Byla 1A-75-634/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendžio, kuriuo R. R. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 2 dalyje ir jai paskirtos bausmės:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Editos Dambrauskienės, Giedriaus Endriukaičio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Arūno Paštuolio, sekretoriaujant Indrei Karpienei, dalyvaujant prokurorei Raimondai Jačiauskienei, nuteistosios R. R. gynėjui advokatui Georgijui Zavtrakovui, nukentėjusiajai A. B., jos atstovei advokatei Reginai Šaltinienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal civilinio ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus direktorės J. B. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendžio, kuriuo R. R. pripažinta kalta padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 2 dalyje ir jai paskirtos bausmės:

3pagal BK 140 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimas 8 mėnesiams, įpareigojant nuo 21 val. iki 6 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu;

4pagal BK 145 straipsnio 2 dalį – terminuotą laisvės atėmimą 6 mėnesiams.

5Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir skirta subendrinta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas 6 mėnesiams.

6Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi R. R. paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, paskiriant nuteistajai BK 75 straipsnio 2 dalies 8 punkte numatytą įpareigojimą – per bausmės vykdymo atidėjimą neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo bei BK 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte, 9 punkte, 70 straipsnyje, 72² straipsnyje numatytas baudžiamojo poveikio priemones – 80 valandų trukmės nemokamus darbus, įpareigojant juos atlikti per 10 mėnesių nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, ir dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose nurodant, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 7 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

7Nukentėjusiosios civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir priteista jos naudai iš R. R. 44, 17 Eur turtinei žalai atlyginti ir 700 Eur neturtinei žalai atlyginti.

8Iš teismo depozitinės sąskaitos į nukentėjusiosios banko sąskaitą, kai ji bus pateikta, pervestini R. R. įmokėti 444, 17 Eur turtinei ir neturtinei žalai atlyginti ir laikytina, kad likusi neatlyginta žala pagal nukentėjusiosios iš dalies patenkintą civilinį ieškinį yra 300 Eurų neturtinei žalai atlyginti.

9Procesas dėl ( - ) teritorinės liginių kasos pareikšto civilinio ieškinio nutrauktas.

10Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus pareikštas regresinis civilinis ieškinys baudžiamajame procese paliktas nenagrinėtas.

11Nukentėjusiosios bei civilinės ieškovės A. B. jos atstovavimui patirtų išlaidų dalis – 550 Eur advokatui pripažinta procesinėmis išlaidomis, kurios išieškotinos A. B. naudai iš R. R..

12Teisėjų kolegija

Nustatė

131.

14R. R. nuteista už tai, kad 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 16.40 val., ( - ) namo ( - ) laiptinės ( - ) aukšte, ( - ), dėl asmeninių nesutarimų su kaimynystėje gyvenančia nukentėjusiąja A. B., vartodama jos atžvilgiu necenzūrinius žodžius ir sakydama „aš tave patvarkysiu“, ranka sugriebusi nukentėjusiajai A. B. už plaukų ir juos tempdama, kitos rankos delnu sudavė jai ne mažiau kaip du smūgius į galvą, po to A. B. nukrito laiptinėje ant grindų, rankomis sugriebusi A. B. už plaukų ir kairiojo riešo, tempė nukentėjusiąją link trečio aukšto laiptų, spyrė jai ne mažiau kaip tris kartus į krūtinę, šoną, sėdmenis ir dešinio delno apatine briauna sudavė ne mažiau kaip penkis smūgius į sprandą, nugarą, galvą. Netrukus po to, tęsdama nusikalstamus veiksmus, grūmodama kumščiu grasino A. B., kad ją užmuš ir susprogdins jos automobilį – tokiais veiksmais grasino ją nužudyti ir susprogdinti jos turtą bei padarė nukentėjusiajai A. B. plaukų išretėjimo židinius viršugalvyje, dešinio ir kairio momens srityje, odos nubrozdinimus kaktos kairėje, kairiame skruoste, kairės ausies lezgelyje, nosies pertvaros kairėje, dešiniame rieše, dešiniame dilbyje, kairėje blauzdoje, poodines kraujosruvas kaklo kairėje, dešinėje blauzdoje, kairiame kelyje, viršugalvio sumušimą, tuo sukėlė nukentėjusiajai A. B. fizinį skausmą ir nežymiai sutrikdė jos sveikatą.

152.

16Kauno apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, konstatavo, kad byloje surinkti įrodymai yra pakankami pripažinti R. R. kalta dėl BK 140 straipsnio 1 dalyje ir 145 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikaltimų padarymo. Spręsdamas civilinių ieškinių klausimą teismas pažymėjo, kad regresiniai ieškiniai baudžiamajame procese nenagrinėjami, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyrius (toliau – VSDFV ( - ) skyrius) negalėjo būti pripažintas civiliniu ieškovu.

173.

18Apeliaciniame skunde VSDFV ( - ) skyriaus direktorė J. B. prašo panaikinti nuosprendžio dalį, kuria VSDFV ( - ) skyriaus pareikštas civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas ir priteisti iš R. R. 1293,94 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti.

193.1.

20Skunde nurodo, jog VSDFV ( - ) skyrius 2017 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. ( - ) ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato Veiklos skyriui pareiškė civilinį ieškinį, prašydamas pripažinti VSDFV ( - ) skyrių civiliniu ieškovu bei priteisti iš R. R. VSDFV ( - ) skyriaus naudai 1293,94 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui padarytai žalai atlyginti. 2017 m. lapkričio 12 d. VSDFV ( - ) skyriaus atstovė minėtoje baudžiamojoje byloje A. M. pasirašė nutarimus pripažinti VSDFV ( - ) skyrių civiliniu ieškovu bei leisti atstovui dalyvauti procese.

213.2.

22Skunde pažymima, kad nuosprendyje teismo minima kasacinė nutartis Nr. 2K-269/2014 savo esme skiriasi nuo nagrinėjamos baudžiamosios bylos, kadangi ja panaikinti žemesnių instancijų teismų sprendimai ir ieškinys paliktas nenagrinėtas dėl VSDFV teritorinio skyriaus regresinio ieškinio AB „( - )“, o ne kaltinamajai (įtariamajai). Bylos aplinkybės suponuoja vienareikšmę išvadą, jog žemesnių instancijų teismai sprendė draudimo teisinių santykių dalyvių – VSDFV teritorinio skyriaus ir AB „( - )“ civilinį ginčą, o tokie regresiniai ieškiniai baudžiamajame procese nenagrinėjami. 2018 m. balandžio 6 d. kasacinio teismo nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K-128-696/2018 pažymėtina, kad nors žemesnės instancijos teismų praktika dėl teritorinių ligonių kasų ir VSDFV ieškinių nusikaltimų žmogaus gyvybei ir sveikatai bylose yra nevienoda, daugelyje bylų teritorinių ligonių kasų teikiami civiliniai ieškiniai yra priimami, nagrinėjami baudžiamajame procese ir priteisiami iš kaltininkų.

233.3.

24Kadangi kaltinamoji R. R. neteisėtais veiksmais sužalojo nukentėjusiąją A. B., VSDFV ( - ) skyrius ir Teritorinės ligonių kasos patyrė žalą. Šios institucijos turėjo teisę pareikšti civilinius ieškinius baudžiamojoje byloje, o teismas privalėjo juos išnagrinėti ir išspręsti. Kasacinėje praktikoje pasisakyta, kad VSDFV pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnio prasmę taip pat turi teisę reikalauti žalos atlyginimo iš ją padariusio kaltininko, nes ši institucija, kaip Valstybinio socialinio draudimo fondo administratorė, asmeniui tapus nedarbingam turėjo paskirti ir išmokėti ligos išmoką.

254.

26( - ) teritorinės ligonių kasos atstovės B. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma VSDFV ( - ) skyriaus apeliacinį skundą tenkinti: panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio išsprendimo ir priimti naują sprendimą – VSDFV ( - ) skyriaus civilinį ieškinį tenkinti visiškai.

275.

28Nuteistosios R. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma VSDFV ( - ) skyriaus apeliacinį skundą atmesti. Nurodoma, jog nenustatytas priežastinis ryšys tarp R. R. neteisėtų veiksmų ir nukentėjusiajai A. B. išduoto nedarbingumo ir paskirtos ligos išmokos 1293,94 Eur.

296.

30Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokurorė, nukentėjusioji, jos atstovė advokatė pritarė apeliaciniame skunde pareikštam prašymui ir nurodytiems argumentams, prašė apeliacinį skundą tenkinti, VSDFV ( - ) skyriaus civilinį ieškinį tenkinti. Nuteistosios gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti, kaip nepagrįstą.

317.

32Apeliacinis skundas tenkinamas.

338.

34Apeliaciniame skunde keliamas VSDFV ( - ) skyriaus pareikšto civilinio ieškinio turtinei žalai atlyginti klausimas. Teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šį ieškinį paliko nenagrinėtą. Apygardos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į BPK 320 straipsnio 3 dalyje apibrėžtas apeliacinio nagrinėjimo bendrąsias nuostatas, bylą patikrina skundo ribose.

359.

36Pirmosios instancijos teismas VSDFV ( - ) skyriaus civilinį ieškinį dėl 1293,94 Eur žalos, patirtos dėl nukentėjusiajai išmokėtos ligos pašalpos už nedarbingumo laikotarpį, atlyginimo paliko nenagrinėtą konstatavęs, kad regresiniai ieškiniai baudžiamajame procese nenagrinėjami. Tokią išvadą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad baudžiamojoje byloje teisę pareikšti civilinį ieškinį turi tik asmuo, kuris turtinę ar neturtinę žalą patyrė dėl nusikalstamos veikos, o regresiniai ieškiniai baudžiamojoje byloje nenagrinėjami. Apygardos teismo teisėjų kolegija, išanalizavusi baudžiamąją bylą, apeliacinio skundo argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, palikdamas VSDFV civilinį ieškinį nenagrinėtą, šį klausimą išsprendė neteisingai.

3710.

38BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam, ar už jų veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Teismas jį nagrinėja kartu su baudžiamąja byla. Remiantis BPK 110 straipsnio 1 dalies nuostatomis civiliniu ieškovu pripažįstamas fizinis ar juridinis asmuo, kuris baudžiamojoje byloje reikalauja atlyginti dėl įtariamojo ar kaltinamojo nusikalstamos veikos patirtą turtinę ar neturtinę žalą.

3911.

40Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje VSDFV ( - ) skyrius pareiškė civilinį ieškinį dėl 1293, 94 Eur turtinės žalos atlyginimo (1 t., b. l. 140, 141). Civiliniame ieškinyje prašoma iš R. R. priteisti remiantis Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies, 8 straipsnio, 14 straipsnio 2 dalies pagrindu nukentėjusiajai A. B. paskirtą ir išmokėtą ligos išmoką už nedarbingumo laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. spalio 13 d. VSDFV ( - ) skyrius civiliniu ieškovu pripažintas ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato ( - ) rajono policijos komisariato 2017 m. lapkričio 24 d. nutarimu (1 t., b. l. 155). Nors VSDFV ( - ) skyrius nėra tiesiogiai nuo R. R. nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo, ši aplinkybė nėra pagrindas civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

4112.

42Byloje nustatyta, kad R. R. neteisėtais smurtiniais veiksmais sukėlė nukentėjusiajai A. B. fizinį skausmą ir nežymiai sutrikdė jos sveikatą. Dėl patirtų sužalojimų ir gydymosi A. B. buvo nedarbinga nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. spalio 13 d., už šį laikotarpį jai buvo išmokėta ligos išmoka – 1293,94 Eur. Išmokėjęs šią išmoką VSDFV ( - ) skyrius patyrė turtinę žalą, kurią ir prašė priteisti iš kalto asmens – R. R.. Priešingai, negu konstatuota nuosprendyje, VSDFV ( - ) skyrius turėjo teisę baudžiamojo byloje pareikšti civilinį ieškinį ir toks ieškinys turėjo būti nagrinėjamas baudžiamojoje byloje.

4313.

44Nuosprendyje cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 3 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-269/2014 nagrinėjamoje byloje nėra aktuali, nes joje nustatytos aplinkybės nėra analogiškos nagrinėjamos bylos aplinkybėms. Aptariamoje byloje VSDFV skyriui išmokėjus išmokas nukentėjusiosios artimiesiems, VSDFV pareiškė ieškinį ne dėl nusikalstamos veikos padarymo kaltam asmeniui, o draudimo bendrovei, kaip civiliniam atsakovui. Šiuo atveju civilinis ieškinys dėl turtinės žalos, atsiradusio išmokėjus ligos išmoką už nedarbingumo laikotarpį, pareikštas dėl nusikalstamos veikos padarymo kaltam asmeniui, todėl jį palikti nenagrinėtą teismas neturėjo pagrindo. Nusikalstamo asmens sveikatos sutrikdymo atveju, kai nustatomas priežastinis ryšys tarp kaltininko neteisėtų veiksmų ir jais sukeltų padarinių, gydymo išlaidos, kurios buvo būtinos ir susijusios su nukentėjusiojo sveikatos grąžinimu, tarp jų ir išlaidos išmokėjus ligos pašalpą nukentėjusiajam dėl to, kad šis tapo laikinai nedarbingas, turi būti atlyginamos. Tokia nuostata suformuota ir aktualioje kasacinėje praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-128-696/2018, 2018 m. balandžio 11 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-125-697/2018).

4514.

46Įvertinusi nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių visumą teisėjų kolegija sprendžia, kad VSDFV ( - ) skyriaus pareikštas ieškinys dėl 1293,94 Eur turtinės žalos atlyginimo yra pagrįstas, turtinės žalos dydis paremtas rašytiniais įrodymais (1 t., b. l. 143–150). Turtinę žalą civilinis ieškovas patyrė dėl neteisėtų R. R. veiksmų, dėl kurių ji pripažinta kalta. Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, BPK 109 straipsnio, 115 straipsnio 1 dalies nuostatas, Kauno apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendis keičiamas, VSDFV ( - ) skyriaus civilinis ieškinys tenkinamas.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

48Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus apeliacinį skundą tenkinti, Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų 2018 m. rugpjūčio 6 d. nuosprendį pakeisti.

49Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus civilinis ieškinys paliktas nenagrinėtas.

50Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus civilinį ieškinį patenkinti ir iš nuteistosios R. R. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriui priteisti 1293,94 Eur turtinei žalai atlyginti.

51Kitoje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.

52Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. pagal BK 140 straipsnio 1 dalį – laisvės apribojimas 8 mėnesiams,... 4. pagal BK 145 straipsnio 2 dalį – terminuotą laisvės atėmimą 6... 5. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtos... 6. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi R. R. paskirtos terminuoto laisvės... 7. Nukentėjusiosios civilinis ieškinys patenkintas iš dalies ir priteista jos... 8. Iš teismo depozitinės sąskaitos į nukentėjusiosios banko sąskaitą, kai... 9. Procesas dėl ( - ) teritorinės liginių kasos pareikšto civilinio ieškinio... 10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus pareikštas... 11. Nukentėjusiosios bei civilinės ieškovės A. B. jos atstovavimui patirtų... 12. Teisėjų kolegija... 13. 1.... 14. R. R. nuteista už tai, kad 2017 m. rugsėjo 12 d., apie 16.40 val., ( - ) namo... 15. 2.... 16. Kauno apylinkės teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, konstatavo,... 17. 3.... 18. Apeliaciniame skunde VSDFV ( - ) skyriaus direktorė J. B. prašo panaikinti... 19. 3.1.... 20. Skunde nurodo, jog VSDFV ( - ) skyrius 2017 m. lapkričio 15 d. raštu Nr. ( -... 21. 3.2.... 22. Skunde pažymima, kad nuosprendyje teismo minima kasacinė nutartis Nr.... 23. 3.3.... 24. Kadangi kaltinamoji R. R. neteisėtais veiksmais sužalojo nukentėjusiąją A.... 25. 4.... 26. ( - ) teritorinės ligonių kasos atstovės B. B. atsiliepime į apeliacinį... 27. 5.... 28. Nuteistosios R. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašoma VSDFV ( - )... 29. 6.... 30. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje prokurorė,... 31. 7.... 32. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 33. 8.... 34. Apeliaciniame skunde keliamas VSDFV ( - ) skyriaus pareikšto civilinio... 35. 9.... 36. Pirmosios instancijos teismas VSDFV ( - ) skyriaus civilinį ieškinį dėl... 37. 10.... 38. BPK 109 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 39. 11.... 40. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje VSDFV ( - ) skyrius pareiškė civilinį... 41. 12.... 42. Byloje nustatyta, kad R. R. neteisėtais smurtiniais veiksmais sukėlė... 43. 13.... 44. Nuosprendyje cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 3 d.... 45. 14.... 46. Įvertinusi nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių visumą teisėjų... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 48. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus apeliacinį... 49. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria Valstybinio socialinio draudimo fondo... 50. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ( - ) skyriaus civilinį... 51. Kitoje dalyje nuosprendį palikti nepakeistą.... 52. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....