Byla 2S-811-265/2014
Dėl paskirstytų dividendų, palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-12 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų D. N. ir L. N. ieškinį atsakovei UAB „Klaipėdos tranzito centras“ dėl paskirstytų dividendų, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovės 120 000 Lt skolą, kiekvienam po 60 000 Lt, 10 208 palūkanų, kiekvienam po 5 104 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas už kiekvienam priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumos ribose areštuoti atsakovės turtą, turtines teises, pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-02-12 nutartimi prašymą tenkino. Taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovės UAB „Klaipėdos tranzito centras“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, ir (ar) turtines teises, esančius pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, jų nesant ar nepakankant - pinigines lėšas, priklausančias atsakovei ir esančias pas ją ir/ar pas trečiuosius asmenis 130 208 Lt ribose, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą, tačiau iš sąskaitose esančių piniginių lėšų atsakovei leidžiant atlikti pinigines operacijas, susijusias su darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimu, privalomųjų įmokų mokėjimu valstybės ir savivaldybės biudžetams, bei atsiskaityti su ieškovais. Nurodė, ieškovų reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašomos priteisti skolos suma didelė. Ieškovai kreipėsi į atsakovę dėl dividendų išmokėjimo, tačiau atsakovė vengia vykdyti prievoles ieškovams, atsakovė turi turtinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, todėl yra tikimybė, jog atsakovė gali siekti apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

4Atskiruoju skundu atsakovė UAB „Klaipėdos tranzito centras“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-02-12 nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Ieškovų ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Ieškovai neįvertino, kad 60 000 Lt dividendų suma jiems negalėtų būti išmokėta, nes iš ieškinio turinio matyti, kad ieškovai siekia prisiteisti dividendų sumą, neatskaitydami gyventojų pajamų mokesčiui tenkančios dalies.
  2. Ieškovai nesąžiningai nutyli, kad dalį paskirtų dividendų atsakovė ieškovams yra sumokėjusi, kiekvienam iš ieškovų atsakovė 2012-06-28 yra sumokėjusi po 19 800 Lt dividendų, todėl jeigu ieškovams ir būtų pripažinta teisė į paskirtų dividendų išmokėjimą, tai kiekvienam iš ieškovų galėtų būti priteista ne didesnė kaip 34 170 Lt suma, todėl akivaizdu, kad teismo taikyto arešto mastas yra nepagrįstas.
  3. Ieškovai neįrodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
  4. Teismas nenurodė, o ieškovai nepateikė įrodymų, kuo remiantis daroma išvada, jog reikalaujama suma atsakovei yra didelė.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovų atstovas prašo atskirąjį skundą tenkinti iš dalies. Nurodo, kad sutinka, jog arešto mastas būtų sumažintas 19 800 Lt suma, kadangi realiai tokio dydžio dividendus ieškovai yra gavę. Atsakovė turi daug įsipareigojimų kitiems kreditoriams, todėl sumažinto masto areštas turi likti galioti, nes ieškinio suma yra didelė.

62014-03-27 Klaipėdos apygardos teisme gauti atsakovės papildomi rašytiniai paaiškinimai, kuriuose nurodyta, kad UAB „Klaipėdos tranzito centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas didesne nei 2/3 visų balsų dauguma, atsižvelgęs į atsakovės finansinę būklę, nusprendė iš dalies pakeisti 2012-04-30 UAB „Klaipėdos tranzito centras“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir atšaukti šiuo sprendimu paskelbtus, bet neišmokėtus dividendus.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 straipsnis). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320, 338 straipsniai).

9Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

10Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujantiems byloje ar kitiems suinteresuotiems asmenims prašant gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, jei nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – asmens, kurio atžvilgiu jos taikomos, didesnio ar mažesnio masto teisių ir interesų varžymas – suponuoja šio instituto taikymo išimtinumą, todėl asmeniui, kuris teismui teikia tokį prašymą, tenka pareiga pagrįsti tokių priemonių taikymo būtinumą. Teismų praktikoje pabrėžiama, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia tokių priemonių ėmimosi būtinumą, spręsti, ar šis prašymas atitinka jų tikslus, ar tai nėra tik spaudimo kitai šaliai priemonė. Vien tik kreipimasis į teismą ir reikalavimų pareiškimas nesuteikia pranašumo kitos šalies atžvilgiu ir savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo paties pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-784/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis byloje Nr. 2-802/2010; 2010 m. rugpjūčio 20 d. nutartis byloje Nr. 2-990/2010; ir kt.).

11Apeliantė teigia, kad ieškovų ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas. Su šiuo argumentu apeliacinės instancijos teismas sutinka.

12Formuojama teismų praktika, kad teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus.

13Kaip minėta, atsakovė pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus, kad UAB „Klaipėdos tranzito centras“ visuotinis akcininkų susirinkimas didesne nei 2/3 visų balsų dauguma, atsižvelgęs į atsakovės finansinę būklę, nusprendė iš dalies pakeisti 2012-04-30 UAB „Klaipėdos tranzito centras“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą ir atšaukti šiuo sprendimu paskelbtus, bet neišmokėtus dividendus. Tą patvirtina 2014-03-14 visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Taigi apeliacinės instancijos teismas negali daryti pagrįstos išvados, kad ieškovų ieškinys yra prima facie pagrįstas. Be to, ieškovai, reikšdami reikalavimą atsakovei, ieškinio pateikimo metu nurodė 120 000 Lt dividendų sumą, po to atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą nurodė, kad arešto mastas gali būti mažinama 19 800 Lt suma, šios aplinkybės apeliacinės instancijos teismui taip pat kelia abejonių dėl ieškovų ieškinio pagrįstumo (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kuris atliekamas bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl jis neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui, kadangi ieškinys gali būti atmestas iš esmės išnagrinėjus bylą arba ieškovas bylos nagrinėjimo metu gali pasinaudoti savo teise pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti/sumažinti ieškinio reikalavimus, pateikti naujus įrodymus ir t.t.

14Taip pat iš atsakovės į bylą pateikto ilgalaikio turto sąrašo matyti, kad bendrovės turtą sudaro 6 325 425,20 Lt, todėl apeliantei pareikšto reikalavimo mastas, esant tokiems duomenims apie jos turimą turtą bei finansines galimybes, nesudaro pagrindo manyti, kad teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, ir yra grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

15Esant nurodytoms aplinkybėms yra pagrindas pirmosios instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei atmesti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

16Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovų D. N. ir L. N. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei UAB „Klaipėdos tranzito centras“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai