Byla 2-1784/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SEB lizingas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-726-450/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Marisa“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Transporto Marisa“, A. M. , uždarajai akcinei bendrovei „Nomesa“, dėl turto kainos sumažinimo ir pinigų priteisimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB ,,SEB lizingas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė sumažinti 2003 m. gruodžio 24 d. pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. PP VA2003-125790A nurodytą turto kainą 161 660 Lt ir priteisti iš atsakovo šią sumą ieškovo naudai.

4Į Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. vykusį posėdį neatvyko ieškovo atstovas, kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta pasirašytinai.

5II.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo UAB „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui UAB „Marisa“, dalyvaujant tretiesiems asmenims UAB „Transporto Marisa“, A. M. , UAB „Nomesa“, dėl turto kainos sumažinimo ir pinigų priteisimo, paliko nenagrinėtu, priteisė iš ieškovo atsakovui UAB „Marisa“ 4 513 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad ieškovo atstovas po 2010 m. gruodžio 17 d. teismo posėdžio pasirašė, jog žino apie teismo posėdžio vietą ir laiką. Jokių prašymų teismui nepateikė. Atsakovo atstovas neprašė priimti sprendimo už akių neatvykus ieškovo atstovui ir prašė ieškinį palikti nenagrinėtu. Todėl teismas ieškinį paliko nenagrinėtu (CPK 246 str. 1d. 1 p.).

8III.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,SEB lizingas“ prašo šią teismo nutartį panaikinti ir atnaujunti bylos nagrinėjimą. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Ieškovą byloje atstovavo advokatų kontoros Sorainen ir partneriai advokatas Dainius Čičelis. Tačiau šis advokatas nuo 2011 m. kovo 18 d. dienos nutraukė sutartį su minėta advokatų kontora. Kadangi byla buvusi perduota konkrečios advokatų kontoros Sorainen ir partneriai advokatui, bylos medžiaga ieškovui buvo perduota prieš neilgą laiko tarpą iki numatyto teismo posėdžio, todėl ieškovas nebespėjo perduoti gautos bylos medžiagos kitam savo atstovui (advokatui Justui Sakavičiui), kad būtų užtikrintas tinkamas jo interesų atstovavimas. Susiklosčius tokiai situacijai, kai dėl bylos perdavimo procedūros, ieškovas neturėjo tinkamo atstovo, jis negalėjo sudalyvauti 2011-04-27 teismo posėdyje.
  2. Sistemiškai analizuojant CPK 246 straipsnio 1 ir 4 dalį, galima prieiti išvados, kad tuo atveju, kai ieškovas nedalyvauja paskirtame teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių, teismas neturėtų palikti ieškinio nenagrinėtu. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad visą laiką nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškovas buvo tinkamai atstovaujamas, niekada nevilkino bylos nagrinėjimo ir buvo atidus ir rūpestingas proceso dalyvis, negalėjo palikti ieškinio nenagrinėto.
  3. Pažymėtina, kad teismas turi teisę palikti ieškinį nenagrinėtu tik tuo atveju, kai atsakovas neprašo teismo sprendimo už akių (CPK 246 str. 1 d.). Tačiau kaip matyti iš atsakovo 2007 m. liepos 5 d. atsakovo atsiliepimo į ieškinį, jame atsakovas sutinka su tuo, kad būtų priimtas teismo sprendimas už akių. Taigi esant tokiai atsakovo pozicijai, teismas negalėjo palikti ieškinio nenagrinėtu, bet turėjo priimti sprendimą už akių.
  4. Teismas apskritai neturėjo priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidų, viena vertus dėl to, kad bylos nagrinėjimas atnaujintinas, o kita vertus, dėl to, kad CPK palikus ieškinį nenagrinėtu CPK normos apskritai nenumato bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš ieškovo. Šiuo atveju, negalima laikyti, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu, yra sprendimas, palankus atsakovui. Pažymėtina, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio ieškovui iš naujo pateikti analogišką ieškinį atsakovui, ieškinys gali būti tenkinamas. Be to, atsižvelgiant į nagrinėtos bylos sudėtingumą, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti ženkliai mažinamos remiantis Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis rekomendacijomis.
  5. Ieškinio palikimas nenagrinėtu, savaime neišsprendžia tarp šalių kilusio konflikto. Kadangi ieškovo turtiniai interesai ir toliau lieka pažeisti, tai netenkinus šio atskirojo skundo, ieškovas bus priverstas iš naujo kreiptis į Vilniaus apygardos teismą su nauju ieškiniu tam pačiam atsakovui tuo pačiu pagrindu. Todėl skundžiamos nutarties panaikinimas ir bylos nagrinėjimo atnaujinimas būtų visiškai suderinamas su CPK 7 straipsnio nuostatomis.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Marisa “ prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad atskirajame skunde pripažįstama, jog ieškovas buvo informuotas apie posėdžio datą, todėl teisinių paslaugų teikimo sutarties nutraukimas nėra laikytina svarbia priežastimi, dėl kurios ieškovas neatvyko į teismo posėdį. Nepagrįstais ir itin abejotinais laikytini ir atskirajame skunde nurodyti argumentai, jog ieškovas neturi nė vieno teisininko, kuris būtų galėjęs tinkamai atstovauti jam teisme. Be to, atsakovo atsiliepime nurodytas prašymas neatima galimybės atsakovui teismo posėdžio metu prašyti teismo ne priimti sprendimą už akių, o palikti ieškinį nenagrinėtu. Vadovaujantis CPK 7 straipsnio 2 dalimi, dalyvaujantis byloje asmuo turi pareigą rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, todėl nevykdant šios pareigos, CPK pagrįstai nustato galimas pasekmes, tarp kurių yra ir pareikšto ieškinio palikimas nenagrinėtu. Pažymėjo, kad kadangi CPK atskiromis normomis neaptaria, kokia tvarka turėtų būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos ieškinio palikimo nenagrinėtu atveju, nagrinėjamoje byloje CPK 93 ir 98 straipsniai taikytini kaip analogija. Nutartis, kuria ieškinys paliekamas nenagrinėtu dėl to, kad ieškovas be pateisinamos priežasties neatvyko į teismo posėdį, iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmės, nėra tenkinamas. Taipogi nepagrįsti ieškovo motyvai, jog teismas be pagrindo nesumažino priteistinų bylinėjimosi išlaidų, nes bylos nagrinėjimas užsitęsė, byla pirmosios instancijos teisme nagrinėjama antrą kartą.

12IV.

13Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ar jo atstovas, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai, teismo posėdis gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu teismui pateikiami dokumentai, pateisinantys neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis; liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis neatvykimo priežastimis; jeigu neatvykimo priežastis yra pripažįstama nesvarbia, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių – ieškinys paliekamas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Danske bank A/S Lietuvos filialas v. UAB ,,Baltijos Ąžuolas", bylos Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Utetra" v. B. M. , V. Č. , R. Č. , bylos Nr. 2-303/2008).

16Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas (ieškovas) ir jo atstovas, kuriam apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo tinkamai pranešta atidedant 2010 m. gruodžio 17 d. teismo posėdį, į teismo posėdį neatvyko, neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymo nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant nepateikė.

17Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad ieškovo atstovas advokatas D. Čičelis, atstovavęs ieškovą, nutraukė išimtinio teisinių paslaugų tiekimo sutartį su advokatų kontora Sorainen ir partneriai, todėl kitam šios kontoros advokatui nepakako laiko perimti iš ieškovo bylos medžiagą.

18Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi teismo šaukimą ar pranešimą, turi atvykti į teismo posėdį numatytu laiku, o jei šalis pageidauja vesti bylą per atstovą – privalo pasirūpinti atstovavimu (CPK 51 str. 1 d., 2 d.). Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad ieškovą visą laiką atstovavo advokatas, advokatas dalyvavo teismo posėdžiuose, vykdė teismo įpareigojimus. Apelianto atstovas į 2011 m. balandžio 27 d. teismo posėdį nustatytu laiku neatvyko, apie neatvykimo priežastis jokiomis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu, faksu) nepranešė. Kadangi atsakovo atstovas neprašė priimti sprendimo už akių, pirmosios instancijos teismas ieškinį paliko nenagrinėtą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad susiklosčius minėtai situacijai pirmosios instancijos teismo turėjo teisinį pagrindą palikti ieškinį nenagrinėtą.

19Antra vertus, kaip matyti iš bylos medžiagos, apelianto atstovas nuo pat civilinės bylos iškėlimo buvo aktyvus, teikdamas procesinius dokumentus, dalyvavo teismo posėdžiuose. Apie įvyksiantį kitą parengiamąjį teismo posėdį pačiam apeliantui pranešta nebuvo, o apelianto atstovas neteko įgaliojimų atstovauti apeliantą. Byloje duomenų, leidžiančių teigti, jog apeliantas ar jo atstovas nesąžiningai naudojosi arba piktnaudžiavo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, nėra, todėl negalima teigti, kad apeliantas ir jo atstovas siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčo išsprendimą. Įvertinus, kad bylos procesas truko gana ilgą laiką, kad apeliantas ir jo atstovas nepiktnaudžiavo procesu, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, vien dėl aptartos susidariusios situacijos palikti apelianto ieškinį nenagrinėtą šiuo konkrečiu atveju nėra pakankamo pagrindo. Vien dėl apelianto atstovo sutarties nutraukimo su advokatų kontora neturėtų nukentėti pats apeliantas.

20Be to, pažymėtina, kad pareiškiant ieškinį apeliantas sumokėjo žyminį mokestį, sudarė atstovavimo sutartį su advokatu, o palikus ieškinį nenagrinėtą, apeliantas privalės iš naujo ieškiniu kreiptis į teismą ir proceso dalyviai pakartotinai bus priversti atlikti visas procedūras, kurios šioje byloje jau atliktos. Tokiu būdu užsitęs ir taip jau ilgas bylos nagrinėjimo laikas, padidindamas laiko sąnaudas, proceso dalyvių ir teismo išlaidas, bus pažeisti proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principai.

21Apeliantas skundžia ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau nustačius, jog pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą nėra, bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimo nagrinėjimas neteko teisinės reikšmės ir teisėjų kolegija dėl jo nepasisako.

22Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti.

25Perduoti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Marisa“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Transporto Marisa“, A. M. , uždarajai akcinei bendrovei „Nomesa“, dėl turto kainos sumažinimo ir pinigų priteisimo Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas UAB ,,SEB lizingas“ pateikė ieškinį, kuriuo prašė sumažinti... 4. Į Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. vykusį posėdį neatvyko... 5. II.... 6. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. III.... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,SEB lizingas“ prašo šią teismo nutartį... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Marisa “ prašo skundo netenkinti.... 12. IV.... 13. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. CPK 246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai į teismo posėdį neatvyksta... 16. Nagrinėjamu atveju teismas ieškinį paliko nenagrinėtu, nes apeliantas... 17. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad ieškovo atstovas advokatas D.... 18. Bylos šalis, kuri ketina asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje, gavusi teismo... 19. Antra vertus, kaip matyti iš bylos medžiagos, apelianto atstovas nuo pat... 20. Be to, pažymėtina, kad pareiškiant ieškinį apeliantas sumokėjo žyminį... 21. Apeliantas skundžia ir pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl... 22. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei argumentus, teisėjų kolegija... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti.... 25. Perduoti civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,SEB...