Byla 2S-2914-603/2018
Dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuotas asmuo D. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo R. R. (apelianto) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo R. R. prašymas atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti bei atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014 pagal pareiškėjų R. R. ir D. R. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, suinteresuotas asmuo D. A.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėjas R. R. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti bei atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014.

52.

6Pareiškėjas nurodo, kad 1994 m. spalio 1 d. buvo sudaryta jo ir buvusios sutuoktinės D. A. santuoka. Santuokoje gimė sūnus N. R. ir 2004 m. gruodžio 14 d. gimė dukra D. M. R. Santuokos nutraukimo bylos nagrinėjimo metu sūnus buvo pilnametis, tačiau ginčo teisenos tvarka nagrinėtoje byloje D. A. siekė išlaikymo priteisimo tiek nepilnametei dukrai, tiek pilnamečiam sūnui. Šalims nusprendus santuoką nutraukti bendru sutikimu, 2014 m. liepos 25 d. sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių susitarta, kad pareiškėjas R. R. dukrai teiks išlaikymą periodinėmis išmokomis po 600 Lt iki dukrai sukaks 24 metai bei pilnamečiam sūnui teiks išlaikymą po 600 Lt, kol sūnus studijuos aukštojoje mokykloje dieniniame skyriuje. Toks susitarimas neatitiko įstatymų keliamų reikalavimų, todėl 2014 m. rugpjūčio 25 d. šalys teismui pateikė patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje susitarė, kad R. R. dukros D. M. R., gim. 2004 m. gruodžio 14 d., išlaikymui iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 2028 m., kiekvieną mėnesį moka po 1200 Lt. Be to, 2014 m. rugpjūčio 25 d. šalys tarpusavyje pasirašė susitarimą, kuriame patikslino dukrai teikiamo išlaikymo paskirtį, susitardami, kad R. R. teikia išlaikymą nepilnametei dukrai, kol ji baigs vidurinę mokyklą, po 1200 Lt, iš jų 600 Lt skiriami sūnui N. R.. Šis šalių susitarimas teismui nebuvo teikiamas. Šalys daugiau kaip tris metus laikėsi minėto susitarimo, tačiau 2018 metų sausio pradžioje pareiškėjas gavo raginimą iš antstolių kontoros, kuriuo reikalauta sumokėti išlaikymo skolos likutį. Pareiškėjas nurodo, kad tada jam tapo žinoma, kad minėtas šalių tarpusavio susitarimas neturi juridinės galios ir kad teismo sprendime, kuriuo nutraukta jo ir D. A. santuoka, padarytos aiškios teisės taikymo klaidos, kurios daro teismo sprendimą neteisėtu ir nepagrįstu, pažeidžiančiu pareiškėjo teisėtus interesus. Teismas formaliai išnagrinėjo šalių prašymą dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, neįsigilino į šalių 2014-08-25 patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygas, susijusias su vaiko išlaikymu, nepatikrino, ar sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, ar nepažeidžia vieno iš sutuoktinių teisių ir teisėtų interesų, teismas padarė teisės normų taikymo klaidą, dėl ko yra pagrindas atnaujinti procesą byloje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Be to, teismas nevertino ir nesiaiškino, ar pateikta šalių sutartis atitinka tikrąją jų valią, ar šalys supranta joje nustatytas sąlygas, todėl priimtas neteisėtas teismo sprendimas. Teismas negalėjo patvirtinti susitarimo, kuriuo jis dukros išlaikymui įsipareigojo mokėti periodines išmokas iki 24 metų, nes įstatyme įtvirtinta, kad išlaikymas nepilnamečiam vaikui teikiamas iki pilnametystės, o tam, kad išlaikymas būtų teikiamas pilnamečiam vaikui, reikia nustatyti įstatyme įtvirtintas paramos pilnamečiam vaikui būtinumo sąlygas. Be to, anot pareiškėjo, teismas turėjo įvertinti tai, kad šalims patikslinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, sūnaus išlaikymo klausimas nebebuvo aptariamas, o dukrai teiktino išlaikymo suma padidinta. Vaikų motina ignoruoja savo prisiimtus įsipareigojimus, pasirašytus tarpusavio sutarimu, nepagrįstai reikalauja iš pareiškėjo tariamos išlaikymo skolos. Dukrai teikiama 347,54 Eur (1200 Lt) išlaikymo suma viršija sumą, kuri nustatoma nepilnamečio vaiko išlaikymui pagal orientacinį išlaikymo dydį. Dėl teismo padarytos teisės taikymo klaidos vaiko išlaikymo pareiga yra įtvirtinta ne iki vaiko pilnametystės, o iki dukra sulauks 24 metų. Pateikdama antstoliams dokumentus dėl priverstinio tariamos išlaikymo skolos išieškojimo vaikų motina siekia praturtėti pareiškėjo sąskaita. Atnaujinus procesą civilinėje byloje, pareiškėjas prašo teismo pakeisti jo teikiamo išlaikymo periodinėmis išmokomis dydį ir nustatyti jam pareigą dukrai teikti 174 Eur dydžio išlaikymą iki pilnametystės. Pareiškėjo teigimu, trijų mėnesių terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti jam turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 7 d., kai pareiškėjas gavo antstolio D. Š. raginimą vykdyti teismo sprendimą – sumokėti 7181,00 Eur skolą, apmokėti 109,30 Eur vykdymo išlaidas. Gavęs raginimą, pareiškėjas nedelsiant kreipėsi į teisininkus, kurie jam nurodė, jog jis be jokio teisinio pagrindo įpareigotas dukrai mokėti išlaikymą iki 24 metų, todėl mano, kad termino kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo jis nėra praleidęs. Tačiau, teismui nustačius, kad pareiškėjas praleido 3 mėnesių terminą, prašo atnaujinti praleistą terminą, pripažįstant, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių: pareiškėjo teisinio neišprusimo, nežinojimo, kad tinkamai nevykdo teismo sprendimo, tikėjimo šalių 2014 m. rugpjūčio 25 d. tarpusavio susitarimo juridine galia, nes sprendimą vykdant daugiau nei trejus metus iš vaikų motinos nesulaukė jokių pretenzijų.

73.

8Suinteresuotas asmuo D. A. (buvusi pavardė – R.) teismui 2018-09-10 pateiktame atsiliepime į pareiškėjo prašymą atnaujinti procesą byloje nurodė, kad su prašymu nesutinka. Prašymas nepagrįstas. Teismo sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkto sąlygos yra aiškios, tikslios, nedviprasmiškos, imperatyvios, nustatančios, kad R. R. ne ilgiau kaip iki 2028 m. įsipareigoja išlaikyti dukrą, kad išlaikymui skirs 1200,00 Lt, kad vaiko išlaikymo lėšų tvarkytoja skiriama vaiko motina. Nuo sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių patikslinimo iki jos patvirtinimo teismo sprendimu pareiškėjas, turintis aukštąjį išsilavinimą, suprato ir suvokė sutartyje nurodytą išlaikymo dydį, prieštaravimų nereiškė. Dukros išlaikymo terminas taip pat apibrėžtas aiškiai ir nedviprasmiškai. Pareiškėjui viskas buvo aišku, jis sutiko su visomis sąlygomis ir jas suprato. Nesivadovaudamas teismo sprendimu pareiškėjas nusprendė mokėti tik pusę sumos dukros išlaikymui, o kitą dalį skirti pilnamečio sūnaus išlaikymui. Pilnamečio šalių sūnaus finansinė parama byloje nenagrinėjama. D. A. niekada nesutiko su tuo, kad pareiškėjas dukros išlaikymui moka tik pusę sumos, apie tai sakė pareiškėjui, bandė tartis gražiuoju, kreipėsi į antstolį. Pareiškėjas siekia nepagrįstai per pusę sumažinti teismo nustatytą dukros išlaikymo sumą. Prašymą prašo atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsisakė atnaujinti R. R. prašymą atnaujinti praleistą trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti bei atsisakė pagal pareiškėjo R. R. prašymą atnaujini procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014 pagal pareiškėjų R. R. ir D. R. prašymą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu.

125.

13Nustatyta, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014, kurioje teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimu nutraukta R. R. ir D. R. (dabartinė pavardė – A.t) santuoka abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, patvirtinant jų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 4 punkte R. R. ir D. R. nepilnametės dukros D. M. R., gim. 2004 m. gruodžio 14 d., gyvenamoji vieta nustatyta su motina, o sutarties 5 punkte nustatyta, kad R. R. dukros D. M. R. išlaikymui iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 2028 m., kiekvieną mėnesį mokės po 1200,00 Lt (347,54 EUR). Teismo sprendimu yra konstatuota, kad pareiškėjų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių viešajai tvarkai neprieštarauja, nei vieno iš sutuoktinių, vaiko, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia.

146.

15R. R. ir D. R. sudarytoje 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo R. R. ir D. R. nurodė, kad sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, po vieną sutarties egzempliorių tenka D. R. ir R. R., vienas pateikiamas teismui. Tokios sutartyje nurodytos aplinkybės rodo, jog R. R. nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. turi vieną 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių egzempliorių, atitinkamai per visą laikotarpį nuo sutarties sudarymo dienos (2014 m. rugpjūčio 25 d.) iki kreipimosi į teismą su prašymu atnaujinti procesą byloje pareiškėjui buvo žinomos visos sutarties sąlygos, tame tarpe dukros išlaikymo sąlygos, kurios, kaip pagrįstai nurodo suinteresuotas asmuo D. A. atsiliepime į prašymą, yra visiškai aiškios ir nedviprasmiškos, kad iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 2028 m., pareiškėjas teiks dukrai kas mėnesį 1200,00 Lt (347,54 EUR) išlaikymą. Svarbu ir tai, kad pareiškėjas byloje dėl santuokos nutraukimo naudojosi kvalifikuotų teisininkų teisine pagalba, kad pareiškėjo atstovai teismo 2014-09-09 pranešimu buvo tinkamai informuoti apie bylos nagrinėjimą teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. posėdyje, kuriame R. R. ir D. R. prašymu jų prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sudarymo iki teismo posėdžio dienos (2014 m. rugsėjo 17 d.) pareiškėjas nepateikė teismui jokių savo nesutikimų su sutarties sąlygomis. Teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo kopija pareiškėjo atstovams įteikta 2014-09-22. Teismo sprendimo pareiškėjas neskundė. Teismo sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkto sąlygos visiškai atitinka 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkto sąlygas, kurios sprendime nurodytos be jokių redakcinių pakeitimų.

167.

17Todėl negalima pritarti pareiškėjui, kad terminas prašymui atnaujinti procesą byloje turi būti skaičiuojamas nuo 2018 m. sausio 7 d., kai pareiškėjas gavo antstolio raginimą, nes ne iš antstolio raginimo pareiškėjui tapo žinoma apie pareiškėjo dar 2014 m. rugpjūčio 25 d. prisiimtą dukros išlaikymo prievolę, apie dukrai kas mėnesį teiktino išlaikymo dydį. Terminas prašymui paduoti skaičiuotinas nuo teismo sprendimo įteikimo pareiškėjo atstovams dienos – nuo 2014 m. rugsėjo 22 d. Pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 368 straipsnio 1 dalyje numatytą trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminą ir pareiškėjas nenurodė jokių prašymo padavimo termino praleidimą pateisinančių svarbių priežasčių, dėl kurių praleistas terminas galėtų būti atnaujintas. Pareiškėjo nurodytas jo teisinis neišprusimas, nežinojimas, kad jis netinkamai vykdo teismo sprendimu patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių nelaikytinos svarbiomis termino praleidimo priežastimis. Pareiškėjas byloje naudojosi kvalifikuotų atstovų teisine pagalba. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjo buvusi sutuoktinė dar 2015 m. rugpjūčio 31 d. raštu priminė pareiškėjui, kad jis nesilaiko įsigaliojusio Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo 5-ojo punkto, kad dėl to ji kreipsis į antstolius. Pareiškėjo prašymas atnaujinti praleistą prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo trijų mėnesių terminą atmestinas kaip nepagrįstas, pažymint, kad teismas byloje taip pat nenustatė jokių svarbių termino praleidimo priežasčių, kurios galėtų sudaryti pagrindą praleistą terminą atnaujinti teismo iniciatyva (CPK 78 straipsnis).

188.

19Prašymo atnaujinti procesą byloje padavimo termino praleidimas sudaro pakankamą savarankišką pagrindą atmesti prašymą. Tačiau teismas laikė pagrįsta taip pat pasisakyti ir dėl to, kad pareiškėjas nenurodė jokio faktinio pagrindo proceso atnaujinimui. Prašymas dėl proceso byloje atnaujinimo yra iš esmės nepagrįstas.

209.

21Pareiškėjas teigia, kad procesas byloje turi būti atnaujintas dėl to, kad teismo sprendime padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, nes teismo patvirtintas išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis yra netinkamas, viršijantis teismų praktikoje orientaciniu pripažintą išlaikymo dydį, be to, išlaikymas nepilnamečiam vaikui turėjo būti priteistas tik iki vaiko pilnametystės, o ne iki 2028 metų.

2210.

23Teismas pažymėjo, kad ne tik teismo sprendimu patvirtintoje 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkte pareiškėjas įsipareigojo nepilnametės dukters išlaikymui teikti 1200,00 Lt (347,54 EUR) išlaikymą iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą. Pareiškėjo ir jo buvusios sutuoktinės sudarytame rašytiniame 2014 m. rugpjūčio 25 d. susitarime, kurį pareiškėjas pateikė teismui su prašymu atnaujinti procesą byloje, taip pat yra nurodyta, kad išlaikymą dukrai R. R. teiks iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą po 1200 Lt (347,54 EUR), iš jų 600 Lt (173,77 EUR) skiriami sūnui N. R.. Pareiškėjo pateiktas jo ir D. R. 2014 m. rugpjūčio 25 susitarimas tik dar kartą patvirtina pareiškėjo prisiimtą prievolę teikti išlaikymą po 1200,00 Lt iki dukra baigs vidurinę mokyklą. Teismas taip pat atkreipia dėmesį į pradinės 2014 m. liepos 25 d. sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punktą, kuriame pareiškėjas sutiko mokėti išlaikymą dukrai iki jai sukaks 24 metai. Bylos duomenimis, pareiškėjo dukra D. M. R. yra gimusi 2004 metais, todėl 24 metai jai sukaks 2028 metais. Esant nurodytam, abiejose asmeniškai pareiškėjo pasirašytose sutartyse dėl santuokos nutraukimo pasekmių išreikšta pareiškėjo valia buvo iš esmės tapati, numatant, kad išlaikymas dukrai bus teikiamas vėliausiai iki 2028 metų. Taigi, įvertinus visų minėtų trijų dokumentų turinį, matyti, kad pareiškėjui buvo aiškiai žinoma ir suprantama, kad išlaikymo po 1200 Lt (347,54 EUR) kas mėnesį teikimas šalių susitarimu nėra apribotas dukters pilnametyste. Tiek šalių tarpusavio susitarime, tiek teismo sprendimu patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkte 1200 Lt (347,54 EUR) dydžio išlaikymo teikimas susietas ne su dukters pilnametyste, o su vidurinės mokyklos baigimu, kas yra pagrįsta ir pilnai atitinka abiejų buvusių sutuoktinių dukros teises ir teisėtus interesus, nes dažnai vidurinę mokyklą moksleiviai baigia vėliau, negu sulaukia pilnametystės.

2411.

25Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių prieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės pažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus, teismas sutarties netvirtina.

2612.

27Buvusių sutuoktinių R. R. ir D. R. (dabartinė pavardė – A.) 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkto sąlygomis, nustatančiomis R. R. teiktino dukrai išlaikymo dydį, nėra pažeistos jokios imperatyvios teisės normos. Pareiškėjo minimas orientaciniu teismų praktikoje laikomas išlaikymo dydis, t. y. kad vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą (CK 6.461 straipsnio 2 dalis), yra tik orientacinis. Be to, 2014 m. rugpjūčio 25 patikslintoje sutartyje numatytas atsakovo teiktino išlaikymo dukrai dydis minimą orientacinį išlaikymo dydį nepažeidžia. Išlaikymo vaikui dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai, turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.). Nepilnamečio vaiko tėvai turi siekti maksimaliai užtikrinti pagrįstų vaiko poreikių patenkinimą tam, kad vaikas galėtų sveikai augti, visapusiškai harmoningai vystytis ir tobulėti. Tvirtinant 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių teismui, kaip matyti, nekilo abejonių, kad sutartimi nustatytas išlaikymo vaikui dydis atitinka vaiko poreikius, teismas neturėjo pagrindo abejoti dėl pačių vaiko tėvų įvertintų jų abiejų turtinės padėties ir galimybių. Kadangi itin dažnai vaikai bendro lavinimo 12 klasių vidurines mokyklas baigia būdami pilnamečiais, teismui pagrįstai nekilo abejonių, kad pilnai atitinka D. M. R. teises ir teisėtus interesus sutartimi dėl santuokos nutraukimo pasekmių D. M. R. tėvo prisiimta prievolė išlaikymą dukrai teikti iki dukra baigs vidurinę mokyklą, nes, kaip išaiškino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, mokinio teisinio statuso specifiškumas lemia, kad vidurinės mokyklos moksleivis, nors ir esantis darbingas, įgijęs visišką civilinį veiksnumą, įprastinėmis užimtumo sąlygomis negali savęs išlaikyti, nes didžiąją dalį savo laiko privalo skirti mokymuisi, lankyti pamokas, išklausyti nustatytą kursą, skirti laiko namų darbams atlikti ir siekti įgyti vidurinį išsilavinimą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-204/2009). Atsižvelgiant į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 protokolo 2 straipsnyje įtvirtintą nuostatą, kad niekam neturi būti atimta teisė į mokslą, demokratinės teisinės valstybės pareiga yra kartu su moksleivio tėvais suteikti tokiam asmeniui teisę siekti vidurinio išsilavinimo kaip pamato tolesniam asmens socialiniam, teisiniam, kultūriniam, politiniam ir pan. gyvenimui, dėl to turi būti užtikrinamos bent minimalios garantijos asmeniui, siekiančiam įgyti vidurinį išsilavinimą. Valstybė kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiui garantuoja pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą (Švietimo įstatymo 24 straipsnis), tačiau šią valstybės prisiimtą pareigą turi padėti įgyvendinti tėvai, kuriems įstatymu įtvirtinta pareiga rūpintis savo vaikais, dorai juos auklėti. Teismui pagrįstai, kaip matyti, taip pat nekilo abejonių dėl D. M. R. tėvų sutarto maksimalaus išlaikymo teikimo termino (...iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 2028 m. ...), nes įstatymas taip pat numato išlaikymo teikimą ir pilnamečiams vaikams, kurie mokosi ne tik pagal vidurinio ugdymo programą, bet taip pat ir tiems pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti, studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje sprendžiant dėl išlaikymo priteisimo pilnamečiams besimokantiems asmenims akcentuojama, kad esminės CK 3.1921 straipsnio taikymo sąlygos yra paramos pilnamečiam vaikui būtinumas ir tėvų galimybė teikti paramą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-11/2011). Ne teismas, bet D. M. R. tėvai savarankiškai apsisprendė ir nustatė, kad išlaikymą dukrai R. R. teiks ne ilgiau kaip iki 2028 m. Įstatymas neįpareigojo R. R. ir D. R. (dabartinė pavardė – A.) sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių aptarti dukros išlaikymą po jos pilnametystės, tačiau įstatymas taip pat nedraudė sutuoktiniams, siekiantiems nutraukti santuoką, abiejų jų bendru sutarimu, rūpinantis dukros ateitimi ir įvertinant savo galimybes, aptarti ir išlaikymo teikimą po dukros pilnametystės. Šalių sutarta išlaikymo suma ir išlaikymo terminas pilnai atitiko šalių dukros interesus. Šalių sudarytos 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygos neturėjo sukelti teismui abejonių dėl šalių valios išraiškos, dėl sutartį sudariusių asmenų tikrųjų ketinimų.

2813.

29Iš teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo matyti, kad teismas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių patvirtino nustatęs, kad sutartis viešajai tvarkai neprieštarauja, nepažeidžia vaiko ir jo tėvų, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendime nėra padaryta aiškių teisės normų taikymo klaidų, dėl kurių teismo sprendimas galėtų būti laikomas neteisėtu ir kurios galėtų sudaryti pagrindą proceso byloje atnaujinimui. Prašymas atnaujinti procesą byloje CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu, yra nepagrįstas.

3014.

31Be to, kaip ir nurodyta teismo sprendimu patvirtintoje R. R. ir D. R. (dabartinė pavardė – A.) 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 17 punkte, sutarties sąlygos gali būti peržiūrėtos, esant pagrindui pakeičiant sutarties sąlygas dėl D. M. R. išlaikymo. Teisę buvusiems sutuoktiniams ar vienam iš jų kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo suteikia CK 3.53 straipsnio 3 dalis.

32III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3315.

34Atskiruoju skundu pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir priimti naują procesinį sprendimą – pareiškėjo R. R. prašymą atnaujinti procesą Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014 tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3515.1.

36pirmosios instancijos teismas be jokio pagrįsto pagrindo atmetė pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo, ypač aplaidžiai jį išnagrinėdamas. Bylą nagrinėjantis teismas netinkamai taikė procesines teisės normas, teisės principus bei tinkamai nesivadovavo teismų praktika šio pobūdžio bylose. Nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog terminas dėl proceso atnaujinimo skaičiuotinas nuo 2018 m. sausio 7 d., pareiškėjui gavus antstolio raginimą dėl priimto teismo sprendimo vykdymo, bet ne nuo 2014 m. rugpjūčio 25 d. Pažymėjo, kad teismas, spręsdamas CPK 368 str. 1 d. numatyto termino skaičiavimo pradžią, turėjo atsižvelgti ne tik į pareiškėjo nurodytus argumentus, bet ir į rašytinius įrodymus, o būtent į pareiškėjo ir D. R. sudarytą papildomo susitarimo sąlygas; pareiškėjas pagrįstai tikėjo sudaryto susitarimo sąlygomis bei taipogi pagrįstai tikėjo, jog tinkamai vykdo savo prisiimtas prievoles vaikų atžvilgiu iki pat to momento, kol negavo pranešimo iš antstolio dėl neva esamos išlaikymo skolos dukrai (t. y. iki tol pareiškėjas iš buvusios sutuoktinės nebuvo gavęs pretenzijų, jog netinkamai vykdo jų tarpusavio susitarimu sulygto išlaikymo prievolę bendriems vaikams). Teismo skundžiamoje nutartyje išvada dėl termino skaičiavimo yra visiškai nepagrįsta ir nelogiška, kadangi kaip jau minėta aukščiau neatsižvelgta į 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutuoktinių sudaryto rašytinio susitarimo sąlygas;

3715.2.

38pareiškėjas teismui nurodė aplinkybes, kuriomis grindė 3 mėnesių termino praleidimą, t. y. pareiškėjas dėl teisinio neišprusimo nežinojo, kad vykdydamas 2014-08-25 tarpusavio su atsakove pasirašytą susitarimą jis iš tikrųjų tinkamai nevykdo teismo sprendimo dėl ko D. R. turės pagrįstą pagrindą pradėti priverstinės skolos išieškojimą. Tarp R. R. ir D. R. sudarytas susitarimas buvo pagrindas dėl ko pareiškėjas dukrai iš 1200 Lt išlaikymo teikė 600 Lt, nes pagal 2014-08-25 susitarimą likusioji suma turėjo būti ir buvo skiriama šalių pilnamečiui sūnui N. R.. Pareiškėjas įrodymus pagrįsti šiai aplinkybei pateikė, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių bylą nagrinėjantis teismas jų neįvertino, kas turėjo reikšmės neteisėtos ir nepagrįstos nutarties priėmimui. Antrą svarbią priežastį pareiškėjas nurodė, jog jis ir D. R. vykdė šalių pasirašyto susitarimo sąlygas jau ilgą laiką, t. y. daugiau nei tris metus ir iš atsakovės pretenzijų dėl neva tinkamai nevykdomo sprendimo nėra niekada gavęs, todėl nesant ginčo tarp šalių pareiškėjas buvo įsitikinęs, kad pasirašytas susitarimas turi juridinę galią. Pastebi, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl aplinkybių, kurios sudaro pagrindą pareiškėjui atnaujinti praleistą 3 mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo, šių pareiškėjo aplinkybių neįvertino, o D. R. pateiktus įrodymus, o būtent rašytas trumpąsias sms žinutes neva pareiškėjui įvertino tuo aspektu, kad neva D. R. jam kėlė pretenzijas dėl netinkamo teismo sprendimo vykdymo. Teismas be jokio pagrįsto pagrindo vadovavosi pateiktų žinučių išklotinėmis, kadangi nė viena žinutė neįrodo, jog būtent D. R. jas išsiuntė R. R., o ne šiaip kažkokiam Robertui, o galbūt tiesiog sukūrė profilį ir imitavo žinučių išsiuntimą. Pareiškėjas nurodo, kad iš D. R. nėra gavęs pretenzijų, jog netinkamai vykdo jų tarpusavio susitarimų sutarto išlaikymo prievolės bendriems vaikams;

3915.3.

40kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės. Visgi teismas į šias aplinkybes neatsižvelgė, neįvertino, kad atsisakymas atnaujinti terminą pažeidė ir paneigė pagrindines įstatyme saugomas teises;

4115.4.

42teismo nutartyje yra nurodyta aplinkybė, kad įstatymas nedraudžia pareiškėjams susitarti ir sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių išlaikymo prievolę įtvirtinti ir vaikui sulaukus pilnametystės, ir šie teismo motyvai akivaizdžiai paneigia žemiau pateiktų įstatyminių normų reglamentaciją bei įstatyme numatytas teismo vykdytinas pareigas. CK 3.194 str. 3 d. reglamentuoja, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Teismo sprendime dėl nepilnametės dukros išlaikymo įtvirtinta sąlyga akivaizdžiai prieštarauja CK 3.194 str. 3 d. ir CK 3.192 str. 1 d. normų reglamentavimui, nustatančiam, kad išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės. Šios normos yra priskiriamos prie imperatyvių normų kategorijos. Pagal CK 3.194 str. 3 d. ir 3.192 str. 1 d. pareiškėjo prievolė teikti dukrai išlaikymą turėjo būti nustatyta iki kol dukra taps pilnametė. Dukrą pilnametystės sulauks 2022 m. gruodžio 14 d. Pagal priimtą teismo sprendimą pareiškėjui prievolė mokėti dukrai išlaikymą yra nustatyta iki baigs vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 2028 m. Akivaizdu, kad pagal šią sąlygą pareiškėjas išlaikymą dukrai turės teikti net iki 24 metų. Be to, teismo sprendimu nustatyta, kad pareiškėjo teiktomis lėšomis iki baigs dukra vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų uzufrukto teise turi disponuoti atsakovė. Ši teismo sprendimu patvirtinta sąlyga prieštarauja įstatyminei nuostatai reglamentuojančiai pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo bei išlaikymo lėšų disponavimo keliamus reikalavimus;

4315.5.

44teismas, vertindamas prašymą dėl santuokos nutraukimo turi įvertinti santuokos nutraukimo pagrįstumą ir sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių teisėtumą (CK 3.53 straipsnio 4 d.), t. y. teismas turi ne tik patikrinti, ar sutartyje sutuoktiniai aptarė visus klausimus, kurie pagal CK 3.53 straipsnio 3 dalį turi būti aptarti, bet ir įvertinti, ar sutarties sąlygos neprieštarauja viešajai tvarkai, ar iš esmės nepažeidžia sutuoktinių nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų. Taigi teismas prieš tvirtindamas sutartį, turėjo įsitikinti, bet ne aplaidžiai vertinti, ar nėra CK 3.53 straipsnio 4 dalyje numatytų aplinkybių, dėl kurių sutartis netvirtintina;

4515.6.

46nutartyje nurodytas, jog įstatymas nedraudžia sutuoktiniams sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių aptarti dukros išlaikymo po jos pilnametystės akivaizdžiai prieštarauja įstatyminių normų reglamentavimui (CK 3.51 str., 3.52 str., 3.53 str. 3 d., 3.59 str.) ir teismo padarytai išvadai;

4715.7.

48nutartyje pažymėta, kad teismo sprendimu patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 25 d. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių gali būti peržiūrėta, esant pagrindui pakeisti sutarties sąlygas dėl D. M. R. išlaikymo (LR CK 3.53 str. 3 d.), tačiau pareiškėjas teikiamo išlaikymo dydį galėtų susimažinti tik į ateitį, bet ne nuo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. priimto teismo sprendimo dienos, kai buvusi pareiškėjo sutuoktinė nepagrįstai reikalauja išlaikymo įsiskolinimo.

4916.

50Suinteresuotas asmuo D. A. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama atmesti atskirąjį skundą ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. priimtą nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

5116.1.

52apeliantas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo siekia iš esmės vilkinti vykdomąjį procesą, bando jį stabdyti; ignoruoja ir netinkamai vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. priimtą teismo sprendimą, t. y. neperiodiškai vykdo 2014 m. rugpjūčio 25 d. prisiimtą dukros išlaikymo prievolę. Mano, kad apeliantas galimai gauna periodines išmokas iš Vokietijos valstybinių institucijų, skiriamas vaiko išlaikymui, siekiančias daugiau nei 220 Eur už vieną vaiką), tačiau savo dukrai moka tik dalį sumos, pasilikdamas sau daugiau nei 30 Eur, iš kitų gaunamų pajamų dukros išlaikymui lėšų neskiria;

5316.2.

54apeliantas sąmoningai siekia suklaidinti teismą, nurodydamas, kad terminas prašymui atnaujinti procesą byloje skaičiuotinas nuo 2018 m. sausio 7 d., apeliantui gavus antstolio raginimą. Anot apelianto, tik iš šio raginimo apeliantui tapo žinoma apie jo dar 2014 m. rugpjūčio 25 d. prisiimtą dukros išlaikymo prievolę, apie dukrai kas mėnesį teiktino išlaikymo dydį, tačiau suinteresuotas asmuo D. A. nesutinka su apelianto pozicija, paminėdama, kad visos aplinkybės ir tiksli mokėtina suma pareiškėjui buvo žinomos nuo to momento, kai šalys, nutraukdamos santuoką kartu susitarė ir dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tai patvirtina rašytiniai įrodymai;

5516.3.

56pažymėjo, kad apeliantas, siekdamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014 turi tikslą ginčyti Vilniaus apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. priimtą sprendimą, kuriuo buvo nutraukta šalių santuoka bei patenkinta 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintos sutarties 5 punkto sąlyga, reglamentuojanti šalių išlaikymą D. M. Ranšytei ir dėl kurios šalys susitarė geranoriškai. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5717.

58Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5918.

60Proceso atnaujinimo tvarką reglamentuoja CPK XVIII skyriaus normos. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įgyja res judicata galią, jis tampa neginčytinas ir privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims bei vykdytinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Siekiant užtikrinti normalią civilinių santykių raidą, kuriai būtinas stabilumas, perspektyvinio prognozavimo galimybė, turi būti reikalingas teisinis tikrumas, pasitikėjimas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Atnaujinus procesą tokiu sprendimu užbaigtoje byloje, atsiranda teisinis neapibrėžtumas, nes joje išspręsto šalių teisinės padėties klausimo sprendimas vėl tampa nežinomas, o dalyvavimas su ginčo dalyku susijusiuose santykiuose – rizikingas. Dėl to proceso atnaujinimas civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstamas išimtiniu būdu įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti, prašymai dėl proceso atnaujinimo turi būti ribojami laiku ir res judicata galią įgijęs bei įvykdytas teismo sprendimas gali būti peržiūrėtas tik esant proceso atnaujinimo pagrindams ir tuos pagrindus taikant neformaliai (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartį Nr. 3K-3-303/2007).

6119.

62CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo pagrindai, tai yra teisiškai reikšmingi faktai, kurių egzistavimas konkrečioje byloje dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti nustatytas, peržiūrint bylą instancine tvarka. Siekiant apsaugoti bylos dalyvių ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus, užtikrinant teisinių santykių stabilumą, užkertant kelią formaliam šio instituto taikymui ir piktnaudžiavimui juo, įstatyme nustatytos proceso atnaujinimo sąlygos: įsiteisėjęs teismo sprendimas pažeidžia besikreipiančio asmens teises ar įstatymų saugomus interesus (CPK 365 str. 1 d.); asmuo su prašymu dėl proceso atnaujinimo į teismą turi kreiptis per nustatytą terminą (CPK 368 str.); prie prašymo turi būti pateikti įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (CPK 369 str. 2 d.) ir kt. Įstatymų leidėjas numatė proceso atnaujinimo galimybę tik esant pakankamiems esminės klaidos byloje įrodymams, pareiškėjui veikiant sąžiningai ir aktyviai.

6320.

64CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Kokia teisės normos taikymo klaida kvalifikuotina kaip aiški, įstatymas neatskleidžia, ši sąvoka yra vertinamoji. Dėl to, ar pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) padaryta teisės normos taikymo klaida yra aiški ir ar tai sudaro pagrindą atnaujinti procesą, sprendžia prašymą atnaujinti procesą nagrinėjantis teismas (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Pagrindas atnaujinti procesą gali būti teisės normos taikymo klaida, padaryta teismui netinkamai taikant tiek proceso, tiek materialiosios teisės normas. Klaida turi būti ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2005; 2007 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2007).

6521.

66Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014 buvo nutraukta santuoka tarp D. A. (buv. R.) ir R. R. abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir patvirtinta pareiškėjų D. A. ir R. R. sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Santuokos nutraukimo pasekmių sutarties 4 punktu šalys susitarė, kad pareiškėjų nepilnametės dukros D. M. R., gim. 2004 m. gruodžio 14 d., gyvenamoji vieta nustatoma su motina, o sutarties 5 punkte nustatyta, kad R. R. dukros D. M. R. išlaikymui iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą, bet ne ilgiau kaip iki 2028 m., kiekvieną mėnesį mokės po 1200,00 Lt (347,54 EUR). Vaiko išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskiriama motina D. A..

6722.

68Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. N2-28548-859/2014 ir klausimą dėl išlaikymo priteisimo išspręsti iš esmės. Taigi, teikdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas iš esmės siekia, kad būtų pakeista teismo sprendimu patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkto sąlyga dėl išlaikymo nustatymo. Taip pat pareiškėjo teigimu, teismo patvirtintas išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydis yra netinkamas, viršijantis teismų praktikoje orientaciniu pripažintą išlaikymo dydį, ir išlaikymas nepilnamečiam vaikui turėjo būti priteistas tik iki vaiko pilnametystės, o ne iki 2028 metų.

6923.

70Kaip minėta, proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu gali būti atnaujintas nustačius, kad pirmosios instancijos teismo sprendime padaryta teisės normos taikymo klaida yra ne tik aiški, bet ir esminė, t. y. tokia, kuri daro sprendimą (nutartį) neteisėtą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į teisinį reglamentavimą ir remdamasis žemiau nurodytų aplinkybių visetu daro išvadą, kad teismas, tvirtindamas taikos sutartį, neatsižvelgė, kad jos teisinės pasekmės iš esmės pažeidžia vaikų teises ir teisėtus interesus, todėl daro išvadą, kad teismo procesinis sprendimas vaikų išlaikymo aspektu yra neteisėtas ir sudarantis pagrindą atnaujinti procesą dėl esminis teisės normos taikymo klaidos (CPK 366 str. 1 d. 9 p.).

7124.

72CK 3.192 str. 1 dalyje reglamentuota, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo tvarka ir forma nustatoma bendru sutartimi. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas sąlygas vaikui vystytis, t. y., nustato kriterijus, į kuriuos atsižvelgiant nustatomas nepilnamečiam vaikui priteisiamo išlaikymo dydis. Įstatymo nustatyta, kad išlaikymas nepilnamečiams vaikams gali būti priteistas: kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; konkrečia pinigų suma arba priteisiant vaikui tam tikrą turtą (CK 3.196 str. 1 d.). Išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad užtikrintų vaiko teisės į išlaikymą, įgyvendinamą vaikui naudingiausiu būdu. Parinkdamas išlaikymo formą, teismas turi atsižvelgti į tai, jog išlaikymas savo esme skirtas nepilnamečių vaikų kasdieniams poreikiams tenkinti, t. y. maistui, aprangai, gyvenamajam būstui, sveikatai, mokslui, laisvalaikiui ir kt.. Jeigu skolininkas yra mokus, išlaikymo forma periodinėmis išmokomis garantuoja nustatyto dydžio sumas vaiko išlaikymui kas mėnesį, todėl ši išlaikymo forma realiai užtikrina vaiko teisės į išlaikymą įgyvendinimą. Teismui nustačius, jog tėvo (motinos) gaunamos pajamos nepakankamos išlaikymo prievolės vykdymui užtikrinti, išlaikymas gali būti priteisiamas ir kitomis formomis: vienkartine pinigų suma bei turtu. Taigi, įstatyme reglamentuota imperatyvi teisinė nuostata, nustatanti tėvų pareigą vaikams, kuri užtikrina vaikų teises ir teisėtus interesus.

7325.

74Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, tiek teismo sprendimu patvirtintoje 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintoje sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių 5 punkte pareiškėjas įsipareigojo nepilnametės dukros išlaikymui teikti 1200 Lt (347,54 EUR) iki dukra baigs vidurinę mokyklą, tiek ir buvusių sutuoktinių sudarytame 2014 m. rugpjūčio 25 d. susitarime taip pat yra nurodyta, kad išlaikymą dukrai R. R. teiks iki kol dukra baigs vidurinę mokyklą po 1200 Lt (347,54 Eur), iš jų 600 Lt (173,77 EUR) skiriami sūnui N. R.. Taip pat, kaip teisingai nustatyta, apelianto dukra yra gimusi 2004 metais, todėl jai 24 metai sukaks 2028 metais, ir būtent abiejose pareiškėjo pasirašytose sutartyse dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių išreikšta valia buvo iš esmės ta pati – išlaikymą dukrai mokėti iki 2028 metų. Atsižvelgiant į tai, laikytina pagrįsta išvada, jog numatytas išlaikymo dydžio – 1200 Lt (347,54 EUR) teikimas susietas ne su dukters pilnametyste, o su vidurinės mokyklos baigimu, kas visiškai atitinka dukters teises ir teisėtus interesus, kai įprastai Lietuvoje vidurinė mokykla baigiama jau sulaukus pilnametystės, tuo labiau nesant imperatyvaus draudimo vaiko tėvams susitarti dėl išlaikymo teikimo dukrai esant pilnametei ir besimokant vidurinėje mokykloje. Tokiu būdu, yra pagrindas konstatuoti, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimu pareiškėjų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo teisinių pasekmių, nustatęs, jog sutartis viešajai tvarkai neprieštarauja, nepažeidžia vaiko ir jo tėvų, kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, taip pat nėra pagrindo teigti, kad sprendime yra padarytų aiškių teisės normų taikymo klaidų, dėl kurių teismo sprendimas galėtų būti laikomas neteisėtu ir kas sudarytų pagrindą proceso atnaujinimui nagrinėjamoje civilinėje byloje.

7526.

76Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuotinas nuo teismo sprendimo įteikimo pareiškėjo atstovams dienos – nuo 2014 m. rugsėjo 22 d., ir tokiu būdu yra pagrindas laikyti, jog pareiškėjas praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje numatytą trijų mėnesių prašymo atnaujinti procesą pateikimo terminą, ir taip pat pareiškėjas iš esmės nenurodė jokių prašymo padavimo termino praleidimą pateisinančių svarbių priežasčių, dėl kurių praleistas terminas galėtų būti atnaujintas. Pažymėtina, kad pareiškėjas nagrinėjamoje byloje naudojosi kvalifikuota atstovų teisine pagalba, todėl pareiškėjo teisinių žinių stoka nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi. Taigi, ir prašymo atnaujinti procesą byloje padavimo termino praleidimas sudaro pagrindą atmesti prašymą dėl proceso atnaujinimo nagrinėjamoje byloje.

7727.

78Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

7928.

80Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl pareiškėjo R. R. atskirasis skundas atmetamas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-09-13 nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

81Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

82Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėjas R. R. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti praleistą... 5. 2.... 6. Pareiškėjas nurodo, kad 1994 m. spalio 1 d. buvo sudaryta jo ir buvusios... 7. 3.... 8. Suinteresuotas asmuo D. A. (buvusi pavardė – R.) teismui 2018-09-10... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsisakė... 12. 5.... 13. Nustatyta, kad pareiškėjas prašo atnaujinti procesą Vilniaus miesto... 14. 6.... 15. R. R. ir D. R. sudarytoje 2014 m. rugpjūčio 25 d. patikslintoje sutartyje... 16. 7.... 17. Todėl negalima pritarti pareiškėjui, kad terminas prašymui atnaujinti... 18. 8.... 19. Prašymo atnaujinti procesą byloje padavimo termino praleidimas sudaro... 20. 9.... 21. Pareiškėjas teigia, kad procesas byloje turi būti atnaujintas dėl to, kad... 22. 10.... 23. Teismas pažymėjo, kad ne tik teismo sprendimu patvirtintoje 2014 m.... 24. 11.... 25. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.53 straipsnio 4 dalyje... 26. 12.... 27. Buvusių sutuoktinių R. R. ir D. R. (dabartinė pavardė – A.) 2014 m.... 28. 13.... 29. Iš teismo 2014 m. rugsėjo 17 d. sprendimo matyti, kad teismas sutartį dėl... 30. 14.... 31. Be to, kaip ir nurodyta teismo sprendimu patvirtintoje R. R. ir D. R.... 32. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 33. 15.... 34. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 35. 15.1.... 36. pirmosios instancijos teismas be jokio pagrįsto pagrindo atmetė pareiškėjo... 37. 15.2.... 38. pareiškėjas teismui nurodė aplinkybes, kuriomis grindė 3 mėnesių termino... 39. 15.3.... 40. kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto... 41. 15.4.... 42. teismo nutartyje yra nurodyta aplinkybė, kad įstatymas nedraudžia... 43. 15.5.... 44. teismas, vertindamas prašymą dėl santuokos nutraukimo turi įvertinti... 45. 15.6.... 46. nutartyje nurodytas, jog įstatymas nedraudžia sutuoktiniams sutartyje dėl... 47. 15.7.... 48. nutartyje pažymėta, kad teismo sprendimu patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 25... 49. 16.... 50. Suinteresuotas asmuo D. A. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 51. 16.1.... 52. apeliantas, kreipdamasis į teismą dėl proceso atnaujinimo siekia iš esmės... 53. 16.2.... 54. apeliantas sąmoningai siekia suklaidinti teismą, nurodydamas, kad terminas... 55. 16.3.... 56. pažymėjo, kad apeliantas, siekdamas atnaujinti procesą civilinėje byloje... 57. 17.... 58. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 59. 18.... 60. Proceso atnaujinimo tvarką reglamentuoja CPK XVIII skyriaus normos.... 61. 19.... 62. CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti konkretūs proceso atnaujinimo... 63. 20.... 64. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatyta, kad procesas gali būti... 65. 21.... 66. Bylos medžiaga nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 67. 22.... 68. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.... 69. 23.... 70. Kaip minėta, proceso atnaujinimas CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkto... 71. 24.... 72. CK 3.192 str. 1 dalyje reglamentuota, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti... 73. 25.... 74. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, tiek teismo sprendimu... 75. 26.... 76. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog terminas... 77. 27.... 78. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 79. 28.... 80. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 81. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 82. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti...