Byla T-19/2019
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo T. P. skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, UAB „Kuršėnų vandenys“ ir G. A. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas:

41) nustatyti, kad ( - ) gyvenamųjų namų kvartalas, kuris apima ( - ) gatves, atitinka viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai keliamus kriterijus;

52) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą įtraukti į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus minėtą ( - ) gyvenamųjų namų kvartalą, kaip viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją;

63) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą bei Šiaulių rajono savivaldybės administraciją vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų – 1) Nuotekų šalinimo tinklai ( - ) Šaulių r. (lietaus šalinimo tinklai L=698,10 m, buitinių nuotekų šalinimo tinklai L=1676,26, nuotekų valymo įrenginiai L=119,71 m), unikalus Nr.; 2) Vandentiekio tinklai – Vandentiekio trasa (vandentiekio trasos ilgis 1867,07 m. su kameromis – hidrantais Nr. 16, 84, 142, 204), unikalus Nr. ( - ) – išpirkimą pagal minėtą aprašą.

7Pareiškėjas skunde nurodė, kad ginčo teritorija, kurioje yra vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra, turi būti pripažinta viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorija, nes ji atitinka Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje įtvirtintus kriterijus. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo nuostatas, nustačius, jog vandentiekio ir nuotekų tinklai būtini viešajam vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui, Šiaulių rajono savivaldybė turi įstatyme ir kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą šiuos tinklus išpirkti, taip užtikrinant pareiškėjui ir kitiems kvartalo gyventojams nepertraukiamą vandens tiekimą bei nuotekų tvarkymą.

8Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai, spręsdami skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjas skunde prašo nustatyti tam tikrą juridinę reikšmę turinčią aplinkybę, t. y. kad nurodytas gyvenamųjų namų kvartalas atitinka viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijai keliamus kriterijus. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 17 straipsnyje numatytas administracinių teismų kompetencijos ribas, pirmasis skundo reikalavimas negalėtų būti nagrinėjamas administracinių teismų ABTĮ nustatyta tvarka.

9Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą įtraukti į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ( - ) gyvenamųjų namų kvartalą, kaip viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją. Pareiškėjas skunde nurodo, kad minėtų gatvių gyventojai 2014 m. spalio 5 d. prašė organizuoti nuotekų tvarkymą. 2014 m. spalio 30 d. Šiaulių rajono savivaldybės meras atsakė, kad Šiaulių rajono savivaldybė spręs G. A. įrengtų nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų tinklų išpirkimo ir/ar eksploatavimo klausimą. 2015 m. liepos 1 d. gyventojai įteikė raštą Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, prašydami informuoti, kokių veiksmų ėmėsi Šiaulių rajono savivaldybė dėl nuotekų valymo įrenginių ir nuotekų tinklų išpirkimo ir/ar eksploatavimo. 2016 m. kovo 24 d. gyventojai buvo susitikę su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi aptarti susidariusią situaciją, tačiau jokių realių sprendimų nebuvo priimta. Nurodo, kad aukščiau išdėstytos aplinkybės leidžia tvirtinti, jog Šiaulių rajono savivaldybės institucijos nevykdo savo pareigų bei vilkina priimti jų kompetencijoje esančius sprendimus. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes bei pareiškėjo keliamą reikalavimą įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą atilikti viešojo subjekto kompetencijai priskirtiną veiksmą, teismo vertinimu, pareiškėjo skundas minėta apimtimi galėtų būti priskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

10Trečiuoju skundo reikalavimu pareiškėjas prašo įpareigoti atsakovus vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimą. Specialioji teisėjų kolegija 2018 m. gegužės 3 d. nutartyje, priimtoje teismingumo byloje Nr. T-44/2018, yra išaiškinusi, kad tokio pobūdžio reikalavimai (įpareigojimas pirkti nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus – nuotekų šalinimo tinklus, vandentiekio trasą ir kt.) yra susiję su civiliniais pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, todėl ginčai dėl savivaldybės įpareigojimo pirkti nekilnojamojo turto objektus kyla iš civilinių teisinių santykių ir yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams. Teismas nurodo, kad nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės kilo dėl atsakovų įpareigojimo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimą ir organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimą, todėl šiame ginče vyrauja civiliniai teisiniai santykiai.

11Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

12Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

13Specialioji teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad reikalavimai įpareigoti savivaldybę pirkti nekilnojamojo turto objektus yra susiję su civiliniais pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, todėl tokie ginčai kyla iš civilinių teisinių santykių ir yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2018 m. gegužės 3 d. nutartis teismingumo byloje Nr. T-44/2018; 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-60/2017; 2017 m. spalio 4 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-84/2017).

14Nagrinėjamu atveju pareiškėjas keliamu ginču siekia, kad Šiaulių rajono savivaldybės taryba bei Šiaulių rajono savivaldybės administracija būtų įpareigota organizuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimą iš trečiojo suinteresuoto asmens. Sprendžiant šį ginčą turės būti taikomos civilinės teisės normos, reglamentuojančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimą ir / ar naudojimosi tvarkos nustatymą. Todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad keliamo ginčo esmę sudaro civiliniai teisiniai santykiai, jie šiame ginče dominuoja, dėl ko ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

15Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

16Ginčas teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

17Bylą pagal pareiškėjo T. P. skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, UAB „Kuršėnų vandenys“ ir G. A. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Šiaulių apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

18Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai