Byla 2-10628-235/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ ieškinį atsakovui D. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ prašo teismo priteisti iš atsakovo 350 Lt negrąžinto kredito, 636,67 Lt palūkanų, 4,50 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos įkėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-05-23 sutartimi ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti kreditus, o atsakovas įsipareigojo gautus kreditus laiku grąžinti, sumokėti kreditų mokestį ir netesybas, jeigu atsiranda prievolė jas mokėti. Pažymi, kad ieškovas atsakovui suteikė 300 Lt kreditą. Suėjus terminui grąžinti kreditą su kredito mokesčiu – 350 Lt – atsakovui buvo pradėtos skaičiuoti palūkanos ir delspinigiai.

3Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti (b. l. 67). Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp šalių 2012-05-23 buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 26006, kuria atsakovui buvo suteiktas 300 Lt kreditas su 50 Lt kredito mokesčiu. Atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2012-07-07 ir sumokėti 50 Lt kredito mokestį, tačiau šių įsipareigojimų atsakovas neįvykdė, kredito mokėjimo įmokų laiku nemokėjo, nereagavo į ieškovo siųstas raginimo žinutes (b. l. 15-34). Byloje nėra duomenų, jog atsakovas su ieškovu būtų atsiskaitęs, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė ir bylos nagrinėjimo eiga nesidomėjo.

7CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Remiantis LR CK 6.873 straipsnio 1 dalimi ir 6.874 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų sumokėjęs ieškovui susidariusį įsiskolinimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 300 Lt kreditą, 50 Lt kredito mokestį, yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.38 str., 6.870 str., 6.873 str.), taigi, ieškovui iš atsakovo priteistina 350 Lt skolos už negrąžintą kreditą.

8Nagrinėjamu atveju išanalizavus ieškovo pateiktą paskolos sutartį, darytina išvada, kad tai yra tipinė ieškovo vienašališkai nevienkartiniam naudojimui parengta vartojimo sutartis. Atsakovas minėtą sutartį sudarė prisijungimo būdu, todėl neturėjo galimybės derėtis dėl sutarties sąlygų, reglamentuojančių palūkanų dydį. Nurodytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad ieškovas, nesuteikęs atsakovui galimybės keisti sutarties sąlygas, neveikė sąžiningai ir protingai, nesilaikė kliento prioriteto interesų principo (CK 6.718 str.).

9Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti silpnesniosios sutarties šalies teises ir teisėtus interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Vienas iš tokio teisinio reguliavimo skirto silpnesniosios sutarties šalies gynimui atvejų yra vartotojų teisių apsaugos institutas. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Remiantis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Įstatyme nustatytas netesybų dydžio apribojimas taip pat turėtų būti taikomas kompensacinių palūkanų, mokamų vartojimo kredito sutarties nevykdymo atveju, dydžiui. Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną.

10Sutarties specialiojoje dalyje numatytas 135,19 proc. metinių palūkanų dydis. Ieškovo paskaičiavimu, palūkanos sudaro 636,67 Lt, o prašoma priteisti skola yra 350 Lt. Įstatymas teismui suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas, sutartimi nustatytos netesybos teismo gali būti mažinamos, jeigu jos yra neprotingai didelės. Remiantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi, kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismo nuomone, šalių teisėtų interesų pusiausvyra būtų išlaikyta palūkanų dydį sumažinus iki 97,41 Lt sumos už 573 praleistas dienas (350 Lt * 0,05 proc. per dieną/100 = 0,17 Lt per dieną; 0,17* 573 d. = 97,41 Lt). Tokiu atveju, ieškovo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 97,41 Lt palūkanų.

11CK 6.258 str. 1 d. numato, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Vadovaujantis Vartojimo kredito sutarties Nr. 2012-05-23 specialiosios dalies sąlygomis, atsakovas už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną ieškovui moka 0,05 proc. laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius, todėl iš atsakovo už 180 dienų priteistina 4,50 Lt delspinigių.

12CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo (2014-01-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

13Patenkinta ieškinio dalis sudaro 45,59 procentus. Ieškovas patyrė 54 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 4). Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo priteistinos 24,62 Lt bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (CPK 93 str. 2 d.)

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 279, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

15ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo D. J., a. k. ( - ) ieškovo UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“, juridinio asmens kodas 302458437, naudai 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt Lt) skolos, 97,41 Lt (devyniasdešimt septynis Lt 41 ct) palūkanų, 4,50 Lt (keturis Lt 50 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2014-01-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 24,62 Lt (dvidešimt keturis Lt 62 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusią ieškinio dalį atmesti.

18Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos jis turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo.

19Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

20Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB „S. IMPERIJA Creditor.lt“ prašo teismo priteisti iš... 3. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti (b. l. 67). Kadangi atsakovas... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš ieškinio ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp... 7. CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku... 8. Nagrinėjamu atveju išanalizavus ieškovo pateiktą paskolos sutartį,... 9. Įstatyme įtvirtintas sutarties laisvės principas, tačiau siekiant apginti... 10. Sutarties specialiojoje dalyje numatytas 135,19 proc. metinių palūkanų... 11. CK 6.258 str. 1 d. numato, jog įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 12. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 13. Patenkinta ieškinio dalis sudaro 45,59 procentus. Ieškovas patyrė 54 Lt... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262, 279, 285-286... 15. ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo D. J., a. k. ( - ) ieškovo UAB „S. IMPERIJA... 17. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 18. Išaiškinti atsakovui, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo... 19. Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti apeliacine ar kasacine... 20. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą už akių Vilniaus...