Byla 2YT-3280-805/2018
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant pareiškėjai M. M., jos atstovei advokatei A. B., suinteresuotam asmeniui G. V., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui S. K., suinteresuoto asmens Valstybės įmonės Turto bankas atstovui, suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos M. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims G. V., S. K., Valstybės įmonei Turto bankas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja M. M. kreipėsi į teismą pareiškimu suinteresuotiems asmenims G. V., S. K., Valstybės įmonei Turto bankas, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kuriuo prašo palikimo paveldėjimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K., mirusi ( - ), priėmė palikimą po savo sutuoktinio A. S. K. mirties ( - ), pradėdama turtą faktiškai valdyti.

5Pareiškime nurodė, kad pareiškėjos motina M. K. mirė ( - ). Po motinos M. K. mirties palikimą priėmė pareiškėja. Pareiškėjos tėvas A. S. K. mirė ( - ). Testamento A. S. K. nepaliko. Po tėvo mirties dėl palikimo priėmimo į notarą per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė nei pareiškėja, nei kiti mirusiojo vaikai G. V. ir S. K., nei jo sutuoktinė M. K.. Pareiškėjos tėvui A. S. K. K. apskrities viršininko ( - ) sprendimu Nr. ( - ) buvo atkurtos nuosavybės teisės į 7,00 ha žemės sklypą, kadastrinis Nr. ( - ), esantį ( - ). Šiame žemės sklype yra ir A. S. K. priklausanti namų valda, nors daiktinės teisės į namų valdos statinius nėra registruotos Nekilnojamojo turto registre. Nors dėl palikimo priėmimo į notarų biurą po tėvo mirties niekas nesikreipė, tačiau pareiškėjos motina M. K. priėmė palikimą, pradėdama jį faktiškai valdyti. Motina ir toliau liko gyventi namų valdoje, esančioje ( - ), rūpinosi namų valdos statiniais, juos prižiūrėjo, savo poreikiams naudojo žemės sklypą, augino įvairias daržoves, prižiūrėjo sodą, rūpinosi, kad visa žemė būtų tvarkingai įdirbta. Praėjus beveik dvejiems metams po tėvo mirties, pablogėjus sveikatai, 2014 m. rugpjūčio 6 d. pareiškėjos motina persikėlė gyventi į Alytų. Kadangi pareiškėja neturi dokumento, patvirtinančio, kad jos motina M. K. po sutuoktinio A. S. K. mirties priėmė palikimą pradėdama jį faktiškai valdyti, todėl kreipėsi teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

6Teismo posėdyje pareiškėja M. M. pareiškimą palaiko pilna apimtimi. Nurodė, kad motina pergyveno tėvą penkerius metus. Po tėvo A. S. K. mirties jo sutuoktinė, pareiškėjos motina, į notarą dėl palikimo priėmimo įstatymų nustatytais terminais nesikreipė, nes manė, kad jai, kaip sutuoktinei, viskas savaime priklauso. Pareiškėjos motina M. K., mirus vyrui, pasiliko gyventi tuose pačiuose namuose, kuriuose nuo santuokos sudarymo ( - ) pareiškėjos tėvai gyvenoPaaiškino, kad tėvai, gyvendami santuokoje, susilaukė trijų vaikų, t. y. pareiškėjos ir G. V. ir S. K., kurie yra suinteresuoti asmenys byloje. Palikėjo vaikai į notarą po tėvo mirties taip pat nei vienas nesikreipė. Namų valdoje, esančioje ( - ), likęs gyvenamasis namas su priklausiniais ir apie 7 ha žemės sklypas. Šiuose namuose mirus pareiškėjos tėvui tvarkėsi motina, ji laikė gyvulius, sodinosi daržus, namai buvo kūrenami malkomis. Teko padažyti, tvarkyti „plytą“, remontuoti tvartą. Pareiškėjos motina iki leido sveikata tvarkėsi savarankiškai, padedama vaikams, vėliau dėl fizinės negalios išsikėlė gyventi pas pareiškėją. Suinteresuotas asmuo S. K. vedė asocialų gyvenimo būdą. Mirus A. S. K. jos ir motinos buvo mokami mokesčiai už elektrą, žemę.

7Pareiškėjos atstovė advokatė A. B. teismo posėdyje pareiškimą palaiko jam nurodytais motyvais. Paaiškino, kad juridinio fakto nustatymas pareiškėjai turės teisines pasekmes, kadangi pareiškėja po savo motinos yra priėmusi palikimą, tuo tarpu jos motina po tėvo mirties mirusiojo palikimo priėmusi nebuvo. Pareiškėjos tėvai susituokė ( - ). Po santuokos sudarymo apsigyveno ( - ). A. S. K. vardu viešame registre yra registruotas tik 7 ha žemės sklypas, į kurį jam buvo atkurtos nuosavybės teisės. Sodybos statiniai nekilnojamojo turto registre registruoti nebuvo, tačiau šis nekilnojamasis turtas registruotas kaimo ūkinėse knygose palikėjo vardu. ( - ) mirus A. S. K. jo palikimą priėmė sutuoktinė M. K., kadangi ji liko gyventi tuose pačiuose namuose, naudojosi su sutuoktiniu įsigytais buitiniais reikmenimis, augino daržoves, prižiūrėjo žemę kol leido sveikata.

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 52-55), kuriame nurodė, kad pareiškėjai pateikus įrodymus, patvirtinančius, kad po sutuoktinio A. S. K. mirties M. K. aktyviais veiksmais pradėjo valdyti žemės sklypą, esantį ( - ), suinteresuotas asmuo neprieštaraus prašomo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymui. Prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

9Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b. l. 58-60), kuriame nurodė, jog tuo atveju, jei visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus teismas įsitikintų, kad M. M. pareiškimas pagrįstas, į bylą pateikta pakankamai tokio fakto nustatymui reikalingų įrodymų, suinteresuotas asmuo neprieštaraus pareiškėjos prašymo patenkinimui. Prašė bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant teismo posėdyje.

10Suinteresuoti asmenys G. V. ir S. K. per teismo nustatytą terminą atsiliepimų į pareiškimą nepateikė, termino pratęsti neprašė, apie pareigą per teismo nustatytą terminą pateikti atsiliepimą į pareiškimą informuoti tinkamai (b. l. 50, 51), savarankiškų reikalavimų nereiškia.

11Suinteresuotas asmuo G. V. teismo posėdyje su pareiškimu sutinka. Patvirtino, jog visiškai pritaria pareiškėjos nurodytoms aplinkybėms, sutinka, kad palikimo reikalus tvarkytųsi sesuo M. M.. Nurodė, kad visas ūkis ir buitis po tėvo mirties teko motinai. Kuomet motina nepajėgė savarankiškai tvarkytis, sesuo motiną M. K. pasiėmė pas save. Jos abi viskuo rūpinosi, nes brolis S. K. vedė netinkamą gyvenimo būdą.

12Pareiškimas tenkintinas.

13Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomi vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

14Nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatyta, jog A. S. K. ir M. K. susituokė ( - ) (b. l. 17). Santuokoje jie susilaukė trijų vaikų – G. V., M. M. ir S. K. (b. l. 8, 13, 16, 47). ( - ) Apskrities viršininko įsakymu Nr. ( - )/ Kauno apskrities ( - ) sprendimu Nr. ( - ) A. S. K. nuosavybės teise įsigijo žemės sklypą, esantį ( - ) (b. l. 25, 28-29). Kauno regioninio valstybės archyvo pažyma apie pastatus patvirtina, jog 1967-1985 metų bei 1986-1990 metų ( - ) ūkinėse knygose įrašytas K. A., K. ūkis, o knygos skiltyje „ūkiui priklausantieji pastatai“ įrašyta – gyvenamasis namas (1948 m.), tvartas 1957 m.) (b. l. 27). Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnijos pažymoje apie gyvenamuosius ir ūkinius pastatus (b. l. 38), nurodyta, jog pagal namų ūkio knygos Nr. ( - ), namų ūkio Nr. ( - ), įrašus gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, esantys ( - ), įrašyti A. S. K., asmens kodas ( - ) mirusio ( - ), vardu. Pareiškėjos tėvas A. S. K. mirė ( - ) (b. l. 23), iki mirties savo gyvenamąją vietą deklaravo adresu ( - ) (b. l. 22). Pareiškėjos motina M. K. mirė ( - ) (b. l. 20), savo gyvenamąją vietą iki 2014 m. rugpjūčio 6 d. deklaravo adresu ( - ) (b. l. 15), nuo 2014 m. rugpjūčio 7 d. iki mirties – ( - ) (b. l. 19). Po mirusiosios M. K. mirties jos palikimą priėmė pareiškėja M. M. (b. l. 21). Mirusiojo A. S. K. turto niekas nepaveldėjo (b. l. 24). Tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą pareiškėja kreipėsi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad M. K., mirusi ( - ), priėmė palikimą po savo sutuoktinio A. S. K. mirties ( - ), pradėdama turtą faktiškai valdyti. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjai teisines pasekmes kaip įpėdinei gaunant paveldėjimo teisės liudijimą, pareiškėja neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

15Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti (CK 5.50 straipsnio 1 dalis). Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Įstatymų leidėjas įtvirtino nuostatą, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jei įpėdinis nurodytu būdu palikimo nepriėmė įstatymas įtvirtino dar vieną, lygiavertį paminėtam palikimo priėmimo būdą – palikimo priėmimas faktiškai pradėjus turtą valdyti. Pagal CK 5.51 straipsnio 1 dalies nuostatas įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Valdymu laikomas faktinis daikto turėjimas savo žinioje.

16Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog M. K., mirusi ( - ), priėmė palikimą po savo sutuoktinio A. S. K. mirties ( - ), pradėdama turtą faktiškai valdyti, kadangi rūpinosi namų valdos statiniais, juos prižiūrėjo, savo poreikiams naudojo žemės sklypą, savo poreikiams augino įvairias daržoves, prižiūrėjo sodą, patvirtino liudytojo G. S. paaiškinimai teismo posėdyje (CPK 178, 186 straipsniai). Teismo posėdžio metu apklaustas liudytoju G. S. patvirtino, kad yra A. S. K. ir M. K. kaimynas pagal gyvenamąją vietą, gyvena gretimame kaime maždaug vieno kilometro atstumu, pažinojo abu pareiškėjos tėvus, žino, kad jie turėjo tris vaikus. Paaiškino, jog keitėsi jų gyvenamosios vietos adreso pavadinimas, gatvės. Patvirtino, kad vieną pergyvenęs vieną tuose pačiuose namuose pasiliko gyventi kitas iš kaimynų, laikė karvę, sodino daržus, bulves. Žodiniu susitarimu jis asmeninių poreikių tenkinimui naudojasi po pareiškėjų mirties likusiu žemės sklypu, kuris yra greta namų viename gabale, dirbamos žemės plotas apie 7 ha. Iki buvo gyvi palikėjai yra padėjęs ir jiems apdirbti žemę. Sodyboje yra likęs tvartas, garažas, kluonas, šiuo metu niekas negyvena, sūnus kartais atvažiuoja pasižiūrėti. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes patvirtino ir į bylą pateiktas rašytinis įrodymas – Prienų rajono savivaldybės administracijos Stakliškių seniūnijos pažyma, kurioje nurodyta, kad pagal namų ūkio knygos Nr. ( - ), namų ūkio Nr. ( - ), įrašus gyvenamajame ir ūkiniuose pastatuose, esančiuose ( - ), M. K. gyveno kartu su A. S. K. (b. l. 37). Teismo posėdyje apklaustos pareiškėjos, suinteresuoto asmens, liudytojo parodymai, byloje pateikti rašytiniai įrodymai suponuoja išvadą, kad M. K., mirusi ( - ), priėmė palikimą po savo sutuoktinio A. S. K. mirties ( - ), pradėdama turtą faktiškai valdyti, prižiūrėjo ir juo rūpinosi kaip savu, t. y. aktyviais veiksmais išreiškė valią įgyti palikėjo A. S. K. turtą nuosavybės teise, todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (CK 5.50 straipsnis, 5.51 straipsnis, CPK 442 straipsnio 1 punktas, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 446 – 448 straipsniai).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėjantis bylą dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, sprendime nenurodo paveldėtino turto, nes palikimą sudarantį konkretų paveldimą turtą, jo kiekį, dalis ir kitus duomenis nustatys paveldėjimo bylą administruojantis notaras, todėl teismas nepasisako dėl paveldimo turto ir teisių apimties, o nustato tik patį palikimo priėmimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-512/2013, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2122-773/2016).

18Valstybė šioje byloje patyrė 16,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atsižvelgiant į tai, kad ši suma yra didesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, iš pareiškėjo valstybei priteistina 16,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

20Pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K., asmens kodas ( - ) mirusi ( - ), po sutuoktinio A. S. K., asmens kodas ( - ) mirties ( - ) priėmė jo palikimą, faktiškai pradėdama valdyti paveldimą turtą.

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

23Priteisti iš pareiškėjos M. M., asmens kodas ( - ) 16,00 Eur (šešiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pareiškėjo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Pareiškėja M. M. kreipėsi į teismą pareiškimu suinteresuotiems asmenims... 5. Pareiškime nurodė, kad pareiškėjos motina M. K. mirė ( - ). Po motinos M.... 6. Teismo posėdyje pareiškėja M. M. pareiškimą palaiko pilna apimtimi.... 7. Pareiškėjos atstovė advokatė A. B. teismo posėdyje pareiškimą palaiko... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 9. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonė Turto bankas per teismo nustatytą... 10. Suinteresuoti asmenys G. V. ir S. K. per teismo nustatytą terminą... 11. Suinteresuotas asmuo G. V. teismo posėdyje su pareiškimu sutinka. Patvirtino,... 12. Pareiškimas tenkintinas.... 13. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 14. Nagrinėjamoje civilinėje byloje nustatyta, jog A. S. K. ir M. K. susituokė (... 15. Mirus fiziniam asmeniui atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Tam, kad... 16. Pareiškėjos nurodytas aplinkybes, jog M. K., mirusi ( - ), priėmė palikimą... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad teismas, nagrinėjantis... 18. Valstybė šioje byloje patyrė 16,00 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 20. Pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. K., asmens kodas ( - )... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimo... 23. Priteisti iš pareiškėjos M. M., asmens kodas ( - ) 16,00 Eur (šešiolika... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...