Byla 2-815/2013
Dėl sutarties nutraukimo iš dalies pripažinimo negaliojančiais, kuria atsakovei buvo nustatytas terminas prašymo atnaujinti procesą trūkumams šalinti

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Dalios Vasarienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės I. I. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-6739-392/2012 pagal RUAB „Junesta“ ieškinį atsakovams J. B., D. J., I. I. dėl avanso grąžinimo ir pagal atsakovių J. B. ir I. I. priešieškinį ieškovui dėl 2008-12-22 protokolų dėl sutarties nutraukimo iš dalies pripažinimo negaliojančiais, kuria atsakovei buvo nustatytas terminas prašymo atnaujinti procesą trūkumams šalinti.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Atsakovė I. I. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1252-565/2010, kurioje Vilniaus apygardos teismas 2010-12-06 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, t. y. priteisė iš atsakovės J. B. ir atsakovės I. I. ieškovės RUAB „Junesta“ naudai po 150 025 Lt, taip pat po 5 proc. metinių palūkanų už priteistas sumas nuo 2009-09-07 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, o ieškinį atsakovui D. J. atmetė. Taip pat priteisė iš atsakovės J. B. ir atsakovės I. I. valstybės naudai po 4 019,85 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priešieškinį atmetė. Atsakovė prašo atnaujinti procesą šioje byloje ir priteisti iš atsakovės J. B. ieškovės RUAB „Junesta“ naudai 225 037 Lt, priteisti iš atsakovės I. I. RUAB „Junesta“ naudai 75 012 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistas sumas bei bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašė atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, motyvuodama tuo, kad įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio ji negali sumokėti dėl sunkios materialinės padėties, nes viena augina neįgalų sūnų, o jos gaunamas darbo užmokestis yra minimalus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012-12-13 nutartimi įpareigojo atsakovę iki 2013-01-03 pateikti teismui naują pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, kuriame būtų nurodyta: proceso atnaujinimo ribos, argumentai dėl jos reikalaujamo sprendimo priėmimo, 2006-12-20 susitarimo radimo data, pateikti 2006-12-20 susitarimo originalą bei apmokėti pareiškimą 2 250,39 Lt dydžio žyminiu mokesčiu. Teismas pažymėjo, kad nors atsakovė proceso atnaujinimo pagrindu nurodė naujai paaiškėjusią aplinkybę – rastą 2006-12-20 susitarimą, tačiau nenurodė tikslios jo radimo datos bei nepateikė originalo, be to, nepateikė visiškai jokių argumentų, kodėl atnaujinus procesą teismas turėtų priimti jos prašomą sprendimą. Teismas nepatenkino atsakovės prašymo atleisti ją nuo žyminio mokesčio mokėjimo, nes, teismo nuomone, atsakovė jį pagrindė tik pilnamečio sūnaus daliniu darbingumu. Dėl žyminio mokesčio atidėjimo, teismas nurodė, kad toks prašymas taip pat negali būti patenkintas, nes nėra duomenų, kad atsakovės turtinė padėtis gali pasikeisti.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Atsakovė, nesutikdama su minėta teismo nutartimi, padavė apeliaciniam teismui atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti skundžiamą nutartį, nes teismas nepagrįstai įpareigojo ją pateikti naują pareiškimą dėl proceso atnaujinimo. Paduotas prašymas atitiko CPK 369 str. 1 d. reikalavimus. Nors teismas pripažino jos sunkią turtinę padėtį, tačiau nepripažino jos mokumo. Ji prie prašymo pridėjo ir pažymą apie jos gaunamą darbo užmokestį, o ne vien tik vaiko neįgalumą patvirtinančius dokumentus. Mano, kad teismas turėjo teisę įpareigoti ją sumokėti dalį žyminio mokesčio (1 000 Lt), o dėl kitos dalies – atidėti mokėjimą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas netenkintinas

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Teisėjų kolegija pažymi, kad prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas sprendžiamas pagal procesines taisykles, analogiškas reglamentuojančioms ieškinio priėmimą, rašytinio proceso tvarka (CPK 137, 138 str.), spręsdamas dėl prašymo atnaujinti procesą teismas patikrina, ar prašymas atitinka CPK 369 str. nustatytus procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, ar jis apmokėtas žyminiu mokesčiu, kai reikia, taiko pareiškimo trūkumų šalinimo procesines priemones. Teismas atsisako priimti prašymą atnaujinti procesą, jeigu yra CPK 137 str. 1 d. 1, 2, 7 ir 8 p. išvardyti pagrindai. Kitų klausimų sprendimo prašymo priėmimo stadijoje teismo diskrecijai įstatymo nepriskirta.

13Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, nustatęs, kad paduotas prašymas dėl proceso atnaujinimo neatitinka CPK jam keliamų reikalavimų, atsakovei nustatė terminą pateikti įstatymo reikalavimus atitinkantį prašymą, t. y. tokį prašymą, iš kurio būtų aiškios proceso atnaujinimo ribos, prašymas būtų motyvuotas, pridėtas 2006-12-20 susitarimo, kaip esminio pagrindo atnaujinti procesą, originalas, nurodyta konkreti jo radimo data, taip pat sumokėti žyminį mokestį.

14CPK 369 str. reglamentuojama, kad be bendrų ieškiniui keliamų turinio reikalavimų, prašyme atnaujinti procesą turi būti nurodoma: 1) sprendimą, nutartį priėmusio teismo pavadinimas; 2) proceso atnaujinimo pagrindas; 3) proceso atnaujinimo motyvai; 4) aplinkybės, kuriomis grindžiamas šio Kodekso 368 straipsnyje nurodytų terminų skaičiavimas; 5) prašymą pareiškusio asmens prašymas. Prie prašymo atnaujinti procesą turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys proceso atnaujinimo pagrindo buvimą.

15Atsakovės prašymo atnaujinti procesą turinio analizė suponuoja teisėjų kolegijai, kad jos pateikto prašymo negalima vertinti kaip atitinkančio CPK tokiam prašymui keliamus reikalavimus, nes jis iš esmės nėra motyvuotas, nėra aiškus naujų aplinkybių paaiškėjimo terminas, neaiškios proceso atnaujinimo ribos. Teisėjų kolegija pažymi, kad prašyme atsakovė nurodė, kad 2006-12-20 susitarimą rado 2012 m. rugsėjo mėn., atskirajame skunde teigia, kad minėtą susitarimą rado ne 2012 m. rugsėjo mėn., o 2012 m. rugpjūčio mėn. Patikslintame prašyme dėl proceso atnaujinimo, kurį pateikė kartu su atskirtuoju skundu, nurodo, kad minėtą susitarimą rado 2012-09-21. Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai tvirtina, kad atsakovė prie pirminio prašymo pridėjo 2006-12-20 susitarimo kopiją, o teikdama atskirąjį skundą, prie jo pridėjo 2006-12-20 susitarimo originalą, tačiau ne to, kurį buvo pridėjusi prie pirminio prašymo.

16Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo atsakovę pateikti patikslintą prašymą atnaujinti procesą, nes teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos turi būti realizuojama įstatymų nustatyta tvarka (Konstitucijos 30 str. 1 d., CPK 5 str. 1 d.). CPK 370 str. nustatyta prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarka – teismo atliekamų procesinių veiksmų eiliškumas bei turinys. Prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš trijų savarankiškų stadijų. Visų pirma, kaip nustatyta CPK 370 str. 1 d., teismas turi išspręsti prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą. Prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas sprendžiamas pagal procesines taisykles, analogiškas reglamentuojančioms ieškinio priėmimą, rašytinio proceso tvarka (CPK 137, 138 str.). Todėl pareiškėjo pareiga pateikti teismui pareiškimą, kuris atitiktų procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. Byloje nustatyta, kad atsakovė, šalindama skundžiama nutartimi nustatytus trūkumus, teismui kartu su atskirtuoju skundu pateikė ir patikslintą prašymą dėl proceso atnaujinimo, kurio priėmimo klausimas bus išspręstas pirmosios instancijos teismo.

17Kaip minėta, be kita ko, skundžiama nutartimi teismas nepatenkino atsakovės prašymo atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir įpareigojo ją sumokėti 2 250,39 Lt dydžio žyminį mokestį, nes jį, teismo vertinimu, pagrindė tik pilnamečio sūnaus daliniu darbingumu. Dėl žyminio mokesčio atidėjimo, teismas nurodė, kad toks prašymas taip pat negali būti patenkintas, nes nėra duomenų, kad atsakovės turtinė padėtis gali pasikeisti.

18Įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai neatleido atsakovės nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir neatidėjo jo mokėjimo, nes CPK imperatyviai įtvirtintos žyminio mokesčio dydžio, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl kurių šis apskritai negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio, bei nėra duomenų apie ateityje galimą jo turtinės padėties pagerėjimą (CPK 83 str. 3 d.; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr.2-2304/2011; 2009-07-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). Teismų praktikoje pripažįstama, kad turtinę asmens padėtį atskleidžia nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai. Teismas, nustatydamas sunkią asmens turtinę padėtį, turi įvertinti ne tik pateiktus įrodymus, bet ir atsižvelgti į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, į ieškiniu ginamą teisinį interesą bei į priežastis, dėl kurių asmens turtinė padėtis yra sunki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009). Pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui (CPK 178 str.).

19Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad ji prašymą grindė ne vien tik vaiko neįgalumą patvirtinančiais dokumentais, bet ir pažyma apie jos gaunamą darbo užmokestį, tačiau mano, kad atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai iš esmės nepatvirtina realios jos turtinės padėties ir kad ši padėtis gali pasikeisti, todėl nėra ir pagrindo pripažinti, kad teismas neteisėtai neatleido jos nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar neatidėjo jo mokėjimo. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės motyvus, kad teismas turėjo teisę įpareigoti ją sumokėti dalį žyminio mokesčio (1 000 Lt), o dėl kitos dalies – atidėti mokėjimą. Atsakovė neįrodė, kad jos turtinė padėtis yra sunki.

20Teisėjų kolegija išaiškina atsakovei, kad jai nėra užkirstas kelias kartu su nauju prašymu dėl proceso atnaujinimo teismui paduoti ir motyvuotą bei įrodymais pagrįstą prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio ar jo atidėjimo.

21Taigi apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).

22Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Atsakovė I. I. kreipėsi į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012-12-13 nutartimi įpareigojo atsakovę iki... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Atsakovė, nesutikdama su minėta teismo nutartimi, padavė apeliaciniam... 9. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 10. Atskirasis skundas netenkintinas... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Teisėjų kolegija pažymi, kad prašymo atnaujinti procesą priėmimo... 13. Ginčo atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi, nustatęs,... 14. CPK 369 str. reglamentuojama, kad be bendrų ieškiniui keliamų turinio... 15. Atsakovės prašymo atnaujinti procesą turinio analizė suponuoja teisėjų... 16. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija prieina prie... 17. Kaip minėta, be kita ko, skundžiama nutartimi teismas nepatenkino atsakovės... 18. Įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, teisėjų kolegija... 19. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad ji... 20. Teisėjų kolegija išaiškina atsakovei, kad jai nėra užkirstas kelias kartu... 21. Taigi apibendrinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 22. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi CPK 337 str. 1 p.,... 23. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą....