Byla 2-521/2012
Dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta pripažinti negaliojančiu atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rodiklis“ kreditorių susirinkimo nutarimą. Tretieji asmenys (kreditorių komiteto nariai) akcinė bendrovė Ūkio bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“ ir S. J

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditorių komiteto nario) akcinės bendrovės DnB banko (buvęs pavadinimas – akcinė bendrovė DnB Nord bankas) atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta pripažinti negaliojančiu atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rodiklis“ kreditorių susirinkimo nutarimą. Tretieji asmenys (kreditorių komiteto nariai) akcinė bendrovė Ūkio bankas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“ ir S. J..

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų, reglamentuojančių kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais pagrindus bei administravimo išlaidų apmokėjimo tvarką bankroto byloje.

7Pareiškėjas (kreditorių komiteto narys) AB DnB Nord bankas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas pripažinti negaliojančia B UAB „Rodiklis“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dalį, kuria nuspręsta nuo AB DnB Nord bankui įkeisto turto gautos pardavimo kainos 10 procentų skirti bankroto administravimo išlaidoms dengti. Nurodė, kad tokiu atveju vieno kreditoriaus sąskaita bus apmokėta akivaizdžiai per didelė suma, tai yra 101 988 Lt (įkeistas turtas buvo parduotas už 1 019 878 Lt), kuri sudaro daugiau nei pusę iki šiol patirtų bankroto administravimo išlaidų (iki 2011 m. liepos 31 d. patirta 138 481,10 Lt be PVM). Įstatymas nereglamentuoja administravimo išlaidų mokėjimo eilės ir tvarkos, šį klausimą palieka spręsti įmonės kreditorių susirinkimui (komitetui) (Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 5 p.). Siekiant nustatyti racionalią ir sąžiningą, visų įmonės kreditorių interesus geriausiai atitinkančią administravimo išlaidų dengimo tvarką, turi būti įvertintos aplinkybės, iš kokių šaltinių ir kokia suma lėšų yra gauta bei planuojama gauti bankroto proceso eigoje; kurioms bankroto procedūroms vykdyti patiriama daugiausiai laiko sąnaudų bei administravimo išlaidų. Be to, reikėtų atsižvelgti į Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalį, kurioje nustatyta, kokios bankroto administravimo išlaidos apmokamos hipotekos kreditoriui perimant varžytynėse neparduotą įkeistą turtą. Bankrutuojanti įmonė turėjo 6 nekilnojamojo turto objektus, kurie, nepardavus iš varžytynių, buvo perduoti įkaito turėtojui AB Ūkio bankui už 1 280 000 Lt. Turėjo daug kilnojamojo turto bei daugiau nei 50 transporto priemonių, kuriuos pardavus gauta daugiau nei 50 000 Lt, dar planuojama gauti apie 20 000 Lt. Bankrutuojanti įmonė turi finansinio turto – UAB „Lamantas“ akcijų, kurios bus parduodamos iš varžytynių; daug debitorių, iš kurių jau išieškota apie 100 000 Lt; bankrutuojančios įmonės vardu teismuose pareikštų ieškinių bendra suma siekia 500 000 Lt; įmonė iš turto nuomos gavo daugiau nei 50 000 Lt pajamų. Daugiausiai laiko sąnaudų bei administravimo išlaidų (turto paruošimo pardavimui, transporto, teismo nutarčių/sprendimų vykdymo ir kt.) patiriama vykdant kilnojamojo turto pardavimą, skolų išieškojimą iš įmonės debitorių, tuo tarpu administruojant (saugant, organizuojant pardavimą) AB DnB Nord bankui įkeisto kilnojamojo turto – topografinių mašinų, nebuvo patirta daug išlaidų, nes šis turtas buvo laikomas ne įmonės patalpose; jį pardavus, jis buvo išmontuotas ir išsivežtas pačių pirkėjų. Šios aplinkybės patvirtina, kad bankroto administratoriaus išlaidos, susijusios su įkeisto turto realizavimu, sudarė apie 2 000 Lt. Ginčijamo nutarimo jokiomis objektyviomis aplinkybėmis ir skaičiavimais nepagrindė projektą pasiūlęs bankrutuojančios įmonės darbuotojų atstovas, kiti už nutarimą balsavę kreditorių komiteto nariai. AB Ūkio bankui perėmus įkeistą iš varžytynių neparduotą įmonės nekilnojamąjį turtą už 1 280 000 Lt, iš jo nebuvo pareikalauta padengti šio turto administravimo išlaidas (patalpų išlaikymo, turto paruošimo pardavimui ir kt.). Šios aplinkybės patvirtina, kad ginčijamu nutarimu buvo akivaizdžiai pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas.

8Atsakovas B UAB „Rodiklis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, pateikė atsiliepimą į skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad buvo patirta daug išlaidų, susijusių su kreditoriui įkeisto turto realizavimu. Įmonei iškėlus bankroto bylą, mašinos buvo nebenaudojamos nuo 2009 m. pabaigos, reikėjo organizuoti jų perėmimą iš kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus, patikrinimą, nustatyti, ar yra pažeidimų, juos nustačius – pažeidimus sutvarkyti, dėl ko buvo pasamdyta UAB „Nipa technika“. Patikrinus mašiną Komori Lithrone S429M, buvo nustatytas vieno cilindro pažeidimas. Už šios mašinos paruošimą pardavimui bankroto administratorius sumokėjo 31 000 Lt plius PVM. Su šia informacija kreditorių komiteto nariai buvo supažindinti 2011 m. rugpjūčio 29 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje. Be to, mašina buvo parduota už 955 890 Lt, tai yra už didesnę kainą nei buvo nustatyta 2011 m. balandžio 7 d. kreditorių komiteto posėdyje (900 000 Lt). Bankroto administratorius taip pat surado specialistus, kurie išardė mašiną ir sieną, vėliau montavo sieną, organizavo pakrovimą, transportavimą. Bankroto administratorius su pirkėju suderino, kad minėtas išlaidas apmokės pirkėjas. Bankroto administratorius organizavo turto, buvusio tose patalpose, apsaugą. AB Ūkio bankui perėmus nekilnojamą turtą, AB Ūkio bankas pagal 2011 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą sumokėjo bankrutuojančiai įmonei jam perduoto turto 7 569,49 Lt administravimo išlaidas. Ginčijamas nutarimas yra priimtas nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatymo nustatytos kreditorių komiteto nutarimų priėmimo tvarkos, nes už jį balsavo 3 iš 5 kreditorių komitete dalyvavusių narių. Nutarimą pasiūlė darbuotojų atstovė. Kreditorių komiteto narys – UAB „Swedbank lizingas“ balsavimo raštu biuletenyje taip pat siūlė iš parduoto turto kainos padengti dalį administravimo išlaidų, tik neįvardino konkrečios sumos/procento.

9Trečiasis asmuo (kreditorių komiteto narė) S. J. nurodė, kad ji pasiūlė priimti ginčijamą nutarimą, atsižvelgdama į tai, kiek bankroto administratorius įdėjo pastangų, laiko ir lėšų šį turtą perimdamas iš kito bankroto administratoriaus, organizuodamas jo pardavimą.

10Trečiasis asmuo (kreditorių komiteto narys) AB Ūkio bankas prašė skundo pagrįstumo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi netenkino pareiškėjo (kreditorių komiteto nario) AB DnB Nord banko skundo dėl atsakovo B UAB „Rodiklis“ 2011 m. rugpjūčio 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Teismas nurodė, kad vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalimi ir 36 straipsnio 1 dalimi, visais atvejais turi būti kompensuojama patirtų administravimo išlaidų dalis iš lėšų, išmokėtinų įkaito turėtojui. Įstatymo leidėjas įkaito turėtojui nustatė pareigą prisidėti ne tik prie išlaidų, susijusių su jam įkeisto turto administravimu, bet ir prie kitų faktiškai bankrutavusios įmonės administravimo veikloje turėtų išlaidų, atitinkančių Įmonių bankroto įstatyme nurodytą paskirtį ir rūšis, dėl kurių buvo susitarta tvirtinant sąmatą, apmokėjimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-282/2005, 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-493/2003). Teismas iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 12 d. iki 2011 liepos 31 d. nustatė, jog minėtu laikotarpiu administravimo išlaidos sudarė 138 481,10 Lt. Įvertinęs šią aplinkybę, teismas nelaikė, jog 101 988 Lt suma (10 procentų nuo 1 019 878 Lt), paskaičiuota nuo AB DnB Nord bankui įkeisto turto gautos pardavimo kainos, yra per didelė, pažeidžianti protingumo ir sąžiningumo principus. Teismas nusprendė, kad aplinkybė, jog įmonė yra gavusi ir planuoja ateityje gauti lėšų iš kitų šaltinių, nepaneigia kreditoriaus pareigos dalyvauti atlyginant administravimo išlaidas. Teismas, įvertinęs tai, kad AB Ūkio bankas pagal 2011 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą sumokėjo bankrutuojančiai įmonei AB Ūkio bankui perduoto turto 7 569,49 Lt administravimo išlaidas, nusprendė, kad pareiškėjo skundo argumentas, jog AB Ūkio bankas, perėmęs įkeistą turtą, nesumokėjo už jį Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje numatytų administravimo išlaidų, yra nepagrįstas. Iš šių aplinkybių bei pareiškėjui nenurodžius argumentų, jog, priimant skundžiamą nutarimą, galėjo būti pažeista Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnyje numatyta kreditorių komiteto nutarimų priėmimo tvarka, teismas nustatė, kad nėra įstatyminio pagrindo tenkinti kreditoriaus skundo.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Pareiškėjas (kreditorius) AB DnB bankas pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį, pripažinti negaliojančia atsakovo B UAB „Rodiklis“ kreditorių komiteto 2011 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu dalį, kuria nuspręsta nuo AB DnB Nord bankui įkeisto turto gautos pardavimo kainos 10 procentų skirti bankroto administratoriui įmonės bankroto administravimo išlaidoms padengti, ir perduoti šį klausimą kreditorių komitetui svarstyti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. ginčijamu nutarimu patvirtinta net 101 988 Lt suma administravimo išlaidų mokėjimui iš įkeisto turto pardavimo yra akivaizdžiai per didelė našta vienam kreditoriui. Vien tai, kad kreditorių komiteto nutarimas yra priimtas komiteto narių balsų dauguma, nereiškia, kad toks sprendimas gali būti nemotyvuotas, nes tokiu atveju yra galimi kitų kreditorių interesų pažeidimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2281/2011). Be to, vadovaujantis CK 2.82 straipsnio 4 dalimi kreditorių susirinkimo sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiais, jei jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1042/2008);
  2. teismas neatsižvelgė į kreditoriaus argumentus, jog siekiant nustatyti racionalią, sąžiningą ir visų kreditorių interesus geriausiai atitinkančią administravimo išlaidų dengimo tvarką, turi būti įvertintos aplinkybės iš kokių šaltinių ir kokia suma lėšų yra gauta bei planuojama gauti bankroto proceso eigoje; kurioms bankroto procedūroms vykdyti patiriama daugiausiai laiko sąnaudų bei administravimo išlaidų, taip pat pagal analogiją tūrėtų būti taikomos Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalies nuostatos. Tuo tarpu teismas neatsižvelgė į kreditoriaus nurodytas teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes: kad kreditoriui AB ūkio bankui įkeistas turtas, jo nepardavus iš varžytinių, buvo perduotas įkaito turėtojui už 1 280 000 Lt; iš atsakovo kilnojamojo turto ir daugiau nei 50 transporto priemonių pardavimo gauta virš 50 000 Lt ir planuojama gauti dar apie 20 000 Lt; numatoma parduoti įmonei priklausančias UAB „Lamantas“ akcijas; iš įmonės debitorių išieškota 100 000 Lt ir pareikšta debitoriams ieškinių, kurių bendra suma siekia 500 000 Lt; iš įmonės turto nuomos šiai dienai yra gauta 50 000 Lt. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad kilnojamojo turto pardavimui bei debitorių skolų išieškojimui patiriamos didžiausios administravimo išlaidos. Tuo tarpu net už AB DnB Nord bankui įkeisto turto saugojimą nebuvo patirtos išlaidos, o turtas buvo išmontuotas ir išsivežtas pačių pirkėjų;
  3. bankroto administratoriaus nurodyta 37 510 Lt išlaidų suma, patirta dėl AB DnB Nord bankui įkeisto turto remonto, kreditorių komitete nebuvo patvirtinta kaip dengtina. Bankas apie šių išlaidų poreikį taip pat nebuvo informuotas. Kadangi dėl šių išlaidų pagrįstumo bus sprendžiama kituose kreditorių komiteto posėdžiuose, jomis negali būti remiamasi šioje byloje;
  4. skundžiama nutartimi nepanaikinus ginčijamos nutarimo dalies, buvo pažeisti kreditorių lygiateisiškumo, bendradarbiavimo bei bendrieji protingumo ir sąžiningumo principai, ką patvirtinai vien tai, kad pardavus AB DnB Nord bankui įkeistą turtą, iš gautos sumos turėjo būti padengtos 101 988 Lt dydžio administravimo išlaidos, o perleidus AB Ūkio bankui įkeistą turtą už 1 280 000 Lt, šis kreditorius sumokėjo tik 7 569,49 Lt administravimo išlaidų.

15Atsakovas B UAB „Rodiklis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“, pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad ginčijama kreditorių komiteto nutarimo dalis buvo priimta nepažeidžiant Įmonių bankroto įstatyme nustatytos kreditorių komiteto nutarimų priėmimo tvarkos, nes už jį balsavo 3 iš 5 kreditorių komitete dalyvavusių narių. Be to, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 35 straipsnio 5 dalimi, pardavus kreditoriui įkeistą turtą, iš gautos sumos leidžiama atskaityti visą kreditorių komiteto patvirtintą sumą, o ne tam tikrą proporciją, nepaisant to, kad įkaito turėtojo reikalavimas nebus patenkintas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-282/2005). Kadangi kreditoriui AB Ūkio bankui įkeistas turtas nebuvo parduotas iš varžytinių, dėl ko jis buvo perleistas įkaito turėtojui, pastarajam atsirado pareiga atlyginti tik šio turto administravimo išlaidas. Iš įmonės kilnojamojo turto pardavimo gauta 50 000 Lt suma buvo paskirstyta administravimo išlaidoms padengti, patvirtintoms kreditorių komiteto 2010 m. lapkričio 18 d., 2011 m. balandžio 7 d., 2011 m. rugpjūčio 29 d. posėdžiuose priimtais nutarimais. Likęs turtas nusidėvėjęs, todėl mažai tikėtina, kad jis bus realizuotas už 20 000 Lt. Įmonė šiuo metu nuomoja 1 reklaminį stendą, už kurį gautos pajamos kas mėnesį nesiekia 1 000 Lt. UAB „Lamantas“ yra nemoki įmonė, todėl mažai tikėtina, kad 2012 m. sausio 23 d. varžytinėse pavyks parduoti jos akcijas už 20 000 Lt. AB DnB Nord bankui įkeistos mašinos buvo nenaudojamos nuo 2009 m., todėl norint jas realizuoti, buvo būtina atlikti remontą. Mažai tikėtina, kad įmonei pavyks išsiieškoti iš debitorių 500 000 Lt dydžio lėšas, nes dalis jų yra bankrutuojančios įmonės, kiti vilkina teismo procesus.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas.

18Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą yra akcentuotas vienas iš esminių bankroto procesų principų - visų kreditorių lygybės principas, vadovaujantis kuriuo visi bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditoriai turi ne tik vienodas teises dalyvauti įmonės bankroto procese bei spręsti kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, įskaitant administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimą, bet ir vienodas pareigas, kylančias iš bankroto procedūrų vykdymo, įskaitant ir pareigą atlyginti bankroto proceso metu susidariusias bei kreditorių susirinkime patvirtintas administravimo išlaidas (Įmonių bankroto įstatymo 24 str., 36 str.). Siekiant tinkamai įgyvendinti visų kreditorių lygybės principą bankroto procese, įstatymo leidėjas atitinkamuose Įmonių bankroto įstatymo straipsniuose įtvirtino teisines nuostatas, vadovaujantis kuriomis galima daryti vienareikšmišką išvadą, kad kreditorių susirinkime patvirtintų administravimo išlaidų atlyginimo procese privalo dalyvauti ir hipotekos kreditorius/įkaito turėtojas, kuris patenkino savo finansinį reikalavimą iš parduoto ar jam perduoto įkeisto turto (Įmonių bankroto įstatymo 33 str. 5 d., 36 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių hipotekos kreditoriaus pareigą atlyginti administravimo išlaidas, taikymą ne kartą yra konstatavęs, jog: „hipotekos kreditoriaus pareiga visais atvejais – ir kai įkeistas turtas parduodamas, ir kai tas turtas neparduotas bei perduodamas įkaito turėtojui – dalyvauti atlyginant bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidas“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-282/2005, 2003 m. balandžio 14 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-493/2003). Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą konstatavęs (įskaitant ir atsakovo atsiliepime minimoje nutartyje), jog: „bankrutuojančioje įmonėje nesant kito turto ar lėšų administravimo išlaidoms padengti, hipotekos kreditorius, gavęs finansinio reikalavimo patenkinimą, privalo dalyvauti atlyginant administravimo išlaidas. Jeigu gautų lėšų pardavus įkeistą turtą suma arba perdavus neparduotą įkeistą turtą šio turto vertė yra pakankama administravimo išlaidoms padengti, šios išlaidos turi būti atlyginamos“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-282/2005).

19Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl B UAB „Rodiklis“ 2011 m. rugpjūčio 29 d. ketvirtajame kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu teisėtumo. Ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu Nr. 4 buvo nutarta nuo AB DnB NORD bankas įkeisto turto gautos pardavimo kainos skirti 10 procentų bankroto administratoriui įmonės bankroto administravimo išlaidoms padengti, likusią sumą pervesti DnB NORD bankas. Teisėjų kolegija įvertinusi tame pačiame kreditorių komiteto posėdyje priimto nutarimo Nr. 1 turinį, kuriuo buvo patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, taip pat įvertinusi bankroto administratoriaus ataskaitos ir kitų į bylą pateiktų bankroto administratoriaus ataskaitų turinį (b.l. 9-53), nustatė, kad kreditorių komiteto susirinkime nutarimu Nr. 1 buvo patvirtinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 12 d. iki 2011 m. liepos 31 d. (b.l. 9-10). Iš detalaus šios bankroto administratoriaus ataskaitos turinio matyti, kad iš tikrųjų bankroto administratorius pateikė veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2010 m. kovo 12 d. iki 2011 m. liepos 31 d., nurodydamas, kad šiuo laikotarpiu iš viso buvo patirta 138 481,10 Lt bankroto administravimo išlaidų (b.l. 15). Be to, bankroto administratorius pažymėjo, kad per laikotarpį nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2011 m. birželio 31 d. kreditorių patvirtinta bankroto administratoriui išlaidų suma sudaro 91 600 Lt plius PVM, kas iš viso sudaro 110 836 Lt, o bankroto administratoriui realiai buvo išmokėta 84 000 Lt plius PVM, kas iš viso sudaro 101 640 Lt. Kadangi kreditoriai ar kreditorių komiteto nariai neginčijo bankroto administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo (nepaisant to, kad pagal Lietuvos teismų sistemos LITEKO duomenis UAB „Nemokių įmonių konsultavimas ir administravimas“ B UAB „Rodiklis“ bankroto administratoriumi buvo paskirta tik 2010 m. balandžio 6 d.), teisėjų kolegija atskirai nevertina bankroto administratoriaus nurodytų ir kreditorių komiteto nutarimu Nr. 1 patvirtintų 138 481,10 Lt bankroto administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo. Tačiau teisėjų kolegija iš šių bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje pateiktų duomenų nustatė, kad ginčijamo kreditorių komiteto nutarimo Nr. 4 priėmimo momentu bankroto administratoriui buvo neapmokėta 36 841,10 Lt (138 481,10 Lt – 101 640 Lt) dydžio dalis kreditorių komiteto nutarimu Nr. 1 patvirtintų 138 481,10 Lt dydžio bankroto administravimo išlaidų. Nepaisant to, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, patvirtinančių kreditoriui AB DnB bankui įkeisto B UAB „Rodiklis“ turto – spaudos mašinos ir spaudos formų ryškinimo įrenginio, pardavimo faktą ir kainą, byloje nėra ginčo, jog šis turtas parduotas už kreditoriaus nurodytą 1 019 878 Lt dydžio kainą (b.l. 5). Atitinkamai iš to darytina išvada, kad ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu Nr. 4 kreditorius AB DnB bankas kaip įkaito turėtojas buvo įpareigotas atlyginti 101 988 Lt dydžio (1 019 878 Lt x 10 procentų) bankroto administravimo išlaidas. Tuo tarpu kitam kreditoriui, kuris yra hipotekas turėtojas, AB Ūkio bankui buvo perduotas varžytinėse neparduotas 1 280 000 Lt vertės turtas (b.l. 34). Bankroto administratorius nurodė, kad AB Ūkio bankui perėmus šį nekilnojamą turtą, AB Ūkio bankas pagal 2011 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą–faktūrą sumokėjo bankrutuojančiai įmonei jam perduoto turto 7 569,49 Lt dydžio administravimo išlaidas, tačiau įrodymų, patvirtinančių šį jo argumentą nepateikė (b.l. 66-67). Pagal kreditoriaus AB DnB banko argumentus, realizavus likusį B UAB „Rodiklis“ turtą bei gavus iš bankrutuojančios įmonės veiklos kitokios rūšies pajamas, B UAB „Rodiklis“ iš viso gavo apie 200 000 Lt pajamų, ir dar ateityje gaus apie 20 000 Lt pajamų, pardavus likusį turtą, bei 500 000 Lt, tenkinus B UAB „Rodiklis“ ieškinius teismuose (b.l. 5-6). Tuo tarpu pagal bankroto administratoriaus argumentus, B UAB „Rodiklis“ yra gavęs žymiai mažesnes pajamas bei mažai tikėtina, kad B UAB „Rodiklis“ ateityje gaus kreditoriaus nurodytą 520 000 Lt sumą (b.l. 102-103).

20Iš aukščiau išdėstytų bylos faktinių aplinkybių teisėjų kolegija daro išvadą, kad kreditorius AB DnB bankas, kuris yra įkaito turėtojas, ginčijamu nutarimu buvo įpareigotas atlyginti bankroto administravimo išlaidas, lygias 10 procentų nuo parduoto (jam įkeisto) turto vertės, kas šiuo metu sudaro 101 988 Lt. Kreditorius AB „Ūkio bankas“, jam perdavus įkeistą turtą, atlygino 7 569,49 Lt bankroto administravimo išlaidų, kas šiuo metu sudaro 0,6 procentus perduoto (jam įkeisto) turto vertės (1 280 000 Lt). Be to, iš bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, kad iš likusio B UAB „Rodiklis“ turto pardavimo bei kitokio pobūdžio pajamų, kurios iš viso sudaro apie 200 000 Lt, buvo atlygintos 101 640 Lt dydžio administravimo išlaidos, kas reiškia, kad iš kito (neįkeisto) B UAB „Rodiklis“ turto realizavimo bei bankroto proceso metu gautų pajamų daugiau nei 50 procentų buvo panaudota bankroto administravimo išlaidoms padengti. Teisėjų kolegija, įvertinusi patvirtintų bankroto administravimo išlaidų atlyginimo bankroto administratoriui paskirstymo proporcijas, sprendžia, kad ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu Nr. 4 buvo esmingai pažeistas kreditorių lygiateisiškumo principas, nes vienas kreditorius (įkaito turėtojas) buvo įpareigotas atlyginti 16 (10 proc./0,6 proc.) kartų didesnę bankroto administravimo išlaidų dalį nei kitas kreditorius (įkaito turėtojas). Atsižvelgiant į tai, kad tik įkeisto ir hipoteka užtikrinto B UAB „Rodiklis“ turto vertės pakanka visoms bankroto administravimo išlaidoms atlyginti, įkaito turėtojas ir hipotekos kreditorius turi vienodai dalyvauti atlyginant bankroto administravimo išlaidas, nepaisant to, kad įkeistas turtas buvo parduotas, o turtas, kuriam įregistruota hipoteka, perduotas (jo nepardavus) hipotekos turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-354/2009, 2005 m. balandžio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-282/2005). Kadangi ginčijamu kreditorių komiteto nutarimu Nr. 4 vienas kreditorius (kuris buvo įkaito turėtojas) buvo įpareigotas atlyginti net 16 kartų didesnę bankroto administravimo išlaidų dalį nei kitas (hipotekos) kreditorius, toks nutarimas pripažintinas pažeidžiančiu vieną iš esminių bankroto proceso principų – visų kreditorių lygiateisiškumo principą, dėl ko toks nutarimas naikinamas kaip neatitinkantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų (Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 5 d., CPK 2 str., 3 str. 1 d.).

21Teisėjų kolegija dėl kitų apelianto argumentų atskirai nepasisako, nes vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą jie yra teisiškai nereikšmingi,.

22Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip aukščiau nutartyje nurodyta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą įkaito turėtojo/hipotekos kreditoriaus pareigą prisidėti prie administravimo išlaidų atlyginimo ne kartą yra konstatavęs, kad, nesant bankrutuojančioje (bankrutavusioje) įmonėje kito turto, iš kurio būtų galima pilnai padengti bankroto administravimo išlaidas, visų šių išlaidų atlyginime turi dalyvauti ir hipotekos kreditorius, kuriam neparduotas turtas yra perduotas. Todėl atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, kad vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 33 straipsnio 5 dalimi, B UAB „Rodiklis“ hipotekos kreditorius AB „Ūkio bankas“, kuriam turtas buvo perduotas, turi atlyginti tik su šio turto administravimo susijusias 7 569,49 Lt dydžio išlaidas, kurios sudaro neproporcingai mažą visų 138 481,10 Lt dydžio patvirtintų bankroto administravimo išlaidų dalį, yra nepagrįstas (CPK 12 ir 178 str.). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. spalio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1218/2010 yra pažymėjęs, kad įkeisto turto administravimo išlaidos turėtų būti nustatomos įvertinant jas proporcingai visoms bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto administravimo bankroto proceso metu turėtoms išlaidoms.

23Iš apelianto ir atsakovo argumentų teisėjų kolegija nustatė, kad nesutampa jų nuomonės dėl to, ar su įkeisto turto remontu susijusios 37 510 Lt dydžio išlaidos yra patvirtintos bei jau bankroto administratoriui atlygintos. Taip pat byloje nesutampa apelianto ir atsakovo nuomonės dėl to, ar hipotekos kreditorius AB „Ūkio bankas“ realiai sumokėjo bankroto administratoriui bent jau 7 569,49 Lt dydžio išlaidas, susijusias šio turto administravimu. Jokių motyvų ar įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių šias prielaidas byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė (CPK 12 ir 178 str.). Nesant byloje įrodymų apie patirtų administravimo išlaidų dydį, taip pat nesant įrodymų, kokio dydžio bankroto administravimo išlaidas buvo įpareigotas atlyginti hipotekos kreditorius, teisėjų kolegija negali apeliacinėje instancijoje nustatyti tikslios proporcijos tarp kreditoriui AB DnB bankui įkeisto turto realizavimo kainos ir patvirtintų bankroto administravimo išlaidų atlygintino dydžio, kuri nepažeistų kreditorių lygiateisiškumo principo. Todėl šis klausimas turi būti iš naujo svarstomas kreditorių komitete.

24Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens (kreditorių komiteto nario) AB DnB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutarties, nustatė, kad skundžiama nutartimi buvo neteisingai pritaikytos teisės normos, reglamentuojančios kreditorių pareigą vienodai dalyvauti bankroto administravimo išlaidų atlyginimo procese, dėl ko nepagrįstai 2011 m. rugpjūčio 29 d. įvykusiame B UAB „Rodiklis“ kreditorių komiteto susirinkime priimtas nutarimas ketvirtu darbotvarkės klausimu buvo laikytas teisėtu. Todėl trečiojo asmens (kreditoriaus komiteto nario) AB DnB banko atskirasis skundas tenkinamas, skundžiama nutartis naikinama ir klausimas šioje dalyje išsprendžiamas iš esmės – 2011 m. rugpjūčio 29 d. įvykusiame B UAB „Rodiklis“ kreditorių komiteto susirinkime priimtas nutarimas ketvirtu darbotvarkės klausimu naikinamas ir bankroto administravimo išlaidų atlyginimo iš lėšų, gautų pardavus kreditoriui AB DnB bankui B UAB „Rodiklis“ įkeistą turtą, dydžio nustatymo klausimas perduodamas kreditorių komitetui spręsti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - 2011 m. rugpjūčio 29 d. įvykusiame bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rodiklis“ kreditorių komiteto ketvirtuoju darbotvarkė klausimu priimtą nutarimą panaikinti bei klausimą dėl sumos, mokėtinos už bankroto administravimo išlaidas iš įkeisto turto pardavimo kainos, nustatymo perduoti kreditorių komitetui svarstyti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Egidijaus Žirono... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl aiškinimo ir taikymo teisės normų,... 7. Pareiškėjas (kreditorių komiteto narys) AB DnB Nord bankas kreipėsi į... 8. Atsakovas B UAB „Rodiklis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 9. Trečiasis asmuo (kreditorių komiteto narė) S. J. nurodė, kad ji pasiūlė... 10. Trečiasis asmuo (kreditorių komiteto narys) AB Ūkio bankas prašė skundo... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi netenkino... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Pareiškėjas (kreditorius) AB DnB bankas pateikė atskirąjį skundą,... 15. Atsakovas B UAB „Rodiklis“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas.... 18. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą yra akcentuotas vienas iš... 19. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl B UAB „Rodiklis“ 2011 m.... 20. Iš aukščiau išdėstytų bylos faktinių aplinkybių teisėjų kolegija daro... 21. Teisėjų kolegija dėl kitų apelianto argumentų atskirai nepasisako, nes... 22. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip aukščiau nutartyje nurodyta, Lietuvos... 23. Iš apelianto ir atsakovo argumentų teisėjų kolegija nustatė, kad nesutampa... 24. Teisėjų kolegija apeliacine tvarka išnagrinėjusi trečiojo asmens... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 30 d. nutartį panaikinti ir...