d. patvirtino savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu aiškiai suklastotą UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576, kuriame nurodė, kad 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, ir 2006 m. rugsėjo 14 d. įtraukęs 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, į 2006 m. rugsėjo 14 d. laivo „C. H.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu. 2006 m. rugsėjo 14 d. I. G., vykdydamas išankstinį susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausantis ir tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas, skirtas laivams, nebus išvežtas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. rugsėjo 14 d. imituoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestintas dyzelinas nebus pagal eksporto dokumentus išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“ .V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. Pastarasis žinodamas, kad realiai 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 įrašė duomenis, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų), tariamai sandėliuotų tanklaivyje „Banga“, akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, žinomai suklastotą 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100670 įrašydamas duomenis, kad UAB „xxx“ eksportavo 240 000 kg (285 040 litrų) dyzelio, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100670 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija 6LUA0100670 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 240 000 kg (285 040 litrų) 440 559 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

47Taigi V. S. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. ( - ), veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė laivams skirto akcizais neapmokestinto dyzelino iš viso 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) už 2 956 818,23 Lt.

48I. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad dirbdamas UAB „xxx“, įm. k. xxx, registruotos ( - ), agentu, būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas organizuota grupe kartu su V. S., S. Š., G. M., V. L., D. B., laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, įsigyto UAB „xxx“ iš Latvijos Respublikos firmų už 29 568 198,23 Lt, o būtent:

49jis 2006 m. balandžio 5 d. žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame ( - ), tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o realizuota G. S., perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. balandžio 5 d. imituoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372 000 kg

50(439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. B.“, kurio kapitonas M. M., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. I. G., tęsdamas nusikalstamą veiką, nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š. žinodamas, kad realiai 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296, įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 372 000 kg (439 720 litrų) dyzelio, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100296 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija 6LUA0100296 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

51I. G. 2006 m. balandžio 27 d. ( - ) žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. balandžio 27 d. realizuota G. S., perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. balandžio 27 d. imituoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. H.“, kurio kapitonas J. V., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. balandžio 27 d. 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą per I. G., nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š. žinodamas, kad realiai 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100356, įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 85 000 kg (99 710 litrų) dyzelino, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100356 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100356 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

52I. G. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. birželio 16 d. realizuota G. S., nežinojusiam, kad minėtas kuras turi būti eksportuotas iš Lietuvos Respublikos, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. birželio 16 d. imituoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. B.“, kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. birželio 16 d. 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat G. M. nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š. žinodamas, kad realiai 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100495, įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 382 000 kg (460 130 litrų) dyzelio, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100495 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija

53Nr. 6LUA0100495 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

54I. G. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. liepos 13 d. realizuota G. S., perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. liepos 13 d. imituoti 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežta iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. H.“, kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. liepos 13 d. 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. V. L. taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š. žinodamas, kad realiai 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 118397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002547 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100551, įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 225 000 kg (267 379 litrų) dyzelio, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100551 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100551 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 225 000 kg (267 379 litrų) 410 031,27 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

55I. G. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. rugpjūčio 14 d. realizuota G. S., perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. rugpjūčio 14 d. imituoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. B.“, kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat G. M. nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š. žinodamas, kad realiai 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G..

56I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100614, įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 310 000 kg (373 130 litrų) dyzelio, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100614 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100614 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 310 000 kg (373 130 litrų) 556 844,3 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

57I. G. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, o laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. rugsėjo 14 d. realizuota G. S., perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. rugsėjo 14 d. imituoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežta iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. H.“, kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 3/726-3, taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. S. Š. žinodamas, kad realiai 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 pateikė muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad į bunkeriavimo važtaraštį įrašyti aiškiai melagingi duomenys, pagal pateiktą bunkeriavimo važtaraštį užpildė 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100670, įrašydamas duomenis apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 240 000 kg (285 040 litrų) dyzelio, skirto laivams. I. G., toliau vykdydamas

58V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100670 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100670 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi I. G., veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 240 000 kg (285 040 litrų) 440 559 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

59Taigi I. G. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. Klaipėdos m., veikdamas organizuota grupe su V. S., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, iš viso 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) už 2 956 818,23 Lt.

60Be to, I. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad dirbdamas UAB „xxx“, įm. k. xxx, registruotos ( - ), agentu, veikdamas organizuota grupe su UAB „xxx“ direktoriumi V. S., laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. vykdydamas

61V. S. nurodymą, žinodamas, kad transportuoto UAB „xxx“ priklausančiu transportu MAN, valst. Nr. ( - ) puspriekabės valst. Nr. TV 168, ir MAN, valst. Nr. ( - ) puspriekabės valst. Nr. ZJ 949, 1 945 656,5 litrų (22 324 200 kg) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, kurį UAB „xxx“ įsigijo iš Latvijos Respublikos firmų „Evija“ ir „K. D.“, nepristatyta į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį LT0A06080099S, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. realizuota G. S., patvirtino savo, kaip UAB „xxx“ agento, parašu bei UAB „xxx“ antspaudu tarptautinius krovinio gabenimo važtaraščius, kuriuose nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad 2006 m. kovo 1 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 01.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 3 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 03.03.2006/AN1 UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 743,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 7 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 07.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 10 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 10.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 23 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 23.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 29 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 29.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 30 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 30.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 31 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 31.03.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 3 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 03.04.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 4 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 04.04.2006/A UAB „xxx“ 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 6 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 06.04.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 323 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 7 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 07.04.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 10 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 10.04.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 12 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 12.04.2006/A1 UAB „xxx“ gavo 18 000 litrų (15 318 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 12 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 12.04.2006/A2 UAB „xxx“ gavo 14 000 litrų (11 900 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 19 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 19.04.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 200 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 25 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 25.04.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 168 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 3 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 03.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 5 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 05.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 5 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 05.05.2006/A1 UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (27 008 kg) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, 2006 m. gegužės 15 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 15.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, 2006 m. gegužės 19 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 19.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelio, skirto laivams, 2006 m. gegužės 19 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 19.05.2006/A1 UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 22 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 22.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 23 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 23.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 24 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 24.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 208 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 25 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 25.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 26 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 26.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 29 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 29.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 30 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 30.05.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 1 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 01.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 5 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 05.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 6 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 06.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 7 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 07.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 9 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 09.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 13 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 13.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 592 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 14 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 14.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 16 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 16.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 20 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 20.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 22 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 22.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 26 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 26.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 28 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 28.06.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 3 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 03.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 432 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 12 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 12.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (25 987,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 13 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 13.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 14 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 14.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 17 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 17.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 18 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 18.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 19 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 19.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 21 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 21.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 24 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 24.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 26 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 26.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 27 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 27.07.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 082 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 4 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 04.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 7 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 07.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 11 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 11.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 31 500 litrų (26 397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 16 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 16.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 24 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 24.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 28 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 28.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 30 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 30.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 31 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 31.08.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 1 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 01.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 12 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 12.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 13 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 13.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 14 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 14.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 15 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 15.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 18 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 18.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 19 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 19.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 20 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 20.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 21 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 21.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 22 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 22.09.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. spalio 2 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 02.10.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. spalio 6 d. pagal tarptautinį krovinio gabenimo važtaraštį 06.10.2006/A UAB „xxx“ gavo 32 000 litrų (26 784 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino skirto laivams – tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos dokumentus I. G. perdavė UAB „xxx“ darbuotojams, kurie nežinodami, kad šie dokumentai suklastoti, įtraukė juos į UAB „xxx“ apskaitą – taigi I. G. panaudojo suklastotus tarptautinius krovinio transportavimo važtaraščius, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

62Be to, I. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. vykdydamas V. S. nurodymą, patvirtino savo, kaip UAB „xxx“ agento, parašu bei asmeniniu spaudu administracinius lydraščius, kuriuose nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad pagal 2006 m. kovo 1 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 1 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 3 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 743,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 3 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 7 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 7 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 10 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 10 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 23 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 23 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 29 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 29 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 30 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 30 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. kovo 31 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. kovo 31 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 3 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 3 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 4 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 4 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 6 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 323 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 6 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 7 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 7 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 10 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 232 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 10 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 12 d. administracinį lydraštį ( - ) 18 000 litrų (15 318 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 12 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 12 d. administracinį lydraštį ( - ) 14 000 litrų (11 900 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 12 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 19 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 200 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 19 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. balandžio 25 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 168 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. balandžio 25 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 3 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 040 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 3 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 5 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 586 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 5 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 5 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (27 008 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 5 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 15 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 15 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 19 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 19 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 19 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 19 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 22 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 22 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 23 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 23 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 24 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 208 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 24 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 25 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 25 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 26 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 239,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 25 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 29 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 688 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 29 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. gegužės 30 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. gegužės 29 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 1 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 1 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 5 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 5 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 6 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 6 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 7 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 7 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 9 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 9 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 13 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 592 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 13 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 14 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 14 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 16 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 16 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 20 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 20 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 22 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 22 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 26 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 26 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. birželio 28 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 464 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. birželio 28 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 3 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 432 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 3 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 12 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (25 987,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 12 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 13 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų

63(26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 13 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 14 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 302,5 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 14 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 17 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 17 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 18 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 334 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 18 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 19 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 19 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 21 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 21 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 24 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 24 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 26 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 496 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 26 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. liepos 27 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 082 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 27 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 4 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 4 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 7 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 271 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 7 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 11 d. administracinį lydraštį ( - ) 31 500 litrų (26 397 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 11 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 16 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 145 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 16 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 24 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 752 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 24 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 28 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 28 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 30 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 30 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugpjūčio 31 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugpjūčio 31 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 1 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 1 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 12 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 976 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 12 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 13 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 13 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 14 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 14 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 15 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 944 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 15 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 18 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 18 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 19 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 19 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 20 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 20 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 21 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 624 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 21 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 22 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 656 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 22 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. rugsėjo 8 d. administracinį lydraštį LV10005600015060074 29 200 litrų (24 294 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. rugsėjo 8 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. spalio 2 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 912 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. spalio 2 d. supilti į tanklaivį „Banga“, pagal 2006 m. spalio 6 d. administracinį lydraštį ( - ) 32 000 litrų (26 784 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. spalio 6 d. supilti į tanklaivį „Banga“ – taigi I. G. suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos dokumentus perdavė UAB „xxx“ darbuotojams, kurie nežinodami, kad šie dokumentai yra suklastoti, perdavė Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams, t. y. I. G. panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

64I. G. 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB „xxx“ važtaraštyje serija BBA Nr. 0002494 nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296 nurodydamas, kad 2006 m. balandžio 5 d. UAB „xxx“ eksportavo 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzeliną iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“ – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006 m. balandžio 5 d. pateikė eksporto deklaraciją 6LUA0100296 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaracija 6LUA0100296 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

65I. G. 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB „xxx“ važtaraštyje serija BBA Nr. 2501, nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų), tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100356 nurodydamas, kad 2006 m. balandžio 28 d. UAB „xxx“ eksportavo 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama dyzelinį kurą iš tanklaivio „Banga“ į laivą ,,C. H.“ – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006 m. balandžio 28 d. pateikė eksporto deklaraciją 6LUA0100356 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaracija 6LUA0100356 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

66I. G. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB „xxx“ važtaraštyje serija BBA Nr. 0002535 nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100495 nurodydamas, kad 2006 m. birželio 16 d. UAB „xxx“ eksportavo 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzelinį kurą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“ – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006 m. birželio 16 d. pateikė eksporto deklaraciją 6LUA0100495 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaracija 6LUA0100495 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

67I. G. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB „xxx“ važtaraštyje serija BBA Nr. 0002547 nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100551 nurodydamas, kad 2006 m. liepos 13 d. UAB „xxx“ eksportavo 225 000 kg (267 379 litrų) 410 031,27 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzelinį kurą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“ – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006 m. liepos 13 d. pateikė eksporto deklaraciją 6LUA0100551 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai, nežinodami, kad 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaracija 6LUA0100551 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

68I. G. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB „xxx“ važtaraštyje serija BBA Nr. 0002563 nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100614 nurodydamas, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. UAB „xxx“ eksportavo 310 000 kg (373 130 litrų), 556 844,3 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzeliną iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“ – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006 m. rugpjūčio 14 d. pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100614 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100614 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

69I. G. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, žinodamas, kad UAB „xxx“ važtaraštyje serija BBA Nr. 0002576, perduotame jam V. L., nurodyti aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, perdavė minėtus duomenis muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad šie duomenys suklastoti, įtraukė juos į 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100670 nurodydamas, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. UAB „xxx“ eksportavo 240 000 kg (285 040 litrų) 440 559 Lt bendrosios faktinės vertės dyzelino, skirto laivams, bunkeriuodama laivams skirtą dyzeliną iš tanklaivio „Banga“ į laivą ,,C. H.“ – taigi I. G. suklastojo tikrą dokumentą bei I. G. 2006 m. rugsėjo 14 d. pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100670 Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaracija Nr. 6LUA0100670 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Tokiu būdu I. G. panaudojo suklastotą dokumentą, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

70G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste, dirbdamas UAB „xxx“, įm. k.xxx, registruotos ( - ), tanklaivio „Banga“, registruoto Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos Nr. P-279, kapitono padėjėju, būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., žinodamas, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą jam per I. G., 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. B.“, kurio kapitonas M. M., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“. Šiuos aiškiai melagingus duomenis patvirtino savo parašu, t. y. suklastojo tanklaivio „Banga“ laivo žurnalą. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š. žinodamas, kad realiai 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494 įrašė duomenis, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą žinomai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr.0002494 duomenis į 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296 ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ eksportavo 372 000 kg (439 720 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaracija 6LUA0100296 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taip G. M., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

71G. M. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su UAB „xxx“ direktoriumi V. S., I. G., S. Š., D. B., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą jam per I. G., 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. B.“, kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. birželio 16 d. 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“. Šiuos aiškiai melagingus duomenis patvirtino savo parašu, taip suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š. žinodamas, kad realiai 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002535 duomenis į 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100495 ir pateikė 2006 m. birželio 16 d. minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ eksportavo 382 000 kg (460 130 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaracija 6LUA0100495 suklastota, patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi G. M., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

72G. M. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su UAB „xxx“ direktoriumi V. S., I. G., S. Š., D. B., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą jam per I. G., 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. B.“, kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, šiuos aiškiai melagingus duomenis patvirtindamas savo parašu, taip suklastojo laivo žurnalą Nr. 3/726-3. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š. žinodamas, kad realiai 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002563 duomenis į 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100614 ir pateikė 2006 m. rugpjūčio 14 d. minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ eksportavo 310 000 kg (373 130 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaracija 6LUA0100614 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi G. M., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 310 000 kg (373 130 litrų) 556 844,3 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

73Be to, G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas išankstinį susitarimą, būdamas tanklaivio „Banga“, registruoto Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos Nr. P-279, kapitono padėjėjas, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą pastarajam per I. G., 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, t. y. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“ ir nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š. žinodamas, kad realiai 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu – tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2006 m. balandžio 5 d. perdavė I. G., taigi panaudojo suklastotą dokumentą, kuris, veikdamas V. S. nurodymu, aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002494 duomenis įtraukė į 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296 ir organizuotos grupės nariai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

74Be to, G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas išankstinį susitarimą, būdamas tanklaivio „Banga“, registruoto Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos Nr. P-279, kapitono padėjėjas, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą per I. G., 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, t. y. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. birželio 16 d. 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2, taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. Pastarasis žinodamas, kad realiai 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu – tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2006 m. birželio 16 d. perdavė I. G., taigi panaudojo suklastotą dokumentą. I. G., veikdamas V. S. nurodymu, aiškiai suklastoto 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002535 duomenis įtraukė į 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100495, ir organizuotos grupės nariai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

75Be to, G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas išankstinį susitarimą, būdamas tanklaivio „Banga“, registruoto Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos Nr. P-279, kapitono padėjėjas, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą pastarajam per I. G., 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, t. y. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 3/726-3, taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. Pastarasis žinodamas, kad realiai 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu – tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2006 m. rugpjūčio 14 d. perdavė I. G. – taigi panaudojo suklastotą dokumentą. I. G., veikdamas V. S. nurodymu, aiškiai suklastoto 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002563 duomenis įtraukė į 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100614, ir organizuotos grupės nariai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 310 000 kg (373 130 litrų) 556 844,3 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

76V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste, dirbdamas UAB „xxx“, įm. k. xxx, registruotos ( - ), tanklaivio „Banga“, registruoto Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos Nr. P-279, kapitono padėjėju, būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., žinodamas, kad UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą jam per I. G., 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. H.“, kurio kapitonas J. V., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. Tęsdamas nusikalstamą veiką, taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š. žinodamas, kad realiai 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 2501 duomenis į 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100356 ir 2006 m. balandžio 28 d. pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaracija 6LUA0100356 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. L., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

77V. L. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su UAB „xxx“ direktoriumi V. S., I. G., S. Š., D. B., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą jam per I. G., 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. H.“, kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š. žinodamas, kad realiai 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002547 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą žinomai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002547 duomenis į 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100551 ir 2006 m. liepos 13 d. pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaracija 6LUA0100551 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. L., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 225 000 kg (267 379 litrų) 410 031,27 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

78V. L. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su UAB „xxx“ direktoriumi V. S., I. G., S. Š., D. B., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą jam per I. G., 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C. H.“, kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 3/726-3. Tęsdamas nusikalstamą veika, jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. S. Š. žinodamas, kad realiai 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė

79I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002576 duomenis į 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100670 ir pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaracija 6LUA0100670 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. L., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 240 000 kg (285 040 litrų) 440 559 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

80Be to, V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą pastarajam per I. G., 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, ir patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š. žinodamas, kad realiai 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių žinomai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2006 m. balandžio 27 d. perdavė I. G., taigi panaudojo suklastotą dokumentą. I. G., veikdamas V. S. nurodymu, aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 2501 duomenis įtraukė į 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100356, ir organizuotos grupės nariai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

81Be to, V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą pastarajam per I. G., 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, ir patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š. žinodamas, kad realiai 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu, tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei 2006 m. liepos 13 d. perdavė I. G., taigi panaudojo suklastotą dokumentą. I. G., veikdamas V. S. nurodymu, aiškiai suklastoto 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002547 duomenis įtraukė į 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100551, ir organizuotos grupės nariai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 22 500 kg (267 379 litrų) 410 031,27 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

82Be to, V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą pastarajam per I. G., 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat jis nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 119055760. S. Š. žinodamas, kad realiai 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių žinomai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu 2006 m. rugsėjo 14 d., tokiu būdu suklastojo tikrą dokumentą bei perdavė I. G., taigi panaudojo suklastotą dokumentą. I. G., veikdamas V. S. nurodymu, aiškiai suklastoto 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002576 duomenis įtraukė į 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100670, ir organizuotos grupės nariai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 240 000 kg (285 040 litrų) 440 559 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, dėl to buvo padaryta didelės žalos.

83S. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m. balandžio 5 d. iki 2006 m. rugsėjo 14 d. dirbdamas UAB „xxx“, įm. k. xxx, registruotos ( - ), tanklaivio „Banga“, registruoto Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos Nr. P-279, vyr. mechaniku-laivavedžiu, būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., G. M., V. L., D. B., neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) 2 956 818,23 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, o būtent:

84S. Š. 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas G. M. nurodymą, perduotą pastarajam V. S. per I. G., 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, kurio kapitonas M. M., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą. G. M. prišvartavus tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, S. Š. prasuko skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810 žinodamas, kad realiai 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. Tokiu būdu jis iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis bei pateikė juos tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M., nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjas G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino bei minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002494 duomenis į 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296 bei pateikė eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaracija 6LUA0100296 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi S. Š., veikdamas organizuota grupe su V. S., I. G., G. M., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

85S. Š. 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. L. nurodymą, perduotą pastarajam V. S. per I. G., 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, kurio kapitonas J. V., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą, t. y. V. L. prišvartavus tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, S. Š. prasuko tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620 žinodamas, kad realiai 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. Tokiu būdu S. Š. iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis bei pateikė juos tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L., nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjas V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 2501 duomenis į 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100356 ir pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaracija 6LUA0100356 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi S. Š., veikdamas organizuota grupe su V. S., I. G., V. L., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

86S. Š. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas G. M. nurodymą, perduotą pastarajam V. S. per I. G., 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą, t. y. G. M. prišvartavus tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, S. Š. prasuko tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210 žinodamas, kad realiai 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. Tokiu būdu iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis bei pateikė juos tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M., nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjas G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002535 duomenis į 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100495 ir pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaracija 6LUA0100495 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi S. Š., veikdamas organizuota grupe su V. S., I. G., G. M., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

87S. Š. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. L. nurodymą, perduotą pastarajam V. S. per I. G., 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą, t. y. V. L. prišvartavus tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, S. Š. prasuko tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590 žinodamas, kad realiai 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. Tokiu būdu iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis bei pateikė juos tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L., nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjas V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002547 duomenis į 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100551 ir pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaracija 6LUA0100551 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi S. Š., veikdamas organizuota grupe kartu su V. S., I. G., V. L., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 225 000 kg (267 379 litrų) 410 031,27 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

88S. Š. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas G. M. nurodymą, perduotą pastarajam V. S. per I. G., 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, kurio kapitonas A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą, t. y. G. M. prišvartavus tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, S. Š. prasuko tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720 žinodamas, kad realiai 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. Tokiu būdu iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis bei pateikė juos tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M., nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjas G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų) tariamai sandėliuotų tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G..

89I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002563 duomenis į 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100614 ir pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaracija 6LUA0100614 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi S. Š., veikdamas organizuota grupe kartu su V. S., I. G., G. M., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 310 000 kg (373 130 litrų) 556 844,3 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

90S. Š. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, vykdydamas V. L. nurodymą, perduotą pastarajam V. S. per I. G., 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo bunkeriavimą, iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, kurio kapitonas N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., sutiko atlikti fiktyvų dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimą, t. y. V. L. prišvartavus tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, S. Š. prasuko tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760 žinodamas, kad realiai 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. Tokiu būdu S. Š. iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis bei pateikė juos tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L., nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką, tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjas V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576, įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G..

91I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė žinomai suklastoto 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002576 duomenis į 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100670 ir pateikė Klaipėdos teritorinės muitinės posto pareigūnams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaracija 6LUA0100670 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi S. Š., veikdamas organizuota grupe kartu su I. G., V. L., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 240 000 kg (258 040 litrų) 440 559 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

92Taip S. Š., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės narys, veikdamas su šios grupės nariais I. G., G. M., V. L., D. B., laikotarpiu nuo 2006 m. balandžio 5 d. iki 2006 m. rugsėjo 14 d. per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) 2 956 818,23 Lt vertės neapmokestinto akcizais dyzelino, skirto laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

93G. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. Klaipėdos mieste iš UAB „xxx“, įm. k. xxx, registruotos ( - ), direktoriaus V. S., pažeisdamas nustatytą tvarką, įgijo, gabeno ir realizavo akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, įsigytą V. S. UAB „xxx“ vardu iš Latvijos Respublikos firmų už 2 956 818,23 Lt, o būtent:

94G. S. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. Klaipėdos mieste iš UAB „xxx“ direktoriaus V. S. už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą piniginį atlygį įgijo 1 614 000 kg (1 925 106 litrų) laivams skirto akcizais neapmokestinto dyzelino. G. S., pasinaudodamas UAB „Ginara“ direktoriaus pareigomis asmeniniams interesams tenkinti, nurodė UAB „Ginara“ vairuotojams V. B. ir K. A. į UAB „xxx“ teritoriją ( - ), atvežti skirtą laivams akcizais neapmokestintą dyzeliną, kuris pagal transportavimo paslaugų sutartį, sudarytą tarp UAB „xxx“ ir UAB „xxx“, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. turėjo UAB „xxx“ priklausančiu transportu MAN, valst. Nr. ( - ) puspriekabės valst. Nr. TV 168, ir MAN, valst. Nr. ( - ) puspriekabės valst. Nr. ( - ), atlikti transportavimo paslaugas – pervežti iš Latvijos Respublikos firmų „Evija“ ir „K. D.“ 1 614 000 kg (1 925 106 litrų) 2 956 818,23 Lt vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, į UAB „xxx“ akcizais apmokestinamų prekių sandėlį LT0A06080099S, esantį tanklaivyje „Banga“, Klaipėdos jūrų uoste. UAB „xxx“ vairuotojai V. B. ir K. A., vykdydami G. S. nurodymą, 2006 m. kovo 1 d. – 2006 m. spalio 6 d. laikotarpiu akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, gabenamą pagal tarptautinius krovinio važtaraščius 01.03.2006/A, 03.03.2006/AN1, 07.03.2006/A, 10.03.2006/A, 23.03.2006/A, 29.03.2006/A, 30.03.2006/A, 31.03.2006/A, 03.04.2006/A, 04.04.2006/A, 06.04.2006/A, 07.04.2006/A, 10.04.2006/A, 12.04.2006/A1, 12.04.2006/A2, 19.04.2006/A, 25.04.2006/A, 03.05.2006/A, 05.05.2006/A, 05.05.2006/A1, 15.05.2006/A, 19.05.2006/A, 19.05.2006/A1, 22.05.2006/A, 23.05.2006/A, 24.05.2006/A, 25.05.2006/A, 26.05.2006/A, 29.05.2006/A, 30.05.2006/A, 01.06.2006/A, 05.06.2006/A, 06.06.2006/A, 07.06.2006/A, 09.06.2006/A, 13.06.2006/A, 14.06.2006/A, 16.06.2006/A, 20.06.2006/A, 22.06.2006/A, 26.06.2006/A, 28.06.2006/A, 03.07.2006/A, 12.07.2006/A, 13.07.2006/A, 14.07.2006/A, 17.07.2006/A, 18.07.2006/A, 19.07.2006/A, 21.07.2006/A, 24.07.2006/A, 26.07.2006/A, 27.07.2006/A, 04.08.2006/A, 07.08.2006/A, 11.08.2006/A, 16.08.2006/A, 24.08.2006/A, 28.08.2006/A, 30.08.2006/A, 31.08.2006/A, 01.09.2006/A, 12.09.2006/A, 13.09.2006/A, 14.09.2006/A, 15.09.2006/A, 18.09.2006/A, 19.09.2006/A, 20.09.2006/A, 21.09.2006/A, 22.09.2006/A, 09.08.2006/A, 02.10.2006/A, 06.10.2006/A, atvežė į UAB „xxx“ teritoriją ( - ). Tokiu būdu G. S. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. gabeno 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, iš Latvijos Respublikos firmų „xx“ ir „K. D.“ į UAB „xxx“ teritoriją ( - ). Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. S. neteisėtai įgytą ir gabentą UAB „xxx“ priklausantį 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) 2 956 818,23 Lt akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. realizavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems asmenims.

95Taip G. S., pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 232 ,,Dėl nefasuotų naftos produktų prekybos licencijavimo“ (Nr. 113) patvirtintų taisyklių 2 punkto nuostatą, kad „Didmeninė ir mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais, prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, orlaiviams, taip pat mažmeninė prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms (toliau vadinama – nefasuoti naftos produktai), leidžiama tik turint nustatytosios formos licenciją“, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. įgijo 1 614 000 kg (1 925 109 litrų)

962 956 818,23 Lt vertės, gabeno ir realizavo akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams.

97Juridinis asmuo UAB ,,xxx“ pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad atstovaujamas direktoriaus V. S., kuris, vadovaudamas UAB „xxx“, turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus UAB „xxx“ vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikdamas UAB „xxx“ vardu, jos naudai ir interesais Klaipėdos mieste subūrė organizuotą grupę bendrai nusikalstamai veikai – I. G., D. B., S. Š., G. M., V. L., būdamas šios organizuotos grupės įkūrėjas ir vadovas, pagal savo iš anksto numatytą ir parengtą planą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, detaliai paskirstęs funkcijas tarp organizuotos grupės narių, organizuodamas ir koordinuodamas organizuotos grupės narių veiksmus, laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, įsigyto UAB „xxx“ iš Latvijos Respublikos firmų už 2 956 818,23 Lt, o būtent:

98V. S. 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, įgyvendindamas jo paties sukurtą detalizuotą nusikalstamos veiklos planą, veikdamas UAB „xxx“ vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. balandžio 5 d. nurodė I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. B.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. balandžio 5 d. susitarė su laivo „C. B.“ kapitonu M. M. imituoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. M. M. 2006 m. balandžio 5 d., veikdamas pagal susitarimą su D. B., patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu suklastotą 2006 m. balandžio 5 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494, kuriame nurodoma, kad 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, ir 2006 m. balandžio 6 d. įtraukęs 372 000 kg

99(439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, į 2006 m. balandžio 6 d. laivo „C. B.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu. 2006 m. balandžio 5 d. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. balandžio 5 d. imituoti 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 16569090 iki 17008810. S. Š. žinodamas, kad realiai 372 000 kg (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17008810. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002494 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavo 372 000 kg (439 720 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002494 duomenis į 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100296 ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodoma aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 372 000 kg (439 720 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 5 d. eksporto deklaracija 6LUA0100296 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su

100I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

101V. S. 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB „xxx“ vardu, 2006 m. balandžio 27 d. I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. H.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. balandžio 27 d. susitarė su laivo „C. H.“, registruoto ( - ), kapitonu J. V. imituoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. J. V. 2006 m. balandžio 27 d., vykdydamas susitarimą su D. B., patvirtino savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu suklastotą 2006 m. balandžio 27 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501, kuriame nurodoma, kad 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, ir, 2006 m. balandžio 28 d. įtraukęs 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, į 2006 m. balandžio 28 d. laivo „C. H.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu. 2006 m. balandžio 27 d. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. balandžio 27 d. imituoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. balandžio 27 d. 16.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 17.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, perduotą per I. G., nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17055910 iki 17155620. S. Š. žinodamas, kad realiai 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 17155620. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių žinomai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 2501 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavo 85 000 kg (99 710 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. balandžio 27 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 2501 duomenis į 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100356 ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 85 000 kg (99 710 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. balandžio 28 d. eksporto deklaracija 6LUA0100356 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 85 000 kg (99 710 litrų) 160 678,22 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

102V. S. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB „xxx“ vardu, 2006 m. birželio 16 d. I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. B.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. birželio 16 d. susitarė su laivo „C. B.“, registruoto ( - ), kapitonu A. Z. imituoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. A. Z., 2006 m. birželio 16 d. vykdydamas susitarimą su D. B., patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu suklastotą UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002535, kuriame nurodoma, kad 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, ir 2006 m. birželio 16 d. įtraukęs 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, į 2006 m. birželio 16 d. laivo „C. B.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu. 2006 m. birželio 16 d.

103I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. birželio 16 d. imituoti 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. birželio 16 d. 16.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 19.50 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Taip pat G. M. nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. priverstinai prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 17630080 iki 18090210. S. Š. žinodamas, kad realiai 382 000 kg (460 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18090210. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002535 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavo 382 000 kg (460 130 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. birželio 16 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr.0002535 duomenis į 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100495 ir pateikė 2006 m. birželio 16 d. minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 382 000 kg (460 130 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. birželio 16 d. eksporto deklaracija 6LUA0100495 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

104V. S. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB „xxx“ vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. liepos 13 d. I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. H.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. liepos 13 d. susitarė su laivo „C. H.“, registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 225 000 kg ( 267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. liepos 13 d. patvirtino savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu suklastotą 2006 m. liepos 13 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr.0002547, kuriame nurodoma, kad 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, ir 2006 m. liepos 14 d. įtraukęs 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, į 2006 m. liepos 14 d. laivo „C. H.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu. 2006 m. liepos 13 d. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. liepos 13 d. imituoti 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežta iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 2/726-2, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. liepos 13 d. 17.10 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 2/726-2, taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. priverstinai prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18130210 iki 18397590. S. Š. žinodamas, kad realiai 225 000 kg (267 379 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18397590. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002547 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavo 225 000 kg (267 379 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė

105I. G.. I. G., vykdydamas S. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. liepos 13 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002547 duomenis į 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100551 ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 225 000 kg (267 379 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. liepos 13 d. eksporto deklaracija 6LUA0100551 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G.,

106V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 225 000 kg ( 267 379 litrų) 410 031,27 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

107V. S. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB „xxx“ vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. rugpjūčio 14 d. I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. B.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg ( 373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. rugpjūčio 14 d. susitarė su laivo „C. B.“, registruoto ( - ), kapitonu A. Z. imituoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. A. Z., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. rugpjūčio 14 d. patvirtino savo parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu aiškiai suklastotą 2006 m. rugpjūčio 14 d. UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563, kuriame nurodoma, kad 310 000 kg

108(373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, ir, 2006 m. rugpjūčio 15 d. įtraukęs 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, į 2006 m. rugpjūčio 15 d. laivo „C. B.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. B.“ antspaudu. 2006 m. rugpjūčio 14 d. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui G. M. V. S. nurodymą 2006 m. rugpjūčio 14 d. imituoti 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. G. M., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“. G. M. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. B.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. 17.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“ ir 20.30 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. B.“, bei patvirtino šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. taip pat nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18397590 iki 18770720. S. Š. žinodamas, kad realiai 310 000 kg (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. B.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 18770720. Tęsdamas nusikalstamą veiką, G. M. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002563 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. B.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavo 310 000 kg (373 130 litrų), tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį G. M. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. rugpjūčio 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002563 duomenis į 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100614 ir pateikė 2006 m. rugpjūčio 14 d. minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 310 000 kg (373 130 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugpjūčio 14 d. eksporto deklaracija 6LUA0100614 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 310 000 kg (373 130 litrų) 556 844,3 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

109V. S. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai organizuotai grupei ir aktyviai dalyvaudamas jos veikloje, veikdamas UAB „xxx“ vardu, turėdamas tikslą neišvežti per Lietuvos Respublikos valstybės sieną akcizais neapmokestintą dyzeliną, skirtą laivams, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. rugsėjo 14 d. I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, bunkeriavimo imitavimą į laivą „C. H.“, registruotą ( - ), iš tanklaivyje „Banga“ esančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio LT0A06080099S. D. B., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, 2006 m. rugsėjo 14 d. susitarė su laivo „C. H.“, registruoto ( - ), kapitonu N. S. imituoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. N. S., vykdydamas susitarimą su D. B., 2006 m. rugsėjo 14 d. savo parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu patvirtino aiškiai suklastotą UAB „xxx“ bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576, kuriame nurodoma, kad 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, ir, 2006 m. rugsėjo 14 d. įtraukęs 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, į 2006 m. rugsėjo 14 d. laivo „C. H.“ bendrosios deklaracijos priedą „Laivo atsargų sąrašas“, patvirtino parašu ir laivo „C. H.“ antspaudu. 2006 m. rugsėjo 14 d. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S, esančiame Klaipėdos jūrų uoste, tanklaivyje „Banga“, 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, nebus išvežta per Lietuvos Respublikos valstybės sieną, perdavė tanklaivio „Banga“ kapitono padėjėjui V. L. V. S. nurodymą 2006 m. rugsėjo 14 d. imituoti 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą. V. L., vykdydamas V. S. nurodymą, gautą per I. G., žinodamas, kad tariamai sandėliuojamo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje LT0A06080099S 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus pagal eksporto dokumentus išvežta iš Lietuvos Respublikos, 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos jūrų uoste imitavo 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“. V. L. prišvartavo tanklaivį „Banga“ prie laivo „C. H.“, apie tai padarydamas įrašą tanklaivio „Banga“ laivo žurnale Nr. 3/726-3, bei minėtame žurnale įrašė aiškiai melagingus duomenis nurodydamas, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. pradėjo dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“ ir 15.00 val. baigė dyzelino išdavimą į laivą „C. H.“, bei, patvirtindamas šiuos aiškiai melagingus duomenis savo parašu, suklastojo laivo žurnalą Nr. 3/726-3. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. nurodė tanklaivio „Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. priverstinai prasukti tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis nuo 18770720 iki 19055760. S. Š. žinodamas, kad realiai 240 000 kg (285 040 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino nebus bunkeriuojama iš tanklaivio „Banga“ į laivą „C. H.“, iškraipė tanklaivio „Banga“ skysčių skaitiklių rodmenis, nurodydamas skaitiklio rodmenis po bunkeriavimo 19055760. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. L. šių aiškiai melagingų duomenų pagrindu į bunkeriavimo važtaraštį serija BBA Nr. 0002576 įrašė duomenis apie tai, kad į laivą „C. H.“ tanklaivis „Banga“ 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavo 240 000 kg (285 040 litrų) tariamai sandėliuoto tanklaivyje „Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino, minėtą aiškiai suklastotą bunkeriavimo važtaraštį V. L. patvirtino parašu ir tanklaivio „Banga“ antspaudu bei perdavė I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m. rugsėjo 14 d. bunkeriavimo važtaraščio serija BBA Nr. 0002576 duomenis į 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaraciją 6LUA0100670 ir pateikė minėtą eksporto deklaraciją Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurioje nurodomi aiškiai melagingi duomenys apie tai, kad UAB „xxx“ eksportavo 240 000 kg (285 040 litrų) dyzelino, skirto laivams. Muitinės pareigūnai nežinodami, kad 2006 m. rugsėjo 14 d. eksporto deklaracija 6LUA0100670 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto procedūrą. Taigi V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir jos interesais, veikdamas organizuota grupe su I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 240 000 kg (285 040 litrų) 440 559 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

110Taip V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir interesais, veikdamas organizuota grupe su D. B., I. G., S. Š., V. L., G. M., laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. neteisėtai neišvežė per Lietuvos Respublikos valstybės sieną 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, kuriuos UAB „xxx“ buvo įsigijusi už 2 956 818,23 Lt iš Latvijos firmų, kuris pagal eksporto dokumentus turėjo būti išvežtas iš Lietuvos Respublikos.

111Nuteistojo V. S. gynėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą ir padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) pažeidimus, kurie nulėmė nepagrįsto ir neteisėto nuosprendžio priėmimą.

112V. S. nuteistas pagal BK 200 straipsnio 1 dalį. Šis straipsnis yra blanketinio pobūdžio ir nukreipia į kitus teisės aktus bei tų aktų pažeidimą, tačiau teismas nenurodė, kokius norminius aktus V. S. pažeidė ir kokių reikalavimų nesilaikė.

113Bendrijos muitinės kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarime Nr. 78 numatytas laiko tarpas tarp deklaracijos pateikimo ir prekių išvežimo –

11472 valandos, per kurias muitinė prižiūri fizinį jų išvežimą ir tikrinimą, ir tik po šio nustatyto termino atsiranda pareigos išvežti pažeidimas, numatytas BK 200 straipsnio dispozicijoje. Aptariama blanketinė norma sąlygoja specialaus nusikaltimo subjekto buvimą, nes minėtame poįstatyminiame akte nurodyta, kam atsiranda pareiga išvežti – užsienio laivui, o tiksliau – laivo kapitonui. Nelogiška manyti, kad pareiga išvežti atsiranda anksčiau, nei muitinei pateikiama ir įforminama eksporto deklaracija. Prekių pardavėjas (UAB „xxx“), prieš pristatydamas prekes į akcizais neapmokestintą savo sandėlį (tanklaivį ,,Banga“), gali šias prekes utilizuoti, grąžinti, prarasti, importuoti ir pan., t. y. veiksmai iki eksporto deklaracijos pateikimo bei įforminimo nesusiję su BK 200 straipsnio dispozicija, juo labiau teisės aktai nenumato atsakomybės dėl prekių neatvežimo į akcizais neapmokestintą sandėlį. Teismas nenustatė, kokios blanketinės normos pažeistos, kam ir kada (nuo kokio momento) atsiranda pareiga išvežti, neatskleidė V. S. veikos turinio ir kaip jis savo veiksmais galėjo daryti įtaką pareigos išvežti, kuri atsiranda ne UAB „xxx“ ir V. S., bet užsienio laivams, nevykdymui. Dėl išdėstytų aplinkybių teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl ši nuosprendžio dalis naikintina.

115Nuosprendyje nurodoma, jog nuteistieji (I. G., G. M., V. L.) suklastojo dokumentus, kuriais remiantis buvo užpildytos bei pateiktos suklastotos eksporto deklaracijos. Kyla pagrįstas teisinis vertinimas, ar eksporto deklaracija gali būti privaloma BK 200 straipsnio dispozicijoje numatytos veikos pradžia ir kartu būti suklastotas dokumentas. Gynėjo nuomone, tokia kvalifikavimo situacija yra perteklinė ir negali būti tuo pačiu metu skirtingų dispozicijų dalyku.

116Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792 patvirtintose ,,Atsargų laivams ir orlaiviams bei degalų, skirtų naudoti orlaivių gamybai, remontui, bandymams, eksploatavimui ir aptarnavimui, tiekimo taisyklių“ 12 punkte numatyta, kad tais atvejais, kai turi būti forminamos muitinės procedūros, atsargų pakrovimo į orlaivį (laivą) važtaraštis atsargas pakrovus pateikiamas muitinės pareigūnui, kuris patikrina prekes bei dokumentus ir nenustatęs pažeidimų žymi važtaraštį. Nagrinėjamu atveju teisme kaip liudytojai apklausti muitinės pareigūnai parodė pažeidimų nenustatę.

117Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą prekių neišvežimą galima tik esant tiesioginei tyčiai, tačiau teismas nuosprendyje neatskleidė tyčios turinio. Teismas net nenaudojo tokių lingvistinių žodžių kaip „suvokdamas“, „tyčia veikdamas“ ar pan., kas rodytų esant tiesioginę tyčią nuteistųjų veiksmuose. Iš nuosprendžio neaišku, į ką buvo nukreipta tyčia: į prekių neišvežimą ar į mokesčių nemokėjimą ir kitas aplinkybes.

118Dėl tų pačių veiksmų vyksta kitas teisminis nagrinėjimas Klaipėdos apygardos teisme, kur dalis apeliantų kaltinami padarę veikas, numatytas BK 183 straipsnio 2 dalyje, 24 straipsnio

1196 dalyje ir 1992 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1 dalyje. Nors Apeliacinis teismas negali pasisakyti dėl kitos nagrinėjamos bylos, tačiau atskleidžiant tyčios kryptingumą akivaizdu, kad jis negali būti dvejopas, o šiuo atveju valstybės kaltintojas vienoje byloje teigia, kad tiesioginė tyčia buvo nukreipta į prekių neišvežimą, o kitoje byloje – į apgaule nesumokėtus mokesčius ir/ar pasisavinimą. Taigi pats valstybės kaltintojas tyčios kryptingumą kvalifikuoja skirtingai, nors jis turėjo apsispręsti ir kvalifikuoti veiką pagal tyčios kryptingumą. Tam prašyta sujungti bylas, kas leistų matyti minėtą priešpriešą dviejuose kaltinimuose dėl tų pačių veiksmų skirtingose bylose, tačiau prašymas buvo atmestas.

120Nuosprendyje motyvuodamas buvus organizuotą grupę teismas neindividualizavo nuteistųjų veiksmų bendrininkavimo prasme. Nuosprendžio rezoliucinėje dalyje teismas kvalifikavo bendrininkavimą tik V. S. kaip organizatoriui, o kitų nuteistųjų veikos nevertino, taikant BK 24 straipsnį. Toks bendrininkavimo formos konstatavimas yra nelogiškas, nes V. S. negali būti pripažintas organizatoriumi be vykdytojų. Jeigu teismas būtų detaliai aprašęs bendrininkų veiksmų turinį, būtų pamatęs, kad nė vienas iš jų nėra BK 200 straipsnio dispozicijos subjektas, nes juo turi būti užsienio laivo kapitonas, tačiau nuteistieji jam neturi jokios juridinės įtakos, todėl nėra vykdytojai. Teismas, nekvalifikavęs kitų nuteistųjų veikų pagal BK 24 straipsnyje numatyto vykdytojo vaidmenį, klaidingai nustatė V. S. buvus organizatorių.

121Teismas netinkamai vertino įrodymus. Juos aprašydamas, teismas visiškai nepaminėjo ir nepasisakė dėl duomenų, kuriuos pateikė nuteistųjų gynėjai baigiamųjų pasisakymų metu. Faktiškai nebuvo tikrinama, buvo ar ne dyzelis UAB „xxx“ priklausančiuose sunkvežimiuose, laivuose „C. H.“ bei „C. B.“ jiems išvykstant. Priešingai, laive „Banga“ esančiame akciziniame sandėlyje Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Klaipėdos apskrities VMI) nuolat tikrino ir rašė faktinių patikrinimų aktus. Iš viso nėra jokių duomenų, kur dyzelis yra, nes realizavus operatyvinį tyrimą jis nebuvo rastas.

122Liudytojas D. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, todėl jo parodymai turėtų būti vertinami atsargiai, juos turi patvirtinti kiti bylos duomenys. A. Z. teisme parodė, kad jis tik pasirašinėjo dokumentus, bet faktiškai negalėjo nei paneigti, nei patvirtinti, ar kuras realiai buvo/nebuvo pilamas. Jo parodymai išvestiniai, jie nei patvirtina bylos aplinkybes, nei jas paneigia. Teismas negalėjo remtis tokiais parodymais, jis pažeidė įrodymų vertinimo principus.

123Nuosprendyje nepagrįstai konstatuota, kad apklausiant kaltinamuosius ir liudytojus nepažeisti Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimai. FNTT atliekant sulaikymo operacijas ir iš karto po sulaikymų apklausiamiems asmenims buvo daromas tiesioginis bei netiesioginis psichologinis spaudimas duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnams naudingus parodymus, kai kuriose apklausose nedalyvavo vertėjai ir gynėjai. Šios aplinkybės nustatytos, teisme apklausiant asmenis. R. S. (R. S.) pareigūnai įtikinėjo duoti parodymus, kalbėdami apie jo minimalią baudžiamąją atsakomybę arba net jokios. D. B. parodė, kad dėl sulaikyto laivo kapitono A. Z. sulaukė laivo savininkų skambučio ir nurodymų bet kokiomis priemonėmis spręsti iškilusias problemas. Tai patvirtina, kad duomenys gauti, pažeidžiant pagrindinius BPK principus. Kai kurių liudytojų (K. A., V. B.) apklausos buvo iš anksto paruoštos, įtikinus apklausiamą asmenį duoti reikalingus ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams naudingus parodymus, nes per vieną valandą surašytas labai didelės apimties tekstas.

124Teismas kaip įrodymą nepagrįstai įvertino AB „xxx“ transporto registracijos žurnalų duomenis. Teisme apklausti apsaugos darbuotojai skirtingai aiškino žurnalo vedimo tvarką, galiojusias išimtis, didelį darbo krūvį. Be to, nepaneigta, kad UAB „xxx“ transportas atvyko kitomis dienomis, nei nurodyta kaltinamajame akte. Juo labiau kad iš bylos duomenų matyti, jog UAB „xxx“ dyzelį tiekė ne vienai įmonei ir dideliais kiekiais. Teismas nepasisakė, kodėl būtent tam tikrus dyzelio vežimo faktus susiejo su bunkeriuotu dyzeliu į laivus „C. H.“ ir „C. B.“. Pradiniame bylos tyrimo etape buvo pareikšti įtarimai ir dėl tariamo dyzelinio kuro nepylimo į laivą „Dimas“, tačiau vėliau šį epizodą pašalino.

125Teismas vadovavosi Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės pareigūnų parodymais, kad faktiniai dyzelinio kuro kiekiai nebuvo tikrinami, o patikrinimai buvo daromi, tik remiantis dokumentuose užfiksuotais duomenimis. Tokios aplinkybės turi būti vertinamos, vadovaujantis in dubio pro reo teisės principu. Valstybės institucijos, turėdamos teisę patikrinti realų kuro buvimą ir konstatuoti nenuginčijamą juridinį rezultatą, to nepadarė.

126Teismas iš viso neanalizavo aplinkybės, kad, jeigu nebuvo bunkeriuotas kuras, už kurį sumokėjo laivų valdytojai, kaip turėjo atsiskaityti UAB „xxx“ pastariesiems už nesuteiktas paslaugas. Užsienio kompanijos nėra pateikusios jokių pretenzijų dėl neva nesupilto kuro. Privalėdamas aptarti ir aprašyti motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė įrodymus, teismas dėl to nepasisakė ir jų neaptarė. Be to, įplaukdamas į uostą, laivas privalomai turi užpildyti ir pateikti laivo bendrąją deklaraciją, kurioje nurodomas esamas kuro kiekis. Byloje nebuvo bandoma išsiaiškinti, kur laivai plaukė ir ar jiems pakako kuro ten nuplaukti, kokius dokumentus pateikė kituose uostuose, kokius nurodė turimus kuro kiekius, kaip užpildyti tų laivų žurnalai ir pan. Be to, neva neišvežtas akcizinis kuras nerastas, nenustatyta, kur jis yra, kaip realizuotas. Nenustačius tokių aplinkybių, nėra pagrindo teigti, kad akcizinis kuras neišvežtas.

127Teismas neteisingai pritaikė BK 72 straipsnyje numatytą konfiskavimo institutą ir

128nepagrįstai konstatavo, kad 2 956 818,23 Lt yra nusikaltimo rezultatas. BK 200 straipsnio 1 dalyje numatyta dispozicija yra formali ir blanketinė, ji nereikalauja nustatyti privalomo nusikaltimo rezultato. Įvertinus tai, kad byloje nėra jokių duomenų, kur „nukeliavo“ ir kaip buvo „realizuotas“ kuras, šių aplinkybių teismui neišsiaiškinus, teismo konstatuotas rezultatas yra perteklinis konfiskavimo instituto taikymo rezultatas, juo labiau teismui nenurodžius, kokiu būdu, kaip ir kokiu pavidalu gautas turtas.

129Nuosprendyje nurodyta, kad UAB „xxx“ patalpose kratos metu seife rasti 60 000 Lt yra nusikaltimo rezultatas, kuris taip pat konfiskuotinas. Teismas tik formaliai konstatavo šią aplinkybę neaprašęs, kokiomis aplinkybėmis remdamasis bei kokius faktinius duomenis siedamas laikė, jog seife rasti pinigai yra nusikaltimo rezultatas.

130Buvus nusikaltimo rezultatą teisiškai tikslinga nustatinėti kitoje Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje byloje, kurioje kaltinama pažeidus materialiąsias normas

131Nuteistojo V. S. gynėjas apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl V. S. nuteisimo panaikinti ir jį išteisinti.

132Nuteistojo I. G. gynėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas padarė esminių BPK pažeidimų: surinktus duomenis vertino nesilaikydamas BPK 20 straipsnio reikalavimų; nepateikė argumentų, kodėl vienais įrodymais rėmėsi, o kitais – ne; išvadas apie faktines bylos aplinkybes pagrindė tik kaltinimui palankia įrodymų dalimi ir nevertino nuteistiesiems palankių įrodymų; neatsižvelgė į byloje surinktų įrodymų visetą. Teismas nuosprendį pagrindė ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, kurie teisme pasikeitė, ir rėmėsi išvestiniais duomenimis, todėl iš esmės pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 2 dalį, BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.8 punkto rekomendacijų.

133Liudytojas D. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, remiantis BK 391 straipsniu, todėl jo parodymai turi būti vertinami atsargiai, juos turi patvirtinti kiti bylos duomenys. Nuosprendyje neaprašyti įrodymai, kuriais teismas grindė D. B. parodymų objektyvumą ir nešališkumą. Nesant šio privalomo sąsajos su kitais bylos duomenimis elemento, teismas nepagrįstai rėmėsi D. B. parodymais.

134Liudytojas A. Z. teisme parodė, kad tik pasirašinėjo dokumentus, bet faktiškai negalėjo nei paneigti, nei patvirtinti, ar kuras realiai buvo pilamas. Juo labiau kad jį ir nuteistuosius, iš jų I. G., siejo tarpinis asmuo – M. M., kuris teisme neapklaustas. A. Z. parodymai yra išvestiniai, nei patvirtinantys bylos aplinkybes, nei jas paneigiantys, todėl teismas negalėjo jais remtis.

135Teismas vadovavosi Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės pareigūnų parodymais, kad dyzelinio kuro kiekiai buvo tikrinami, remiantis tik dokumentuose užfiksuotais duomenimis. Tokios aplinkybės turi būti vertinamos, vadovaujantis in dubio pro reo teisės principu. Valstybės institucijos, pasirinkusios savo metodiką ir laiką turėdamos teisę patikrinti realų kuro buvimą ir konstatuoti nenuginčijamą juridinį rezultatą, to nepadarė, todėl visos abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai.

136Muitinės pareigūnų fizinio tikrinimo galimybės įtvirtintos tarptautiniuose teisės aktuose, Bendrijos muitinės kodekse, o tokių faktų tvirtinimas (eksporto deklaracijoje nurodytų duomenų) turėtų būti vertinamas, kad tie duomenys yra oficialūs ir nenuginčijami. Juo labiau kad iki šiol muitinė nėra paskelbusi ar kitokiu veiksmu inicijavusi eksporto deklaracijų negaliojimo. Esant šioms aplinkybėms, teismas negalėjo remtis tokiais duomenimis ir, pateisindamas institucijų (VMI, muitinės), kurioms valstybė delegavo funkcijas fiziškai tikrinti, kontroliuoti, prižiūrėti ir kitokiomis priemonėmis užtikrinti realų bunkeriavimo, eksporto ir pan. veiksmus, tik formaliai išsireikšti apie pastarųjų dokumentinį tikrinimą.

137Teismas nepasisakė ir dėl 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos apskrities VMI atlikto operatyvaus patikrinimo po kuro bunkeriavimo iš laivo „xxx“ į laivą „C. B.“, kurio metu nenustatyta jokių pažeidimų. Byloje nėra duomenų, kad tas operatyvus tikrinimas būtų pripažintas negaliojančiu ar nustatyti kitokie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ar panašūs atvejai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo abejoti operatyvaus patikrinimo metu nustatytų faktinių aplinkybių duomenimis.

138Teisme apklausti apsaugos darbuotojai patvirtino AB Klaipėdos laivų remonto transporto registracijos žurnalų vedimo tvarką ir tai, kad kaltinime nurodytomis dienomis UAB „xx“ benzovežiai nebuvo įvažiavę į saugomą teritoriją. Teisme buvo paaiškinta, kad pasitaikydavo atvejų, kai įsigyto dyzelino nebuvo galima priimti į laivą „Banga“ dėl techninių, gamtinių ar kitokių aplinkybių. Kuras būdavo transportuojamas į UAB „xx“ teritoriją ir vėliau (dažniausiai kitą dieną) pristatomas į UAB „xxx“ akcizinį sandėlį – laivą „Banga“. Apie pasitaikydavusias kliūtis ir vėlesnio pristatymo aplinkybes patvirtino G. S., I. G., A. J., K. A., V. B.. Teismas nuosprendyje dėl šių aplinkybių nepasisakė ir nepagrįstai įvertino AB Klaipėdos laivų remonto transporto registracijos žurnalų duomenis kaip įrodymą. Šis dokumentas nėra oficialus dokumentas, dėl jo pildymo tvarkos pažeidimo nenustatyta jokios atsakomybės, todėl negalima juo besąlygiškai vadovautis. Tai privataus juridinio asmens vidinės tvarkos žurnalas, ir byloje nėra jokių dokumentų, kas tą tvarką nustatė, kokiu įsakymu ji paskelbta, ar su ja buvo supažindinti darbuotojai, ar tvarka nebuvo keista per tyrimo laikotarpį, ar nėra išimčių, dėl kurių davė parodymus liudytojai. Iš žurnalo matyti, kad UAB „xxx“ automobiliai, turintys metinius leidimus, atvykdami kiekvieną dieną į darbą, nebuvo pažymimi žurnaluose. Tokiu būdu paneigiami argumentai, kad, jei žurnaluose transporto priemonė neįrašyta, tai ji nebuvo uoste, juo labiau kad į uostą galima patekti per kitų įmonių įvažiavimus priklausomai nuo to, kur laivas „Banga“ prišvartuotas.

139Teismas rėmėsi K. A. bei V. B. parodymais ir nurodė, kad iš jų parodymų matyti, jog tiriamuoju laikotarpiu dyzelinis kuras iš firmos ,,Evija“ faktiškai nebuvo vežamas į tanklaivį ,,Banga“, bet nuvežamas G. S. nurodytiems klientams. Atkreiptinas dėmesys, kad UAB „xx“ vairuotojui K. A. ikiteisminio tyrimo metu buvo pareikštas įtarimas, jis sulaikytas 48 valandoms, o kitą kartą jau apklaustas kaip liudytojas. Jo ir V. B. apklausų protokolai yra labai didelės apimties, o protokolo surašymo laikotarpis – viena valanda. Tai patvirtina aplinkybę, kad apklausos buvo iš anksto paruoštos, įtikinus apklausiamą asmenį duoti reikalingus ir ikiteisminio tyrimo pareigūnams naudingus parodymus. Tokios aplinkybės prieštarauja nuosprendyje išdėstytai pozicijai, kad apklausiant kaltinamuosius bei liudytojus nebuvo pažeisti BPK reikalavimai.

140Atkreiptinas dėmesys į tai, kad FNTT atliekant sulaikymo operacijas bei iš karto po sulaikymų apklausiant asmenis, jiems buvo daromas tiesioginis bei netiesioginis psichologinis spaudimas duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnams naudingus parodymus. Šias aplinkybes nurodė liudytojai R. S., D. B.. Tai patvirtina, kad duomenys gauti, pažeidžiant pagrindinius BPK principus.

141Teismas rėmėsi skaičiais, kad laivo ,,Banga“ akcizinio sandėlio talpa – 262 m3, bet nevertino teisme pateiktų duomenų, kad analogiško tanklaivio ,,Jokūbavas“ techniniai duomenys kitokie.

142Teismas nurodė, kad apelianto ir kitų asmenų kaltę įrodo mobiliojo ryšio abonento kontrolės duomenys, tačiau nekonkretizuoja, kokie duomenys (konkretūs pokalbiai) leidžia tvirtinti apie I. G. padarytos veikos reikšmingas aplinkybes. Protokolą dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo ikiteisminio tyrimo pareigūnas surašė su savo interpretacijomis ir pastabomis, t. y. visų įvykių aplinkybės aprašytos ir interpretuotos pagal ikiteisminio tyrimo norimą scenarijų. Nė viena įgaliojimus turinti institucija realiai ir fiziškai nepatikrino, ar buvo atliktas bunkeriavimas ir kuras laivais išvežtas iš Lietuvos Respublikos, ar ne. Nerastas tariamai neišvežtas kuras, nenustatyta, kur jis buvo realizuotas, ir pan. Byloje nėra akivaizdžių duomenų, kad realiai kuras buvo įsigytas ir supiltas į UAB ,,xx“ benzovežius iš Latvijos įmonių „Evija“ bei „K. D.“, nes operatyvinis tyrimas atliktas tik Lietuvos Respublikoje.

143Teismas rėmėsi ikiteisminio tyrimo metu duotais nuteistųjų parodymais motyvuodamas, kad parodymų keitimo motyvai neįtikinantys. Tai prieštarauja BPK 301 straipsnio 1 dalyje numatytam įrodymų leistinumo principui, kad teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje.

144Teismas, privalėdamas aptarti ir aprašyti motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė įrodymus, dėl to nepasisakė ir jų neaptarė, o būtent:

145teismui buvo pateikti įrodymai, kad užsienio kompanijos, kurioms (jų valdomiems laivams) parduotas eksportuotas kuras, visiškai atsiskaitė su pardavėju UAB „xxx“, mokėjimus atliko bankiniais pavedimais, jokių pretenzijų dėl kuro kiekio ar kokybės nepareiškė, UAB „Baltijos bunkeriavimo agentūra“ šias pajamas apskaitė buhalterinėje apskaitoje, gavo pelną ir sumokėjo reikiamus mokesčius valstybei; įplaukdamas į uostą laivas privalomai turi užpildyti ir pateikti laivo bendrąją deklaraciją, kurioje privalo nurodyti esamą kuro kiekį;

146byloje nebuvo bandoma išsiaiškinti, kur laivai plaukė, gal jie su turimu kuro kiekiu, neskaitant bunkeriuoto kuro, net teoriškai negalėjo nuplaukti iki kito uosto; kokius dokumentus pateikė kituose uostuose, kokius deklaravo turimus kuro kiekius; kaip užpildyti tų laivų vidiniai žurnalai ir kitos panašios aplinkybės;

147nors buvo atliekami ir operatyviniai, ir baudžiamojo proceso veiksmai, kaltinime inkriminuojamas kuras nebuvo rastas, nenustatytas jo realizavimo faktas(ai); tai taip pat patvirtina, kad aptariamas kuras eksportuotas per užsienio kompanijų laivus „C. B.“ ir „C. H.“, o ne realizuotas Lietuvoje;

148nepasisakė ir neaptarė liudytojų N. S., R. S., N. Č. (N. Č.) parodymų;

149Klaipėdos apskrities VMI ne kartą tikrino laive „Banga“ esančius skaitiklius, faktinį dyzelino kiekį, lygino dyzelino kiekį pagal dokumentus su faktiniu kiekiu, tikrino vedamų žurnalų tvarką, tačiau neaptiko jokių pažeidimų.

150Teismas neįvertino bylos įrodymų, kad nėra nei teorinių, nei praktinių galimybių pakeisti laivo „Banga“ kuro skaitiklio parodymus, nepažeidus metrologinės patikros ir VMI plombų; neįvertino galimybės skirti skaitiklio ekspertizę, kuri būtų patvirtinusi, kad skaitiklis buvo techniškai tvarkingas, jo duomenys patvirtino realiai išpumpuoto dyzelino kiekius.

151Operatyviniai veiksmai truko ilgai, tačiau nebuvo surinkta objektyvių duomenų ir nenustatyta, kad kuras būtų realizuotas Lietuvoje, o ne eksportuotas; tariamai neišvežtas kuras nerastas nei akciziniame sandėlyje – laive ,,Banga“, nei UAB ,,Ginara“ kuro talpyklose, nei kitose vietose.

152Daugelį duomenų, pvz. dėl laivo ,,Dimas“, tyrėjai rinko ir vertino, vadovaudamiesi klaidingomis operatyvinių veiksmų išvadomis, kurios sąlygojo ikiteisminio tyrimo tendencingumą ir teismo išvadų nepagrįstumą.

153Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl faktinių aplinkybių, kurias gynyba pateikė raštu prie baigiamųjų pasisakymų, tuo šiurkščiai pažeidė reikalavimą vertinti įrodymų visumą, o ne pavienius įrodymus, motyvuoti įrodymų atmetimą ar vertinimą.

154Nuteistojo I. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl I. G. nuteisimo panaikinti ir jį išteisinti.

155Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis nepagrįstas ir neteisėtas. Teismas jį pripažino kaltu, remdamasis nuteistojo S. Š. bei liudytojų D. B., R. S. ir A. Z. parodymais. Nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios apeliantas neigė padaręs jam inkriminuojamą nusikaltimą ir davė nuoseklius parodymus dėl jam žinomų aplinkybių. Jis nepriklausė jokiai organizuotai grupei, o dirbo pagal darbo sutartį UAB ,,xxx“ kapitono padėjėju. Pagal pareigybines instrukcijas jis laive nebuvo atsakingas už laivo krovinį, degalus, jų kokybę ir kiekius.

156Ikiteisminio tyrimo metu S. Š. teigė, kad būtent apeliantas davė nurodymus 2006 m. balandžio 5 d., birželio 16 d. ir rugpjūčio 14 d. suklastoti skysčių skaitiklių parodymus, tačiau teisme jis šiuos parodymus paneigė. Be to, iš laivo ,,Banga“ įgulos grafikų ir darbo tabelių matyti, kad minėtomis dienomis jis dirbo laive ,,Banga“, tačiau šiose pamainose mechaniku dirbo J. M., kuris teisme patvirtino niekada jokių skaitiklių rodmenų nepersukinėjęs, apeliantas tokių nurodymų jam nedavęs.

157Liudytojo D. B. parodymus teismas turėjo vertinti atsargiai, nes jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Nuosprendyje nenurodyta įrodymų, kuriais teismas pagrindė

158D. B. parodymų objektyvumą ir nešališkumą, o, nesant šio privalomo sąsajos su kitais bylos duomenimis elemento, teismas nepagrįstai rėmėsi jo parodymais. Juo labiau kad D. B. teisme patvirtino, jog jam nežinoma, kad dyzelinis kuras iš laivo ,,Banga“ į laivą ,,C. B.“ būtų nebunkeriuotas.

159Liudytojas A. Z. teisme parodė tik pasirašinėjęs dokumentus, tačiau faktiškai negalėjo nei paneigti, nei patvirtinti, ar kuras realiai buvo pilamas, ar ne, juo labiau kad A. Z. ir nuteistuosius, iš jų I. G., siejo tarpinis asmuo – M. M., ankstesnis laivo ,,C. B.“ kapitonas, kuris teisme neapklaustas. A. Z. parodymai yra išvestiniai, kurie nei patvirtina bylos aplinkybes, nei jas paneigia, todėl teismas negalėjo remtis jo parodymais, o remdamasis pažeidė įrodymų vertinimo principus.

160Teismas rėmėsi statistiniais ir deklaruotais skaičiais apie laivo ,,Banga“ akcizinio sandėlio talpą, tačiau nevertino teisme paaiškėjusių aplinkybių, kurias patvirtino pateikti dokumentai, būtent, analogiško tanklaivio ,,Jokūbavas“ techniniai dokumentai.

161Vertindamas V. L. ir S. Š. parodymus, teismas neįvertino visų faktinių bei objektyvių aplinkybių visumos ir tokiu būdu, neteisingai priimdamas nuosprendį, nukrypo nuo įrodymų vertinimo ir pripažinimo pagrindinių principų.

162Teismas pažeidė BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimą nuosprendžio aprašomojoje dalyje išdėstyti įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, ir motyvus, kuriais vadovaudamasis teismas atmetė kitus įrodymus.

163Teismas nepasisakė dėl jam pateiktų įrodymų, kad už parduotą kurą laivams užsienio kompanijos atsiskaitė banko pavedimais ir nepareiškė jokių pretenzijų, o UAB ,,xxx“ gautas pajamas apskaitė buhalterinėje apskaitoje, gavo pelną ir sumokėjo mokesčius valstybei.

164Byloje nebuvo bandoma išsiaiškinti, kur laivai plaukė, kokius dokumentus pateikė kituose uostuose apie turimą kuro kiekį, kaip užpildyti tų laivų vidiniai žurnalai ir pan. Kaltinime inkriminuotas kuras nerastas, nenustatytas jo realizavimo faktas.

165Teismas nepasisakė ir neaptarė liudytojų R. S. bei N. Č. parodymų.

166Klaipėdos apskrities VMI ne kartą tikrino laive „Banga“ esančius skaitiklius, faktinį dyzelino kiekį, vedamų žurnalų tvarką, lygino dyzelino kiekį pagal dokumentus su faktiniu jo kiekiu, tačiau jokių pažeidimų nenustatė.

167Nors ilgai buvo atliekami operatyviniai ir baudžiamojo proceso įstatyme numatyti veiksmai, tačiau kuras nerastas nei akciziniame sandėlyje – laive ,,Banga“, nei UAB ,,Ginara“ kuro talpyklose, nei kitur, nenustatytas jo realizavimo faktas Lietuvoje, o tai įrodo, kad jis buvo eksportuotas.

168Daugelį duomenų ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai rinko ir vertino, vadovaudamiesi klaidingomis operatyvinių veiksmų išvadomis, kurios sąlygojo ikiteisminio tyrimo tendencingumą ir teismo išvadų nepagrįstumą. To pavyzdys – nutrauktas tyrimas dėl neeksportuoto dyzelino laivu ,,DIMAS“.

169Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl faktinių aplinkybių, kurias gynyba pateikė raštu prie baigiamųjų pasisakymų, tuo šiurkščiai pažeidė reikalavimą vertinti įrodymų visumą, o ne atskirus įrodymus.

170Be to, iš bunkeriavimo važtaraščio Nr. 0002494 matyti, kad jį pasirašė ne laivo ,,C. B.“ kapitonas M. M., bet vyr. kapitono padėjėjas, todėl liudytojo M. M. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai apie 2006 m. balandžio 5 d. vykusį bunkeriavimą negali būti pripažįstami pagrįstais, juo labiau kad jis teisme neapklaustas ir negalima pašalinti prieštaravimų.

171Teismo išvadą, kad į laivą ,,Banga“ nebuvo galimybės bunkeriuoti daugiau nei 200 t dyzelinio kuro, paneigia byloje surinkti duomenys, pirmiausia tai, kad šio laivo dedveitas (į laivą telpančių krovinių masė) yra daugiau nei 400 t, be to, laivas ,,Banga“, bunkeriuodamas daugiau nei 200 t dyzelinio kuro, jį pasipildydavo prie šalia esančios krantinės, tačiau tai ne visada būdavo fiksuojama laivo žurnale.

172Pats kaltinimas dėl dyzelinio kuro neišvežimo yra nelogiškas, kadangi jame nurodyta, kad kuras nebuvo gautas laive „Banga“ ir nesupiltas į užsienio laivus. Tokiu atveju nebuvo ko išvežti.

173Jeigu vis tik teismas nuspręstų, kad apelianto veiksmuose yra nusikaltimo sudėtis, nuteistasis prašo atsižvelgti, kad jis yra 72 metų amžiaus, gauna 967,19 Lt dydžio pensiją ir neturi jokio turto, išskyrus dviejų kambarių butą, kuris priklauso jam su žmona, todėl neįstengtų sumokėti paskirtos baudos.

174Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl jo nuteisimo panaikinti ir jį išteisinti.

175Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą bei padarė esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, nulėmusių nepagrįsto ir neteisėto nuosprendžio priėmimą.

176Nepagrįstos teismo išvados buvus organizuotą grupę. Apeliantas dirbo bendrovėje, į jokią nusikalstamą grupę nebuvo įtrauktas, apie tai jis nieko nežino. Jis vykdė tik vadovybės tarnybinius nurodymus, dirbo savo tiesioginį darbą ir nežinojo vadovybės veiklos perspektyvų bei planų.

177Nuo pat pradžios ikiteisminio tyrimo pareigūnai taikė įbauginimo taktiką ir metodus, todėl pirminiai parodymai išgauti neteisėtu būdu ir prievarta. Teisme apeliantas davė teisingus parodymus, tačiau teismas nuosprendį grindė ne teisingais, bet pirminiais parodymais.

178Teismas nekreipė dėmesio, kad nėra formaliai tinkamo dokumento pradėti ikiteisminį tyrimą byloje. Priimtas sąlyginis procesinis dokumentas, nurodantis, kad ikiteisminis tyrimas pradedamas, išskiriant kažkokią bylos medžiagą, tačiau jokio bylos išskyrimo nėra. Teismas nuteisė pagal kaltinamajame akte nurodytas aplinkybes. Apeliantas nuteistas dėl visų veikų, kuriomis apkaltintas ir V. S., tačiau jam pareikštame kaltinime nurodyta mažesnė apimtis. Šis formalus prieštaravimas tarp kaltinimų nepanaikintas.

179Teismas nekreipė dėmesio į apeliantų aiškinimus, kokiu būdu buvo išgauti parodymai, ir rėmėsi ikiteisminio tyrimo medžiaga.

180Teisme liudytojas D. B. iš esmės pakeitė parodymus ir nurodė, kad pirminiai jo parodymai nėra teisingi, nes išgauti prievarta.

181N. S. ikiteisminio tyrimo metu buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jau tada jis nepatvirtino, kad dyzelinis kuras nebuvo parduotas, nebuvo išvežtas iš Lietuvos. Atvirkščiai, iš aptarnaujančio personalo jis sužinojo, kad faktiškai dyzelinas į laivus buvo kraunamas. Teisme jis tai patvirtino.

182S. Š. teisme pakeitė parodymus ir nurodė, kad bunkeriavimas faktiškai įvyko. Ankstesni parodymai išgauti spaudimo būdu, jie neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Tai patvirtino bunkeriavimo važtaraščiai, laivo atsargų deklaracijos.

183A. Z. teisme parodė, kad jam buvo grasinama suėmimu, areštu. Tokio psichologinio spaudimo metu jis davė neteisingus parodymus.

184Reikėjo išimti iš laivo reikiamus registracijos dokumentus dėl kuro likučių, jo priėmimo bei išeikvojimo ir tik tada palyginti su asmenų parodymais. Byloje būtina remtis finansiniais buhalteriniais ir apskaitos dokumentais bei žurnalais, tačiau ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai to nepadarė, jų iš laivų nepaėmė ir neapžiūrėjo. Kitų valstybių liudytojams darytas didžiulis spaudimas. Dalis jų buvo sulaikyti, o kitiems rodė kaip pavyzdį, kas gali ir juos ištikti. Esant tokioms aplinkybėms, kitų valstybių piliečiams, laivų kapitonams ir kitiems atsakingiems asmenims, svarbiausia buvo kuo skubiau savo laivus pristatyti į nurodytus uostus. Apie jokį liudytojų patikimumą šiuo atveju negalima kalbėti.

185Liudytojas R. S. teisme nebuvo apklaustas, todėl nebuvo galima patikrinti jo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų.

186Apeliantas apeliaciniame skunde išsamiai išdėstė, daugybės liudytojų parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, kad bunkeriavimas realiai vyko, jokių pažeidimų bendrovės veikloje nenustatyta, bendrovės veikla buvo nuolat stebima ir kontroliuojama.

187Nuteistieji G. S., I. G., S. Š., G. M., pats apeliantas teisme paneigė savo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus. Parodymai taip pat išsamiai išdėstyti apeliaciniame skunde.

188Byloje yra duomenų, kad kuras buvo vežamas ir per kitas bendroves, prie kurių krantinių tuo metu stovėjo laivas ,,Banga“. Šios aplinkybės nebuvo tirtos. Be to, nebuvo ištirtos aplinkybės, kad bendrovės transportas turėjo specialius leidimus, kuriais pasinaudojus, registracija nebuvo atliekama.

189Bendrovės patikrinimo išvados rėmėsi ikiteisminio tyrimo medžiaga, kad dyzelinis kuras buvo pristatytas į Tauragę ir nebuvo supiltas į nurodytus laivus. Pagrindinis argumentas – į laivą ,,Banga“ buvo galima supilti tik atitinkamą tūrį dyzelino, todėl užsienio laivai negalėjo būti užpildyti didesniais kiekiais. Tačiau neatsižvelgta, kad laivas ,,Banga“ ne vieną kartą priplaukęs pildė, o keletą, tai užfiksuota bylos medžiagoje. Be to, patikrinimo medžiaga rėmėsi ikiteisminio tyrimo klaidinga medžiaga. Ikiteisminis tyrimas šios medžiagos išvadas nurodė kaip pagrindinį kaltės įrodymą, tačiau tai prieštarauja faktinėms bylos aplinkybėms. Jeigu remiamasi tik kuro srautais, dėl techninių kliūčių nukreiptais į Tauragę, tai tuo pačiu metu naftos produktai, iš jų ir dyzelinas, buvo gaunamas iš kitų šaltinių kitomis transporto priemonėmis. Visos šios aplinkybės nebuvo tirtos.

190Be to, bylos medžiaga nustatyta, kad už parduotą užsienio laivams kurą buvo sumokėta. Šios aplinkybės taip pat netirtos, nors visi duomenys apie sumokėjimą už kurą atsispindėjo įmonės buhalteriniuose dokumentuose, tyrėjai ir teismas šiais duomenimis disponavo. Šie duomenys nebuvo analizuojami, jais nebuvo pasiremta. Teisme padaryta visiškai priešinga išvada, paremta prielaida, kad faktiškai nebuvo sumokėta, o jeigu ir buvo, tai kuras vis tiek neišvežtas. Specialistai rėmėsi tyrėjų tarnybiniais pranešimais, kad bunkeriavimai nebuvo vykdomi ir padarytos nusikalstamos veikos. Specialistai šių pradinių ir neteisėtų pranešimų negalėjo priimti kaip aksiomos ir jais grįsti savo išvadų. Jie akivaizdžiai peržengė savo kompetencijos ribas, nesirėmė pirminiais buhalteriniais dokumentais bei duomenimis.

191Ikiteisminis tyrimas negalėjo nustatyti kai kurių svarbių aplinkybių, tačiau padarė prielaidas, kurias pateikė kaip neginčijamai nustatytas aplinkybes.

192Iš patikrinimo akto matyti, kad bendrovė, padariusi kai kurių klaidų, siekė jas ištaisyti ir visiškai atsiskaityti su valstybe, sumokėdama trūkstamą akcizą.

193Tačiau ikiteisminis tyrimas rėmėsi išgautais ir neteisingais parodymais, todėl patikrinimas, šių parodymų suklaidintas, padarė klaidingas išvadas.

194Telefoniniai pokalbiai neįrodo kaltės, juose aptariamas gamybinis procesas. Be to, byloje esančios telefoninių pokalbių išklotinės kai kur neatitinka faktinių pokalbių turinio. Teisme naujų įrodymų pateikimo teisėtumas ir leistinumas nebuvo patikrintas BPK nustatytomis normomis, todėl tie duomenys negali būti pripažinti tinkamu įrodymu.

195Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde prašė jį išteisinti ir baudžiamąją bylą dėl jo nuteisimo nutraukti arba sušvelninti paskirtą bausmę, atsižvelgus į apelianto senyvą amžių, sveikatą, į tai, kad neturi didelių santaupų.

196Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis nepagrįstas, nes teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padarė esminius BPK 20 straipsnyje, 305 straipsnio 1 dalyje numatytus pažeidimus ir tai sukliudė teismui nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą sprendimą. Teismas savo motyvus pagrindė ne visais įrodymais, neanalizavo jų visumos, nenurodė, kodėl rėmėsi kaltinančiais įrodymais, o teisinančius atmetė.

197Teismas apeliantą išteisino dėl padėjimo suklastoti dokumentą ir nuteisė už padėjimą neišvežti iš Lietuvos dyzelino nurodęs, kad veikos kvalifikavimas perteklinis, inkriminuotą veiką apima BK 200 straipsnio sudėtis. Byloje nėra objektyvių įrodymų, kad jis prasuko skaitiklių rodmenis. Nėra duomenų, kokius skaitiklius jis prasuko ir kiek iš viso jų buvo laive ,,Banga“, kaip ir kokiu būdu prasukti laivo skaitikliai, apie jų prasukimo mechanizmą, prasukimo datą, kiek prasukimas užtrukdavo. Teismas dėl skaitiklių prasukimo padarė išvadas, vadovaudamasis prielaidomis.

198Inkriminuoto nusikaltimo subjektyviosios pusės požymiui – kaltei būdinga tiesioginė tyčia. Apeliantas neturėjo tiesioginės tyčios neišvežti dyzelino iš Lietuvos. Teismas nurodė, kad nėra duomenų, kad būtų pasinaudota nusikalstamos veikos rezultatais. Tai reiškia, jog šioje byloje apeliantas neturėjo jokio suinteresuotumo ir motyvo nusikalsti.

199Inkriminuojamų veikų padarymo metu 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d., kai tanklaivis ,,Banga“ bunkeriavo laivą ,,C. B.“, apelianto laive ,,Banga“ nebuvo, jis tuo metu nedirbo. Tas dienas mechaniko darbą atliko pamaininis mechanikas J. M.. Tai patvirtina laivo jėgainės žurnalas Nr. 28, kurio 9 lapo 30 skiltyje įrašyta, kada pradėjo ir baigė darbą J. M., bei teisme apklaustas pats J. M.. Nuosprendyje šio liudytojo parodymų nėra, tai rodo teismo neobjektyvumą. Netirdamas ir neįvertindamas apeliantą teisinančių įrodymų, teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

200Teismas privalėjo remtis ne ikiteisminio tyrimo metu, bet teisme duotais apelianto ir kitų nuteistųjų parodymais. Pasielgdamas priešingai, teismas pažeidė BPK 301 straipsnio 1 dalį.

201Teismas kaltino jį padėjus suklastoti važtaraščius, bet nenurodė, kaip jis klastojo dokumentus. Mechanizmo prasukimas nėra dokumento klastojimas. Ant važtaraščių ar kitų dokumentų nėra apelianto parašo. Tai reiškia, kad jis negalėjo klastoti dokumentų.

202Byloje nėra jokių įrodymų, kad jis kartu su kitais organizuotos grupės nariais imitavo dyzelinio kuro išvežimą iš Lietuvos. Pagal pareiginius nuostatus vyr. mechanikas neatsako už krovinį, jo tūrį. Laivų bunkeriavimas į jo pareigas neįėjo. Jis tiesiogiai buvo pavaldus kapitonui, todėl negalėjo imituoti dyzelinio kuro bunkeriavimo.

203Byloje daug prieštaringų duomenų bei parodymų, kurie nepaneigti, ir nėra jokių akivaizdžių bei objektyvių duomenų, patvirtinančių apelianto galimai padarytą veiką. Visos abejonės turi būti vertinamos jo naudai.

204Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl jo nuteisimo panaikinti ir jį išteisinti.

205Nuteistasis G. S. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis neteisėtas ir nepagrįstas. Jo kaltė nepagrįsta pakankamų ir neginčijamų įrodymų visuma, tinkamu įrodymų vertinimu bei teismo išsamiu ir nešališku visų teisiškai reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Tirdamas surinktus įrodymus, teismas netinkamai juos įvertino, pažeisdamas BPK 20 straipsnio nuostatas, todėl padarė nepagrįstas ir nemotyvuotas išvadas dėl apelianto kaltės.

206Dyzelinis kuras buvo iškraunamas sandėlyje, kuris neatitiko Lietuvos Respublikos poįstatyminių aktų reikalavimų. Bendrovės ,,xxx“ akcizais apmokestinamų prekių sandėlis tanklaivyje ,,Banga“ buvo įformintas ir įregistruotas, pažeidžiant Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 270 ,,Dėl naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro talpyklose tvarkos ir naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų apskaitos taisyklių“ 15 punktą, kuriame nurodyti naftos produktų ir bioproduktų laikymo reikalavimai, kad kuro talpyklos turi būti metrologiškai patikrintos (kalibruotos), bei Valstybinės metrologijos tarnybos 1999 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 12 patvirtintų ,,Kuro talpyklose laikomų naftos produktų matavimo taisyklių“ 2 dalies 9 punktą, kad būtinos patikros su gradavimo kontrole, o talpyklų gradavimas yra patikros proceso dalis.

207Klaipėdos VMI vyr. specialistas liudytojas R. P. parodė, kad nebuvo galimybės nustatyti, koks faktiškai kuro likutis patikrinimo metu buvo sandėlyje, kadangi talpyklos nekalibruotos. Taip pat jis parodė, kad nuolatinės sandėlio kontrolės nevykdė, nes nebuvo tokio nurodymo, tik kartą per mėnesį akcizų sistemoje buvo pasižiūrima dyzelinio kuro apyvarta; buvo akcentuojami vietiniai pirkėjai, kadangi buvo galima atlikti priešpriešinius patikrinimus, tokiu būdu lengviau sukontroliuojant sandėlio veiklą.

208Specialistas V. G. atliko tik dalinį UAB ,,xxx“ ūkinės finansinės veiklos tyrimą, nes nebuvo atliktos tokios bylai reikšmingos procedūros: 1) materialinių vertybių inventorizacija, kurią būtina atlikti nustačius vagystės, piktnaudžiavimo faktus ir pan.; 2) ūkinių finansinių santykių patikrinimas Latvijos Respublikoje įregistruotų įmonių SIA ,,Evija“ ir S/A ,,K. D.“ apskaitos registruose dėl 1 945 656,5 kg dyzelinio kuro įsigijimo, atsiskaitymo ir registravimo. Dėl šios priežasties tyrimo metu realiai nenustatyta, kam ir už kokią sumą minėtos įmonės pardavė dyzelinį kurą. Taip pat netirtos aplinkybės, kokiose talpyklose ar sandėliuose buvo sandėliuojamas tariamai nustatytas perteklinis dyzelinis kuras, kokios jo apimtys ir kokia vertė.

209Nebuvo pašalinti ar kitaip išspręsti (skiriant ekspertizę) specialisto išvadoje Nr. 5-2/90 esantys prieštaravimai: nurodyta, kad iš pateiktų dokumentų nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros; kita vertus, nustatyta, kad bendrovė iš Latvijos Respublikos dviejų įmonių įsigijo

2101 945 656,5 kg dyzelino, kurio tariamas supylimas įformintas į bendrovės akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tanklaivyje ,,Banga“.

211Dėl išdėstytų argumentų darytina išvada, kad nuosprendyje nurodytos apelianto galimai padarytos nusikalstamos veikos aplinkybės nepagrįstai pripažintos įrodytomis.

212Nuteistasis G. S. apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl jo nuteisimo panaikinti ir jį išteisinti.

213Juridinio asmens UAB ,,xxx“ generalinis direktorius A. S. (A. S.) apeliaciniame skunde nurodė, kad pritaria ir palaiko inkriminuojamų veikų laikotarpiu buvusio bendrovės direktoriaus bei akcininko V. S. apeliacinio skundo argumentus ir motyvus dėl BK 200 straipsnio normos, subjektyviojo požymio – tiesioginės tyčios, organizuotos grupės, įrodymų vertinimo, todėl jų nekartoja. Apeliantas nurodė savo motyvus dėl nusikaltimo rezultato ir jo konfiskavimo, civilinio ieškinio priteisimo bei neteisingai paskirtos bausmės.

214Teismas neteisingai pritaikė BK 72 straipsnyje numatytą konfiskavimo institutą ir nepagrįstai konfiskavo 2 956 818,23 Lt kaip nusikaltimo rezultatą.

215Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme negauta jokių duomenų, kur yra neva neišvežtas kuras, dėl to nenustačius jo fizinio buvimo vietos negalima jo priskirti prie nusikaltimo rezultato. Teismas neįvertino, kad už UAB ,,xxx“ įsigytą ir laivams ,,C. H.“ bei ,,C. B.“ supiltą kurą užsienio kompanijos atliko bankinius pavedimus ir atsiskaitė, tačiau dėl šių aplinkybių teismas nepasisakė. Teismas sukūrė situaciją, kai UAB ,,xxx“ įsigyto kuro vertę – 2 956 818,23 Lt – pripažino kaip nusikaltimo rezultatą ir jį konfiskavo, tačiau šis rezultatas visiškai apmokėtas ir nuosavybės teise priklauso užsienio kompanijoms, t. y. laivų savininkams. Taigi konfiskuotas neapibrėžtas ir tyrimo metu nenustatytas objektas, kuris priklauso ne apeliantui. Užsienio laivų savininkai nėra pateikę jokių pretenzijų, nes laivai kurą gavo.

216Teismas nusikaltimo rezultatu pripažino ne tariamai neišvežtą kurą, bet jo įsigijimo vertę, tačiau pinigai gaunami iš realizavimo veiksmo, o dėl jo byloje jokių duomenų nėra. Be to, norint realizuoti tariamai neišvežtą kurą, turi būti padaryta veika pagal BK ar ATPK numatytas atsakomybės ribas, tačiau tokių duomenų byloje taip pat nėra. Dėl to galima daryti išvadą, kad ikiteisminio tyrimo metu ir teisme nenustatyta, kur kuras realizuotas, nerasti pinigai iš realizuoto kuro, nenustatytos veikos, kuriomis būtų pažeistos teisės normos dėl kuro realizavimo, laikymo, gabenimo.

217Kuras nerastas nei akciziniame sandėlyje – laive „Banga“, nei UAB „Ginara“ kuro talpyklose, nei kitose vietose. Bendras tariamai neišvežto kuro kiekis yra 1 614 000 kg

218(1 925 109 litrai), kuris pagal kaltinimą vežtas 63 kartus UAB „Ginara“ benzovežiais. Vien dėl tokio didelio kiekio darytina išvada, kad kuras buvo išgabentas iš Lietuvos oficialiuose dokumentuose fiksuotomis aplinkybėmis.

219Kita aplinkybė, įrodanti nusikaltimo rezultato konfiskavimo ydingumą, yra tai, kad pagal teorinę prielaidą, neva neišvežtas kuras galbūt realizuotas vėliau nustatytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, jie vėliau apmokestinti akcizo, PVM ir kitais mokesčiais. Ši situacija sukuria dvigubo baudžiamumo ir apmokestinimo atsiradimo sąlygas, o tai prieštarautų esminiams baudžiamosios justicijos principams.

220Dėl kratos metu bendrovės seife rastų 60 000 Lt konfiskavimo teismas vėlgi tik formaliai konstatavo šią aplinkybę neaprašydamas, kuo remdamasis bei kokius faktinius duomenis siedamas laikė, jog seife rasti pinigai yra nusikaltimo rezultatas.

221Teismas netinkamai išsprendė Klaipėdos apskrities VMI 2 440 557 Lt civilinio ieškinio klausimą. Aptardamas įrodymus teismas rėmėsi UAB ,,Ginara“ vairuotojo V. B. parodymais, kad jis neužsukęs į Klaipėdą. Tačiau remdamasis jo parodymais teismas visai nepasisakė dėl 2006 m. balandžio 12 d. ir 2006 m. gegužės 9 d. reisų, kuriuos teismas pripažino buvus. Pirmą epizodą teismas paliko, o antrą pašalino. Tokio fakto neaptarimas nuosprendyje daro civilinio ieškinio tenkinimą nepagrįstą ir neteisingą dėl apskaičiuotų mokesčių bendros sumos.

222Pripažįstant bendrovę kalta pagal BK 200 straipsnio 1 dalies dispoziciją, negalima tenkinti civilinio ieškinio, nes byloje netirta ir nesiaiškinta, kur buvo neva neišvežtas kuras ir ar jis realizuotas. Tai ypač svarbu dėl sąlygų atsirasti dvigubam baudžiamumui ir apmokestinimui, nes vėliau nustatyti fiziniai ar juridiniai asmenys, galimai realizavę neva neišvežtą kurą, buvo apmokestinti akcizo, PVM ir kitais mokesčiais bei juos sumokėjo.

223Be to, Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje V. S., I. G., G. S. ir UAB „xxx“ kaltinami pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 24 straipsnio 6 dalį ir 1992 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį dėl tų pačių atliktų veiksmų, kurie nurodyti ir inkriminuoti skundžiamame nuosprendyje. Esant šiai situacijai, atsižvelgiant į skundžiamame nuosprendyje bei kitoje byloje inkriminuotų nusikalstamų veikų saugomas vertybes, manytina, kad civilinis ieškinys turėjo būti nagrinėjamas kitoje baudžiamojoje byloje, kuri galbūt ir atskleistų tiesioginės tyčios kryptingumo elementą, tiesiogiai susijusį su civiliniame ieškinyje nurodytu dalyku – nesumokėtais mokesčiais.

224Apelianto nuomone, teismas paskyrė per griežtą bausmę. Valstybės kaltintojas siūlė bausmę – įmonės likvidavimą. Paskirdamas tokią didelę baudą, teismas netiesiogiai įgyvendins valstybės kaltintojo siūlytą bausmę, nes bendrovei sumokėjus tokio dydžio baudą ji taps nemoki, o tai reikš, kad įmonė bus priversta kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi teismo argumentas, kad paskyrus prokuroro siūlytą bausmę būtų nubaustas ne tik juridinis asmuo, bet nukentėtų ir jame dirbantys darbuotojai, taptų tik deklaratyviu teiginiu.

225Nors UAB „xxx“ moka mokesčius valstybei, sukuria bei išlaiko darbo vietas, vysto naujus projektus, tačiau pelningumo prasme įmonė nėra pelninga ir paskirta bauda yra akivaizdžiai per didelė. Teismui buvo pateikti duomenys apie bendrovės deklaruojamą ir sumokamą pelno mokesčio dydį, tačiau teismas į tai neatsižvelgė ir paskyrė neadekvačią baudą. Per laikotarpį nuo 2006 m. iki 2012 m. UAB „xxx“ sumokėjo pelno mokesčio 167 603 Lt. Taigi teismo paskirta bauda yra paskutinių dvejų metų visas pelnas. Tai sąlygoja paskirtos bausmės prieštaravimą proporcingumo ir teisingumo principams.

226Apelianto nuomone, UAB „xxx“ galbūt padaryta veika prarado pavojingumą, nes praėjo penkeri metai, per tą laikotarpį juridinis asmuo nepadarė jokios nusikalstamos veikos, sėkmingai vykdė ūkinę finansinę veiklą, valstybės ūkinės krizės metais užtikrino darbo vietas dirbantiesiems, finansinius metus baigdavo pelningai, valstybei sumokėdavo visus mokesčius. Per laikotarpį nuo 2006 m. iki 2011 m. bendrovė priskaičiavo ir sumokėjo socialinio draudimo mokesčio 601 484,92 Lt.

227Dėl išdėstytų aplinkybių paskirta bauda turėtų būti mažinama, atsižvelgiant į juridinio asmens finansinius rodiklius ir galimybę sumokėjus baudą toliau vykdyti veiklą.

228Nuteisto juridinio asmens UAB ,,xxx“ generalinis direktorius apeliaciniame skunde prašė nuosprendį panaikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį.

229Teismo posėdyje nuteistieji, jų gynėjai, nuteisto juridinio asmens atstovai prašė apeliacinius skundus tenkinti, prokuroras prašė skundus atmesti.

230Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjų, nuteistųjų G. M., V. L., S. Š., G. S., nuteisto juridinio asmens UAB ,,xxx“ atstovo apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

231Teisėjų kolegijos nuomone, V. S., I. G., G. M., V. L., S. Š., G. S., nuteisto juridinio asmens UAB ,,xxx“ kaltė padarius jiems inkriminuotas nusikalstamas veikas įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais. Teismas nešališkai išnagrinėjo bylos aplinkybes, daugumą įrodymų įvertino, nepažeidęs BPK 20 straipsnio reikalavimų bei prasmės, ir, vadovaudamasis

232BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį.

233Kita vertus, teismas be pakankamo pagrindo I. G. veiką pagal BK 300 straipsnio 3 dalį už skirtingų dokumentų suklastojimą kvalifikavo kaip tris atskiras veikas; G. M. ir V. L. veikas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį už dokumentų suklastojimą skirtingu laikotarpiu kvalifikavo kaip tris atskiras veikas kiekvienam; nepagrįstai nustatė, kad S. Š. nusikalstamą veiką darė 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d.; skirdamas bausmes nuteistiesiems, atsižvelgė ne į visas bylai reikšmingas aplinkybes; nepagrįstai konfiskavo 60 000 Lt, paimtų iš seifo, atliekant kratą UAB ,,xxx“. Dėl to nuosprendis keičiamas (( - ) straipsnio 1–4 punktai).

234Dėl įrodymų vertinimo ir kitų Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų

235Nuteistieji ir gynėjai apeliaciniuose skunduose nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimą bei nuosprendžio surašymą reglamentuojančias teisės normas, tuo padarė Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimus.

236Tokie skundų argumentai nepagrįsti.

237Teismas nuosprendyje išdėstė įrodymus, kuriais pagrindė savo išvadas, bei motyvus, kuriais vadovaudamasis atmetė kitus įrodymus, todėl BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų nepažeidė.

238Iš BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų prasmės matyti, jog teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kuriuos įvertina, vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalyje išdėstytomis taisyklėmis. Įrodymų vertinimas yra teismo teisė ir pareiga.

239Pagal BPK 20 straipsnio nuostatas įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas, padaryta ar ne nusikalstama veika, šią veiką padaręs asmuo kaltas ar ne bei dėl kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti.

240Baudžiamojo proceso įstatymas nenustato, kiek ir kokių rūšių įrodymų turi būti surinkta, kad teismas galėtų padaryti išvadą, jog yra nusikalstama veika ir tą veiką padaręs asmuo yra kaltas.

241Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatos: teisėjai įrodymus turi įvertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

242Vidinis įsitikinimas susiformuoja, teisėjams kruopščiai išnagrinėjus ir atskirai patikrinus iš kiekvieno šaltinio gautą informaciją, palyginus ją su informacija, gauta iš kitų šaltinių. Vertindamas įrodymus, teismas ne tik turi laikytis Baudžiamojo proceso kodekse nustatytų taisyklių, bet ir įsitikinti, ar įrodymai yra patikimi, ar nesuklastoti, bei nuspręsti, ar įrodymais gali būti pagrįstos išvados, ar jie turi būti atmesti. Tik teismas sprendžia, kokios aplinkybės yra reikšmingos ir kiek duomenų jam pakanka vidiniam įsitikinimui dėl visų konkrečioje byloje spręstinų klausimų (nusikaltimo sudėties, asmens kaltumo, bausmės ir kt.) suformuoti.

243Pirmosios instancijos teismas įvertino įrodymus. Įrodymai gauti teisėtais būdais, baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka. Jų patikimumas Baudžiamojo proceso kodekso nustatytomis priemonėmis patikrintas teismo proceso metu.

244Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais klausimais darymas yra priimančio baigiamąjį aktą teismo prerogatyva, todėl proceso dalyvių išsakytos nuomonės dėl įrodymų vertinimo ir išvadų padarymo teismui nėra privalomos, tačiau teismo baigiamajame akte turi būti išdėstyti įrodymų vertinimo motyvai.

245Skundžiamame nuosprendyje įrodymai įvertinti. Tai, kad teismas surinktus byloje duomenis įvertino ne taip, kaip pageidavo apeliantai, nelaikytina, jog pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles.

246Pirmosios instancijos teismas, įstatymų nustatyta tvarka šioje byloje gautus duomenis pripažinęs įrodymais bei juos įvertinęs, dauguma atvejų nepažeidė BPK 20 straipsnyje įtvirtintų įrodymų ištyrimo ir vertinimo taisyklių.

247Tiesa, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su ta įrodymų vertinimo dalimi, kad nuteistasis S. Š. nusikalstamą veiką darė 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d., taip pat su tuo, kad kratos metu iš bendrovės seifo paimti 60 000 Lt yra nusikalstamos veikos rezultatas bei konfiskuoti, dėl to keičia skundžiamą nuosprendį (konkretūs argumentai bus išdėstyti kitose šio nuosprendžio dalyse), tačiau toks teismo vertinimas nelaikomas esminiu Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimu. Nėra pagrindo naikinti teismo priimto sprendimo kaip visumos vien dėl to, jog apeliantai ir abiejų instancijų teismai skirtingai vertino kai kuriuos įrodymus.

248Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjai, nuteistasis G. M. apeliaciniuose skunduose nesutiko su tuo, kaip teismas vertino liudytojo D. B. parodymus.

249Teisėjų kolegijos nuomone, nors šis liudytojas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jo parodymais (kurie bus aptarti vėliau) teismas pagrįstai rėmėsi nuosprendyje, kadangi jie nuoseklūs, juos patvirtino ir kiti bylos proceso metu surinkti įrodymai. Teismas vertino ne kiekvieną įrodymą atskirai, bet jų visetą. Tai atitinka teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-340/2006).

250Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjai, nuteistasis G. M. ginčijo liudytojo A. Z. parodymų sąsajumą su byla teigdami, kad jie išvestiniai ir nei paneigia, nei patvirtina aplinkybę, ar kuras realiai buvo pilamas į laivą ,,C. B.“.

251Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismų praktikoje išvestiniai įrodymai yra tinkamas įrodymų šaltinis, nors jais įrodinėti sunkiau. Kita vertus, teismas tinkamai ištyrė ir įvertino ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui bei teisėjai duotus šio liudytojo parodymus, kurių esmė nesikeitė (t. 13, b. l. 18–20, 23–25) ir kurie nelaikytini išvestiniais.

252Nuteistojo I. G. gynėjo apeliaciniame skunde minimas liudytojas M. M., ankstesnis laivo ,,C. B.“ kapitonas, iš tiesų nebuvo apklaustas, kadangi miręs.

253Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjai, nuteistasis V. L. apeliaciniuose skunduose nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu apklausiamiems asmenims buvo daromas tiesioginis bei netiesioginis psichologinis spaudimas duoti pareigūnams naudingus parodymus, kai kurios apklausos vyko nedalyvaujant gynėjams ir vertėjams.

254Tokie skundų argumentai nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas rėmėsi protokolais, kai įtariamieji (D. B., A. Z. ir kt.) buvo apklausiami, reikiamais atvejais dalyvaujant gynėjams bei vertėjams, ir niekas nepadarė pastabų apklausų protokoluose dėl apklausų ydingumo. Be to, niekas, taip pat ir gynėjai, nepasinaudojo procesine teise apskųsti tariamai neteisėtus pareigūnų veiksmus. Tai rodo tokio apeliacinių skundų argumento deklaratyvumą.

255Kita vertus, neįtikinamas skundų argumentas, kad kitų valstybių piliečiai, laivų kapitonai, turintys didžiulę patirtį, davė teisybės neatitinkančius parodymus, išsigandę pareigūnų psichologinio spaudimo. Teisėjų kolegija tokį argumentą vertina kaip pasirinktą gynybos taktiką.

256Teismas nurodė, kodėl rėmėsi pakeitusių parodymus asmenų ikiteisminio tyrimo metu, o ne teisme duotais parodymais. Taigi nepagrįstas nuteistojo I. G. gynėjo apeliacinio skundo motyvas, kad teismas pažeidė Konvencijos 6 straipsnio 2 dalį, BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 30 d. nutarimo Nr. 40 3.1.8 punkto rekomendacijų. Beje, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimai nėra teisės šaltinis, kuriuo teismai gali vadovautis.

257Galima sutikti su nuteistojo I. G. gynėjo apeliacinio skundo teiginiu, kad dyzelinį kurą vežusių vairuotojų K. A. ir V. B. detalioms apklausoms buvo iš anksto rengiamasi, kadangi analizuoti sunkvežimių kelionės lapai, tachografo parodymai. Kita vertus, tai nereiškia, kad liudytojai davė protokoluose išdėstytus parodymus, įtikinti pareigūnų, kokius parodymus jie turi duoti. Tai tėra niekuo nepagrįsta apelianto prielaida, juo labiau kad liudytojų parodymai sutapo su pirminiais nuteistojo G. S. parodymais, skundžiamame nuosprendyje aptartais rašytiniais įrodymais. Liudytojo K. A. ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų paneigimas teisme argumentuojant, kad jie duoti dėl pareigūnų spaudimo sulaikius, neįtikinamas, nes tarp liudytojo trijų apklausų buvo labai dideli laiko tarpai, o jis pats teigė buvęs sulaikytas tik dviem paroms. Kita vertus, vairuotojų apklausose nurodytų aplinkybių esmę patvirtina jų telefoninių pokalbių su I. G. suvestinių duomenys.

258Nuteistojo I. G. gynėjas, nuteistasis G. M. apeliaciniuose skunduose nurodė teismą nesiaiškinus, kur laivai plaukė, kokius dokumentus pateikė kituose uostuose, kaip užpildyti tų laivų žurnalai ir pan.

259Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šių aplinkybių nesiaiškinimas ir neaptarimas skundžiamame nuosprendyje nėra Baudžiamojo proceso kodekso nuostatų pažeidimas, nes bylai reikšmingos aplinkybės dėl neišvežto kuro nustatytos, remiantis kitais nuosprendyje aptartais įrodymais.

260Nepagrįstas nuteistojo V. L. apeliacinio skundo argumentas, kad liudytojas R. S. teisme nebuvo apklaustas, todėl nebuvo galima patikrinti jo ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų.

261Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad šis liudytojas pirmosios instancijos teisme apklaustas (t. 27, b. l. 42–45). Teisme jam pakeitus parodymus, įstatymo nustatyta tvarka ištirti ikiteisminio tyrimo metu duoti šio liudytojo parodymai.

262Iš esmės nepagrįstas nuteistojo V. L. apeliacinio skundo argumentas, kad byloje esančios telefoninių pokalbių suvestinės kai kur neatitinka faktinių pokalbių turinio.

263Perdavus bylą į teismą, taip iš tiesų buvo. Apklausus liudytoją K. G. paaiškėjo, kad neatitikimas atsirado todėl, jog pokalbių suvestinėse iššifruoti visi klausyti telefoniniai pokalbiai, o į CD įrašyti tik bylai reikšmingi pokalbiai. Teismas priėmė nutartį, kad telefoninių pokalbių įrašai būtų susisteminti bei suderinti su protokolu dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo (t. 28, b. l. 2). Įvykdžius nutartį, teismui buvo pateikti trys nauji bylos tomai (28–30) tinkamai susistemintų ir suderintų su minėtu protokolu pokalbių suvestinių.

264Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde iš esmės pagrįstai nurodė, kad nuosprendyje neišdėstyti jį teisinantys liudytojo J. M. parodymai, iš kurių matyti, kad, bunkeriuojant laivą ,,C. B.“, apeliantas laive nedirbo.

265Tiesa, šį skundo argumentą teisėjų kolegija pripažįsta su išlyga, nes liudytojo J. M. parodymai susiję tik su dviem nusikalstamos veikos epizodais.

266Dėl didelės bylos apimties teisėjų kolegija to nevertina kaip teismo neobjektyvumo ar BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų esminio pažeidimo. Kita vertus, liudytojo J. M. įvardytą aplinkybę teismas atmetė, pasirėmęs kitais įrodymais. Teisėjų kolegija šiame nuosprendyje jau konstatavo iš dalies nesutinkanti, kaip teismas įvertino nurodytą aplinkybę. Dėl to bus išsamiau pasisakyta, aptariant įrodymus dėl S. Š. kaltės.

267Nepagrįstas nuteistojo G. S. apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nepašalino prieštaravimų specialisto išvadoje Nr. 5-2/90, ir toks pažeidimas sukliudė teismui išsamiai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą sprendimą.

268Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad aptariamu laikotarpiu UAB ,,xxx“ iš Latvijos firmų įsigijo kaltinime nurodytą dyzeliną, tačiau jis nepateko į bendrovės akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tanklaivyje ,,Banga“. Tai atsispindi minėtoje specialisto išvadoje ir skundžiamame teismo nuosprendyje.

269Kita vertus, ši specialisto išvada panaudota ne tik nagrinėjamoje, bet ir kitoje baudžiamojoje byloje, nagrinėtoje Klaipėdos apygardos teisme. Specialisto išvados formuluotė ,,Tyrimo metu iš pateiktų dokumentų nebuvo galima iš dalies nustatyti bendrovės ,,xxx“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ...“ susijusi su apgaulingu apskaitos tvarkymu. Pastarasis kaltinimas V. S. ir UAB ,,xxx“ nėra nagrinėjamos bylos dalykas, todėl šios formuluotės teisėjų kolegija neanalizuoja konstatuodama, kad jos pagrįstumas gali būti įvertintas, tik sprendžiant, ar yra asmenų kaltė dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo.

270Su aplinkybe, kad yra kelios baudžiamosios bylos, kuriose dalis kaltinamųjų yra tie patys asmenys, susijęs nuteistojo V. L. apeliacinio skundo teiginys, kad nagrinėjamoje byloje nėra formaliai tinkamo dokumento pradėti ikiteisminį tyrimą, nes nėra jokio bylos išskyrimo.

271Toks apelianto teiginys nepagrįstas.

272Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas, kuriame kaip galimi įtariamieji nurodyti V. S., I. G., I. A. (I. A.), G. S., K. O. ir G. B., pradėtas 2006 m. rugsėjo 20 d. (t. 1, b. l. 30–31). Dėl dalies įtariamųjų baigus tyrimą, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus prokuroras 2008 m. balandžio 8 d. nutarimu atskyrė ikiteisminius tyrimus (t. 1, b. l. 1–2).

273Taigi buvo teisinis pagrindas pradėti nagrinėjamą bylą. Tai, kad iš pagrindinio ikiteisminio tyrimo buvo atskirtas ne tik šis, bet ir daugiau ikiteisminių tyrimų, rodo teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys: byla dėl K. O. ir dar dviejų asmenų Kauno apygardos teisme išnagrinėta 2009 m. spalio 21 d.; bylos dėl laivo ,,C. B.“ kapitono A. Z. ir laivo ,,C. H.“ kapitono N. S. Klaipėdos miesto apylinkės teisme išnagrinėtos atitinkamai 2007 m. sausio 22 d. ir 2007 m. kovo 8 d.; byla dėl I. A. bei kitų asmenų nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme.

274Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde nurodė nepanaikintą prieštaravimą tarp jam ir V. S. pareikštų kaltinimų: apeliantas nuteistas dėl visų veikų, kuriomis apkaltintas ir V. S., tačiau jam pareikštame kaltinime nurodyta mažesnė apimtis.

275Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio prieštaravimo. Kiekvienas nuteistasis pripažintas kaltu dėl tos veikos, kurią padarė: V. S. kaip UAB ,,xxx“ direktorius nuteistas dėl visų šešių neįvykusių bunkeriavimų, o V. L. kaip tanklaivio ,,Banga“ kapitono padėjėjas – dėl trijų, kadangi kitais trimis atvejais laive dirbo ne jis, bet kitas kapitono padėjėjas.

276Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas pažeidė BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatas, nes rėmėsi ne teisme, bet ikiteisminio tyrimo metu duotais nuteistųjų parodymais.

277Toks skundo argumentas nepagrįstas.

278BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, kad byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai. Būtent tai ir buvo padaryta. Teismas nurodė, kodėl atmetė teisme duotus nuteistųjų parodymus ir kokie įrodymai patikrinti jų pirminiais parodymais. Pirminiai parodymai buvo perskaityti, t. y. ištirti, teisiamajame posėdyje, todėl įstatymas nepažeistas.

279Teisėjų kolegija vertina kaip deklaratyvų nuteistojo S. Š. apeliacinio skundo teiginį, kad byloje pakankamai prieštaringų duomenų ir prieštaringų parodymų, kurie nepaneigti. Nuteistasis nesukonkretino šios apeliacinio skundo dalies, todėl teisėjų kolegija neturi galimybės dėl to išsamiau pasisakyti.

280Dėl išdėstytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjant bylą nepadaryta esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, dėl kurių turėtų būti naikinamas skundžiamas nuosprendis.

281Dėl V. S. kaltės, padarius BK 24 straipsnio 4 dalyje

282ir 200 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką

283Nuteistasis V. S. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo kaltė įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais.

284Muitinės eksporto procedūrą reglamentuoja Europos Bendrijos muitinės kodeksas, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymas, kiti Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai, sukonkretinantys minėtų įstatymų įgyvendinimo tvarką.

285Priešingai, nei apeliaciniame skunde nurodė nuteistojo gynėjas, aptariamo straipsnio dispozicija nėra blanketinė, ji nereikalauja įvardinti, kokius teisės aktus kaltininkas pažeidė. Tai akivaizdžiai matyti, Baudžiamojo kodekso nagrinėjamo straipsnio dispoziciją lyginant, pvz. su BK 1992 straipsnio dispozicija, kuri tiesiogiai nukreipia į nustatytą tvarką, t. y. teisės aktus. Taigi nepagrįstas nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas nenurodė, kokius norminius aktus pažeidė ir kokių reikalavimų V. S. nesilaikė. Nagrinėjamo straipsnio esmė – neteisėtas neišvežimas per valstybės sieną atitinkamos vertės prekių ar produkcijos, kurios pagal tranzito arba eksporto dokumentus turėjo būti išvežtos iš Lietuvos. Eksporto dokumentai – konkrečios eksporto deklaracijos nuosprendyje nurodyti.

286Gynėjas savo skunde svarstė apie ,,išvežimo pareigos“ atsiradimo laiką, rėmėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 78.

287Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nusikaltimas laikomas baigtu, kai eksporto deklaracija pateikiama muitinės įstaigos pareigūnams, kurie patvirtina baigtą eksporto procedūrą. Netikslinga aptarinėti 72 valandų laikotarpį tarp deklaracijos pateikimo ir prekių išvežimo, kadangi dyzelinas į laivus nebuvo bunkeriuojamas, todėl fiziškai negalėjo būti išvežtas.

288Apeliantas skunde nepagrįstai nurodė, kad V. S. negali būti šio nusikaltimo subjektas, nes minėtame Vyriausybės nutarime nurodyta, kad pareiga išvežti atsiranda užsienio laivo kapitonui.

289Nagrinėjamu atveju nei laivo ,,C. B.“ kapitonas A. Z., nei laivo ,,C. H.“ kapitonas N. S. negalėjo išvežti to, ko realiai neturėjo. Priešingai, UAB ,,xxx“ direktorius V. S. (ir kiti už šią veiką nuteisti asmenys) turėjo tokią pareigą, nes jis vadovavo bendrovei, kuri turėjo nustatyta tvarka išduotą licenciją verstis prekyba nefasuotu skystuoju kuru, dyzelinu, kitais gazoliais, tiekiamais kaip kuro atsargos laivams; VMI išduotą leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tanklaivyje ,,Banga“, kuriame turėjo būti laikomas laivams skirtas dyzelinas; patį tanklaivį bendrovė nuomojo iš UAB ,,Salarijus“. Po dyzelinio kuro realaus bunkeriavimo į laivą būtent šios bendrovės atsakingas darbuotojas turėjo pateikti muitinės įstaigai eksporto deklaraciją, patvirtinančią, kad dyzelinis kuras išvežtas iš Lietuvos.

290Be to, gynėjo apeliaciniame skunde išdėstytą versiją apeliacinės instancijos teisme paneigė liudytojas N. S., buvęs laivo ,,C. H.“ kapitonas. Jis paaiškino, kad laivui, išskyrus tanklaivį, degalai nėra krovinys. Pagal tarptautinę konvenciją niekas laivo iš uosto neišleis su kuru kaip preke, nes laivas kurą ima tik savo poreikiams, vienam reisui.

291Apeliantas abejojo, ar eksporto deklaracija gali būti ir BK 200 straipsnio, ir

292BK 300 straipsnio dispozicijų dalykas.

293Teisėjų kolegijos nuomone, veikos kvalifikavimas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius galimas, kadangi eksporto deklaracijos pateikimas yra būtinas prekėms išvežti, šio nusikaltimo pagrindinis objektas yra prekių pagal tranzito ar eksporto dokumentus išvežimo iš Lietuvos tvarka, tačiau neteisėtas prekių neišvežimas neapima eksporto deklaracijos suklastojimo, kurio objektu laikytinas dokumento teisinės apyvartos funkcionalumas ir patikimumas. Taigi abiejų nusikaltimų sudėtys skiriasi tiek pagal objektą, tiek pagal dalyką (atitinkamai prekės ir produkcija bei dokumentai).

294Apeliantas teisus, kad neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas galimas tik esant tiesioginei tyčiai, t. y. kaltininkui suvokiant, kad neteisėtai neišveža iš Lietuvos prekių ar produkcijos, kurios turi būti išvežtos, ir norint taip veikti.

295Nuteistasis V. S. būtent taip ir elgėsi. Šiuo atveju motyvas ir tikslas, kodėl jis taip darė, veikos kvalifikavimui neturi reikšmės, nors iš bylos medžiagos akivaizdus savanaudiškumas bei noras pasipelnyti, realizavus laivams skirtą dyzeliną Lietuvoje.

296Skundo argumentas, kad kitoje nagrinėjamoje byloje dėl analogiškų veiksmų nurodytas kitoks tyčios kryptingumas, neaktualus, nes Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 3 d. baudžiamąją bylą, kaltinant V. S., I. G., G. S. ir UAB ,,xxx“, nutraukė.

297Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad V. S. veiksmuose teismas klaidingai nustatė organizatoriaus vaidmenį, o kitų nuteistųjų veikų nevertino, taikant BK 24 straipsnį, be to, neindividualizavo nuteistųjų veiksmų bendrininkavimo prasme.

298Iš skundžiamo nuosprendžio 52 lapo (t. 33, b. l. 182) matyti, kad teismas, konstatavęs, jog grupėje kiekvienas asmuo turėjo savo vaidmenį ir be vienas kito negalėjo padaryti veikos bei pasiekti galutinio rezultato, nurodė kiekvieno bendrininko vaidmenį. Iš nuteistųjų atliktų veiksmų aprašymo akivaizdu, kad visi, išskyrus V. S., neteisėtai neišvežant prekių buvo vykdytojai. Dėl nuosprendžio surašymo ekonominio tikslingumo teisėjų kolegija nekartoja to, ką nurodė teismas, nes skundžiamame nuosprendyje tai labai aiškiai išdėstyta. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, kvalifikuojant vykdytojo veiksmus, nereikalinga nuoroda į BK 24 straipsnio 3 dalį, todėl teismas pagrįstai nurodė tik V. S. BK 24 straipsnio 4 dalį, nes jis buvo organizatorius.

299V. S. kitoks vaidmuo, nei kitų nuteistųjų, matyti ne tik iš bendrininkų pirminių parodymų, kuriais pagrįstas skundžiamas nuosprendis (jis įkalbėjo D. B. padėti įforminti fiktyvų dyzelino išvežimą iš Lietuvos, o G. S. pirkti iš jo dyzeliną, juos suinteresuodamas turtinės naudos gavimu), bet ir iš skundžiamame nuosprendyje išanalizuotų telefoninių pokalbių suvestinių (jis davė nurodymus I. G., kaip elgtis vežant dyzeliną iš Latvijos, kada jį vežti, vežimą derino su laivų ,,C. B.“ ir ,,C. H.“ atplaukimo laiku). Taigi V. S. subūrė organizuotą grupę ir jai vadovavo.

300Buvus organizuotą, o ne paprastą bendrininkų grupę rodo kaltininkų išankstinis susitarimas nusikalstamai veikti, numatytas nusikaltimų padarymo mechanizmas, kiekvienam nurodytos užduotys, jų skirtingi atlikti vaidmenys. Toks išankstinis susitarimas bendrai nusikalstamai veikai suformavo tarp bendrininkų tvirtus ryšius, kurie tęsėsi gana ilgą laiką.

301Apeliantas skunde teigė, kad aprašydamas įrodymus teismas visiškai nepasisakė dėl duomenų, kuriuos pateikė nuteistųjų gynėjai baigiamųjų pasisakymų metu; nebuvo tikrinama, ar buvo dyzelis UAB „Ginara“ priklausančiuose sunkvežimiuose, laivuose „C. H.“ bei „C. B.“ jiems išvykstant; priešingai, laive „Banga“ esantį akcizinį sandėlį Klaipėdos apskrities VMI nuolat tikrino, rašė faktinių patikrinimų aktus; nėra jokių duomenų, kur dyzelis buvo, nes, realizavus operatyvinį tyrimą, jis nerastas.

302Su tokiais apeliacinio skundo argumentais negalima sutikti.

303Pirmiausia, apeliantas kaip profesionalus gynėjas neabejotinai žino, kad pagal

304BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje, o tai reiškia įrodymų tyrimo stadijoje. Vadinasi, nuteistųjų gynėjai įrodymus turėjo pateikti ne baigiamųjų pasisakymų metu, o anksčiau.

305Kita vertus, sakydami baigiamąsias kalbas, gynėjai nepateikė nieko esmingai naujo, kas dar nebuvo žinoma teismui ir buvo nustatyta iš turimų įrodymų šaltinių. Tokie šaltiniai – tai jau minėti liudytojų, UAB ,,Ginara“ vairuotojų K. A. ir V. B., UAB ,,A. M.“ vadybininko D. B., laivo ,,C. B.“ kapitono A. Z., pačių nuteistųjų G. S., V. L., S. Š. pirminiai parodymai, kurie įvertinti skundžiamame nuosprendyje bei ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje; skundžiamame nuosprendyje aptarti G. S. užrašai apie iš V. S. įsigytą laivams skirtą dyzelinį kurą, AB Klaipėdos laivų remonto transporto registracijos žurnalai, protokolas dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo, MRT pokalbių suvestinės.

306Teismas nuosprendyje įvertino, pasirėmęs liudytojų – VMI ir muitinės pareigūnų – parodymais, kad laive „Banga“ esantį akcizinį sandėlį Klaipėdos apskrities VMI tikrino ir rašė faktinių patikrinimų aktus formaliai pagal nuteistųjų pateikiamų dokumentų duomenis, o ne matuodami faktišką kuro kiekį laive.

307Teisėjų kolegija aptariamų asmenų parodymų nekartoja, nes jie išsamiai išdėstyti skundžiamame nuosprendyje.

308Nepagrįstas gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad tokiu atveju teismas turėjo vadovautis in dubio pro reo teisės principu.

309Šis principas, reiškiantis, kad kiekviena abejonė ar netikslumas turi būti aiškinami kaltininko naudai, gali būti taikomas tik tada, kai išnaudotos visos priemonės ir tos abejonės ar netikslumai negali būti pašalinti. Šiuo konkrečiu atveju valstybės institucijų pareigūnų darbo trūkumą, atsiradusį dėl liudytojo R. P. teisme nurodytų priežasčių, kompensavo skundžiamame bei šiame nuosprendžiuose aptarti kiti įrodymai, todėl abejonių dėl nuteistųjų kaltės neliko. Kita vertus, gynėjo iškeltų abejonių nebūtų, jeigu patys nuteistieji būtų teisingai pildę dyzelinio kuro apskaitos dokumentus.

310Nors dyzelinis kuras nebuvo rastas, jo neišvežimas įrodytas bei įvertintas kituose byloje esančiuose teismo procesiniuose dokumentuose. Tai matyti iš jau minėtų Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 22 d. ir 2007 m. kovo 8 d. teismo baudžiamųjų įsakymų, kuriais pripažinti kalti laivų ,,C. B.“ ir ,,C. H.“ kapitonai A. Z. bei N. S. (t. 13, b. l. 47–50, 2–6). Teismų informacinėje sistemoje LITEKO taip pat prieinami duomenys dėl K. O., K. K. ir R. Ž. nuteisimo, Kauno apygardos teisme 2009 m. spalio 21 d. priėmus baudžiamąjį įsakymą dėl laivams skirto dyzelinio kuro įsigijimo iš G. S..

311Nepagrįsta gynėjo skunde išdėstyta abejonė dėl AB ,,Klaipėdos laivų remontas“ transporto registracijos žurnalų duomenų patikimumo. Nors teisme apklaustų apsaugos darbuotojų parodymų detalės skyrėsi, jų esmė vienoda, sutampanti su transporto registracijos žurnalų duomenimis: byloje aktualiais laikotarpiais UAB ,,Ginara“ vairuotojai K. A. ir V. B. į įmonės teritoriją nebuvo įvažiavę.

312Gynėjo nuoroda, susijusi su laivu ,,Dimas“, priešingai, nei vertino gynėjas, rodo, kad, paaiškėjus įtariamuosius (kaltinamuosius) teisinantiems įrodymams, įtarimo (kaltinimo) apimtis sumažinta. Tai papildomas argumentas teiginiui, kad ikiteisminis tyrimas šioje byloje atliktas objektyviai.

313Gynėjas apeliaciniame skunde teigė, kad už laivams ,,C. B.“ ir ,,C. H.“ bunkeriuotą kurą buvo sumokėta, užsienio kompanijos dėl to neturėjo pretenzijų, o taip negalėtų būti, jei kuras nebūtų pristatytas laivams.

314Toks gynėjo skundo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas, nes jį paneigia objektyvūs duomenys.

315Pirmiausia, skundžiamame nuosprendyje aptarti ir įvertinti liudytojų D. B., A. Z., K. A., V. B., nuteistųjų V. L., S. Š., G. S. pirminiai parodymai bei jų patikimumas, rašytiniai įrodymai, iš jų MRT pokalbių išklotinės, kad kuras nurodytiems laivams nebuvo bunkeriuotas, jis vežtas į UAB ,,Ginara“.

316Šiame nuosprendyje jau minėta, kad dėl neišvežto kuro realizavimo kitoje byloje pripažinti kaltais trys asmenys.

317Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tas MRT pokalbių išklotines, iš kurių matyti, kad pinigus už tariamą bunkeriavimą mokėjo ne laivų kompanijos, bet UAB ,,Baltijos bunkeriavimo agentūra“ per kitas įmones (t. 29, b. l. 23–25, 61, 64–66).

318Teisėjų kolegija neanalizuoja MRT pokalbių, susijusių su pinigų pervedimu į užsienio lengvatinio apmokestinimo teritorijose įregistruotas kompanijas, kurios darydavo mokestinius pavedimus už tariamą bunkeriavimą, nes byla nagrinėjama dėl tų nuteistųjų ir dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje.

319Iš pagrindinio ikiteisminio tyrimo buvo išskirtas ikiteisminis tyrimas dėl I. G., I. A. ir V. S. nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.

320Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje V. S. pagrįstai pripažino kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 4 dalyje ir 200 straipsnio 1 dalyje.

321Dėl I. G. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje

322numatytą veiką

323Nuteistasis I. G. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo kaltė įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais, kurie čia nurodomi tik tiek, kiek reikia atsakyti į apeliacinį skundą.

324Nuteistojo I. G. gynėjas savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų, kurie nurodyti V. S. gynėjo apeliaciniame skunde. Teisėjų kolegija juos šiame nuosprendyje jau aptarė, todėl nekartoja. Tai argumentai dėl Baudžiamojo proceso kodekso esminių pažeidimų, liudytojų D. B., A. Z., K. A., V. B. parodymų patikimumo bei esmės, in dubio pro reo teisės principo taikymo, neišvežto kuro neradimo Lietuvoje ir kt.

325Nepagrįstas gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad, atitinkamų institucijų (VMI, muitinės) pareigūnams realiai netikrinant išplaukiančių laivų kuro atsargų, eksporto deklaracijoje nurodyti duomenys turėtų būti vertinami kaip oficialūs ir nenuginčijami.

326Abiejų instancijų teismuose arba tik pirmosios instancijos teisme apklausti liudytojai

327A. P., D. I., R. T., D. G., B. N. parodė, kad duomenis apie laivų kuro atsargas tikrindavo tik pagal dokumentus (prie bendros deklaracijos pridėtus važtaraščius, eksporto deklaracijas), nes tai labai sudėtinga ir darbo bei laiko sąnaudų prasme imli procedūra, todėl, nesant atskiro nurodymo, ši procedūra nebuvo atliekama.

328Taigi liudytojų D. N., R. P. priešingi parodymai teisme, kad kuro kiekį laive tikrindavo metrolazde, yra akivaizdžiai neteisingi ir atmetami.

329Esant tokiai situacijai, kai dauguma pareigūnų pripažino tikrinę tik dokumentus, o skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti įrodymai paneigia nuteistųjų parodymus apie dyzelinio kuro bunkeriavimą į laivus ,,C. B.“ ir ,,C. H.“, eksporto deklaracijose nurodyti duomenys negali būti vertinami kaip oficialūs ir nenuginčijami, nors tos eksporto deklaracijos ir nepaskelbtos negaliojančiomis.

330Dėl šios priežasties atmetami kaip įrodymas gynėjo apeliaciniame skunde minimo Klaipėdos apskrities VMI 2006 m. rugsėjo 14 d. atlikto operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. C1-101-4 duomenys (t. 25, b. l. 110–112), kadangi jie ne tik neatitinka, bet prieštarauja nuosprendžiuose aptartam įrodymų visetui.

331Iš to daroma išvada, kad tanklaivio ,,Banga“ ir bunkeriuojamų laivų talpose esančio kuro kiekio realus netikrinimas nepaneigia nuteistųjų kaltės dėl neteisėto kuro neišvežimo iš Lietuvos, nes ją įrodo kiti nuosprendžiuose aptarti įrodymai.

332Nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo argumentai dėl AB Klaipėdos laivų remonto transporto registracijos žurnalų pildymo tvarkos atmetami kaip deklaratyvūs. Gynėjo pasvarstymai, jog neaišku, kas tą tvarką nustatė, kokiu įstatymu ji buvo paskelbta ir pan., neturi ryšio su minėtų žurnalų, kaip į įmonės teritoriją įvažiuojančių transporto priemonių apskaitos dokumento, esme. Padarytam nusikaltimui pagrįsti visiškai nereikšmingi atsakymai į gynėjo keliamus klausimus. Liudytojai O. T., J. G., O. N. ir N. D. (N. D.) nuosekliai bei vienodai pirmosios instancijos teisme paaiškino automobilių įvažiavimo į įmonės teritoriją ir žurnalų pildymo tvarką. Galima daryti prielaidą, kad vieno ar kito automobilio įvažiavimas galėjo būti neįregistruotas, tačiau neįtikėtina, kad apsaugos darbuotojai ,,pražiūrėjo“ beveik visus (su dviem išimtimis) UAB ,,Ginara“ automobilius.

333Priešingai, jau ne kartą minėtos ir skundžiamame nuosprendyje aptartos MRT pokalbių bei SMS žinučių suvestinės, sudarančios beveik tris bylos tomus (t. 28–30) bei esančios protokolo dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo priedais, taip pat nuteistojo G. S., liudytojų K. A., V. B. pirminiai parodymai įrodo, kad UAB ,,Ginara“ automobiliai nevykdavo į AB Klaipėdos laivų remontas.

334Gynėjo skunde minimas liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu (t. 26, b. l. 56–58) parodė, kad į UAB ,,Faktor“, ,,Regusa“, ,,Albara“ degalines UAB ,,Ginara“ transportas pristatydavo tik 2–3 kub. m bendrovės apskaitoje buvusio dyzelino, nors iš vairuotojų žinojo, kad cisternose jo būdavo kur kas daugiau. Liudytojas žinojo, kad neapskaitytas dyzelinas priklausė ne bendrovei, ir suprato jį priklausius G. S. asmeniškai. Liudytojas nieko nežinojo apie G. S. ryšius bei veiklą su UAB ,,xxx“.

335Tiesa, pirmosios instancijos teisme šis liudytojas savo parodymus priderino prie nuteistųjų G. S. ir I. G., liudytojų K. A. ir V. B. parodymų, kad, dėl blogo oro ar techninių kliūčių uostui negalint priimti dyzelinio kuro, kurį vežė UAB ,,Ginara“ vairuotojai, benzovežiai grįždavo į bendrovę.

336Tokį nemotyvuotą parodymų pakeitimą teisėjų kolegija vertina kaip norą padėti G. S. ir į jį neatsižvelgia, juo labiau kad tokius parodymus paneigia skundžiamame nuosprendyje išdėstyti protokolo dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo duomenys.

337Apeliantas kritikuoja protokolo dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo kaip įrodymų šaltinio turinį, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad protokolo priedų, t. y. MRT pokalbių suvestinių, objektyvūs duomenys, yra įrodymų viseto dalis. Juos vertindama su kitais įrodymais, teisėjų kolegija daro išvadą, kad minimas protokolas su priedais yra tinkamas įrodymų šaltinis nuteistųjų, iš jų ir I. G., kaltei įrodyti.

338Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje aptarė ryšį tarp nuteistųjų MRT pokalbių ir daromo nusikaltimo, todėl to teisėjų kolegija nekartoja.

339Atsakydama į gynėjo skundo argumentą, kad teismas nenurodė, kokie konkrečiai pokalbiai leidžia tvirtinti apie I. G. padarytos veikos reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija šį trūkumą ištaiso atkreipdama dėmesį, kad, žinant nusikaltimo padarymo aplinkybes, ypač reikšmingi bylai pokalbiai tarp I. G. ir įvairių asmenų, vykę tariamo bunkeriavimo išvakarėse arba įvykio dieną.

3402006 m. balandžio 5 d., kai tariamai buvo bunkeriuojamas laivas ,,C. B.“, I. G. prašo laive ,,C. B.“ esančio vyro, kad (kažkas) po penkių minučių paliestų galiukus (žarnos) ir grąžintų ,,Bangai“. Iš tanklaivyje ,,Banga“ esančio asmens Henriko (G. M.) ir I. G. po valandos vykusio pokalbio akivaizdu, kad kalbama apie skysčių skaitiklių prasukimą. Tai įrodo buvus fiktyvų bunkeriavimą (t. 28, b. l. 112).

341Beje, šis pokalbis reikšmingas ir tuo, kad patvirtina kito nuteistojo S. Š. parodymus, jog tą dieną tanklaivyje mechaniku dirbo ne jis, bet J. M.).

3422006 m. balandžio 26 d., t. y. kito byloje aktualaus tariamo bunkeriavimo išvakarėse,

343I. G. skambina A. Č. ir aptaria rytdienos ,,darbą“ (kuro kiekį, laiką). Šio pokalbio metu pašnekovas I. G. pasako, kad su kapitonu viskas išspręsta (t. 28, b. l. 129). Pastarąją aplinkybę A. Č. I. G. patvirtina ir kitos dienos pokalbyje, įvardindamas laivo kapitoną J. S. (t. 28, b. l. 130).

344Iš bylos medžiagos žinoma, kad 2006 m. balandžio 27 d. buvo tariamai bunkeriuojamas laivas ,,C. H.“, kurio kapitonas J. V..

3452006 m. balandžio 27 d. pokalbiai tarp I. G. ir tanklaivio ,,Banga“ bei J. S. atspindi laivo ,,C. H.“ tariamą bunkeriavimą, prisidengimą tuo, kad prieš tai kuras buvo išduotas laivui ,,O. W.“, bet liko nesutvarkyti dokumentai (su tanklaivyje ,,Banga“ esančiu Henriku aiškinasi, kokį važtaraščio numerį rašyti), I. G. prašo laivo ,,C. H.“ kapitono, kad kas nors ,,paimtų popieriukus, suštampuotų ir atiduotų atgal“ (t. 28, b. l. 131–133).

3462006 m. birželio 16 d. pokalbiai tarp I. G. ir tanklaivio ,,Banga“ bei V. S. atspindi tariamą laivo ,,C. B.“ bunkeriavimą (aptariamas kuro kiekis, pasirenkamas dokumento numeris, iš tanklaivio ,,Banga“ prašo I. G. leisti užrašyti ankstesnį bunkeriavimo laiką). V. S. pataria I. G. pareiškime bunkeriuoti nurodyti ne 385 (tonas), bet 400, nes ,,385 kažkaip nerimtai“, o, esant tokiam dideliam kiekiui, ,,20 šen-ten, tai niekis“. Iš tanklaivio ,,Banga“ prašo ,,ilgai netempti“, nes ,,ten labai ilgai sukti“, ir po 27 minučių I. G. duoda nurodymą: ,,Sukite“. V. S. iš tanklaivio informuoja, kad reikės sukti (skaitiklius) penkias valandas, kadangi labai didelis kiekis. V. S. nurodo I. G., kad tanklaivyje nesupainiotų skaičių, nes ,,jeigu skaičius sumaišys, bus blogai pas mus“, ir I. G. dėl to įspėja ,,Bangą“ (t. 28, b. l. 198–200; t. 29, b. l. 1–4).

347Bylos duomenys įrodo, kad tą dieną į laivą ,,C. B.“ tariamai bunkeriuota 382 t kuro.

348Beje, 2006 m. birželio 16 d. pokalbiai tarp I. G., V. S. ir tanklaivio ,,Banga“ taip pat įrodo, kad tą dieną tanklaivyje mechaniku dirbo ne S. Š., bet J. M.

349Tą pačią dieną I. G. tariasi su K. A. susitikti ir ,,sustoti, kur visada“ (t. 28, b. l. 200).

350Iš bylos duomenų žinoma, kad UAB ,,Ginara“ vairuotojai susitikdavo su I. G. ar kitu asmeniu sutartoje vietoje, gaudavo dokumentą, kad tanklaivis ,,Banga“ negali priimti kuro, ir vairuotojai jį veždavo į UAB ,,Ginara“.

3512006 m. liepos 12 d. I. G. su A. Č. vėl aptaria kitos dienos tariamą bunkeriavimą, numatoma apie 200 tonų. A. Č. žada pasakyti laivo kapitonui, kad bunkeriavimo laikas perkeliamas iš ryto į vakarą (t. 29, b. l. 15–16).

3522006 m. liepos 13 d. I. G. tariasi su K. A. susitikti ,,Lukoil“ degalinėje ir įspėja, kad vietoje jo bus kitas žmogus. Netrukus jis nurodo tam žmogui vykti į degalinę susitikti su K. A., paimti ,,ko man reikia“ ir atiduoti ,,kas jam reikalinga“. Jiems susitikus, vyras praneša I. G. viską padaręs (t. 29, b. l. 16–18).

3532006 m. liepos 13 d. I. G. kalbasi su A. Č. apie tariamą bunkeriavimą 16– 17 val., pastarasis įvardija laivo kapitoną N. N. (t. 29, b. l. 18). Po to I. G. duoda ,,karinę užduotį“ tanklaiviui ,,Banga“ tariamai bunkeriuoti į laivą ,,C. H.“ 225 tonas, nurodo, kokį važtaraščio numerį įrašyti, pasako, kad ,,kapitonas viską žino“. Po kiek laiko iš tanklaivio ,,Banga“ atsako, kad prie laivo prisišvartavo, padavė žarnas ir pasitikslina: ,,Tai iš karto ir sukam?“, į ką I. G. atsako: ,,Taip“ (t. 29, b. l. 18–20).

354Iš bylos duomenų matyti, kad tą dieną į laivą ,,C. H.“, kurio kapitonas N. S., tariamai bunkeriuota 225 t kuro.

355Beje, vyro pokalbis su I. G., jog UAB ,,Ginara“ vairuotojas K. A. gavo reikalingus dokumentus, kad tanklaivis negali priimti vairuotojo vežamo kuro, vyko 12.51 val., o tariamas bunkeriavimas – 17.16 val. Tai dar vienas įrodymas, kad tiek dokumentas, tiek bunkeriavimas buvo fiktyvūs.

3562006 m. rugpjūčio 14 d. Igoris kalba su tanklaivio ,,Banga“ kapitono padėjėju

357G. M. apie 310 (tonų) bunkeriavimą. Pastarasis siūlo įrašyti ankstesnį priplaukimo prie laivo laiką, nes reikės sukti (skaitiklį) apie penkias valandas (t. 29, b. l. 44–45). Vėliau jie aptaria, kad G. M. įrašys atsišvartavimo nuo laivo vėlesnį laiką, t. y. 20.30 val., nors realiai pasitrauks anksčiau, nes jau bus atvažiavęs Sergejus (t. 29, b. l. 46). Atkreipiamas dėmesys, kad 18.35 val. G. M. prašoma baigti pildyti važtaraštį ir atiduoti, bet bunkeriavimo pabaigos laikas jame turi būti nurodytas 20.30 val.

358Bylos duomenys įrodo, kad tą dieną į laivą ,,C. B.“ tariamai bunkeriuota 310 t kuro.

3592006 m. rugsėjo 14 d. G. M. informavo Igorį, kad tanklaivyje ,,Banga“ kilo problema, nes jame yra labai daug kuro ir nėra laisvų talpų, kur būtų galima kurą perpilti. Į tai Igoris nurodo: ,,Iš pirmo į antrą, iš trečio į ketvirtą perpilkit“. G. M. aiškina, kad ten viskas susimaišys, bet Igoris sako: ,,Gerai, o ką daryt? Sumaišykit“ (t. 29, b. l. 77–78).

360Iš bylos duomenų matyti, kad tą dieną į laivą ,,C. H.“ tariamai bunkeriuota 240 t kuro.

361Tai, kad nurodytomis dienomis laivai nebuvo bunkeriuoti ir kuras neteisėtai neišvežtas iš Lietuvos, šiame nuosprendyje jau aptarta.

362Nuteistojo I. G. gynėjo apeliacinio skundo argumentai, kad už bunkeriuotą kurą atsiskaitė užsienio kompanijos, kuras buvo išvežtas, o ne realizuotas Lietuvoje, yra analogiški nuteistojo V. S. gynėjo argumentams. Į juos atsakyta ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje, todėl čia nekartojama.

363Gynėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas nuosprendyje nepasisakė ir neaptarė liudytojų N. S., R. S., N. Č. parodymų.

364Šie parodymai išdėstyti skundžiamame nuosprendyje (nuosprendžio 39–40 lapai).

365Teisėjų kolegija konstatuoja, kad laivo ,,C. B.“ vyr. mechaniko R. S. teisme duoti parodymai prieštarauja ne tik jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams, bet ir to laivo kapitono A. Z. parodymams, kuriais teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti, bei kitiems įrodymams, išdėstytiems abiejuose nuosprendžiuose. Dėl to liudytojo R. S. parodymai teisme atmetami kaip neatitinkantys tikrųjų bylos aplinkybių.

366Tas pat pasakytina dėl liudytojo N. S., laivo ,,C. H.“ kapitono, parodymų abiejų instancijų teismuose, kurie prieštaravo jo ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams. Vėlesnius parodymus taip pat paneigia nuosprendžiuose išdėstyti įrodymai, todėl pirmosios instancijos teismas jais pagrįstai nesivadovavo, o apeliacinės instancijos teismas nesivadovauja.

367Liudytojo N. Č., tanklaivio ,,Banga“ kapitono, parodymai skirtingose proceso stadijose taip pat skiriasi.

368Ikiteisminio tyrimo metu jis pripažino, kad tanklaivio ,,Banga“ žurnalų įrašai apie iš UAB ,,Evija“ laive gautą kurą padaryti I. G. nurodymu, bet paties pristatymo fakto jis nematė, nes I. G. sakydavo, kad kuras atvežtas, jau pasibaigus kapitono pamainai. Liudytojas paneigė, kad dokumentuose nurodyti kuro kiekiai vienu metu galėjo būti bunkeriuojami į laivus ,,C. B.“ ir ,,C. H.“. Tokio kiekio tanklaivyje niekada nebuvo, be to, techniškai tiek negalima sutalpinti, kadangi į užterštiems vandenims surinkti skirtas talpas niekada nebuvo pilamas kuras. Liudytojas žinojo apie fiktyvų bunkeriavimą, tačiau nesikišo, nes nenorėjo prarasti darbo (t. 12, b. l. 130–132).

369Pirmosios instancijos teisme liudytojas N. Č. paneigė ankstesnius parodymus, motyvuodamas tyrėjo spaudimu arba tuo, kad tyrėjas jį ne taip suprato.

370Teisme pakeistus liudytojo parodymus, kad nebuvo fiktyvaus bunkeriavimo, teisėjų kolegija atmeta kaip neatitinkančius aptarto įrodymų viseto, ir laiko teisingais pirminius parodymus, kuriais teisme įstatymo nustatyta tvarka patikrinti kiti įrodymai.

371Nepagrįstas gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad Klaipėdos apskrities VMI ne kartą tikrino laivą ,,Banga“ ir neaptiko jokių pažeidimų. Šis argumentas analogiškas nuteistojo

372V. S. gynėjo skundo argumentui, į jį šiame nuosprendyje jau atsakyta.

373Atmetami kaip nepagrįsti kiti skundo argumentai, kad nėra nei teorinių, nei praktinių galimybių pakeisti laivo „Banga“ kuro skaitiklio parodymus, nepažeidus metrologinės patikros ir VMI plombų; teismas neįvertino galimybės skirti skaitiklio ekspertizę, kuri būtų patvirtinusi, kad skaitiklis buvo techniškai tvarkingas, jo duomenys patvirtino realiai išpumpuoto dyzelino kiekius.

374Byloje nenustatyta, kad laivo „Banga“ kuro skaitiklio metrologinės patikros ir VMI plombos buvo pažeistos. Fiktyviai bunkeriuojant, to nereikėjo daryti. Nuteistasis S. Š. ikiteisminio tyrimo metu atskleidė ,,bunkeriavimo“ mechanizmą: skaitiklis buvo prasukamas, kurą perpilant toje pačioje talpoje (todėl ,,bunkeriavimas“ trukdavo keletą valandų). Dėl to nebuvo tikslinga skirti skaitiklio ekspertizės.

375Skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo nuteistojo I. G. kaltę padarius veiką, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje. Veika kvalifikuota teisingai.

376Dėl I. G. kaltės, padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje

377numatytą veiką

378Skundžiamame nuosprendyje išdėstyti argumentai dėl I. G. kaltės, suklastojus tikrus dokumentus – tarptautinius krovinio gabenimo važtaraščius, administracinius lydraščius ir eksporto deklaracijas – bei juos panaudojus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos.

379Bylos duomenys įrodo, kad UAB ,,Ginara“ vairuotojai K. A. ir V. B. UAB ,,Ginara“ direktoriaus G. S. (keletą kartų – A. J.) nurodymu Latvijos įmonėje ,,Evija“ pasikrovę UAB „xxx“ pirktą laivams skirtą akcizais neapmokestintą dyzeliną, jo nepristatydavo į tanklaivį ,,Banga“, o, iš I. G. pakeliui gavę raštišką prašymą kuro netransportuoti į tanklaivį ,,Banga“ dėl techninių kliūčių, jį nuveždavo į UAB ,,Ginara“ teritoriją, iš kur G. S. jį realizuodavo nenustatytiems asmenims. Vairuotojai turimus dokumentus atiduodavo G. S..

380Tam, kad tai būtų padaryta, I. G. kaip UAB „xxx“ agentas pirmiausia suklastodavo, t. y. patvirtindavo savo parašu ir UAB „xxx“ antspaudu, tarptautinius krovinio gabenimo važtaraščius, turėjusius įrodyti, kad bendrovė tariamai gavo minėtų vairuotojų vežtą laivams skirtą akcizais neapmokestintą dyzeliną, bei juos perduodavo bendrovės darbuotojams, kurie nežinodami, kad šie dokumentai suklastoti, įtraukdavo juos į UAB „xxx“ apskaitą.

381Kadangi dyzelinas buvo skirtas UAB „xxx“, I. G. tokiu pačiu būdu suklastodavo administracinius lydraščius, turėjusius įrodyti, kad bendrovė šį dyzeliną supildavo į tanklaivį „Banga“, ir juos perduodavo bendrovės darbuotojams, kurie nežinodami, kad šie dokumentai suklastoti, juos perduodavo Klaipėdos apskrities VMI darbuotojams.

382Organizuotos grupės nariams iš anksto susitarus, kad dyzelinas nebus bunkeriuojamas į laivus, o bus neišvežtas iš Lietuvos, ir tanklaivio ,,Banga“ kapitono padėjėjams G. M. bei

383V. L. suklastojus bunkeriavimo važtaraščius, turėjusius įrodyti, kad tanklaivis ,,Banga“ dyzeliną bunkeriavo į laivus „C. B.“ ir ,,C. H.“, I. G. tuos duomenis pateikdavo muitinės deklarantui, kuris nežinodamas, kad duomenys suklastoti, juos įtraukdavo į eksporto deklaracijas nurodydamas, kad UAB „xxx“ eksportavo laivams skirtą dyzeliną, jį bunkeriuodama iš tanklaivio „Banga“ į minėtus laivus. Po to I. G. eksporto deklaracijas pateikdavo Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, kurie nežinodami, kad jos suklastotos, dėl apgaulės patvirtindavo baigtą eksporto procedūrą.

384I. G. atlikus nurodytus veiksmus įrodo jo parašai ant tarptautinių krovinio gabenimo važtaraščių (t. 11, b. l. 91–166) ir administracinių lydraščių (t. 9, b. l. 26–100; t. 10, b. l. 1), eksporto deklaracijų duomenys (t. 2, b. l. 145, 154, 163, 172–173, 182–183, 192–193).

385Liudytojas M. S. parodė, kad eksporto deklaracijai užpildyti būtinus duomenis gaudavo iš I. G..

386Iš specialisto išvados Nr. 5-2/90 ir jos priedų (t. 8, b. l. 103–200; t. 9, b. l. 1-20) matyti, kad bendrovės „xxx“ iš Latvijos Respublikos firmos ,,Evija“ įsigytas dyzelinas įtrauktas į buhalterinę apskaitą, apskaitos registrus, bendrovės vedamą akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalą.

387Skundžiamame nuosprendyje ir ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje konstatuota I. G. kaltė dėl neteisėto dyzelino neišvežimo iš Lietuvos. Taigi nuosprendyje įvardinti dokumentai yra suklastoti ir panaudoti, nors nuteistasis I. G. bei kiti nuteistieji tai neigia.

388Ši nuteistojo veika padarė didelės žalos, nes, patvirtinus tikrovės neatitinkančias žinias apie laivams skirto dyzelinio kuro įvežimą į Lietuvą, jo atvežimą į akcizinį sandėlį laive ,,Banga“, bunkeriavimą į laivus bei jo išvežimą iš Lietuvos, buvo paslėptas akcizais apmokestinamo kuro neišvežimas iš šalies ir dėl to valstybė negavo 706 834,16 Eur (2 440 557 Lt) akcizų bei pridėtinės vertės mokesčių.

389I. G. veika atitinka BK 300 straipsnio 3 dalies dispoziciją, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tarptautinių krovinio gabenimo važtaraščių, administracinių lydraščių ir eksporto deklaracijų suklastojimas bei jų panaudojimas sudaro tris atskiras nusikalstamas veikas.

390Nors suklastoti ir panaudoti trijų rūšių dokumentai, tačiau jie visi buvo būtini vienam tikslui, kaltininkus jungė bendras sumanymas – nuslėpti laivams skirto dyzelinio kuro neišvežimą iš Lietuvos. Klastojant bei panaudojant suklastotus dokumentus, praktiškai buvo bendraujama su tais pačiais asmenimis. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, visų išvardintų dokumentų suklastojimas bei jų panaudojimas sudaro ne trijų atskirų, bet vieno tęstinio nusikaltimo sudėtį.

391Dėl G. M. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje

392numatytą veiką

393Nuteistasis G. M. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo kaltė įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais, kurie čia nurodomi tik tiek, kiek reikia atsakyti į apeliacinį skundą.

394Nuteistasis savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų, kurie nurodyti

395V. S. ir I. G. gynėjų apeliaciniuose skunduose. Teisėjų kolegija juos šiame nuosprendyje jau aptarė, todėl nekartoja. Tai argumentai dėl Baudžiamojo proceso kodekso esminių pažeidimų, liudytojų D. B., A. Z. parodymų patikimumo bei esmės, neįvertintų liudytojų R. S. bei N. Č. parodymų, Klaipėdos apskrities VMI atliktų laivo ,,Banga“ patikrinimų rezultatų, užsienio kompanijų atsiskaitymo už parduotą kurą laivams, neišvežto kuro neradimo Lietuvoje, veikimo organizuota grupe ir kt.

396Apeliantas savo skunde nurodė, kad liudytojo M. M. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai apie 2006 m. balandžio 5 d. vykusį bunkeriavimą negali būti pripažįstami pagrįstais, juo labiau kad jis teisme neapklaustas ir negalima pašalinti prieštaravimų.

397Toks apeliacinio skundo argumentas nepagrįstas, nes laivo ,,C. B.“ kapitonas M. M. miręs, jo parodymais skundžiamame nuosprendyje nebuvo remiamasi. Kita vertus, apelianto kaltę dėl laivo tariamo bunkeriavimo 2006 m. balandžio 5 d. įrodo kiti įrodymai (liudytojo D. B. parodymai, jau minėta tos dienos MRT pokalbio suvestinė).

398Nepagrįstas skundo argumentas dėl galimybės bunkeriuoti daugiau nei 200 t dyzelinio kuro (toks pat argumentas nurodytas ir nuteistojo V. L. apeliaciniame skunde).

399Pirmiausia atkreipiamas apelianto dėmesys, kad, tik apeliacinės instancijos teisme ėmus aiškintis galimybę bunkeriuoti labai didelį kiekį kuro, atsirado versija, kad laivas ,,Banga“ jį pasipildydavo prie šalia esančios krantinės, tačiau tai ne visada būdavo fiksuojama laivo žurnale. Be to, ši versija prieštarauja apeliacinės instancijos teisme duotiems paties nuteistojo G. M. parodymams, kad laivo žurnalas yra navigacinis: kur plaukia laivo kapitonas, kur prisišvartuoja, jame atsispindi laivo judėjimas uoste (t. 36, b. l. 154). Taigi toks laivo padėties pakeitimas (atsišvartavimas nuo bunkeriuojamo laivo, priplaukimas prie krantinės, degalų pasipildymas ir vėl prisišvartavimas prie bunkeriuojamo laivo) būtinai atsispindėtų laivo žurnale. Beje, apeliacinės instancijos teisme ištyrus laivo žurnalus, nerasta nė vieno įrašo apie tokiu būdu vykusį bunkeriavimą.

400Apeliacinės instancijos teisme apklaustas liudytojas N. M. (N. M.), kuris apžiūrėjo laivą, patvirtino, kad tanklaivyje ,,Banga“ pagal turimas talpas galėtų tilpti 382 t dyzelinio kuro, tačiau ne kurui skirtos talpos turėtų būti tam specialiai paruoštos.

401Tai matyti ir iš prokuroro pateiktos papildomos medžiagos (t. 37–40), apimančios tanklaivio ,,Banga“ technines charakteristikas, techninės apžiūros duomenis, patikros duomenis, tanklaivio talpų apžiūros duomenis ir kt.

402Kita vertus, laivo kapitonas N. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tokio kuro kiekio tanklaivyje niekada nebuvo, be to, ir techniškai jo nebūtų galima turėti, nes į užterštiems vandenims surinkti skirtas talpas niekada nebuvo pilamas dyzelinis kuras. Pirmosios instancijos teisme N. Č. patvirtino savo ankstesnius parodymus, kad laive tilpdavo 249 kub. m dyzelinio kuro bei apie 70–71 kub. m užterštų vandenų, ir, tik atsakydamas į G. M. klausimą, galimą sutalpinti kuro kiekį padidino iki 360 t. Teisėjų kolegija tokius liudytojo parodymus vertina kaip norą padėti nuteistiesiems ir atkreipia dėmesį, kad dviem atvejais buvo ,,bunkeriuojamas“ didesnis ir už nurodytą kiekis.

403Teisėjų kolegija tiki nuteistojo V. S. parodymais apeliacinės instancijos teisme, kad dėl ekonominių sumetimų realiai laive kurą pildavo į daugiau talpų, nei įregistruodavo VMI kaip tanklaivyje ,,Banga“ esantį akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, tačiau remiasi liudytojo N. Č. parodymais, kad kuras niekada nebuvo pilamas į skirtingos paskirties talpas.

404Apeliantas ginčija ikiteisminio tyrimo metu duotus S. Š. parodymus, kad G. M. jam davė nurodymą suklastoti skysčių skaitiklių parodymus, bunkeriuojant laivą ,,C. B.“, kadangi tomis dienomis mechaniku laive dirbo ne S. Š., bet J. M..

405G. M. iš dalies teisus, nes S. Š. 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d. iš tiesų nedirbo (tai bus išsamiau aptarta, analizuojant nuteistojo S. Š. apeliacinio skundo argumentus). Jo parodymai teisme dėl G. M. duotų nurodymų tomis dienomis vertinami kaip sąžiningas suklydimas, kadangi nuo įvykių buvo praėjęs ilgas laiko tarpas, o ikiteisminiame tyrime pirmos apklausos metu jis parodė nurodymus gavęs arba iš V. L., arba iš G. M. priklausomai nuo to, kuris kapitonas dirbo pamainoje (t. 15, b. l. 82–84). Teisėjų kolegijos nuomone, kiek kitokiems S. Š. parodymams antroje apklausoje ikiteisminiame tyrime galėjo turėti įtakos prieštaringi ir objektyviai neįvertinti rašytiniai įrodymai (įrašai laivo jėgainės žurnale ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose).

406Byloje yra specialistės L. R. atlikta UAB ,,xxx“ 2006 m. dokumentų atvaizdavimo apskaitant dyzelinį kurą įmonės sandėlyje auditoriaus dokumentinė peržvalga (t. 32, b. l. 39). Auditorė davė paaiškinimus apeliacinės instancijos teisme.

407Teisėjų kolegija konstatuoja, kad specialistė atliko darbą, remdamasi dokumentais, tačiau iš skundžiamame ir šiame nuosprendyje aptartų įrodymų akivaizdu, kad dokumentai neatspindi tikrosios dyzelinio kuro apyvartos bendrovėje, kadangi didelis kiekis kuro į bendrovės apyvartą realiai nepateko, nors pagal dokumentus jis bendrovėje apskaitytas.

408Dėl šios priežasties auditorės atlikta dokumentinė peržvalga nelaikoma įrodymų šaltiniu, paneigiančiu byloje ištirtus kitus įrodymus, įskaitant proceso dalyvių parodymus, sudarančius įrodymų visetą.

409Skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo nuteistojo

410G. M. kaltę padarius veiką, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje. Veika kvalifikuota teisingai.

411Dėl G. M. kaltės, padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje

412numatytą veiką

413Skundžiamame nuosprendyje išdėstyti argumentai dėl G. M. kaltės, suklastojus tikrus dokumentus – įrašus laivo žurnaluose ir bunkeriavimo važtaraščius – bei juos panaudojus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos.

414Pagal bylos duomenis G. M. kartu su organizuotos grupės nariais iš Lietuvos neteisėtai neišvežė akcizais neapmokestinto dyzelino.

415Tam, kad tai būtų padaryta, G. M. kaip tanklaivio ,,Banga“ kapitono padėjėjas prišvartuodavo tanklaivį prie laivo ,,C. B.“ ir suklastodavo laivo žurnalą, padarydamas įrašus apie tanklaivio švartavimąsi bei bunkeriavimo pradžią ir pabaigą, įrašus patvirtindamas savo parašu. Jis nurodydavo tanklaivio ,,Banga“ vyr. mechanikui-laivavedžiui S. Š. arba mechanikui J. M. prasukti tanklaivio skysčių skaitiklių rodmenis ir, jiems tai padarius, suklastodavo bunkeriavimo važtaraštį, įrašydamas duomenis apie tariamai sandėliuoto tanklaivyje ,,Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą bei patvirtindamas jį parašu ir tanklaivio ,,Banga“ antspaudu. Šį suklastotą dokumentą perdavus UAB „xxx“ agentui I. G., jis aiškiai suklastoto bunkeriavimo važtaraščio duomenis įtraukdavo į eksporto deklaraciją, kurią patvirtinus Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, eksporto procedūra būdavo baigta, o akcizais neapmokestintas dyzelinas organizuotos grupės narių iš Lietuvos neišvežamas.

416G. M. atlikus nurodytus veiksmus įrodo teisme apžiūrėti laivo žurnalai Nr. 2/726-2 bei 3/726-3, bunkeriavimo važtaraščiai (t. 2, b. l. 146, 164, 184).

417Skundžiamame nuosprendyje ir ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje konstatuota

418G. M. kaltė dėl neteisėto dyzelino neišvežimo iš Lietuvos. Taigi nuosprendyje įvardinti dokumentai yra suklastoti ir panaudoti, nors nuteistasis G. M. bei kiti nuteistieji kaltę neigia.

419Teisėjų kolegija pripažįsta pirmosios instancijos teismą netiksliai nurodžius, kad visais trimis atvejais G. M. nurodydavo S. Š. prasukti tanklaivio skysčių skaitiklių rodmenis. Objektyvūs bylos duomenys patvirtina, kad 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d. S. Š. iš tiesų nedirbo (tai bus išsamiau aptarta, analizuojant S. Š. apeliacinio skundo argumentus), tomis dienomis tanklaivyje dirbo mechanikas J. M..

420Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d.

421G. M. nurodė prasukti tanklaivio skysčių skaitiklių rodmenis J. M..

422Teisėjų kolegijos motyvacija dėl klastojant dokumentus ir juos panaudojant padarytos didelės žalos nurodyta, aptariant nuteistojo I. G. kaltę dėl dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo. Ji yra analogiška, todėl nekartojama.

423G. M. veika atitinka BK 300 straipsnio 3 dalies dispoziciją, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dokumentų klastojimas ir suklastotų dokumentų panaudojimas 2006 m. balandžio 5 d., 2006 m. birželio 16 d. bei 2006 m. rugpjūčio 14 d. sudaro tris atskiras nusikalstamas veikas.

424Nors tarp nusikalstamų veikų buvo apie dviejų mėnesių tarpai, jas visas vienijo bendras sumanymas – nuslėpti laivams skirto dyzelinio kuro neišvežimą iš Lietuvos. Fiktyviai bunkeriuotas tas pats užsienio laivas ,,C. B.“, dauguma atvejų darant nusikalstamas veikas bendrauta su tais pačiais asmenimis, klastoti ir panaudoti tokie patys dokumentai. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, visi trys išvardinti dokumentų klastojimo bei panaudojimo atvejai sudaro ne trijų atskirų, bet vieno tęstinio nusikaltimo sudėtį.

425Dėl V. L. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje

426numatytą veiką

427Nors nuteistasis V. L. teisme paneigė padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažinęs, tačiau jo kaltė įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais, kurie čia nekartojami ir nurodomi tik tiek, kiek reikia atsakyti į apeliacinį skundą.

428Nuteistasis savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų, kurie nurodyti

429V. S. ir I. G. gynėjų, G. M. apeliaciniuose skunduose, arba jie susiję su tariamai esančiais esminiais Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimais. Teisėjų kolegija juos jau aptarė kitose nuosprendžio dalyse, todėl nekartoja. Tai argumentai dėl taikytos psichologinės prievartos, liudytojų D. B., A. Z. parodymų patikimumo bei esmės, neįvertintų liudytojo R. S. parodymų, Klaipėdos apskrities VMI atliktų laivo ,,Banga“ patikrinimų rezultatų, galimybės tanklaivyje sutalpinti didelį kiekį dyzelinio kuro, užsienio kompanijų atsiskaitymo už parduotą kurą laivams, neišvežto kuro neradimo Lietuvoje, veikimo organizuota grupe ir kt.

430V. L. ir G. M. tanklaivyje ,,Banga“ užėmė vienodas pareigas, jų veiksmai buvo analogiški, todėl jų kaltė pagrįsta iš esmės vienodų įrodymų šaltinių duomenimis, kurie nurodyti skundžiamame nuosprendyje.

431Nauji įrodymai, ištirti apeliacinės instancijos teisme, paminėti, aptariant G. M. kaltę, ir dar kartą nekartojami, nes dėl nurodytos priežasties jie yra bendri.

432Papildomai atsakydama į apeliacinio skundo argumentą, kad V. L. nieko nežinojo apie jokią organizuotą grupę, jis tik vykdė savo vadovybės tarnybinius nurodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantas pagal pareigas – tanklaivio ,,Banga“ kapitono padėjėjas – savo pamainos metu laive buvo aukščiausia valdžia, galinti duoti ir duodavusi nurodymus kitiems komandos nariams (šiuo atveju vyr. mechanikui–laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio skysčių skaitiklių rodmenis), o su atitinkamas pareigas einančiais asmenimis bendraujantis lygiaverčiais pagrindais.

433Kita vertus, joks pareigūnas negali priversti kapitono padėjėją vykdyti nusikalstamus nurodymus (šiuo atveju fiktyviai bunkeriuoti), jeigu jis nesutinka to daryti.

434Taigi nėra pagrindo teigti, kad V. L. tik vykdė savo vadovybės tarnybinius nurodymus, nieko nežinodamas apie vadovybės veiklos perspektyvas ir jų planus.

435Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad liudytojas N. S. niekada nedavė parodymų, jog dyzelinas į laivus nebuvo kraunamas.

436Priešingai, ikiteisminio tyrimo metu jis davė išsamius parodymus apie du kartus vykusius pokalbius su ,,A. M.“ agentu D. B. dėl dokumentų pasirašymo, nepilant kuro, nes D. B. motyvavo nemalonumais jo atstovaujamai bendrovei, kai anksčiau bunkeriuotas laivas išplaukė, nesutvarkęs dokumentų (t. 12, b. l. 194–196). Tuo metu N. S. buvo įtariamasis, jis davė parodymus, dalyvaujant patyrusiam gynėjui, todėl vėlesnis parodymų pakeitimas abiejų instancijų teismuose, motyvuojant tyrėjo psichologiniu spaudimu, yra neįtikinamas ir vertinamas kaip noras padėti nuteistiesiems. Pakeisti N. S. parodymai prieštarauja ikiteisminio tyrimo metu duotiems D. B., V. L., S. Š. parodymams. Parodymų patikimumas įvertintas ankstesnėje nuosprendžio dalyje.

437Skundo argumentai, kad dyzelinį kurą vežė ir kitos bendrovės, prie kurių krantinių tuo metu stovėjo tanklaivis ,,Banga“, o bendrovės transportas turėjo specialius leidimus, todėl automobiliai nebuvo registruojami, atsirado tik apeliaciniame skunde, todėl yra neįtikinami. Be to, pirmąjį argumentą paneigia jau minėtos specialisto išvados Nr. 5-2/90 duomenys, o antrąjį – pirmosios instancijos teisme apklaustų liudytojų O. T., J. G., O. N. ir N. D. parodymai.

438Prieštarauja logikai apeliacinio skundo argumentas, kad nebuvo tiriama, jog, dėl techninių kliūčių kuro srautus nukreipus į Tauragę, tuo pačiu metu naftos produktai, iš jų ir dyzelinas, buvo gaunamas iš kitų šaltinių bei kitomis transporto priemonėmis.

439Pirma, jeigu būtų kokios nors techninės kliūtys priimti kurą iš UAB ,,Ginara“ standartus atitinkančio transporto, neaišku, kodėl tų kliūčių nebūtų priimti kurą iš kitų bendrovių transporto priemonių.

440Antra, šios versijos nepatvirtina specialisto išvados Nr. 5-2/90 duomenys, iš kurių matyti, kokių bendrovių ir kieno transportu atvežtas kuras užpajamuotas tanklaivyje ,,Banga“ esančiame sandėlyje.

441Trečia, ši versija atsirado tik apeliaciniame skunde, todėl negalėjo būti patikrinta. Kita vertus, dėl išdėstytų motyvų ji yra nereali, todėl atmetama.

442Atmetami kaip nepagrįsti argumentais bei deklaratyvūs apeliacinio skundo teiginiai, kad specialistai akivaizdžiai peržengė savo kompetencijos ribas, išvadą rėmė ne pirminiais buhalteriniais dokumentais ir duomenimis, bet tyrėjų tarnybiniais pranešimais. Specialisto išvados duomenys tai neabejotinai paneigia.

443Toks pat deklaratyvus apeliacinio skundo argumentas, kad ikiteisminis tyrimas negalėjo nustatyti kai kurių svarbių aplinkybių, tačiau padarė prielaidas, kurias pateikė kaip neginčijamai nustatytas aplinkybes.

444Visiškai arogantiškas apeliacinio skundo teiginys, kad ,,naujų įrodymų (turima galvoje bylos 28–30 tomų medžiaga) pateikimo teisėtumas ir leistinumas nebuvo patikrintas LR BPK nustatytomis normomis ir todėl negali būti priimamas kaip įrodymai ir todėl gynyba iš viso atsisako juos komentuoti“.

445Tiek nuteistajam V. L., tiek jo gynėjui žinoma bylą nagrinėjusio teismo 2010 m. rugpjūčio 3 d. nutartis (t. 28, b. l. 2), kuria prokuroras buvo įpareigotas organizuoti teismui pateiktų telefoninių pokalbių įrašų susisteminimą ir suderinimą su 2007 m. rugsėjo 20 d. protokolu dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių atlikimo (padarant ir atitinkamas telefoninių pokalbių suvestines).

446Vykdydamas teismo nutartį, prokuroras pateikė bylos medžiagą, sudarančią 28–30 tomus.

447Taigi neaišku, kodėl suabejota šios medžiagos pateikimo teisėtumu bei leistinumu ir kaip jis turėjo būti patikrintas LR BPK nustatytomis normomis, juo labiau kad byloje yra teismo nutartys, kuriomis leista klausytis įtariamųjų MRT pokalbių, kontroliuoti kitą telekomunikacijų tinklais perduodamą informaciją ir daryti jų įrašus; slapta sekti konkrečius asmenis, sekimo metu fotografuoti, daryti vaizdo, garso įrašus (t. 1, b. l. 146, 148, 150, 152–153, 156–157, 159, 161).

448Skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo nuteistojo

449V. L. kaltę padarius veiką, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje. Veika kvalifikuota teisingai.

450Dėl V. L. kaltės, padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje

451numatytą veiką

452Skundžiamame nuosprendyje išdėstyti argumentai dėl V. L. kaltės, suklastojus tikrus dokumentus – įrašus laivo žurnaluose ir bunkeriavimo važtaraščius – bei juos panaudojus, dėl ko buvo padaryta didelės žalos.

453Pagal bylos duomenis V. L. kartu su organizuotos grupės nariais iš Lietuvos neteisėtai neišvežė akcizais neapmokestinto dyzelino.

454Tam, kad tai būtų padaryta, V. L. kaip tanklaivio ,,Banga“ kapitono padėjėjas prišvartuodavo tanklaivį prie laivo ,,C. H.“ ir suklastodavo laivo žurnalą, padarydamas įrašus apie tanklaivio švartavimąsi bei bunkeriavimo pradžią ir pabaigą, įrašus patvirtindamas savo parašu. Jis nurodydavo tanklaivio ,,Banga“ vyr. mechanikui – laivavedžiui S. Š. prasukti tanklaivio skysčių skaitiklių rodmenis ir, jam tai padarius, suklastodavo bunkeriavimo važtaraštį, įrašydamas duomenis apie tariamai sandėliuoto tanklaivyje ,,Banga“ akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą bei patvirtindamas jį parašu ir tanklaivio ,,Banga“ antspaudu. Šį suklastotą dokumentą perdavus UAB „xxx“ agentui I. G., jis aiškiai suklastoto bunkeriavimo važtaraščio duomenis įtraukdavo į eksporto deklaraciją, kurią patvirtinus Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnams, eksporto procedūra būdavo baigta, o akcizais neapmokestintas dyzelinas organizuotos grupės narių iš Lietuvos neišvežamas.

455V. L. atlikus nurodytus veiksmus įrodo teisme apžiūrėti laivo žurnalai Nr. 2/726-2 bei 3/726-3, bunkeriavimo važtaraščiai (t. 2, b. l. 155, 174, 194).

456Skundžiamame nuosprendyje ir ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje konstatuota

457V. L. kaltė dėl neteisėto dyzelino neišvežimo iš Lietuvos. Taigi nuosprendyje įvardinti dokumentai yra suklastoti ir panaudoti, nors nuteistasis V. L. bei kiti nuteistieji kaltę neigia.

458Teisėjų kolegijos motyvacija dėl klastojant dokumentus ir juos panaudojant padarytos didelės žalos nurodyta, aptariant nuteistojo I. G. kaltę dėl dokumentų klastojimo bei jų panaudojimo. Ji yra analogiška, todėl nekartojama.

459V. L. veika atitinka BK 300 straipsnio 3 dalies dispoziciją, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad dokumentų klastojimas ir suklastotų dokumentų panaudojimas 2006 m. balandžio 27 d., 2006 m. liepos 13 d. bei 2006 m. rugsėjo 14 d. sudaro tris atskiras nusikalstamas veikas.

460Nors tarp nusikalstamų veikų buvo dviejų ar dviejų su puse mėnesių tarpai, jas visas vienijo bendras sumanymas – nuslėpti laivams skirto dyzelinio kuro neišvežimą iš Lietuvos. Fiktyviai bunkeriuotas tas pats užsienio laivas ,,C. H.“, darant nusikalstamas veikas bendrauta su tais pačiais asmenimis, klastoti ir panaudoti tokie patys dokumentai. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, visi trys išvardinti dokumentų klastojimo bei panaudojimo atvejai sudaro ne trijų atskirų, bet vieno tęstinio nusikaltimo sudėtį.

461Dėl S. Š. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje

462numatytą veiką

463Nors nuteistasis S. Š. teisme paneigė padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, ikiteisminio tyrimo metu kaltę pripažinęs, tačiau jo kaltė įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais, kurie čia nekartojami ir nurodomi tik tiek, kiek reikia atsakyti į apeliacinį skundą.

464Tiesa, teisėjų kolegija mažina nuteistojo nusikalstamos veikos apimtį, nes kitaip vertina kai kuriuos įrodymus.

465Nuteistasis S. Š. savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų, kurie nurodyti V. S. ir I. G. gynėjų, G. M., V. L. apeliaciniuose skunduose. Teisėjų kolegija juos jau aptarė kitose nuosprendžio dalyse, todėl nekartoja. Tai argumentai dėl tariamai padarytų Baudžiamojo proceso kodekso esminių pažeidimų ir teisės principo, kad visos abejonės byloje turi būti vertinamos kaltinamojo naudai, taikymo.

466Apeliantas ginčijo savo kaltę teigdamas, kad nėra objektyvių įrodymų kartu su kitais organizuotos grupės nariais jį imitavus dyzelinio kuro išvežimą iš Lietuvos, prasukus skaitiklių rodmenis; neaišku, kaip jie buvo prasukti, nėra duomenų apie prasukimo mechanizmą, kiek tai trukdavo; teismas padarė išvadas, vadovaudamasis prielaidomis.

467Su tokiais skundo argumentais negalima sutikti.

468Dėl organizuotos grupės teisėjų kolegija jau pasisakė ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje, todėl nekartoja. S. Š. kaip vykdytojas buvo lygiavertis grupės narys, nes be jo kaip mechaniko indėlio, t. y. neprasukus skysčių skaitiklių rodmenų, nusikalstama veika negalėtų būti padaryta.

469Atkreipiamas dėmesys, kad ikiteisminio tyrimo metu (t. 15, b. l. 82–84, 89–90) apeliantas pats pripažino prasukęs skysčių skaitiklių rodmenis ir paaiškino prasukimo mechanizmą. Jo parodymus ikiteisminio tyrimo metu patvirtino nuteistasis V. L.. Teisme savo parodymų neatsisakė liudytojai D. B., A. Z., K. A., V. B.. Kitų proceso dalyvių parodymų pakeitimas šiame nuosprendyje jau aptartas ir neįtikinamas.

470Be to, bunkeriavimo imitavimą, tik sudrėkinant žarną ir prasukant skysčių skaitiklių rodmenis, įrodo MRT pokalbių tarp I. G., G. M. ir kitų asmenų suvestinės, kur apie tai kalbama (t. 28, b. l. 112, 131; t. 29, b. l. 1–3 ir kt.). Veikos kvalifikavimui neturi reikšmės, kiek skaitiklių tanklaivyje buvo, kiek laiko procesas trukdavo, tačiau iš pokalbių suvestinių matyti, kad, priklausomai nuo tariamo bunkeriavimo kiekio, tai gali trukti ir penkias valandas.

471Taigi išdėstyti įrodymai teismui leido padaryti išvadą dėl apelianto kaltės, vadovaujantis ne prielaidomis, bet nustatytais faktais.

472Apeliantas teisus, kad nusikaltimo subjektyviajai pusei būdinga tiesioginė tyčia. Būtent taip ir buvo veikiama. Visus organizuotos grupės narius vienijo bendras tikslas, neišvežus dyzelinio kuro iš Lietuvos, turėti materialinės naudos. Tai, kad apeliantas jos negavo, veikos kvalifikavimui neturi reikšmės.

473Taip pat apeliantas teisus, kad, darant nusikalstamą veiką 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d., jo tanklaivyje nebuvo, tas dienas dirbo J. M.. Tai įrodo ne tik liudytojo J. M. parodymai teisme, bet ir objektyvūs laivo jėgainės žurnalo duomenys (t. 25, b. l. 113–114) bei MRT pokalbių suvestinė (t. 28, b. l. 112; t. 29, b. l. 2–4).

474Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę neteisingai įvertino, pasirėmęs ne laivo jėgainės žurnalo duomenimis, kurie yra neabejotinai tikslūs, kadangi žurnalą pildo ir įrašus savo parašu tvirtina tą dieną dirbantis mechanikas, bet darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, kuris formaliai turi atitikti Darbo kodekso reikalavimus ir nebūtinai atspindi tikrąją padėtį.

475Dėl išdėstytų motyvų iš skundžiamo nuosprendžio aprašomosios dalies šalinama aplinkybė, kad 2006 m. balandžio 5 d. S. Š., veikdamas organizuota grupe su V. S., I. G., G. M. ir D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt (199 176,33 Eur) vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, o 2006 m. birželio 16 d., veikdamas ta pačia organizuota grupe, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt (203 020,57 Eur) vertės akcizais neapmokestinto dyzelino.

476Iš apkaltinamojo nuosprendžio pašalinus kaip nepasitvirtinusius du veikos epizodus, skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo nuteistojo S. Š. kaltę padarius veiką, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje. Veika kvalifikuota teisingai.

477Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas S. Š. kaltina padėjus klastoti dokumentus (važtaraščius). Dėl veikos, numatytos BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, jis išteisintas, nes nepadarė veikos, turinčios šio nusikaltimo požymių.

478Dėl G. S. kaltės, padarius BK 1992 straipsnio 1 dalyje

479numatytą veiką

480Nuteistasis G. S. nepripažino padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo kaltė įrodyta pirmosios instancijos teismo nuosprendyje aptartais įrodymais.

481G. S. savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų, kurie nurodyti kitų nuteistųjų bei jų gynėjų apeliaciniuose skunduose. Teisėjų kolegija juos šiame nuosprendyje jau aptarė, todėl nekartoja. Tai argumentai dėl Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų, įrodymų vertinimo.

482Ikiteisminio tyrimo metu G. S. nuosekliai parodė iš V. S. pirkęs dyzelinį kurą ir jį realizavęs (t. 13, b. l. 140–142, 143–148, 149–152, 157–158, 163). V. S. jam parduodavo kurą po 1,6–1,75 Lt už litrą. Tiesa, vėliau teigė kainą buvus 1,63–1,85 Lt už litrą. Kaina svyravo, priklausomai nuo laikotarpio.

483G. S. teisme ankstesnius parodymus paneigė paaiškinęs, kad realizavo ne iš V. S. pirktą kurą, o nuo 2004 m. turėtą kuro likutį.

484Toks parodymų pakeitimas, atsisakant ankstesnių išsamių parodymų, vertinamas kaip pasirinkta gynybos taktika. Teisingais laikomi pirminiai parodymai, nes juos atitinka liudytojų K. A., V. B. parodymai.

485Būtina įvertinti liudytojo A. J., UAB ,,Ginara“ vyr. finansininko, parodymus, iš kurių matyti, kad pagal sąskaitas faktūras į degalines buvo pristatoma vos 2–3 kub. m dyzelino, nors liudytojas iš vairuotojų žinojo, kad cisternose jo būdavo kur kas daugiau.

486Nuteistasis G. S. ginčijo skundžiamą nuosprendį teigdamas, kad dyzelinis kuras buvo iškraunamas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje tanklaivyje ,,Banga“, kuris įformintas ir įregistruotas, pažeidžiant poįstatyminių aktų reikalavimus. Liudytojas R. P. parodė, kad, tikrinant sandėlį, nebuvo galimybės nustatyti faktinio kuro likučio, kadangi talpyklos nekalibruotos.

487Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju neturi reikšmės, kuro talpos kalibruotos ar ne, kadangi pagal bylos duomenis iš Latvijos firmos ,,Evija“ atvežtas kuras į sandėlio talpas tanklaivyje ,,Banga“ iš viso nebuvo pilamas.

488Tas pat pasakytina dėl skunde minimo UAB ,,xxx“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo. UAB ,,Ginara“ transportu iš Latvijos firmos ,,Evija“ vežto dyzelinio kuro kiekis, kaina nustatyti pagal firmos išduotas sąskaitas faktūras, išrašytas bendrovei ,,xxx“. Žinoma, kad kuras nepateko į sandėlį tanklaivyje ,,Banga“, nes buvo realizuotas G. S.. Taigi kurą pardavusių Latvijos įmonių patikrinimas negali atsakyti į klausimą, kur ir kiek iš Latvijos atvežto akcizais apmokestinamo kuro pardavė G. S..

489Beje, nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad UAB ,,xxx“ neatlikta materialinių vertybių inventorizacija. Jau minėtos specialisto išvados Nr. 5-2/90 duomenys įrodo, kad naftos produktų inventorizacija atlikta 2006 m. lapkričio 7 d.

490Teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl G. S. kaltės, iš V. S. įgijus, gabenus ir realizavus laivams skirtą akcizais neapmokestintą dyzeliną. Veika teisingai kvalifikuota pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį.

491Dėl juridinio asmens UAB ,,xxx“

492kaltės, padarius BK 20 straipsnio 2 dalyje ir

493200 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką

494Juridinio asmens UAB ,,xxx“ atstovas apeliaciniame skunde neigė juridinio asmens kaltę ir prašė jį išteisinti.

495Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino juridinį asmenį kaltu.

496Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos apibrėžtos BK 20 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 2 dalies nuostatas juridinis asmuo atsako už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas tik tuo atveju, jeigu nusikalstamą veiką juridinio asmens naudai arba interesais padarė fizinis asmuo, veikęs individualiai ar juridinio asmens vardu, jeigu jis, eidamas vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, turėjo teisę: atstovauti juridiniam asmeniui arba priimti sprendimus juridinio asmens vardu, arba kontroliuoti juridinio asmens veiklą.

497Nagrinėjamoje byloje V. S. dirbo UAB ,,xxx“ direktoriumi, t. y. ėjo vadovaujančias pareigas juridiniame asmenyje, jam buvo suteiktos įstatyme apibrėžtos teisės atstovauti juridiniam asmeniui, priimti sprendimus šio juridinio asmens vardu ir kontroliuoti jo veiklą. Skundžiamu nuosprendžiu V. S. pripažintas kaltu, nes, organizuodamas ir koordinuodamas organizuotos grupės narių veiksmus, kartu su kitais bendrovės darbuotojais, nuteistais tuo pačiu nuosprendžiu, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė laivams skirto akcizais neapmokestinto dyzelino, bendrovės įgyto iš Latvijos Respublikos firmų. Neabejotinai bendrovės direktorius tai darė juridinio asmens interesais, nes, neišvežus dyzelinio kuro, bendrovė būtų turėjusi sumokėti mokesčius į valstybės biudžetą. To nepadaręs, juridinis asmuo nesumokėtų mokesčių pavidalu valstybei padarė didelės žalos.

498Dėl išdėstytų motyvų pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino juridinį asmenį UAB ,,xxx“ kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 200 straipsnio 1 dalyje.

499Nepagrįstas juridinio asmens atstovo apeliacinio skundo argumentas, kad veika prarado pavojingumą.

500Nors nuo padarytos veikos iš tiesų praėjo nemažas laiko tarpas, tačiau tokie veiksmai kenkia geram bendrovės vardui, kas dabartinės ekonominės konkurencijos sąlygomis yra itin svarbu, demoralizuoja bendrovėje dirbančius žmones. Nuteistieji ne tik patys nesijautė kalti darydami nusikaltimą, bet įtraukė į nusikalstamą veiką iš užsienio valstybių atplaukusių laivų kapitonus. Dėl to veikos pavojingumas turi būti suprantamas plačiau.

501Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių

502Pirmosios instancijos teismas motyvavo bausmių skyrimą, įvertino kiekvieno kaltininko vaidmenį, asmenybes, atsižvelgė į padarytų veikų sunkumą, tinkamai pasivadovavo protingumo, bausmės proporcingumo, teisingumo principais.

503Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija negali neatkreipti dėmesio, kad teisingumo vykdymas šioje byloje užtruko.

504Nuo padarytų nusikalstamų veikų iki skundžiamo nuosprendžio įsiteisėjimo praėjo beveik dešimt metų.

505Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pernelyg ilga baudžiamojo proceso trukmė, priklausomai nuo baudžiamojoje byloje nustatytų bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių (BK 54 straipsnio 2 dalis ir kt.) bei teisės į bylos nagrinėjimą per įmanomai trumpiausią laiką pažeidimo aplinkybių, gali būti pagrindas švelninti bausmę atitinkamo Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijos ribose (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-256/2009, 2K-503/2010, 2K-7-109/2013 ir kt.).

506Tiesa, pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudenciją ir formuojamą Lietuvos teismų praktiką galimybė švelninti bausmę dėl baudžiamojo proceso trukmės siejama ne su proceso ilgumu kaip tokiu, bet su konkrečios bylos aplinkybėmis nepagrįsta pernelyg ilga jo trukme, dėl kurios pažeidžiama Konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, BPK 2 straipsnyje,

50744 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta kaltinamojo teisė į įmanomai trumpiausią bylos procesą. Kriterijai, kuriais remiantis EŽTT vertina, ar proceso trukmė atitinka Konvencijos reikalavimus, yra suformuluoti daugelyje šio teismo išnagrinėtų bylų ir paprastai tai yra bylos sudėtingumas, baudžiamajame procese persekiojamo asmens elgesys, institucijų veiksmai organizuojant bylos procesą ir t. t. (sprendimai bylose Sorvisto prieš Suomiją, peticijos Nr. 19348/04; Meilus prieš Lietuvą, peticijos Nr. 53161/99 ir kt.). Išvadą dėl konkretaus proceso atitikties ar neatitikties Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies reikalavimams visada lemia ne izoliuotas atskiro kriterijaus, bet jų visumos vertinimas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartys baudžiamosiose bylose

508Nr. 2K-7-109/2013, 2K-55-895/2015 ir kt.).

509Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje ištirtų nusikalstamų veikų sudėtingumą ir joje atliktų procesinių tyrimo veiksmų kiekį bei pobūdį, bylos apimtį, proceso dalyvių skaičių, teisminio proceso trukmę, daro išvadą, kad yra pagrindas konstatuoti, jog baudžiamojo proceso trukmė buvo pernelyg ilga.

510Be to, negalima neįvertinti, kad bausmės paskirtis (BK 41 straipsnis) geriausiai gali būti pasiekta tada, kai ji yra savalaikė.

511Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija visiems nuteistiesiems, taip pat ir nuteistam juridiniam asmeniui, švelnina paskirtas bausmes.

512Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad per laikotarpį nuo skundžiamo nuosprendžio priėmimo pasikeitė teismų praktika, skiriant bausmes už nusikaltimus turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai. Dauguma šių nusikaltimų, nors savo pobūdžiu priskiriami prie sunkių nusikaltimų kategorijos, nekelia tokio pavojaus valstybei bei visuomenei, kad už juos reikėtų skirti realias laisvės atėmimo bausmes. Šių kategorijų bylose paprastai būna dideli civiliniai ieškiniai. Jų atlyginimas yra taip pat svarbus, kaip ir kaltininko nubaudimas. Tik įvertinus visų proceso dalyvių interesus ir lūkesčius galima teigti, kad paskirta bausmė yra teisinga. Šia išvada teisėjų kolegija reaguoja į nuteistųjų G. M. ir V. L. apeliacinių skundų argumentus dėl paskirtų bausmių dydžio.

513Teisėjų kolegija atkreipia nuteisto juridinio asmens atstovo dėmesį, kad iš byloje esančių naujų duomenų, nuteistojo V. S. pasisakymų apeliacinės instancijos teisme, net iš apeliacinio skundo matyti, jog bendrovės padėtis, lyginant su buvusia nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, yra žymiai geresnė, ji sėkmingai vykdo ūkinę veiklą. Bendrovė yra konkurencinga ir laimėjo konkursus teikti paslaugas, surenkant iš laivų, atvykstančių į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, atliekas ir jas utilizuojant bei surenkant teršalus iš uosto akvatorijos ir juos utilizuojant; vysto naujus projektus; dalyvauja labdaros ir paramos projektuose, remia sporto klubus, meno projektus.

514Sušvelninus juridiniam asmeniui paskirtą bausmę, ji yra adekvati padarytai veikai ir teisinga.

515Dėl priteisto civilinio ieškinio

516Nepagrįstas juridinio asmens atstovo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas neteisingai išsprendė civilinio ieškinio klausimą.

517Iš ne kartą minėtos specialisto išvados Nr. 5-2/90 duomenų matyti, kad UAB ,,Ginara“ transportu atvežta 2 358 000 litrų kuro, o kaltinime nurodytas neišvežtas kiekis 1 925 109 litrai. Tai rodo, kad atsižvelgta į skunde minimus atvejus, kai UAB ,,Ginara“ vairuotojai atvežė dyzeliną į tanklaivyje ,,Banga“ esantį kuro sandėlį. Ieškinio sumą sudaro nesumokėti mokesčiai. Civilinis ieškinys negali būti nagrinėjamas kitoje apeliaciniame skunde nurodytoje Klaipėdos apygardos teisme nagrinėtoje baudžiamojoje byloje, nes 2015 m. kovo 3 d. nutartimi ji nutraukta.

518Dėl konfiskuotų 2 956 818,23 Lt

519Nepagrįstas nuteistojo V. S. gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad teismas iš V. S. ir G. S. neteisingai konfiskavo 2 956 818,23 Lt kaip nusikaltimo rezultatą. Dėl analogiško juridinio asmens atstovo skundo argumento nepasisakoma, nes ši suma išieškota ne iš juridinio asmens ir jo atstovas to negalėjo skųsti.

520Nuteistojo V. S. gynėjas teisus, kad aptariamo nusikaltimo sudėtis yra formalioji ir nereikalauja padarinių, tačiau šiuo atveju padariniai, t. y. už realizuotą kurą gauta pinigų suma, nustatyta paties nuteistojo G. S. parodymais, taip pat rašytiniais įrodymais – jo užrašais.

521Teismas pagrįstai nurodė, kad negalima nustatyti, kiek pinigų iš tos sumos kiekvienas nuteistasis gavo, todėl, pasirėmęs teismų praktika, aptariamą sumą išieškojo lygiomis dalimis (2 956 818,23 : 2 = 1 478 409,11 Lt).

522Skundžiamame bei šiame nuosprendžiuose įrodyta, kad V. S. neteisėtai pardavė, o G. S. neteisėtai realizavo 1 614 000 kg (1 925 109 litrų) dyzelino už 2 956 818,23 Lt. Visas šis dyzelino kiekis nepateko į tanklaivyje ,,Banga“ esantį sandėlį ir nebuvo bunkeriuotas į užsienio laivus. Liudytojų K. A. ir V. B. parodymais, aptartais abiejuose nuosprendžiuose, nustatyta, kad iš Latvijos firmos ,,Evija“ dyzelinas beveik visada buvo vežamas tiesiai į UAB ,,Ginara“ teritoriją. Nuteistasis G. S., kurio parodymai taip pat aptarti, ikiteisminio tyrimo metu (t. 13, b. l. 140–142, 143–148) parodė, kad, priklausomai nuo laikotarpio, dyzeliną V. S. parduodavo už 1,6–1,75 Lt/l arba net 1,63–1,85 Lt/l, o G. S. savo interesą įvertindavo 2–5 ct/l. Taigi už neteisėtai realizuotą dyzeliną gauta pinigų suma net didesnė, nei buvo nurodyta kaltinime, skaičiuojant pagal mažiausią kainą ((1,6+0,02) x 1 925 109 = 3 118 676,58 Lt). Ši pinigų suma yra Baudžiamojo kodekso uždraustos veikos rezultatas.

523Kadangi dyzelinas seniai realizuotas, teismas teisingai pritaikė BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatas ir išieškojo konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Šiuo atveju neturi reikšmės, kokiu būdu dyzelinį kurą realizavo G. S., nors byloje yra duomenų, kad dalis su tuo susijusių asmenų jau nubausta, dėl dalies byla dar nagrinėjama Klaipėdos apygardos teisme. Konfiskuotino turto vertės išieškojimas nesietinas su tuo, kad kuro pirkėjai vėliau sumokėjo PVM ir akcizo mokesčius. Tai ne dvigubas baudžiamumas, nes kitų asmenų apmokestinimas už įgytą kurą neturi ryšio su nuteistiesiems paskirta baudžiamojo poveikio priemone.

524Dėl konfiskuotų 60 000 Lt

525Teisėjų kolegija sutinka su juridinio asmens atstovo apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nenurodė, kuo remdamasis laikė, kad darant kratą UAB ,,xxx“ patalpose seife rastus 60 000 Lt reikia konfiskuoti kaip nusikaltimo rezultatą.

526Teisėjų kolegija konstatuoja, kad vien ta aplinkybė, jog nėra duomenų, kad bendrovės seife rasti pinigai įtraukti į bendrovės apskaitą, teismui neleido teigti, kad pinigai susiję su nagrinėjamu nusikaltimu. Turto pripažinimas Baudžiamojo kodekso uždraustos veikos rezultatu turi būti įrodomas, o ne preziumuojamas.

527Šioje byloje net nebandyta įrodyti ryšio tarp seife rastų pinigų ir akcizais neapmokestinto dyzelino neišvežimo, todėl negalėjo būti taikytos BK 72 straipsnio nuostatos.

528Dėl išdėstytų motyvų ši skundžiamo nuosprendžio dalis naikinama.

529Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.

530Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1 dalies

5313 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1–4 punktais,

Nutarė

532Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendį pakeisti:

533V. S. taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1, 2 dalis, 67 straipsnio 2 dalies 6 punktą, 71 straipsnį, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 25 MGL dydžio (941,25 Eur) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo;

534I. G., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl tarptautinių krovinio važtaraščių suklastojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl administracinių lydraščių suklastojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl eksporto deklaracijų suklastojimo), veiką kvalifikuoti kaip tęstinę pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį ir paskirti bausmę laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams ir 6 (šešiems) mėnesiams;

535vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ir skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos

536BK 200 straipsnio 1 dalį subendrinti jas apimant ir galutinę subendrintą bausmę I. G. paskirti laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams ir 9 (devyniems) mėnesiams.

537Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, 67 straipsnio 2 dalies

5386 punktu, 71 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams ir paskirti baudžiamojo poveikio priemonę – 20 MGL dydžio (753 Eur) įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, ją sumokant per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo;

539G. M., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. birželio 16 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. rugpjūčio 14 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo), veiką kvalifikuoti kaip tęstinę pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį ir, taikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti bausmę 40 MGL dydžio (1 506 Eur) baudą;

540G. M. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK 200 straipsnio 1 dalį, taikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, sumažinti iki 50 MGL dydžio (1 882,5 Eur) baudos;

541vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ir pagal Lietuvos Respublikos BK 200 straipsnio 1 dalį pakeistą bausmę subendrinti jas apimant ir galutinę subendrintą bausmę G. M. paskirti 50 MGL dydžio (1 882,5 Eur) baudą, ją sumokant per 2 (dvejus) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo;

542nustatyti, kad G. M. 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d. davė nurodymą prasukti skysčių skaitiklių rodmenis ne S. Š., bet J. M.;

543V. L., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. balandžio 27 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. liepos 13 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo), pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. rugsėjo 14 d. įrašų laivo žurnale ir bunkeriavimo važtaraščio suklastojimo), veiką kvalifikuoti kaip tęstinę pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį ir, taikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, paskirti bausmę 40 MGL dydžio (1 506 Eur) baudą;

544V. L. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK 200 straipsnio 1 dalį, taikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, sumažinti iki 50 MGL dydžio (1 882,5 Eur) baudos;

545vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę ir pagal Lietuvos Respublikos BK 200 straipsnio 1 dalį pakeistą bausmę subendrinti jas apimant ir galutinę subendrintą bausmę V. L. paskirti 50 MGL dydžio (1 882,5 Eur) baudą, ją sumokant per 2 (dvejus) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo;

546S. Š. iš skundžiamo nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti aplinkybę, kad 2006 m. balandžio 5 d., veikdamas organizuota grupe su V. S., I. G., G. M. ir D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 372 000 kg (439 720 litrų) 687 716,03 Lt (199 176,33 Eur) vertės akcizais neapmokestinto dyzelino, o 2006 m. birželio 16 d., veikdamas ta pačia organizuota grupe, per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė 382 000 kg (460 130 litrų) 700 989,41 Lt (203 020,57 Eur) vertės akcizais neapmokestinto dyzelino;

547S. Š. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK 200 straipsnio 1 dalį, taikant Lietuvos Respublikos BK 54 straipsnio 3 dalį, sumažinti iki 70 MGL dydžio (2 635,5 Eur) baudos, ją sumokant per 6 (šešis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

548G. S. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK 1992 straipsnio 1 dalį sumažinti iki 200 MGL dydžio (7 530 Eur) baudos, ją sumokant per 1 (vienerius) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

549juridiniam asmeniui UAB ,,xxx“ skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK 20 straipsnio 2 dalį ir 200 straipsnio 1 dalį sumažinti iki 2 000 MGL dydžio (75 300 Eur) baudos, ją sumokant per 1 (vienerius) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos;

550panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš UAB ,,xxx“ konfiskuota 60 000 litų, paimtų iš seifo, atliekant kratą UAB ,,xxx“ patalpose.

551Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. V. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 3. I. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 200 straipsnio 1... 4. pagal BK 200 straipsnio 1 dalį – 3 metams ir 9 mėnesiams;... 5. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl tarptautinių krovinio važtaraščių... 6. 2 metams ir 6 mėnesiams;... 7. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl administracinių lydraščių... 8. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl eksporto deklaracijų suklastojimo) – 2... 9. 6 mėnesiams;... 10. vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės... 11. 3 metams ir 9 mėnesiams, bausmę nustatant atlikti pataisos namuose;... 12. G. M. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 200 straipsnio 1... 13. pagal BK 200 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda;... 14. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. balandžio 5 d. bunkeriavimo... 15. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. birželio 16 d. įrašų laivo... 16. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. rugpjūčio 14 d. įrašų laivo... 17. vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės... 18. V. L. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimus, numatytus BK 200 straipsnio 1... 19. pagal BK 200 straipsnio 1 dalį – 100 MGL (13 000 Lt) dydžio bauda;... 20. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. balandžio 27 d. įrašų laivo... 21. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. liepos 13 d. įrašų laivo... 22. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį (dėl 2006 m. rugsėjo 14 d. įrašų laivo... 23. vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, paskirtos bausmės... 24. S. Š. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 200 straipsnio 1... 25. S. Š. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį išteisintas,... 26. G. S. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 1992 straipsnio 1... 27. G. S. baudžiamosios bylos dalis dėl BK 202 straipsnio 1 dalies nutraukta,... 28. juridinis asmuo UAB ,,xxx“ pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą,... 29. Iš juridinio asmens UAB ,,xxx“ priteista 2 440 557 Lt valstybei.... 30. Iš V. S. ir G. S. konfiskuota po 1 478 409,11 Lt nusikalstamu būdu gautų... 31. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 32. V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m. kovo... 33. jis 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste nurodė organizuotos grupės... 34. I. G. ir D. B. Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 372 000 kg (439 720 litrų)... 35. G. M., vykdydamas šį nurodymą, 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos jūrų... 36. (439 720 litrų) 687 716,03 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto... 37. V. S. 2006 m. balandžio 27 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės... 38. J. V. (J. V.) imituoti 85 000 kg (99 710 litrų) akcizais neapmokestinto... 39. I. G., V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną... 40. V. S. 2006 m. birželio 16 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės nariams... 41. (460 130 litrų) 700 989,41 Lt realizavimo vertės akcizais neapmokestinto... 42. V. S. 2006 m. liepos 13 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės nariams I.... 43. V. S. 2006 m. rugpjūčio 14 d. ( - ) mieste nurodė organizuotos grupės... 44. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. rugpjūčio 14... 45. V. S. 2006 m. rugsėjo 14 d. ( - ) mieste organizuotos grupės nariams... 46. I. G. ir D. B. nurodė Klaipėdos jūrų uoste organizuoti 240 000 kg (285 040... 47. Taigi V. S. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. ( - ),... 48. I. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad dirbdamas UAB „xxx“,... 49. jis 2006 m. balandžio 5 d. žinodamas, kad UAB „xxx“ priklausančio ir... 50. (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriavimą į laivą „C.... 51. I. G. 2006 m. balandžio 27 d. ( - ) žinodamas, kad UAB „xxx“... 52. I. G. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 53. Nr. 6LUA0100495 suklastota, dėl apgaulės patvirtino baigtą eksporto... 54. I. G. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 55. I. G. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 56. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, aiškiai suklastotą 2006 m. rugpjūčio 14... 57. I. G. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 58. V. S. nurodymą, pateikė eksporto deklaraciją Nr. 6LUA0100670 Klaipėdos... 59. Taigi I. G. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d.... 60. Be to, I. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad dirbdamas UAB... 61. V. S. nurodymą, žinodamas, kad transportuoto UAB „xxx“ priklausančiu... 62. Be to, I. G. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006... 63. (26 720 kg) akcizais neapmokestinto dyzelino, skirto laivams, 2006 m. liepos 13... 64. I. G. 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą,... 65. I. G. 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą,... 66. I. G. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą,... 67. I. G. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą,... 68. I. G. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą,... 69. I. G. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, vykdydamas V. S. nurodymą,... 70. G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 5 d.... 71. G. M. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su... 72. G. M. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe... 73. Be to, G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 5... 74. Be to, G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. birželio 16... 75. Be to, G. M. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. rugpjūčio... 76. V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 27 d.... 77. V. L. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su... 78. V. L. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, veikdamas organizuota grupe su... 79. I. G.. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m.... 80. Be to, V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. balandžio 27... 81. Be to, V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. liepos 13 d.... 82. Be to, V. L. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad 2006 m. rugsėjo 14... 83. S. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m.... 84. S. Š. 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 85. S. Š. 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 86. S. Š. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 87. S. Š. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 88. S. Š. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB... 89. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m.... 90. S. Š. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste žinodamas, kad UAB „xxx“... 91. I. G., vykdydamas V. S. nurodymą, įrašė žinomai suklastoto 2006 m.... 92. Taip S. Š., būdamas V. S. suburtos ir vadovaujamos organizuotos grupės... 93. G. S. pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad laikotarpiu nuo 2006 m. kovo... 94. G. S. laikotarpiu nuo 2006 m. kovo 1 d. iki 2006 m. spalio 6 d. Klaipėdos... 95. Taip G. S., pažeisdamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d.... 96. 2 956 818,23 Lt vertės, gabeno ir realizavo akcizais neapmokestintą... 97. Juridinis asmuo UAB ,,xxx“ pripažintas kaltu ir nuteistas už tai, kad... 98. V. S. 2006 m. balandžio 5 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai... 99. (439 720 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino, tariamai bunkeriuoto iš... 100. I. G., G. M., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną... 101. V. S. 2006 m. balandžio 27 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai... 102. V. S. 2006 m. birželio 16 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai... 103. I. G., veikdamas pagal susitarimą su V. S., žinodamas, kad UAB „xxx“... 104. V. S. 2006 m. liepos 13 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai... 105. I. G.. I. G., vykdydamas S. S. nurodymą, įrašė aiškiai suklastoto 2006 m.... 106. V. L., S. Š., D. B., per Lietuvos Respublikos valstybės sieną neišvežė... 107. V. S. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai... 108. (373 130 litrų) akcizais neapmokestinto dyzelino bunkeriuota iš tanklaivio... 109. V. S. 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos mieste, vadovaudamas paties suburtai... 110. Taip V. S., veikdamas UAB „xxx“ vardu ir interesais, veikdamas organizuota... 111. Nuteistojo V. S. gynėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas netinkamai... 112. V. S. nuteistas pagal BK 200 straipsnio 1 dalį. Šis straipsnis yra... 113. Bendrijos muitinės kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. sausio... 114. 72 valandos, per kurias muitinė prižiūri fizinį jų išvežimą ir... 115. Nuosprendyje nurodoma, jog nuteistieji (I. G., G. M., V. L.) suklastojo... 116. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 792... 117. Baudžiamoji atsakomybė už neteisėtą prekių neišvežimą galima tik esant... 118. Dėl tų pačių veiksmų vyksta kitas teisminis nagrinėjimas Klaipėdos... 119. 6 dalyje ir 1992 straipsnio 1 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnio 1... 120. Nuosprendyje motyvuodamas buvus organizuotą grupę teismas neindividualizavo... 121. Teismas netinkamai vertino įrodymus. Juos aprašydamas, teismas visiškai... 122. Liudytojas D. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, todėl jo parodymai... 123. Nuosprendyje nepagrįstai konstatuota, kad apklausiant kaltinamuosius ir... 124. Teismas kaip įrodymą nepagrįstai įvertino AB „xxx“ transporto... 125. Teismas vadovavosi Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės pareigūnų... 126. Teismas iš viso neanalizavo aplinkybės, kad, jeigu nebuvo bunkeriuotas kuras,... 127. Teismas neteisingai pritaikė BK 72 straipsnyje numatytą konfiskavimo... 128. nepagrįstai konstatavo, kad 2 956 818,23 Lt yra nusikaltimo rezultatas. BK 200... 129. Nuosprendyje nurodyta, kad UAB „xxx“ patalpose kratos metu seife rasti 60... 130. Buvus nusikaltimo rezultatą teisiškai tikslinga nustatinėti kitoje... 131. Nuteistojo V. S. gynėjas apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl... 132. Nuteistojo I. G. gynėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas padarė... 133. Liudytojas D. B. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, remiantis BK 391... 134. Liudytojas A. Z. teisme parodė, kad tik pasirašinėjo dokumentus, bet... 135. Teismas vadovavosi Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės pareigūnų... 136. Muitinės pareigūnų fizinio tikrinimo galimybės įtvirtintos tarptautiniuose... 137. Teismas nepasisakė ir dėl 2006 m. rugsėjo 14 d. Klaipėdos apskrities VMI... 138. Teisme apklausti apsaugos darbuotojai patvirtino AB Klaipėdos laivų remonto... 139. Teismas rėmėsi K. A. bei V. B. parodymais ir nurodė, kad iš jų parodymų... 140. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad FNTT atliekant sulaikymo operacijas bei iš... 141. Teismas rėmėsi skaičiais, kad laivo ,,Banga“ akcizinio sandėlio talpa –... 142. Teismas nurodė, kad apelianto ir kitų asmenų kaltę įrodo mobiliojo ryšio... 143. Teismas rėmėsi ikiteisminio tyrimo metu duotais nuteistųjų parodymais... 144. Teismas, privalėdamas aptarti ir aprašyti motyvus, kuriais vadovaudamasis... 145. teismui buvo pateikti įrodymai, kad užsienio kompanijos, kurioms (jų... 146. byloje nebuvo bandoma išsiaiškinti, kur laivai plaukė, gal jie su turimu... 147. nors buvo atliekami ir operatyviniai, ir baudžiamojo proceso veiksmai,... 148. nepasisakė ir neaptarė liudytojų N. S., R. S., N. Č. (N. Č.) parodymų;... 149. Klaipėdos apskrities VMI ne kartą tikrino laive „Banga“ esančius... 150. Teismas neįvertino bylos įrodymų, kad nėra nei teorinių, nei praktinių... 151. Operatyviniai veiksmai truko ilgai, tačiau nebuvo surinkta objektyvių... 152. Daugelį duomenų, pvz. dėl laivo ,,Dimas“, tyrėjai rinko ir vertino,... 153. Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl faktinių aplinkybių, kurias gynyba... 154. Nuteistojo I. G. gynėjas apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl... 155. Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis nepagrįstas ir... 156. Ikiteisminio tyrimo metu S. Š. teigė, kad būtent apeliantas davė nurodymus... 157. Liudytojo D. B. parodymus teismas turėjo vertinti atsargiai, nes jis atleistas... 158. D. B. parodymų objektyvumą ir nešališkumą, o, nesant šio privalomo... 159. Liudytojas A. Z. teisme parodė tik pasirašinėjęs dokumentus, tačiau... 160. Teismas rėmėsi statistiniais ir deklaruotais skaičiais apie laivo ,,Banga“... 161. Vertindamas V. L. ir S. Š. parodymus, teismas neįvertino visų faktinių bei... 162. Teismas pažeidė BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimą... 163. Teismas nepasisakė dėl jam pateiktų įrodymų, kad už parduotą kurą... 164. Byloje nebuvo bandoma išsiaiškinti, kur laivai plaukė, kokius dokumentus... 165. Teismas nepasisakė ir neaptarė liudytojų R. S. bei N. Č. parodymų.... 166. Klaipėdos apskrities VMI ne kartą tikrino laive „Banga“ esančius... 167. Nors ilgai buvo atliekami operatyviniai ir baudžiamojo proceso įstatyme... 168. Daugelį duomenų ikiteisminio tyrimo metu tyrėjai rinko ir vertino,... 169. Teismas neįvertino ir nepasisakė dėl faktinių aplinkybių, kurias gynyba... 170. Be to, iš bunkeriavimo važtaraščio Nr. 0002494 matyti, kad jį pasirašė... 171. Teismo išvadą, kad į laivą ,,Banga“ nebuvo galimybės bunkeriuoti daugiau... 172. Pats kaltinimas dėl dyzelinio kuro neišvežimo yra nelogiškas, kadangi jame... 173. Jeigu vis tik teismas nuspręstų, kad apelianto veiksmuose yra nusikaltimo... 174. Nuteistasis G. M. apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl jo... 175. Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismo išvados neatitinka... 176. Nepagrįstos teismo išvados buvus organizuotą grupę. Apeliantas dirbo... 177. Nuo pat pradžios ikiteisminio tyrimo pareigūnai taikė įbauginimo taktiką... 178. Teismas nekreipė dėmesio, kad nėra formaliai tinkamo dokumento pradėti... 179. Teismas nekreipė dėmesio į apeliantų aiškinimus, kokiu būdu buvo išgauti... 180. Teisme liudytojas D. B. iš esmės pakeitė parodymus ir nurodė, kad pirminiai... 181. N. S. ikiteisminio tyrimo metu buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn,... 182. S. Š. teisme pakeitė parodymus ir nurodė, kad bunkeriavimas faktiškai... 183. A. Z. teisme parodė, kad jam buvo grasinama suėmimu, areštu. Tokio... 184. Reikėjo išimti iš laivo reikiamus registracijos dokumentus dėl kuro... 185. Liudytojas R. S. teisme nebuvo apklaustas, todėl nebuvo galima patikrinti jo... 186. Apeliantas apeliaciniame skunde išsamiai išdėstė, daugybės liudytojų... 187. Nuteistieji G. S., I. G., S. Š., G. M., pats apeliantas teisme paneigė savo... 188. Byloje yra duomenų, kad kuras buvo vežamas ir per kitas bendroves, prie... 189. Bendrovės patikrinimo išvados rėmėsi ikiteisminio tyrimo medžiaga, kad... 190. Be to, bylos medžiaga nustatyta, kad už parduotą užsienio laivams kurą... 191. Ikiteisminis tyrimas negalėjo nustatyti kai kurių svarbių aplinkybių,... 192. Iš patikrinimo akto matyti, kad bendrovė, padariusi kai kurių klaidų,... 193. Tačiau ikiteisminis tyrimas rėmėsi išgautais ir neteisingais parodymais,... 194. Telefoniniai pokalbiai neįrodo kaltės, juose aptariamas gamybinis procesas.... 195. Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde prašė jį išteisinti ir... 196. Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis nepagrįstas,... 197. Teismas apeliantą išteisino dėl padėjimo suklastoti dokumentą ir nuteisė... 198. Inkriminuoto nusikaltimo subjektyviosios pusės požymiui – kaltei būdinga... 199. Inkriminuojamų veikų padarymo metu 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m.... 200. Teismas privalėjo remtis ne ikiteisminio tyrimo metu, bet teisme duotais... 201. Teismas kaltino jį padėjus suklastoti važtaraščius, bet nenurodė, kaip... 202. Byloje nėra jokių įrodymų, kad jis kartu su kitais organizuotos grupės... 203. Byloje daug prieštaringų duomenų bei parodymų, kurie nepaneigti, ir nėra... 204. Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl jo... 205. Nuteistasis G. S. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendis neteisėtas ir... 206. Dyzelinis kuras buvo iškraunamas sandėlyje, kuris neatitiko Lietuvos... 207. Klaipėdos VMI vyr. specialistas liudytojas R. P. parodė, kad nebuvo... 208. Specialistas V. G. atliko tik dalinį UAB ,,xxx“ ūkinės finansinės veiklos... 209. Nebuvo pašalinti ar kitaip išspręsti (skiriant ekspertizę) specialisto... 210. 1 945 656,5 kg dyzelino, kurio tariamas supylimas įformintas į bendrovės... 211. Dėl išdėstytų argumentų darytina išvada, kad nuosprendyje nurodytos... 212. Nuteistasis G. S. apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl jo... 213. Juridinio asmens UAB ,,xxx“ generalinis direktorius A. S. (A. S.)... 214. Teismas neteisingai pritaikė BK 72 straipsnyje numatytą konfiskavimo... 215. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme negauta jokių duomenų, kur yra neva... 216. Teismas nusikaltimo rezultatu pripažino ne tariamai neišvežtą kurą, bet jo... 217. Kuras nerastas nei akciziniame sandėlyje – laive „Banga“, nei UAB... 218. (1 925 109 litrai), kuris pagal kaltinimą vežtas 63 kartus UAB „Ginara“... 219. Kita aplinkybė, įrodanti nusikaltimo rezultato konfiskavimo ydingumą, yra... 220. Dėl kratos metu bendrovės seife rastų 60 000 Lt konfiskavimo teismas vėlgi... 221. Teismas netinkamai išsprendė Klaipėdos apskrities VMI 2 440 557 Lt civilinio... 222. Pripažįstant bendrovę kalta pagal BK 200 straipsnio 1 dalies dispoziciją,... 223. Be to, Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje V.... 224. Apelianto nuomone, teismas paskyrė per griežtą bausmę. Valstybės... 225. Nors UAB „xxx“ moka mokesčius valstybei, sukuria bei išlaiko darbo... 226. Apelianto nuomone, UAB „xxx“ galbūt padaryta veika prarado pavojingumą,... 227. Dėl išdėstytų aplinkybių paskirta bauda turėtų būti mažinama,... 228. Nuteisto juridinio asmens UAB ,,xxx“ generalinis direktorius apeliaciniame... 229. Teismo posėdyje nuteistieji, jų gynėjai, nuteisto juridinio asmens atstovai... 230. Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjų, nuteistųjų G. M., V. L., S. Š., G. S.,... 231. Teisėjų kolegijos nuomone, V. S., I. G., G. M., V. L., S. Š., G. S.,... 232. BPK 303 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagrįstai priėmė apkaltinamąjį... 233. Kita vertus, teismas be pakankamo pagrindo I. G. veiką pagal BK 300 straipsnio... 234. Dėl įrodymų vertinimo ir kitų Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų... 235. Nuteistieji ir gynėjai apeliaciniuose skunduose nurodė, kad pirmosios... 236. Tokie skundų argumentai nepagrįsti.... 237. Teismas nuosprendyje išdėstė įrodymus, kuriais pagrindė savo išvadas, bei... 238. Iš BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatų prasmės matyti, jog teismas... 239. Pagal BPK 20 straipsnio nuostatas įrodymai baudžiamajame procese yra... 240. Baudžiamojo proceso įstatymas nenustato, kiek ir kokių rūšių įrodymų... 241. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalies... 242. Vidinis įsitikinimas susiformuoja, teisėjams kruopščiai išnagrinėjus ir... 243. Pirmosios instancijos teismas įvertino įrodymus. Įrodymai gauti teisėtais... 244. Įrodymų vertinimas ir jais pagrįstų išvadų byloje sprendžiamais... 245. Skundžiamame nuosprendyje įrodymai įvertinti. Tai, kad teismas surinktus... 246. Pirmosios instancijos teismas, įstatymų nustatyta tvarka šioje byloje gautus... 247. Tiesa, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su ta... 248. Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjai, nuteistasis G. M. apeliaciniuose skunduose... 249. Teisėjų kolegijos nuomone, nors šis liudytojas atleistas nuo baudžiamosios... 250. Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjai, nuteistasis G. M. ginčijo liudytojo A. Z.... 251. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismų praktikoje išvestiniai... 252. Nuteistojo I. G. gynėjo apeliaciniame skunde minimas liudytojas M. M.,... 253. Nuteistųjų V. S., I. G. gynėjai, nuteistasis V. L. apeliaciniuose skunduose... 254. Tokie skundų argumentai nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Iš bylos... 255. Kita vertus, neįtikinamas skundų argumentas, kad kitų valstybių piliečiai,... 256. Teismas nurodė, kodėl rėmėsi pakeitusių parodymus asmenų ikiteisminio... 257. Galima sutikti su nuteistojo I. G. gynėjo apeliacinio skundo teiginiu, kad... 258. Nuteistojo I. G. gynėjas, nuteistasis G. M. apeliaciniuose skunduose nurodė... 259. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šių aplinkybių nesiaiškinimas ir... 260. Nepagrįstas nuteistojo V. L. apeliacinio skundo argumentas, kad liudytojas R.... 261. Iš teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad šis liudytojas pirmosios... 262. Iš esmės nepagrįstas nuteistojo V. L. apeliacinio skundo argumentas, kad... 263. Perdavus bylą į teismą, taip iš tiesų buvo. Apklausus liudytoją K. G.... 264. Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde iš esmės pagrįstai nurodė, kad... 265. Tiesa, šį skundo argumentą teisėjų kolegija pripažįsta su išlyga, nes... 266. Dėl didelės bylos apimties teisėjų kolegija to nevertina kaip teismo... 267. Nepagrįstas nuteistojo G. S. apeliacinio skundo argumentas, kad teismas... 268. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad aptariamu laikotarpiu UAB... 269. Kita vertus, ši specialisto išvada panaudota ne tik nagrinėjamoje, bet ir... 270. Su aplinkybe, kad yra kelios baudžiamosios bylos, kuriose dalis kaltinamųjų... 271. Toks apelianto teiginys nepagrįstas.... 272. Iš bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas, kuriame kaip galimi... 273. Taigi buvo teisinis pagrindas pradėti nagrinėjamą bylą. Tai, kad iš... 274. Nuteistasis V. L. apeliaciniame skunde nurodė nepanaikintą prieštaravimą... 275. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio prieštaravimo. Kiekvienas... 276. Nuteistasis S. Š. apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas pažeidė BPK 301... 277. Toks skundo argumentas nepagrįstas.... 278. BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatos numato, kad byloje esantiems įrodymams... 279. Teisėjų kolegija vertina kaip deklaratyvų nuteistojo S. Š. apeliacinio... 280. Dėl išdėstytų motyvų apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija... 281. Dėl V. S. kaltės, padarius BK 24 straipsnio 4 dalyje... 282. ir 200 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką... 283. Nuteistasis V. S. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo... 284. Muitinės eksporto procedūrą reglamentuoja Europos Bendrijos muitinės... 285. Priešingai, nei apeliaciniame skunde nurodė nuteistojo gynėjas, aptariamo... 286. Gynėjas savo skunde svarstė apie ,,išvežimo pareigos“ atsiradimo laiką,... 287. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju nusikaltimas laikomas... 288. Apeliantas skunde nepagrįstai nurodė, kad V. S. negali būti šio nusikaltimo... 289. Nagrinėjamu atveju nei laivo ,,C. B.“ kapitonas A. Z., nei laivo ,,C. H.“... 290. Be to, gynėjo apeliaciniame skunde išdėstytą versiją apeliacinės... 291. Apeliantas abejojo, ar eksporto deklaracija gali būti ir BK 200 straipsnio, ir... 292. BK 300 straipsnio dispozicijų dalykas.... 293. Teisėjų kolegijos nuomone, veikos kvalifikavimas pagal du Baudžiamojo... 294. Apeliantas teisus, kad neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas galimas... 295. Nuteistasis V. S. būtent taip ir elgėsi. Šiuo atveju motyvas ir tikslas,... 296. Skundo argumentas, kad kitoje nagrinėjamoje byloje dėl analogiškų veiksmų... 297. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad V. S. veiksmuose teismas... 298. Iš skundžiamo nuosprendžio 52 lapo (t. 33, b. l. 182) matyti, kad teismas,... 299. V. S. kitoks vaidmuo, nei kitų nuteistųjų, matyti ne tik iš bendrininkų... 300. Buvus organizuotą, o ne paprastą bendrininkų grupę rodo kaltininkų... 301. Apeliantas skunde teigė, kad aprašydamas įrodymus teismas visiškai... 302. Su tokiais apeliacinio skundo argumentais negalima sutikti.... 303. Pirmiausia, apeliantas kaip profesionalus gynėjas neabejotinai žino, kad... 304. BPK 301 straipsnio 1 dalies nuostatas teismas nuosprendį pagrindžia tik tais... 305. Kita vertus, sakydami baigiamąsias kalbas, gynėjai nepateikė nieko esmingai... 306. Teismas nuosprendyje įvertino, pasirėmęs liudytojų – VMI ir muitinės... 307. Teisėjų kolegija aptariamų asmenų parodymų nekartoja, nes jie išsamiai... 308. Nepagrįstas gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad tokiu atveju teismas... 309. Šis principas, reiškiantis, kad kiekviena abejonė ar netikslumas turi būti... 310. Nors dyzelinis kuras nebuvo rastas, jo neišvežimas įrodytas bei įvertintas... 311. Nepagrįsta gynėjo skunde išdėstyta abejonė dėl AB ,,Klaipėdos laivų... 312. Gynėjo nuoroda, susijusi su laivu ,,Dimas“, priešingai, nei vertino... 313. Gynėjas apeliaciniame skunde teigė, kad už laivams ,,C. B.“ ir ,,C. H.“... 314. Toks gynėjo skundo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas, nes jį paneigia... 315. Pirmiausia, skundžiamame nuosprendyje aptarti ir įvertinti liudytojų D. B.,... 316. Šiame nuosprendyje jau minėta, kad dėl neišvežto kuro realizavimo kitoje... 317. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atkreipia... 318. Teisėjų kolegija neanalizuoja MRT pokalbių, susijusių su pinigų pervedimu... 319. Iš pagrindinio ikiteisminio tyrimo buvo išskirtas ikiteisminis tyrimas dėl... 320. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 321. Dėl I. G. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje... 322. numatytą veiką... 323. Nuteistasis I. G. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo... 324. Nuteistojo I. G. gynėjas savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų... 325. Nepagrįstas gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad, atitinkamų... 326. Abiejų instancijų teismuose arba tik pirmosios instancijos teisme apklausti... 327. A. P., D. I., R. T., D. G., B. N. parodė, kad duomenis apie laivų kuro... 328. Taigi liudytojų D. N., R. P. priešingi parodymai teisme, kad kuro kiekį... 329. Esant tokiai situacijai, kai dauguma pareigūnų pripažino tikrinę tik... 330. Dėl šios priežasties atmetami kaip įrodymas gynėjo apeliaciniame skunde... 331. Iš to daroma išvada, kad tanklaivio ,,Banga“ ir bunkeriuojamų laivų... 332. Nuteistojo gynėjo apeliacinio skundo argumentai dėl AB Klaipėdos laivų... 333. Priešingai, jau ne kartą minėtos ir skundžiamame nuosprendyje aptartos MRT... 334. Gynėjo skunde minimas liudytojas A. J. ikiteisminio tyrimo metu (t. 26, b. l.... 335. Tiesa, pirmosios instancijos teisme šis liudytojas savo parodymus priderino... 336. Tokį nemotyvuotą parodymų pakeitimą teisėjų kolegija vertina kaip norą... 337. Apeliantas kritikuoja protokolo dėl operatyvinių veiksmų ir priemonių... 338. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje aptarė ryšį tarp... 339. Atsakydama į gynėjo skundo argumentą, kad teismas nenurodė, kokie... 340. 2006 m. balandžio 5 d., kai tariamai buvo bunkeriuojamas laivas ,,C. B.“, I.... 341. Beje, šis pokalbis reikšmingas ir tuo, kad patvirtina kito nuteistojo S. Š.... 342. 2006 m. balandžio 26 d., t. y. kito byloje aktualaus tariamo bunkeriavimo... 343. I. G. skambina A. Č. ir aptaria rytdienos ,,darbą“ (kuro kiekį, laiką).... 344. Iš bylos medžiagos žinoma, kad 2006 m. balandžio 27 d. buvo tariamai... 345. 2006 m. balandžio 27 d. pokalbiai tarp I. G. ir tanklaivio ,,Banga“ bei J.... 346. 2006 m. birželio 16 d. pokalbiai tarp I. G. ir tanklaivio ,,Banga“ bei V. S.... 347. Bylos duomenys įrodo, kad tą dieną į laivą ,,C. B.“ tariamai bunkeriuota... 348. Beje, 2006 m. birželio 16 d. pokalbiai tarp I. G., V. S. ir tanklaivio... 349. Tą pačią dieną I. G. tariasi su K. A. susitikti ir ,,sustoti, kur visada“... 350. Iš bylos duomenų žinoma, kad UAB ,,Ginara“ vairuotojai susitikdavo su I.... 351. 2006 m. liepos 12 d. I. G. su A. Č. vėl aptaria kitos dienos tariamą... 352. 2006 m. liepos 13 d. I. G. tariasi su K. A. susitikti ,,Lukoil“ degalinėje... 353. 2006 m. liepos 13 d. I. G. kalbasi su A. Č. apie tariamą bunkeriavimą 16–... 354. Iš bylos duomenų matyti, kad tą dieną į laivą ,,C. H.“, kurio kapitonas... 355. Beje, vyro pokalbis su I. G., jog UAB ,,Ginara“ vairuotojas K. A. gavo... 356. 2006 m. rugpjūčio 14 d. Igoris kalba su tanklaivio ,,Banga“ kapitono... 357. G. M. apie 310 (tonų) bunkeriavimą. Pastarasis siūlo įrašyti ankstesnį... 358. Bylos duomenys įrodo, kad tą dieną į laivą ,,C. B.“ tariamai bunkeriuota... 359. 2006 m. rugsėjo 14 d. G. M. informavo Igorį, kad tanklaivyje ,,Banga“ kilo... 360. Iš bylos duomenų matyti, kad tą dieną į laivą ,,C. H.“ tariamai... 361. Tai, kad nurodytomis dienomis laivai nebuvo bunkeriuoti ir kuras neteisėtai... 362. Nuteistojo I. G. gynėjo apeliacinio skundo argumentai, kad už bunkeriuotą... 363. Gynėjas apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas nuosprendyje nepasisakė ir... 364. Šie parodymai išdėstyti skundžiamame nuosprendyje (nuosprendžio 39–40... 365. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad laivo ,,C. B.“ vyr. mechaniko R. S.... 366. Tas pat pasakytina dėl liudytojo N. S., laivo ,,C. H.“ kapitono, parodymų... 367. Liudytojo N. Č., tanklaivio ,,Banga“ kapitono, parodymai skirtingose proceso... 368. Ikiteisminio tyrimo metu jis pripažino, kad tanklaivio ,,Banga“ žurnalų... 369. Pirmosios instancijos teisme liudytojas N. Č. paneigė ankstesnius parodymus,... 370. Teisme pakeistus liudytojo parodymus, kad nebuvo fiktyvaus bunkeriavimo,... 371. Nepagrįstas gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad Klaipėdos apskrities... 372. V. S. gynėjo skundo argumentui, į jį šiame nuosprendyje jau atsakyta.... 373. Atmetami kaip nepagrįsti kiti skundo argumentai, kad nėra nei teorinių, nei... 374. Byloje nenustatyta, kad laivo „Banga“ kuro skaitiklio metrologinės... 375. Skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo... 376. Dėl I. G. kaltės, padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje... 377. numatytą veiką... 378. Skundžiamame nuosprendyje išdėstyti argumentai dėl I. G. kaltės,... 379. Bylos duomenys įrodo, kad UAB ,,Ginara“ vairuotojai K. A. ir V. B. UAB... 380. Tam, kad tai būtų padaryta, I. G. kaip UAB „xxx“ agentas pirmiausia... 381. Kadangi dyzelinas buvo skirtas UAB „xxx“, I. G. tokiu pačiu būdu... 382. Organizuotos grupės nariams iš anksto susitarus, kad dyzelinas nebus... 383. V. L. suklastojus bunkeriavimo važtaraščius, turėjusius įrodyti, kad... 384. I. G. atlikus nurodytus veiksmus įrodo jo parašai ant tarptautinių krovinio... 385. Liudytojas M. S. parodė, kad eksporto deklaracijai užpildyti būtinus... 386. Iš specialisto išvados Nr. 5-2/90 ir jos priedų (t. 8, b. l. 103–200; t.... 387. Skundžiamame nuosprendyje ir ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje... 388. Ši nuteistojo veika padarė didelės žalos, nes, patvirtinus tikrovės... 389. I. G. veika atitinka BK 300 straipsnio 3 dalies dispoziciją, tačiau teisėjų... 390. Nors suklastoti ir panaudoti trijų rūšių dokumentai, tačiau jie visi buvo... 391. Dėl G. M. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje... 392. numatytą veiką... 393. Nuteistasis G. M. neigia padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau jo... 394. Nuteistasis savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų,... 395. V. S. ir I. G. gynėjų apeliaciniuose skunduose. Teisėjų kolegija juos... 396. Apeliantas savo skunde nurodė, kad liudytojo M. M. ikiteisminio tyrimo metu... 397. Toks apeliacinio skundo argumentas nepagrįstas, nes laivo ,,C. B.“ kapitonas... 398. Nepagrįstas skundo argumentas dėl galimybės bunkeriuoti daugiau nei 200 t... 399. Pirmiausia atkreipiamas apelianto dėmesys, kad, tik apeliacinės instancijos... 400. Apeliacinės instancijos teisme apklaustas liudytojas N. M. (N. M.), kuris... 401. Tai matyti ir iš prokuroro pateiktos papildomos medžiagos (t. 37–40),... 402. Kita vertus, laivo kapitonas N. Č. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad tokio... 403. Teisėjų kolegija tiki nuteistojo V. S. parodymais apeliacinės instancijos... 404. Apeliantas ginčija ikiteisminio tyrimo metu duotus S. Š. parodymus, kad G. M.... 405. G. M. iš dalies teisus, nes S. Š. 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m.... 406. Byloje yra specialistės L. R. atlikta UAB ,,xxx“ 2006 m. dokumentų... 407. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad specialistė atliko darbą, remdamasi... 408. Dėl šios priežasties auditorės atlikta dokumentinė peržvalga nelaikoma... 409. Skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo... 410. G. M. kaltę padarius veiką, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje. Veika... 411. Dėl G. M. kaltės, padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje... 412. numatytą veiką... 413. Skundžiamame nuosprendyje išdėstyti argumentai dėl G. M. kaltės,... 414. Pagal bylos duomenis G. M. kartu su organizuotos grupės nariais iš Lietuvos... 415. Tam, kad tai būtų padaryta, G. M. kaip tanklaivio ,,Banga“ kapitono... 416. G. M. atlikus nurodytus veiksmus įrodo teisme apžiūrėti laivo žurnalai Nr.... 417. Skundžiamame nuosprendyje ir ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje... 418. G. M. kaltė dėl neteisėto dyzelino neišvežimo iš Lietuvos. Taigi... 419. Teisėjų kolegija pripažįsta pirmosios instancijos teismą netiksliai... 420. Taigi teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m.... 421. G. M. nurodė prasukti tanklaivio skysčių skaitiklių rodmenis J. M..... 422. Teisėjų kolegijos motyvacija dėl klastojant dokumentus ir juos panaudojant... 423. G. M. veika atitinka BK 300 straipsnio 3 dalies dispoziciją, tačiau teisėjų... 424. Nors tarp nusikalstamų veikų buvo apie dviejų mėnesių tarpai, jas visas... 425. Dėl V. L. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje... 426. numatytą veiką... 427. Nors nuteistasis V. L. teisme paneigė padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą,... 428. Nuteistasis savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų,... 429. V. S. ir I. G. gynėjų, G. M. apeliaciniuose skunduose, arba jie susiję su... 430. V. L. ir G. M. tanklaivyje ,,Banga“ užėmė vienodas pareigas, jų veiksmai... 431. Nauji įrodymai, ištirti apeliacinės instancijos teisme, paminėti, aptariant... 432. Papildomai atsakydama į apeliacinio skundo argumentą, kad V. L. nieko... 433. Kita vertus, joks pareigūnas negali priversti kapitono padėjėją vykdyti... 434. Taigi nėra pagrindo teigti, kad V. L. tik vykdė savo vadovybės tarnybinius... 435. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad liudytojas N. S. niekada... 436. Priešingai, ikiteisminio tyrimo metu jis davė išsamius parodymus apie du... 437. Skundo argumentai, kad dyzelinį kurą vežė ir kitos bendrovės, prie kurių... 438. Prieštarauja logikai apeliacinio skundo argumentas, kad nebuvo tiriama, jog,... 439. Pirma, jeigu būtų kokios nors techninės kliūtys priimti kurą iš UAB... 440. Antra, šios versijos nepatvirtina specialisto išvados Nr. 5-2/90 duomenys,... 441. Trečia, ši versija atsirado tik apeliaciniame skunde, todėl negalėjo būti... 442. Atmetami kaip nepagrįsti argumentais bei deklaratyvūs apeliacinio skundo... 443. Toks pat deklaratyvus apeliacinio skundo argumentas, kad ikiteisminis tyrimas... 444. Visiškai arogantiškas apeliacinio skundo teiginys, kad ,,naujų įrodymų... 445. Tiek nuteistajam V. L., tiek jo gynėjui žinoma bylą nagrinėjusio teismo... 446. Vykdydamas teismo nutartį, prokuroras pateikė bylos medžiagą, sudarančią... 447. Taigi neaišku, kodėl suabejota šios medžiagos pateikimo teisėtumu bei... 448. Skundžiamame ir šiame nuosprendžiuose išdėstyti argumentai įrodo... 449. V. L. kaltę padarius veiką, numatytą BK 200 straipsnio 1 dalyje. Veika... 450. Dėl V. L. kaltės, padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje... 451. numatytą veiką... 452. Skundžiamame nuosprendyje išdėstyti argumentai dėl V. L. kaltės,... 453. Pagal bylos duomenis V. L. kartu su organizuotos grupės nariais iš Lietuvos... 454. Tam, kad tai būtų padaryta, V. L. kaip tanklaivio ,,Banga“ kapitono... 455. V. L. atlikus nurodytus veiksmus įrodo teisme apžiūrėti laivo žurnalai Nr.... 456. Skundžiamame nuosprendyje ir ankstesnėje šio nuosprendžio dalyje... 457. V. L. kaltė dėl neteisėto dyzelino neišvežimo iš Lietuvos. Taigi... 458. Teisėjų kolegijos motyvacija dėl klastojant dokumentus ir juos panaudojant... 459. V. L. veika atitinka BK 300 straipsnio 3 dalies dispoziciją, tačiau teisėjų... 460. Nors tarp nusikalstamų veikų buvo dviejų ar dviejų su puse mėnesių... 461. Dėl S. Š. kaltės, padarius BK 200 straipsnio 1 dalyje... 462. numatytą veiką... 463. Nors nuteistasis S. Š. teisme paneigė padaręs jam inkriminuotą... 464. Tiesa, teisėjų kolegija mažina nuteistojo nusikalstamos veikos apimtį, nes... 465. Nuteistasis S. Š. savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių... 466. Apeliantas ginčijo savo kaltę teigdamas, kad nėra objektyvių įrodymų... 467. Su tokiais skundo argumentais negalima sutikti.... 468. Dėl organizuotos grupės teisėjų kolegija jau pasisakė ankstesnėje šio... 469. Atkreipiamas dėmesys, kad ikiteisminio tyrimo metu (t. 15, b. l. 82–84,... 470. Be to, bunkeriavimo imitavimą, tik sudrėkinant žarną ir prasukant skysčių... 471. Taigi išdėstyti įrodymai teismui leido padaryti išvadą dėl apelianto... 472. Apeliantas teisus, kad nusikaltimo subjektyviajai pusei būdinga tiesioginė... 473. Taip pat apeliantas teisus, kad, darant nusikalstamą veiką 2006 m. balandžio... 474. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas šią... 475. Dėl išdėstytų motyvų iš skundžiamo nuosprendžio aprašomosios dalies... 476. Iš apkaltinamojo nuosprendžio pašalinus kaip nepasitvirtinusius du veikos... 477. Nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad teismas S. Š. kaltina padėjus... 478. Dėl G. S. kaltės, padarius BK 1992 straipsnio 1 dalyje... 479. numatytą veiką... 480. Nuteistasis G. S. nepripažino padaręs jam inkriminuotą nusikaltimą, tačiau... 481. G. S. savo apeliaciniame skunde išdėstė dalį tų pačių argumentų, kurie... 482. Ikiteisminio tyrimo metu G. S. nuosekliai parodė iš V. S. pirkęs dyzelinį... 483. G. S. teisme ankstesnius parodymus paneigė paaiškinęs, kad realizavo ne iš... 484. Toks parodymų pakeitimas, atsisakant ankstesnių išsamių parodymų,... 485. Būtina įvertinti liudytojo A. J., UAB ,,Ginara“ vyr. finansininko,... 486. Nuteistasis G. S. ginčijo skundžiamą nuosprendį teigdamas, kad dyzelinis... 487. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju neturi reikšmės, kuro talpos... 488. Tas pat pasakytina dėl skunde minimo UAB ,,xxx“ ūkinės finansinės veiklos... 489. Beje, nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad UAB ,,xxx“ neatlikta... 490. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl G. S. kaltės, iš V. S. įgijus,... 491. Dėl juridinio asmens UAB ,,xxx“... 492. kaltės, padarius BK 20 straipsnio 2 dalyje ir... 493. 200 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką... 494. Juridinio asmens UAB ,,xxx“ atstovas apeliaciniame skunde neigė juridinio... 495. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 496. Juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygos apibrėžtos BK 20... 497. Nagrinėjamoje byloje V. S. dirbo UAB ,,xxx“ direktoriumi, t. y. ėjo... 498. Dėl išdėstytų motyvų pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino... 499. Nepagrįstas juridinio asmens atstovo apeliacinio skundo argumentas, kad veika... 500. Nors nuo padarytos veikos iš tiesų praėjo nemažas laiko tarpas, tačiau... 501. Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių... 502. Pirmosios instancijos teismas motyvavo bausmių skyrimą, įvertino kiekvieno... 503. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija negali... 504. Nuo padarytų nusikalstamų veikų iki skundžiamo nuosprendžio įsiteisėjimo... 505. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad pernelyg ilga baudžiamojo proceso... 506. Tiesa, pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT)... 507. 44 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta kaltinamojo teisė į įmanomai trumpiausią... 508. Nr. 2K-7-109/2013, 2K-55-895/2015 ir kt.).... 509. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nagrinėjamoje byloje ištirtų... 510. Be to, negalima neįvertinti, kad bausmės paskirtis (BK 41 straipsnis)... 511. Dėl išdėstytų motyvų teisėjų kolegija visiems nuteistiesiems, taip pat... 512. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, kad per laikotarpį nuo... 513. Teisėjų kolegija atkreipia nuteisto juridinio asmens atstovo dėmesį, kad... 514. Sušvelninus juridiniam asmeniui paskirtą bausmę, ji yra adekvati padarytai... 515. Dėl priteisto civilinio ieškinio... 516. Nepagrįstas juridinio asmens atstovo apeliacinio skundo argumentas, kad... 517. Iš ne kartą minėtos specialisto išvados Nr. 5-2/90 duomenų matyti, kad UAB... 518. Dėl konfiskuotų 2 956 818,23 Lt... 519. Nepagrįstas nuteistojo V. S. gynėjo apeliacinio skundo argumentas, kad... 520. Nuteistojo V. S. gynėjas teisus, kad aptariamo nusikaltimo sudėtis yra... 521. Teismas pagrįstai nurodė, kad negalima nustatyti, kiek pinigų iš tos sumos... 522. Skundžiamame bei šiame nuosprendžiuose įrodyta, kad V. S. neteisėtai... 523. Kadangi dyzelinas seniai realizuotas, teismas teisingai pritaikė BK 72... 524. Dėl konfiskuotų 60 000 Lt... 525. Teisėjų kolegija sutinka su juridinio asmens atstovo apeliacinio skundo... 526. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad vien ta aplinkybė, jog nėra duomenų, kad... 527. Šioje byloje net nebandyta įrodyti ryšio tarp seife rastų pinigų ir... 528. Dėl išdėstytų motyvų ši skundžiamo nuosprendžio dalis naikinama.... 529. Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.... 530. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 1... 531. 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1–4 punktais,... 532. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. lapkričio 12 d. nuosprendį pakeisti:... 533. V. S. taikyti Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1, 2 dalis, 67 straipsnio 2... 534. I. G., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį... 535. vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo... 536. BK 200 straipsnio 1 dalį subendrinti jas apimant ir galutinę subendrintą... 537. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio 1, 2 dalimis, 67 straipsnio... 538. 6 punktu, 71 straipsniu, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2... 539. G. M., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį... 540. G. M. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK... 541. vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo... 542. nustatyti, kad G. M. 2006 m. balandžio 5 d. ir 2006 m. birželio 16 d. davė... 543. V. L., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 3 dalį... 544. V. L. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK... 545. vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, šiuo... 546. S. Š. iš skundžiamo nuosprendžio aprašomosios dalies pašalinti... 547. S. Š. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos... 548. G. S. skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę pagal Lietuvos Respublikos BK... 549. juridiniam asmeniui UAB ,,xxx“ skundžiamu nuosprendžiu paskirtą bausmę... 550. panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš UAB ,,xxx“ konfiskuota 60 000... 551. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....