Byla 2-1323/2012
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Vasarienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Greiti ratai“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-779-154/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Greiti ratai“ ieškinį atsakovui Kelmės rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui UAB „Kelmės vietinis ūkis“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Greiti ratai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2012 m. paskelbto supaprastinto atviro konkurso sprendimą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“ dėl preliminarios eilės sudarymo, patvirtinimo ir laimėtojo paskyrimo, pirkimo numeris 74147. Jei Kelmės rajono savivaldybės administracija jau sudariusi su konkurso laimėtoju sutartį, prašė šią sutartį pripažinti negaliojančia. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti Kelmės rajono savivaldybės administraciją sustabdyti 2012 m. paskelbto supaprastinto atviro konkurso „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“, pirkimo numeris 74147, procedūras kol įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje. Nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, Kelmės rajono savivaldybės administracija sudarys viešojo pirkimo sutartį su neteisėtai pasirinktu konkurso laimėtoju, todėl teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba įvykdymas gali pasidaryti negalimu.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. balandžio 16 d. nutartimi netaikė ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Nurodė, kad atsakovo ketinamų įsigyti darbų ir paslaugų pobūdis turi viešąjį interesą, kuris, sustabdžius tolesnį konkurso procedūrų vykdymą, būtų pažeistas, juolab, kad perkamų darbų sezonas jau yra prasidėjęs. Laiku neatlikus kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimo darbų, iškiltų grėsmė kilti kelių eismo įvykiui, kiltų grėsmė keliais važiuojančių transporto priemonių techniniam saugumui, dėl ko transporto priemonių savininkai įgytų teisę reikalauti žalos atlygimo iš kelių savininko (valdytojo) (CK 6.266 str.), šiuo konkrečiu atveju atsakovo. Pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes atsakovas patirtų neigiamas pasekmes, kurios viršytų jų teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju pirkimo procedūrų sustabdymas nebūtų proporcingas ir suteiktų ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu, nes ieškinio patenkinimo atveju ieškovas savo subjektines teises galėtų ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles paduodamas ieškinį dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., Viešųjų pirkimų įstatymo 96 str.), o ieškinio netenkinimo atveju, esant pritaikytoms laikinosioms apsaugoms priemonėms, atsakovui būtų padaryta žala, kuri niekaip negalėtų būti atlyginta. Teismas pažymėjo, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepagrindė savo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

7Atskiruoju skundu UAB „Greiti ratai“ prašo panaikinti šią teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

  1. Teismui priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą, o perkančiajai organizacijai sudarius viešojo pirkimo sutartį su kitu tiekėju iki tokio teismo sprendimo priėmimo, šį sprendimą būtų sunku įvykdyti. Be to, nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų susilpnintas tiekėjo pažeistų teisių gynybos mechanizmas, bei atkreipė dėmesį, kad viešųjų pirkimų ginčai yra susiję su viešojo intereso apsauga. Ateityje teks ieškovui tikslinti ieškinį prašant pripažinti sudarytas sutartį negaliojančia.
  2. Ieškovas UAB „Greiti ratai” ieškinyje pagrindė savo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teismas neturėjo pagrindo skundžiamoje nutartyje nustatyti priešingai.
  3. Lietuvos Apeliacinio Teismo praktikoje įprasta taikyti laikinąsias apsaugos priemones tokio pobūdžio bylose.
  4. Teismas netinkamai taikė CPK 4237 straipsnio 1 dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuri priimama vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu.
  5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad laiku neatlikus kelių ir gatvių su žvyro danga greideriavimo darbų, iškiltų grėsmė kilti kelių eismo įvykiui, kiltų grėsmė keliais važiuojančių transporto priemonių saugumui, dėl ko transporto priemonių savininkai įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo iš kelių savininko (valdytojo) (CK 6.266 str.), šiuo konkrečiu atveju atsakovo, kadangi tokia žala yra menama.
  6. Kadangi atsakovas jau buvo organizavęs konkursą pirkimo objektui (greideriavimui) ir anksčiau, tačiau dėl procedūrinių pažeidimų jį nutraukė, o po to organizavo iš naujo, dėl naujai paskelbto konkurso metu ieškovo pateiktų pretenzijų, konkurso laimėtojo nustatymo datos buvo perkeliamos - todėl bet kuriuo atveju numatyti šių darbų (greideriavimo) tikslią pirkimo datą buvo neįmanoma. Dėl šios priežasties prasidėjęs perkamų darbų sezonas nėra pagrindas teismui atsisakyti taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Kelmės rajono savivaldybės administracija prašo skundą atmesti ir ginčijamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas, teikdamas pasiūlymą viešajame pirkime, nurodė kad dalyvaus 2 dalyse iš 11 dalių, tuo tarpu ieškinyje ir atskirajame skunde prašo sustabdyti viešąjį pirkimą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“ visa apimtimi. Tuo būtų pažeistas ekonomiškumo principas, nes pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas vykdanti perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas (Lietuvos apeliacinio teismo 2007-10-18 nutartis, civilinės bylos Nr. 2-645/2007). Be to, atsakovo vykdydama programą kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų panaudojimas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti taisyti (remontuoti) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti disponuoja valstybės biudžeto lėšomis, kurių laiku neįsisavinus, būtų užkirstas kelias disponuoti šiomis lėšomis, užvilkintų pačios programos įgyvendinimą, atsakovas galėtų netekti dalies ar viso programinio finansavimo.

9IV.

10Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas.

12Nagrinėjamoje byloje kilęs ginčas yra susijęs su pirmosios instancijos teismo nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemones viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose teisėtumo ir pagrįstumo vertinimu.

13Pagal CPK 4237 straipsnio, reglamentuojančio laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose klausimus, 1 dalį teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais ir viešuoju interesu; teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Be CPK nurodytų kitų laikinųjų apsaugos priemonių, kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti taikoma viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymas, įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, perkančiosios organizacijos priimto sprendimo įgyvendinimo sustabdymas, su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, taip pat pažymėjęs, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011).

14Nagrinėjamu atveju bylos šalių ginčas susijęs su atsakovo sprendimais, priimtais vykdant supaprastintą atvirą konkursą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“. Šio konkurso laimėtojas turėtų vykdyti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbus – Kelmės apylinkių seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga visas kelių ilgis yra 684 km., o Kražių seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga visas kelių ilgis yra 1044 km. Visi šie darbai turi akivaizdų sezoniškumo pobūdį, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas konkrečiu atveju realią darbų pradžią galėtų nukelti ne tik iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, tačiau, tuo atveju jeigu bylos nagrinėjimas užsitęstų ilgesnį laiką- netgi daugiau negu pusei metų. Toks darbų pradžios nukėlimas nebūtų proporcingas ieškiniu siekiamiems tikslams ir negalėtų būti vertinamas kaip proporcinga priemonė, siekiant užtikrinti ieškovo byloje pareikštą reikalavimą, kadangi keliais naudojasi menama dalis Kelmės ir Kražių apylinkių seniūnijų gyventojų, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje pažeistų viešąjį interesą, o ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą.

15Be to, bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovas ginčo pirkime dalyvavo 2 dalyse iš 11 dalių, tuo tarpu prašo sustabdyti visą viešąjį pirkimą „Kelmės rajono savivaldybės seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros darbai (greideriavimas)“. Tuo, kaip pagrįstai pažymi atsakovas atsiliepime į skundą, būtų pažeistas ekonomiškumo principas.

16Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nesprendžia ginčo iš esmės, nevertina pareikštų reikalavimų pagrįstumo, o tik preliminariai įvertina, ar nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui (t. y. ar jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti negalimu) (CPK 144 str.), tačiau kartu pažymi, jog iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenų matyti, kad nagrinėjamoje byloje 2012 m. gegužės 30 d. yra priimtas sprendimas, kuriuo ieškinys atmestas, ir šis sprendimas iki šiol nėra apskųstas apeliaciniu skundu. Įsiteisėjus šiam sprendimui laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas nagrinėjamu atveju nebūtų aktualus. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį ir naikinti ją atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Šiaulių apygardos teismo 2012 m. balandžio 16 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai