Byla 2-315/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės vandenys“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutarties, kuria pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, civilinėje byloje Nr. 2-2206-370/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ ieškinį nurodytam atsakovui dėl atsakovo sprendimų viešajame pirkime panaikinimo ir įpareigojimo iš naujo nustatyti konkurso nugalėtoją bei sudaryti su juo viešojo pirkimo sutartį, tretieji asmenys – notarė Jolita Viederienė, uždaroji akcinė bendrovė „Anrestas“, uždaroji akcinė bendrovė „Steiner“, uždaroji akcinė bendrovė „Debitas“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus hidroprojektas“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 2011 m. rugsėjo 26 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti atsakovo UAB „Šilalės vandenys“ 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimą supaprastintame atvirame viešojo pirkimo konkurse „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ (toliau – Konkursas) „Dėl kvalifikacijos ir pasiūlymo atmetimo“, 2011 m. rugsėjo 12 d. sprendimą „Dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo“, įpareigoti nustatyti Konkurso nugalėtoju ieškovą UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ bei įpareigoti atsakovą pasirašyti pirkimo sutartį su ieškovu, kaip konkursą laimėjusiu tiekėju.

4Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui 2011 m. spalio 27 d. prašymu apygardos teismo prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – Konkurso procedūrų sustabdymą (4 b. t., 18-19 l). Nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju yra tiesiogiai susijęs su efektyvumo, ekonomiškumo ir racionalumo principų įgyvendinimu bei tiekėjų teisių apsaugos garantija, kadangi, laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, iškiltų restitucijos problema, o nurodyto teismo sprendimo įgyvendinimas pasidarytų neįmanomas, atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį su neteisėtai Konkurso laimėtoja paskelbta įmone.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi patenkino ieškovo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašymą ir pritaikė laikinąją apsaugos priemonę – sustabdė atsakovo UAB „Šilalės vandenys“ supaprastinto atviro viešojo pirkimo konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ procedūras (4 b. t., 27 l.).

7Nurodė, kad asmens pažeista ar ginčijama teisė, taip pat įstatymo saugomas interesas gali būti tinkamai apginti tik tada, kai realiai įvykdomas teismo sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas, todėl sprendė, kad, atsakovui sudarius pirkimo sutartį su Konkurso, kurio procedūrų teisėtumą ginčija ieškovas, laimėtoju, galimo ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, dėl ko yra pagrindo taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovo prašymą (4 b. t., 38-39 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. 2011 m. sausio 17 d. tarp Aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros ir atsakovo buvo pasirašyta projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ 6 851 000 Lt sumos finansavimo ir administravimo sutartis, pagal kurią atskiroms veiklos kryptims būtinas supaprastintas paslaugų pirkimas, o visas projektas privalo būti įgyvendintas iki 2013 m. sausio mėnesio, be to, pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. D1-855 „Dėl Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos ministro 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. D1-805 „Dėl finansinių pataisų, taikytinų projektų valdytojams, pažeidusiems projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatas, nustatymo“, atsakovui UAB „Šilalės vandenys“ už projekto finansavimo ir administravimo sutarties nuostatų pažeidimus būtų taikomos sankcijos, jei laiku nebūtų įvykdytas projektas.
  2. Dėl sustabdytų atsakovo vykdomo Konkurso procedūrų, nebus galima laiku baigti pirkimų ir įgyvendinti ginčo projekto finansavimo bei administravimo sutarties. Todėl turėtų būti panaikinta laikinoji apsaugos priemonė atsakovui ir sudaryta galimybė pasirašyti pirkimo sutartį.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašo jį atmesti ir palikti nepakeistą skundžiamą teismo nutartį (4 b. t., 71-75 l.). Nurodo, kad atsakovo argumentas dėl negalimumo laiku baigti pirkimų ir įgyvendinti pirkimo sutarties, pažeidžia tiek teisingumo principą, tiek viešąjį interesą, kadangi, pripažįstant vien perkančiosios organizacijos interesus ir paneigiant kitų asmenų teisėtus interesus, nesilaikoma šalių interesų pusiausvyros. Be to, pažymi, kad šiuo atveju prioritetas turi būti teikiamas viešajam interesui, kuris reikalauja išsiaiškinti, ar perkančioji organizacija pagrįstai iš pirkimo procedūrų pašalino ieškovą. Juolab kad preliminari projekto veiklų įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai, o šiuo metų laiku, net ir pasirašius sutartį, darbai negalės būti tinkamai vykdomi dėl klimatinių sąlygų.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

14CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, CPK 4237 straipsnyje numatyta, kad viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų – viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (4237 str. 2 d. 1 p.).

15Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tarp jų – viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo principą, yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik tiriant ir įvertinant konkrečios bylos aplinkybes; bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalos visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti tokias priemones (CPK 4237 str. 1 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-62/2012, 2012 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-61/2012).

16Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šilalės rajone (Laukuvoje)“ (finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų), kurį įgyvendinant buvo organizuotas ginčo konkursas, susijęs su viešuoju interesu, t. y. Laukuvos gyventojų teisėtais interesais gyventi švarioje ir tvarkingoje aplinkoje, naudoti kokybišką ir švarų vandenį, o tai yra tiesiogiai susiję su jų sveikata, kadangi paminėtu projektu siekiama sumažinti dirvožemio ir gruntinio vandens taršą bei požeminio vandens išteklių taršos riziką Laukuvoje, išplėsti vandentvarkos teikiamas paslaugas ir pagerinti teikiamų vandentvarkos paslaugų kokybę, pastatant naujus nuotekų valymo įrenginius, įdiegiant naujas nuotekų valymo technologijas bei nutiesiant vandentiekio ir nuotekų tinklą Laukuvos gyvenvietėje.

17Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, sustabdžius ginčo konkurso procedūras, buvo prailgintas atsakovo vykdomo projekto, įgyvendinimo laikas, dėl ko gali būti neužtikrinta viešai tiekiamo tinkamos kokybės vandens ir tvarkomų buitinių nuotekų paslaugų plėtra bei prieinamumas Laukuvos vartotojams, neįsisavintos tam skirtos lėšos, pažeidžiant viešąjį interesą. Juolab kad, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. vasario 6 d. sprendimu atmetė ieškovo ieškinį. Tokios nuomonės laikomasi ir teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2558/2011, 2011 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1969/2011).

18Dėl pasakyto, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis ir klausimas išspręstinas iš esmės – netenkintinas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 144 str. 1 d., 4237 str., 329 str. 1 d., 338 str.).

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

20Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netenkinti ieškovo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 2011 m. rugsėjo 26 d.... 4. Be to, ieškinio reikalavimų užtikrinimui 2011 m. spalio 27 d. prašymu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 5 d. nutartimi patenkino... 7. Nurodė, kad asmens pažeista ar ginčijama teisė, taip pat įstatymo saugomas... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Šilalės vandenys“ prašo panaikinti... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Vakarų inžineriniai... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. CPK 144 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, dalyvaujančių byloje... 15. Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 16. Nagrinėjamu atveju atsakovo vykdomas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų... 17. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju, sustabdžius ginčo konkurso... 18. Dėl pasakyto, panaikintina skundžiama apygardos teismo nutartis ir klausimas... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nutartį ir...