Byla 1A-25/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Svajūno Knizlerio (pranešėjo), teisėjų Valdimaro Bavėjano ir Lino Žukausko, sekretoriaujant Laurai Gruodienei, Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant prokurorams Gedgaudui Norkūnui, Aidai Japertienei, gynėjams advokatams Aušrai Ručienei, Evaldu Liutkevičiui, nuteistiesiems N. V., M. V., teismo ekspertei Marijai Bružienei, specialistei Ramonai Voronkovienei, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo N. V. gynėjo advokato E. L. ir nuteistojo M. V. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nuosprendžio, kuriuo: N. V. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 265 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams devyniems mėnesiams, pagal BK 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu dvylikai metų devyniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu griežtesne bausme apimant švelnesnę ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvylikai metų devyniems mėnesiams.

2M. V. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal BK 265 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams septyniems mėnesiams, pagal BK 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu dvylikai metų šešiems mėnesiams; pagal BK 259 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams vienam mėnesiui (nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodyta, kad bausmė jam paskirta pagal BK 265 straipsnio 1 dalį). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimu būdu griežtesne bausme apimant švelnesnes ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvylikai metų šešiems mėnesiams.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjus bylą,

Nustatė

4N. V. ir M. V. nuteisti už tai, kad nuo 2011 metų pradžios iki 2011 m. gegužės 11 d., veikdami bendrininkų grupėje, pažeisdami Lietuvos Respublikos „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo“ 7 straipsnį, draudžiantį Lietuvos Respublikoje auginti kanapes, bei 8 straipsnį, numatantį, kad be Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotos licencijos (leidimo) į I-ą sąrašą įtrauktas medžiagas (tame tarpe ir kanapes) draudžiama įsigyti, laikyti, gabenti valstybės teritorijoje, gaminti, perdirbti, ( - ) esančioje sodų bendrijoje ( - ), V. R. V. priklausančiame sodo namelyje, esančiame sklype Nr. 374, neteisėtai augino labai didelį kiekį – 7831,74 g kanapių ir jų dalių.

5N. V. ir M. V. taip pat nuteisti už tai, kad iki 2011 m. gegužės 11 d., neteisėtai užauginę labai didelį kiekį kanapių ir jų dalių, veikdami bendrininkų grupėje, šias narkotines medžiagas: 4591,4 g kanapių ir jų dalių, turinčių savo sudėtyje 11,1% ?-9-tetrahidrokanabinolio, bei 1323,14 g kanapių ir jų dalių, turinčių savo sudėtyje 1,7% ?-9-tetrahidrokanabinolio, neteisėtai laikė sodo namelyje, esančiame ( - ).

6M. V. taip pat nuteistas už tai, kad iki 2011 m. gegužės 11 d. savo namuose, esančiuose ( - ), neturėdamas tikslo platinti, neteisėtai laikė narkotines medžiagas: 0,46 g kanapių dervos (hašišo) bei 2,37 g kanapių ir jų dalių, turinčių savo sudėtyje 4,4 % ?-9-tetrahidrokanabinolio.

7Apeliaciniu skundu nuteistojo N. V. gynėjas advokatas E. L. prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nuosprendį pakeisti: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria N. V. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, ir jį dėl šio kaltinimo išteisinti; už nusikaltimą, numatytą BK 265 straipsnio 1 dalyje, N. V. paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę.

8Nuteistojo gynėjas teigia, kad apygardos teismo nuosprendžio dalis, kuria N. V. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, yra nepagrįsta ir neteisėta. Nurodo, kad nuteistasis pripažino auginęs kanapes, t.y. padaręs BK 265 straipsnio l dalyje numatytą nusikalstamą veiką, tačiau visuomet nuosekliai neigė savo dalyvavimą jas laikant. Kitas nuteistasis – M. V. šiuos N. V. parodymus patvirtino teisme kategoriškai teigdamas, kad išskyrus dalyvavimą auginant kanapes, jo brolis N. V. jokių kitų veiksmų su kanapėmis neatliko. Nors apygardos teismas nuosprendyje konstatavo, kad N. V. nusikalstama veika teisingai kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, kadangi dalis surastų ir paimtų kanapių jau buvo nupjautos, t.y. nuimtos iš augimo vietos, tačiau nenurodė jokių faktinių duomenų, patvirtinančių, kad kanapes, kurios buvo surastos nupjautos ir tariamai laikomos įvairiose sodo namelio vietose, iš jų augimo vietos nuėmė ir jų suradimo vietose paliko būtent N. V.. Be to, skundžiamame nuosprendyje aiškiai ir konkrečiai nenurodyta, kokia yra bendroji masė kanapių augalų, kuriuos pirmosios instancijos teismas laiko buvus nuimtais iš augimo vietos tuo metu, kai juos surado ir paėmė policijos pareigūnai, nors būtent šiuos augalus ir jų kiekį pirmosios instancijos teismas nurodė esant itin reikšminga aplinkybe, kvalifikuojant veiką pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, taip pat nenurodyta, kokią kanapių augalų kiekinę dalį sudaro augalai, kurie buvo surasti augantys vazonėliuose, t.y. ta kanapių dalis, už kurią baudžiamoji atsakomybė galėjo kilti tik pagal BK 265 straipsnio l dalį. Visos šios aplinkybės, gynėjo nuomone, leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, nenustatė, kuriame iš trijų ekspertams pateiktų paketų buvo vazonėliuose augę augalai. Šis neaiškumas, atsiradęs dar ikiteisminio tyrimo metu, pirmosios instancijos teismo taip ir liko nepašalintas, tačiau nepagrįstai nebuvo aiškinamas kaltinamųjų naudai.

9Gynėjas pažymi, jog 2011 m. gegužės 11d. įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad atlikus apžiūrą iš įvykio vietos paimti „augalai iš mansardos maiše su plomba Nr. 0006044, augalų dalys iš mansardos maiše su plomba Nr. 0006010, apdžiovinti augalai iš rūsio maiše su plomba Nr. 0006082.“, tačiau augalų svoriai šiame procesiniame dokumente nenurodyti. 2011 m. birželio 17d. specialisto išvadoje Nr. 20-4-ISI-1050 nurodyta, kad pakete Nr. 0006044 yra šviežiai nupjauti, žalios spalvos augalai be šaknų, kurių masė išdžiovinus yra 1917,2 g, pakete Nr. 0006082 yra dalinai išdžiūvę, žalos spalvos augalai be šaknų, kurių masė išdžiovinus yra 4591,4 g, o pakete Nr. 0006010 yra dalinai išdžiūvusios augalų dalys, kurių masė išdžiovinus yra 1324,14 g. Apelianto nuomone, skundžiamame nuosprendyje nesant konkrečios išvados, galima tik spėti, kad 55 vazonėliuose auginti kanapių augalai galimai buvo patalpinti į paketą Nr. 0006044. Tokiu atveju galimos nusikalstamos veikos kvalifikavimą pagal BK 260 straipsnio 3 dalį galėjo nulemti tik paketo Nr. 0006082 turinys, tačiau skundžiamame nuosprendyje nenurodyti jokie faktiniai duomenys, kaip nors siejantys objektyviai nustatytus N. V. veiksmus su kanapių augalais, kurie policijos pareigūnų buvo patalpinti į šį paketą.

10Apeliantas nesutinka su apygardos teismo išvada, kad visas kanapės augalas (šaknys, stiebai, lapai, žiedynai, sėklos) priskirtinas draudžiamoms vartoti narkotinėms medžiagoms. Pažymi, jog, vadovaujantis 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos (toliau „Konvencija“), I str. „Sąvokos“ 1 str. b) punktu, kanapės yra „kanapės augalo galvutės su žiedais arba vaisiais (išskyrus sėklas ir lapus, jeigu tarp jų nėra galvučių), iš kurių nebuvo išgauta derva, nesvarbu, kaip jos būtų įvardytos“. Nurodo, jog Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintas sąrašas turi sutapti su Konvencijoje nurodytu narkotinių medžiagų sąrašu, tačiau jis nepagrįstai išplėstas, įtraukiant kanapių dalis (kitas, nei galvutės, žiedai ir vaisiai). Gynėjo manymu, teismo nuosprendyje nurodyta Konvencijos 39 straipsnio nuostata, numatanti atskiroms valstybėms galimybę imtis griežtesnių ar skrupulingesnių kontrolės priemonių, negu numatyta Konvencijoje, nesuteikia teisės išplėsti pačios Konvencijos taikymo sritį ar įterpti į ją nenumatytas nuostatas, todėl minėtame Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakyme numatytas narkotinių medžiagų sąrašas gali atkartoti analogišką Konvencijoje pateiktą sąrašą, bet ne jį išplėsti ir kitaip aiškinti kanapių sąvoką.

11Visos aukščiau nurodytos aplinkybės, gynėjo nuomone, leidžia teigti, kad nuosprendyje nurodytų nuimtų iš augimo vietos ir po to neteisėtai laikytų kanapių augalų kiekis nėra objektyviai nustatytas, nors būtent remiantis šiuo spėjamu kiekiu galimai nusikalstama N. V. veika buvo kvalifikuota pagal BK 260 straipsnio 3 dalį. Esant šioms aplinkybėms, apeliantas mano, jog apygardos teismas, nuosprendžiu iš kaltinimo pašalinęs N. V. inkriminuojamą narkotinės medžiagos – kanapių laikymo tikslą jas platinti, net ir įvertinęs N. V. veiksmus kaip nusikalstamus, juos kvalifikuoti galėjo tik pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

12Nuteistojo gynėjas teigia, jog apygardos teismas, motyvuodamas bausmės N. V. už BK 265 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą, nesilaikė reikalavimo aprašyti byloje nustatytas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, įvertinti kiekvienos iš jų reikšmę ir nurodyti, kurios ir kaip nulemia bausmės rūšį ir dydį, bei paskyrė nuteistajam neteisingą bausmę. Teismas vienais ir tais pačiais motyvais paskyrė bausmes už abi N. V. inkriminuotas nusikalstamas veikas, ypatingai pabrėždamas jo išnykusį teistumą. Tas aplinkybes, kad N. V. nebaustas administracinėmis nuobaudomis, dirba, turi mažametę dukrą, teismas nuosprendyje tik nurodė, tačiau tinkamai jų neįvertino, taip pat neįvertino nuteistojo padarytos nusikalstamos veikos motyvų ir tikslų, t.y. kad jis broliui M. V. padėjo auginti kanapes tikslu iš jų gaminti aliejų, kuriuo ketino gydyti vėžiu sergantį tėvą. Gynėjas pažymi, kad tikslą platinti kanapes kaip narkotinę medžiagą pirmosios instancijos teismas iš kaltinimo pašalino, tačiau nuosprendyje nenurodė jokių manomų padarytos nusikalstamos veikos motyvų ir tikslų, kas, apelianto nuomone, rodo, jog paties N. V. nurodytu tikslu ir motyvu abejoti galima, tačiau nėra pagrindo laikyti jį kategoriškai ir neginčijamai paneigtu kitais byloje esančiais įrodymais. Dėl šios priežasties, gynėjas mano, jog pirmosios instancijos teismas, skirdamas N. V. bausmę, privalėjo atsižvelgti į pastarojo nurodytus padarytos veikos motyvus ir tikslus, o tinkamai įvertinęs visas nurodytas aplinkybes, teismas neturėjo N. V. už šią nusikalstamą veiką skirti realios laisvės atėmimo bausmės, be to, didesnės už šios bausmės vidurkį.

13Apeliaciniu skundu nuteistasis M. V. prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nuosprendį pakeisti ir jį pagal BK 260 straipsnio 3 dalį išteisinti.

14Nuteistasis teigia jog apygardos teismo nuosprendis dėl jo nuteisimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes jis šio nusikaltimo nepadarė, byloje nėra surinkta jo kaltę patvirtinančių įrodymų. Be to, bylą nagrinėjęs teismas buvo šališkas ir neobjektyvus, byloje surinktus įrodymus tyrė šališkai, visiškai nevertino jį teisinančių įrodymų, specialistų išvadų ir jų paaiškinimų, nuosprendį motyvavo tik savo pamąstymais, kurie nepagrįsti byloje surinktais įrodymais, tuo grubiai pažeisdamas rungtyniškumo ir objektyvumo principus, jo teisę į teisingą ir nešališką teismą.

15M. V. nurodo, kad jis kanapes augino, norėdamas padėti vėžiu sergančiam tėvui, nes kanapių aliejus veiksmingai gydo šią ligą, ką patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Jo brolis N. V. labai supyko, kai sužinojo, kad jis augina kanapes, tačiau supratęs, kad tai padės išgyti tėvui, kelis kartus buvo atvykęs į kanapių auginimo vietą. Apeliantas teigia, jog nei jis, nei N. V. džiovinti kanapių neplanavo. Kadangi auginti nesisekė, kanapėms pradėjus gelsti (nes buvo užpultos kenkėjų), nuteistasis jas nuskynė ir sudėjo į maišą, ketindamas išmesti, taip pat keletą jų užmetė ant virvių, su tikslu jas vėliau išmesti. Pas N. V. kompiuteryje rasta informacija apie kanapių auginimą priklauso jam. Jis naudojosi brolio kompiuteriu, kai atvykdavo pas jį į svečius, N. V. apie šią informaciją nieko nežinojo.

16Nuteistasis teigia, jog kratos metu rasti augalai policijos pareigūnų buvo nuimti jam ir jo broliui nedalyvaujant, jų akivaizdoje kanapės nebuvo nei sveriamos, nei antspauduojamos, todėl nuteistiesiems nėra žinoma, kokios ir iš kur paimtos kanapės buvo pateiktos specialistams. Pažymi, jog liudytojas M. D. negalėjo nei patvirtinti, nei paneigti fakto, kad kratos metu rastos nuskintos kanapės buvo pažeistos kenkėjų, šių aplinkybių netyrė ir specialistai. Nors keli augalai rasti numesti ant virvių, tačiau jie tinkamai neapžiūrėti, todėl nepaneigtas faktas, kad šie augalai buvo paruošti išmesti, nes pažeisti kenkėjų. Kratos metu maiše prie sienos rasti apdžiūvę augalai taip pat buvo paruošti išmesti, nes pažeisti kenkėjų.

17Apeliantas nurodo, kad apygardos teismas, vertindamas byloje esančius įrodymus, nuosprendyje aptarė tik tuos pokalbius, kurie buvo naudingi kaltinimui, visiškai netirdamas ir nevertindamas jį teisinančių pokalbių sodo namelyje, kurių metu buvo kalbama apie tai, kad kanapes užpuolė kenkėjai, neatsižvelgė į tai, kad jokių pokalbių apie kanapių džiovinimą tarp jo ir N. V. nebuvo. Be to, nepaneigtas jo aiškinimas, kad jis turėjo tikslą auginti pluoštines kanapes, už kurias tikėjosi gauti Europos Sąjungos paramą, jo veikoje nebuvo tyčios auginti narkotines kanapes. Kadangi jis pats apie kanapes mažai išmano, todėl jų sudėtis jam buvo nežinoma, ji išaiškėjo tik po to, kai kanapes ištyrė specialistas. Vien tas faktas, kad jis ir brolis piktinosi motinos buvimu sodo namelyje, apelianto nuomone, dar neleidžia daryti išvados, kad jie augino narkotines medžiagas, nes jie piktinosi motinos elgesiu vien dėl to, kad ji buvo pradėjusi per dažnai vartoti alkoholinius gėrimus.

18M. V. teigia, jog apygardos teismas nuosprendyje nepagrįstai neaptarė ir neatskyrė rastų nupjautų kanapių kiekio ir augančių kanapių, kurias vėliau nupjovė pareigūnai, kiekio, o vertindamas specialisto išvadą dėl šviežiai nupjautų augalų padarė klaidą: kadangi augalus nupjovė pareigūnai, o ne jis, teismas nepagrįstai konstatavo, kad jis su N. V. buvo nupjovę labai didelį kiekį kanapių ir šį kiekį narkotinės medžiagos laikė. Nors specialistė patvirtino išvadą, kad jai pateiktos kanapės ir jų dalys yra narkotinė medžiaga, tačiau ji negalėjo paneigti fakto, kad augalai buvo pažeisti kenkėjų, taip pat negalėjo nurodyti, kas išdžiovino visus augalus iki pastovios masės, nes juos nuėmė pareigūnai. Specialistai patvirtino, kad ant trijų žirklių, rastų kratos metu sodo namelyje, yra narkotinės medžiagos – kanapių pėdsakai, tačiau jie negalėjo paneigti fakto (kurio nesiaiškino ir teismas), kad šias žirkles naudojo pareigūnai, nupjaudami kanapes, rastas kratos metu. Iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad kratos metu buvo rasta 1323,14 g nupjautų kanapių, o tai nesudaro labai didelio kiekio. Kadangi kitos BK 260 straipsnio dalys reikalauja, kad būtų nustatyta, jog narkotinė medžiaga buvo laikoma su tikslu ją platinti, o apygardos teismas tokį tikslą iš kaltinimo pašalino, jis pagal šį straipsnį turi būti išteisintas.

19Apeliantas teigia, jog apygardos teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į tai, kad jis vienas išlaiko mažametį vaiką, t.y. sesers dukrą, kuri šiuo metu atsidūrusi beviltiškoje padėtyje: jos motina serga vėžiu, o tėvas miręs. Šiuo metu jis pats dėl paskirtos bausmės taip pat negali ja pasirūpinti. Be to, nuteistojo nuomone, teismas nepagrįstai jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe nepripažino nuoširdaus prisipažinimo ir gailėjimosi, taip pat nepagrįstai nesvarstė galimybės jo atžvilgiu taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas.

20Teismo posėdžio metu nuteistasis N. V. ir jo gynėjas advokatas Evaldas Liutkevičius prašė gynėjo apeliacinį skundą tenkinti. Nuteistasis M. V. ir jo gynėja advokatė Aušra Ručienė prašė nuteistojo M. V. apeliacinį skundą tenkinti. Prokuroras prašė nuteistojo N. V. gynėjo ir nuteistojo M. V. apeliacinius skundus atmesti.

21Nuteistojo N. V. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus ir nuteistojo M. V. apeliaciniai skundai atmetami.

22Apeliacinės instancijos teismas, laikydamasis bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribų, bylą šiuo atveju tikrina paduotų apeliacinių skundų ribose, todėl iš esmės apeliacine tvarka netikrinama nuosprendžio dalis, kuria M. V. pripažintas kaltu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį ir jam už šią nusikalstamą veiką paskirta bausmė, nes dėl šios dalies apeliaciniai skundai nepaduoti.

23Nuteistojo N. V. gynėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti nuosprendžio dalį, kuria N. V. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, ir šioje dalyje priimti naują išteisinamąjį nuosprendį, nes byloje nėra surinkta duomenų, patvirtinančių jo ginamojo kaltę padarius šį nusikaltimą. N. V. kaltės ir veiksmų kvalifikavimo pagal BK 265 straipsnio 1 dalį gynėjas neginčija. Nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde formuluoja analogišką prašymą, tačiau jį motyvuoja ir tuo, kad auginamų kanapių sudėtis jam nebuvo žinoma, jis turėjo tikslą auginti pluoštines, o ne narkotines kanapes ir gauti už jas Europos Sąjungos paramą, taip pat išspausti iš jų aliejų ir juo bandyti pagydyti vėžiu sergantį tėvą. Taigi, iš esmės nuteistasis ginčija ir neteisėto didelio kiekio kanapių auginimo subjektyvinę pusę, todėl teisėjų kolegija pasisako ir dėl BK 265 straipsnio 1 dalyje numatytos nuteistiesiems inkriminuotos nusikalstamos veikos, kiek tai susiję su paduotu apeliaciniu skundu.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą paduotų apeliacinių skundų ribose, konstatuoja, kad apygardos teismas išsamiai, visapusiškai ir nešališkai ištyrė nuteistiesiems N. V. ir M. V. inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 265 straipsnio 1 dalyje, 260 straipsnio 3 dalyje, padarymo aplinkybes, nuosprendyje padarytos išvados dėl nusikalstamų įvykių, nuteistųjų padarytų nusikalstamų veikų sudėties, N. V. ir M. V. kaltės padarius šias nusikalstamas veikas bei nuteistiesiems paskirtų bausmių pagrįstos išsamiai bei nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais, kas nepagrįstai ginčijama nuteistojo N. V. gynėjo ir nuteistojo M. V. apeliaciniuose skunduose.

25Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis N. V. teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltu prisipažino dėl neteisėto didelio kiekio kanapių auginimo, tačiau neigė neteisėtai laikęs labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių. Jis parodė, kad iš pradžių nieko nežinojo apie tai, jog brolis M. V. tėvų sodo namelyje augina kanapes, jas pamatė 2011 m. balandžio 10 d., per savo gimtadienį, kai nuvežė brolį į sodo namelį. Iš pradžių jis dėl to labai supyko, tačiau sužinojęs, kad brolis kanapes augina, ketindamas iš jų gaminti aliejų ir juo gydyti vėžiu sergantį tėvą, nusprendė šiam padėti, kelis kartus buvo su juo atvažiavęs, padėjo palieti kanapes, nuskabyti pageltusius lapus. Rūsyje nebuvo ir nežinojo, ką brolis ten buvo įsirengęs. Pats narkotinių, psichotropinių medžiagų nevartoja, apie kanapių auginimą nelabai ką žinojo, broliui padėjo nedaug. Taip pat brolis minėjo, kad už kanapes gali būti gauta Europos Sąjungos parama (t. 3, b.l. 129-130). Ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis N. V. iš viso neigė atlikęs kokius nors neteisėtus veiksmus. Jis parodė, kad nuvykęs į tėvų sodo namelį sužinojo, jog ten jo brolis M. V. augina kanapes. Pastarasis jam paaiškino, kad jas augina sau. Jis pasakė broliui, kad tas kanapes išmestų, bet pastarasis atsisakė tai padaryti, tuo viskas ir baigėsi. Jis broliui auginti kanapių nepadėjo, skinti taip pat (t. 2, b.l. 62-63).

26Nuteistasis M. V. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad kanapes pradėjo auginti, kai sužinojo, kad jų aliejų galima naudoti gydymui nuo vėžio. Be to, internete rado informacijos, kad auginant kanapes galima gauti Europos Sąjungos paramą. Auginti narkotinę medžiagą, gaminti narkotikus jis nesiruošė. Pagalvojo, kad jei jo užaugintos kanapės tiks, bandys jas rūkyti, tačiau tikslas buvo spausti aliejų. Įrangą, reikalingą kanapių auginimui, parsivežė iš Vokietijos, ją gavo iš vieno pažįstamo žmogaus, nusivežė į sodą, ten įsirengė patalpas ir 2011 metų pradžioje pradėjo auginti kanapes. Informaciją, kaip auginti kanapes, susirado internete. Jo brolis N. V. kanapes pamatė tik 2011 m. balandžio mėnesį, kai jį vežė į sodą. Iš pradžių brolis supyko ir liepė viską sunaikinti, tačiau jis jo nepaklausė ir paaiškino, kad reikia pabandyti išspausti aliejų, kad tai gali būti vaistas tėvui nuo vėžio. Tuomet brolis sutiko su juo, dar kokius 2-3 kartus vežė jį į sodą, kai buvo kartu, ragindavo jį greičiau viską padaryti ir važiuoti. Kad viskas vyktų greičiau, brolis pasemdavo vandens, paruošdavo, tačiau visą technologiją žinojo jis pats. Maždaug 2011 m. gegužės mėnesio pradžioje jis pastebėjo, kad augalai pradėjo gelsti, juos užpuolė kenkėjai, todėl nusprendė tuos augalus pašalinti, nupjovė, sudėjo į krūvą, surinko išbarstytas šiukšles į maišą, jas ruošėsi išmesti. Augalus sudėjo į rūsį, galvojo, kad gal kas iš jų išeis. Kai atvyko sekantį kartą, jį su broliu sulaikė policija. Jis kanapių nedžiovino, jas tik sukabino ir sukrovė kitur, nes tuo metu nebuvo kur jų dėti. Aliejaus gaminimui reikalingos įrangos neturėjo, bet buvo ją nusižiūrėjęs (t. 3, b.l. 128-129). Tačiau ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis M. V. kitaip aiškino įvykio aplinkybes. Apklaustas įtariamuoju jis parodė, kad 2010 metais, būdamas Vokietijoje, susipažino su vyriškiu vardu Vladimiras, kuris jam už 200 eurų pardavė kanapių auginimui reikalingą įrangą, trąšas ir sėklas. Kadangi jis pats jau apie 5 metus rūko kanapes, nusprendė, kad pigiau bus savo reikmėms užsiauginti kanapių. Be to, su broliu buvo skaitęs, kad iš kanapių pagamintas aliejus yra naudojamas kaip vaistas nuo vėžio, todėl norėjo iš užaugintų kanapių išspausti aliejų ir bandyti juo gydyti vėžiu sergantį tėvą. Pardavinėti kanapių nesiruošė. 2011 metų pradžioje vienas įsirengė patalpą tėvo sodo namelio mansardoje ir pasodino kanapes, jas pats prižiūrėjo. Kažkuriuo momentu, tiksliai negali pasakyti kada, bet kanapės tuo metu jau augo, jis apie jas papasakojo broliui N. V., paaiškino, kad kanapes augina sau, kad nereikėtų pirkti, ir kad iš jų dar išspaus aliejų gydyti tėvui nuo vėžio. Straipsnį apie vėžio gydymą kanapių aliejumi buvo skaitęs internete, tikslaus adreso neatsimena. Brolis, sužinojęs apie auginamas kanapes, supyko, bet truputį padėjo jam prižiūrėti augalus, nes norėjo išbandyti kanapių aliejų ir vylėsi, kad jis padės tėvui. N. V. padėjimas pasireiškė tuo, kad kelis kartus jis atvažiavo su juo palaistyti kanapes, padėjo jas nukirpti. Tai galėjo būti tuo metu, kai dalį augalų jis skynė ir kabino džiovinti. Patalpoje, kur augo kanapės, kibire, buvo atliekos, nukarpyti augalų lapai augimo procese, jie turėjo būti išmesti. Kanapės, kurios džiūvo rūsyje, buvo skirtos ir aliejaus gaminimui (t. 2, b.l. 106-108, 111-113). Taigi, nors teisiamojo posėdžio metu M. V. teigė, kad kanapes augino ne narkotinių medžiagų gaminimui, o išimtinai aliejaus spaudimui, be to, tikėjosi gauti Europos Sąjungos paramą, rastos nupjautos kanapės buvo paruoštos išmetimui ir nebuvo džiovinamos, o N. V. tik padėjo jas auginti, toks nuteistojo aiškinimas prieštarauja jo paties ikiteisminio tyrimo metu duotiems parodymams, kad visų pirma, kanapes jis augino dėl to, kad pats jau eilę metų jas rūkė ir manė, kad pačiam užsiauginti narkotinę medžiagą bus pigiau, kad rūsyje nuskintas kanapes jis džiovino bei, kad brolis N. V. dalyvavo ne tik auginant kanapes, jas laistant, bet ir nuimant jų derlių. Pažymėtina, jog būtent ikiteisminio tyrimo metu duoti nuteistojo M. V. parodymai atitinka kitus byloje surinktus faktinius duomenis. Liudytojas M. D., Kauno AVPK ONTV vyr. tyrėjas, teisiamojo posėdžio metu parodė, kad jau 2010 m. pabaigoje buvo gauta operatyvinė informacija apie tai, jog abu broliai – N. ir M. V. augina narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis. Gavus tokią informaciją buvo pradėtas operatyvinis tyrimas, kurio metu buvo nustatyta, kad abu broliai jų tėvui priklausančiame sodo namelyje įsirengė specialią patalpą narkotinių medžiagų auginimui. Gavus leidimus, šiose patalpose buvo sumontuota vaizdo ir garso įrašymo aparatūra. Šių priemonių pagalba buvo nustatyta, kad N. ir M. V. neteisėtai augina narkotines medžiagas – kanapes ir neteisėtai jomis disponuoja, dėl to buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir minėtame sodo namelyje atlikta krata. Kratos metu abu broliai buvo aptikti besidarbuojantys prie auginamų kanapių. Kratos metu rasta specialiai įrengta patalpa su specialiu apšvietimu, šildymu ir vėdinimu, auginamos kanapės, taip pat jau nuskintos ir atskirai sudėtos kanapės. Pusrūsyje rasta specialiai įrengta, apšiltinta patalpa su vėdinimu ir šildymu, kur buvo sukabinti apdžiūvę kanapių augalai, šioje patalpoje buvo palaikoma aukštesnė temperatūra. Atlikus kratą N. V. gyvenamojoje vietoje buvo rastas kompiuteris su informacija apie kanapių auginimą (t. 3, b.l. 68-70). 2011-05-11 kratos protokolas bei 2011-05-11 įvykio vietos apžiūros protokolas patvirtina, kad nuteistųjų tėvui priklausančiame sodo namelyje, palėpėje, rastas kambarys, apkaltas plėvele, kuriame įrengtas vėdinimas bei apšvietimas (prie lubų pritvirtintas oro filtras su ventiliatoriumi, pakabintos keturios kaitinimo lempos su reflektoriumi). Šiame kambaryje ant žemės padėti du padėklai, ant kurių vazonėliuose auga 55 augalai. Be to, prie sienos stovi baltos spalvos maišas, kuriame yra jau apdžiūvę augalų stiebai. Namelio rūsyje rastas kambarys, putomis apkaltomis sienomis. Šiame kambaryje sumontuotas oro filtras, prie jo prijungta žarna su ventiliatoriumi, taip pat yra ištemptos virvės, ant kurių kabo 126 apdžiūvę augalai. Iš fotonuotraukos prie įvykio vietos apžiūros protokolo taip pat matyti, kad namelio rūsyje esančioje specialiai įrengtoje patalpoje, kurioje, kaip jau minėta, buvo palaikoma aukštesnė temperatūra, veikė ventiliatorius, nupjautos kanapės tvarkingai sukabintos ant ištemptų virvių (t. 1, b.l. 21-22, 23-31), o tai paneigia nuteistojo M. V. aiškinimą teisme bei jo apeliacinio skundo argumentą, kad iš augimo vietos nuimti augalai nebuvo džiovinami, jis tiesiog juos užmetė ant virvių ir ruošėsi išmesti.

272011-06-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas bei 2011-06-29 protokolas apie techninių priemonių panaudojimą atliekant operatyvinius veiksmus ir pokalbių stenogramos prie jo (t. 1, b.l. 158-160, 161-165) patvirtina, jog atliekant Kauno apygardos teismo 2011-04-27 nutartimi Nr. 531 (t. 4, b.l. 186-187) sankcionuotus operatyvinius veiksmus garso ir vaizdo įrašymo technikos pagalba buvo užfiksuota, kaip 2011 m. balandžio 29 d., gegužės 7, 8 ir 11 dienomis abu nuteistieji prižiūri, tvarko auginamas kanapes bei jų auginimui reikalingą įrangą ir kalbasi tiek apie auginamas kanapes, jų priežiūrą, auginimui reikalingos įrangos veikimą, tiek apie kanapių kokybę bei jų džiovinimą, svarsto, kurias kanapes nuimti iš jų augimo vietos, kaip ir kur jas sukabinti. Štai 2011 m. balandžio 29 d. vykusio pokalbio metu N. V. sako: „jos svorio turi, bet jos kietos labai“, „o šitos per minkštos“, M. V. jam pritaria: “jo, jos kietos“, „čia kažkur aš žiūrėjau, va šita lyg tai kažkur tokia kieta dar buvo iš jų“ Po to N. V. sako: „vis tiek jos turi būti kietesnės ir didesnės, tokios koncentruotos“, į ką M. V. atsako: „pas jį jos buvo į vieną masę sulipusios bum, o čia...“, tuomet N. V. sako broliui: „senis kai man rodė <...> kaip pusantro litro bonka galva“, „va šitos tokia didelė“ ir t.t. (t. 1, b.l. 162). Teisminio bylos nagrinėjimo metu N. V. patvirtino, kad šio pokalbio metu buvo kalbama apie augalo viršutinę dalį, apie pumpurus, su 1,5 l buteliu buvo lyginamas kanapės pumpuras, kuris, kaip matyti iš liudytojo M. D., specialistės R. V. bei teismo ekspertės M. B. paaiškinimų teisme, yra vertingiausia kanapės dalis, kurioje randama didžiausia ?-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija. 2011 m. gegužės 1 d. vykusio pokalbio metu N. V. sako broliui: “čia jau euforija jaučiasi”, M. V. sako: “šitos va kietos jau, šitos va visos kiečiausios”, į ką N. V. atsako, kad „šios nedidelės praktiškai žinok“. Tuomet M. V. sako: „yra ir didelių, šita va, ta, ten dar kažkur va ciela gera graži yra kieta“, klausia brolio: “tai klausyk kaip tu sakei, šitą sakei?, o N. V. atsako : „jo“. Po to, M. V. sako: “Dvi nedelios gaunas šičia“, o N. V. atsako: „nu tai vienas, <...> mes darydavom šitaip nuo šito tris ar nuo ten atskaičiuodavom pradžia ne, dvi...“. Tuomet M. V. sako: „tai čia šita bus, šita gal tada...“, N. V. jam atsako, kad: „nu tai praktiškai nėra didelio skirtumo ..., dvi jo...“. M. V. dar tikslinasi: „ten kur anam buvo gale...“, “ kur buvo parudavo net galvos”, į ką N. V. atsako teigiamai. Po to M. V. sako, kad „čia šniūro nėra čia, čia kažkur buvo maišely“, „čia kažkaip <...> prastai džiūna, <...> aš tų krapų buvo palikęs, gulėjo“ į ką N. V. atsako, jog matė, kaip čia gulėjo, kad jis galvojo, kad čia tie patys, o M. V. aiškina, kad čia buvo kiti augalai. Vėliau N. V. prašo M. V. paduoti žirkles, sako, kad: „ čia vienas taip sulūžęs ... sulūžinėjęs... šita viskas... šitos mažos šakutės nulūžinėjo ...“, M. V. teiraujasi kuri, ir tuomet sako: „tai tada džiaunam“, o N. V. prieštarauja, sako: „tegul dar būna“, tuo tarpu M. V. aiškina, kad „reikėtų dar padžiauti šakelių“, po to N. V. sako broliui: „va šitą imk, nulūžinėjo, neatlaiko“ (t. 1, b.l. 162-163). 2011 m. gegužės 7 d. vykusio pokalbio metu N. V. klausia, kur žirklės. Po to M. V. sako broliui: „klausyk, siūlau gal pirmą šitą“, N. V. teiraujasi, kurią. Po to M. V. sako: „O po to kažkaip šitą nukabinam, galima tuos bus čia”, į ką N. V. atsako: „tai reikia nukabint iškart“, „reikia taip tempt... Galim ir lygiai taip įtempt, koks skirtumas, čia įtempiam, tą ir tą įtempt“, „pirma nuimam, paskui sugalvosim čia kas kur“, „tempiam čia kaip ir buvo, nes čia ilgis tas...“ „tai perdarysim čia, nes čia ... per visą ilgį, o čia ištempiam ir sukabinam, nes dabar svarbu mums sukabint, paskui kažkur reiks dėt, vieną, antrą pasidėsim. Vėliau vieną ant kito dėsim... paskui žiūrėsim...“ (t. 1, b.l. 163). Pažymėtina ir tai, kad teisiamojo posėdžio metu peržiūrėjus operatyvinių veiksmų atlikimo metu užfiksuotą vaizdo medžiagą, nuteistasis N. V. pripažino, kad jis taip pat karpė kanapes, padėjo broliui jas sudėti į maišus. M. V. taip pat patvirtino, kad kanapes kartu su broliu iškarpė ir pakabino, nors ir teigė, kad tai buvo sergantys augalai, jie nebuvo džiaunami, tik sukabinti, kad nesipainiotų, po to jie juos sudėjo į maišus. Kita vertus, bylą nagrinėjančiam teisėjui uždavus klausimą, kodėl taip kruopščiai elgėsi su augalais, kuriuos ketino išmesti, abu nuteistieji nurodė, jog iš tikrųjų jie dar abejojo dėl augalų išmetimo, galvojo, jog gal dar pavyks iš jų išspausti aliejų, nežinojo, ar nukirptos pažeistos kanapės tinka aliejaus spaudimui, ar ne (t. 3, b.l. 154-158).

28Apeliaciniame skunde nuteistasis M. V. teigia, jog nustatydamas faktines bylos aplinkybes, teismas netyrė ir nevertino jį teisinančių pokalbių sodo namelyje, kurių metu buvo kalbama apie tai, kad kanapes užpuolė kenkėjai, tačiau teisėjų kolegija atkreipia nuteistojo dėmesį į tai, kad tokių pokalbių byloje nėra. Iš užfiksuotų nuteistųjų pokalbių matyti tik tai, kad kanapių augimas nebuvo itin sklandus, kad gelto kai kurių kanapių lapai, kad ne visos kanapės gerai augo. Kita vertus, tai, esant pirmiau aptartoms aplinkybėms, nepatvirtina, kad policijos pareigūnų įvykio vietos apžiūros metu rasti jau iš augimo vietų nuimti augalai buvo paruošti išmetimui.

29Taigi, esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą nuteistojo N. V. gynėjo apeliacinio skundo argumentą, kad byloje nėra faktinių duomenų, patvirtinančių kokius nors kitus jo ginamojo veiksmus, išskyrus padėjimą broliui auginti kanapes, nes pirmiau aptarti bei kiti apygardos teismo nuosprendyje išdėstyti vienas kitą papildantys faktiniai duomenys patvirtina, kad abu nuteistieji, veikdami bendrai, dalyvavo ne tik kanapių auginimo, bet ir jų nuėmimo iš augimo vietos bei džiovinimo procese, abu turėjo pakankamai specialių žinių ir šioje veikloje buvo lygiaverčiai partneriai. Tam neprieštarauja ir ta aplinkybė, jog kratos N. V. gyvenamojoje vietoje buvo rastas kompiuteris, kuriame buvo informacija apie kanapių auginimą (t. 1, b.l. 124-125, 126-145). Nors apeliaciniame skunde nuteistasis M. V. teigia, kad N. V. kompiuteryje rasta informacija priklausė jam, jis naudojosi brolio kompiuteriu, kai atvykdavo pas jį į svečius, o N. V. apie šia informaciją nieko nežinojo, tačiau nuteistojo aiškinimas, kad N. V. nieko nežinojo apie jo paties kompiuteryje, kuriuo intensyviai naudojosi, esančią informaciją, yra nelogiškas ir neįtikinantis, juolab, kad kaip matyti iš šio kompiuterio apžiūros protokolo, minėta informacija į kompiuterį buvo įrašyta 2005, 2006 ir 2010 metais (t. 1, b.l. 142-145).

302011-05-11 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad nuteistųjų tėvui priklausančio sodo namelio palėpėje policijos pareigūnų rasti augantys 55 augalai įvykio vietos apžiūros metu buvo nukirpti ir supakuoti į paketą su plomba Nr. 0006044, augalų dalys iš mansardos buvo supakuotos į paketą su plomba Nr. 0006010, o apdžiūvę augalai iš rūsio – į paketą Nr. 0006082 (t. 1, b.l. 23-31). Byloje esančios 2011-06-17 specialisto išvada Nr. 20-4IS1-1050 ir 2011-07-01 specialisto išvada Nr. 11-1669(11) patvirtina, kad šviežiai nupjauti, žalios spalvos augalai be šaknų iš paketo Nr. 0006044, t.y. augalai, kurie buvo rasti augantys sodo namelio palėpėje, yra narkotinė medžiaga – kanapės ir jų dalys, kurių išdžiovintų masė yra 1917,2 g, ?-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija jose yra 12,3 %; dalinai išdžiūvę žalios spalvos augalai be šaknų iš paketo Nr. 0006082, t.y. augalai, kurie buvo rasti sodo namelio rūsyje sukabinti ant virvės, yra narkotinė medžiaga – kanapės ir jų dalys, kurių išdžiovintų masė yra 4591,4 g, ?-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija jose yra 11,1 %, o dalinai išdžiūvusios augalų dalys iš paketo Nr. 0006010, t.y. augalų dalys, kurios buvo rastos sodo namelio palėpėje, maiše, yra narkotinė medžiaga – kanapės ir jų dalys, kurių išdžiovintų masė yra 1323,14 g, ?-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija jose yra 1,7 % (t. 1, b.l. 44-46, 51-52). Duomenų, kad kurią nors dalį iš pirmiau paminėtų, įvykio vietoje rastų jau iš augimo vietos nuimtų augalų, būtų užauginę ne nuteistieji, o kiti asmenys, byloje nėra, to neteigia ir patys nuteistieji. Nors nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde kelia abejones dėl specialistams tyrimui pateiktų kanapių ir jų dalių, nurodydamas, kad jam nėra žinoma, kokios ir iš kur paimtos kanapės buvo pateiktos specialistams, nes kratos metu jų tėvui priklausančiame sodo namelyje rastus augalus policijos pareigūnai nuėmė jam ir jo broliui nedalyvaujant, tačiau, toks nuteistojo apeliacinio skundo argumentas neatitinka tikrovės. Kaip matyti iš jau minėto 2011-05-11 įvykio vietos apžiūros protokolo, įvykio vietos apžiūra, kurios metu minėtame sodo namelyje buvo rasti augantys augalai, kuriuos pareigūnai nukirpo ir supakavo į paketą su plomba, bei iš augimo vietos jau nuimti kanapių augalai ir jų dalys, kurie buvo supakuoti į du paketus su plombomis, buvo atlikta dalyvaujant nuteistajam N. V., kuris šias aplinkybes patvirtino savo parašu ir jokių pastabų dėl įvykio vietos apžiūros atlikimo tvarkos, rastų augalų pakavimo ar protokole užfiksuotų duomenų teisingumo nepareiškė (t. 1, b.l. 23-31). Nors įvykio vietoje rastos kanapės ir jų dalys nebuvo sveriamos, tačiau, kaip jau minėta, jos buvo supakuotos į sunumeruotus paketus su plombomis. Apeliacinės instancijos teisme specialistė Ramona Voronkovienė patvirtino, kad tyrimui pateikti paketai nebuvo pažeisti, jie buvo tvarkingi, užplombuoti, tokios aplinkybės nurodytos ir 2011-06-17 specialisto išvadoje Nr. 20-4-Is1-1050 (t. 1, b.l. 44-46, t. 4, b.l. 200-201). Specialistams pateiktų paketų numeriai atitiko nurodytus įvykio vietos apžiūros protokole, todėl abejoti, kad tyrimui galėjo būti pateikti ne iš įvykio vietos paimti augalai, nebuvo ir nėra jokio pagrindo. Neatitinka tikrovės ir nuteistojo M. V. apeliacinio skundo argumentas, kad nėra aišku, kas išdžiovino įvykio vietos apžiūros metu rastus ir paimtus augalus iki pastovios masės. Kaip matyti iš jau minėtos 2011-06-17 specialisto išvados Nr. 20-4-Is1-1050 bei šią išvadą davusios specialistės Ramonos Voronkovienės paaiškinimų pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose, tyrimui ji gavo šviežiai nupjautus augalus be šaknų, taip pat truputį apdžiūvusias bei dalinai drėgnas augalų dalis ir dalinai išdžiūvusius augalus be šaknų. Visi šie pateikti augalai ir jų dalys pagal nustatytus reikalavimus buvo išdžiovinti iki pastovios masės specialioje džiovinimo patalpoje, įrengtoje Kriminalinių tyrimo valdyboje, ir tuomet buvo atliekamas tyrimas (t. 3, b.l. 127-128, t. 4, b.l. 200-201). Taigi, pirmiau aptarti duomenys patvirtina, kad policijos pareigūnų nuteistųjų tėvui priklausančiame sodo namelyje rastų tiek augančių kanapių, tiek iš augimo vietos nuimtų kanapių bendroji masė sudarė 7831,74 g (1917,2 g + 4591,4 g + 1323,14 g), o policijos pareigūnų rastų iš augimo vietų jau nuimtų kanapių, kurių dalis buvo sudėta į maišą, o kita dalis buvo džiovinama specialiai tam įrengtoje patalpoje, masė atitinkamai buvo 1323,14 g ir 4591,4 g. Būtent pastarieji kiekiai narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių, kaip neteisėtai laikytų, nuteistiesiems ir buvo inkriminuoti, todėl nepagrįsti apeliantų argumentai, kad apygardos teismas neatskyrė rastų nupjautų kanapių ir augančių kanapių kiekio, nenustatė, kuriame iš trijų ekspertams pateiktų paketų buvo pareigūnų rasti vazonėliuose augę augalai ir neaišku, kokia yra bendroji masė kanapių augalų, kuriuos teismas pripažino buvus nuimtais iš augimo vietos tuo metu, kai juos surado ir paėmė policijos pareigūnai. Tai, kad teismas nuosprendyje nesusumavo kanapių ir jų dalių, rastų jau nuimtų iš augimo vietos, kurios buvo rastos skirtingose namelio vietose ir kuriose buvo nustatyta skirtinga veikliosios medžiagos – ?-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija, masės, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog teismo nuosprendis yra neaiškus.

31Nuteistasis M. V. nurodo, kad įvykio vietoje rastas žirkles, ant kurių tyrimo metu buvo rasti kanapių ir jų dalių pėdsakai, galėjo panaudoti policijos pareigūnai, nupjaudami augančias kanapes, tačiau byloje nėra jokių tokį nuteistojo aiškinimą patvirtinančių duomenų. Nors liudytojas M. D. bylą nagrinėjant teisme negalėjo nurodyti, kokie įrankiai buvo panaudoti kanapėms nupjauti įvykio vietos apžiūros metu, tačiau tai nereiškia, jog tai buvo daroma būtent įvykio vietoje rastomis žirklėmis. Juolab, kad tokių aplinkybių nenurodė ir įvykio vietos apžiūroje dalyvavęs nuteistasis N. V.. Kita vertus, ši nuteistojo nurodyta aplinkybė neturi esminės reikšmės, kadangi pirmiau aptartais faktiniais duomenimis neginčijamai nustatyta, jog patys nuteistieji karpė kanapes ir tam naudojo sodo namelyje buvusias žirkles.

32Taigi, įvertinusi pirmiau aptartų bylos objektyvių aplinkybių bei įrodymų visumą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad apygardos teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio nuostatų, ir, remdamasis jais, padarė pagrįstą išvadą, kad nuteistieji N. V. ir M. V., veikdami bendrai, jų tėvui priklausančiame sodo namelyje augino 7831,74 g kanapių, kurių dalį (4591,4 g + 1323,14 g) nuėmė iš jų augimo vietos ir laikė tame pačiame sodo namelyje pakabinę džiūti bei sudėję į maišą. Šiuos nuteistųjų nusikalstamus veiksmus apygardos teismas tinkamai įvertino baudžiamojo įstatymo požiūriu.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, teisėta narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvarta yra šių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įsigijimas, didmeninė ar mažmeninė prekyba, laikymas, gabenimas valstybės viduje, importas ar eksportas norint jas panaudoti sveikatos priežiūros, veterinarijos, teisėsaugos, mokslo bei mokymo tikslams, nepažeidžiant įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų. To paties įstatymo 7 straipsnis nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama auginti opijines aguonas, kanapes ir kokamedžius. BK 265 straipsnio 1 dalyje nustatyta atsakomybė už didelio kiekio aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų auginimą pažeidžiant nustatytą tvarką. Šios nusikalstamos veikos objektyvioji pusė pasireiškia atliekant veiksmus, sudarančius kanapių auginimo procesą – nuo jų sėjos iki priežiūros auginimo metu, siekiant, kad augalai išaugtų, subręstų ir taptų tinkami narkotinėms medžiagoms gaminti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-596/2011). Šio nusikaltimo subjektyvioji pusė pasireiškia tiesiogine tyčia. Kaltininkas suvokia, kad neteisėtai augina aguonas, kanapes ar kitus į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus įtrauktus augalus, ir siekia tai daryti.

34Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Šio nusikaltimo sudėtis yra formalioji, t. y. jis laikomas baigtu nuo bet kurio iš minėtų alternatyvių veiksmų padarymo. Ši nusikalstama veika gali būti padaroma tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas bent bendrais bruožais suvokia, kad gamina, perdirba, įgyja, laiko, gabena, siunčia, parduoda ar kitaip platina didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir nori taip veikti. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsakomybė kyla vien tik už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, ir tikslas jas platinti nėra šios nusikaltimo sudėties privalomas subjektyvusis požymis, todėl jį įrodinėti nėra būtina (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-596/2011). Laikymas šio baudžiamojo įstatymo prasme – tai psichotropinių ar narkotinių medžiagų buvimas kaltininko žinioje nepriklausomai nuo jų turėjimo laiko trukmės ar buvimo vietos (su savimi, patalpoje, slėptuvėje ar kitose vietose) (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-218/2009. 2K-185/2010 ir kt.).

35Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintose Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijose nurodyta, kad 2500 g narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių laikoma labai dideliu šių narkotinių medžiagų kiekiu. Kaip jau minėta, faktiniais bylos duomenimis nustatyta, kad N. V. ir M. V., veikdami bendrai, jų tėvui priklausančiame sodo namelyje augino 7831,74 g kanapių, kurių dalį (4591,4 g + 1323,14 g) nuėmė iš jų augimo vietos ir laikė tame pačiame sodo namelyje pakabinę džiūti bei sudėję į maišą, taigi, nuteistieji neteisėtai augino labai didelį kiekį kanapių ir jų dalių bei neteisėtai laikė labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių.

36Nuteistojo N. V. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, jog apygardos teismas, nustatydamas neteisėtai laikytų narkotinių medžiagų kiekį nepagrįstai draudžiamoms vartoti narkotinėms medžiagoms priskyrė visą kanapės augalą, nes vadovaujantis 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos nuostatomis kanapės yra kanapės augalo galvutės su žiedais arba vaisiais (išskyrus sėklas ir lapus, jeigu tarp jų nėra galvučių), iš kurių nebuvo išgauta derva, nesvarbu, kaip jos būtų įvardytos. Tačiau, vadovaujantis BK 269 straipsnio 1 dalimi, BK 260 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo dalykas yra narkotinės (ar psichotropinės) medžiagos, įtrauktos į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintame Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, sąraše (pagal 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą), galiojusiame nusikalstamos veikos padarymo metu, įrašytos kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant). Nors 2013-12-30 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1254 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-01-06 įsakymo Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo” (įsigaliojo nuo 2014-01-01) minėtas sąrašas buvo pakeistas, nurodant, kad narkotinė medžiaga, draudžiama vartoti medicinos tikslams, yra kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant), tačiau ši aplinkybė įtakos nuteistųjų M. V. ir N. V. veiksmų teisiniam vertinimui neturi, nes pastariesiems būtent tokios kanapių dalys ir yra inkriminuotos. Šiuo aspektu pažymėtina ir tai, kad pas nuteistuosius rastų kanapių ir jų dalių tyrimą atlikusios specialistė Ramona Voronkovienė bei teismo ekspertė Marija Bružienė apeliacinės instancijos teisme patvirtino, kad veiklioji medžiaga – ?-9-tetrahidrokanabinolis aptinkama visame kanapės augale, skiriasi tik šios veikliosios medžiagos koncentracija atskirose augalo dalyse: viršutinėje augalo dalyje ji yra didesnė, apatinėje – mažesnė, tačiau net ir šioje dalyje ?-9-tetrahidrokanabinolio koncentracija viršija pluoštinėms kanapėms nustatytą leistiną 0,2 % normą (t. 4, b.l. 200-202). Taigi, esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad apygardos teismas pagrįstai vadovavosi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Narkotinių ir psichotropiniu medžiagų, draudžiamų naudoti medicinos tikslams, sąrašu ir pagrįstai nuteistiesiems N. V. ir M. V. pagal BK 260 straipsnį inkriminavo ne tik kanapės augalo galvutes su žiedais arba vaisiais, bet ir kitas įvykio vietoje rastų iš augimo vietų nuimtų kanapių dalis. Pažymėtina, kad būtent tokią teismų praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-185/2010, 2K-596/2011, 2K-554/2013 ir kt.).

37Nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde nurodo, kad jam nebuvo žinoma ta aplinkybė, jog jo auginamose kanapėse veikliosios medžiagos koncentracija viršijo pluoštinėms kanapėms leistiną kiekį, jis turėjo tikslą auginti pluoštines, o ne narkotines kanapes ir gauti už jas Europos Sąjungos paramą, taip pat išspausti iš jų aliejų ir juo bandyti pagydyti vėžiu sergantį tėvą. Teisėjų kolegija šiuos nuteistojo apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Visų pirma, kaip matyti iš jau pirmiau šioje teisėjų kolegijos nutartyje aptartų faktinių duomenų, M. V. jau ne vienerius metus rūkė kanapes, be to, tiek pastarasis, tiek ir jo brolis N. V. turėjo pakankamai specialių žinių, susijusių su narkotinėmis kanapėmis. Tai be kita ko patvirtina ir N. V. kompiuteryje rastos bylos pavadinimais “Marijuana.The.Cannabis.Grow.Bible....”; “The Marijuana Grower's Guide”, “The Marijuana Grover's Handbook”; “Curing Marijuana”, kas patvirtina, jog nuteistieji domėjosi būtent narkotinių kanapių auginimu. Šios aplinkybės iš esmės paneigia ir kitą M. V. apeliacinio skundo argumentą, kad jo tikslas buvo auginti pluoštines kanapes ir gauti už tai Europos Sąjungos paramą. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad versija apie pluoštinių kanapių auginimą buvo iškelta tik teisminio bylos nagrinėjimo metu, tuo tarpu ikiteisminio tyrimo metu nuteistasis M. V. aiškiai nurodė, kad auginamos buvo išskirtinai narkotinės kanapės, kurias jis pats planavo rūkyti, tokias aplinkybes ikiteisminio tyrimo metu patvirtino ir N. V.. Be to, pluoštinių kanapių auginimas Lietuvos Respublikoje buvo legalizuotas, taigi ir reali galimybė gauti Europos Sąjungos paramą už tai, atsirado tik nuo 2014 m. sausio 1 d., tuo tarpu pagal byloje nustatytus duomenis nuteistieji kanapes augino nuo 2011 metų pradžios, jau nekalbant apie tai, kad tai buvo daroma namų sąlygomis. Nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde teisingai nurodo, jog vien ta aplinkybė, kad jis su broliu piktinosi motinos buvimu sodo namelyje, nepatvirtina, kad jie augino narkotines medžiagas, tačiau pažymėtina, kad šią aplinkybę apygardos teismas vertino kartu su kitais byloje surinktais įrodymais, ir nustatytų aplinkybių visuma leido apygardos teismui padaryti išvadą, kad nuteistųjų tyčia buvo nukreipta būtent į augalinės kilmės narkotinės medžiagos (kanapių) auginimą.

38Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis teismų praktika, tokie veiksmai kaip kanapių nupjovimas (nukirpimas), jų džiovinimas, jau laikomi narkotinių medžiagų gaminimu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-569/2011, 2K-554/2013). Nors šis BK 260 straipsnio 3 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyviosios pusės požymis nuteistiesiems N. V. ir M. V. šioje byloje nėra inkriminuotas, tačiau tokie pastarųjų veiksmai tik dar kartą patvirtina, jog jie puikiai suprato, kad tėvui priklausančiame sodo namelyje augina ir laiko ne ką kitą, o būtent narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis, ir norėjo taip veikti. Neabejotina ir tai, kad nuteistieji bent jau bendrais bruožais suvokė, kad jų auginamų kanapių bei laikomų kanapių ir jų dalių kiekis yra labai didelis, todėl pirmiau aptarti nustatyti N. V. ir M. V. nusikalstami veiksmai pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 265 straipsnio 1 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį.

39Nuteistieji N. V. ir M. V. teisminio bylos nagrinėjimo metu taip pat nurodė, kad kanapes jie augino, norėdami išspausti iš jų aliejų ir šiuo bandyti gydyti vėžių sergantį savo tėvą, bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose pateikė ne vieną internetinį straipsnį, kuriame teigiama, kad kanapių aliejus gali būti naudojamas vėžio gydymui. Visgi, teisėjų kolegija, įvertinusi pirmiau aptartų faktinių duomenų visetą, daro išvadą, jog apygardos teismas pagrįstai tokį nuteistųjų aiškinimą įvertino kritiškai. Juolab, kad kaip matyti iš bylos medžiagos, nuteistieji buvo apsirūpinę tik kanapių auginimui ir jų džiovinimui skirta įranga, jokios įrangos, skirtos kanapių aliejaus gamybai, pas nuteistuosius nebuvo. Nuteistojo N. V. gyvenamojoje vietoje atliktos kratos metu paimtame kompiuteryje rasta informacija taip pat susijusi išskirtinai su narkotinių kanapių auginimu. Kita vertus, net ir pripažinus, jog tam tikra nuteistųjų išaugintų kanapių dalis galėjo būti skirta aliejaus spaudimui, ši aplinkybė neturėtų įtakos nuteistųjų veiksmų teisiniam vertinimui, kadangi kanapių aliejus taip pat yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintą Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, draudžiamų vartoti medicinos tikslams, sąrašą, taigi, ta aplinkybė, jog nuteistieji turėjo tikslą narkotinę medžiagą pagaminti ne tik įprastu būdu – džiovinant kanapes, bet ir spaudžiant iš kanapių augalų aliejų, nepaneigtų jų veiksmų nusikalstamo pobūdžio.

40aip matyti negali būti vertinama kaip patvirtinanti teismo šališkumą. Kitų aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą išvadai, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas buvo šališkas objektyviąja ar subjektyviąja prasme, apeliantas nenurodė, teisėjų kolegija tokių aplinkybių taip pat nenustatė.

41Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad nuosprendžio dalis dėl bausmių skyrimo nuteistiesiems N. V. ir M. V. už nusikalstamas veikas, numatytas BK 265 straipsnio 1 dalyje, 260 straipsnio 3 dalyje, taip pat yra teisėta ir pagrįsta.

42Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti BK 54 straipsnyje. Vadovaujantis BK 54 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos vertinimu, apygardos teismas, skirdamas bausmes nuteistiesiems N. V., M. V., šių baudžiamojo įstatymo reikalavimų nepažeidė ir paskyrė jiems teisingas, baudžiamųjų įstatymų, numatančių atsakomybę už padarytas nusikalstamas veikas, sankcijose numatytas bausmes, kurios nėra aiškiai per griežtos.

43Bylos duomenimis, N. V. ir M. V. padarė apysunkį ir labai sunkų nusikaltimą, susijusius su neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis (BK 11 straipsnio 4 ir 6 dalys), nuteistųjų neteisėtai augintų kanapių ir neteisėtai laikytos narkotinės medžiagos – kanapių ir jų dalių kiekis žymiai viršijo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintose Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijose nurodytą kanapių ir jų dalių kiekį, laikomą labai dideliu (2500 g). Nors bylos nagrinėjimo teisme metu buvo iškelta versija, kad kanapės buvo auginamos gydymo tikslais, tačiau, kaip jau minėta, tokios aplinkybės byloje surinktais duomenimis nepasitvirtino, be to, pas nuteistuosius rastų augintų bei iš augimo vietų jau nuimtų kanapių ir jų dalių kiekis leidžia daryti išvadą, jog šią narkotinę medžiagą buvo planuojama naudoti ne tik savo reikmėms, juolab, kad vienas iš nuteistųjų – N. V. nurodė, kad jis narkotinių medžiagų iš viso nevartoja. Iš baudžiamosios bylos medžiagos taip pat matyti, kad nuteistasis N. V. nevedęs, tačiau turi gyvenimo draugę, su kuria augina mažametę dukrą (t. 2, b.l. 85-86, 98, t. 3, b.l. 26,27), dirba UAB „L“ (duomenys pakeisti) (t. 2, b.l. 90), turi aukštąjį išsilavinimą, duomenų apie jam paskirtas galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Kita vertus, jis praeityje ne kartą teistas, šias nusikalstamas veikas padarė turėdamas neišnykusį ir nepanaikintą teistumą už tyčinio nusikaltimo padarymą (t. 2, b.l. 87-89). Nuteistasis M. V. turi šeimą, kurioje auga mažametė dukra (t. 2, b.l. 122, 150-151), iki sulaikymo jis niekur nedirbo (t. 2, b.l. 159), Lietuvos Respublikoje neteistas (t. 2, b.l. 152), duomenų apie jam paskirtas galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra, tačiau šis nuteistasis ne kartą buvo nusikaltęs užsienio valstybėse (t. 2, b.l. 153-158). Nėra nuteistųjų N. V. ir M. V. atsakomybę lengvinančių aplinkybių, jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas jie padarė veikdami bendrininkų grupėje (BK 60 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisėjų kolegijos manymu, įvertinus aukščiau paminėtas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, apibūdinančias nuteistųjų padarytas nusikalstamas veikas bei jų asmenybes, apygardos teismo nuosprendžiu nuteistajam N. V. paskirtos laisvės atėmimo bausmės, šiek tiek viršijančios BK 265 straipsnio 1 dalies ir 260 straipsnio 3 dalies sankcijose numatytą šios bausmės vidurkį, bei M. V. paskirta laisvės atėmimo bausmė, artima BK 265 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytam šios bausmės vidurkiui bei atitinkanti BK 260 straipsnio 3 dalies sankcijoje numatytą jos vidurkį, nėra aiškiai per griežtos. Tokios bausmės yra teisingos, atitinkančios BK 41 straipsnio, 54 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimus, ir nėra teisinio pagrindo jas švelninti.

44Nuteistojo N. V. gynėjo nuomone, apygardos teismas, nuosprendyje nurodęs, jog atsižvelgia į tai, kad N. V. nebaustas administracinėmis nuobaudomis, dirba, turi mažametę dukrą, tinkamai šių aplinkybių neįvertino, taip pat nepagrįstai neatsižvelgė į nusikalstamų veikų padarymo motyvą ir tikslą, todėl paskyrė nuteistajam per griežtas bausmes. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiais apelianto argumentais. Dėl nuteistojo N. V. nurodyto nusikalstamų veikų padarymo motyvo, kaip bylos duomenimis nepasitvirtinusio, teisėjų kolegija jau anksčiau pasisakė šioje nutartyje, todėl pirmiau išdėstytų argumentų nekartoja. Tuo pačiu teisėjų kolegija pažymi, kad nuteistasis dirbo ir nusikalstamų veikų padarymo metu, taip pat tuo metu jau augino mažametę dukrą, tačiau šios aplinkybės nesukliudė pastarajam padaryti du nusikaltimus, iš kurių vienas – labai sunkus, todėl dar labiau švelninti nuteistajam paskirtas bausmes, remiantis šiomis aplinkybėmis, nėra pagrindo.

45Nepagrįstas nuteistojo M. V. skundo argumentas, kad byloje yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, kad jis prisipažino ir nuoširdžiai gailisi. Vadovaujantis BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi arba kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininko prisipažinimas pagal susiformavusią teismų praktiką yra tada, kai kaltininkas savo noru, o ne dėl byloje surinktų įrodymų, pripažįsta esmines jam inkriminuotos nusikalstamos veikos faktines aplinkybes. Vertinant kaltininko parodymus svarbu nustatyti, ar kaltininko parodymai prisideda prie tinkamo bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje. Jei kaltininkas teisme pakeičia ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus arba duoda tik iš dalies teisingus parodymus, arba prisipažįstama tik dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo numatyta tvarka surinktų įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą darant nusikalstamą veiką, toks prisipažinimas negali būti laikomas atsakomybę lengvinančia aplinkybe (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-397/2010, 2K-444/2010, 2K-379/2011). Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo yra tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, tačiau neigiamai vertina savo poelgius, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos padarinius. Nuoširdus gailėjimasis nenustatomas vien pagal bendrus kaltininko pareiškimus dėl kaltės pripažinimo – jis turi būti objektyviai įvertinamas pagal bylos aplinkybių visumą, pvz., kaltininko duotus parodymus, teisėsaugos institucijoms suteiktą pagalbą, jo elgesį po įvykio ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-276/2006, 2K-471/2009, 2K-94/2010, 2K-327/2010 ir kt.). Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nuteistojo M. V. prisipažinimą neteisėtai auginus kanapes bei neteisėtai laikius narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis ikiteisminio tyrimo metu iš esmės lėmė objektyvios priežastys, nes policijos pareigūnai kratos metu aptiko tiek minėtas augalinės kilmės narkotines medžiagas, tiek ir patį nuteistąjį, kartu su broliu besidarbuojantį prie jų. Be to, teisme nuteistasis M. V. pakeitė parodymus. Jis ėmė teigti, jog neturėjo tikslo auginti narkotines kanapes, manė, jog augina pluoštines, norėjo spausti iš jų aliejų ir pagydyti vėžiu sergantį tėvą, taip pat ėmė neigti neteisėtai laikęs narkotinę medžiagą – kanapes ir jų dalis, aiškino, kad iš augimo vietos nuimtų kanapių ir jų dalių nedžiovino, visas jas planavo išmesti, nes buvo užpultos kenkėjų, duodamas parodymus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme stengėsi sumenkinti savo bendrininko – brolio N. V. vaidmenį šių nusikalstamų veikų padaryme. Esant tokioms aplinkybėms, vertinti nuteistojo M. V. parodymus bei jo pareiškimus, kad jis dėl savo veiksmų labai gailisi, kaip prisipažinimą ir nuoširdų gailėjimąsi BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme ir pripažinti tai jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe nebuvo ir nėra jokio pagrindo.

46Nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad jis vienas išlaiko mažametį vaiką, t.y. sesers dukrą, kuri šiuo metu atsidūrusi beviltiškoje padėtyje. Iš tiesų, faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad šiuo metu nuteistųjų N. V. ir M. V. sesuo yra mirusi, o jos dukra liko našlaitė, tačiau byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų nuteistojo M. V. teiginį, kad jis vienintelis išlaiko velionės sesers dukrą, juolab, kad pastarasis jau ilgą laiką laikomas suėmime, iki sulaikymo niekur nedirbo. Tai, kad nuteistasis rūpinasi mažamete be tėvų likusia sesers dukra, teigiamai jį apibūdina, tačiau, esant pirmiau nustatytoms aplinkybėms, nesudaro pagrindo dar labiau švelninti jam paskirtą bausmę.

47Apygardos teismo nuosprendis teisėtas ir pagrįstas.

48Šiuo nuosprendžiu M. V. taip pat yra nuteistas už tai, kad neturėdamas tikslo platinti, neteisėtai laikė narkotines medžiagas: 0,46 g kanapių dervos (hašišo) bei 2,37 g kanapių ir jų dalių, turinčių savo sudėtyje 4,4 % ?-9-tetrahidrokanabinolio. Iš nuosprendžio aprašomosios dalies matyti, kad šiuos nuteistojo M. V. nusikalstamus veiksmus apygardos teismas kvalifikavo pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Šį baudžiamąjį įstatymą teismas nurodė ir nuosprendžio rezoliucinėje dalyje, pripažindamas M. V. kaltu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį. Tačiau, skirdamas M. V. už šią nusikalstamą veiką vienerių metų vieno mėnesio laisvės atėmimo bausmę, apygardos teismas nurodė, kad ši bausmė nuteistajam paskirta už nusikaltimo, numatyto BK 265 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Tai teisėjų kolegija laiko technine klaida ir ją, nekeisdama nuosprendžio, ištaiso.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Nuteistojo N. V. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus ir nuteistojo M. V. apeliacinius skundus atmesti.

51Ištaisyti techninę klaidą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d. nuosprendžio rezoliucinėje dalyje, nurodant, kad 1 (vienerių) metų 1 (vieno) mėnesio laisvės atėmimo bausmė nuteistajam M. V. paskirta ne pagal BK 265 straipsnio 1 dalį, o pagal BK 259 straipsnio 1 dalį.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. M. V. pripažintas kaltu ir nuteistas: pagal BK 265 straipsnio 1 dalį laisvės... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjus bylą,... 4. N. V. ir M. V. nuteisti už tai, kad nuo 2011 metų pradžios iki 2011 m.... 5. N. V. ir M. V. taip pat nuteisti už tai, kad iki 2011 m. gegužės 11 d.,... 6. M. V. taip pat nuteistas už tai, kad iki 2011 m. gegužės 11 d. savo namuose,... 7. Apeliaciniu skundu nuteistojo N. V. gynėjas advokatas E. L. prašo Kauno... 8. Nuteistojo gynėjas teigia, kad apygardos teismo nuosprendžio dalis, kuria N.... 9. Gynėjas pažymi, jog 2011 m. gegužės 11d. įvykio vietos apžiūros... 10. Apeliantas nesutinka su apygardos teismo išvada, kad visas kanapės augalas... 11. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės, gynėjo nuomone, leidžia teigti, kad... 12. Nuteistojo gynėjas teigia, jog apygardos teismas, motyvuodamas bausmės N. V.... 13. Apeliaciniu skundu nuteistasis M. V. prašo Kauno apygardos teismo 2012 m.... 14. Nuteistasis teigia jog apygardos teismo nuosprendis dėl jo nuteisimo pagal BK... 15. M. V. nurodo, kad jis kanapes augino, norėdamas padėti vėžiu sergančiam... 16. Nuteistasis teigia, jog kratos metu rasti augalai policijos pareigūnų buvo... 17. Apeliantas nurodo, kad apygardos teismas, vertindamas byloje esančius... 18. M. V. teigia, jog apygardos teismas nuosprendyje nepagrįstai neaptarė ir... 19. Apeliantas teigia, jog apygardos teismas, skirdamas bausmę, neatsižvelgė į... 20. Teismo posėdžio metu nuteistasis N. V. ir jo gynėjas advokatas Evaldas... 21. Nuteistojo N. V. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus ir nuteistojo M. V.... 22. Apeliacinės instancijos teismas, laikydamasis bylos nagrinėjimo apeliacine... 23. Nuteistojo N. V. gynėjas apeliaciniu skundu prašo panaikinti nuosprendžio... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 25. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis N. V. teisminio... 26. Nuteistasis M. V. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad kanapes... 27. 2011-06-29 operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas bei 2011-06-29 protokolas... 28. Apeliaciniame skunde nuteistasis M. V. teigia, jog nustatydamas faktines bylos... 29. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą... 30. 2011-05-11 įvykio vietos apžiūros protokole užfiksuota, kad nuteistųjų... 31. Nuteistasis M. V. nurodo, kad įvykio vietoje rastas žirkles, ant kurių... 32. Taigi, įvertinusi pirmiau aptartų bylos objektyvių aplinkybių bei įrodymų... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų... 34. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d.... 36. Nuteistojo N. V. gynėjas apeliaciniame skunde nurodo, jog apygardos teismas,... 37. Nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde nurodo, kad jam nebuvo žinoma ta... 38. Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis teismų praktika, tokie veiksmai kaip... 39. Nuteistieji N. V. ir M. V. teisminio bylos nagrinėjimo metu taip pat nurodė,... 40. aip matyti negali būti vertinama kaip patvirtinanti teismo šališkumą. Kitų... 41. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 42. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių... 43. Bylos duomenimis, N. V. ir M. V. padarė apysunkį ir labai sunkų... 44. Nuteistojo N. V. gynėjo nuomone, apygardos teismas, nuosprendyje nurodęs, jog... 45. Nepagrįstas nuteistojo M. V. skundo argumentas, kad byloje yra jo atsakomybę... 46. Nuteistasis M. V. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad jis vienas išlaiko... 47. Apygardos teismo nuosprendis teisėtas ir pagrįstas.... 48. Šiuo nuosprendžiu M. V. taip pat yra nuteistas už tai, kad neturėdamas... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 50. Nuteistojo N. V. gynėjo advokato Evaldo Liutkevičiaus ir nuteistojo M. V.... 51. Ištaisyti techninę klaidą Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 4 d....