Byla 2-645/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Relinė apsauga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-2435-28/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Relinė apsauga“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei Rytų skirstomieji tinklai dėl akcinės bendrovės Rytų skirstomieji tinklai vykdomo 10 kV SP tarp Lvovo g. ir Konstitucijos pr. su 10 kV kabelių linijomis iš Žvėryno TP, Vilniuje statybos darbų ir įrangos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu ir šio viešojo pirkimo nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB Rytų skirstomieji tinklai prašydami pripažinti negaliojančiu AB Rytų skirstomieji tinklai 10kV SP tarp Lvovo g. ir Konstitucijos pr. su 10kV kabelių linijomis iš Žvėryno TP, Vilniuje statybos darbų ir įrangos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 4.2.12 punktą, kuriuo rangovo personalo specialistams būtina turėti įrangos gamintojų pravestų mokymo kursų (MicroSCADA v.8.4.5) sertifikatus ir įpareigoti atsakovą nutraukti šį pirkimą. Šiam reikalavimui užtikrinti, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: a) iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai vykdyti 10kV SP tarp Lvovo g. ir Konstitucijos pr. su 10kV kabelių linijomis iš Žvėryno TP, Vilniuje statybos darbų ir įrangos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras, b) uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai sudaryti pirkimo sutartį, c) tuo atveju, jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta – uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai ir kitai sutarties šaliai vykdyti sudarytą sutartį.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas nurodė, kad byloje ieškovas ginčija viešojo konkurso sąlygas, o laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tik tokios ir tik tiek, kiek būtina ir pakanka būsimo (galimo) teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui. Iš ieškinio matyti, jog tiek pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek jų nepritaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas bus galimas, nes ieškovas nereiškia reikalavimo, susijusio su viešojo pirkimo - pardavimo sutartimi. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 123 str. numato teisę nukentėjusiajai šaliai kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, jei perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai. Kadangi teisingumo principas reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą, tai reiškia, kad vien ieškinio padavimas nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Be to, ieškovo nurodyti perkančiosios organizacijos organizuojamo viešojo pirkimo konkurso sąlygų prieštaravimai gali būti šalinami kitais įstatymo numatytais būdais. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes bei tai, jog atsakovo AB Rytų skirstomieji tinklai transformatorinės pastotės, skirstomieji punktai, kuriuose turi būti atliekami įrangos įdiegimo darbai, yra ypatingos paskirties statiniai, kurių tinkamas veikimas užtikrina saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams ir yra susijęs su viešuoju interesu, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.

5Ieškovas UAB „Relinė apsauga“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartį ir priimti naują nutartį, kuria patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nepagrįstas teismo teiginys, kad tiek pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek jų nepritaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas bus galimas, nes ieškovas nereiškia reikalavimo, susijusio su viešojo prikimo - pardavimo sutartimi. Teisme pareikštas reikalavimas pripažinti negaliojančiu Konkurso sąlygų punktą ir įpareigoti nutraukti pirkimą. Teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas turėtų galimybę užbaigti viešojo pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su tiekėju. Sudarius sutartį ir atlikus darbus pagal sutartį, nebūtų galimybės nutraukti viešąjį pirkimą, tai yra ieškovo reikalavimo įvykdymas taptų neįmanomas. Mano, kad kreipimasis į teismą dėl žalos atlyginimo yra tik kraštutinė priemonė, kuri gali būti taikoma tik esant pasirašytai rangos sutarčiai dėl konkurso objekto ir esant įvykdytiems rangos darbams arba baigiant juos vykdyti. Esant rangos sutarčiai nepasirašytai, būtina stabdyti viešojo pirkimo procedūras.
  2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų pažeistas proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyra. Ieškovas šioje byloje gina savo pažeistas teises – teisę į sąžiningą konkursą ir galimybę atlikti konkurso sąlygose nurodytus darbus. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, reali ieškovo pažeistų teisių gynyba būtų neįmanoma.
  3. Teismas skundžiama nutartimi stengėsi apginti viešąjį interesą – saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams, tačiau atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalėjo nustatyti priežastinį ryšį tarp pirkimo procedūrų stabdymo ir atimtos galimybės saugiai ir patikimai tiekti elektros energiją vartotojams. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleistas tik analizuojant konkrečias bylos aplinkybes. Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje motyvai nėra susieti su šios konkrečios bylos medžiaga. Teismo padaryta prielaida, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas galimai pristabdytų atsakovo galimybę saugiai ir patikimai tiekti elektros energiją yra niekuo nepagrįsta. Konkurso sustabdymas kuriam laikui niekaip nepaveiktų Vilniaus miesto dalies aprūpinimo elektros energija kokybės. Ieškovą neteisėtai pašalinus iš konkurso, būtų dirbtinai slopinama konkurencija, kuri įtakotų elektros energijos kainos nepagrįstą augimą elektros energijos galutiniam vartotojui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas AB Rytų skirstomieji tinklai prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tokį reikalavimą nustato ir VPĮ, kurio 122 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas. Taigi, teismas gali taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios atitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir susiję su būsimu galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymu.

9Nagrinėjamoje byloje, ieškovas ieškiniu prašė pripažinti negaliojančiu AB Rytų skirstomieji tinklai 10 kV SP tarp Lvovo g. ir Konstitucijos pr. su 10kV kabelių linijomis iš Žvėryno TP, Vilniuje statybos darbų ir įrangos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 4.2.12 punktą, kuriuo rangovo personalo specialistams būtina turėti įrangos gamintojų pravestų mokymo kursų (MicroSCADA v.8.4.5) sertifikatus ir įpareigoti atsakovą nutraukti šį pirkimą. Šiems reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai vykdyti 10kV SP tarp Lvovo g. ir Konstitucijos pr. su 10kV kabelių linijomis iš Žvėryno TP, Vilniuje statybos darbų ir įrangos pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu procedūras, uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai sudaryti pirkimo sutartį, tuo atveju, jeigu pirkimo sutartis jau sudaryta – uždrausti AB Rytų skirstomieji tinklai ir kitai sutarties šaliai vykdyti sudarytą sutartį. Šios ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra tiesiogiai susiję su ieškinio reikalavimais. Sprendimų, priimtų vykdant viešojo pirkimo procedūras, ieškovas neginčija. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad tiek pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek jų nepritaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas yra įmanomas.

10Kaip jau buvo minėta, ekonomiškumo principas įtvirtintas ir VPĮ 122 straipsnio 3 dalyje, kurioje nurodyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimų procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis šiuo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Taigi pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžiusi perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas. Ieškovas UAB „Relinė apsauga“, pateikdamas prašymą, nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog pirkimų procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai tikslingas, t. y. nepažeidžia ekonomiškumo principo, todėl nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

11Nepagrįstas apelianto argumentas, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, reali jo pažeistų teisių gynyba būtų neįmanoma. Ieškovo teisės gali būti apgintos VPĮ 123 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėtame straipsnyje numatyta, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Taigi, jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgis teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.

12Be to,

13taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikia atsižvelgti ir į tai, ar jų taikymas nepažeis kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, ar neprieštaraus viešajam interesui. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas – yra susiję su vartotojų poreikiu gauti elektros energiją. Pažymėtina, kad šioje byloje viešojo pirkimo tikslas – pastatyti skirstomąjį punktą, užtikrinant vartotojų poreikį gauti elektros energiją. Sustabdžius pirkimo procedūras, gali nukentėti naujų elektros energijos vartotojų interesai, jie negalės vykdyti veiklos naujai pastatytuose statiniuose. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija daro išvadą, jog nagrinėjamu atveju pirkimo procedūros skirtos daugeliui vartotojų, šio projekto spartus ir efektyvus įgyvendinimas atitinka viešąjį interesą.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugpjūčio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai