Byla 2S-995-159/2012
Dėl 2011-10-27 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. T21-68 skirti drausminę nuobaudą panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo K. V. A. atskirąjį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-03-01 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo K. V. A. ieškinį atsakovei Šilalės rajono savivaldybės administracijai dėl 2011-10-27 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. T21-68 skirti drausminę nuobaudą panaikinimo,

Nustatė

22011-12-05 ieškovas K. V. A. pareiškė teismui ieškinį. Juo teismo prašė atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą ieškinio pareiškimo terminą; panaikinti 2011-10-28 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-10-27 įsakymu Nr. T21-68 VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriui K. V. A. skirtą drausminę nuobaudą papeikimą. Nurodė, kad atsakovė pažeidė drausminės nuobaudos skyrimo tvarką, nes nesudarė galimybės pateikti išsamaus paaiškinimus ir tuo pažeidė ieškovo teisę į gynybą. Drausminė atsakomybė, nenustačius ieškovo darbo drausmės pažeidimo objekto bei objektyviosios pusės ir nenustačius kaltės negali būti taikoma (b. l. 3–7).

3Šilalės rajono apylinkės teismas 2012-02-10 nutartimi paskyrė teismo posėdį 2012-03-01 9 val.; nurodė į teismo posėdį kvieti šalis (b. l. 82).

42012-02-29 Šilalės rajono apylinkės teisme gautas advokato V. K. prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad su ieškovu sudarė susitarimą dėl atstovavimo šioje byloje. Informavo, kad 2012-03-01 9 val. dalyvaus Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjamojoje baudžiamojoje byloje, todėl neturės galimybės atvykti į teismo posėdį (b. l. 85).

5Šilalės rajono apylinkės teismas 2012-03-01 nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo K. V. A.ieškinį atsakovei Šilalės rajono savivaldybei dėl 2011-10-27 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. T21-68 skirti drausminę nuobaudą panaikinimo. Nurodė, kad į teismo posėdį neatvyko ieškovas. Jam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai. Ieškovas iki teismo posėdžio pradžios duomenų apie tai, dėl kokių priežasčių ieškovas neatvyko į teismo posėdį nepateikė. Teismas įvertino, kad ieškovas į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties. Atstovavimo sutartis į bylą nepateikta, jos su prašymu atidėti teismo posėdį nepateikė ir advokatas V. K.. Konstatavo, kad ieškovo atstovo užimtumas kitose bylose nelaikomas svarbia neatvykimo į teismo posėdį priežastimi. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovas ir jo atstovas be pateisinamos priežasties neatvyko į teismo posėdį, atsakovė neprašė byloje priimti sprendimo už akių, todėl ieškinį paliko nenagrinėtą (b. l. 88–89).

6Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-03-01 nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Nurodė, kad advokatas V. K. pateikė prašymą dėl bylos atidėjimo, jame nurodė apie su ieškovu sudarytą susitarimą dėl atstovavimo šioje byloje. Ieškovo atstovas advokatas 2012-03-01 8.30 val. telefonu paskambino bylą nagrinėjančiai teisėjai ir preliminariai susitarė, kad bylos nagrinėjimas bus atidėtas iki 2012-04-05 9.00 val., ir kad posėdžio datą patikslins po teismo posėdžio, suderinus su atsakove. 2012-03-01 11.00 val. ieškovo atstovas paskambino į teismą ir sužinojo, kad teismas nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtą. Tokie teismo veiksmai yra nesąžiningi, buvo pažeisti CPK 8 str. principai. Ieškovo atstovas ėmėsi visų priemonių dėl bylos nagrinėjimo, bendradarbiavo su teisėja (b. l. 91–92).

7Atsakovė atsiliepimu prašo atmesti ieškovo atskirąjį skundą ir palikti galioti Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-03-01 nutartį nepakeistą. Nurodė, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie teismo posėdį, tačiau į teismo posėdį neatvyko, apie neatvykimo priežastis neinformavo, teismo neprašė nagrinėti bylos jam nedalyvaujant. Ieškovo atstovas pateikė prašymą atidėti teismo posėdį dėl užimtumo kitoje byloje, tačiau jis turėjo žinoti, kad jo užimtumas kitoje byloje nelaikoma svarbia priežastimi atidėti bylos nagrinėjimą. Byloje nepateikta atstovavimo sutartis, todėl advokatas neturėjo teisės reikšti prašymų šioje byloje (b. l. 99–100).

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas ieškinį dėl darbo teisinių santykių pareiškė 2011-12-05, jame nurodė, kad bylą ves per advokatą (b. l. 3–7). Teismas 2012-01-03 pranešimu įpareigojo ieškovą pateikti dubliką (b. l. 70). 2012-01-13 ieškovas pateikė dubliką (b. l. 72–73). Atsakovė 2012-02-06 pateikė trpliką (b. l. 77–80). Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-02-10 nutartimi paskiras teismo posėdis 2012-03-01 9.00 val. Ši teismo nutartis atsakovei įteikta 2012-02-15 (b. l. 83), ieškovui – 2012-02-15 (b. l. 84). Advokatas V. K. 2012-02-29 teismui pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, nes tuo pačiu metu Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama baudžiamoji byla (b. l. 85), pridėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismo raštą, kad baudžiamoji byla paskirta 2012-03-01 9.00 val. (b. l. 86). Pirmosios instancijos teismas 2012-03-01 nutartimi į teismo posėdį neatvykus ieškovui ir jo atstovui, ieškinį paliko nenagrinėtą.

10Pirmosios instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, kad advokatas V. K. yra ieškovo atstovas. Šie motyvai atmestini kaip nepagrįsti. Apeliacinės instancijos teismas iš ieškinio nustatė, kad ieškovas bylą ves per advokatą. Pirmosios instancijos teismas nustatė pasirengimą nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu. Konstatuotina, kad vadovaujantis CPK 227 str., šis pasirengimo bylos nagrinėjimo teisme būdas taikytinas tik tuomet, kai šalis atstovauja profesionalus teisininkas – advokatas, arba advokato padėjėjas.

11Apeliacinės instancijos teismui yra pagrindas padaryti išvadą, kad nesant byloje pateiktos atstovavimo sutarties, teismas pripažino, kad ieškovas yra atstovaujamas advokato, nors byloje atstovavimo sutarties pateikta nebuvo. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas advokato

12V. K. prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo atmetė, nes prašyme nurodytų priežasčių nelaikė svarbiomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybes konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas faktiškai pripažino, kad ieškovas yra atstovaujamas advokato. Kadangi ieškinys susijęs su darbo teisiniais santykiais, tokio pobūdžio bylos turi viešąjį interesą (CPK 410–418 str.), todėl pirmosios instancijos teismui kilus abejonių dėl ieškovo atstovavimo fakto, privalėjo imtis aktyvių veiksmų ir išsiaiškinti šias aplinkybes. Su atskiruoju skundu pateikta ieškovo ir advokato V. K. 2012-01-16 sudaryta teisinių paslaugų sutartis (b. l. 95) bei 2012-02-06 sudaryta atstovavimo sutartis (b. l. 96). Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad teismo posėdžio vykusio 2012-03-01 metu ieškovas buvo atstovaujamas advokato V. K..

13Atskiruoju skundu nurodoma, kad nebuvo pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokiais atskirojo skundo motyvais. Bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (atostogos, komandiruotė, kitoks užimtumas ir kiti panašūs atvejai nelaikomi svarbiomis priežastimis, taip pat svarbiomis priežastimis paprastai nelaikomas neatvykimas dėl ligos ir atstovo užimtumas kitose bylose). Kitais atvejais teismas atsakovo prašymu ir CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. Kai atsakovas neprašo priimti sprendimą už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtą (CPK 246 str.1 d., 296 str. 1 d. 5 p.). Įstatymas įpareigoja proceso dalyvius sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis (CPK 7 str. 2 d.), bendradarbiauti tarpusavyje ir su teismu (CPK 8 str.), kad teismas kuo greičiau išspręstų ginčą ir priimtų teisingą sprendimą. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo nustatyta priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1564/2009). Ieškinio palikimo nenagrinėtu instituto paskirtis – užkirsti kelią nepagrįstai užtęsti (vilkinti) procesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-303/2008; 2011 m. rugsėjo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1784/2011; 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1898/2011). Tačiau, pagrindinis civilinio proceso tikslas – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčų sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1077/2009; 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-1324/2009; ir kt.).

14Nagrinėjamu atveju turėjo būti įvertintos šios aplinkybės. Visų pirma, nagrinėjamas ginčas kilęs iš darbo teisinių santykių, todėl tokio pobūdžio byloje egzistuoja didesnis viešasis interesas. Byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad ieškovas ar jo atstovas nesąžiningai naudojosi arba piktnaudžiavo jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, siekė vilkinti bylos nagrinėjimą. Priešingai – laiku pateikdavo procesinius dokumentus, iki teismo posėdžio pradžios informavo teismą dėl negalėjimo dalyvauti teismo posėdyje, buvo aktyvus ir domėjosi bylos eiga. Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad iš byloje pateikto rašto apie teismo posėdį baudžiamojoje byloje matyti, kad posėdžio data – 2012-03-01 9.00 val.– nustatyta 2012-01-30, tuo tarpu pirmosios instancijos teismas teismo posėdį paskyrė vėliau – 2012-02-10. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo atstovas advokatas dėl objektyvių priežasčių negalėjo dalyvauti pirmosios instancijos teismo paskirtame posėdyje.

15Civilinio proceso paskirtis – užtikrinti ne tik greitą, bet ir teisingą ginčo išsprendimą. Įvertinus, kad bylos procesas prasidėjo tik 2011-12-14, kad apeliantas ir jos atstovas nepiktnaudžiavo procesu, vadovaujantis protingumo, teisingumo principais, vien dėl susidariusios aptartos situacijos palikti ieškinį nenagrinėtą šiuo konkrečiu atveju nebuvo pakankamo pagrindo.

16Atsižvelgus į anksčiau nutartyje nurodytus motyvus apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, pažeidęs procesinės teisės normas, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 33?339 straipsniais, teismas

Nutarė

18Šilalės rajono apylinkės teismo 2012-03-01 nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai