Byla 1-1064-486/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš Jaglinski, sekretoriaujant Aušrai Razutienei, dalyvaujant prokurorui Artūrui Survilai, kaltinamajam D. T., jo gynėjui advokatui Ridui Žemkauskui laiduotojai A. T. vertėjai Ritai Daškevičienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D. T., a. k. ( - ), gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, faktinė gyvenamoji vieta ( - ), dirba UAB ( - ) darbininku, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 281 straipsnio 7 dalies, padarymu.

3Teismas

Nustatė

4D. T. 2018 m. sausio 15 d., apie 17,10 val., Vilniuje, Panerių g. 54, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, kraujyje rasta mažiausia koncentracija 2,16 promilės etilo alkoholio. Šiais savo veiksmais D. T., padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 straipsnio 7 dalyje.

5Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. T. parodė, kad dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 281 straipsnio 7 dalyje prisipažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi. Parodė, kad 2018 m. sausio 15 d., apie 16.00 val., tikslaus laiko, neprisimena, išėjo iš darbo, pakeliui sutiko draugą R. Jis pasakė, kad jo dukra ištekėjo ir pasiūlė išgerti. Nuėjo į šalia esančią aikštelę, tikslaus adreso nežino. Ten išgėrė 0,5 l. degtinės ir alaus. Kaltinamasis pats išgėrė apie 0,25 l. degtinės ir alaus. Alaus išgėrė 0,5 l., 5 proc. stiprumo. Išgėrė labai greitai ir išsiskyrė. Tuo metu lauke buvo labai šalta ir jis visai nesijautė apsvaigęs. Jo automobilis stovėjo netoli, todėl nusprendė važiuoti namo. Važiuodamas ties Panerių g. namu Nr. 54, Vilniuje, nesilaikė pakankamo atstumo ir atsitrenkė į priekyje važiavusio taksi automobilio galinę dalį. Dėl įvykdyto nuoširdžiai gailisi, primą kartą taip pasielgė. Prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukti baudžiamąją bylą, perduodant jį pagal laidavimą dukrai A. T.

6Teisiamojo posėdžio metu laiduotoja A. T. paaiškino, kad yra kaltinamojo D. T. dukra. Dirba ( - ) auklėtoja. Kadangi tėtis prarado teises vairuoti transporto priemones, vežiuos ji, kai išsilaikys Regitroje vairavimo egzaminą. Sutinka būti kaltinamojo D. T. laiduotoja, jos santykiai su tėčiu labai geri ir ji tikrai gali daryti jam teigiamą įtaką. Prašo baudžiamąją bylą nutraukti, perduodant kaltinamąjį jai pagal laidavimą.

7Taigi kaltinamasis D. T. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką ir po kaltinamojo akto paskelbimo pageidavo duoti parodymus bei sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami. Nusikalstamos veikos aplinkybės nekelia abejonių, prokuroras ir advokatas sutiko su sutrumpintu įrodymų tyrimu, todėl byla nagrinėtina sutrumpintų įrodymų tyrimo tvarka (LR BPK 273 str.).

8Įrodymų vertinimas, veikos kvalifikavimas.

9Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie vertinami remiantis Lietuvos Respublikos BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis.

10Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma. Kasacinės instancijos teismo praktikoje pripažįstama, kad teisingą teismo baigiamojo akto priėmimą lemia ne įrodinėjimo apimtis, o daromų teisinių išvadų pagrįstumas.

11Kaltinamojo D. T. kaltė, be jos visiško prisipažinimo, įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais.

12Specialisto išvadoje Nr. T-A 701/2018(01) nurodyta, kad D. T.kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 2,16 promilės etilo alkoholio (b.l. 12).

13Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. P. parodė, kad 2018-01-15, dirbant kartu su vyriaus. patruliais T. Š. ir M. G., apie 17.15 val., iš VPK OVS gavo pranešimą, kad Vilniuje, Panerių g. 54A, įvyko eismo įvykis, vienas iš dalyvių galimai neblaivus. Atvykus į įvykio vietą, prie Panerių g. namo Nr. 54A, rado apgadintus automobilius VW Golf, v/n ( - ), ir VW Jetta, v/n ( - ). Prie VW Golf stovėjo neblaivus jo vairuotojas D. T., gim. ( - ). Jis atrodė akivaizdžiai neblaivus, svirduliavo, iš jo burnos sklido stiprus alkoholio kvapas, kalba buvo nerišli. VW Jetta vairuotojas A. S. paaiškino, kad jam stovint, pajuto smūgį į vairuojamo automobilio galinę dalį. Išlipęs pamatė, kad už automobilio VW Golf vairo sėdėjo vairuotojas, kuris atrodė neblaivus, dėl to apie įvykį pranešė BPC. Pats vairuotojas D. T. nurodė, kad vairavo VW Golf, v.n. ( - ), ir nesuspėjo sustabdyti vairuojamo automobilio. Alkotesterio pagalba D. T. buvo nustatytas 1,85 promilės girtumas, alkotesterio šaknelės Nr. 56. Jis buvo pristaytas į PLC, kur iš jo paimtas kraujo mėginys ( b.l. 28).

14Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-01-15, apie 17.10 val., vairavo automobilį VW Jetta, v/n ( - ), priklausantį UAB ( - ) ir važiavo Vilniuje, Panerių gatve, link Vikpėdės g. pusės. Buvo tamsu, sausa. Važiuojant Panerių g., ties 54 namu, apie 40 km/h greičiu, staiga pajuto stiprų smūgį į vairuojamo automobilio galinę dalį. Išlipęs pamatė, kad į jo automobilį atsitrenkė automobilis VW Golf, v/n ( - ). Už vairo sėdėjo vyras, kaip vėliau paaiškėjo D. T. Jis svirduliavo, kalba jo buvo nerišli. Suprato, kad VW Golf vairuotojas yra neblaivus, todėl pranešė apie įvykį BPC. Atvykę pareigūnai, alkotesterio pagalba, nustatė D. T. 1,85 promilės girtumą. Dėl žalos atlyginimo, automobilio savininkas UAB ( - ), kreipėsi į draudimo bendrovę (b.l. 26).

15Pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b.l. 4-6).

16Vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus teismas konstatuoja, kad jų visuma patvirtina, jog pareikštas kaltinimas D. T. visiškai pasitvirtino. Jo padaryta veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 281 straipsnio 7 dalį. Baudžiamojoje byloje surinkti ir ištirti duomenys sutampa tarpusavyje, patvirtina ir papildo vienas kitą, todėl teismas juos vertina kaip įrodymus, patvirtinančius, kad kaltinamasis D. T. 2018 m. sausio 15 d., apie 17.10 val., Vilniuje, Panerių g. 54, pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, kraujyje rasta mažiausia koncentracija 2,16 promilės etilo alkoholio.

17Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

18Teisme buvo gautas A. T. prašymas atleisti jos tėvą D. T. nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukiant baudžiamąją bylą ir perduodant jos atsakomybei pagal laidavimą.

19Pagal LR BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką, 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų (LR BK 40 straipsnio 2 dalis). Taigi šiame baudžiamajame įstatyme įtvirtinta sąlygų visuma, kuriai esant galimas šio straipsnio taikymo svarstymas, tačiau atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra galimas nustačius ne tik LR BK 40 straipsnio 1 ir 2 dalyje, bet taip pat ir apsvarsčius LR BK 40 straipsnio 3 dalyje esančias sąlygas. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, net ir esant visoms LR BK 40 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, teismui paliekama diskrecija motyvuotai apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas turi pagal savo vidinį įsitikinimą, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padaryti išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, taip pat pasirinktas laiduotojas turės teigiamos įtakos kaltininkui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-82/2010, 2K-445-489/2016, 2K-52-648/2017).

20Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje egzistuoja visos LR BK 40 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos. Kaltinamasis anksčiau neteistas, visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padariusi nusikalstamą veiką, pradėjo atlyginti žalą dėl sukeltos avarijos, yra pagrindo manyti, kad daugiau nedarys nusikalstamos veikos. Tačiau vien jų atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nepakanka. Teismas privalo įvertinti ar asmuo, kuris galimai bus laiduotojas yra vertas teismo pasitikėjimo ir darys teigiamą įtaką kaltininkei (LR BK 40 straipsnio 3 dalis). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo posėdžio metu prokuroras išreiškė abejonę, t. y. nesutiko, kad kaltinamojo dukra A. T. yra tinkamas laiduoti asmuo. Nors prokuroras pareiškė, kad įstatymas teoriškai nedraudžia dukrai laiduoti už tėvą, tačiau vargu ar būdama jauno amžiaus A. T. galės daryti teigiamą įtaką tėvui.

21Teismas spręsdamas klausimą dėl laidavimo taikymo laiduotoją vertina pagal savo vidinį įsitikinimą, nešališkai įvertindamas visas aplinkybes, kurios suponuoja laidavimą pagrįstu.

22Vadovaujantis teismų praktika pripažįstant asmenį turinčiu pasitikėjimą ir galinčiu būti laiduotoju, atsižvelgiama į asmenines laiduotojo savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaką kaltininkui, taip pat jo charakteristiką ir kitus duomenis, pavyzdžiui, argumentus, kuriais grindžiamas laidavimo prašymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-323/2007, 2K-239/2008, 2K-84/2010 ir kt.). Be to, pagal teismų praktiką dėl LR BK 40 straipsnio taikymo laiduotojui, be kita ko, keliami reikalavimai atskleisti savo požiūrį į kaltininko padarytą veiką, įvertinti veikos pavojingumą, nurodyti savo būsimos teigiamos įtakos pobūdį atleidžiamam nuo baudžiamosios atsakomybės asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-82/2010).

23Iš gautų duomenų matyti, kad A. T. yra jauno amžiaus, dirba ( - ) auklėtoja, darbe charakterizuojama teigiamai (b.l. 76), anksčiau nėra teista, akivaizdu, kad ją sieja su tėvu glaudūs ryšiai, kartu gyvena.

24Dėl aukščiau išdėstyto, teismas turi pagrindo manyti, kad ji yra vertas teismo pasitikėjimo asmuo, tikėtina, kad ji gali daryti teigiamą įtaką tėvui. Teismas netikėti ja neturi pagrindo, todėl sprendžia, kad ji objektyviai gali daryti kaltinamajam teigiamą įtaką. Duomenų, leidžiančiu abejoti ir nepasitikėti minėtu laiduotoju byloje nėra.

25Taigi, byloje nėra jokių duomenų, draudžiančių taikyti LR BK 40 straipsnio nuostatas ir D. T. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nustatant 1 (vienerių) merų laidavimo terminas, be užstato. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad yra visos sąlygos taikyti kaltinamojo atžvilgiu LR BK 40 str. nuostatas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato. Esant įstatyme numatytoms sąlygoms, baudžiamoji byla nutrauktina (BPK 303 str. 4 d.).

26Dėl uždraudimo naudotis specialia teise (LR BK 68 straipsnis).

27Lietuvos Respublikos BK 68 str. 1 d. nustato, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis (teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones, teise laikyti ir nešioti ginklą, teise medžioti, teise žvejoti ar pan.) tais atvejais, kai naudodamasis šiomis teisėmis asmuo padarė nusikalstamą veiką. Pagal LR BK 67 straipsnio 3 dalį, uždraudimas naudotis specialia teise gali būti skiriami kartu su bausme.

28D. T. vairuodamas transporto priemonę, pažeidė Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimą, t. y. vairavo transporto priemonę būdamas neblaivus, kai nustatytas vidutinis neblaivumo laipsnis, kraujyje rasta 2,16 promilės etilo alkoholio. Taip jis padarė itin pavojingą ir šiurkštų naudojimosi kelių transporto priemone taisyklių reikalavimo pažeidimą. Esant tokioms aplinkybėms, kaltinamajai nustatytinas dvejų metų uždraudimo naudotis teise vairuoti transporto priemones terminas, t.y. vidutinis terminas, nustatytas LR BK 68 str. 2 d.

29Bausmės, kartu ir baudžiamojo poveikio priemonės, paskirtis gali būti pasiekta skiriant tokias įstatymo numatytas bausmes ir baudžiamojo poveikio priemones, kurios maksimaliai atitiktų kaltininko asmenybę. Analizuojamu atveju D. T. savo kaltę dėl padarytos nusikalstamos veikos pripažino, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nustatyta nebuvo, anksčiau jis neteistas, todėl teismo vertinimu, dvejų metų teisių atėmimo terminas yra proporcingas ir padės užtikrinti bausmės tikslų įgyvendinimą.

30Dėl automobilio konfiskavimo.

31Pagal baudžiamąjį įstatymą baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, jei yra pagrindas, privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. Tai reiškia, kad turto konfiskavimas yra imperatyvus. Pagal LR BK 72 straipsnio 1, 2 dalis konfiskuotinas tik tas turtas, kuris buvo nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Todėl, nustačius, kad automobilis VW Golf“, valst. Nr. ( - ), kuris priklauso kaltinamajam yra inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo priemonė, jo konfiskavimas yra privalomas. Pažymėtina, kad LR BK 72 straipsnio nuostatos turi būti vertinamos sistemiškai su LR BPK 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nustatyta, kad priimant nuosprendį ar nutraukiant procesą nusikalstamos veikos įrankiai, priemonės ir nusikalstamos veikos rezultatai, atitinkantys LR BK 72 straipsnyje numatytus požymius, konfiskuojami. Akivaizdu, jog įvykdyti LR BK 281 straipsnio 7 dalyje įtvirtintą nusikalstamą veiką be transporto priemonės asmuo negali, kadangi ši veika gali būti padaryta tik panaudojant kelių transporto priemonę. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog nepritaria transporto priemonės, kuria padarytas neatsargus nusikaltimas, konfiskavimui, tačiau šiuo atveju D. T. veikė tiesiogine tyčia, tai yra ji žinojo, kad baudžiamasis įstatymas imperatyviai draudžia vairuoti transporto priemones esant neblaiviam, suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip elgtis (LR BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tokiu būdu, siekiant užkirsti kelią galimam pakartotiniam D. T. nusikalstamų veikų darymui, transporto priemonė privalo būti konfiskuotina. Pabrėžtina, kad darydamas nusikaltimą asmuo prisiima galimų neigiamų pasekmių kilimo riziką, todėl dėl padaryto nusikaltimo patiriami nepatogumai yra adekvatus jos padaryto nusikaltimo rezultatas, už kurį atsakingas yra jis pats.

32Laikiną nuosavybės teisės apribojimą, skirtą kaltinamojo D. T. automobiliui VW Golf“, valst. Nr. ( - ), palikti nepakeistą iki teismo sprendimo turto konfiskavimo dalyje įvykdymo dienos.

33Kardomąją priemonę - dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą, palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, jam įsiteisėjus dokumentą perduoti VĮ „Regitra.

34Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 40 str., BPK 254 str. 5 d., 303 str. 4 d., 308 str., teismas

Nutarė

35D. T., gim. ( - ), padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 7 dalyje, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 40 straipsniu, perduoti jį dukros A. T., gim.( - ), atsakomybėn pagal laidavimą, 1 (vieneriems) metams, be užstato.

36Baudžiamąją bylą Nr. 1-1064-486/2018 D. T. atžvilgiu nutraukti.

37Kardomąją priemonę - dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą, palikti nepakeistą iki nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, jam įsiteisėjus dokumentą perduoti VĮ „Regitra.

38Vadovaujantis LR BK 68 str. 1 d., paskirti D. T. baudžiamojo poveikio priemonę – draudimą naudotis specialia teise - teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejiems) metams.

39Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, iš D. T. konfiskuoti valstybės naudai nusikalstamos veikos padarymo priemonę – automobilį VW Golf“, valst. Nr. ( - ).

40Laikiną nuosavybės teisės apribojimą skirtą kaltinamojo D. T. automobiliui VW Golf“, valst. Nr. ( - ) palikti nepakeistą iki teismo sprendimo turto konfiskavimo dalyje įvykdymo dienos.

41Išaiškinti D. T., kad:

421. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas;

432. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl šio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

44Išaiškinti laiduotojui R. G., kad laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo; šiuo atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

45Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jeugenijuš... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje D.... 3. Teismas... 4. D. T. 2018 m. sausio 15 d., apie 17,10 val., Vilniuje, Panerių g. 54,... 5. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. T. parodė, kad dėl įvykdytos... 6. Teisiamojo posėdžio metu laiduotoja A. T. paaiškino, kad yra kaltinamojo D.... 7. Taigi kaltinamasis D. T. visiškai prisipažino kaltu įvykdęs jam... 8. Įrodymų vertinimas, veikos kvalifikavimas.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas... 10. Turi būti įvertintas kiekvienas įrodymas atskirai ir įrodymų visuma.... 11. Kaltinamojo D. T. kaltė, be jos visiško prisipažinimo, įrodyta ir kitais... 12. Specialisto išvadoje Nr. T-A 701/2018(01) nurodyta, kad D. T.kraujyje... 13. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. P. parodė, kad 2018-01-15, dirbant... 14. Liudytojas A. S. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018-01-15, apie 17.10... 15. Pareigūnų tarnybiniais pranešimais (b.l. 4-6).... 16. Vertindamas byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus... 17. Dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.... 18. Teisme buvo gautas A. T. prašymas atleisti jos tėvą D. T. nuo baudžiamosios... 19. Pagal LR BK 40 straipsnį asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 20. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje egzistuoja visos LR BK 40 straipsnio 2... 21. Teismas spręsdamas klausimą dėl laidavimo taikymo laiduotoją vertina pagal... 22. Vadovaujantis teismų praktika pripažįstant asmenį turinčiu pasitikėjimą... 23. Iš gautų duomenų matyti, kad A. T. yra jauno amžiaus, dirba ( - )... 24. Dėl aukščiau išdėstyto, teismas turi pagrindo manyti, kad ji yra vertas... 25. Taigi, byloje nėra jokių duomenų, draudžiančių taikyti LR BK 40... 26. Dėl uždraudimo naudotis specialia teise (LR BK 68 straipsnis).... 27. Lietuvos Respublikos BK 68 str. 1 d. nustato, kad teismas gali uždrausti... 28. D. T. vairuodamas transporto priemonę, pažeidė Kelių eismo taisyklių 14... 29. Bausmės, kartu ir baudžiamojo poveikio priemonės, paskirtis gali būti... 30. Dėl automobilio konfiskavimo.... 31. Pagal baudžiamąjį įstatymą baudžiamojo poveikio priemonė – turto... 32. Laikiną nuosavybės teisės apribojimą, skirtą kaltinamojo D. T.... 33. Kardomąją priemonę - dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą, palikti... 34. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 40... 35. D. T., gim. ( - ), padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 36. Baudžiamąją bylą Nr. 1-1064-486/2018 D. T. atžvilgiu nutraukti.... 37. Kardomąją priemonę - dokumento (vairuotojo pažymėjimo) paėmimą, palikti... 38. Vadovaujantis LR BK 68 str. 1 d., paskirti D. T. baudžiamojo poveikio... 39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsniu, iš D.... 40. Laikiną nuosavybės teisės apribojimą skirtą kaltinamojo D. T. automobiliui... 41. Išaiškinti D. T., kad:... 42. 1. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 43. 2. Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą,... 44. Išaiškinti laiduotojui R. G., kad laiduotojas turi teisę atsisakyti... 45. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo paskelbimo dienos gali būti...