Byla 2-1969/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-960-124/2011, pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“, uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių ryšių objektų statyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių vandenys“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su viešojo pirkimo komisijos sprendimo teisėtumu.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu.

6Ieškovai UAB „Žemda“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ (jungtinės veiklos partneriai) kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Šiaulių vandenys“ dėl UAB „Šiaulių vandenys“ viešojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškinyje nurodė, kad ieškovai dalyvavo UAB „Šiaulių vandenys“ skelbtame konkurse vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiauliuose darbams pirkti. 2011 m. balandžio 18 d. ieškovai buvo informuoti, kad jų konkursinis pasiūlymas atmestas pripažinus tiekėjo kvalifikacinius duomenis neatitinkančiais viešojo pirkimo konkurso sąlygų I skyriaus 3.1.3. punkte nustatytų reikalavimų, t.y. ieškovai nepateikė nustatyta tvarka išduoto atestato, suteikiančio teisę atlikti statybos darbus įrenginių paleidimo ir derinimo srityje. Ieškovai perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kuri nebuvo patenkinta. Ieškinyje pažymėjo, kad ieškovai nesutinka su pirkimo komisijos priimtais sprendimais ir prašė įpareigoti atsakovą pateikti visą konkurso vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiauliuose darbams pirkti medžiagą, panaikinti atsakovo sprendimus dėl ieškovų konkursinio pasiūlymo atmetimo ir pretenzijos netenkinimo.

7Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu – uždrausti atsakovui UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiauliuose darbų pirkimo (pirkimo Nr. 100058) sutartį iki byloje priimto sprendimo įsiteisėjimo. Nurodė, kad yra grėsmė, jog kol vyks civilinės bylos teisme nagrinėjimas, atsakovas sudarys sutartį su kitu konkurso dalyviu, nes perkami darbai finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias programas, todėl lėšų panaudojimas laiko atžvilgiu yra griežtai ribotas. Tokiu atveju (jeigu bus pasirašyta pirkimo sutartis su kitu konkurso dalyviu) teismo sprendimo įvykdymas, iki teisių pažeidimo buvusios padėties atkūrimo prasme, bus labai komplikuotas – ieškovai savo teises galėtų ginti reikšdami reikalavimą dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia arba reikalauti nuostolių atlyginimo. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrintų ekonomiškiausią ieškovų pažeistų teisių gynimą, be to laikinųjų apsaugos priemonių taikymą lemia ir viešasis interesas.

8Atsakovas UAB „Šiaulių vandenys“atsiliepime į ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nurodė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas ir prašė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad pritaikius ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus atsakovui UAB „Šiaulių vandenys“ pasirašyti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Šiauliuose darbų pirkimo (pirkimo Nr. 100058) sutartį gana ilgam laikui (kol bus priimtas teismo sprendimas, taip pat neatmestina galimybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas bus peržiūrimas apeliacine bei kasacine tvarka), sutriks visas UAB „Šiaulių vandenys“ planuoto projekto įgyvendinimas. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovas negalės įsisavinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, laiku nebus įgyvendintas projektas ir dėl neveikiančios centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos nukentės visuomenė. Teismas pažymėjo, kad patenkinus ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, jos pažeistų viešąjį interesą ir proporcingumo principą. Jeigu būsimas teismo sprendimas būtų nepalankus ieškovams, atsakovas patirtų didžiulę žalą. Būsimam teismo sprendimui esant palankiam ieškovams, jie, Viešųjų pirkimų įstatymo 96 straipsnio pagrindu, turėtų teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Žemda“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131) Pirmosios instancijos teismas neanalizavo ieškovų argumentų, pagrindžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, be to teismo pateikiami motyvai yra hipotetiniai ir nepatvirtina teismo nurodomų grėsmių projekto įgyvendinimui.

142) Pirmosios instancijos teismas prioritetą teikė kuo greitesniam projekto įgyvendinimo pradėjimui. Tačiau būtina spręsti, ar projekto pradžios data yra tiek reikšminga, kad būtų galima nekreipti dėmesio į konkurso laimėtojo pasiūlytą kainą, kuri, tikėtina, gali būti kur kas aukštesnė, negu pasiūlyta ieškovų kaina. Kuo greitesnis projekto įgyvendinimo pradėjimas nėra pateisinamas ir pažeidžia viešąjį interesą. Be to patenkinus ieškovų ieškinį, perkančiosios organizacijos išlaidos dar labiau padidėtų, nes jai tektų sumokėti ne tik už atliktus darbus, bet ir atlyginti ieškovų patirtus nuostolius.

153) Ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, o atsisakymas jas taikyti pažeidžia viešąjį interesą, nes miesto gyventojai nėra suinteresuoti, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros darbai būtų pradėti kuo greičiau, nekreipiant dėmesio į darbų kainą. Be to pažymėtina, kad teismui operatyviai išnagrinėjus bylą, grėsmės galutiniam projekto įgyvendinimo terminui nėra. Darbus pradėjus vėliau, ieškovai juos spėtų užbaigti numatytu terminu.

16Atsiliepimu į ieškovų atskirąjį skundą atsakovas UAB „Šiaulių vandenys“ prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas negalės įsisavinti Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų, projektas negalės būti įgyvendinamas, dėl ko nukentėtų visuomenė ir būtų nepateisinti miesto gyventojų lūkesčiai. Šiuo metu Šiauliuose viešai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi apie 85 proc. gyventojų, po projekto įgyvendinimo šis skaičius padidėtų iki 91 proc. Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją, viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugos prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti 95 proc. visų Lietuvos Respublikos gyventojų. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jei jos gali daryti žalą visuomenei, jos daliai. Atsakovo perkamos paslaugos yra svarbios atitinkamos vietovės gyventojų daliai, florai ir faunai, todėl jos yra susijusios su viešuoju interesu. Viešo intereso, susijusio su kokybišku geriamuoju vandeniu ir nuotekų šalinimu, apsaugai turi būti teikiamas prioritetas, lyginant su ieškovų galimai pažeistų teisių gynyba.

182) Nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pasiūlymo kaina nėra aktuali, nes teismas nenagrinėjo ieškinio esmės, o tik sprendė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir galimumo. Be to pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, perkančiosios organizacijos veiksmai, kai ji priima ir vertina pirkimo sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą, ir, leidusi pakeisti pasiūlymą, vėliau jį pripažįsta laimėjusiu, pripažįstami neteisėtais dėl skaidrumo principo pažeidimo, nepaisant to, kad šio tiekėjo pasiūlyta kaina yra žemiausia.

193) Nepagrįsti ir klaidinantys yra atskirojo skundo argumentai, kuriais teigiama, kad darbus pradėjus vėliau, ieškovai juos spėtų užbaigti numatytu terminu. 2011 m. balandžio 7 d. buvo pasirašyta projekto „Vandentiekio ir nuotekų plėtra Šiauliuose“ finansavimo ir administravimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros. Šios sutarties sudėtinės dalies „Projekto aprašymas“ 6 dalyje numatytas projekto veiklų įgyvendinimo grafikas, pagal kurį darbai turi būti pradėti 2011 m. birželio mėnesį, o jų nepradėjimas laiku laikytinas sutarties pažeidimu, turinčiu įtakos sutarties finansavimui. Sutarties projekto 10 punkte nustatyta, kad sutarties galiojimo terminas yra 35 mėn. (22 mėn. darbų baigimo grafikas, 12 mėn. pranešimų apie defektus laikas ir 28 d. atlikimo pažymos išdavimui). Taigi terminas darbams atlikti yra tik 22 mėn. ir yra akivaizdu, kad sustabdžius pirkimą, didelė tikimybė, kad nukentėtų darbų kokybė, nes laimėjusiam konkursą dalyviui darbų atlikimo terminas ženkliai sutrumpėtų. Konkurso sąlygose nustatytas terminas yra optimalus darbų apimtims, todėl bet koks termino trumpinimas neigiamai atsilieptų sutarties šalims, o tai reiškia, kad dėl to nukentėtų ir visuomenė, kuri negalėtų laiku prisijungti prie centralizuoto vandens ir nuotekų tinklo.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

21Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto ieškovui galimai palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

22Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktą tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu.

23Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis, 95 straipsnio 5 dalis) ir užtikrinant, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1762/2010). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės (savivaldybės, Europos Sąjungos struktūrinių fondų) biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas. Jei preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, teismas paprastai turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1761/2011). Tačiau ši taisyklė dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose nėra absoliuti.

24Kolegijos nuomone, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.). Jeigu iš bylos duomenų matyti, kad dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo organizuotas pirkimas apskritai gali neįvykti (pavyzdžiui, dėl užtrukusių pirkimo procedūrų ir perkamų paslaugų įgyvendinimo trumpų terminų) ir dėl to nebus įsisavintos lėšos, kurių didžioji dalis skiriama iš Europos Sąjungos fondų, teismas gali ir nestabdyti pirkimo procedūrų. Tai nereiškia, kad kiekvienu atveju, kai pirkimui skirtos lėšos įsisavinamos iš Europos Sąjungos lėšų ir dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūros, galima netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių – viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymo. Tačiau, jeigu sustabdžius užtrukusias pirkimo procedūras nebus įsisavintos tam skirtos lėšos ir gyventojai neteks galimybės gauti kitokių nei iki tol ar geresnės kokybės paslaugų ir dėl to nukentės visuomenės ar jos dalies teisėti interesai ir teisėti lūkesčiai, taip pat nebus sukurtos naujos darbo vietos, kurios atsirastų įsisavinus lėšas ir įvykdžius pirkimą, galima laikyti, kad prioritetiškai turi būti ginamas viešasis poreikis operatyviai užbaigti pirkimą, nebent būtų nustatyti akivaizdūs imperatyvių teisės normų pažeidimai.

25Nagrinėjamu atveju ieškovai (tiekėjai) ieškiniu įrodinėja, kad atsakovas (viešojo pirkimo konkurso organizatorius) netinkamai įvertino jų pateiktą atviro konkurso pasiūlymą ir nepagrįstai jį atmetė kaip neatitinkantį kvalifikacinių reikalavimų, taip pat nepagrįstai netenkinto pateiktos pretenzijos. Iš bylos duomenų matyti, kad 2011 m. balandžio 7 d. atsakovas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuri atsakinga už Sanglaudos skatinimo veiksmų ir programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra“ įgyvendinimą, sudarė projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ (projekto kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-084) finansavimo ir administravimo sutartį (toliau - Sutartis). Šios sutarties 2.1 punkte nurodoma, kad projekto biudžeto didžiausia finansuojama suma – 30 400 000 Lt, iš kurios 25 624 716,55 Lt skiriama iš Europos Sąjungos fondų lėšų, 3 014 672,54 iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o ne mažiau kaip 1 760 610,91 Lt iš projekto vykdytojo (arba partnerio) lėšų (Sutarties 2.2.1 – 2.2.3 punktai). Projektui finansavimas skiriamas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, o projekto finansavimo pabaiga – 2014 m. (Sutarties 3.3-3.4 punktai). Iš projekto aprašymo 6 straipsnio matyti, kad projekto veiklos įgyvendinimo pradžia – 2011 m. birželio mėnuo, o pabaiga – 2014 m. kovo mėn.

26Taigi, šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus reikalavimus tiekiamo vandens ir nuotekų kokybės gerinimui, užtikrinant regiono, šiuo atveju – Šiaulių miesto, gyventojams kokybišką geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bei valymą, šių paslaugų plėtrą. Geresne viešai tiekiamo vandens kokybe suinteresuota visuomenė, kadangi tai tiesiogiai lemia ir gyventojų sveikatą. Kokybiškas nuotekų tvarkymas gerina aplinkos būklę, taip pat užtikrina visuomenės narių poreikių kokybiškesnį tenkinimą. Todėl tinkamas šio projekto įgyvendinimas yra prioritetiškai ginama vertybė. Neįsisavinus projektui skirtų lėšų, nukentėtų didelė visuomenės dalis.

27Tuo pačiu pastebėtina, kad ieškovai ieškinyje neįrodinėjo, kad atviro konkurso sąlygos akivaizdžiai nepagrįstai diskriminuoja tiekėjus, neįrodinėjo atsakovo nesąžiningų veiksmų ir akivaizdžiai neteisingų sprendimų priėmimo, o tik teigė, jog atsakovas nepagrįstai pareikalavo atestato, suteikiančio teisę atlikti atitinkamus statybos darbus. Pagal ieškinio reikalavimus pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, nepagrįstai užtruks projekto, didžiąja dalimi finansuojamo iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinimas, galimai nebus įsisavintos tam skirtos lėšos. Tuo pačiu nebus užtikrinta viešai tiekiamo tinkamos kokybės geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugų plėtra ir prieinamumas vartotojams Šiaulių mieste.

28Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal paduotą ieškinį dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

29Tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas, ieškovai savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodami ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

30Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjami klausimai, susiję su viešojo pirkimo komisijos sprendimo... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjami klausimai, susiję su laikinųjų... 6. Ieškovai UAB „Žemda“, UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, UAB... 7. Ieškinio reikalavimo užtikrinimui ieškovai prašė taikyti laikinąsias... 8. Atsakovas UAB „Šiaulių vandenys“atsiliepime į ieškovų prašymą dėl... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 23 d. nutartimi atmetė ieškovų... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovai UAB „Žemda“, UAB „Šiaulių dujotiekio... 13. 1) Pirmosios instancijos teismas neanalizavo ieškovų argumentų,... 14. 2) Pirmosios instancijos teismas prioritetą teikė kuo greitesniam projekto... 15. 3) Ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, o atsisakymas jas taikyti... 16. Atsiliepimu į ieškovų atskirąjį skundą atsakovas UAB „Šiaulių... 17. 1) Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pritaikius... 18. 2) Nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 19. 3) Nepagrįsti ir klaidinantys yra atskirojo skundo argumentai, kuriais... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 21. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 22. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio... 23. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 24. Kolegijos nuomone, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju –... 25. Nagrinėjamu atveju ieškovai (tiekėjai) ieškiniu įrodinėja, kad atsakovas... 26. Taigi, šiuo projektu siekiama įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktuose... 27. Tuo pačiu pastebėtina, kad ieškovai ieškinyje neįrodinėjo, kad atviro... 28. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino... 29. Tuo atveju, jeigu ieškinys būtų patenkintas, ieškovai savo subjektines... 30. Kiti atskirajame skunde išdėstyti argumentai teisiškai nėra reikšmingi... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 32. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartį palikti...