Byla 2S-128-392/2015
Dėl antstolės B. P. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė B. P., AB DNB bankas, L. T

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. T. skundą dėl antstolės B. P. veiksmų; suinteresuoti asmenys: antstolė B. P., AB DNB bankas, L. T.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas A. T. pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti antstolės B. P. 2014-10-02 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomosiose bylose Nr. 0171/13/02258/V ir Nr. 0171/13/02259/V. Pareiškėjo įsitikinimu, turto pardavimas už 2 810 000 Lt yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi turtas įkainotas netinkamai, neobjektyviai, ir nustatyta jo kaina nėra maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai. Pareiškėjas atkreipė dėmesį į tai, kad skundžiamame patvarkyme yra nurodytas mažesnis nei faktinis turto plotas. Nurodė, jog, atlikus namo bei garažo rekonstrukciją, gyvenamojo namo bendras plotas yra 181,59 kv. m., t. y. net 23,14 kv. m. didesnis nei nurodyta patvarkyme, o garažo bendras plotas yra 57,67 kv. m., t. y. 13,67 kv. m. didesnis nei nurodyta patvarkyme. Nors patalpų padidinimas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau nurodytas aplinkybes patvirtina Patalpų planas. Skolininko teigimu, turto pardavimas iš varžytynių, nurodant mažesnį už faktinį turto plotą, pažeidžia jo interesus, kadangi tokiu būdu turtas parduodamas už kainą, neatitinkančią realios jo rinkos kainos, neužtikrinant skolininko intereso turtą realizuoti už didesnę kainą ir tokiu būdu padengti didesnę skolos dalį. Pareiškėjas pažymėjo, kad rekonstrukcijos metu garažo patalpos buvo pertvarkytos iš esmės - iš negyvenamųjų į gyvenamąsias. Garaže įrengti kambariai, virtuvė, sanitarinės patalpos. Nors gyvenamojo namo ir garažo patalpų pertvarkymo faktas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, aplinkybė dėl garažo naudojimo paskirties pakeitimo yra užfiksuota 2014-07-28 Ekspertizės akte Nr. E14/07-28:04. Pareiškėjas nurodė, kad 2014-10-02 patvarkymas yra neteisėtas, kadangi garažas varžytynėse parduodamas kaip pagalbinis ūkinis pastatas, t. y. pagalbinio ūkio paskirties pastato rinkos kainomis, neįvertinus tikrosios jo paskirties (gyvenamosios) bei rinkos kainos.

4Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. 2014-11-03 patvarkymu atmetė pareiškėjo A. T. skundą ir persiuntė jį Vilniaus miesto apylinkės teismui. Antstolė nurodė, kad visi duomenys apie faktiškai didesnį gyvenamojo namo ir garažo plotą yra pateikti ir, nustatant turto vertę, eksperto buvo įvertinti. Kadangi pakeitimai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti, tai ekspertas užfiksavo įregistruotą plotą ir įrašė pastabą apie faktiškai didesnį plotą (Ekspertizės akto Nr. E14/07-28:04 18 psl., 19 psl.). Ta pati informacija nurodyta ir varžytynių skelbime, išviešintame specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt. Antstolė nurodė, kad ekspertas pats patalpų kadastro matavimų neatlieka ir savo apytikslių paskaičiavimų neteikia. Jis turi pareigą nurodyti registruose užfiksuotus vertinamų objektų duomenis bei įvertinti faktinius pakeitimus, kas ir buvo atlikta. Antstolis taip pat negali pardavinėti turto, pateikdamas Nekilnojamojo turto registro duomenų neatitinkančius kadastrinius duomenis, tačiau, aprašydamas objektą, pastabose nurodo faktinę objekto būklę, jo pagerinimus ar kitokius pakeitimus. Antstolė akcentavo, kad, atsižvelgiant į visų vykdomųjų bylų šalių interesus, visas turtinis kompleksas įvertintas 1 170 000 Lt didesne nei nustatyta ekspertizės metu verte, t. y. turto vertė padidinta beveik dvigubai, todėl negali kilti jokių abejonių, kad turtas įvertintas netinkamai. Jis įvertintas, atsižvelgiant į rekonstrukcijas, patalpų plotų ir garažo paskirties pakeitimus, šalių interesus ir nekilnojamojo turto rinką. Terminas pareikšti prieštaravimus dėl nustatytos turto vertės baigėsi 2014-09-11. Nepaisydama šio termino pabaigos, antstolė šalių pozicijos laukė iki 2014-10-02. Pareiškėjo skundas buvo pateiktas tik 2014-10-27, besibaigiant 2014-10-02 paskelbtų varžytynių laikui, siekiant sutrukdyti vykdymo procesui, jį vilkinant, stabdant varžytynes nepagrįstais skundais ir tokiu būdu pažeidžiant hipotekos kreditoriaus teisėtą interesą atgauti skolą. Tokie pareiškėjo veiksmai vertintini kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Be to, antstolė pažymėjo, kad tiek varžytynių skelbime, tiek Ekspertizės akto Nr. E14/07-28:04 20 psl. yra aprašytos ir garažo patalpos, kurios faktiškai įrengtos kaip gyvenamosios. Šie duomenys aiškiai matomi ir suprantami kiekvienam potencialiam pirkėjui tiek iš varžytynių skelbime pateikto objekto apibūdinimo ir jo savybių aprašymo, tiek iš pridėtų objekto nuotraukų. Gyvenamojo namo ir garažo pardavimas atskirai ne padidintų, kaip tvirtina pareiškėjas, o sumažintų galimų pirkėjų ratą, kadangi pirkėjams kiltų daug problemų, nustatant naudojimosi žeme, ant kurios tie statiniai pastatyti, tvarką, garažo pirkėjui patenkant į teritoriją ir kt. Pareiškėjas nerado pirkėjo, norinčio įsigyti turtą už nustatytą vertę, taigi, darytina prielaida, jog kainą padidinus dar labiau, turtas nebus parduotas dėl per aukštos kainos.

5Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu su pareiškėjo A. T. skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog pareiškėjas, teigdamas, kad turto vertė turi būti didesnė, konkrečiai nenurodė jo vertės, argumentų, kodėl antstolės nustatyta turto vertė turėtų būti laikoma neteisinga, neatspindi rinkos vertės bei kelia abejonių, nepateikė kitokią turto rinkos vertę patvirtinančių įrodymų. Išieškotojas atkreipė dėmesį į tai, kad antstolės nustatyta turto vertė (2 810 000 Lt) yra žymiai didesnė už turto vertės nustatymo ekspertizės metu nustatytą turto vertę (1 640 000 Lt). Todėl net ir pareiškėjo argumentas dėl turto ploto padidinimo nesudaro pagrindo išvadai, kad antstolės nustatyta turto vertė yra per maža, kadangi turtas įvertintas 1 170 000 Lt didesne suma nei nustatė turto vertintojas. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pažymėjo, kad skolininkas, pateikdamas nepagrįstą skundą, nevykdo bendradarbiavimo pareigos.

6Suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimo į pareiškėjo A. T. skundą nepateikė.

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi pareiškėjo A. T. skundą dėl antstolės B. P. 2014-10-02 patvarkymo dėl turto pardavimo iš varžytynių atmetė. Teismas nustatė, kad 2014-07-28 Ekspertizės aktu Nr. E14/07-28:04 buvo nustatyta pareiškėjui ir jo sutuoktinei L. T. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto komplekso rinkos vertė – 1 640 000 Lt. Atsižvelgdama į suinteresuoto asmens AB DNB banko prašymą ir skolininko A. T. prieštaravimus bei vadovaudamasi sąžiningumo, teisingumo principais, antstolė 2014-08-20 patvarkymu nustatė beveik dvigubai didesnę nei buvo nustatyta ekspertizės metu realizuojamo turto rinkos vertę - 2 810 000 Lt. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad prašymo dėl papildomos ekspertizės skyrimo pareiškėjas nepateikė, kokia turėtų būti turto pardavimo iš varžytynių tiksli rinkos vertės kaina, taip pat nenurodė. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų matyti, kad gyvenamojo namo ir garažo patalpų pertvarkymo faktas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau aplinkybė dėl garažo naudojimo paskirties pakeitimo yra užfiksuota 2014-07-28 Ekspertizės akte Nr. E14/07-28:04. Šie duomenys buvo nurodyti ir pranešime apie varžytynes, todėl kiekvienas pirkėjas galėjo matyti, jog garažo paskirtis buvo pakeista, bei jog buvo padidintas namo plotas. Pareiškėjas skunde nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kodėl turto vertintojo nustatyta įkeisto turto vertė yra netinkama, nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad reali įkeisto turto vertė dabar yra kitokia nei buvo turto vertinimo atlikimo metu.

8Pareiškėjas A. T. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį panaikinti ir patenkinti pareiškėjo skundą bei panaikinti antstolės B. P. 2014-10-02 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomosiose bylose Nr. 0171/13/02258/V ir Nr. 0171/13/02259/V. Apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog antstolė tinkamai ir nepažeisdama vykdymo proceso normų nustatė turto vertę. Nors aplinkybių dėl namo ir garažo patalpų padidinimo bei garažo patalpų pertvarkymo iš negyvenamųjų į gyvenamąsias antstolė neginčijo, tačiau ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad, turtą vertinant, buvo atsižvelgta į nurodytus jo pakeitimus. Į juos neatsižvelgė ir ekspertizę atlikęs ekspertas. Tai patvirtina Ekspertizės akto 19 p., 20 p., 23 p. 6 pastraipa, 25 p. Todėl Ekspertizės aktas yra neteisingas ir neatspindi realios turto kainos. Taigi teismo teiginys, jog pareiškėjas nenurodė jokių pagrįstų argumentų, kad turto vertintojo nustatyta turto vertė yra netinkama, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Byloje esančiame antstolės skelbime dėl turto pardavimo iš varžytynių taip pat aiškiai nurodyta, kad parduodamas 158,45 kv. m., o ne 181,59 kv. m. namas, bei 44 kv. m., o ne 57,67 kv. m. garažas, kuris iš esmės jau yra tapęs gyvenamuoju namu. Apeliantas skunde pažymėjo, kad antstolė turto vertę padidino ne dėl namo ir garažo patalpų padidinimo bei garažo patalpų pertvarkymo iš negyvenamųjų į gyvenamąsias, o dėl to, kad to prašė kreditorius, ir tai tik dar kartą patvirtina, jog turtas nebuvo tinkamai įvertintas, ir tikroji jo kaina nebuvo nustatyta. Turto pardavimas iš varžytynių, nurodant mažesnį jo plotą nei yra iš tiesų, laikytinas neteisėtu, kadangi sudaro pagrindą asmenims, siekiantiems tą turtą įsigyti, neteisėtai praturtėti, t. y. įsigyti turtą už mažesnio ploto objekto kainą. Be to, toks turto pardavimas pažeidžia skolininko interesą realizuoti turtą už didesnę kainą ir tokiu būdu padengti didesnę skolos dalį. Pirmos instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pažeidė CPK 185 str. bei 270 str. 4 d. Teismas nepasisakė dėl pareiškėjo skundo argumentų bei dėl aplinkybių dėl namo ir garažo patalpų padidinimo bei garažo patalpų pertvarkymo iš negyvenamųjų į gyvenamąsias, todėl laikytina, kad netinkamai taikė civilinio proceso normų reikalavimus, reglamentuojančius bylos nagrinėjimo ribas ir sprendimo pagrindimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-09-26 nutartis c. b. Nr. 3K-3-397/2014). Apelianto teigimu, dėl nurodytų priežasčių yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad antstolė pažeidė CPK 634 str. 2 d., 681 str. 1 d., 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d., todėl ginčijamas patvarkymas nepagrįstas.

9Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. atsiliepimu su pareiškėjo A. T. atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti bei palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį nepakeistą. Antstolė nurodė, kad pareiškėjo argumentas, jog ji nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad buvo atsižvelgta į patalpų plotų pakeitimus, neatitinka faktinių bylos aplinkybių, kadangi, kaip nurodyta 2014-11-03 patvarkyme, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo skundas, šios aplinkybės buvo išviešintos varžytynių skelbime, todėl buvo žinomos visiems suinteresuotiems asmenis. Antstolė akcentavo, kad faktinius pastatų plotus pareiškėjas žinojo nuo 2008 m., tačiau šių duomenų sąmoningai neteikė nei antstolei, nors skolininko pareiga bendradarbiauti su antstoliu yra aiškiai reglamentuota CPK 644 str., nei ekspertui, atliekančiam turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę. Taigi nei antstolė, nei ekspertas neturėjo objektyvių galimybių žinoti konkrečius matavimus ir į juos atsižvelgti. Atlikti turto pakeitimai Ekspertizės akte yra aiškiai užfiksuoti, ir tai, kad nenurodyti konkretūs plotai, Ekspertizės akto nedaro neišsamiu. Neįregistravus pakeitimų registruose, nėra žinoma, ar atliktos rekonstrukcijos iš viso yra teisėtos. Dėl šių priežasčių, net ir žinodama tikslius plotus, antstolė parduoda tokį turtą, koks yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, kartu nurodydama faktinę jo būklę, kaip ir buvo padaryta, skelbiant varžytynes. Antstolė atkreipė dėmesį į tai, kad elektroninėje varžytynių sistemoje tik automatiškai iš registrų duomenų galima pasirinkti duomenis apie iš varžytynių parduodamą turtą, t. y. antstolis objekto duomenų pats neįrašo, tik pastabose gali nurodyti faktinę objektų būklę. Tai dar kartą patvirtina, kad antstolė nepadarė jokių įstatymo ir pareiškėjo interesų pažeidimų. Pareiškėjas niekaip nepagrindė ir neįrodė aplinkybės, kad antstolė, padidindama turto vertę, atsižvelgė tik į hipotekos kreditoriaus, o ne į visų vykdomosios bylos šalių interesus. 2014-08-20 patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/13/02258/VRT/V ir Nr. 0171/13/02259/VRT/V nurodyta, kad sprendimas nustatyti didesnę nei nurodyta ekspertizės akte turto vertę priimamas vadovaujantis vykdomosios bylos šalių interesų pusiausvyra. Antstolei nėra žinoma, kokiu dar būdu reikėtų tai įrodyti. Be to, antstolės teigimu, pareiškėjas nesuformulavo konkretaus reikalavimo, neaišku, kas pažeista, nustatant dvigubai didesnę jam priklausančio nekilnojamojo turto vertę. Pareiškėjas nenurodė, kokia, jo nuomone, turėtų būti teisinga turto vertė, ir kuo remdamasis, jis taip mano. Antstolė pažymėjo, kad pareiškėjo prašymas panaikinti 2014-10-02 patvarkymą dėl turto pardavimo iš varžytynių Nr. 0171/13/02258/VARŽ/V ir Nr. 0171/13/02259/VARŽ/V yra neaktualus, kadangi dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių antstolė pati atšaukė varžytynes, taigi patvarkymas neteko galios. Antstolės nuomone, skundų turinys atskleidžia tai, kad tikrasis pareiškėjo tikslas yra nuginčyti nustatytą turto vertę, nors terminas šioms pretenzijoms teikti yra pasibaigęs. Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. nesutiko su apelianto argumentu, kad teismas netinkamai vertino jo įrodymus, kadangi pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, išskyrus savo nuomonę bei neįregistruotus matavimus, kuriuos Vilniaus miesto apylinkės teismas glaustai ir aiškiai aprašė bei įvertino. Visų be išimties bylos šalių argumentų aptarti teismas neprivalo, jei, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, matyti, kad jie neturi įtakos teismo sprendimui. Taigi apelianto argumentai dėl CPK 185 str. ir 270 str. 4 d. pažeidimų yra nepagrįsti, nes teismas įrodymus vertino nepriklausomai, tinkamai ir glaustai juos aprašė motyvuojamojoje nutarties dalyje.

10Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu su pareiškėjo A. T. atskiruoju skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Suinteresuoto asmens teigimu, pareiškėjo argumentai dėl neva neteisingo turto įkainojimo yra niekuo nepagrįsti. Deklaratyvūs teiginiai apie antstolio pareigos tinkamai įvertinti areštuotą turtą neatlikimą neįrodo, kad turtas įkainotas, pažeidžiant kokius nors imperatyvus. Pareiškėjas nei antstolei, nei teismui nepateikė kitokią turto rinkos vertę patvirtinančių įrodymų ir skunduose tik formaliai nurodė, jog turto kaina nustatyta neteisingai. Išieškotojas atkreipė dėmesį į tai, kad turto kaina buvo padidinta, atsižvelgiant ne tik į kreditoriaus nuomonę, bet ir į pareiškėjo prieštaravimus dėl nekilnojamojo turto įkainojimo. Patvarkyme, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo skundas, antstolė aiškiai nurodė, jog turtas įvertintas, atsižvelgiant į objekto rekonstrukcijas, plotų ir paskirčių pakeitimus, šalių interesus ir nekilnojamojo turto rinką. Suinteresuoto asmens manymu, pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino visas reikšmingas bylos aplinkybes bei byloje surinktus įrodymus ir priėmė CPK 185 str., 263 str., 270 str. reikalavimus atitinkančią nutartį.

11Suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimo į pareiškėjo A. T. atskirąjį skundą nepateikė.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme. Teismas absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Byloje nustatyta, kad hipotekos kreditorius AB DNB bankas antstolės B. P. kontorai pateikė vykdyti Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro 2013-03-20 išduotą Vykdomąjį Įrašą Nr. 919 (v. b. 0171/13/02258/V l. 2) ir Vilniaus m. 31-ojo notaro biuro 2013-03-20 išduotą Vykdomąjį Įrašą Nr. 921 (v. b. 0171/13/02259/V l. 2) dėl priverstinio išieškojimo iš solidarių skolininkų A. T. ir L. T. 2013-04-08 patvarkymu Nr. 0171/13/02258/PRV/V (v. b. 0171/13/02258/V l. 39-40) ir 2013-04-08 patvarkymu Nr. 0171/13/02259/PRV/V (v. b. 0171/13/02259/V l. 25-26) nurodyti vykdomieji dokumentai buvo priimti vykdyti ir užvestos vykdomosios bylos Nr. 0171/13/02258/V ir Nr. 0171/13/02259/V. Realizuotino nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti 2014-01-30 patvarkymu Nr. 0171/13/02258/EKSP/V ir 2014-01-30 patvarkymu Nr. 0171/13/02259/EKSP/V buvo paskirta ekspertizė, kurią atlikti pavesta ekspertui/turto vertintojui UAB „Butas tau“ (v. b. 0171/13/02257/V l. 230-231, 234-235). 2014-08-08 patvarkymu dėl ekspertizės išvados Nr. 0171/13/02258/IŠV/V(H) ir Nr. 0171/13/02259/IŠV/V(H) (v. b. 0171/13/02257/V l. 282-284) vykdomosios bylos šalys buvo informuotos, kad Nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. E14/07-28:04 ekspertas nustatė, jog 2014-07-17 dieną bendra areštuoto turto rinkos vertė yra 1 640 000 Lt. 2014-08-18 antstolė gavo hipotekos kreditoriaus AB DNB banko prašymą Nr. 30.56.17/1069, kuriuo buvo prašoma bendrą turto vertę nustatyti - 2 810 000 Lt (v. b. 0171/13/02257/V l. 303). 2014-08-19 antstolė gavo skolininko A. T. prieštaravimus dėl nekilnojamojo turto įkainojimo v. b. Nr. 0171/13/02258, Nr. 0171/13/02259, kuriais skolininkas su eksperto/turto vertintojo nustatyta turto verte nesutiko ir prašė įkainoti žemės sklypą, gyvenamąjį namą, garažą ir kiemo statinius kaina, kuri atitiktų realią turto vertę (v. b. Nr. 0171/13/02257/V l. 304-305). 2014-08-20 patvarkymu dėl prieštaravimo nekilnojamojo turto įkainojimui Nr. 0171/13/02258/PRIEŠ/V ir Nr. 0171/13/02259/PRIEŠ/V antstolė, atsižvelgdama į abiejų vykdomosios bylos šalių pozicijas dėl didesnės nei įkeistas ir areštuotas turtas buvo įkainotas Nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. E14/07-28:04 turto vertės nustatymo, taip pat vadovaudamasi bendraisiais proceso teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei vykdomosios bylos šalių interesų pusiausvyra, nutarė, kad tikslinga nustatyti didesnę įkeisto ir areštuoto turto vertę, kuri leistų padengti kuo didesnę įsiskolinimo dalį (v. b. 0171/13/02257/V l. 317-319). 2014-08-20 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/13/02258/VRT/V, Nr. 0171/13/02259/VRT/V antstolė nekilnojamojo turto vertę nustatė 2 810 000 Lt (v. b. 0171/13/02257/V l. 320-322).

15Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė tinkamai nustatė skolininkams priklausančio realizuotino turto vertę.

16Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 str. 1 d.).

17Apeliantas ginčija antstolės nustatytą realizuotino turto rinkos vertę (2 810 000 Lt), kuri buvo nustatyta 1 170 000 Lt didesne nei ekspertizės metu nustatyta suma, nurodydamas, kad 2 810 000 Lt turto vertė nėra reali, t. y. yra per maža, kadangi buvo nustatyta, neatsižvelgiant į realizuotino turto ploto padidinimą bei garažo naudojimo paskirties - iš negyvenamųjų patalpų į gyvenamąsias – pakeitimą.

18Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija.

19Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų pusiausvyros paieškos vykdymo procese imperatyvai suponuoja, kad priverstinis turto realizavimo procesas būtų organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Vykdymo procese areštuotas turtas turi būti įkainojamas objektyviai, maksimaliai artima esančiai rinkoje turto rinkos kainai. Antstolis, įkainodamas turtą, neturi pareigos atsižvelgti nei į išieškotojo, nei į skolininko siūlomą kainą, tačiau, skolininkui ar išieškotojui prieštaraujant antstolio atliktam įkainojimui arba jei kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis jai nustatyti skiria ekspertizę, kurioje nustatyta vertė yra laikoma turto verte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014).

20Kaip matyti iš vykdomųjų bylų Nr. 0171/13/02257/V, Nr. 0171/13/02258/V ir Nr. 0171/13/02259/V, antstolė B. P., siekdama objektyviai įvertinti realizuotiną turtą, 2014-01-30 patvarkymu Nr. 0171/13/02258/EKSP/V ir 2014-01-30 patvarkymu Nr. 0171/13/02259/EKSP/V paskyrė ekspertizę, kurią atlikti pavedė ekspertui/turto vertintojui UAB „Butas tau“ (v. b. 0171/13/02257/V l. 230-231, 234-235). Šios ekspertizės metu turtas buvo įvertintas bendrai 1 640 000 Lt sumai. Kadangi išieškotojas prašė antstolės bendrą turto vertę nustatyti - 2 810 000 Lt (v. b. 0171/13/02257/V l. 303), bei skolininkas A. T. antstolei pateikė prieštaravimus dėl nekilnojamojo turto įkainojimo v. b. Nr. 0171/13/02258, Nr. 0171/13/02259 (v. b. Nr. 0171/13/02257/V l. 304-305), nurodydamas, kad nustatyta turto vertė yra per maža, antstolė 2014-08-20 patvarkymu dėl areštuoto turto vertės nustatymo Nr. 0171/13/02258/VRT/V, Nr. 0171/13/02259/VRT/V nekilnojamojo turto vertę nustatė 2 810 000 Lt (v. b. 0171/13/02257/V l. 320-322).

21Kaip aukščiau nurodyta, priverstinis turto realizavimo procesas turi būti organizuojamas taip, kad kreditorius gautų savo reikalavimų patenkinimą, kartu užtikrinant skolininko interesus tuo aspektu, jog turtas nebūtų parduotas už per mažą kainą. Apelianto argumentas, kad antstolės nustatyta realizuotino turto rinkos vertė 2 810 000 Lt neatitinka realios turto rinkos vertės, t. y. per maža, kadangi, turtą vertinant, nebuvo atsižvelgta į jo ploto padidinimą bei garažo patalpų iš negyvenamųjų į gyvenamąsias pakeitimą, vertintinas subjektyviai. Kaip matyti iš Ekspertizės akto Nr. E14/07-28:04, be Nekilnojamojo turto registre įregistruotų duomenų, registre neįregistruoti turto pagerinimai yra užfiksuoti (18-20 puslapiai). Ta pati informacija nurodyta ir varžytynių skelbime, išviešintame specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt. (v. b. 0171/13/02257/V l. 332-333). Nors šiuose įrodymuose konkretūs plotai, t. y. kiek patalpos rekonstrukcijos metu buvo padidintos, nenurodyti, tačiau tai nėra pagrindas išvadai, kad antstolės nustatyta realizuotino turto rinkos vertė - 2 810 000 Lt -, kuri buvo nustatyta beveik dvigubai didesnė už nustatytąją ekspertizės metu, nėra reali ir yra per maža.

22Apeliantas skunde nurodė, kad antstolė turto vertę padidino ne dėl namo ir garažo patalpų padidinimo bei garažo patalpų pertvarkymo iš negyvenamųjų į gyvenamąsias, o dėl to, kad to prašė kreditorius. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šiuo atveju esmė yra ne skolininkams priklausančio realizuotino turto vertės padidinimo priežastys, o tai, kad ji buvo padidinta, beveik dvigubai nei buvo nustatyta vykdymo procese atlikto ekspertizės metu, ir tai atitinka tiek skolininkų, tiek išieškotojo interesus, nes įkeistas turtas yra įvertintas maksimaliai galima kaina, ir tai generuos galimai didžiausios sumos už realizuojamą turtą gavimą. Akivaizdu, kad nuo 1 640 000 Lt iki 2 810 000 Lt antstolės padidinta kaina apima ir atliktus, bet neįregistruotus, turto pagerinimus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skolininko A. T. pateiktas skundas dėl antstolės veiksmų antstolės buvo atmestas teisėtai ir pagrįstai.

23Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo ir teisėtumo nepaneigė, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 329 str. 1 d., 330 str.). Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

24Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

25Pareiškėjo A. T. atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas A. T. pateiktu skundu dėl antstolio veiksmų prašė panaikinti... 4. Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. 2014-11-03 patvarkymu atmetė pareiškėjo... 5. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu su pareiškėjo A. T. skundu... 6. Suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimo į pareiškėjo A. T. skundą... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 26 d. nutartimi... 8. Pareiškėjas A. T. atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo... 9. Suinteresuotas asmuo antstolė B. P. atsiliepimu su pareiškėjo A. T.... 10. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu su pareiškėjo A. T. atskiruoju... 11. Suinteresuotas asmuo L. T. atsiliepimo į pareiškėjo A. T. atskirąjį... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Byloje nustatyta, kad hipotekos kreditorius AB DNB bankas antstolės B. P.... 15. Byloje sprendžiamas klausimas, ar antstolė tinkamai nustatė skolininkams... 16. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos... 17. Apeliantas ginčija antstolės nustatytą realizuotino turto rinkos vertę (2... 18. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija.... 19. Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininko interesų derinimo ir interesų... 20. Kaip matyti iš vykdomųjų bylų Nr. 0171/13/02257/V, Nr. 0171/13/02258/V ir... 21. Kaip aukščiau nurodyta, priverstinis turto realizavimo procesas turi būti... 22. Apeliantas skunde nurodė, kad antstolė turto vertę padidino ne dėl namo ir... 23. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, jog apeliantas pirmosios... 24. Vadovaudamasis išdėstytais argumentais bei Lietuvos Respublikos CPK 336 str.,... 25. Pareiškėjo A. T. atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti...