Byla 2-62/2012
Dėl viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų ir sutarties pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1285-194/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovui viešąjai įstaigai „Senolių namai“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Limega“ dėl viešųjų pirkimų komisijos priimtų sprendimų ir sutarties pripažinimo negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą - supaprastintas skelbiamas derybas „Mokyklos pastato, esančio Bridų g. 43, Bridų k., Šiaulių raj., rekonstravimo į mišrių socialinių paslaugų įstaigą darbų pirkimas“. Perkančioji organizacija pagal derybų rezultatus pakvietė dalyvauti konkurse ieškovą ir trečiąjį asmenį, 2011 m. rugsėjo 6 d. sudarė apklausos pasiūlymų eilę, laimėtoju paskelbė trečiąjį asmenį ir 2011 m. rugsėjo 19 d. su juo sudarė viešojo pirkimo sutartį.

5Ieškovas UAB „Irdaiva“ teismui paduotu ieškiniu prašė panaikinti atsakovo 2011 m. rugsėjo 6 d. rašte R-A-2 sudarytą pasiūlymų eilę ir sprendimą pirkimo laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį, pripažinti 2011 m. rugsėjo 19 d. atsakovo su trečiuoju asmeniu sudarytą viešojo pirkimo sutartį negaliojančia ir taikyti restituciją, jeigu bylos nagrinėjimo metu paaiškės, kad ši sutartis pradėta vykdyti. Ieškinio užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - laikinai sustabdyti 2011 m. rugsėjo 19 d. viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi, be kitų klausimų, išsprendė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir jį atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškinį pateikė privatus juridinis asmuo, tuo tarpu viešasis supaprastintas pirkimas paskelbtas mokyklos pastato rekonstravimo į mišrių socialinių paslaugų įstaigą darbams pirkti. Teismo vertinimu, supaprastintas darbų pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu, nes jo įgyvendinimas siejamas su Šiaulių rajono socialinių paslaugų teikimu rajono gyventojams, o teisinėje valstybėje žmogaus sveikata yra didžiausia vertybė, todėl tai yra labiausiai valstybės saugomas viešasis interesas ir turi prioritetą prieš kitus interesus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Irdaiva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir išspręsti klausimą iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Socialinių paslaugų teikimas nėra susijęs su žmogaus sveikatos išsaugojimu, nėra gydymas ar sveikatos tausojimas, Socialinės paslaugos nėra susijusios su medicininių paslaugų teikimu visuomenei, todėl ir skundžiamas pirkimas nėra susijęs nutartyje nurodyta konstitucine vertybe - žmogaus sveikata. Aplinkybė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 1 - 2 mėnesiais vėliau bus atidaryta viena iš Šiaulių rajono socialinių paslaugų įstaigų, nepažeidžia dalies visuomenės intereso gauti priklausančias socialines paslaugas, nes socialinės paslaugos, gali būti teikiamos ir asmens namuose.

112. Kadangi ginčijamu pirkimu atsakovas siekia Šiaulių rajone atidaryti naują socialinių paslaugų įstaigą, kurios iki šiol nebuvo, akivaizdu, kad laikinas rangos sutarties vykdymo sustabdymas 2 mėnesiams nepažeistų dalies visuomenės intereso - gauti socialines paslaugas, nes šios paslaugos visuomenei bus teikiamos ta pačia tvarka ir toje pačioje vietoje kaip ir iki ginčijamo pirkimo pradžios.

123. Sprendimas ginti viešąjį interesą turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Tačiau šie pagrindai, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas. Būtina atsižvelgti ar tam tikras visuomenės interesas pirkimo objektu nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga; ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų poreikio pirkimo objektu iškėlimą prieš sąžiningą tiekėju konkurenciją ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Šiuo atveju ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nurodomus kriterijus.

134. Ginant viešąjį interesą, sąžiningo tiekėjo teisėti interesai negali būti visiškai paneigiami, neužtikrinant jo (viešojo intereso), perkančiosios organizacijos ir kitų asmenų teisių pusiausvyros.

145. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, nagrinėjamu atveju - pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir pirkimui skirtų lėšų įsisavinimui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Teismas gali nestabdyti pirkimų procedūrų tuo atveju, jeigu pagal bylos duomenis matyti, kad dėl pirkimų procedūrų sustabdymo organizuojamas konkursas apskritai gali neįvykti ir dėl to nebus įsisavintos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Faktinės aplinkybės, kad vykdomam pirkimui yra skirtos lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, o dėl vykstančio bylinėjimosi užtrunka pirkimo procedūras, negali būti laikomas pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šiuo atveju byloje nėra duomenų, patvirtinančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo terminus, sąlygas ir pan.

155. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas, nes sutarties įvykdymo terminas yra itin trumpas (7 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo su galimybe pratęsti 2 mėnesiams, apklausos sąlygų 2.8 punktas) - vykstant bylos nagrinėjimui iš esmės ginčijama sutartis gali būti didžiąja dalimi įvykdyta (nors ir neteisėtai) ir bylos šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį gali pasidaryti neįmanomas, dėl ko žymiai nukentės kaip visuomeninis, taip ir ieškovo interesai.

16Atsakovas VĮ „Senolių namai“ atsiliepimu prašo skundžiamą Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

171. Dalis socialinių paslaugų, kurias atsakovas ketina teikti, skirtos būtent asmenims, kurie dėl sveikatos būklės - neįgalumo ar amžiaus, yra nesavarankiški, jiems reikalinga pagalba, todėl apelianto argumentai, kad socialinių paslaugų teikimas nėra susijęs su žmogaus sveikatos išsaugojimu, nepagrįsti.

182. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams (pagyvenusiems asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos šeimų nariams) šiuo metu yra neteikiamos socialinės paslaugos ir jų laukiama jau daugiau nei 15 metų. Atsakovas pažymi, kad lėšos skirtos ne konkurso, o regioninio planavimo būdu, kas savaime rodo, jog poreikis tokioms paslaugoms Šiaulių rajone yra labai didelis.

193. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, turėtų atsižvelgti i galimus padarinius. Jeigu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas patirtų neproporcingų suvaržymų ar nuostolių, kurie, ieškinio atmetimo atveju, galėtų būti sunkiai atlyginami, tokios priemonės turėtų būti netaikomos, net jei ir egzistuotų ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo rizika.

204. Laiku neįgyvendinus projekto, žala būtų padaryta ne tik VĮ „Senolių namai“, tačiau ir socialinių paslaugų gavėjams ir jų artimiesiems, t. y. visuomenei. Šiuo atveju rangos darbų sutarties vykdymo padariniai būtu nepalyginamai skaudesni, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtu pritaikytos, nei kad nepritaikytos. Rekonstravimo darbų atlikimas yra pagrindinė, bet ne vienintelė projekto veikla. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos, be šio pirkimo jau yra įvykdyti ir dar turi būti vykdomi kiti viešieji pirkimai (baldų, buitinės technikos, slaugos įrangos, specialios transporto priemonės ir pan.), todėl užsitęsus rangos darbų vykdymui, ieškovui kils įsigytų prekių sandėliavimo, saugojimo, papildomo mokėjimo ir kitos išlaidos. Galimybė pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį yra sąlyginė ir egzistuoja didelė rizika, kad esant nepritarimui pakeisti projekto įgyvendinimo laikotarpį, projektas bus neįgyvendintas apskritai, o atsakovas ne tik praras skirtą finansavimą, bet ir turės padengti nuostolius tretiesiems asmenims. Tuo tarpu, ieškovui nekyla jokie neigiami padariniai.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Pagal ieškovo atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas, suformuluotus pagrindus, apeliacijoje keliamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, ieškiniu ginčijant viešojo pirkimo procedūrų teisėtumą ir prašant panaikinti jau sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

23Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 93 straipsnio 2 dalį, tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo CPK nustatyta tvarka. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos laikantis ekonomiškumo principo. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau, nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas.

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, savo sprendimą iš esmės motyvavo tuo, kad viešjų pirkimų įgyvendinimas siejamas su Šiaulių rajono socialinių paslaugų teikimu rajono gyventojams, o teisinėje valstybėje žmogaus sveikata yra didžiausia vertybė, todėl tai yra labiausiai valstybės saugomas viešasis interesas ir turi prioritetą prieš kitus interesus. Tuo tarpu apeliantas nurodo, kad viešasis interesas, visų pirma, reikalauja užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą ir sprendimas ginti viešąjį interesą turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Apelianto teigimu, socialinių paslaugų teikimas nėra susijęs su žmogaus sveikatos išsaugojimu, nėra gydymas ar sveikatos tausojimas, socialinės paslaugos nėra susijusios su medicininių paslaugų teikimu visuomenei, todėl ir skundžiamas pirkimas nėra susijęs nutartyje nurodyta konstitucine vertybe - žmogaus sveikata. Teisėjų klegija nesutinka su šiais apelianto argumenatais.

25Vadovaujantis Socialinių paskaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589) socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialines paslaugas gali gauti įvairios žmonių grupės: senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, asmenys su negalia ir jų šeimos, likę be tėvų globos vaikai, socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, vaikus globojančios šeimos, kiti asmenys ir šeimos. Taigi iš socialinių paslaugų apibrėžties matyti, kad socialinės paslaugomis teikiamos silpniausiai visuomenės daliai. Byloje nustatyta, kad Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams (pagyvenusiems asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos šeimų nariams) socialinės paslaugos nėra teikiamos, todėl šio projekto įgyvendinimo sustabdymas turės įtakos silpniausios visuomenės dalies interesams, lems socialinių paslaugų gavėjų ir jų artimųjų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimo suvaržymą, labiausiai pažeidžiamos visuomenės grupės teisės į geresnę gyvenimo kokybę paneigimą. Tuo tarpu ieškovas, ginčydamas viešojo pirkimo procedūras ir sudarytą viešojo pirkimo sutartį, siekia asmeninių tikslų - tęsti konkursą, toliau varžytis dėl pirkimo sutarties, tapti konkurso laimėtoju ir gauti paslaugų teikimo užsakymą. Taigi, ieškovas siekia tik asmeninės naudos. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas gauti nurodyto pobūdžio socialines paslaugas šiuo metu yra svarbesnis negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą (juo labiau, kad perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumas yra tik ginčijamas), todėl, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

26Spręsdamas dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo, teismas preliminariai (lot. prima facie) įvertina pareikšto ieškinio pagrįstumą. Preliminarus pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Jis taip pat neturi prejudicinės galios nei bylos nagrinėjimui iš esmės, nei pakartotiniam klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sprendimui. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje jau yra priėmęs sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinys atmestas. Ieškinio atmetimas prima facie nepatvirtina, kad pagal pateiktus faktinius ir teisinius argumentus ieškinys bus atmestas ir apeliacinės instancijos teisme, tačiau ieškinio įvertinimas pirmosios instancijos teisme taip pat yra svarbus argumentas, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą.

27Pripažinus byloje egzistuojantį prioritetinį viešąjį interesą į kuo greitesnį Šiaulių rajono savivaldybėje gyvenantiems pagyvenusiems asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos šeimų nariams socialinių paslaugų suteikimą ir šių asmenų gyvenimo kokybės pagerinimą, ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju neatitiktų teisingumo ir proporcingumo principų bei pažeistų socialinės rizikos grupės asmenų teisėtus interesus. Dėl išdėstytų aplinkybių kolegija sprendžia, kad pagrindų, lemiančių iš esmės teisėtos ir pagrįstos skundžiamos nutarties dalies panaikinimą, nėra, todėl ji paliktina galioti.

28Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

29Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria atmestas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovas paskelbė viešąjį pirkimą - supaprastintas skelbiamas derybas... 5. Ieškovas UAB „Irdaiva“ teismui paduotu ieškiniu prašė panaikinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. spalio 6 d. nutartimi, be kitų klausimų,... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Irdaiva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių... 10. 1. Socialinių paslaugų teikimas nėra susijęs su žmogaus sveikatos... 11. 2. Kadangi ginčijamu pirkimu atsakovas siekia Šiaulių rajone atidaryti... 12. 3. Sprendimas ginti viešąjį interesą turėtų būti grindžiamas realios ar... 13. 4. Ginant viešąjį interesą, sąžiningo tiekėjo teisėti interesai negali... 14. 5. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai... 15. 5. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui priėmus ieškovui... 16. Atsakovas VĮ „Senolių namai“ atsiliepimu prašo skundžiamą Šiaulių... 17. 1. Dalis socialinių paslaugų, kurias atsakovas ketina teikti, skirtos būtent... 18. 2. Šiaulių rajono savivaldybės gyventojams (pagyvenusiems asmenims,... 19. 3. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, turėtų... 20. 4. Laiku neįgyvendinus projekto, žala būtų padaryta ne tik VĮ „Senolių... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Pagal ieškovo atskirojo skundo, kuriuo ginčijamas pirmosios instancijos... 23. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti... 25. Vadovaujantis Socialinių paskaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589)... 26. Spręsdamas dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo, teismas preliminariai... 27. Pripažinus byloje egzistuojantį prioritetinį viešąjį interesą į kuo... 28. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 29. Šiaulių apygardos teismo 2011 m. spalio 6 d. nutarties dalį, kuria atmestas...