Byla 2K-444/2010
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 18 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Tomo Šeškausko ir pranešėjo Vytauto Piesliako,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo M. R. kasacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio ir Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 18 d. nuosprendžio.

3Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžiu M. R. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį ir vadovaujantis BK 62 straipsnio 1 dalimi, 54 straipsnio 3 dalimi, 48 straipsnio 1-3 dalimis ir 6 dalies 2 punktu jam paskirtas laisvės apribojimas dvejiems metams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų, nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

4Iš M. R. paimti 700 Lt, esantys Klaipėdos policijos komisariato depozitinėje sąskaitoje, konfiskuoti.

5Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir D. G., tačiau jis nuosprendžio kasacine tvarka neskundžia.

6Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 18 d. nuosprendžiu pakeistas Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendis.

7Panaikinta Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio dalis, kuria M. R. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažinta jo prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis. Taip pat panaikinta nuosprendžio dalis dėl BK 54 straipsnio 3 dalies ir BK 62 straipsnio 1 dalies taikymo M. R.

8Pakeista Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio dalis, kuria M. R. paskirta dvejų metų laisvės apribojimo bausmė, ir M. R. paskirta dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

9Kita Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

10Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

11M. R. nuteistas už tai, kad 2009 m. birželio 4 d., tikslesnis laikas ir data ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, nenustatytomis aplinkybėmis, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens neteisėtai įgijo ne mažiau kaip 7 polietileninius maišelius – 6,402 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių, popieriaus lankstinuką, kuriame buvo 0,081 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių, du folguoto popieriaus lankstinukus, kuriuose buvo 1,259 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių. Viso įgijo 7,742 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių. Iš įgytų narkotinių medžiagų, vieną polietileninį maišelį su 1,199 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių, 2009 m. birželio 4 d. apie 18.50 val., laivų uosto teritorijoje, esančioje Pušyno g., Šventoji, Palangos m., pardavė D. G. už 30 Lt. Likusius 6 polietileninius maišelius ir popieriaus lankstinuką su 5,284 g narkotinių medžiagų – kanapių ir jų dalių – laikė ir gabeno automobilyje ,,Renault 19“, valst. Nr. ( - ) iki 2009 m. birželio 4 d. 21.35 val., t. y. iki sulaikymo policijos pareigūnų Naglio g. 12, Šventoji, Palangos m. automobilyje ir surastų laikomų namuose apie 23 val., ( - ) adresu, Palangos m.

12Kasaciniu skundu nuteistasis M. R. prašo teismą panaikinti Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 18 d. nuosprendį ir palikti galioti Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendį.

13Kasatorius skunde teigia, kad apygardos teismas, skirdamas bausmę, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, o būtent BK 41 straipsnyje nustatytus bausmės tikslus.

14Visų pirma, kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino jam BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, nes apygardos teismo nuomone, jis prisipažino ne savo valia, o tik dėl surinktų įrodymų. Priešingai, kasatoriaus teigimu, surinkti įrodymai jam jau buvo žinomi ikiteisminio tyrimo metu, todėl apygardos teismo išvada, jog jis suvokė savo atsakomybės neišvengiamumą tik teismui pagarsinus byloje esančius įrodymus, yra neteisinga. Kasatorius teigia, kad prisipažinti padaręs nusikalstamą veiką jis bijojo dėl savo tėvų sveikatos būklės (jie abu yra neįgalūs). Kasatorius nurodo bylos nagrinėjimo teisme metu suvokęs, kad tėvai vis tiek sužinos, kad jis padarė nusikalstamą veiką, todėl prisipažino. Kasatorius pažymi, kad tiek ikiteisminio, tiek teisminio bylos nagrinėjimo metu jis labai gailėjosi padaręs nusikaltimą. Taip pat kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad baudžiamajam įstatyme nėra pasakyta, kurioje baudžiamojo proceso stadijoje asmuo turi prisipažinti padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailėtis, kad tai būtų pripažinti BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Kasatorius pabrėžia, kad ta aplinkybė, jog jis neprisipažino padaręs nusikalstamos veikos ikiteisminio tyrimo metu, neužvilkino ir neapsunkino ikiteisminio tyrimo. Kasatorius mano, kad apylinkės teismas turėjo realesnes galimybes įvertinti, ar jis nuoširdžiai gailėjosi dėl padarytos nusikalstamos veikos negu apygardos teismas, kuris net neatliko įrodymų tyrimo.

15Taip pat kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl BK 54 straipsnio 3 dalies ir BK 62 straipsnio 1 dalies taikymo motyvuodamas tuo, kad nėra visų būtinų sąlygų šių nuostatų taikymui. Kasatorius pažymi, kad apylinkės teismas teisingai įvertino BK 62 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytą aplinkybę, kad jis išlaiko asmenis, kurie serga sunkia liga ar yra neįgalūs ir nėra kam juos prižiūrėti, nes jis teismui pateikė duomenis įrodančius, kad jis yra vienintelis darbingas asmuo šeimoje, prisiregistravęs darbo biržoje, jo abu tėvai nedirba ir yra neįgalūs. Todėl kasatorius teigia, kad apygardos teismui pagal BK 260 straipsnio 1 dalį paskyrus realią dvejų metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę, nebus kam rūpintis jo tėvais.

16Atsiliepime į kasacinį skundą prokuroras nurodo, kad kasatorius teiginys apie tai, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino jam BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailis, yra nepagrįstas. Atsiliepime pažymima, viso ikiteisminio tyrimo ir netgi teisiamojo posėdžio metu kasatorius teigė, kad narkotikus vartoja savo reikmėms ir nepripažino turėjęs tikslą platinti narkotines medžiagas. Tik po to, kai apylinkės teismo posėdyje buvo ištirti surinkti įrodymai, jis prisipažino, jog narkotines medžiagas ne tik įsigijo, bet ir pardavė. Todėl akivaizdu, kad kasatorius dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos visiškai pripažino tik dėl surinktų įrodymų, suvokęs savo atsakomybės neišvengiamumą ir siekdamas sušvelninti bausmę, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog jis nuoširdžiai gailisi. Tai iš dalies patvirtina ir kasacinio skundo argumentai, kuriuose kasatorius nurodo, kad prisipažino teisme tik supratęs, kad „tėvai vis tiek sužinos apie jo padarytą nusikaltimą“. Todėl apygardos teismas pagrįstai tokio kasatoriaus prisipažinimo nepripažino nuoširdžia atgaila. Vienintelis kasatoriaus argumentas, bandant paneigti apeliacinės instancijos išvadą dėl nuoširdaus gailėjimosi nebuvimo, tai nurodymas, kad apeliacinės instancijos teismas neatliko įrodymų tyrimo, todėl negalėjo įvertinti kasatoriaus „gailėjimosi“. Tačiau šioje byloje nagrinėjant prokuroro apeliacinį skundą toks papildomas įrodymų tyrimas ir nebuvo reikalingas, nes apeliacinės instancijos teismui pakako įvertinti kasatoriaus parodymų nuoširdumą ir jo prisipažinimo byloje momentą.

17Atsiliepime nurodoma, pagal BK 62 straipsnio 1 dalį teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu be to, kad kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi, teismas nustato ir tai, jog nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, taip pat visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Atsiliepime pažymima, kad nėra pagrindo teigti, jog kasatorius gailisi dėl padarytos veikos, todėl nėra visų būtinų sąlygų taikyti BK 62 straipsnio 1 dalį, o nesant kitų kasatoriaus atsakomybę lengvinančių aplinkybių, nėra pagrindo kasatoriui taikyti ir BK 62 straipsnio 2 dalies nuostatų.

18Taip pat atsiliepime pažymima, kad kasatoriaus prašymas taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį yra nepagrįstas. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuomone, kad BK 54 straipsnio 3 dalis taikoma tada, kai nėra pagrindų paskirti švelnesnę bausmę pagal BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalį. Be to, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, teismas turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, dėl kurių straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

19Kasatorius apygardos teismo nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams trims mėnesiams. BK 260 straipsnio 1 dalie sankcija nustato laisvės atėmimą nuo dvejų iki aštuonerių metų, taigi numatyta tik vienintelė bausmės rūšis – laisvės atėmimas. Apygardos teismas pagrįstai nusprendė, kad byloje nėra išimtinių aplinkybių, kurios leistų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tuo tarpu apylinkės teismo nuosprendyje nurodytos aplinkybės, jog kasatorius padarytą sunkų nusikaltimą vertina neigiamai, yra bedarbis, tačiau registruotas darbo biržoje ir aktyviai ieškantis darbo, nėra kažkuo ypatingos ir apygardos teismas teisingai jas pripažino nepakankamos manyti, jog BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės rūšies paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Be to, pažymėtina, kad apygardos teismas paskyrė kasatoriui bausmę, artimą laisvės atėmimo bausmės minimumui, numatytam BK 260 straipsnio 1 dalyje, ir tokį savo sprendimą motyvavo tomis pačiomis aplinkybėmis (teigiamas charakterizavimas, tėvų sveikatos būklė), kurios kartojamos kasaciniame skunde prašant dar labiau švelninti bausmę.

20Nuteistojo M. R. kasacinis skundas netenkintinas.

22Dėl prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdaus gailesčio (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas)

23Kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuria jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe buvo pripažinta prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailestis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

24Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tada, kai kaltininkas prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė konstatuotina tik nustačius du momentus: kaltininko prisipažinimą padarius baudžiamojo įstatymo numatytą veiką, ir vieną iš alternatyvių aplinkybių: kaltininkas nuoširdžiai gailisi arba padėjo išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis.

25Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką pagal susiformavusią teismų praktiką yra teismo vertinamas kaip atsakomybę lengvinanti aplinkybė tada, kai kaltininkas savanoriškai, t. y. savo noru, o ne dėl surinktų byloje įrodymų, pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu. Vertinant kaltininko parodymus, svarbu nustatyti, ar kaltininko parodymai prisideda prie tinkamo bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje. Tais atvejais, kai kaltininkas teisme keičia ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus arba duoda tik iš dalies teisingus parodymus, arba prisipažinimas daromas tik dėl ikiteisminio tyrimo metu įstatymo nustatyta tvarka suriktų įrodymų, patvirtinančių jo dalyvavimą nusikalstamos veikos padaryme, toks prisipažinimas negali būti laikomas jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme. Spręsdamas, ar kaltininkas prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, teismas turi įvertinti, kokį indėlį kaltinamasis savo parodymais įnešė į teisingo sprendimo priėmimą byloje. Be to, teismai, konstatuodami BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos atsakomybę lengvinančios aplinkybės buvimą, savo sprendimą turi motyvuoti.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad apylinkės teismas motyvuodamas bausmės skyrimą kasatoriui tik konstatavo, kad jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažįstamas prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailestis (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau tokio savo sprendimo nepagrindė. Tuo tarpu apygardos teismas nustatė, kad kasatorius, privažiavus policijos pareigūnams, pabėgo iš savo automobilio, o tiek ikiteisminio tyrimo, tiek teisminio bylos nagrinėjimo pradžioje teigė, kad narkotines medžiagas įgijo savo reikmėms, o ne pardavimui. Ir tik po to, kai apylinkės teismo posėdyje buvo ištirti visi įrodymai, kasatorius prisipažino dėl inkriminuojamos jam nusikalstamos veikos, nes suprato, kad neišvengs baudžiamosios atsakomybės. Esant šioms aplinkybėms, kasatoriaus prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką negalima laikyti savanorišku. Be to, kasatoriaus prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką teisminio bylos nagrinėjimo apylinkės teisme pabaigoje neprisidėjo prie teisingo sprendimo byloje priėmimo, nes BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymas nustatytas ir kitais byloje esančiais teismo posėdyje ištirtais įrodymais.

27BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė reikalauja nustatyti dar ir nuoširdų gailėjimąsi arba padėjimą išaiškinti šią veiką ar joje dalyvavusius asmenis. Kaltininko nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos yra tada, kai kaltininkas laisva valia pripažino padaręs nusikalstamą veiką, kritiškai vertina savo elgesį ir stengiasi sušvelninti nusikalstamos veikos pasekmes. Iš bylos medžiagos matyti, kad kasatorius viso proceso metu neigė narkotines medžiagas įgijęs pardavimui, o prisipažino tik verčiamas byloje surinktų įrodymų, kas kelia abejonių dėl jo gailesčio nuoširdumo. Remdamasi aukščiau išdėstytu teisėjų kolegija daro išvadą, kad apygardos teismas pagrįstai panaikino apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuria kasatoriaus atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintas jo prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailestis.

28Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies ir 62 straipsnio netaikymo

29Kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino apylinkės teismo nuosprendžio dalį dėl BK 54 straipsnio 3 dalies ir BK 62 straipsnio 1 dalies taikymo motyvuodamas tuo, kad nėra visų būtinų sąlygų šių nuostatų taikymui.

30Iš apylinkės teismo nuosprendžio rezoliucinės dalies matyti, kad kasatoriui, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi ir 62 straipsnio 1 dalimi, pagal BK 260 straipsnio 1 dalį, kurios sankcija numato vienintelę laisvės atėmimo nuo dvejų iki aštuonerių metų, buvo paskirtą sankcijoje nenumatyta bausmės rūšis – laisvės apribojimas dvejiems metams.

31Švelnesnė, negu straipsnio sankcijoje numatyta bausmę, skiriama tik esant BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalyje arba BK 54 straipsnio 3 dalyje nurodytiems pagrindams. Be to, BK 54 straipsnio 3 dalis taikoma tik tada, kai nėra pagrindų paskirti švelnesnę bausmę pagal BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalį, tačiau straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui.

32Apylinkės teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodė, kad kasatoriui pagal BK 260 straipsnio 1 dalį skiriant švelnesnę, negu įstatymo numatytą, bausmę vadovaujamasi tiek BK 62 straipsnio 1 dalimi, tiek BK 54 straipsnio 3 dalimi. Tačiau esant baudžiamajame įstatyme numatytiems pagrindams, teisimas gali taikyti tik vieną iš šių straipsnių (pirmiausia apsvarsčius galimybę taikyti BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalį).

33Be to, kolegija sutinka su apygardos teismo išvada, kad apylinkės teismas kasatoriui nepagrįstai taikė BK 62 straipsnio 1 dalį. Pagal BK 62 straipsnio 1 dalį teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Taigi taikant BK 62 straipsnio 1 dalį reikia nustatyti šių sąlygų visumą: 1) nusikalstamą veiką padaręs asmuo savo noru atvyko ar pranešė apie nusikalstamą veiką; 2) nuoširdžiai gailisi ir (ar) padeda ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką; 3) visiškai ar iš dalies atlygina ar pašalina padarytą turtinę žalą. Apylinkės teismas taikydamas BK 62 straipsnį visai nedetalizavo ar byloje yra įstatyme nurodyti pagrindai. Apylinkės teismas BK 62 straipsnio 1 dalies taikymą motyvavo tuo, kad kasatorius yra bedarbis, tačiau nuo 2009 m. liepos mėnesio registruotas darbo biržoje, aktyviai ieško darbo, tačiau šios aplinkybės nėra BK 62 straipsnio 1 dalies taikymo pagrindai. Apygardos teismas nuosprendyje nurodė, kad „M. R., pamatęs pareigūnus, palikęs automobilį, pabėgo, be to, nėra pagrindo teigti, jog jis gailisi dėl padarytos veikos, prisipažino tik dėl surinktų jo kaltumą patvirtinančių įrodymų, suvokęs atsakomybės neišvengiamumą, todėl nėra visų būtinų sąlygų taikyti BK 62 straipsnio 1 dalį“. Kolegija sutinka su šia apygardos teismo išvada ir laiko, kad kasatoriui pagrįstai buvo panaikintas BK 62 straipsnio 1 daleis taikymas.

34Taip pat apygardos teismas teisingai konstatavo, kad apylinkės teismas kasatoriui nepagrįstai pritaikė BK 54 straipsnio 3 dalį. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Tokį savo sprendimą teismas privalo pagrįsti išimtinių aplinkybių, susijusių su padaryto nusikaltimo pavojingumo ir kaltininko asmenybe, buvimu. Tuo tarpu apylinkės teismas nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodydamas bausmės skyrimo motyvus dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo nepasisakė, o tik nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodė, kad kasatoriui pagal BK 260 straipsnio 1 dalį skirdamas švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę vadovaujasi ne tik BK 62 straipsnio 1 dalimi, bet ir BK 54 straipsnio 3 dalimi.

35Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą pagal prokuroro apeliacinį skundą dėl bausmės skyrimo, tame tarpe ir dėl BK 54 straipsnio 3 dalies taikymo, klausimų pažymėjo, kad byloje nenustatyta jokių aplinkybių, susijusių su padarytos veikos pavojingumu ar nuteistojo asmenybe, kurios leistų taikyti BK 54 straipsnio 3 dalį, o „pirmosios instancijos teismo nurodytos aplinkybės, jog M. R. padarytą sunkų nusikaltimą vertina neigiamai, yra bedarbis, tačiau aktyviai ieško darbo, nuo 2009 m. liepos mėnesio registruotas darbo biržoje, nėra pakankamas pagrindas manyti, kad BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės rūšies paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui“.

36Kolegija laiko, kad byloje nurodytomis aplinkybėmis apygardos teismas kasatoriui pagal BK 260 straipsnio 1 dalį skirdamas laisvės atėmimo bausmę baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.

37

38Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

39Nuteistojo M. R. kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžiu M. R.... 4. Iš M. R. paimti 700 Lt, esantys Klaipėdos policijos komisariato depozitinėje... 5. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir D. G., tačiau jis nuosprendžio kasacine... 6. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 7. Panaikinta Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d.... 8. Pakeista Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio... 9. Kita Palangos miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 1 d. nuosprendžio... 10. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 11. M. R. nuteistas už tai, kad 2009 m. birželio 4 d., tikslesnis laikas ir data... 12. Kasaciniu skundu nuteistasis M. R. prašo teismą panaikinti Klaipėdos... 13. Kasatorius skunde teigia, kad apygardos teismas, skirdamas bausmę, netinkamai... 14. Visų pirma, kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino... 15. Taip pat kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino... 16. Atsiliepime į kasacinį skundą prokuroras nurodo, kad kasatorius teiginys... 17. Atsiliepime nurodoma, pagal BK 62 straipsnio 1 dalį teismas, atsižvelgęs į... 18. Taip pat atsiliepime pažymima, kad kasatoriaus prašymas taikyti BK 54... 19. Kasatorius apygardos teismo nuteistas pagal BK 260 straipsnio 1 dalį laisvės... 20. Nuteistojo M. R. kasacinis skundas netenkintinas.... 22. Dėl prisipažinimo padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdaus gailesčio... 23. Kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino apylinkės... 24. Pagal BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 25. Kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką pagal susiformavusią... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad apylinkės teismas motyvuodamas bausmės... 27. BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinanti aplinkybė... 28. Dėl BK 54 straipsnio 3 dalies ir 62 straipsnio netaikymo... 29. Kasatorius teigia, kad apygardos teismas nepagrįstai panaikino apylinkės... 30. Iš apylinkės teismo nuosprendžio rezoliucinės dalies matyti, kad... 31. Švelnesnė, negu straipsnio sankcijoje numatyta bausmę, skiriama tik esant BK... 32. Apylinkės teismas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodė, kad kasatoriui... 33. Be to, kolegija sutinka su apygardos teismo išvada, kad apylinkės teismas... 34. Taip pat apygardos teismas teisingai konstatavo, kad apylinkės teismas... 35. Apygardos teismas, nagrinėdamas bylą pagal prokuroro apeliacinį skundą dėl... 36. Kolegija laiko, kad byloje nurodytomis aplinkybėmis apygardos teismas... 37. ... 38. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 39. Nuteistojo M. R. kasacinį skundą atmesti....