Byla T-84/2017
Dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų, rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš l. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Egidijaus Laužiko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Šiaulių apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo UAB „Inovest“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Kuršėnų vandenys“ dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų, rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimą Nr. T-179 „Dėl nekilnojamojo turto pirkimo“ ir įpareigoti atsakovą Šiaulių rajono savivaldybę išpirkti iš pareiškėjo jam nuosavybės teise priklausančius 1040,27 m ilgio (unikalus Nr. ( - )), 449,22 m ilgio (unikalus Nr. ( - )) ir 429,60 m ilgio (unikalus Nr. ( - )), viso 1919,09 m ilgio vandentiekio tinklus bei 985,71 m ilgio (unikalus Nr. ( - )), 375,23 m ilgio (unikalus Nr. ( - )), 163,54 m ilgio (unikalus Nr. ( - )) bei 205,27 m. ilgio (unikalus Nr. ( - )) nuotekų šalinimo tinklus, esančius Šiaulių rajone, Ginkūnų kaime, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, nustatant kainą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 258 redakcija) patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo 16, 17, 18 punktus.

4Šiaulių apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Šiaulių apygardos administracinis teismas nurodo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.e3K-3-57-313/2017 sprendė dėl ieškovės prašymo įpareigoti savivaldybę išpirkti ieškovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus (nuotekų ir vandentiekio tinklus) už nurodytą kainą pagrįstumo. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkričio 18 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A556-1838/2014 nurodoma, kad Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punkte įtvirtinta, kad savarankiškajai savivaldybės funkcijai priskirtina ir funkcija susijusi su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimu. Savivaldybė pati tiesiogiai numatytos paslaugos teikti neturi prievolės, tačiau ji turi organizuoti bei koordinuoti geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimą savivaldybės teritorijoje. Taigi nagrinėjant administracinę bylą svarbu atsakyti į klausimą, ar savivaldybė ėmėsi veiksmų, jog viešojo vandens tiekėjui neliktų techninių ir teisinių kliūčių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos teikimui SB „Šilko gija“. Atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bei tai, kad šioje administracinėje byloje ginčas iš esmės kilo dėl Šiaulių rajono savivaldybės įpareigojimo sudaryti pirkimo – pardavimo sutartį, teismas vertino, kad tai yra civilinio teisinio pobūdžio ginčas.

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

7Nagrinėjamu atveju ginčas iš esmės yra keliamas dėl Šiaulių rajono savivaldybės įpareigojimo pirkti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančius nuotekų šalinimo tinklus. Toks reikalavimas yra susijęs su civiliniais pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, todėl ginčas dėl atsakovo įpareigojimo pirkti nuotekų šalinimo tinklus kyla iš civilinių teisinių santykių ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismams (Civilinio proceso kodekso 22 straipsnis). Reikalavimas panaikinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 16 d. sprendimą Nr. T-179, kuriuo atsisakyta iš pareiškėjo pirkti nuotekų šalinimo tinklus, taip pat yra susijęs su civiliniais pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais, todėl abu byloje pareikšti reikalavimai turi būti nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme.

8Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsniu,

Nutarė

9Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

10Bylą pagal pareiškėjo UAB „Inovest“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims UAB „Šiaulių vandenys“ ir UAB „Kuršėnų vandenys“ dėl sprendimo panaikinimo ir kitų reikalavimų perduoti Šiaulių apylinkės teismui įstatymų nustatyta tvarka spręsti skundo priėmimo klausimą.

11Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. L. e. p. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

Proceso dalyviai
Ryšiai