Byla e2-13093-877/2016
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo advokatas Nerijus Katilius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Linai Rumbutytei – Bonatienei, dalyvaujant ieškovės BUAB „Hispack Baltic“ atstovei advokato padėjėjai Akvilei Gargasaitei, atsakovo R. M. atstovei advokato padėjėjai Agnei Gulbinaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Hispack Baltic“ ieškinį atsakovui R. M. dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo advokatas Nerijus Katilius.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė 2016-04-29 ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. M. 4134,24 Eur žalai atlyginti, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje, dublike nurodyta ir teismo posėdžio metu ieškovės atstovė advokato padėjėja Akvilė Gargasaitė paaiškino, kad 2015-12-15 ieškovei buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius, patikrinęs advokato Nerijaus Katiliaus išrašytas ir įmonės apmokėtas sąskaitas už teisines paslaugas, teigia, kad dalis paslaugų buvo suteikta ne BUAB „Hispack Baltic“, o jos kreditoriams, veikiant prieš bendrovės interesus, dėl ko buvęs bendrovės vadovas R. M. privalo atlyginti įmonei ir jos kreditoriams padarytą turtinę žalą.

6Atsakovas R. M. 2016-05-23 atsiliepime į ieškinį su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsiliepime, triplike ir atsakovo atstovė advokato padėjėja Agnė Gulbinaitė nurodė, kad ieškinyje nurodytos PVM sąskaitos faktūros buvo išrašytos už UAB „Hispack Baltic“, o ne tretiesiems asmenims suteiktas teisines paslaugas, paslaugos buvo atliekamos bendrovės interesais ir jokiu būdu jų nepažeidžiant.

8Trečiasis asmuo advokatas Nerijus Katilius 2016-05-24 atsiliepimu prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies

10Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi pagal kreditoriaus G. D. O. pareiškimą iškėlė UAB „Hispack Baltic“ bankroto bylą (1 t., 13-14 b. l.). Teismas nustatė, kad pagal balansą už 2014 metus įmonės bendra turto vertė sudarė 2014403 Lt, įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso – 506366 Lt, tai yra pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) kreditoriams viršija visą į jos balansą įrašytą turto vertę. Iš 2015-11-19 balanso nustatyta, kad įmonės turtas yra tik 2638 Eur, finansiniai įsipareigojimai - 114981 Eur, kas yra daugiau kaip 43 kartus mažiau, negu įmonės balanse nurodyto turto vertė. Kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršijo visą jos turimo turto vertę, be to, įmonė vėlavo išmokėti darbuotojams atlyginimus, teismas pripažino, kad įmonė yra nemoki, ji nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Tai sudarė pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

11Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi Kauno apygardos teismas pripažino UAB „Hispack Baltic“ bankrutavusia, nutarė ją likviduoti dėl bankroto bei patvirtino kreditorius ir jų finansinius reikalavimus. 2016 m. kovo 1 d. nutartimi įmonės kreditoriais pripažinti ir patvirtintas jų finansinių reikalavimų sąrašas: pirmos eilės –R. M. (finansinis reikalavimas 366,10 Eur), trečios eilės – įmonės akcininkai G. D. O. (finansinis reikalavimas 2441,91 Eur), V. B. (finansinis reikalavimas 3270,81 Eur), R. M. (finansinis reikalavimas 3281,75 Eur), C. D. L. (finansinis reikalavimas 100959,54 Eur).

12UAB „Hispack Baltic“ vadovu (direktoriumi) nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre 2007-11-08 iki įmonės bankroto buvo R. M. (1 t. 9-12 b.l.).

13Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 1000 vnt 10 Lt nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurias valdė 4 akcininkai: 180 vnt. V. B., 180 vnt. R. M., 500 vnt. C. D. L., 140 vnt. G. D. O. (1 t. 74 b.l.).

142007 m. lapkričio 14 d. sutartimi Dėl teisinių paslaugų Nr. 2007/11-1 (toliau- Sutartis) advokatas Nerijus Katilius įsipareigojo veikti kaip kliento patarėjas ir atstovas teikiant nuolatinę teisinę pagalbą klientui (UAB „Hispack Baltic“ ), o UAB „Hispack Baltic“ įsipareigojo sumokėti advokatui užmokestį už teikiamas teisines paslaugas, įskaitant papildomas išlaidas ir PVM, kaip nurodyta Sutarties 4 straipsnyje, t.y. 250 litų plius PVM už vieną advokato Nerijaus Katiliaus valandą, sugaištą atliekant kliento pavedimus (4 straipsnio 1 dalies 1.1 punktas); klientas privalo apmokėti advokato sąskaitą ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo (4 straipsnio 5 dalis)(1 t. 156-157 b.l.).

152013 m. gruodžio 12 d. pareiškimu UAB „Hispack Baltic“ direktorius R. M. advokatui Nerijui Katiliui nurodė, jog bendrovė neprieštarauja, kad advokatas Nerijus Katilius atstovautų R. M., V. B., G. D. O. interesus civilinėse bylose dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš bendrovės; jeigu bendrovė ateityje nuspręstų aukščiau minėtose bylose naudotis advokato Nerijaus Katiliaus pagalba, tai aukščiau minėtų asmenų atstovavimas turėtų būti nutrauktas (1 t. 134 b.l.).

162013 m. gruodžio 16 d. kiekvienas asmuo (R. M., V. B., G. D. O.) atskiromis atstovavimo sutartimis pavedė advokatui Nerijui Katiliui atstovauti visose civilinėse bylose (1 t. 131-133 b.l.)

172014 m. gegužės 29 d. pareiškimu V. B., R. M., G. D. O. kreipėsi į Nerijų Katilių dėl atstovavimo sutarčių nutraukimo vykdymo procese, 2015 m. gegužės mėn. V. B., R. M. nutraukė su advokatu Nerijumi Katiliumi 2013 m. gruodžio 16 d. sudarytą atstovavimo sutartį (1 t. 137-140, 143-144 b.l.).

182014 m. gegužės 29 d. pareiškimu G. D. O. kreipėsi į Nerijų Katilių dėl atstovavimo sutarties nutraukimo vykdymo procese išieškant skolas iš UAB „Hispack Baltic“ (1 t. 141-142 b.l.).

19Advokatas Nerijus Katilius laikotarpiu nuo 2007-11-13 iki 2015-11-30 UAB „Hispack Baltic“ už suteiktas paslaugas yra išrašęs įmonei 13 PVM sąskaitų faktūrų. Ieškovės teigimu, 10 iš jų buvo išrašytos nepagrįstai, dalis paslaugų buvo suteikta ne BUAB „Hispack Baltic“, veikiant prieš bendrovės interesus.

20Dėl advokatų teikiamų teisinių paslaugų reglamentavimo

21Advokatų teisinę padėtį, jų veiklos sąlygas, tvarką, teikiamas paslaugas ir mokėjimą už šias paslaugas reglamentuoja Advokatūros įstatymas. Nagrinėjamoje byloje aptariamos advokato teikiamos teisinės paslaugos 2007 m. lapkričio 14 d. teisinių paslaugų sutarties sudarymo metu galiojusios redakcijos Advokatūros įstatyme, taip pat ir šiuo metu galiojančio įstatymo (redakcija, įsigaliojusi nuo 2016 m. sausio 18 d.) 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos vienodai – tai teisės konsultacijos (patarimai teisės klausimais), teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, atstovavimas teisės klausimais, gynyba ir atstovavimas bylų procese, kai šie veiksmai atliekami už atlyginimą, išskyrus atvejus, kai advokatai įgyvendina teisę teikti teisines paslaugas nemokamai. Advokatūros įstatymo 48 straipsnyje nustatyta, kad klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį. Mokėjimą už advokato teikiamas teisines paslaugas reglamentuoja minėto įstatymo 50 straipsnis – advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį (1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad atstovui, veikiančiam atstovaujamojo interesais, yra taikomos ne tik tam tikros pareigos, bet ir papildomi lojalumo, interesų konflikto vengimo ir kiti etiško elgesio standartai. Tarp advokato ir kliento susiklosto fiduciariniai atstovo ir atstovaujamojo santykiai, grįsti pasitikėjimu. Advokato profesija yra viena iš profesijų rūšių, kurios atstovams taikomi didesni elgesio standartai. Tai reiškia, kad advokato veiklai taikomi ne tik bendražmogiški elgesio standartai, bet ir specialūs reikalavimai, nustatyti tiek advokatūros veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose, tiek ir profesinės etikos taisyklėse (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-642/2013).

22Dėl 2013-03-31 PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2013/77 (1 t. 20-23 b. l.).

232013-03-31 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2013/77 907,50 Lt sumai pagal 2013-03-01 – 2013-03-31 darbo laiko apskaitos ataskaitą ir atsakovo bei trečiojo asmens paaiškinimus buvo išrašyta už 2013-03-06 konsultaciją kontoroje UAB „Hispack Baltic“ veikloje aktualiais klausimais, parengtą paramos sutartį bei žodžiu pateiktas teisines išvadas dėl jos. Ieškovės teigimu, į bylą nėra pateikta jokia teisinė išvada, paruošta advokato Nerijaus Katiliaus, jos nėra prie įmonės dokumentų. Įstatymuose bei ieškovės ir trečiojo asmens sudarytoje sutartyje dėl teisinių paslaugų teikimo nėra numatyta, kad Advokatūros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytos paslaugos privalo būti teikiamos vien rašytine forma, todėl sutiktina su atsakovo argumentais, kad žodinės išvados ir/ar konsultacijos teikimas yra galimas. UAB „Hispack Baltic“ sutikus, kad ji minėtas paslaugas gavo, dėl jų jokių pretenzijų nereiškė ir už jas pagal Sutartį 2013-05-08 apmokėjo, priešingi ieškovės teiginiai atmestini, kaip neįrodyti.

24Dėl 2013-06-30 PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2013/152 (1 t. 24-26 b.l.).

252013-06-30 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2013/152 1089 Lt sumai pagal 2013-06-01 – 2013-06-30 darbo laiko apskaitos ataskaitą (2 t. 8 b.l.) ir atsakovo bei trečiojo asmens paaiškinimus buvo išrašyta už lietuvių -anglų kalbomis bendrovei UAB „Hispack Baltic“ parengtą šios įmonės Konsignacijos sutarties su D. S. Logistics Ltd projektą (1 t. 121-126 b.l.). Konsignacijos sutartyje UAB „Hispack Baltic“ yra viena iš sutarties šalių, o tai patvirtina, kad teisinės paslaugos pagal 2013-06-30 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2013/152 buvo teikiamos būtent UAB „Hispack Baltic“. Ieškovė nepateikė į bylą įrodymų, kad ši sutartis nebuvo panaudota įmonės veikloje, o UAB „Hispack Baltic“ sąskaitos ( - ) išrašai patvirtina, kad mokėjimai šiai įmonei buvo atliekami, todėl ieškovės teiginiai, kad paslaugos pagal šią sąskaitą nebuvo suteiktos, atmestini, kaip neįrodyti.

26Dėl 2014-01-31 PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/18 ir 2014-04-30 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/110 (1 t. 27-30 ir 35-38 b.l.).

272014-01-31 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2014/18 1089 Lt sumai buvo išrašyta pagal 2014-01-01 – 2013-01-31 darbo laiko apskaitos ataskaitą už 2014-01-06 parengtus pareiškimų projektus dėl teismo įsakymų V. B., R. M., G. D. O. vardu. Pagal šią sąskaitą advokatui N. Katiliui buvo apmokėta 2014-02-26. Aplinkybę, kad advokatas kreditorių vardu kreipėsi į teismą patvirtina pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo ir Kauno apylinkės teismo priimti teismo įsakymai (1 t. 80-86 b.l.).

282014-04-30 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2014/110 363 Lt sumai buvo išrašyta pagal 2014-04-01 – 2013-04-30 darbo laiko apskaitos ataskaitą už 2014-04-11 parengtą pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo R. M. vardu. Pagal šią sąskaitą advokatui N.Katiliui buvo apmokėta 2014-05-15.

29Atsakovas ir trečiasis asmuo teigia, kad advokatas parengė nemotyvuotų prieštaravimų projektus, gavus informaciją iš UAB „Hispack Baltic“ kreditorių, jog jie yra pasikreipę į teismą dėl skolos priteisimo iš UAB „Hispack Baltic“, todėl buvo kreiptasi į advokatą Nerijų Katilių, kad šis parengtų pareiškimų projektus dėl teismo įsakymų (nemotyvuotus prieštaravimus) UAB „Hispack Baltic“ vardu. Atitinkami pareiškimų projektai buvo parengti, tačiau po jų parengimo buvo nuspręsta teismui jų neteikti, įvertinus tai, kad skolos mokėjimo kreditoriams išvengti nepavyks.

30Kaip matyti iš byloje pateiktų pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo, juos visus parengė, pasirašė ir pateikė teismui advokatas Nerijus Katilius. Atsakovo ir trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose išdėstyta pozicija, kad sąskaita pateikta už nemotyvuotų prieštaravimų dėl teismo įsakymų projektų parengimą atmestina, kaip nepagrįsta. Darbo laiko ataskaitoje aiškiai nurodyta, už kokios paslaugos buvo suteiktos. Neįtikėtina, kad aukštos teisinės kvalifikacijos teisininkas, turintis didelę darbo patirtį, galėjo suklysti, nurodydamas, dėl ko ir kokiems asmenims suteiktos teisinės paslaugos. Advokatūros įstatymo 5 straipsnio 5 punkte išdėstyti advokatų veiklos principai - būti lojaliam klientui ir vengti interesų konflikto. Atstovaudamas UAB „Hispack Baltic“ interesus, N.Katilius tuo pačiu sudarė atstovavimo sutartis su jos kreditoriais. Atsižvelgiant į tai, kad teismui pagal advokato projektus parengti prieštaravimai nebuvo pateikti, labiau tikėtina, kad šiuos dokumentus advokatas parengė tik siekdamas pagrįsti savo atsikirtimus šioje byloje. Atsakovas R. M., veikdamas kaip UAB „Hispack Baltic“ direktorius, 2013 m. gruodžio 12 d. pareiškimu advokatui Nerijui Katiliui nurodęs, jog bendrovė neprieštarauja, kad advokatas Nerijus Katilius atstovautų R. M., V. B., G. D. O. interesus civilinėse bylose dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš bendrovės, bei už šias paslaugas apmokėjęs iš bendrovės lėšų, veikė priešingai bendrovės interesams. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad paslaugos pagal šias sąskaitas įmonei nebuvo suteiktos, todėl įmonė neturėjo pagrindo jas apmokėti, o šias sąskaitas apmokėjus, įmonei padaryta turtinė žala.

31Atsakovo atsikirtimus dėl paslaugų pagal šias sąskaitas ieškovei suteikimo paneigia aplinkybės, kad į bylą pateiktų bendrovei UAB „Hispack Baltic“ ruoštų pareiškimų (nemotyvuotų prieštaravimų) projektai nebuvo pateikti teismui, nėra duomenų, kad įmonė tokias paslaugas užsakė bei įrodymų, patvirtinančių, kad R. M., V. B., G. D. O. advokatui už pareiškimus dėl teismo įsakymų parengimą sumokėjo.

32Dėl 2014-06-30 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/181, 2014-11-30 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/347, 2014-12-31 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/383, 2015-05-31 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2015/185, 2015-07-31 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2015/265 (1 t. 39-50, 50-61 b. l.).

33Šios sąskaitos įmonei atsakovo ir trečiojo asmens teigimu buvo pateiktos už advokato Nerijaus Katiliaus paslaugas atstovaujant UAB „Hispack Baltic“ interesus antstolio R. B. kontoroje, darbo laiko apskaitos ataskaitose nurodant „skolos išieškojimas“, „teisinė pagalba, susijusi su skolos išieškojimu“.

34Antstolis R. B. 2016-05-19 pranešime Nr. S-2793 nurodė, kad jam buvo pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai: 2014 01 09 Kauno apylinkes teismo įsakymas Nr. L2-3241-638/2014, 2014 04 15 Kauno apylinkės teismo įsakymas Nr.L2-10609-454/2014, Kauno apylinkės teismo įsakymas Nr.L2-3243-945/2014, 2015 02 27 Kauno apylinkės teismo įsakymas Nr. eL2-8057-773/2015, 2015 02 27 Kauno apylinkės teismo įsakymas Nr. eL2-8187-451/2015, 2015 02 26 Kauno apylinkes teismo įsakymas Nr. eL2-8058-214/2015 dėl skolų išieškojimo iš skolininko UAB ,,Hispack Baltic“. Pateiktų vykdomųjų dokumentų pagrindu antstolio kontoroje buvo užvestos vykdomosios bylos Nr.0085/14/00944, Nr.0085/14/00945, Nr.0085/14/00946, Nr. 0085/15/01208, Nr. 0085/15/01027, Nr. 0085/15/01029. Antstolio teigimu, advokatas Nerijus Katilius 2014-2015 metais keturis ar penkis kartus lankėsi antstolio kontoroje, atstovaudamas skolininko UAB ,,Hispack Baltic“ interesus, buvo svarstoma galimybė panaikinti skolininko UAB ,,Hispack Baltic“ sąskaitoms taikomus areštus, sudaryti taikos sutartį vykdymo procese bei kiti su vykdomu išieškojimu susiję klausimai.

35Iš byloje esančių teismo įsakymų, kurių pagrindu buvo užvestos vykdomosios bylos, akivaizdu, kad skolos buvo išieškomos UAB ,,Hispack Baltic“ kreditorių naudai, įmonė vykdymo procese buvo skolininkė. Tačiau iš antstolio R. B. rašto matyti, kad vykdymo procese advokatas Nerijus Katilius veikė UAB „Hispack Baltic“ interesais, siekdamas įmonei naudingų susitarimų. Įmonės kreditoriai 2014-05-29 buvo pareiškę advokatui, kad jo teisinės paslaugos vykdymo procese nebus reikalingos (1 t. 137-140 b.l.). Ieškovės pateikti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, kad įmonei pagal šias sąskaitas paslaugos nebuvo suteiktos (CPK 178 str.).

36Dėl 2015-02-28 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2015/74 (1 t. 51-54 b.l.)

372015-02-28 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2016/74 1089 Eur sumai pagal 2015 02 01 – 2015 02 28 darbo laiko apskaitos ataskaitą buvo išrašyta už: 1. susitikimą ir išvados dėl draudimo sutarties paruošimą (270 Eur); 2. 2015-02-25 pareiškimų dėl teismo įsakymo parengimą (450 Eur); 3. pranešimo antstoliui paruošimą (180 Eur).

38Atsakovo teigimu, teisinė išvada dėl draudimo sutarties buvo pateikta žodžiu, todėl jos į bylą pateikti nėra jokių galimybių. Kaip jau nurodyta aukščiau (dėl paslaugų pagal 2013-03-31 PVM sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2013/77), advokatams nėra draudžiama teikti teisines išvadas ir žodžiu, jų parengimui reikalingos tam tikros laiko sąnaudos (teisės aktų, teismų praktikos analizė ir pan.), todėl aplinkybė, kad nėra rašytinės išvados, negali būti pagrindu paneigti tokios paslaugos suteikimą.

392015-02-25 pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo buvo parengti įmonės kreditorių vardu, jų naudai, todėl nekartojant tų pačių argumentų, nurodytų aukščiau sprendime dėl 2014-01-31 išrašytos PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/18 ir 2014-04-30 išrašytos sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/110, spręstina, kad paslaugos pagal šias sąskaitas įmonei nebuvo suteiktos, todėl įmonės vadovas neturėjo pagrindo nuspręsti jas apmokėti, o šias sąskaitas apmokėjus, įmonei padaryta 450 Eur turtinė žala.

40Atsakovo teigimu, tarp skolininko UAB „Hispack Baltic“ ir antstolio R. B. buvo iškilęs ginčas, kiek procesinių palūkanų turi sumokėti skolininkas UAB „Hispack Baltic“ pagal Kauno apylinkės teismo 2014-01-09, 2014-01-28 ir 2014-04-15 įsakymus. Atsižvelgiant į tai, UAB „Hispack Baltic“ vardu advokatas 2015-02-27 parengė pareiškimą antstoliui R. B., kuriame buvo pateiktas procesinių palūkanų paskaičiavimas su kuriuo skolininkas UAB „Hispack Baltic“ sutiko. Šis pareiškimas pateiktas į bylą (1 t. 151-152 b.l.), todėl ieškovės argumentai, kad tokios paslaugos įmonei nebuvo suteiktos, nepagrįsti.

41Dėl 2015-11-30 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2015/432 (1 t. 62-64 b. l.).

422015-11-30 sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2015/432 980,10 Eur sumai pagal 2015 11 01 – 2015 11 30 darbo laiko apskaitos ataskaitą bei atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimus buvo išrašyta už atsakovo R. M. kaip UAB „Hispack Baltic“ vadovo konsultacijas bendrovei UAB „Hispack Baltic“ aktualiais klausimais, įvykusias kontoroje 2015-11-10 bei 2015-11-11, bei už UAB „Hispack Baltic“ vadovo vardu 2015-11-16 parengtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei UAB „Hispack Baltic“.

43Kauno apygardos teismas ieškovei bankroto bylą iškėlė pagal G. D. O. pareiškimą, parengtą advokato Nerijaus Katiliaus. Atsakovo teigimu, UAB „Hispack Baltic“ vadovo R. M. vardu 2015-11-16 parengtas pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Hispack Baltic“ iškėlimo nebuvo pateiktas teismui, kadangi kitą dieną po jo parengimo (2015-11-17), teisme buvo gautas UAB „Hispack Baltic“ kreditoriaus G. D. O. pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Hispack Baltic“ iškėlimo.

44Teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog tikėtina, kad advokatas Nerijus Katilius, surašęs kreditoriaus vardu pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, žinojo, kad teikia teismui pareiškimą kreditoriaus vardu, bet tariamai tuo pačiu rengia pareiškimą ir įmonės vadovo R. M. vardu, bet jo nepateikia dėl to, kad jau pateikė pareiškimą kreditorius, tačiau sąskaitą už paslaugas pateikia bendrovei, t.y., faktiškai minėto pareiškimo įmonės vardu neparengė.

45Trečiojo asmens argumentai, kad „atsakovas R. M. nežinojo ir negalėjo žinoti, kad UAB „Hispack Baltic“ kreditorius G. D. O. irgi ruošia pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Nors D. G. ir bendrovę UAB „Hispack Baltic“ atstovavo tas pats advokatas, tačiau kaip žinia advokatai yra saistomi konfidencialumo įsipareigojimų, todėl advokatas Nerijus Katilius, priešingai nei bando įrodyti ieškovas, negalėjo atskleisti savo klientui UAB „Hispack Baltic“ informacijos, kad kreditorius G. D. O. irgi rengia teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo“ dar kartą patvirtina, kad trečiasis asmuo, veikdamas iš vienos pusės įmonės kreditorių, iš kitos - bendrovės naudai, pažeidė jam, kaip atstovui, veikiančiam atstovaujamojo interesais, taikomus ne tik tam tikros pareigos, bet ir papildomus lojalumo, interesų konflikto vengimo ir kitus advokatui keliamus etiško elgesio standartus. Atstovas, parengęs pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo kreditoriaus vardu, vengdamas interesų konflikto, privalėjo atsisakyti rengti pareiškimą įmonės vadovo vardu. Trečiojo asmens parengti susitarimai su įmone ir įmonės kreditoriais, kuriuose nurodoma, kad advokatas teiks teisines paslaugas priešingą teisinį suinteresuotumą turintiems asmenims ir dėl to kiekvienas iš jų neprieštarauja, neatitinka advokatūros etikos ir lojalumo klientams reikalavimų bei rodo, kad advokatas suprato, jog teikdamas paslaugas tiek įmonei, tiek jos kreditoriams, elgiasi nesąžiningai kiekvieno iš jų atžvilgiu.

46Atmestini atsakovo argumentai, kad „R. M., užsakydamas pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo parengimą pas advokatą Nerijų Katilių, veikė kaip rūpestingas ir atsakingas įmonės vadovas, kadangi įmonė UAB „Hispack Baltic“ buvo susidūrusi su rimtomis mokumo problemomis“, nes įmonės vadovui yra geriausiai žinoma įmonės finansinė padėtis ir akivaizdu, kad apie įmonės nemokumo problemas atsakovui turėjo būti žinoma žymiai anksčiau, nei bet kuriam iš kreditorių ir jis įmonėje susidarius Įmonių bankroto įstatyme numatytai įmonės nemokumo situacijai, siekdamas išvengti žalos įmonei, turėjo kuo anksčiau imtis iniciatyvos dėl bankroto bylos iškėlimo. Kai įmonę atstovaujantis advokatas pasielgė nesąžiningai ir pateikė apmokėti sąskaitą už paslaugas, kurias faktiškai suteikė ne įmonei, o jos kreditoriui, nes pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo buvo pateiktas ne įmonės vadovo, o jos kreditoriaus, įmonės vadovas privalėjo tokią sąskaitą atsisakyti apmokėti, o ją apmokėjęs, padarė įmonei 630 Eur žalą.

47Ieškovė nepateikė įrodymų, kad likusios šioje sąskaitoje nurodytos paslaugos 180 Eur sumai kaip teisinės konsultacijos 2015 m. lapkričio 10, 17 d. vykusių susitikimų metu nebuvo suteiktos (CPK 178 str.)

48Dėl įmonės vadovo atsakomybės

49Įmonės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Civilinei atsakomybei kilti būtina įstatyme nustatytų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai (išskyrus įstatyme nustatytas išimtis), priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir nuostolių, vadovo kaltė (išskyrus įstatyme ar sutartyje nustatytas išimtis), žala (nuostoliai) (CK 6.246–6.249 straipsniai). Ieškovė, reikšdama atsakovui, kaip įmonės vadovui, reikalavimą atlyginti įmonei padarytą žalą, privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytą žalą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė, tačiau, teismui nustačius, kad atsakovas (vadovas) atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją turi atsakovas (CPK 178, 182 straipsnio 4 dalis). Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant įmonę, reikalavimų.

50Juridinio asmens organų narių pareigas reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 1–6 dalys. Atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir pareigą visiškai atlyginti dėl to įmonei padarytą žalą įtvirtina CK 2.87 straipsnio 7 dalis. Pagal CK 2.82 straipsnio 1 dalį juridinių asmenų organų kompetenciją ir funkcijas detaliau nustato atitinkamos teisinės formos juridinius asmenis reglamentuojantys įstatymai ir juridinio asmens steigimo dokumentai. Pagal ginčui aktualios Akcinių bendrovių įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., 37 straipsnio 7 dalį, bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais; pagal 8 dalį, jis organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą; pagal 12 dalies 1 punktą, atsako už bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl įmonės vadovo pareigų, yra išaiškinęs, kad vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų savo veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja fiduciariniai santykiai, nuo pat tapimo bendrovės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2014).

51Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju per visą įmonės gyvavimo laikotarpį atsakovas buvo ir ieškovės vadovu, ir jos akcininku. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad kai juridinio asmens valdymo organo nariai yra ir to juridinio asmens dalyviai, jų, kaip juridinio asmens dalyvių ir kaip valdymo organų narių, pareigos ir interesai gali nesutapti, tačiau asmeninių interesų turėjimas neatleidžia bendrovės valdymo organo nario nuo jo fiduciarinės pareigos veikti tik bendrovės interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2000; 2006 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2006; 2012 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2015 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-66-687/2015).

52Dėl įmonės vadovo veiksmų neteisėtumo.

53Atsakovas UAB „Hispack Baltic“ direktorius R. M., 2013 m. gruodžio 12 d. pareiškimu advokatui Nerijui Katiliui nurodydamas, jog bendrovė neprieštarauja, kad advokatas Nerijus Katilius atstovautų R. M., V. B., G. D. O. interesus civilinėse bylose dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš bendrovės, pažeidė CK 2.87 straipsnio 2 dalyje nustatytą pareigą ir nebuvo lojalus juridiniam asmeniui. Iš įmonės lėšų apmokėdamas už įmonės kreditoriams suteiktas paslaugas dėl teismo įsakymų išdavimo, pareiškimo dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo (tarp jų - ir už sau, kaip įmonės kreditoriui asmeniškai suteiktas paslaugas), veikė prieš įmonę kreditorių naudai, o taip pat ir savanaudiškai, tokiu būdu siekė patenkinti ir savo asmeninius interesus, pažeidė savo, kaip įmonės vadovo fiduciarinę pareigą veikti tik geriausiais bendrovės interesais, nevengė situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.). Šios aplinkybės leidžia konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus, kaip vieną iš būtinų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų (CK 6.246 straipsnis). Konstatavus atsakovo neteisėtus veiksmus, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Atsakovas šios prezumpcijos nepaneigė, nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę. Teismas pažymi, kad atsakovo neteisėti veiksmai, lėmę žalos įmonei padarymą, nagrinėjamu atveju negali būti laikomi susijusiais su įmonės ūkinės–komercinės veiklos rizika, kurią konstatavus galimas teisinės atsakomybės netaikymas.

54Dėl žalos ir jos dydžio.

55Žala – tai teisės saugomų asmeninių ir (ar) turtinių vertybių sunaikinimas arba pakenkimas teisėtiems interesams neteisėtais veiksmais, sukėlęs neigiamų padarinių, kuriuos pagal įstatymus galima įvertinti turtine išraiška. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, yra konstatavęs, kad, remiantis šios teisės normos nuostatomis, galima teigti, jog žala yra nukentėjusiojo turtiniai ir kitokie praradimai, dėl kurių nukenčia jo turtinė padėtis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2008; 2015 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-152-686/2015). Aukščiau šiame sprendime spręsta, ar pasitvirtino ieškovės pagal kiekvieną PVM sąskaitą faktūrą nurodytas padarytas žalos dydis. Apibendrinant konstatuotina, kad ieškovei padaryta žala lygi už tretiesiems asmenims suteiktas ir įmonės apmokėtas paslaugas dydžiui yra iš viso 1500,52 Eur:

561. pagal 2014-01-31 PVM sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2014/18 1089 Lt apmokėta suma už 2014-01-06 parengtus pareiškimus dėl teismo įsakymų V. B., R. M., D.D. O. vardu;

572. pagal 2014-04-30 PVM sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2014/110 apmokėta 363 Lt suma už 2014-04-11 parengtą pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo R. M. vardu;

583. pagal 2015-02-28 sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2015/74 apmokėtą 450 Eur dalį už 2015-02-25 pareiškimų dėl teismo įsakymų parengimą;

594. pagal 2015-11-30 sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2015/432 apmokėtą 630 Eur sumą už kreditoriui G. D. O. parengtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

60Byloje nesant duomenų, kad įmonės kreditoriai už jų naudai suteiktas ir įmonės apmokėtas paslaugas su įmone visiškai ar iš dalies atsiskaitė (CPK 178 str.), atsakovas, bendrovės lėšomis apmokėjęs už jos kreditoriams suteiktas paslaugas, privalo atlyginti sumažėjusio įmonės turto ekvivalentą – visas sumas, apmokėtas ne už įmonei suteiktas paslaugas (CK 6.249 str. 1 d.).

61Dėl priežastinio ryšio.

62CK 6.247 str. nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Aukščiau nustatytos aplinkybės patvirtina, kad žala įmonei tiesioginiu priežastiniu ryšiu yra susijusi su atsakovo, kaip įmonės vadovo priimtais sprendimais – 2013 m. gruodžio 12 d. sutikimu dėl teisinių paslaugų prieš bendrovę teikimo, sąskaitų už kreditorių naudai parengtų procesinių dokumentų apmokėjimu, todėl esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir padarytoms išvadoms, teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju įrodytos visos įmonės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinės atsakomybės sąlygos. Dėl šios priežasties ir aukščiau nustatytų aplinkybių dėl įmonei padarytos ir ieškovės įrodytos žalos, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies. Ieškovei iš atsakovo priteistina 1500,52 Eur suma.

63Dėl procesinių palūkanų

64Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37, 6.210 str.).

65Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo

66Ieškiniu pareikštas 4134,24 Eur reikalavimas yra patenkintas iš dalies – priteista 1500,52 Eur, t.y. 36,29 procentai. Atmesta reikalavimų dalis sudaro 63,71 procentą, todėl atitinkamai paskirstytinos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos.

67Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidų, todėl jų priteisti nėra pagrindo.

68Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), todėl jos ieškinio reikalavimą patenkinus iš dalies už ieškinį mokėtino 93 Eur žyminio mokesčio dalis 33 Eur priteistina valstybei iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.).

69Atsakovas pateikė įrodymus apie jo patirtas šioje byloje 931,70 Eur teisinės pagalbos išlaidas. Šios išlaidos, atsižvelgiant į atsakovui parengtus procesinius dokumentus (atsiliepimą į ieškinį, tripliką, prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo), neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl atsižvelgiant į atmestų ieškinio reikalavimų dalį, jų dalis (593,59 Eur) priteistina atsakovui, apmokant jas iš ieškovės bankroto administravimui skirtų lėšų (CPK 93 str., ĮBĮ 36 str.).

70Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais, teismas

Nutarė

71ieškinį tenkinti iš dalies.

72Priteisti BUAB „Hispack Baltic“ (juridinio asmens kodas 301236558) iš R. M. (asmens kodas ( - )) 1 500,52 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus eurų 52 ct) žalai atlyginti, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 1500,52 Eur sumos bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. gegužės 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

73Likusią ieškinio dalį atmesti.

74Priteisti R. M. (asmens kodas ( - )) iš BUAB „Hispack Baltic“ (juridinio asmens kodas 301236558) 593,59 Eur (penkis šimtus devyniasdešimt tris eurus 59 ct) bylinėjimosi išlaidų, apmokant jas iš BUAB „Hispack Baltic“ administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

75Priteisti valstybei iš R. M. (asmens kodas ( - )) 33 Eur (trisdešimt tris eurus) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

76Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Linai... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė 2016-04-29 ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo R. M. 4134,24 Eur... 5. Ieškinyje, dublike nurodyta ir teismo posėdžio metu ieškovės atstovė... 6. Atsakovas R. M. 2016-05-23 atsiliepime į ieškinį su juo nesutinka ir prašo... 7. Atsiliepime, triplike ir atsakovo atstovė advokato padėjėja Agnė... 8. Trečiasis asmuo advokatas Nerijus Katilius 2016-05-24 atsiliepimu prašė... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies... 10. Kauno apygardos teismas 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi pagal kreditoriaus G.... 11. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2016 m. balandžio 21 d.... 12. UAB „Hispack Baltic“ vadovu (direktoriumi) nuo įregistravimo Juridinių... 13. Įmonės įstatinį kapitalą sudarė 1000 vnt 10 Lt nominalios vertės... 14. 2007 m. lapkričio 14 d. sutartimi Dėl teisinių paslaugų Nr. 2007/11-1... 15. 2013 m. gruodžio 12 d. pareiškimu UAB „Hispack Baltic“ direktorius R. M.... 16. 2013 m. gruodžio 16 d. kiekvienas asmuo (R. M., V. B., G. D. O.) atskiromis... 17. 2014 m. gegužės 29 d. pareiškimu V. B., R. M., G. D. O. kreipėsi į Nerijų... 18. 2014 m. gegužės 29 d. pareiškimu G. D. O. kreipėsi į Nerijų Katilių dėl... 19. Advokatas Nerijus Katilius laikotarpiu nuo 2007-11-13 iki 2015-11-30 UAB... 20. Dėl advokatų teikiamų teisinių paslaugų reglamentavimo... 21. Advokatų teisinę padėtį, jų veiklos sąlygas, tvarką, teikiamas paslaugas... 22. Dėl 2013-03-31 PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2013/77 (1 t. 20-23 b.... 23. 2013-03-31 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2013/77 907,50 Lt sumai pagal... 24. Dėl 2013-06-30 PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2013/152 (1 t. 24-26... 25. 2013-06-30 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2013/152 1089 Lt sumai pagal... 26. Dėl 2014-01-31 PVM sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/18 ir 2014-04-30... 27. 2014-01-31 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2014/18 1089 Lt sumai buvo... 28. 2014-04-30 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2014/110 363 Lt sumai buvo... 29. Atsakovas ir trečiasis asmuo teigia, kad advokatas parengė nemotyvuotų... 30. Kaip matyti iš byloje pateiktų pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo,... 31. Atsakovo atsikirtimus dėl paslaugų pagal šias sąskaitas ieškovei suteikimo... 32. Dėl 2014-06-30 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2014/181, 2014-11-30... 33. Šios sąskaitos įmonei atsakovo ir trečiojo asmens teigimu buvo pateiktos... 34. Antstolis R. B. 2016-05-19 pranešime Nr. S-2793 nurodė, kad jam buvo pateikti... 35. Iš byloje esančių teismo įsakymų, kurių pagrindu buvo užvestos... 36. Dėl 2015-02-28 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2015/74 (1 t. 51-54 b.l.)... 37. 2015-02-28 PVM sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2016/74 1089 Eur sumai pagal... 38. Atsakovo teigimu, teisinė išvada dėl draudimo sutarties buvo pateikta... 39. 2015-02-25 pareiškimai dėl teismo įsakymų išdavimo buvo parengti įmonės... 40. Atsakovo teigimu, tarp skolininko UAB „Hispack Baltic“ ir antstolio R. B.... 41. Dėl 2015-11-30 sąskaitos faktūros serija AAA Nr. 2015/432 (1 t. 62-64 b.... 42. 2015-11-30 sąskaita faktūra serija AAA Nr. 2015/432 980,10 Eur sumai pagal... 43. Kauno apygardos teismas ieškovei bankroto bylą iškėlė pagal G. D. O.... 44. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, jog tikėtina, kad advokatas Nerijus... 45. Trečiojo asmens argumentai, kad „atsakovas R. M. nežinojo ir negalėjo... 46. Atmestini atsakovo argumentai, kad „R. M., užsakydamas pareiškimo dėl... 47. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad likusios šioje sąskaitoje nurodytos... 48. Dėl įmonės vadovo atsakomybės... 49. Įmonės valdymo organo nario (direktoriaus) civilinė atsakomybė atsiranda... 50. Juridinio asmens organų narių pareigas reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 1–6... 51. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju per visą įmonės gyvavimo laikotarpį... 52. Dėl įmonės vadovo veiksmų neteisėtumo.... 53. Atsakovas UAB „Hispack Baltic“ direktorius R. M., 2013 m. gruodžio 12 d.... 54. Dėl žalos ir jos dydžio.... 55. Žala – tai teisės saugomų asmeninių ir (ar) turtinių vertybių... 56. 1. pagal 2014-01-31 PVM sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2014/18 1089 Lt... 57. 2. pagal 2014-04-30 PVM sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2014/110 apmokėta... 58. 3. pagal 2015-02-28 sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2015/74 apmokėtą 450... 59. 4. pagal 2015-11-30 sąskaitą faktūrą serija AAA Nr. 2015/432 apmokėtą 630... 60. Byloje nesant duomenų, kad įmonės kreditoriai už jų naudai suteiktas ir... 61. Dėl priežastinio ryšio.... 62. CK 6.247 str. nurodyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 63. Dėl procesinių palūkanų... 64. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteistina 5 procentų... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 66. Ieškiniu pareikštas 4134,24 Eur reikalavimas yra patenkintas iš dalies –... 67. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovė patyrė bylinėjimosi išlaidų,... 68. Ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal įstatymą (CPK... 69. Atsakovas pateikė įrodymus apie jo patirtas šioje byloje 931,70 Eur... 70. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268 straipsniais,... 71. ieškinį tenkinti iš dalies.... 72. Priteisti BUAB „Hispack Baltic“ (juridinio asmens kodas 301236558) iš R.... 73. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 74. Priteisti R. M. (asmens kodas ( - )) iš BUAB „Hispack Baltic“ (juridinio... 75. Priteisti valstybei iš R. M. (asmens kodas ( - )) 33 Eur (trisdešimt tris... 76. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per...