Byla e2-2456-541/2018
Dėl žalos atlyginimo. Teismas

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankroto administratorės V. V. ieškinį atsakovei Ž. S. dėl žalos atlyginimo. Teismas

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1 340,00 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1560-866/2017 iškėlė bankroto bylą VšĮ Klubas „Autoakademija“, ieškovė buvo paskirta šios įmonės bankroto administratore. Atsakovė nuo 2009 m. lapkričio 5 d. buvo VšĮ Klubas „Autoakademija“ vadove. Įmonė negalėjo įvykdyti savo prievolių kreditoriams, tačiau atsakovė bankroto bylos įmonei neinicijavo, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo teismui pateikė kreditorius Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga. Ieškovė nurodė, kad VšĮ Klubas „Autoakademija“ neteikė įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui. Atsakovė, būdama įmonės vadove, jokių duomenų nei teismui, nei bankroto administratorei nepateikė. Kadangi VšĮ Klubas „Autoakademija“ registruotino turto neturėjo, įmonės bankroto procedūros buvo vykdomos iš bankroto administratorės lėšų, todėl ieškovės išlaidas turi atlyginti atsakovė. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartimi buvo patvirtinta 1 340,00 Eur administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo sąmata, ši suma, ieškovės teigimu, laikytina ieškovės negautomis pajamomis, kurias ieškovė pagrįstai tikėjosi gauti (e. b. 1-4).

3Atsakovei Ž. S. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. procesiniai dokumentai atsakovei laikomi įteiktais praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo atsakoves deklaruotoje gyvenamojoje vietoje Gulbių g. 1-2, Vilnius (e. b. l. 29-30). Atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. kovo 16 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3867-866/2016 VšĮ Klubas „Autoakademija“ iškelta bankroto byla (e. b. l. 6-7), 2016 m. balandžio 21 d. nutartimi VšĮ Klubas „Autoakademija“ bankroto administratore paskirta ieškovė V. V. (e. b. l. 8-9). Juridinių asmenų registro duomenimis, nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2016 m. balandžio 8 d. VšĮ Klubas „Autoakademija“ vadove buvo atsakovė Ž. S. (e. b. l. 10-12). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartimi VšĮ Klubas „Autoakademija“ nutarta taikyti supaprastintą bankroto procesą (e. b. l. 13-14). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartimi patvirtinta 1 340,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, iš kurių 1 140,00 Eur sudaro bankroto administratoriaus atlyginimas ir 200,00 Eur kitos administravimo išlaidos (e. b. l. 15-16). Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 2 d. sprendimu VšĮ Klubas „Autoakademija“ buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro (e. b. l. 17-18).

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įmonės vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonė ir jos valdymo organai (kolegialūs ir (ar) vienasmeniai) privalo laikytis įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Taigi įmonės vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonės atžvilgiu pažeidimas. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.248 straipsnio 1 dalis). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

8Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tuo atveju, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Nevykdant minėtos pareigos įmonės vadovams ir savininkams be kitų atsakomybės rūšių gali kilti civilinė atsakomybė, įtvirtinta minėto straipsnio 4 dalyje, kurioje nustatyta, kad įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi, pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymas yra neteisėtas neveikimas, galintis sukelti žalos, už kurios padarymą įmonės vadovui kyla atsakomybė.

9Juridinių asmenų registro duomenimis, nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2016 m. balandžio 8 d. VšĮ Klubas „Autoakademija“ vadove buvo atsakovė Ž. S. (e. b. l. 10-12), tačiau, nors įmonė negalėjo įvykdyti savo prievolių kreditoriams, atsakovė bankroto bylos įmonei neinicijavo. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 16 d. nutartimi konstatavo, kad VšĮ Klubas „Autoakademija“ nuo pat įmonės įregistravimo nėra teikusi finansinės atskaitomybės dokumentų viešajam registrui, atsakovė jokių kitų duomenų nei teismui, nei bankroto administratoriui apie įmonės finansinę padėtį neteikė, Vilniaus apygardos teismas nutartyje pripažino įmonę nemokia (e. b. l. 6-7). Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo Vilniaus apygardos teismui pateikė ne atsakovė, o kreditorius Kooperatinė bendrovė Lietuvos kooperatyvų sąjunga (e. b. l. 6-7). Kadangi atsakovė nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip pat nesiėmė jokių kitų veiksmų savo vadovaujamos įmonės finansinėms problemoms spręsti, konstatuotini atsakovės neteisėti veiksmai, kurie pasireiškė neteisėtu neveikimu (CK 6.246 straipsnis).

10Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį bankroto administratorius, kuris teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo ar kitų asmenų pagal kompetenciją dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog įmonės vadovas yra atsakingas, jeigu dėl jo neteisėto neveikimo – nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės turto neužtenka administravimo išlaidoms apmokėti (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-750/2013).

11Nagrinėjamu atveju matyti, kad VšĮ Klubas „Autoakademija“ neturėjo pakankamai turto, iš kurio galėjo būti padengtos administravimo ir teismo išlaidos, todėl Vilniaus apygardos teismas nutarė taikyti supaprastintą bankroto procesą ir įmonės bankroto procedūros buvo vykdomos bankroto administratoriaus lėšomis (e. b. l. 13-14). Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartimi buvo patvirtinta 1 340,00 Eur administravimo išlaidų sąmata, todėl bankroto administratorė, įvykdžiusi įmonės bankroto procedūras, turi teisę gauti už tai atlyginimą ir išlaidų, turėtų atliekant įmonės bankroto administravimą, kompensavimą. Kadangi VšĮ Klubas „Autoakademija“ neturėjo jokio turto ir piniginių lėšų kreditoriniams administravimo išlaidoms padengti, konstatuotina, jog dėl minėtų atsakovės neteisėtų veiksmų ieškovė patyrė nuostolius, kuriuos iš viso sudaro 1 340,00 Eur suma, ir kurie priežastiniu ryšiu susiję su atsakovės neteisėtais veiksmais. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Vilniaus apygardos teismo 2016 m. liepos 21 d. nutartimi patvirtintos 1 340,00 Eur administravimo išlaidos priteistinos ieškovei iš atsakovės.

12CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovės naudai priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (1 340,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 1 dalis).

13Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 30,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis.

14Byloje iš viso patirta 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovo valstybės naudai priteistina ši suma (CPK 96 straipsnis).

15Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16tenkinti ieškinį.

17Priteisti iš atsakovės Ž. S., a. k. ( - ) ieškovei bankroto administratorei V. V., a. k. ( - ) 1 340,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt eurų 00 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 340,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 30,00 Eur (trisdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti valstybės naudai iš atsakovės Ž. S., a. k. ( - ) 4,17 Eur (keturis eurus 17 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ), AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

19Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

20Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 1 340,00 Eur žalos... 3. Atsakovei Ž. S. ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos... 4. Ieškinys tenkintinas.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. kovo 16 d.... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įmonės vadovas... 8. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 8... 9. Juridinių asmenų registro duomenimis, nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki 2016 m.... 10. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalį bankroto administratorius, kuris teismo bei... 11. Nagrinėjamu atveju matyti, kad VšĮ Klubas „Autoakademija“ neturėjo... 12. CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsniu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina... 14. Byloje iš viso patirta 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 15. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis... 16. tenkinti ieškinį.... 17. Priteisti iš atsakovės Ž. S., a. k. ( - ) ieškovei bankroto administratorei... 18. Priteisti valstybės naudai iš atsakovės Ž. S., a. k. ( - ) 4,17 Eur... 19. Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 20 (dvidešimt) dienų nuo teismo...