Byla e2S-2400-803/2017

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo G. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo G. K. ieškinį dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos priteisimo atsakovėms Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, trečiasis asmuo Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Apeliacinėje byloje sprendžiamas atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekiant užtikrinti ieškinio reikalavimus, pagrįstumo ir teisėtumo klausimas.

62. Ieškovas G. K. pateikė ieškinį, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. P-101 „Dėl darbo sutarties pripažinimo pasibaigusia“; 2) grąžinti jį į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas; 3) priteisti jam iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo jo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 4) priteisti jam iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, 1 Eur neturtinę žalą bei bylinėjimosi išlaidas.

73. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017 m. liepos 25 d. paskelbtą konkursą į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas. Nurodė, jog ieškinio patenkinimo atveju sudaryta darbo sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017 m. liepos 25 d. paskelbto naujo konkurso Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigoms užimti laimėtoju turėtų būti nutraukta, dėl ko konkurso laimėtojas turėtų būti nedelsiant atleistas iš darbo ir jam turėtų būti išmokėta išeitinė išmoka. Manė, jog dėl nurodytų aplinkybių konkurso laimėtojas patirtų skaudžiausių neigiamų pasekmių, dėl galimo naujo teisminio ginčo nukentėtų valstybės interesai. Pažymėjo, kad prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė apsaugotų tiek ieškovo teisėtus interesus, tiek viešąjį interesą.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

94. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

105. Teismas sprendė, jog ieškovo argumentai nėra pakankamai pagrindžiantys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą – laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju apsunkintų arba padarytų visiškai neįmanomą įvykdyti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pažymėjo, jog pritaikius laikinąją apsaugos priemonę Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, kaip darbdavei, būtų apribotos galimybės užtikrinti efektyvią Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklą. Teismas taip pat nurodė, jog ieškovo prašymo tenkinimas neatitiktų ir proporcingumo principo.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

126. Atskiruoju skundu apeliantas (ieškovas) G. K. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartį ir tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sustabdant Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2017 m. liepos 25 d. paskelbtą konkursą į Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas. Atskirajame skunde išdėstyti tokie esminiai argumentai:

136.1. iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių bei ieškinio priedų matyti, jog su ieškovu sudaryta darbo sutartis yra teisėta ir galiojanti, o atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija neturėjo teisės įsakymu pripažinti su ieškovu sudarytos darbo sutarties negaliojančia;

146.2. su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paskelbto konkurso eiti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus pareigas laimėtoju būtų sudaroma darbo sutartis, dėl ko pareigos, dėl kurių vyksta ginčas, būtų užimtos, ir teismo sprendimo vykdymas akivaizdžiai pasunkėtų. Mano, jog skundžiamoje nutartyje teismas neįvertino aplinkybės, jog ieškinio patenkinimo atveju užkertamas kelias realiam teismo priimtam sprendimui įvykdyti;

156.3. teismas neįvertino, jog ieškinio patenkinimo atveju su konkurso laimėtoju sudaryta darbo sutartis būtų nutraukta, dėl ko galimai kiltų dar vienas ginčas, jog konkurso laimėtojas patirtų neigiamų pasekmių, nors jo kaltės dėl pažeidimų nėra visiškai jokios, be to, nukentėtų ir valstybės interesai, kadangi atleistam iš darbo konkurso laimėtojui būtų priteisiamos atitinkamos pinigų sumos iš valstybės biudžeto;

166.4. taikytina laikinoji apsaugos priemonė niekaip nesutrukdytų efektyviai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklai, kadangi šiuo metu Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui vadovauja laikinai einantis pareigas generalinis direktorius, su kuriuo sudaryta terminuota darbo sutartis iki 2018 m. birželio 13 d., bet ne ilgiau nei metai, ji pagal naują Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakciją galės būti pratęsiama iki numatyto dviejų metų termino, kuris visiškai pakankamas civilinės bylos pagal ieškovo ieškinį išnagrinėjimui.

177. Atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovo atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog ieškovo argumentas, kad konkurso laimėtoju pripažintas asmuo skųstų atleidimą iš darbo pagrįstas tik prielaidomis ir subjektyviu vertinimu, be to, tokios aplinkybės niekaip nesusiję su ieškovo padėtimi ar interesais, jos taip pat nedaro įtakos Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 60 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymui. Pažymi, jog ieškovo argumentai dėl galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo taip pat nepagrįsti, kadangi pagal DK 60 straipsnio 1 dalies 5 punktą darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo tuo atveju, kai į darbą grąžinamas darbuotojas, į kurio vietą priimtas atleidžiamas darbuotojas. Nors ieškovas ginčija darbo sutarties pripažinimą pasibaigusia, tačiau ieškovo darbo sutartis neįsigaliojo, ieškovas pareigų eiti nepradėjo, todėl jokia status quo būklė negalėtų būti saugoma taikant laikinąsias apsaugos priemones – draudimą vykdyti Konkursą. Nesutinka su ieškovo teiginiu, jog konkurso vykdymo sustabdymas iki kol bus išnagrinėta byla niekaip nepakenks efektyviai Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklai, kadangi vadovo paskyrimas ir jo buvimas yra būtina prielaida įstaigos veiklos efektyvumui užtikrinti, darbui organizuoti bei funkcijoms įgyvendinti. Pažymi, jog ieškovo prašymas grąžinti jį į pareigas negali būti tenkinamas vien dėl tos priežasties, jog

18pagal Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2 dalį nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovai, taip pat pretenduojantys šias pareigas eiti asmenys turi atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus, kai tuo tarpu ieškovas pagal VTEK 2017 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. KS-87 „Dėl G. K.“ šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas ir nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos asmeniu. 8. Trečiasis asmuo Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė. Teismas

konstatuoja:

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

209. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi, kuria, įvertinus ieškinio grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui aplinkybę, atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2110. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai yra šios sąlygos, t. y. pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus prevencinių priemonių galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis, 145 straipsnio 2 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-338/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014).

2211. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai byloje jau yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).

2312. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinė byla Nr. e2-38033-996/2017, kurioje priimta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, yra išnagrinėta. Teismo 2017 m. spalio 2 d. sprendimu ieškovo G. K. ieškinys dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į darbą, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką ir neturtinės žalos priteisimo atsakovėms Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, trečiasis asmuo Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, atmestas. Nors šis sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau jame padarytos išvados, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą preliminariai konstatuoti esant ieškovo ieškinio reikalavimų nepagrįstumui. Taigi, nesant pirmosios iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

2413. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, netenkindamas laikinųjų apsaugos priemonių prašymo, pagrindiniu argumentu nurodė grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui nebuvimo aplinkybę. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nepritarti tokiai išvadai. Visų pirma, sutiktina su atsakovės Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atsiliepime nurodytu argumentu, jog apelianto argumentai, kuriais jis įrodinėja grėsmės aplinkybę, yra abstraktaus ir deklaratyvaus pobūdžio, kadangi ieškinio patenkinimo atveju konkurso laimėtojo galimas atleidimo apskundimas bei apskritai, ginčo dėl to galimybė, yra tik apelianto pasvarstymai, kurie nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais, be to, tai priklauso nuo būsimo konkurso laimėtojo valios ir apsisprendimo ginti galimai pažeistą ar ginčijamą jo teisę arba įstatymų saugomus interesus (CPK 5 straipsnio 1 dalis, 178, 183 straipsniai). Kita vertus, pats apeliantas atskirajame skunde nurodė, jog konkurso laimėtojas būtų atleistas iš pareigų DK 60 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu (darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo į darbą grąžinus darbuotoją, į kurio vietą buvo priimtas atleidžiamas darbuotojas), kas akivaizdžiai eliminuoja grėsmės galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo aplinkybę. Nors apeliantas taip pat įrodinėja, kad būsimas konkurso laimėtojas ieškinio patenkinimo atveju patirtų neigiamų pasekmių, tačiau tokia aplinkybė apskritai nėra susijusi su teismo sprendimo įvykdymo grėsme.

2514. Konstatuotina, jog apelianto įrodinėjama aplinkybė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nebus apribotos galimybės užtikrinti efektyvią Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiklą, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamu atveju. Iš aptartos teismų praktikos matyti, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą vertinamos įstatyme numatytos sąlygos, jų apeliacinės instancijos teismas tam, kad būtų taikomos laikinosios pasaugos priemonės, nenustatė, taigi ir apelianto argumentai dėl efektyvaus veiklos užtikrinimo sustabdžius konkurso Lietuvos nacionalinio operos ir baleto generalinio direktoriaus pareigoms užimti vykdymą iki ieškinio išnagrinėjimo, nagrinėjamu atveju nevertintini.

2615. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą(nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010, ir kt.).

2716. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi atsisakydamas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teisingai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygas, todėl apelianto (ieškovo) atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Nutarties negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

28Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 ir 339 straipsniais,

Nutarė

29ieškovo G. K. atskirojo skundo netenkinti.

30Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartį.

31Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Apeliacinėje byloje sprendžiamas atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos... 6. 2. Ieškovas G. K. pateikė ieškinį, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos... 7. 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi... 10. 5. Teismas sprendė, jog ieškovo argumentai nėra pakankamai pagrindžiantys... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. 6. Atskiruoju skundu apeliantas (ieškovas) G. K. prašo panaikinti Vilniaus... 13. 6.1. iš ieškinyje išdėstytų faktinių aplinkybių bei ieškinio priedų... 14. 6.2. su Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paskelbto konkurso eiti... 15. 6.3. teismas neįvertino, jog ieškinio patenkinimo atveju su konkurso... 16. 6.4. taikytina laikinoji apsaugos priemonė niekaip nesutrukdytų efektyviai... 17. 7. Atsakovė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija atsiliepime į... 18. pagal Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. 9. Nagrinėjamoje byloje apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. 10. Laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai... 22. 11. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas pirmiausia... 23. 12. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad... 24. 13. Skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas, netenkindamas... 25. 14. Konstatuotina, jog apelianto įrodinėjama aplinkybė, kad pritaikius... 26. 15. Dėl kitų apelianto argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 27. 16. Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios... 28. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 29. ieškovo G. K. atskirojo skundo netenkinti.... 30. Palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 22 d.... 31. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo priėmimo dienos....