Byla 2-2558/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1159-267/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio ryšių statyba“ ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai dėl priimtų sprendimų atmesti pasiūlymą viešame pirkime, atmesti pretenziją, pasiūlymų eilės sudarymo ir priimto sprendimo sudaryti pirkimo sutartį (pirkimo Nr. 105900), tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų inžineriniai tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „KRS“, uždaroji akcinė bendrovė „Edrija“, akcinė bendrovė „Kauno dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Pireka“, A. Ž. ir ko, A. Ž ir ko uždaroji akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė „Grundolita“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pateikė teismui ieškinį atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos sprendimus, kuriais buvo atmestas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pasiūlymas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro darbų pirkimo konkurso „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaisgirio miestelyje“, pirkimo Nr. 105900 procedūras.

5Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaistgirio miestelyje“, pirkimo Nr. 105900, procedūras iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje. Uždraudė atsakovui Joniškio rajono savivaldybės administracijai sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu, o jeigu pirkimo – pardavimo sutartis su konkurso laimėtoju jau yra pasirašyta – sustabdė šios sutarties bei visų sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą.

6Atsakovas Joniškio rajono savivaldybės administracija pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Nurodė, kad atsakovo vykdomu konkursu siekiamas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas, kurio tinkamas įgyvendinimas tiesiogiai susijęs su viešuoju interesu, todėl būtina užtikrinti šį viešąjį interesą. Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis, jo tinkamas įgyvendinimas turi didelės reikšmės viešajam interesui.

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi panaikino 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartį ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skyrė nagrinėti 2011 m. rugsėjo 1 d. teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad, patenkinus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų pažeistas šalių interesų pusiausvyros principas, privatus interesas įgytų prioritetą prieš viešąjį interesą, todėl laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamoje byloje netaikytinos.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Šį prašymą grindė nurodydamas, kad ieškinys yra pagrįstas, ieškinio suma didelė, o tai lemia būtinybę nagrinėjamoje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar net taps neįmanomu, jo teisė į teisminę gynybą bus paneigta. Taip pat pažymi, jog egzistuoja absoliutūs nutarties negaliojimo pagrindai, nes skundžiamoje nutartyje teismas visiškai nepasisakė, su kuriais atsakovo prašyme nurodytais argumentais jis sutinka, neišdėstė savo pozicijos dėl trečiojo asmens UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskirojo skundo, kuriame jis nurodo, jog laikinųjų apsaugos priemonių klausimas pažeidė jo teises bei interesus, viešąjį interesą, padarė procesinių pažeidimų turinčių esminės reikšmės nagrinėjamai bylai. Konkrečiai teismas priimdamas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, kuria panaikino laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad ji neskundžiama, nors CPK 151 str. 1 d. aiškiai nurodyta, jog visos teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra skundžiamos atskiruoju skundu. Taip pat, apelianto nuomone, teismas pažeidė ir šalių rungimosi principą, nes atmetė ieškovo prašymą perkelti posėdį iš 2011 m. rugsėjo 1 d. į 2011 m. rugsėjo 2 d., nors buvo pateikti visi įrodymai, jog ieškovo atstovas dėl svarbios priežasties, t. y. dėl užimtumo kitoje byloje, negali dalyvauti teismo posėdyje.

12Tretysis asmuo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime tretysis asmuo išdėsto argumentus iš esmės analogiškus pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje nurodytiems argumentams. Konkrečiai nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje lemtų viešojo intereso pažeidimą, pažeistų proporcingumo ir ekonomiškumo principus, o tolesnis pirkimo procedūrų vykdymas nelemtų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo negalimumo ar ieškovo teisių pažeidimo.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

16Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi (įstatymo redakcija galiojusi iki 2011 m. rugsėjo 30 d.), teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų siekiamiems tikslams. Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Sąvoka „viešasis interesas“ apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Sąvoka „viešasis interesas” yra vertinamasis kriterijus, todėl jos taikymas turi būti siejamas su konkrečios bylos aplinkybėmis.

17Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos paskelbto konkurso „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų plėtra Skaisgirio miestelyje“. Iš bylos duomenų matyti, kad pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą. Pažymėtina, kad specialusis įstatymas, reglamentuojantis klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, yra Viešųjų pirkimų įstatymas. Minėtame įstatyme numatyta galimybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 5 dalis numato, kad teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu; teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

18Byloje nustatytina, kad atsakovas įgyvendina projektą, kuris yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007 - 2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas iš Europos Sąjungos 2007 – 2013 m. struktūrinės paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir atsakovo lėšų. Šios aplinkybės bylos šalys neginčija. Taigi šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus tiekiamo vandens ir buitinių nuotekų tvarkymo kokybės gerinimui, užtikrinant regiono, šiuo atveju – Skaisgirio miestelio, gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir buitinių nuotekų tvarkymą bei valymą, šių paslaugų plėtrą. Geresne viešai tiekiamo vandens kokybe suinteresuota visuomenė, nes tai tiesiogiai lemia ir gyventojų sveikatą. Kokybiškas buitinių nuotekų tvarkymas gerina aplinkos būklę, taip pat užtikrina visuomenės narių poreikių kokybiškesnį tenkinimą. Dėl to tinkamas šio projekto įgyvendinimas yra prioritetiškai ginama vertybė. Neįsisavinus projektui skirtų lėšų, nukentėtų didelė visuomenės dalis. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, nepagrįstai užtruks projekto, finansuojamo iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinimas, gali būti neįsisavintos tam skirtos lėšos, tuo pačiu nebus užtikrinta viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų buitinių nuotekų paslaugų plėtra ir prieinamumas vartotojams Skaisgirio miestelyje, o tuo būtų pažeistas viešasis interesas. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo nagrinėjamu atveju.

19Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas, ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

20Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartis turėtų būti panaikinta, nes teismas padarė procesinių pažeidimų, pažeidė šalių rungimosi principą. CPK 328 str. nuostatos nustato, kad iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas ar nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje pripažinta, jog iš esmės skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, nėra pagrindo naikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutarties, remiantis minėtu apelianto argumentu.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta bei jog nėra pagrindo jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Panevėžio ryšių statyba“ pateikė teismui ieškinį... 5. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi taikė... 6. Atsakovas Joniškio rajono savivaldybės administracija pateikė teismui... 7. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi panaikino 2011... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartimi ieškovo prašymą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m.... 12. Tretysis asmuo UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateikė atsiliepimą į... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 16. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi (įstatymo redakcija galiojusi iki 2011... 17. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo Joniškio rajono savivaldybės... 18. Byloje nustatytina, kad atsakovas įgyvendina projektą, kuris yra... 19. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad tuo atveju, jeigu ieškinys būtų... 20. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismo 2011 m.... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta darytina išvada, jog skundžiama pirmosios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį palikti nepakeistą....