Byla 2-13686-826/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo R. R. ieškinį atsakovui I. S. (I. S.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 8000,00 Lt negrąžintos paskolos, 2944,00 Lt delspinigių, 403,28 Lt įstatymines palūkanas, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str.), atsiliepimo per teismo nustatytą terminą atsakovas nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Formaliai įvertinus pateiktus rašytinius įrodymus byloje nustatyta, kad 2012-09-06 šalys sudarė paskolos sutartį, pagal kurią atsakovui buvo suteikta 8000,00 Lt paskola iki 2012-10-06. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir liko skolingas 8000,00 Lt negrąžintos paskolos, 2944,00 Lt delspinigių, 403,28 Lt įstatyminių palūkanų. Duomenų, kad ši suma sumokėta, teismui nepateikta.

6Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms ir nurodytam teisiniam reguliavimui, pripažįstama, jog tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu atsirado prievoliniai teisiniai santykiai. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų atsakovas teismui nepateikė, o byloje esantys duomenys patvirtina prievolės nevykdymo faktą. Ieškovas įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 8000,00 Lt negrąžintos paskolos, 403,28 Lt įstatyminių palūkanų.

7Dėl sutarties pažeidimo atsakovui atsirado sutartinė civilinė atsakomybė, t. y. prievolė atlyginti ieškovui nuostolius, atsiradusius po sutarties nutraukimo, bei sumokėti netesybas (CK 6.221 str. 2 d., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d.). Pagal CK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. (LAT 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2010-11-02 civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2944,00 Lt delspinigių, kurie priskaičiuoti už 368, skaičiuojant po 0,1 procentų. Teismo nuomone, atsižvelgiant į visumoje formuojamą teismų praktiką, vertinant šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, delspinigių suma yra neprotingai didelė, delspinigių dydis yra trečdalis skolos sumos. Tuo pagrindu, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo principais, delspinigiai mažintini, priteisiant 0,1 % dydžio delspinigius už 180 dienų, tai yra 1440,00 Lt (8000,00 *0,1 %*180 dienų = 1440,00 Lt) delspinigių.

8Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos palūkanos nuo priteistinos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

9Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. (CPK 93 str. 2 d.). Ieškovo rašytiniai duomenys patvirtina, kad jo turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro: 340,00 Lt žyminio mokesčio, 726,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, 8,00 Lt papildomų išlaidų, 348,72 Lt išlaidų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iš viso 1422,72 Lt. Atsižvelgus į tai, kad patenkinta 87 procentai ieškinio reikalavimų, iš atsakovo ieškovui priteistina 1237,77 Lt bylinėjimosi išlaidų.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti ieškovui R. R. iš atsakovo I. S. 8000,00 Lt (aštuonis tūkstančius Lt 00 ct) skolos, 1440,00 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus keturiasdešimt Lt 00 ct) delspinigių, 403,28 Lt (keturis šimtus tris Lt 28 ct) palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 9843,28 Lt (devynių tūkstančių aštuonių šimtų keturiasdešimt trijų Lt 28 ct) sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2013-12-18, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1237,77 Lt (vieną tūkstantį du šimtus trisdešimt septynis Lt 77 ct) bylinėjimosi išlaidų,

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai