Byla 2A-1681-577/2013
Dėl tevystes nugincijimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Jadvygos Mardosevic, kolegijos teiseju Zitos Smirnovienes ir Henricho Jaglinskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Z. J. apeliacini skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo Z. J. ieškini atsakovams A. J. ir H. J. del tevystes nugincijimo.

2Teismas, išnagrinejes civiline byla,

3n u s t a t e:

4ieškovas Z. J. kreipesi su patikslintu ieškiniu i teisma, prašydamas pripažinti, kad jis nera atsakovo H. J., gimusio ( - ) , tevas (b.l. 13). Nurode, jog su A. P. susituoke ( - ) Kauno miesto civilines metrikacijos skyriuje, akto irašo Nr. 2650. Pasak ieškovo, 1992-06-17 be jo žinios A. P. pasikeite savo varda ir pavarde i A. J.. Taip pat be ieškovo žinios atsakove savo sunui H. suteike ieškovo pavarde „J.“. Ieškovas nurode, kad santuokos metu jis gyveno Kaune, o del jo ligos jie nebuvo lytiškai suarteje, jokio bendro ukio nevede. ( - ) ieškovas ir atsakove išsituoke Kauno miesto Civilines metrikacijos skyriuje. Ieškovas tvirtino, kad apie tai, jog turi sunu, gimusi ( - ), jis sužinojo atsitiktinai 2011-04-18 Kauno mokesciu inspekcijoje noredamas sumoketi žemes mokesti. Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas nurode, jog visa laika mane esantis tik vieno sunaus – Deivido, gimusio ( - ), tevu. Ieškovas pabreže, kad santuokos metu su atsakove bendro santuokinio gyvenimo negyveno ir santuokiniu ryšiu nepalaike. Bendra pareiškima del santuokos nutraukimo kartu su atsakove pateike dar 1983-04-05. Pastaraji karta atsakove jis mate 1983-09-07, ištuokos registracijos diena. Kadangi tuo metu lauke buvo šaltas oras, atsakove buvo apsirengusi šiltais viršutiniais drabužiais, todel jis nepastebejes jokiu požymiu, rodanciu, kad atsakove laukiasi. Pasak ieškovo, jis atsakoves tolimesniu gyvenimu nesidomejo, jokiu ryšiu nepalaike, todel iki 2011-04-18 jis nežinojo, kad atsakovei gime sunus H. , kurio tevu jis buvo irašytas vaiko gimimo akte. Del išlaikymo sunui teikimo atsakove niekada nesikreipe, ieškovas niekada nedalyvavo H. auklejime, apie ji nieko nežinojo, todel mano negalintis buti jo tevas.

5Atsakove A. J. atsiliepime i ieškini su ieškovo reikalavimu nesutiko, praše ieškini atmesti, nes jis paduotas praleidus vieneriu metu ieškinio senaties termina. Teige, jog ieškovas neargumentavo, kodel 2011-04-18 reiketu laikyti jo sužinojimo apei tevystes iraša data. Santuoka 1983-09-07 buvo nutraukiama abieju sutuoktiniu bendru pareiškimu. Išsituokiant atsakove buvo nešcia, tai buvo akivaizdžiai matoma ir ieškovui nebuvo kliuciu dometis civilines metrikacijos istaigoje, kas bus vaiko gimimo akte irašytas vaiko tevu, taciau ieškovas tuo nesidomejo. Atsakoves teigimu, ieškovas žinojo, kad turi sunu, taciau nesidomejo, nes tai butu susije su vaiko išlaikymu. Pažymejo, kad jai keiciant pavarde, ieškovo sutikimas nebuvo reikalingas.

6Atsakovas H. J. atsiliepimo i ieškini nepateike.

7Ieškovas Z. J. teismo posedyje palaike procesiniuose dokumentuose išdestytus motyvus. Papildomai paaiškino, kad siekia nugincyti tevyste atsakovo H. atžvilgiu, nes del to pašlijo jo ir sunus Deivido santykiai. Ieškovas pabreže, kad jis santuoka su atsakove sudare turedamas viena tiksla – isigyti buta. Nurode negalintis pateikti medicininiu duomenu apie tai, kad ginco laikotarpiu negalejo susilaukti vaiku, kadangi jo asmens medicinine kortele yra dingusi. Ieškovo nuomone, kadangi ieškovas turi nuosavybes teise jam priklausancios žemes, buta, todel nenugincijus tevystes, atsakovas gali pretenduoti i jo palikima.

8Atsakovu A. J. ir H. J. atstove teismo posedyje su ieškiniu nesutiko, praše taikyti vieneriu metu ieškinio senaties termina ir ieškini atmesti. Pažymejo, jog neaišku, kodel ieškovas kreipesi su tokiu reikalavimu, kadangi tevystes nugincijimas pilnameciam asmeniui jokiu teisiniu pasekmiu nesukeltu.

9Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. spalio 29 d. sprendimu ieškini atmete. Pirmosios instancijos teismas pažymejo, kad atsižvelgiant i butinybe apsaugoti vaiko interesus ir užtikrinti jo statuso apibrežtuma, istatyme nustatyta trumpa ieškinio del tevystes nugincijimo senatis – pagal CK 3.152 str. kreiptis i teisma del tevystes nugincijimo galima per vienerius metus. Šis terminas pradedamas skaiciuoti nuo tos dienos, kai besikreipiantis i teisma asmuo sužinojo apie gincijamus duomenis, irašytus vaiko gimimo iraše, t.y. nuo sužinojimo apie iraša dienos, arba paaiškejo aplinkybiu, duodanciu pagrinda teigti, kad duomenys neatitinka tikroves. Teismas liudytoju parodymus, kad jie ištuokos registracijos diena nepastebeje, jog atsakove likus maždaug menesiui iki gimdymo buvusi nešcia, vertino kritiškai, pažymejo, kad nuo tos dienos yra praeje beveik trisdešimt metu. Pirmosios instancijos teismas remesi Kauno mokesciu inspekcijos vyriausiosios specialistes Ž. B. parodymais, jog 2009 m. spalio 14 d. pildant ieškovo deklaracija del gyventoju pajamu mokescio sugražinimo buvo reikalingi duomenys apie vaikus ir ji prisimenanti, kaip ieškovas nustebo išgirdes, jog informacineje duomenu bazeje nurodoma apie jo turimus du vaikus (b.l. 131). Nors ieškovas su šiais liudytojos parodymais nesutiko, teigdamas, kad apie turimus du vaikus jis išgirdo tik koki trecia karta besilankydamas Kauno mokesciu inspekcijoje ir kad tai buvo butent 2011-04-18, taciau teismas pažymejo, kad ieškovas šiuos savo teiginius patvirtinanciu irodymu nepateike (CPK 178 str.). Atsižvelgdamas i tai, kad ieškovas i teisma su ieškinio pareiškimu kreipesi 2011-06-29, tai yra praejus daugiau nei pusantru metu nuo tada, kai jis sužinojo apie sunu H. , t.y. nuo 2009-10-14, pirmosios instancijos teismas padare išvada, kad ieškovo reikalavimui pripažinti, kad jis nera atsakovo H. J., gimusio ( - ), tevas, atsakove pagristai prašo taikyti vieneriu metu termina. Pirmosios instancijos teismo nuomone, ieškovas praleido vieneriu metu ieškinio senaties termina šiam reikalavimui pareikšti, o ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro pagrinda ieškini atmesti (CK 1.131 str. 1 d., 3.152 str. 1 d.).

10Ieškovas Z. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti. Apeliantas pažymi, kad apie tai, jog turi sunu H. J., sužinojo 2011-04-18 iš Kauno apskrities Valstybines mokesciu inspekcijos darbuotoju, kai norejo sumoketi žemes mokesti. Taip pat apeliantas nurodo, kad nuo 1983-09-07, kai buvo registruota ieškovo ir atsakoves ištuoka, jis su atsakove nebendravo, susitikes nebuvo, jokiu ryšiu nepalaike, todel iki 2011-04-18 negalejo žinoti, kad atsakovei gime sunus, kurio tevu gimimo akte buvo irašytas jis. Pažymi, kad atsakove niekada nesikreipe i ji del sunaus išlaikymo, niekada nesiule bendrauti su vaiku. Apeliantas nurodo, kad nenugincijus irašo, kad jis yra atsakovo H. J. tevas, šis irašas H. J. gimimo akte gali tureti itakos jo sunaus D. J., kaip atsakovo ipedinio, teisems ir pareigoms. Apeliantas prašo teismo išreikalauti iš atsakoves duomenis apie visas jos sudarytas santuokas po santuokos su ieškovu išregistravimo, nes, pasak apelianto, tevystes nugincijimo instituto pagrindinis tikslas yra tikrojo biologinio tevo nustatymas. Be to, apeliantas prašo apklausti liudytojus, priteisti bylinejimosi išlaidas. Taip pat ieškovas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas 2011-11-16 nutartimi buvo sustabdes byla ir paskelbes atsakovo H. J. paieška, o 2011-11-30 nutartimi teismas bylos nagrinejima atnaujino, nes paaiškejo, kad atsakovas yra užsienyje, o atsakoves atstove pažadejo pateikti atsiliepima i ieškini. Apelianto vertinimu, teismas negalejo atnaujinti bylos nagrinejimo, nes pagal CPK 167 str. 1 d., aplinkybes, del kuriu buvo sustabdytas bylos nagrinejimas, neišnyko. Apeliantas prašo atsakovo H. J. kuratore paskirti jo motina A. J. ir procesinius dokumentus laikyti iteiktais atsakovui nuo ju iteikimo dienos. Apeliantas pažymi, kad liudytoja Ž. B. nurode, kad pamena atveji, kai ieškova informavo apie sunaus H. J. egzistavima, bet konkreciai tiksliai neatsimine, kuria diena pateike šia informacija. Liudytoja pateike išraša, patvirtinanti, kad ieškovas 2009-10-14 lankesi Kauno mokesciu inspekcijoje del žemes mokesciu, taciau tai, apelianto nuomone, nepatvirtina, kad butent ta diena ieškovas sužinojo apie sunaus egzistavima. Ieškovas nurodo, kad jis kreipesi i Kauno mokesciu inspekcija, kad gautu visus duomenis, kada jis yra kreipesis i Kauno mokesciu inspekcija, taciau jam buvo paaiškinta, kad visa informacija nera išsaugota, kada buvo persikelta i kitas patalpas, išsisaugojusi paskutinio vizito data yra 2010-11-02.

11Atsakove A. J. atsiliepimu i apeliacini skunda prašo Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendima palikti nepakeista. Atsakoves nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisetas ir pagristas. Teismas tinkamai ivertino visu liudytoju parodymus ir pritaike ieškinio senati. Atsakove nurodo, kad atsižvelgiant i ieškovo amžiu, išsilavinima, profesine veikla, ieškovas turejo ir galejo laiku dometis apie gimusi vaika. Atsakove pažymi, kad liudytoja Ž. B., dirbanti Kauno mokesciu inspekcijoje, paliudijo, kad ieškovui jau nuo 2009 m. spalio 14 d. pildant deklaracija del gyventoju pajamu mokesciu susigražinimo, kurioje reikejo pateikti duomenis apie vaikus, tapo žinoma, kad jis turi du vaikus. Ieškinys teisme buvo pareikštas tik 2011 m. birželio 29 d., todel akivaizdu, kad ieškovas praleido vieneriu metu ieškinio senaties termina.

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos nagrinejimo ribu, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesini sprendima tiek jo teisetumo, tiek jo pagristumo aspektu. Tai atliekama nagrinejant ir faktine, ir teisine bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus irodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustate faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinems aplinkybems taike materialines teises normas. Neatsižvelgdamas i apeliacinio skundo ribas, apeliacines instancijos teismas taip pat patikrina, ar nera CPK 329 str. nurodytu absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu. Nagrinejamu atveju apeliacines instancijos teismas nenustate CPK 329 str. 2 d. nurodytu absoliuciu pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindu, todel nagrinetinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas H. J. gime ( - ) (gimimo akto irašo Nr. 7054, kopija, b.l. 23). Ieškovo Z. J. ir atsakoves A. J. (santuokos sudarymo metu – A. P.) santuoka buvo sudaryta 1982-08-12 Kauno miesto civilines metrikacijos biure (santuokos sudarymo irašo Nr. 2650, kopija, b.l. 9). Šaliu santuoka nutraukta 1983-09-07 Kauno miesto civilines metrikacijos biure (ištuokos akto irašo Nr. 1237, kopija, b.l. 8). Kadangi atsakovas H. J. gime ( - ) , tai yra praejus 1,5 men. nuo ištuokos iregistravimo, pagal tuo metu galiojusio Santuokos ir šeimos kodekso 186 straipsni vaiko, pradeto santuokoje, bet gimusio santuoka nutraukus ar ja pripažinus negaliojancia, jeigu nuo santuokos nutraukimo ar jos pripažinimo negaliojancia dienos iki vaiko gimimo praejo ne daugiau kaip 10 menesiu, gimimas registruojamas ta pacia tvarka, kaip ir vaiko, kurio tevai yra santuokoje. Taip pat byloje pateikti duomenys patvirtina, jog atsakove 1992-06-17 pakeite savo varda ir pavarde iš A. P. i A. J. (b.l. 24). Ieškovas praše nugincyti tevyste pilnameciam asmeniui, teigdamas, jog atsakovo jis niekada nemate, jo neaugino, todel socialinis ryšys tarp ju nera susiformaves ir nera pavojaus ji nutraukti. Jis jauciasi atsakingas prieš sunu D., kuri užaugino ir kuris ji paliko, sužinojes, jog ieškovas galimai turi ir kita sunu. Atsakove praše taikyti vieneriu metu ieškinio senaties termina. Taigi iš esmes gincas šioje byloje kilo del to, ar yra pagrindas nagrinejamu atveju taikyti ieškinio senati ir tuo pagrindu ieškini atmesti.

15CK 3.149 – 3.153 straipsniuose nustatyta tvarka yra leidžiama nugincyti vaiko gimimo iraše nurodytus tevo duomenis, jeigu manoma, kad toks vaiko kilmes nustatymas neatitinka tikrosios (biologines) vaiko kilmes iš tevo. Tokiu atveju ieškinyje ieškovas turi išdestyti aplinkybes ir jas pagristi nurodytais irodymais, jog gimimo akto iraše irašytas asmuo nera vaiko tevas, taip pat nurodyti bei pagristi tokiu aplinkybiu sužinojimo laika (CK 3.150 str. 1 d., 3.152 str. 1 d.).

16Kaip ir pažymejo pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant i butinybe apsaugoti vaiko interesus ir užtikrinti jo statuso apibrežtuma, istatyme nustatyta trumpa ieškinio del tevystes nugincijimo senatis. CK 3.152 str. 1 d. nustatytas vieneriu metu ieškinio senaties terminas kreiptis i teisma del tevystes (motinystes) nugincijimo. Šis terminas skaiciuojamas nuo tos dienos, kada asmuo, kuris kreipiasi i teisma, sužinojo apie gincijamus duomenis, irašytus vaiko gimimo iraše, arba paaiškejo aplinkybiu, duodanciu pagrinda teigti, kad duomenys neatitinka tikroves. Pažymetina, kad kreiptis i teisma del tevystes nugincijimo yra nustatytas specialus sutrumpintas vieneriu metu ieškinio senaties terminas, kurio pradžia gali buti apibrežiama dviem alternatyviais momentais: 1) kada asmuo, kuris kreipiasi i teisma, sužinojo apie gincijamus duomenis, irašytus vaiko gimimo iraše; 2) kada paaiškejo aplinkybiu, duodanciu pagrinda teigti, kad duomenys neatitinka tikroves. Pirmuoju atveju vieneriu metu termino eiga prasideda nuo sužinojimo apie subjektines tevystes teises pažeidima (subjektine tevystes teise pažeidžiama irašu, bet apie teises pažeidima ir apie iraša ne visada sužinoma tuo paciu metu). Antruoju atveju senaties termino eigos pradžia yra diena, kai asmeniui, kuris kreipiasi i teisma, paaiškejo aplinkybiu, leidžianciu teigti, kad duomenys neatitinka tikroves. Tokiu teises normu, reglamentuojanciu ieškinio senati kreiptis i teisma del tevystes (motinystes) nugincijimo, aiškinimo ir taikymo nuostatu laikomasi ir teismu praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2003-02-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-246/2003, 2007-01-31 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-9/2007, 2007-10-31 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-460/2007; 2010-07-01 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-312/2010 ir kt.).

17Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada del ieškinio senaties taikymo, gincija teismo nustatyta faktine aplinkybe – laiko momenta, kada atsakovas sužinojo aplinkybes apie jo antro sunaus egzistavima. Teiseju kolegija pažymi, kad tai yra fakto klausimas, kuris turi buti sprendžiamas vertinant šaliu pateiktus irodymus (CPK 178, 185 straipsniai).

18Pabrežtina, kad nagrinejamoje byloje nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacines instancijos teismui apeliantas nepateike jokiu objektyviu irodymu, kad jis tik 2011 m. balandžio 18 d. sužinojo esas atsakovo H. J. tevas. Teiseju kolegija atkreipia apelianto demesi, kad kiekviena šalis privalo irodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimu ar atsikirtimu pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybemis, kuriu nereikia irodineti (CPK 12, 178 str.). Irodymai civilineje byloje yra su irodinejimo dalyku konkrecioje byloje susije faktiniai duomenys, gauti istatymo nustatytomis irodinejimo priemonemis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas istatymu nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybiu, pagrindžianciu šaliu reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokiu aplinkybiu, turinciu reikšmes bylai teisingai išspresti, arba kad ju nera (CPK 177 str.). Irodinejimo tikslas yra teismo isitikinimas, pagristas byloje esanciu irodymu tyrimu ir ivertinimu, kad tam tikros aplinkybes, susijusios su ginco dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Kaip ne karta pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, vertindamas irodymu viseta, teismas turi isitikinti, kad pakanka duomenu išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nera esminiu prieštaravimu, paneigianciu tokias išvadas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutarti, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-371/2011, 2008 m. vasario 26 d. nutarti, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsejo 30 d. nutarti, priimta civilineje byloje Nr. 3K-3-439/2008; ir kt.).

19Remiantis CPK 185 str. teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais, o jokie irodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus numatytas išimtis. Be to, vertindamas konkrecioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sažiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

20Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas atsižvelge i teismo posedyje liudytoja apklaustos Kauno mokesciu inspekcijos vyriausiosios specialistes Ž. B. parodymus. Liudytoja patvirtino, jog 2009 m. spalio 14 d. pildant ieškovo deklaracija del gyventoju pajamu mokescio sugražinimo buvo reikalingi duomenys apie vaikus ir ji prisimenanti, kaip ieškovas nustebo, išgirdes, jog informacineje duomenu bazeje nurodoma apie jo turimus du vaikus (b.l. 131). Liudytoja teismui pateike jos teiginius patvirtinanti rašytini irodyma (b.l. 124). Nors ieškovas su šiais liudytojos parodymais nesutiko, taciau savo teigini, kad apie turimus du vaikus jis išgirdo butent 2011-04-18 lankydamasis Kauno mokesciu inspekcijoje, patvirtinanciu irodymu nepateike (CPK 178 str.). Apelianto nurodoma aplinkybe, kad apie tai, jog jis turi du sunus, jis sužinojo tik 2011 m. balandžio 18 d., reikalauja irodinejimo.

21Esant nurodytoms aplinkybems, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas apie sunu H. J. sužinojo 2009 m. spalio 14 d. Kauno mokesciu inspekcijoje, pildydamas deklaracija del gyventoju pajamu mokescio sugražinimo. Pažymetina, kad apeliantas šios aplinkybes nepaneigia jokiais istatymo leistinais irodymais. Taigi butent nuo tos datos prasidejo ieškovo sužinojimo apie subjektines tevystes teises pažeidima vieneriu metu termino eiga. I teisma su ieškiniu del tevystes nugincijimo ieškovas kreipesi tik 2011 m. birželio 29 d., todel pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškovas praleido vieneriu metu ieškinio senaties termina, o ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo sudaro savarankiška pagrinda ieškini atmesti (CK 1.131 str. 1 d., 3.152 str. 1 d.).

22Be to, atkreiptinas apelianto demesys, kad pagal CPK 321 str. 1 d. apeliacinis skundas nagrinejamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 str. nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinejamas žodinio proceso tvarka, jeigu byla nagrinejantis teismas pripažista, kad žodinis nagrinejimas yra butinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime i apeliacini skunda arba pareiškime del prisidejimo prie apeliacinio skundo gali pateikti motyvuota prašyma nagrineti byla žodinio proceso tvarka, taciau šis prašymas teismui nera privalomas. Pažymetina, kad nors apeliantas ir prašo apklausti liudytojus, taciau savo apeliaciniame skunde nesuformulavo prašymo byla nagrineti žodinio proceso tvarka ir nepateike jokiu motyvu, kodel byla butu tikslinga nagrineti butent žodinio proceso tvarka. Teismo vertinimu, nagrinejamu atveju nera pagrindo pripažinti, kad žodinis bylos nagrinejimas yra butinas, kadangi visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspresti, apeliantas turejo galimybe išdestyti byla nagrinejant pirmosios instancijos teisme bei savo apeliaciniame skunde.

23Apeliacines instancijos teismo vertinimu, kiti apeliacinio skundo argumentai nera teisiškai reišminti ir neturi tiesiogines itakos sprendžiant klausima del gincijamo teismo sprendimo teisetumo, todel jie nevertinami.

24Taip pat pažymetina, kad pagal kasacinio teismo praktika istatymine teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimta teismo sprendima (nutarti) neturi buti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti i kiekviena šaliu byloje išsakyta ar pateikta argumenta. Be to, atmesdamas apeliacini skunda, apeliacines instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo ivykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisiu Teismo praktikoje (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilineje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

25Apeliacines instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis bei motyvais. Pažymi, kad apeliacinio skundo motyvais naikinti apylinkes teismo sprendima nera pagrindo (CPK 320, 327, 329 - 330 str.).

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

27Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendima palikti nepakeista. Kolegijos pirmininke

28Jadvyga Mardosevic

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teismas, išnagrinejes civiline byla,... 3. n u s t a t e:... 4. ieškovas Z. J. kreipesi su... 5. Atsakove A. J. atsiliepime i ieškini su ieškovo... 6. Atsakovas H. J.... 7. Ieškovas Z. J.... 8. Atsakovu A. J. ir H. J. atstove... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012 m. spalio 29 d. sprendimu ieškini... 10. Ieškovas Z. J.... 11. Atsakove A. J. atsiliepimu i apeliacini skunda prašo... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. itvirtintu bylos... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 15. CK 3.149 – 3.153 straipsniuose nustatyta tvarka yra leidžiama nugincyti... 16. Kaip ir pažymejo pirmosios instancijos teismas, atsižvelgiant i butinybe... 17. Apeliantas, nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada del... 18. Pabrežtina, kad nagrinejamoje byloje nei pirmosios instancijos teismui, nei... 19. Remiantis CPK 185 str. teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini... 20. Nagrinejamu atveju pirmosios instancijos teismas atsižvelge i teismo posedyje... 21. Esant nurodytoms aplinkybems, sutiktina su pirmosios instancijos teismo... 22. Be to, atkreiptinas apelianto demesys, kad pagal CPK 321 str. 1 d. apeliacinis... 23. Apeliacines instancijos teismo vertinimu, kiti apeliacinio skundo argumentai... 24. Taip pat pažymetina, kad pagal kasacinio teismo praktika istatymine teismo... 25. Apeliacines instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. spalio 29 d. sprendima palikti... 28. Jadvyga Mardosevic...