Byla T-44/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), l. e. p. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Ričardo Piličiausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Birutės Janavičiūtės ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Regiono apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų kolegijos prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjų G. A. ir V. A. patikslintą skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami:

41) panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308 „Dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą“;

52) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių nedelsiant pateikti Šiaulių rajono savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti iš pareiškėjų nekilnojamuosius daiktus, išvardintus patikslinto skundo 7 punkte, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį projektą;

63) įpareigoti Šiaulių rajono savivaldybės tarybą po administracijos direktoriaus pateikto tvirtinti sprendimo projekto artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimą pirkti iš pareiškėjų nekilnojamuosius daiktus, išvardintus patikslinto skundo 7 punkte, Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn už bendrą 248 494 Eur kainą ir sudaryti šių nekilnojamųjų daiktų pirkimo sutartį;

74) įpareigoti savivaldybės administracijos direktorių suderinti su pareiškėjais ir nustatyti nekilnojamųjų daiktų sutarties pasirašymo vietą, dieną ir tikslų laiką per 20 darbo dienų nuo savivaldybės tarybos sprendimo pirkti nekilnojamuosius daiktus iš pareiškėjų priėmimo.

8Regiono apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmai, nagrinėdami bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydami išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Teismas nustatė, jog pareiškėjai 2017 m. kovo 23 d. kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybės administraciją su paraiška dalyvauti derybose ir sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį dėl Šiaulių rajono savivaldybei siūlomo pirkti, pareiškėjams priklausančio nekilnojamojo turto. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybės taryba ginčijamu 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. T-308 nusprendė nepirkti iš pareiškėjų nekilnojamojo turto už 248 494 Eur, kurį sudaro buitinių nuotekų, lietaus nuotekų ir nuotekų valymo įrenginiai, vandentiekio trasa, ( - ) gatvė, ( - ) gatvė, gatvė–įvažiavimas, 0,8598 ha žemės sklypas, 0,6165 ha žemės sklypas, 0,1005 ha žemės sklypas. Teismas nurodė, kad ginčas šiuo atveju yra keliamas dėl pareiškėjų ir Šiaulių rajono savivaldybės pirkimo–pardavimo sandorio sudarymo (nesudarymo), savivaldybei priimant sprendimus dėl nekilnojamojo turto įsigijimo pagal sandorius (Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Savivaldybės institucija, priimdama skundžiamą sprendimą, veikė savivaldybės vardu ir iš esmės įgyvendino savo, kaip civilinių teisinių santykių subjekto – pirkėjo, teises. Taigi, pareiškėjų reikalavimai yra susiję su civiliniais pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, reguliuojamais privatinės teisės normomis, todėl ginčas kyla iš civilinių teisinių santykių. Nepaisant to, kad sprendimą nepirkti nekilnojamojo turto priėmė viešojo administravimo subjektas, ginčas turėtų būti teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

9Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

10Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

11Nagrinėjamu atveju ginčas yra keliamas dėl Šiaulių rajono savivaldybės įpareigojimo pirkti pareiškėjams nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus – nuotekų šalinimo tinklus, vandentiekio trasą, gatves, įvažiavimą ir žemės sklypus. Specialioji teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad tokio pobūdžio reikalavimai yra susiję su civiliniais pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, todėl ginčai dėl savivaldybės įpareigojimo pirkti nekilnojamojo turto objektus kyla iš civilinių teisinių santykių ir yra teismingi bendrosios kompetencijos teismams (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2017 m. rugpjūčio 18 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-60/2017; 2017 m. spalio 4 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-84/2017). Kadangi aptariamoje byloje nėra reiškiama jokių administracinio teisinio pobūdžio reikalavimų, todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendžia, kad šiame ginče dominuoja civiliniai teisiniai santykiai, dėl ko jis yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

12Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjų G. A. ir V. A. patikslintą skundą atsakovams Šiaulių rajono savivaldybės tarybai bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus perduoti Šiaulių apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai