Byla 2K-596/2011
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atmestas nuteistojo A. M. apeliacinis skundas

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Olego Fedosiuko, Valerijaus Čiučiulkos ir pranešėjo Rimanto Baumilo,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. M. kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria atmestas nuteistojo A. M. apeliacinis skundas.

3Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nuosprendžiu A. M. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 3 dalį laisvės atėmimu dešimčiai metų, pagal BK 265 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu dvejiems metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 2 punktu, bausmes subendrinus apėmimo būdu, galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dešimčiai metų.

4Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir M. B., tačiau dėl jo nuteisimo kasacine tvarka nesiskundžiama.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

6A. M. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį už tai, kad kartu su M. B. 2009 m. pavasarį – vasarą, tiksliai nenustatytu laiku, Pasvalio r., ( - ), veikdami kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, pasėjo, užaugino, išdžiovino ir taip neteisėtai pagamino labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – 5300,092 g kanapių ir jų dalių, kurią nuo pagaminimo momento neteisėtai laikė Pasvalio r., ( - ) iki 2009 m. rugsėjo 2 d. 8.30 val., kol narkotinė medžiaga buvo rasta ir paimta policijos pareigūnų.

7A. M. nuteistas pagal BK 265 straipsnio 1 dalį už tai, kad kartu su M. B. nuo 2009 m. pavasario, tiksliai nenustatyto laiko, iki 2009 m. rugsėjo 2 d. 8.30 val. Pasvalio r., ( - ), veikdami kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, pažeisdami nustatytą tvarką, augino didelį kiekį – 21 vienetą (masė išdžiovinus – 9615,50 g) kanapių augalų.

8Nuteistasis A. M. kasaciniu skundu prašo panaikinti Apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius nurodo, kad nagrinėjant bylą abiejų instancijų teismuose buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, sukliudžiusių teismui išsamiai bei nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį bei nutartį. Apeliaciniame skunde jis nurodė, kad įrodymų vertinimas neatitiko Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalies reikalavimų, pažymėdamas, jog: nebuvo jokių operatyvinių duomenų apie jo galimą disponavimą narkotinėmis medžiagomis (tai patvirtino operatyvinis darbuotojas R. A.); liudytojas V. N. parodė, kad kaime buvo kalbama, jog V. A. turi kanapių, kurių siūlė ir liudytojui. Tačiau pirmosios instancijos teismas šio labai svarbaus liudytojo parodymais nemotyvuotai nesirėmė, o apeliacinės instancijos teismas dėl šio įrodymo iš viso nepasisakė, taip pažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatas. Apeliacinio teismo nutartyje aprašyti jo, A. M., ir kito nuteistojo M. B. pirminiai parodymai, taip pat parodymai, duoti jų patikrinimo vietoje metu, dalis liudytojos P. A. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Tačiau, kasatoriaus manymu, toks įrodymų vertinimas nėra patikimas, nes nė vienas iš šių duomenų nebuvo patvirtintas, bylą nagrinėjant teisme.

9Kasatorius pažymi, kad prisipažino padaręs veikas dėl susidėjusių sudėtingų aplinkybių (žmona laukėsi, pagimdė 2009 m. spalio 3 d.), tyrėjams pareiškus, kad jam prisipažinus bus paleistas iš suėmimo ir nubaustas tik bauda. Apkalbėdamas save jis nurodė tam tikras aplinkybes (apie jo kontaktus kompiuteriu su informacijos apie kanapes teikėjais, užsakymą dėl kanapių sėklų pristatymo, apmokėjimą už užsakytas prekes, pašto siuntos su kanapių sėklomis atsiuntimą), tačiau šios aplinkybės visai nebuvo tikrinamos, taip nesilaikyta BPK 20 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys. Apeliacinis teismas visiškai nepasisakė dėl tokių apeliacinio skundo teiginių. Kasatoriaus manymu, nepasitvirtinus aplinkybėms, dėl kurių jis prisipažino, taptų aišku, kad tokiomis aplinkybėmis veika nebuvo padaryta. Be to, jo ryšio su augintomis kanapėmis, jų laikymu, supakavimu nepatvirtina objektyvūs bylos duomenys, nes ant jo rankų nesurasta narkotinės medžiagos pėdsakų. Apeliacinės instancijos teismas nepasisakė ir dėl šių apeliacinio skundo teiginių.

10Kasaciniame skunde teigiama, kad Apeliacinis teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog, renkant bylos duomenis, nebuvo padaryta baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų. Atlikus kratą V. A. gyvenamojoje patalpoje, kur buvo rastos narkotinės medžiagos, V. A. buvo sulaikytas, tačiau jam nebuvo išaiškintos jo kaip įtariamojo procesinės teisės, neužtikrinta gynyba, jis, šiurkščiai pažeidžiant procesines teises, buvo apklaustas kaip liudytojas apie savo galimai padarytą tyčinį labai sunkų nusikaltimą. Kasatorius taip pat teigia, kad jį sulaikius buvo daromas intensyvus psichologinis spaudimas siekiant išgauti prisipažinimą. Be to, tyrimo veiksmų protokolai buvo surašomi ne veiksmų atlikimo metu, o juose buvo įrašomi žinomai neteisingi duomenys, ir tai patvirtina aplinkybė, kad jo kaip įtariamojo apklausos protokole nurodyta, jog tyrėja G. A. jį apklausė 2009 m. rugsėjo 3 d., nuo 16.00 iki 18.00 val., o iš fotografavimo, filmavimo, rankų atspaudų ir pavyzdžio genetinei daktiloskopijai paėmimo protokolo matyti, kad tą pačią dieną nuo 16.00 iki 16.30 val. specialistas S. J. jį fotografavo, daktiloskopavo ir ėmė pavyzdžius genetinei daktiloskopijai. Tai rodo, kad ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atliekami neteisėtai, šiukščiai pažeidžiant BPK 179 straipsnio 2 dalies reikalavimus, todėl šių veiksmų metu gauti duomenys negali būti laikomi įrodymais (BPK 20 straipsnio 1, 4 dalys). Apeliacinis teismas ir šios jo skundo dalies visai nenagrinėjo, nutartyje išdėstė tik deklaratyvų teiginį, kad jo apklausos ikiteisminio tyrimo metu vyko nepažeidžiant baudžiamojo proceso įstatymų, nenaudojant prieš jį spaudimo.

11Kasatorius nesutinka su išvada, kad apkaltinamasis nuosprendis tinkamai pagrįstas liudytojos P. A. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo pareigūnui, dalimi, kurių liudytoja, apklausiama ikiteisminio tyrimo teisėjo, atsisakė. Teisme ši liudytoja atsisakė duoti parodymus. Esant tokioms aplinkybėms teismas negalėjo jos parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, dėl kurių pakeitimo ji teisme neapklausta, grįsti apkaltinamojo nuosprendžio, nes savo parodymais apkaltino artimą giminaitį (BPK 82 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio 3 dalis). Kita vertus, jei buvo nuspręsta remtis P. A. parodymais, tai teismas galėjo remtis tik jos ikiteisminio tyrimo teisėjui duotais parodymais (BPK 301 straipsnio 1 dalis), jai nurodant kito asmens veiksmus. P. A. nurodė, kad ikiteisminio tyrimo tyrėjo surašytą jos apklausos protokolą ji pasirašė jo net neskaičiusi ir šio protokolo jai neperskaičius balsu. Kasatorius pažymi ir tai, kad grįsti apkaltinamojo nuosprendžio V. A. parodymais teismas taip pat negalėjo, nes šis asmuo, vengdamas baudžiamosios atsakomybės, galėjo jį, A. M., apkalbėti ir taip pasielgė. V. A. parodymai buvo nenuoseklūs, prieštaringi, gauti pažeidžiant baudžiamojo proceso nuostatas. Dėl nurodytų aplinkybių apkaltinamasis nuosprendis ir Apeliacinio teismo nutartis yra nepagrįsti, nes pagal įstatymą surinktais duomenimis, kurie galėtų būti laikomi įrodymais, jo, A. M., kaltė neįrodyta.

12Kasatorius nurodo ir tai, kad apeliaciniu skundu ginčijo ir baudžiamojo įstatymo pritaikymą. Bylos duomenimis nustatyta, kad kratos metu rastas dvidešimt vienas kanapės augalas (masė išdžiovinus 9615,50 g) bei 5300,092 g išrautų ar nupjautų kanapių ir jų dalių, kurių dalis buvo išdžiovinta, o dalis – ne. Teismas visas išrautas ar nupjautas kanapes pripažino pagaminta narkotine medžiaga – kanapėmis ir jų dalimis. Šią teismo išvadą kasatorius laiko abejotina. Apeliaciniame skunde jis minėjo tai, kad Lietuvos teismo ekspertizės centras savo internetinėje svetainėje pateikia metodines rekomendacijas „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizė“, kuriose nurodoma, kad „iš kanapių gaunamų narkotinių medžiagų formos yra šios: kanapės ir jų dalys – visas kanapės augalas arba jo dalys: žiedynai ir apyžiedžiai, lapai, kurie nupjaunami, išdžiovinami, gali būti susmulkinti ar nesusmulkinti, supresuoti ar nesupresuoti“. Kasatoriaus manymu, toks kanapių ir jų dalių kaip narkotinės medžiagos apibūdinimas leidžia teigti, kad tokia gali būti laikomas tik išdžiovintas kanapės augalas. Neišdžiovintas kanapės augalas galėtų būti laikomas tik narkotinių medžiagų pirmtaku, kurio laikymas gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę pagal BK 266 straipsnį.

13Kasatorius nurodo, kad iš specialisto išvados matyti, jog kratos metu buvo surasta tik 1402,843 g sausų (išdžiovintų) kanapių ir jų dalių. Dar 228,98 g kanapių buvo rasta džiovintų, tačiau nevisiškai išdžiūvusių, kurias galima priskirti nevisiškai pagamintai (gaminamai) narkotinei medžiagai. Bet nei išdžiovintų, nei džiovinamų (dar neišdžiūvusių) kanapių kiekis nėra toks, kuris pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas laikomas labai dideliu narkotinės medžiagos kiekiu, nes yra mažesnis nei 2500 g.

14Kasatorius pažymi, kad Apeliacinis teismas jo apeliacinį skundą dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo atmetė nurodydamas, jog pagal BK 260 straipsnio 3 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla ne tik už neteisėtą labai didelio kiekio narkotinių medžiagų laikymą ir disponavimą jomis, bet ir už tokių medžiagų gaminimą (gavimo procesą), ir teigė, kad rastos kanapės buvo narkotinės medžiagos gaminimo procese. Kasatorius nesutinka su tokia išvada. Kasatorius mano, kad narkotinių medžiagų gaminimu turėtų būti pripažintas aktyvus procesas siekiant mechaniškai išgauti iš augalo medžiagas, tinkamas svaiginimuisi. Tai galėtų būti augalų nupjovimas, susmulkinimas, džiovinimas ir pan. Iš specialisto išvados matyti, kad nėra jokių duomenų, jog daugiau kaip 2500 g kanapių augalų buvo kaip nors pradėti apdirbti. Paketuose Nr. 5–8 buvo rasti visiškai neapdirbti ir nepradėti apdirbinėti (nenupjauti, nesusmulkinti ir nepradėti džiovinti) kanapių augalai. Taigi, kasatoriaus manymu, gaminimo iš šių augalų svaiginimuisi tinkamos medžiagos procesas nebuvo pradėtas. Nuosprendžiu pripažinta, kad nenustatyta, jog narkotines medžiagas jis laikė, turėdamas tikslą jas platinti, tai tokiu atveju už didelio kiekio narkotinių medžiagų laikymą atsakomybė numatyta BK 259 straipsnio 1 dalyje. Dėl to jo veikos (tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad jis augino kanapes) galėjo būti kvalifikuojamos tik pagal BK 265 straipsnio 1 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį.

15Be to, net jei būtų pripažinta, kad ir iš tos dalies kratos metu rastų kanapių buvo pradėta gaminti narkotinė medžiaga, tai turėjo būti pakeista teismo nuosprendžio nustatomoji dalis, nustatant, kad jis, A. M., pagamino daug mažesnį kiekį narkotinės medžiagos, nei nurodyta nuosprendyje, o likusią dalį dar tik gamino. Teismo nuosprendžio surašymas, jo nustatomojoje dalyje nurodant netikslią kaltinamojo veikos apimtį, pažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.2 punkto reikalavimus.

16Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Darius Čaplikas atsiliepimu į nuteistojo A. M. kasacinį skundą prašo jį atmesti. Prokuroras nesutinka su kasaciniame skunde išdėstytu argumentu, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvuotai vertino liudytojo V. N. parodymus, o apeliacinės instancijos teismas dėl šio įrodymo visai nepasisakė. Panevėžio apygardos teismas įvertino liudytojo V. N., kuris į teismą buvo iškviestas A. M. iniciatyva, parodymus ir nustatė, kad jų nepatvirtina kiti bylos įrodymai, jie nepatvirtina ir nepaneigia nustatytų aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas atskirai neaptarė liudytojo V. N. parodymų, tačiau tai nereiškia, kad neišnagrinėjo A. M. apeliacinio skundo, nes dėl skundo esmės šis teismas pasisakė, jo išvados yra motyvuotos. Prokuroras nesutinka ir su argumentu, kad kai kurie įrodymai (kasatoriaus ir kito nuteistojo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, liudytojos P. A. parodymai) įvertinti kaip nepatikimi. Prokuroras nurodo, kad liudytojos P. A. parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsniu, buvo teisme perskaityti. Teismas, priimdamas nuosprendį, nesivadovavo vien šios liudytojos parodymais. Teismas, ištyręs kasatoriaus ir M. B. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, pagrįstai jais vadovavosi, nes jie labiau atitiko byloje nustatytas įvykio aplinkybes, nei parodymai, duoti teisminio nagrinėjimo metu, be to, juos patvirtino ir kiti byloje ištirti įrodymai. Teismas turėjo pagrindą nuosprendį grįsti ir V. A. parodymais, nes jie buvo patikrinti teisminio nagrinėjimo metu.

17Kasatorius teigia, jog ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atliekami neteisėtai, šiurkščiai pažeidžiant BPK 179 straipsnio 2 dalį (apklausa ir lyginamųjų pavyzdžių tyrimui paėmimas buvo atliekamas vienu metu). Prokuroras pažymi, kad kasatorius nenurodo priežasčių, kuriomis vadovaujantis būtų galima teigti, jog apklausa ir lyginamųjų pavyzdžių tyrimui paėmimas buvo atlikti neteisėtai ar panaudojant kokią nors prievartą, be to, šių veiksmų atlikimo laikas tiksliai nesutampa. Apklausos protokolą A. M. perskaitė, nurodė, kad jis surašytas teisingai, ir tai patvirtino savo parašu. Dalinis ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo laiko sutapimas nelaikytinas esminiu baudžiamojo įstatymo pažeidimu, dėl kurio buvo esmingai suvaržytos kasatoriaus teisės ir tai lėmė netinkamo baudžiamojo įstatymo pažeidimą. Vien šiais įrodymais nuosprendis nebuvo grindžiamas.

18Atsiliepime nurodoma, kad kasatorius ginčija ir nusikalstamos veikos kvalifikavimą. Teismai nustatė, kad inkriminuotos narkotinės medžiagos (kanapių) kiekis – 5300,092 g buvo nustatytas visiškai išdžiovinus kanapes. BK 260 straipsnio 3 dalies dispozicija, be kitų alternatyvių veikų (perdirbimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo), numato atsakomybę ne už pagaminimą, o už gaminimą, t. y. gaminimo baigtumas neturi reikšmės baudžiamajai atsakomybei. Iš bylos medžiagos matyti, kad kasatorius dalį kanapių buvo nupjovęs ir padėjęs džiovinti, todėl nėra pagrindo veikos kvalifikuoti pagal kitus BK straipsnius.

19Kasacinis skundas atmestinas.

20Dėl BPK 20 straipsnio, 320 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo

21Kasatorius nepagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas neišsamiai išnagrinėjo jo apeliacinio skundo argumentus.

22BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose. Apeliacinės instancijos teismas nuosprendžio (nutarties) aprašomojoje dalyje privalo išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo esmės. Tačiau tai nereiškia, kad turi būti detaliai atsakyta į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą. Tik nesant motyvuotų išvadų bent dėl dalies apeliacinio skundo prašymų ar esminių argumentų, laikoma, kad skundas neišnagrinėtas, ir tai yra BPK 320 straipsnio 3 dalies pažeidimas.

23A. M. apeliaciniame skunde nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant bylą teisme buvo pažeistos baudžiamojo proceso įstatymo nuostatos, ginčijo teismo atliktą įrodymų vertinimą. Apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys patvirtina, kad dėl visų esminių apeliacinio skundo argumentų Apeliacinis teismas išsamiai pasisakė, savo sprendime dar kartą išanalizavęs ir įvertinęs įrodymus, kuriais remdamasis pirmosios instancijos teismas nustatė A. M. dalyvavimą, padarant jam inkriminuotas nusikalstamas veikas ir jo kaltę. Apeliacinis teismas nurodė, kad nėra pagrindo netikėti liudytojo V. A. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo teisėjui bei pirmosios instancijos teisme, nes jo parodymai atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes, juos patvirtina ir nuteistųjų A. M. bei M. B. parodymai, duoti parodymų patikrinimo vietoje metu, taip pat liudytojos P. A. parodymai. Liudytojas V. A. buvo išsamiai apklaustas teisiamojo posėdžio metu, taip pat ištirti jo parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu pareigūnui 2009 m. rugsėjo 2 d., ikiteisminio tyrimo teisėjui 2010 m. gegužės 4 d. Liudytojas R. A., kuris dalyvavo darant kratą įvykio vietoje, parodė, kad jis apklausė V. A., P. A., kurie nurodė, jog kanapes augino jų giminaitis A. M. V. A. detaliai paaiškino, kad jis įvykio vietoje ( - ) negyveno, o tik užeidavo pas ten gyvenančius savo tėvus, matė, kaip A. M. statė šiltnamį, buvo auginamos kanapės. Priešingai kasatoriaus tvirtinimui, V. A. parodymai buvo iš esmės nuoseklūs. Tai, kad V. A. 2010 m. sausio 7 d. parašė nuoširdų prisipažinimą ir prisiėmė kaltę dėl kanapių auginimo ir laikymo, nereiškia, kad jo parodymai buvo prieštaringi. Teisiamajame posėdyje V. A. išsamiai paaiškino, dėl kokių priežasčių jis apkalbėjo save (jam pagailo giminaičio A. M., nes šis jaunas, turi šeimą, vaiką). Priešingai kasatoriaus tvirtinimui, įtarimai V. A. buvo pateikti ne po kratos, padarytos įvykio vietoje, bet tik 2010 m. sausio 21 d., t. y. po nuoširdaus prisipažinimo parašymo, o apklausiamas kaip įtariamasis V. A. jau nurodė, kad jis nežino, kas nupjovė kanapes, atnešė ir laikė gyvenamajame name ( - ) kaime.

24Teismas pagrįstai rėmėsi ir A. M. parodymų patikrinimo vietoje užfiksuotais duomenimis. Pagal BPK 96 straipsnio 1 dalies 1 punktą parodymų patikrinimo vietoje protokolai yra dokumentai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti. Juose užfiksuojama informacija, galinti padėti atskleisti nusikalstamą veiką ir nustatyti su šia veika susijusias aplinkybes. Be to, ir M. B. parodymų patikrinimo vietoje protokole nurodytos aplinkybės, patvirtina A. M. nusikalstamus veiksmus. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad liudytojai – policijos pareigūnai G. A., R. A., V. J., R. Z., atlikę su A. M. tyrimo veiksmus, paneigė jo tvirtinimą, kad prieš jį buvo naudojama psichologinė ar kita prievarta. Nors teisiamojo posėdžio metu A. M. ir neigė padaręs jam inkriminuotas nusikalstamas veikas, tačiau pripažino, kad savo pažįstamo Andriaus prašymu kartu su juo ir M. B. pastatė šiltnamį, išvedžiojo laistymo sistemą; teigė, kad Andrius nesakė, ką augins šiltnamyje; jis, nežino, kas šiltnamyje pasodino daigus ir augino kanapes; močiutė pasakojo, kad šiltnamyje augalus laistė Andrius ir V. A. Teisiamojo posėdžio metu buvo ištirti ir jo parodymai, duoti 2009 m. rugsėjo 3 d. apklausiant jį kaip įtariamąjį, jam prisipažinus, kad augino kanapes kartu su bendrininku

25M. B., apie kurį tyrimą atliekantiems pareigūnams nebuvo žinoma. Į klausimą, kodėl A. M. nenurodė kaltų asmenų, t. y. Andriaus ir V. A., jis negalėjo atsakyti (buvo susinervinęs). Taigi teismas pagrįstai rėmėsi jo parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, jam prisipažinus auginus, laikius kanapes, nes jie buvo ištirti teisiamajame posėdyje (BPK 276 straipsnio 4 dalis, 301 straipsnio 1 dalis), buvo aiškintasi jų surašymo aplinkybės, apklausiant liudytoją G. A., jie buvo duoti, dalyvaujant gynėjui. Taigi šie duomenys buvo reikšmingas teismo vidinį įsitikinimą formuojantis veiksnys.

26Atmestinas kasatoriaus argumentas, kad teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojos

27P. A. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kurių ji, apklausiama ikiteisminio tyrimo teisėjo, atsisakė ir nepatvirtino teisiamajame posėdyje. Nors teisiamajame posėdyje P. A. atsisakė duoti parodymus, tačiau teisėtai buvo paskelbti jos ikiteisminio tyrimo pareigūnui 2009 m. rugsėjo 2 d., lapkričio 9 d. duoti parodymai ir teismas jais remdamasis tikrino kitų bylos įrodymų patikimumą. Protokolo turinys patvirtina, kad pagal BPK 82 straipsnio 2 dalį liudytojai buvo išaiškinta teisė neduoti parodymų arba neatsakyti į kai kuriuos klausimus. Be to, antrą kartą ji apklausta lapkričio 9 d., t. y. praėjus tam tikram laiko tarpui po pirmosios apklausos, tačiau ir tada ji sutiko duoti parodymus. Ta aplinkybė, kad teisiamajame posėdyje liudytoja duoti parodymus atsisakė, nereiškia, kad teismai negalėjo vadovautis BPK 276 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir perskaityti jos ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų. Pažymėtina, kad P. A., 2010 m. balandžio 6 d. apklausiama ikiteisminio tyrimo teisėjos, patvirtino, kad A. M. kartu su M. B. ir dar vienu jaunuoliu pastatė šiltnamį, įrengė laistymo sistemą, padėjo statyti ir V. A.. Ji taip pat nurodė, kad augalus augino nepažįstamas vaikinas, tačiau šis, jos teigimu, į namus įeiti negalėjo, o M. B. galėjo, todėl šie jos parodymai, kaip pastebėjo teismai, nėra visiškai logiški, nes iš jų neaišku, kas kanapes atnešė į gyvenamąjį namą. Nagrinėjamoje byloje, net ir atmetus liudytojos P. A. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kitų įrodymų visuma leido teismui daryti neginčijamą išvadą apie A. M. nusikalstamus veiksmus, todėl apkaltinamojo nuosprendžio pagrindimas liudytojos P. A. ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotais parodymais nelaikytinas BPK 20 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto įrodymų leistinumo principo pažeidimu (kasacinės nutartys Nr. 2K-274/2008, 2K-7-198/2008).

28Nuteistasis teigia, kad teismas nemotyvuotai nesirėmė liudytojo V. N. parodymais, jog V. A. jam siūlė kanapių. Nors apeliacinės instancijos teismas, kaip teisingai pastebi kasatorius, nepasisakė dėl analogiško apeliacinio skundo argumento, tačiau jis nėra esminis, dėl kurio nepasisakius apeliacinis skundas būtų laikomas neišnagrinėtas. Iš bylos duomenų matyti, kad liudytojo V. N. duoti parodymai nepaneigia teismo išvadų, padarytų remiantis kitų bylos įrodymų visetu. Be to, tai, kad, pasak šio liudytojo, V. A. siūlė pirkti kanapių, neduoda pagrindo teismui daryti išvadą, jog V. A. neteisėtai augino kanapes, laikė, gamino narkotines medžiagas.

29Iš apeliacinės instancijos teismo sprendimo matyti, kad šis teismas nepasisakė dėl argumento, jog, pasak nuteistojo, buvo pažeista BPK 179 straipsnio 2 dalis (jo, A. M., kaip įtariamojo, apklausa vyko 2009 m. rugsėjo 3 d., nuo 16.00 iki 18.00 val., bei tą pačią dieną nuo 16.00 iki 16.30 val. specialistas S. J. jį fotografavo, daktiloskopavo ir ėmė pavyzdžius genetinei daktiloskopijai), tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, tai nelaikytina, kad apeliacinis skundas neišnagrinėtas, nes šis argumentas taip pat nėra esminis. Byloje nustatyta, kad tyrėja G. A. 2009 m. rugsėjo 3 d. A. M. apklausė kaip įtariamąjį. Ši tyrėja 2009 m. rugsėjo 3 d. A. M. taip pat paskelbė nutarimą įtariamąjį fotografuoti, filmuoti, paimti rankų atspaudus ir pavyzdžius genetinei daktiloskopijai (T. 1, b. l. 165) bei tą pačią dieną nuo 16.00 iki 16.30 val. A. M. buvo nufotografuotas, paimti rankų pirštų ir delnų atspaudai, ėminys genetinei daktiloskopijai. Be to, A. M. apeliaciniame skunde ir neteigia, kad šie proceso veiksmai nebuvo atliekami. To jis nenurodė ir kasaciniame skunde. Tai, kad protokoluose užfiksuotas tas pats šių ikiteisminio tyrimo veiksmų pradžios laikas, neduoda pagrindo A. M. apklausos protokolo laikyti netinkamu įrodymu.

30Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą, dar kartą išanalizavęs visus ištirtus įrodymus, pripažino, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padarytos išvados yra pagrįstos ir teisingos. Teismų išvados dėl A. M. nusikalstamų veiksmų ir kaltė pagrįstos bylos duomenų, ištirtų teisiamajame posėdyje ir teismų pripažintų įrodymais, visuma, nepažeidžiant BPK nuostatų, reglamentuojančių įrodinėjimą baudžiamajame procese. Be to, apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo atliktą įrodymų vertinimą, taip pat nenustatė esminių BPK pažeidimų ir konstatavo, kad apkaltinamasis nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, savo nutartyje nurodė tai paaiškinančius motyvus (BPK 320 straipsnio 3 dalis, 332 straipsnio 3, 5 dalys).

31Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, 265 straipsnio 1 dalį

32Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno, siuntė, pardavė ar kitaip platino labai didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Šio nusikaltimo sudėtis yra formalioji, t. y. jis laikomas baigtu nuo bet kurio iš minėtų alternatyvių veiksmų padarymo. Ši nusikalstama veika gali būti padaroma tik esant kaltininko tiesioginei tyčiai, t. y. kai kaltininkas bent bendrais bruožais suvokia, kad gamina, perdirba, įgyja, laiko, gabena, siunčia, parduoda ar kitaip platina didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, ir nori taip veikti. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsakomybė kyla vien tik už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu, ir tikslas jas platinti nėra šios nusikaltimo sudėties privalomas subjektyvusis požymis, todėl jį įrodinėti nėra būtina.

33Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 patvirtintame Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąraše, draudžiamų vartoti medicinos tikslams narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąraše (pagal 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą) įrašytos kanapės (ir jų dalys) (Cannabis plant). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239 patvirtintose Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijose daugiau kaip 500 g kanapių (ir jų dalių) laikomas dideliu kiekiu, daugiau kaip 2500 g kanapių (ir jų dalių) – labai dideliu kiekiu.

34A. M. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį už tai, kad, veikdamas kartu su M. B. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, pasėjo, užaugino, išdžiovino ir taip neteisėtai pagamino ir laikė labai didelį kiekį narkotinės medžiagos – 5300,092 g kanapių ir jų dalių.

35Kasatorius nurodo, kad netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nes teismas visas įvykio vietoje rastas išrautas ar nupjautas kanapes pripažino pagamintomis narkotinėmis medžiagomis, nors iš 5300,092 g išrautų ar nupjautų kanapių tik 1402,843 g buvo sausų (išdžiovintų), o dar 228,98 g buvo rasta džiovintų, tačiau nevisiškai išdžiūvusių. Kasatoriaus manymu, narkotinėmis medžiagomis gali būti laikomas tik išdžiovintas kanapės augalas, o nesausas kanapės augalas galėtų būti laikomas tik narkotinių medžiagų pirmtaku. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje išsamiai pasisakė dėl analogiško apeliacinio skundo argumento, nes įvykio vietoje kratos gyvenamajame name Pasvalio r., ( - ) metu įvairiose vietose rastos augalinės kilmės medžiagos buvo supakuotos į paketą Nr. 0008849 bei į dar aštuonis paketus, kurių Nr. nuo 1 iki 8. Specialisto išvadoje Nr. 50-5-IS1-1066 nustatyta, kad: pakete Nr. 0008849 su nevisai išdžiūvusia augalinės kilmės medžiaga, ją išdžiovinus ir pasvėrus nustatyta, jog bendra masė yra 228,98 g; pakete Nr. 1 su sausu susmulkintu augalinės kilmės medžiagos mišiniu (rudos ir žalios spalvos) žalios spalvos medžiagos masė 0,052 g, pasvėrus tyrimui pateikta sausa, nevisiškai susmulkinta žalios spalvos augalinės kilmės medžiaga; pakete Nr. 2 rasta 301,30 g, pakete Nr. 3 – 366,250 g, pakete Nr. 4 – 735,16 g augalinės medžiagos (bendra masė yra 1402,762 g); išdžiovinus tyrimui pateiktus žalios spalvos su stiebais, lapais ir sėklomis augalus (paketai Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7) bei pasvėrus nustatyta, kad bendra šios augalinės medžiagos masė yra 3668,35 g. Taigi dalis įvykio vietoje rastų kanapių buvo nevisiškai išdžiūvusi ar visai neišdžiūvusi. Apeliacinis teismas, pasisakymas dėl šios aplinkybės, nurodė, kad BK 260 straipsnio 3 dalies dispozicija, be kitų alternatyvių veikų (perdirbimo, įgijimo, laikymo, gabenimo, siuntimo), nustato atsakomybę už gaminimą. Gaminimas yra procesas, kurio metu gaunamos narkotinės ar psichotropinės medžiagos nepriklausomai nuo būdo (namų sąlygomis, pramoniniu būdu, perdirbus žaliavą ar sujungus turimus komponentus, rafinavus ir kt.). Gaminimas laikomas baigtu, kai pagamintas bet koks kiekis tinkamos vartoti psichotropinės ar narkotinės medžiagos, tačiau gaminimo baigtumas neturi reikšmės baudžiamajai atsakomybei pagal BK 260 straipsnį atsirasti. Apeliacinis teismas konstatavo, kad kanapių džiovinimas yra šios narkotinės medžiagos gaminimo procesas, o tai, kad dalis surastų kanapių buvo dar neišdžiūvusios, veikos kvalifikacijos nekeičia.

36Teisėjų kolegija pritaria tokiai apeliacinės instancijos teismo išvadai, kuri atitinka ir teismų praktiką. Kanapių laikymas patalpoje, jas paskleidus ar kitokiu būdu, rodo, kad buvo siekiama jas išdžiovinti. Kanapių džiovinimas jau yra narkotinių medžiagų gaminimo procesas ir tai yra nusikaltimo, numatyto BK 260 straipsnyje, sudėties objektyvusis požymis (kasacinė nutartis Nr. 2K-185/2010). Kvalifikavimui pagal BK 260 straipsnį reikšminga tai, kad kanapės ne augo jų auginimo vietoje, o jau buvo nupjautos. Pritartina kasatoriui, kad narkotinių medžiagų gaminimu turėtų būti pripažintas aktyvus procesas siekiant mechaniškai išgauti iš augalo medžiagas, tinkamas svaiginimuisi, ir tai galėtų būti augalų nupjovimas, susmulkinimas, džiovinimas ir pan. Tačiau, kaip spręstina iš kratos protokolo, specialisto išvados, įvykio vietoje gyvenamajame name rastos kanapės ir jų dalys buvo nupjautos, t. y. nuimtos iš augimo vietos.

37Pripažintina, kad nuosprendžio nustatomojoje dalyje nevisiškai tiksliai nustatytos faktinės nusikalstamos veikos aplinkybės, nurodant, kad buvo pagamintos narkotinės medžiagos. Tačiau pažymėtina, kad nuosprendžio motyvuojamojoje dalyje nurodyta, jog kaltinamieji gamino ir laikė 5300,092 g narkotinės medžiagos, o ne pagamino jas. Todėl nors nuosprendis nevisiškai tiksliai atitinka BPK 305 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus, tačiau nėra pagrindo teigti, kad dėl to nuosprendis nėra teisėtas. Kadangi įstatyme numatyta atsakomybė už gaminimą, o ne už pagaminimą, baudžiamoji atsakomybė kyla nepaisant to, kokią stadiją gaminimas buvo pasiekęs.

38Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teisėta apyvarta – narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimas, perdirbimas, įsigijimas, didmeninė ar mažmeninė prekyba, laikymas, gabenimas valstybės viduje, importas ar eksportas norint jas panaudoti sveikatos priežiūros, veterinarijos, teisėsaugos, mokslo bei mokymo tikslams, nepažeidžiant įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų. Teisėtai apyvartai būtina licencija (leidimas) – dokumentas, išduodamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir suteikiantis teisę narkotines ir psichotropines medžiagas įsigyti, laikyti, gabenti valstybės viduje, gaminti, perdirbti, importuoti bei eksportuoti, taip pat didmeninei ar mažmeninei prekybai. Šio įstatymo 7 straipsnis nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama auginti opijines aguonas, kanapes bei kokamedžius. BK 265 straipsnio 1 dalyje nustatyta atsakomybė už didelio kiekio aguonų, kanapių ar kitų į narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą įtrauktų augalų auginimą pažeidžiant nustatytą tvarką. Šios nusikalstamos veikos objektyvioji pusė pasireiškia atliekant veiksmus, sudarančius kanapių auginimo procesą – nuo jų sėjos iki priežiūros auginimo metu, siekiant, kad augalai išaugtų, subręstų ir taptų tinkami narkotinėms medžiagoms gaminti. Veikos kvalifikavimui neturi reikšmės, ar kaltininkui šiuos augalus pavyko išauginti iki jų subrendimo stadijos, ar ne.

39Įvykio vietoje kratos metu 21 kanapės augalas buvo rastas ir augantis šiltnamyje (jie buvo išrauti ir supakuoti į dėžę Nr. 8). Iš šių kanapių narkotinės medžiagos dar nebuvo pradėtos gaminti. Specialisto išvadoje nustatyta, kad pakete Nr. 8 kanapių su stiebais, lapais, sėklomis svoris, jas išdžiovinus, yra 9615,50 g. Už didelio kiekio (21 vienetas) kanapių augalų auginimą, pažeidžiant nustatytą tvarką, A. M. pagrįstai buvo nuteistas pagal BK 265 straipsnio 1 dalį.

40Pagal tas bylos aplinkybes, kurias nustatė šią bylą išnagrinėję pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, baudžiamasis įstatymas – BK 260 straipsnio 3 dalis ir 265 straipsnio 1 dalis – pritaikytas tinkamai.

41Skundžiamų teismų sprendimų turinys rodo, kad į tas aplinkybes, kurios iškeliamos kasaciniame skunde, bylą nagrinėję teismai detaliai įsigilino ir dėl jų išdėstė argumentuotas, rišlias ir logiškas išvadas. Bylos dokumentų analizė neduoda pagrindo manyti, kad šioje baudžiamojoje byloje teismai, įrodinėdami A. M. kaltę dėl padarytų nusikaltimų, būtų pažeidę BPK 20 straipsnio nuostatas, kaltinamojo teisę į gynybą ar kvalifikuodami nusikaltimus būtų padarę baudžiamojo įstatymo taikymo klaidą.

42Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pagrindų teismų procesiniams sprendimams pakeisti ar panaikinti, kasacinis skundas laikytinas nepagrįstu, o skundžiami procesiniai sprendimai, neperžengiant kasacinio skundo ribų, pripažintini teisėtais (BPK 384 straipsnio 3, 5 dalys).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

44Nuteistojo A. M. kasacinį skundą atmesti

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Panevėžio apygardos teismo 2010 m. gruodžio 13 d. nuosprendžiu A. M.... 4. Šiuo nuosprendžiu nuteistas ir M. B., tačiau dėl jo nuteisimo kasacine... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 6. A. M. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį už tai, kad kartu su M. B.... 7. A. M. nuteistas pagal BK 265 straipsnio 1 dalį už tai, kad kartu su M. B. nuo... 8. Nuteistasis A. M. kasaciniu skundu prašo panaikinti Apeliacinio teismo 2011 m.... 9. Kasatorius pažymi, kad prisipažino padaręs veikas dėl susidėjusių... 10. Kasaciniame skunde teigiama, kad Apeliacinis teismas padarė nepagrįstą... 11. Kasatorius nesutinka su išvada, kad apkaltinamasis nuosprendis tinkamai... 12. Kasatorius nurodo ir tai, kad apeliaciniu skundu ginčijo ir baudžiamojo... 13. Kasatorius nurodo, kad iš specialisto išvados matyti, jog kratos metu buvo... 14. Kasatorius pažymi, kad Apeliacinis teismas jo apeliacinį skundą dėl... 15. Be to, net jei būtų pripažinta, kad ir iš tos dalies kratos metu rastų... 16. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 17. Kasatorius teigia, jog ikiteisminio tyrimo veiksmai buvo atliekami neteisėtai,... 18. Atsiliepime nurodoma, kad kasatorius ginčija ir nusikalstamos veikos... 19. Kasacinis skundas atmestinas.... 20. Dėl BPK 20 straipsnio, 320 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymo... 21. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas... 22. BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas... 23. A. M. apeliaciniame skunde nurodė, jog ikiteisminio tyrimo metu ir... 24. Teismas pagrįstai rėmėsi ir A. M. parodymų patikrinimo vietoje... 25. M. B., apie kurį tyrimą atliekantiems pareigūnams nebuvo žinoma. Į... 26. Atmestinas kasatoriaus argumentas, kad teismas nepagrįstai rėmėsi liudytojos... 27. P. A. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo pareigūnui, kurių ji,... 28. Nuteistasis teigia, kad teismas nemotyvuotai nesirėmė liudytojo V. N.... 29. Iš apeliacinės instancijos teismo sprendimo matyti, kad šis teismas... 30. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 31. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 260 straipsnio 3 dalį, 265... 32. Pagal BK 260 straipsnio 3 dalį atsako tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo,... 33. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu... 34. A. M. nuteistas pagal BK 260 straipsnio 3 dalį už tai, kad, veikdamas kartu... 35. Kasatorius nurodo, kad netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, nes... 36. Teisėjų kolegija pritaria tokiai apeliacinės instancijos teismo išvadai,... 37. Pripažintina, kad nuosprendžio nustatomojoje dalyje nevisiškai tiksliai... 38. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3... 39. Įvykio vietoje kratos metu 21 kanapės augalas buvo rastas ir augantis... 40. Pagal tas bylos aplinkybes, kurias nustatė šią bylą išnagrinėję... 41. Skundžiamų teismų sprendimų turinys rodo, kad į tas aplinkybes, kurios... 42. Nenustačius BPK 369 straipsnyje numatytų pagrindų teismų procesiniams... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 44. Nuteistojo A. M. kasacinį skundą atmesti...