Byla 2-2177/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo AB „Šilutės Girnos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti AB „Šilutės Girnos“ prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, civilinėje byloje Nr. B2-1623-265/2014 pagal ieškovo UAB „Mineraliniai vandenys“ ieškinį atsakovui AB „Biofuture“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas AB „Šilutės Girnos“ kreipėsi į teismą su prašymu įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, iškelti AB „Biofuture“ bankroto bylą ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Atenergo“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Šilutės Girnos“ prašymą dėl įtraukimo į AB „Biofuture“ bankroto bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

7Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 14 d. nutartimi atsakovui AB „Biofuture“ buvo iškelta bankroto byla, pareiškėjas AB „Šilutės Girnos“ dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu ir bankroto bylos iškėlimo kreipėsi po to, kai klausimas jau buvo išspręstas, sprendė esant pagrindą atsisakyti priimti prašymą įraukti į bylą trečiuoju asmeniu (CPK 137 str. 2 d. 4 p.).

8Teismas nurodė, kad AB „Biofuture“ kreditoriai turi teisę pareikšti finansinius reikalavimus bankroto administratoriui per 40 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. ĮBĮ 26 straipsnyje nustatyta tvarka teismas tvirtina bankrutuojančios įmonės kreditorinius reikalavimus. Kreditoriai bankroto byloje laikytini trečiaisiais asmenimis.

9Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas AB „Šilutės Girnos“ reikalavimą kildina iš būsimo sprendimo rezultatų civilinėje byloje, nagrinėjamoje Šilutės rajono apylinkės teisme, todėl neginčijamą reikalavimo teisę į kreditorinio reikalavimo patvirtinimą įgis tik įsiteisėjus būsimam teismo sprendimui.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėjas AB ,,Šilutės Girnos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo AB „Šilutės Girnos“ prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas užkirto galimybes pareiškėjui, kaip kreditoriui, dalyvauti teisminiame procese dėl bankroto bylos iškėlimo. Nurodė, kad pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies nuostatas nuo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo priėmimo dienos įmonės kreditoriai laikomi turinčiais suinteresuotumą ir turi teisę kreiptis į teismą su prašymu įtraukti juos į bylą trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis. Nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo priimta praėjus savaitei nuo pareiškimo pateikimo teismui dienos (pareiškimas pateiktas 2014 m. spalio 6 d., nutartis priimta – 2014 m. spalio 14 d.), teismui neskiriant žodinio bylos nagrinėjimo, bylą sprendžiant rašytinio proceso tvarka. Dėl tokių teismo veiksmų pareiškėjas negalėjo įgyvendinti savo kaip AB „Biofuture“ kreditoriaus teisių, nors prašymą dėl įtraukimo į bylą surašė bei pateikė teismui operatyviai tik sužinojęs apie UAB „Mineraliniai vandenys“ pareiškimą. Tokiais skubotais veiksmais teismas pažeidė kreditorių teises ir tikėtina, kad bylą išnagrinėjo nevisapusiškai ir neobjektyviai;
  2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas reikalavimo teisę į AB „Biofuture“ įgis tik išnagrinėjus civilinę bylą Šilutės rajono apylinkės teisme. Pareiškėjas teismui pateikė pakankamus ir leistinus įrodymus, patvirtinančius kreditorinį reikalavimą.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas AB „Biofuture“ nurodė, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas, todėl turi būti atmestas, skundžiama nutartis palikta pakeista. Nurodė, kad apie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo gavimą specialiame interneto tinklapyje buvo praneštas 2014 m. spalio 8 d. Kiekvienas suinteresuotas asmuo galėjo sužinoti apie priimtą ieškinį ir kiekvienas iš atsakovo faktinių kreditorių nuo šio momento galėjo įstoti į pradėtą bylą suinteresuotu trečiuoju asmeniu. Pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas atsakovui yra ginčijamas teisme, todėl neturėjo teisės įstoti į bankroto bylą. Pareiškėjas prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu pateikė po to, kai buvo priimta nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl teismas, įvertinęs prašymo turinį (buvo prašoma taip pat iškelti bankroto bylą ir paskirti pasiūlymą administratorių), pagrįstai sprendė, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei yra išspręstas, todėl atsisakė priimti prašymą (CPK 3 str. 6 d., 137 str. 2 d. 4 p. ir 5 p.). Atkreipė dėmesį, kad pagal ĮBĮ 9 str. 6 d. nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo arba atsisakymas ją iškelti turi būti priimta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos, tuo atveju jeigu byloje pakanka įrodymų apie įmonės nemokumą, ĮBĮ nuostatos nedraudžia teismui priimti sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo praėjus nedaug laiko nuo pareiškimo teisme gavimo dienos. Pareiškėjo kreditorinis reikalavimas atsakovui ginčijamas teisme, kas reiškia, kad teismui nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių kreditoriaus teises.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl atsisakymo įtraukti trečiuoju nesuinteresuotu asmeniu į bankroto bylą yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

15Atskirasis skundas pirmiausia grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėjo pernelyg skubotai rašytinio proceso tvarka sprendė klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl pareiškėjui buvo apribotas galimybės tinkamai ir laiku kreiptis į teismą su prašymu dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, išreikšti nuomonę dėl įmonės nemokumo bei pateikti bankroto administratoriaus kandidatūrą.

16Kaip žinia, bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.). Nei ĮBĮ nuostatos, nei CPK nenumato teismui pareigos bylas dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėti žodinio ar rašytinio proceso tvarka. Pažymėtina, kad teismas dėl bylos nagrinėjimo formos sprendžia kiekvienu atveju įvertinęs faktines aplinkybes (ĮBĮ 9 str. 2 d. 6 p.). Bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas reikalauja, kad bankroto bylos būtų nagrinėjamos itin operatyviai, todėl paprastai bankroto bylos iškėlimas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka apie tai informuojant byloje dalyvaujančius asmenis. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 str. 3d. nuostatomis, informaciją apie priimtą pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo viešai paskelbė specialioje interneto svetainėje. Atsižvelgiant į tai, kad byloje atsakovas teismo įpareigojimu pagal ĮBĮ 9 str. 1d. ir 2 d. 1 p. operatyviai pateikė klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo būtinus duomenis ir finansinės atskaitomybės dokumentus, nesant imperatyvaus reikalavimo apie bankroto bylos nagrinėjimą skelbti specialioje interneto svetainėje (ĮBĮ 9 str. 3 d, CPK 133 str. 153 str.), pirmosios instancijos teismas, laikydamasis ĮBĮ 9 str. 6 d. nustatytų terminų (ne vėliau kaip per mėnesį nuo pareiškimo gavimo teisme dienos spręsti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo), nesant dalyvaujančių asmenų prašymų bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pagrįstai bylą nagrinėjo rašytinio proceso tvarka apie tai atskirai neskelbdamas specialioje interneto svetainėje. Nustatytos aplinkybės paneigia atskirojo skundo abejones dėl teismo skubotumo, bylos išnagrinėjimo visapusiškumo ir objektyvumo.

17Be to, pareiškėjo nuomone, teismas be pagrindo atsisakė priimti prašymą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu. Pagal įstatyminį reglamentavimą tiek tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, tiek ir nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų gali įstoti į bylą iki baigiamųjų kalbų pradžios (CPK 46 str. 1 d., 47 str. 1 d.). Bankroto byla, priešingai nei kitos civilinės bylos, iškeliama ne išsprendus ieškinio priėmimo klausimą, o priėmus nutartį, kurioje nustatoma, kad egzistuoja įstatyme numatyti pagrindai iškelti įmonei bankroto bylą, ir ši byla iškeliama (ĮBĮ 9 str. 4 d., 10 str. 1, 4 d., CPK 137 str. 1 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės kreditoriai, nepateikę ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo, gali būti įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis iki teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą priėmimo dienos. Iškėlus bankroto bylą, kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių dalyvavimas procese išsprendžiamas teismui patvirtinus jų finansinius reikalavimus. Po atitinkamos nutarties priėmimo tokie kreditoriai įgyja trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinį statusą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-835/2009, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėse bylose Nr. 2-1204/2010). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą dėl įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu po teismo nutarties iškelti AB „Biofuture“ bankroto bylą priėmimo (nutartis paskelbta 2014 m. spalio 14 d. 16.16 val., prašymas dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu per EPP gautas tą pačia dieną 16.46 val.). Pažymėtina, kad pareiškėjas teismo prašė ne tik įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, bet ir nustačius atsakovo nemokumą, iškelti bankroto bylą bei skirti pasiūlytą bankroto administratorių, toks prašymas iš esmės laikytinas prašymu įtraukti į bylą bendraieškiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1783/2013), kuris gali būti tenkinamas tik tuo atveju, kai yra paduotas iki nutarties bankroto bylos iškėlimo klausimu priėmimo ir yra pakankamai laiko siūlomo administratoriaus kandidatūros suderinimui su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Tuo tarpu, jei toks prašymas gautas po nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo, prašymas gali būti sprendžiamas tik su klausimu dėl pareiškėjo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pareiškėjas trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, statusą bankroto byloje galės įgyti, po to kai bankroto administratoriui per 40 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, teismas ĮBĮ 26 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka patvirtins jo finansinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, t. y. turės galimybę ginti savo teises ir teisėtus interesus, jei manys, kad šie yra pažeidžiami.

18Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas ir Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

20Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas AB „Šilutės Girnos“ kreipėsi į teismą su prašymu... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi atsisakė priimti... 7. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio... 8. Teismas nurodė, kad AB „Biofuture“ kreditoriai turi teisę pareikšti... 9. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas AB „Šilutės Girnos“ reikalavimą... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėjas AB ,,Šilutės Girnos“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas AB „Biofuture“ nurodė, kad... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados... 14. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 15. Atskirasis skundas pirmiausia grindžiamas tuo, jog pirmosios instancijos... 16. Kaip žinia, bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos... 17. Be to, pareiškėjo nuomone, teismas be pagrindo atsisakė priimti prašymą... 18. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nustatytas nurodytas aplinkybes,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios... 20. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą....