Byla PK-2605-1033/2017
Dėl šmeižimo, kuriuo prašo:

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas, susipažinęs su pareiškėjo Z. V. skundu, paduotu privataus kaltinimo tvarka, kuriuo prašoma pradėti privataus kaltinimo bylos procesą J. M., E. D. ir M. Ž.,

Nustatė

2Pareiškėjas (nukentėjusysis) Z. V. pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui privataus kaltinimo skundą dėl šmeižimo, kuriuo prašo:

31. Iškelti baudžiamąją bylą J. M., E. D. ir M. Z. pagal Lietuvos Respublikos BK 154 straipsnio 2 dalį ir paskirti jiems maksimalias įstatymo nustatytas bausmes;

42. Patenkinti civilinį ieškinį ir priteisti iš J. M., E. D. ir M. Ž. 8 991 370,51 Eur turtinės žalos ir 915 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo Z. V. (detaliai šie reikalavimai išdėstyti ir pareikšti pridedame civiliniame ieškinyje);

53. Iškviesti į teismą ir apklausti liudytojus L. K., E. Š. ir I. D..

64. Priteisti iš asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, nukentėjusiojo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Privataus kaltinimo skunde pareiškėjas nurododė, kad siekiant apsunkinti UAB ( - ) akcininkų tarpusavio ginčus, be kitų priemonių UAB ( - ) ir UAB ( - ) direktorius J. M., kuris yra ir UAB ( - ) akcininkas, siekė UAB ( - ), kurios vadovu ir 85 proc. akcijų savininku buvo pareiškėjas Z. V., bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismo 2013-09-10 nutartimi UAB ( - ) iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB ( - ), kurios vadovas yra E. D.. Po 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo, J. M. vadovaujama UAB ( - ) įsigijo nedidelį finansinį reikalavimą į UAB ( - ). J. M. vadovaujamos UAB ( - ) ir UAB ( - ), turinčios santykinai nedidelius finansinius reikalavimus įmonei UAB ( - ) išrinkimas UAB ( - ) kreditorių pirmininku patvirtina J. M. siekius šią bankroto bylą naudoti susidorojimui su UAB ( - ) akcininku Z. V.. UAB ( - ) bankroto byla buvo iškelta neatsižvelgiant į tai, kad nebuvo šios įmonės nemokumo. Tai patvirtina bankroto bylos iškėlimo 2013-11-13 UAB ( - ) balansas, sudarytas Z. V., ir 2013-12-31, 2014-12-31 UAB ( - ) metiniai balansai, sudaryti bankroto administratoriaus UAB ( - ). J. M., veikdamas per jo vadovaujamas UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei šių įmonių atstovą advokatą V. B., 2015-07-21 UAB ( - ) ir UAB ( - ) pareiškimu kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl UAB ( - ) bankroto pripažinimo tyčiniu bei teikė teismui pareiškimą palaikančius bendrus 2015-12-03 ir 2016-03-01 UAB ( - ) ir UAB ( - ) paaiškinimus. E. D., veikdamas per jo vadovaujamos UAB ( - ) atstovaujamą UAB ( - ) ir UAB ( - ) atstovus savo sutuoktinę I. D., teisininkę I. K. (-R.) ir advokatą P. V., UAB ( - ) vardu šį pareiškimą palaikė. Kaltinamieji, pasinaudoję sunkia pareiškėjo Z. V. finansine, sveikatos ir jų inicijuotų bylų gausa, UAB ( - ) bankroto byloje ginče dėl UAB ( - ) bankroto pripažinimo tyčiniu teismui pateikė šmeižikiškus žinomai melagingus paaiškinimus, kuriuos paneigia bankroto byloje surinkti įrodymai. Dėl šių šmeižikiškų žinomai melagingų paaiškinimų Kauno apygardos teismas 2016-08-04 nutartimi UAB ( - ) bankrotą pripažino tyčiniu. Lietuvos apeliacinio teismo 2017-02-17 nutartimi civilinėje byloje Nr.2-192-157/2017 iš Kauno apygardos teismo 2016-08-04 nutarties buvo pašalinti motyvai dėl visų nukentėjusiojo, kaip UAB ( - ) direktoriaus, sudarytų verslo sandorių, tačiau 2016-08-04 Kauno apygardos teismo nutartis nepanaikinta. Tokiu būdu UAB ( - ) bankrotas pripažintas tyčiniu dėl pirmos ir antros eilės finansinių reikalavimų tenkinimo vėlavimo (darbo užmokesčio, dalies mokesčių), taip pat dėl asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, atstovaujamų UAB ( - ) ir UAB ( - ) bei UAB ( - ) vardu, teismui pateiktų šmeižikiškų žinomai melagingų paaiškinimų, kad Z. V. neva: a) bankroto administratoriui neperdavė UAB ( - ) valdybos posėdžių ir akcininkų susirinkimų protokolų; b) sunaikino UAB ( - ) buhalterinės apskaitos programą; c) administratoriui neperdavė pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų; d) bankroto administratoriui neperdavė UAB ( - ) trumpalaikio turto, kurio balansinė vertė apie 2,4 mln. eurų; e) UAB ( - ) buvo nemoki, o UAB ( - ) direktorius ir 85 proc. akcijų savininkas Z. V. privalėjo kreiptis į teismą dėl šios įmonės bankroto bylos iškėlimo, imtis priemonių, kad UAB ( - ) vykdytų savo įsipareigojimus kreditoriams. Šiuos šmeižikiškus žinomai melagingus asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, paaiškinimus teismui paneigia UAB ( - ) bankroto byloje esantys įrodymai, kuriais minėti asmenys disponuoja. Kaltinamieji, naudodamiesi dirbtinai Finansų ministerijos žinomai melagingais paaiškinimais teismui sukurtu UAB ( - ) trumpalaikiu, bet ne absoliučiu nemokumu, apšmeižė Z. V. tuo, kad jis nevykdė įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. J. M. UAB ( - ) vardu šmeižė Z. V., kaip UAB ( - ) vadovą, teikdamas Finansų ministerijai šmeižikišką informaciją apie Z. V. UAB ( - ) vardu teismui civilinėje byloje Nr.2-6773-516/2011 teikiamą informaciją ir keisdavosi informacija su Finansų ministerijos atstovu civilinėje byloje VĮ Turto banku. M. Ž., veikdamas drauge su J. M. ir E. D., dar nebūdamas UAB ( - ) bankroto byloje patvirtintu kreditoriumi, gavo iš jų duomenis apie bankroto bylą ir pateikė joje 2016-05-17 prašymą patikslinti UAB ( - ) kreditorių finansinių reikalavimų dydį, kuriuo apšmeižė Z. V., kad šis, kaip UAB ( - ) direktorius, nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų patenkinti UAB ( - ) kreditorių reikalavimai. M. Ž. nėra savarankiškas UAB ( - ) kreditorius ir veikė kaip J. M. ir E. D. bendrininkas, šmeižiant nukentėjusįjį. E. D., veikdamas kaip UAB ( - ) atstovo UAB ( - ) vadovas, teisme palaikė šį M. Ž. šmeižtą.

8E. D. 2016-03-07 UAB ( - ) raštu šmeižtu, kad Z. V. neperdavė bankroto administratoriui 2,4 mln. eurų balansinės vertės trumpalaikio turto, be teisinio pagrindo sustabdė nukentėjusiojo finansinių reikalavimų, patvirtintų įsiteisėjusia 2014-06-12 Vilniaus apygardos teismo nutartimi 61591,37 Eur tenkinimą, o 2016-12-21 UAB ( - ) raštu tuo pačiu šmeižtu be teisinio pagrindo sulaikė nukentėjusiojo trečios eilės finansinių reikalavimų (18174 Eur) tenkinimą. Dėl patirto šmeižto ir jo pasekmių nukentėjusysis Z. V. patyrė didelę turtinę ir neturtinę žalą. Remiantis šiais šmeižikiškais paaiškinimais teismui buvo iškelta UAB ( - ) bankroto byla, o bankrotas pripažintas tyčiniu. Pateikti įrodymai patvirtina, kad kaltinamųjų šmeižikiški paaiškinimai neatitinka tikrovės ir UAB ( - ) bankroto bylos medžiagos. Remiantis asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, teismui pateiktu argumentu, kad UAB ( - ) bankrotas pripažintas tyčiniu, ir nevertinant nė vieno atsakovo Z. V. teismui pateikto argumento ir įrodymų civilinėje iš Z. V. buvo priteistos didelės pinigų sumos. Prokurorės A. S. 2017-08-17 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1- 04388-16, pradėtą 2016 m. pagal UAB ( - ) vadovo E. D. atstovės ir sutuoktinės I. D. prašymą, patvirtina, kad šmeižtu - žinomai melagingų paaiškinimų teismui UAB ( - ) bankroto byloje teikimu - asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, jau pasiekė rezultatą – buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl tyčinio UAB ( - ) bankroto, t. y. nukentėjusysis žinomai melagingai apkaltintas tyčiniu bankrotu, nors jis, kaip buvęs UAB ( - ) direktorius, metų metais priešinosi šios įmonės bankroto bylos iškėlimui, stengėsi apsaugoti minėtą bendrovę nuo bankroto ir jeigu ne žinomai melagingi Finansų ministerijos paaiškinimai teismui, nebūtų buvę pagrindo taikyti nepagristo UAB ( - ) turto arešto, paralyžavusio įmonės veiklą ir nulėmusią bankroto bylos iškėlimą net nesant įmonės nemokumui.

9Šmeižtu nukentėjusysis Z. V. šiuo metu jau apkaltintas dviem nusikaltimais - tyčiniu UAB ( - ) bankrotu ir įsiteisėjusios 2013-09-10 Vilniaus apygardos teismo nutarties nevykdymu (BK 245 str.), UAB ( - ) buhalterinės apskaitos sunaikinimu, nesiėmimu jokių priemonių, įskaitant ir kreipimąsi į teismą dėl UAB ( - ) bankroto bylos iškėlimo. Remiantis šiuo šmeižtu asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, prašymais be pagrindo iškelta UAB ( - ) bankroto byla ir vykdomos bankroto procedūros. Taip pat asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, vadovaujami asmenys iššvaistė ir/ar pasisavino didelės vertės UAB ( - ) turtą ir lėšas, pradedami ikiteisminiai tyrimai, civilinėse bylose iš nukentėjusiojo asmenų, kaltinamu nusikalstamos veikos padarymu, atstovaujamiems juridiniams asmenims priteisiamos labai didelės sumos. Be to, UAB ( - ) be teisinio pagrindo nukentėjusiajam Z. V. netenkina pirmos ir trečios eilės jo reikalavimus šiai įmonei.

10Asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, savo nusikalstamais veiksmais apžmeižė Z. V., sumenkino jo, kaip ilgamečio UAB ( - ) direktoriaus ir 85 proc. akcijų savininko, taip pat Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro autoritetą. Baudžiamųjų bylų nukentėjusiajam iškėlimas įžūlaus šmeižto pagrindu sukėlė psichologines traumas pareiškėjo sutuoktinei ir dukroms, sutriko sveikata. Medicininiai dokumentai patvirtina, kad nukentėjusįjį vargina nemiga, nuovargis, jaučiasi išsekęs, negalintis normaliai dirbti, užmigti gali tik naudojant medikamentus. Nukentėjusysis negali tinkamai gydytis ir laikytis medikų nustatyto gydymosi režimo, negali nedalyvauti teismuose, nes medikai jam tai daryti neleidžia. Jį kankina baimė dėl pragyvenimo, šeimos likimo ir visiško sveikatos praradimo. Iki šiol tęsiamas nukentėjusiojo gydymas. Dėl patirto šmeižto nukentėjusysis Z. V. pasijuto visiškai pažemintas, kenčia jo šeimos nariai. Įtampa neslūgsta, šį beatodairišką šmeižtą asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, tęsia ir gausina ikiteisminio tyrimo ir civilines bylas prieš nukentėjusįjį.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad šmeižto „kampanija“ ir tikrovei neatitinkančios informacijos skleidimas visų teismo instancijų bylų nagrinėjimo metų truko nuo 2009 metų iki 2017 metų, ir tai, kad visą laikotarpį nukentėjusysis ir jo šeimos nariai patyrė nuo aštuonių metų trunkančios nusikalstamos veikos dideles moralines kančias, patirtos neturtinės žalos dydis yra 915 000 eurų. Skunde išdėstytos nusikalstamos veikos aplinkybės ir pateikiami įrodymai neabejotinai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, nuosekliai ir veikdami drauge teismams pateikė ir tęsia žinomai melagingus paaiškinimus, ignoruoja UAB ( - ) bankroto byloje surinktus įrodymus, kuriais jie patys disponuoja ar gavo iš nukentėjusiojo, trečiųjų asmenų. Civilinių bylų nagrinėjimas ir visi posėdžiai buvo vieši, asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, visus savo pareiškimus, paaiškinimus ir liudijimus pateikė viešai aiškiai suprasdami, kad šie veiksmai sukels konkrečias pasekmes ne tik teismo procesuose, bet ir viešojoje erdvėje. Todėl nekyla jokių abejonių dėl šių asmenų tiesioginės tyčios padaryti nusikalstamus veiksmus, t. y. paskleisti tikrovės neatitinkančią, šmeižiančią informaciją, dėl ko egzistuoja pagrindai kilti baudžiamajai atsakomybei pagal BK 154 straipsnio 2 dalį.

12Privataus kaltinimo procesą atsisakytina pradėti.

13Privataus kaltinimo bylų procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) XXX skyriaus nuostatos. Šių kategorijų bylų procesas pasižymi tuo, kad jame nedalyvauja valstybinis kaltintojas, o kaltinimai pareiškiami tik dėl kai kurių Baudžiamojo kodekso numatytų nusikalstamų veikų ir juos palaiko privatus kaltintojas. Jo prerogatyva rinkti ir pateikti teismui įrodymus (BPK 34 str.). BPK 4121 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti atsisakymo pradėti privataus kaltinimo bylų procesą pagrindai. Pagal minėtą straipsnį teismas atsisako pradėti privataus kaltinimo bylos procesą, jeigu skunde ar pareiškime nurodyti faktai apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Taigi jau skundo priėmimo stadijoje teismas yra įpareigotas atlikti dalinę faktų analizę ir spręsti, ar konkrečiu atveju neegzistuoja aplinkybės, numatytos BPK 3 straipsnio 1 dalyje, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas.

14Pareiškėjas Z. V. teismo prašo privataus kaltinimo tvarka patraukti J. M., E. D. ir M. Ž. baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 154 straipsnio 2 dalį. Pagal BK 154 straipsnio 2 dalį atsako tas, kas šmeižė asmenį, neva šis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje ir baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

15Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pasisakęs, kad šmeižimo turinį sudaro tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti kitą žmogų, ar pakirsti pasitikėjimą juo, paskleidimas. Tikrovės neatitinkanti informacija (šmeižimo dalykas) yra melagingos, prasimanytos žinios, paskleistos konstatuojant faktus, teikiant duomenis apie reiškinius, įvykius, asmens veiksmus, savybes. Paskleistų faktų ir duomenų teisingumas (neteisingumas), jų egzistavimas (neegzistavimas) gali būti patikrintas įrodymais ir objektyviai nustatytas (kasacinės nutartys Nr. 2K-564-489/2015, 2K-206-303/2016).

16Be to, šmeižimas padaromas tik tiesiogine tyčia (BK 15 str. 2 d.), tai reiškia, kad kaltininkas supranta, jog skleidžia melagingas žinias, kurios yra žeminančios, niekinančios kitą asmenį ar galinčios pakirsti pasitikėjimą juo, ir nori taip veikti. Taigi vien objektyviai tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios paniekinti ar pažeminti kitą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, paskleidimas per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje dar nesudaro šmeižimo nusikaltimo sudėties, jei nenustatyta, kad tokia informacija buvo paskleista tyčia, t. y. kaltininkui suvokiant tokias šios informacijos savybes – neatitikimą tikrovės, žeminantį pobūdį – ir norint paskleisti būtent tokią informaciją (kasacinės nutartys Nr. 2A-9/2012, 2K-171/2013, 2K-57/2015, 2K-206-303/2016).

17Pareiškėjas (nukentėjusysis) Z. V. prašo pradėti baudžiamąjį procesą skunde nurodytiems asmenims pagal BK 154 straipsnio 2 dalį, t. y. jį apšmeižus neva jis padarė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, arba per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje, tačiau pagal skunde išdėstytas aplinkybes matyti, kad asmenys, kuriems prašoma iškelti baudžiamąją bylą, galėjo apšmeižti pareiškėją padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 209 str. (nusikalstamas bankrotas), BK 245 str. (teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas), BK 222 str. (apgaulingas apskaitos tvarkymas), BK 223 str. (aplaidus apskaitos tvarkymas). Remiantis BK 11 straipsniu, minėtos nusikalstamos veikos nėra priskiriamos prie sunkių ar labai sunkių nusikaltimų. BK 209 ir 223 straipsniuose numatyti nusikaltimai yra nesunkūs, BK 222 straipsnyje numatytas nusikaltimas – apysunkis, o BK 245 straipsnyje – baudžiamasis nusižengimas, todėl nėra požymių, kad pareiškėjas buvo apžmeižtas, kaip neva padaręs sunkų arba labai sunkų nusikaltimą.

18Be to, nėra duomenų, kad asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu, neva šmeižikiški teiginiai būtų paskleisti per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje. Pagal skunde išdėstytas aplinkybes matyti, jog asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, galimai melagingus faktus pateikė teismams, ikiteisminio tyrimo institucijoms ar kitoms įstaigoms (Finansų minisiterijai) procesiniuose ar kituose dokumentuose, t. y. informaciją galėjo paskleisti apibrėžtame asmenų rate, o ne plačiajai visuomenės daliai. BK 154 straipsnio 2 dalies dispozicijoje nustatyta, kad pagal minėtą straipsnį asmuo gali būti traukiamas atsakomybėn, jeigu apšmeižė asmenį per visuomenės informavimo priemonę ar spaudinyje. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 84 punkte nustatyta, kad visuomenės informavimo priemonė yra laikraštis, žurnalas, biuletenis ar kitas leidinys, knyga, televizijos programa, radijo programa, kino ar kita garso ir vaizdo studijų produkcija, informacinės visuomenės informavimo priemonė ir kita priemonė, kuria viešai skleidžiama informacija. Pagal šį įstatymą visuomenės informavimo priemonei nepriskiriamas oficialus, techninis ir tarnybinis dokumentas, vertybiniai popieriai. Spaudinio sąvoką dabartinės lietuvių kalbos žodynas apibrėžia, kaip spausdintą leidinį, skirtą platinimui, o leidinys yra suprantamas, kaip elektroninė arba spausdintinė laikmena, kurioje įrašyta viešoji informacija (Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 30 p.). Taigi įstatyme nenumatyta, kad teismui teikiami procesiniai dokumentai, kiti raštai įstaigoms būtų priskiriami visuomenės informavimo priemonei.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad baudžiamasis procesas privataus kaltinimo tvarka pagal Z. V. skundą negali būti pradėtas, kadangi nepadaryta veika, turinti BK 154 straipsnio 2 dalyje numatyto nusikaltimo požymių.

20Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog baudžiamoji teisė nėra formali teisė. Ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, 2K-206-303/2016). Baudžiamosios teisės ginamų vertybių apsauga yra numatyta ir kitų teisės šakų, tokių kaip civilinės, administracinės ir kt. Padaryta žala asmens sveikatai, garbei ir orumui gali būti atlyginta ir pagal civilinį ieškinį. Kitų teisės šakų nustatyta atsakomybė paprastai gali efektyviai užtikrinti nukentėjusio asmens interesų gynybą. Taigi pareiškėjas, būdamas įsitikinęs, kad jo teisės pažeistos, ir siekdamas apginti savo galbūt pažeistas teises, turi teisę kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka (CK 2.24 str.) ir reikalauti teismo tvarka paneigti paskleistus duomenis, žeminančius jo garbę ir orumą ir neatitinkančius tikrovės, taip pat atlyginti tokių duomenų paskleidimu jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Teismų praktika vadovaujasi principu, kad Lietuvos Respublikos teisės sistemoje yra pakankamai priemonių, kuriomis asmuo, manantis, kad jo teisės yra pažeistos, gali efektyviai ginti ir apginti savo interesus, ir nebūtina naudotis baudžiamosios, baudžiamojo proceso teisės normomis. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad labai svarbus yra baudžiamosios ir kitų rūšių teisinės atsakomybės atribojimo klausimas, kad ne bet kokia neteisėta veika turi būti vertinama kaip nusikalstama, kad baudžiamoji atsakomybė demokratinėje visuomenėje turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė (ultima ratio), naudojama saugomų teisinių gėrių, vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti (kasacinės nutartys Nr. 2K-396/2009, Nr. 2K-526/2009, Nr. 2K-262/2011).

21Pažymėtina ir tai, jog kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad tiek baudžiamosios teisės paskirtis, tiek ir bendrieji teisės principai, įtvirtinti demokratinių teisinių valstybių jurisprudencijoje, suponuoja tai, kad negalimas tokios teismų praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys, esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-409/2011, Nr. 2K-P-267/2011, Nr. 2K-P-183/2012, Nr. 2K-7-251/2013, Nr. 2K-7-262/2013).

22Pareiškėjas Z. V. skunde nurodo, o ir pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis matyti, kad jis, kaip proceso dalyvis (ieškovas, atsakovas, pareiškėjas) dalyvauja ne vienoje civilinėje byloje, kurioje sprendžiami civiliniai ginčai su prašomais patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenimis arba jų vadovaujamomis bendrovėmis (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. e2-1321-807/2017, 2-22395-809/2017, 2-1571-859/2017, 2YT-37463-595/2017; Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2S-1222-275/2017, 2S-1087-392/2017, e2S-1355-661/2017). Šios bylos nėra išnagrinėtos, nepriimti baigiamieji sprendimai, todėl yra pagrindo manyti, kad pareiškėjas, paduodamas skundą privataus kaltinimo tvarka, gali siekti tokiu būdu daryti poveikį minėtiems asmenims nagrinėjamose civilinėse bylose, kas yra nesuderinama su tinkamu savo teisių įgyvendinimu (CPK 7 str. 2 d., 42 str. 5 d.).

23Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4121 straipsniu, teismas

Nutarė

24Atsisakyti pradėti baudžiamąjį procesą pagal pareiškėjo Z. V. privataus kaltinimo skundą dėl J. M., E. D. ir M. Ž. patraukimo baudžiamojon atsakomybėn pagal BK 154 straipsnio 2 dalį.

25Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas, susipažinęs... 2. Pareiškėjas (nukentėjusysis) Z. V. pateikė Vilniaus miesto apylinkės... 3. 1. Iškelti baudžiamąją bylą J. M., E. D. ir M. Z. pagal Lietuvos... 4. 2. Patenkinti civilinį ieškinį ir priteisti iš J. M., E. D. ir M. Ž. 8 991... 5. 3. Iškviesti į teismą ir apklausti liudytojus L. K., E. Š. ir I. D..... 6. 4. Priteisti iš asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu,... 7. Privataus kaltinimo skunde pareiškėjas nurododė, kad siekiant apsunkinti UAB... 8. E. D. 2016-03-07 UAB ( - ) raštu šmeižtu, kad Z. V. neperdavė bankroto... 9. Šmeižtu nukentėjusysis Z. V. šiuo metu jau apkaltintas dviem nusikaltimais... 10. Asmenys, kaltinami nusikalstamos veikos padarymu, savo nusikalstamais veiksmais... 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad šmeižto „kampanija“... 12. Privataus kaltinimo procesą atsisakytina pradėti.... 13. Privataus kaltinimo bylų procesą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 14. Pareiškėjas Z. V. teismo prašo privataus kaltinimo tvarka patraukti J. M.,... 15. Kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pasisakęs, kad šmeižimo turinį... 16. Be to, šmeižimas padaromas tik tiesiogine tyčia (BK 15 str. 2 d.), tai... 17. Pareiškėjas (nukentėjusysis) Z. V. prašo pradėti baudžiamąjį procesą... 18. Be to, nėra duomenų, kad asmenų, kaltinamų nusikalstamos veikos padarymu,... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad baudžiamasis... 20. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas... 21. Pažymėtina ir tai, jog kasacinis teismas yra pabrėžęs, kad tiek... 22. Pareiškėjas Z. V. skunde nurodo, o ir pagal Lietuvos teismų informacinės... 23. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3... 24. Atsisakyti pradėti baudžiamąjį procesą pagal pareiškėjo Z. V. privataus... 25. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo gali būti skundžiama...