Byla 2-117-844/2011
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, ieškinį atsakovėms D. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ir L. V., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Visagine, dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš atsakovių D. S. ir L. V. priteisti jam 3800,00 Lt įsiskolinimo, 2097,60 Lt delspinigių, 274,33 Lt palūkanų, 5,00 % metines palūkanas už priteistą sumą ir turėtas bylinėjimosi išlaidas, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas. Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės D. S. ir L. V. iš jo solidariai iki 2008-12-19 pasiskolino 3800,00 Lt ir skolos negrąžino. Teigia, kad vadovaudamasis paskolos sutarties sąlygomis už laikotarpį nuo 2010-05-31 iki 2010-11-30 paskaičiavo paskolos sutartyje numatytus delspinigius, kurių dydį sumažino iki 0,3 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tai sudaro 2097,60 Lt (3800,00 Lt × 0,3 % × 184 d.), sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. atsakovės jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 274,33 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 3800,00 Lt įsiskolinimą nuo 2008-12-19 iki 2010-05-30, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovėms D. S. ir L. V. procesinius dokumentus buvo bandoma įteikti per antstolį, ieškovas papildomai už dokumentų įteikimą patyrė 76,00 Lt išlaidų, tačiau jų įteikti per antstolį nepavyko. Procesiniai dokumentai įteikti atsakovei L. V. Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2011-01-24, atsakovei D. S. Lietuvos Respublikos CPK 130 str. nustatyta tvarka 2011-02-14. Atsakovės nepateikė teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovės įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovėms solidariai paskolino 3800,00 Lt iki 2008-12-19. Duomenų, kad atsakovės šią sumą grąžino, byloje nėra. Paskolos sutartyje numatytos 1,00 % delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną.

7Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjai privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjų prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal sutartį mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str.). Paskolos gavėjų prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma.

8Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku solidariai priteisti iš atsakovių:

91) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str., 6.261 str. nuostatas 0,3 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną už naudojimasi 3800,00 Lt paskola nuo 2010-05-31 iki 2010-11-30, už 184 dienas, kurie sudaro 2097,60 Lt.

102) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 274,33 Lt palūkanas nuo laiku negrąžintos sumos 3800,00 Lt skolos už laikotarpį nuo 2008-12-19 iki 2010-05-30, skaičiuojant po 5 % metinių palūkanų nuo grąžintinos sumos dydžio.

113) 5 % procesinių palūkanų nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261 str. nustatyta, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Be to, kreditorius, įrodęs kitus nuostolius, turi teisę ir į jų atlyginimą. Šioje įstatymo normoje yra nuostata, kad už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatytas palūkanas. Taigi palūkanos yra kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Minėta, kad jos atlieka kompensavimo funkciją, ir tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta byloje AB bankas ,,Hansa - LTB” v. A. M. ir A. S., bylos Nr.3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartis, priimta byloje Lietuvos nacionalinė filharmonija v. Lietuvos ir Kinijos UAB “Lichua”, bylos Nr.3k-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta byloje, UAB „Telšių keliai“ v. UAB „ Švaresta“, bylos Nr.3K-3-434/2005; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta byloje S. O. v. V. J., bylos Nr.3K-3-233/2006; 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „ Ferteksos transportas“, bylos Nr.3K-7-367/2006 (Teismų praktika 26, p. 43-48); 2007 m. birželio 29 d. nutartis priimta byloje D. Z. v. AB ,,Klaipėdos autobusų parkas“, UAB ,,Kauno tiltai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, Kauno teritorinė ligonių kasa, S. S., V. T., bylos Nr. 3K-3-298/2007).

13Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti šalių susitarimu nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

15Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

16Ieškovo prašomas priteisti po 0,3 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 109,5 % metinių delspinigių, todėl remiantis išdėstytu, atsižvelgiant į paskolos sumą bei vadovaujntis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,05 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), tai sudaro 349,60 Lt arba 18,25 % metinių delspinigių ir šis delspinigių dydis tikrai nebus mažesnis už minimalius kreditoriaus (ieškovo) patirtus nuostolius.

17Kadangi už naudojimąsi 3800,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos, ieškovas turi teisę reikalauti priteisti įstatymo numatytas 5 % metines palūkanas nuo 2008-12-19 iki 2010-05-30, t.y. 274,33 Lt sumą, todėl ši 274,33 Lt palūkanų suma iš ieškovių priteistina.

18Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Palūkanos – viena iš netesybų rūšių. Jeigu skolininkas pažeidžia piniginę prievolę, pavyzdžiui, nesumoka skolos, tai jis daro kreditoriui nuostolius, nes toliau be užmokesčio naudojasi šio piniginėmis lėšomis.

19Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės įvykdymo termino pažeidimą) reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007). Kita vertus, CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita.

20Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovių 5 % dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

21Šis jo reikalavimas pagrįstas dalinai. Pagal CK 6.37 str. 2 d. iš skolininko priteisiamos palūkanos už priteistą suma nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios vadinamos procesinėmis. Jas moka skolininkas, kuriam pareikšti reikalavimai teisme ir jeigu jie patenkinti. Pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Per bylinėjimosi laiką skolininkas naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, taip pažeidė kreditoriaus interesus ir privalo šios normos pagrindu mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra tik kompensuojamojo pobūdžio vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai. Procesinių palūkanų nuo ieškinio pareiškimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo dydžiai yra nurodyti CK 6.210 str. Kitoks CK 6.37 str. 2 d. aiškinimas neatitiktų procesinių palūkanų instituto paskirties ir dispozityvumo, prievolės šalių bendradarbiavimo, lygybės bei draudimo piktnaudžiauti savo teisėmis principų, kuriais siekiama užtikrinti prievolės šalių teisėtų interesų, teisių ir pareigų balansą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus tesiėjų kolegijos 2006-03-29 nutartis Nr. 3K-3-233/2006).

22Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio nustatymo, Lietuvos Aukščiausiais teismas yra pasisakęs, kad „tais atvejais, kai šalys susitarė dėl palūkanų, teismas turi patikrinti, ar toks jų susitarimas nepažeidžia sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimų (CK 6.37 str. 3 ir 4 d., 1.5 str.). Teismas spręsdamas, ar šalių sutartos palūkanos atitinka išvardytus principus, individualizuoja konkretų prievolinį santykį, atsižvelgia į prievolės pobūdį, padarytą sutarties pažeidimą, jo padarinius, skolininko ir kreditoriaus elgesį, prievolės sumą, jos santykį su palūkanų dydžiu. Teismas gali vadovautis komercinių bankų vidutine palūkanų norma kaip vienu iš kriterijų, juo neapsiribodamas. Vadovaudamasis CK 1.5 str., teismas turi teisę mažinti tiek pagal sutartį nustatytas šalių palūkanas, kaip pelno ir atlyginimo už naudojimąsi svetimais pinigais dydį, tiek palūkanų, kaip netesybų dydį. Teismas užtikrina prievolės šalių interesų pusiausvyrą (2005-04-11 Lietuvos Aukščiausio Teismo Civilinių bylų kolegijos nutartis byloje Nr.3K-3-258/2005).

23Teismas, gindamas kreditorių nuo skolininko netinkamų veiksmų - piniginės prievolės neįvykdymo laiku – privalo apginti pažeistą teisę taip, kad būtų pašalinta galimybė kreditoriui lupikauti, t. y. gauti neprotingai dideles palūkanas. Vien prievolės dydžio ir palūkanų dydžio santykis šioje byloje, faktinės aplinkybės, jog šalys tarpusavio skolos sutartyje nėra aptarusios netesybų dėl laiku negrąžintos skolos (CK 6.210 str., 6.261 str. pagrindu), ieškinyje ieškovas prašo priteisti palūkanas už laiku negrąžintą skolą (Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. pagrindu) bei jų dydį, sudaro teisinį pagrindą teismui konstatuoti, kad 5 % palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kartu įtraukiant priteistinas 5 % metines palūkanas (274,33 Lt) už naudojimąsi 3800,00 Lt paskola nuo 2008-12-19 iki 2010-05-30 reikštų dvigubą palūkanų priteisimą, todėl iš atsakovių 5 % metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteistinos už 3800,00 Lt paskolos ir 349,60 Lt delspinigių sumas.

24Ieškovas prašo teismo pritreisti šias bylinėjimosi išlaidas – 186,00 Lt žyminio mokesčio, 1,00 Lt kopijavimo, 76,00 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovėms per antstolį, 236,70 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovei D. S. viešo paskelbimo būdu, 3,50 Lt už laikraščius, kuriuose paskebti procesiniai dokumentai atsakovei D. S..

25Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies. Ieškovo reikalavimas priteisti 2,00 Lt už laikraštį „Sugardas“, kuriame paskelbti procesiniai dokumentai atsakovei D. S. netenkintinas, nes ant šio laikraščio nenurodyta jo kaina ir nepateiktas joks jo įsigijimą patvirtinantis dokumentas, nurodantis šio laikraščio kainą. Žyminio mokesčio dydis priteistinas proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai. Taigi iš atsakovių ieškovo naudai priteistina bendra 447,20 Lt (133,00 + 1,00 + 236,7 + 1,50 + 76,00 = 447,20) bylinėjimosi išlaidų suma, ją proporcingai padalijant tarp atsakovių.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

27Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti solidariai iš atsakovių D. S. ir L. V. ieškovo J. V. naudai 3800,00 Lt (trijų tūkstančių aštuonių šimtų litų 00 ct) skolą, 349,60 Lt (tris šimtus keturiasdešimt devynis Lt 60 ct) delspinigių už laikotarpį nuo 2010-05-31 iki 2010-11-30, 274,33 Lt (du šimtus septyniasdešimt keturis litus 33 ct) palūkanų už laikotarpį nuo 2008-12-19 iki 2010-05-30, 5 % metinių palūkanų už priteistą 4149,60 Lt sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-11-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovės D. S. 343,20 Lt (tris šimtus keturiasdešimt tris litus 20 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

30Priteisti iš atsakovės L. V. 105,00 Lt (vieną šimtą penkis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V. naudai.

31Priteisti iš atsakovės D. S. 11,35 Lt (vienuolika litų 35 ct pašto išlaidų valstybės naudai.

32Priteisti iš atsakovės L. V. 9,35 Lt (devynis litus 35 ct pašto išlaidų valstybės naudai.

33Ieškovo J. V. reikalavimo priteisti 2,00 Lt (du litus 00 ct) už laikraštį „Sugardas“, kuriame paskelbti procesiniai dokumentai atsakovei, netenkinti.

34Atsakovės D. S. ir D. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

35Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. V., a.k. ( - )... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas solidariai iš... 4. Atsakovėms D. S. ir L. V. procesinius dokumentus buvo bandoma įteikti per... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 7. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 8. Ieškovas prašo teismo už prievolės neįvykdymą laiku solidariai priteisti... 9. 1) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str., 6.261 str. nuostatas 0,3 %... 10. 2) pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 1 d. nuostatą 274,33 Lt palūkanas... 11. 3) 5 % procesinių palūkanų nuo šios bylos iškėlimo teisme iki teismo... 12. Pagal įstatymą palūkanų funkcija yra nuostolių kompensavimas. CK 6.261... 13. Ieškovas prašo palūkanas priteisti pagal Lietuvos Respublikos CK 6.872 str.... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 15. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 16. Ieškovo prašomas priteisti po 0,3 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Kadangi už naudojimąsi 3800,00 Lt paskola, atsakovėms negrąžinus paskolos,... 18. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės... 19. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (palūkanų už prievolės... 20. Ieškovas teismo taip pat prašo priteisti iš atsakovių 5 % dydžio... 21. Šis jo reikalavimas pagrįstas dalinai. Pagal CK 6.37 str. 2 d. iš skolininko... 22. Formuodamas teismų praktiką dėl palūkanų už naudojimąsi paskola dydžio... 23. Teismas, gindamas kreditorių nuo skolininko netinkamų veiksmų - piniginės... 24. Ieškovas prašo teismo pritreisti šias bylinėjimosi išlaidas – 186,00 Lt... 25. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkintinas iš dalies.... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 27. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti solidariai iš atsakovių D. S. ir L. V. ieškovo J. V. naudai... 29. Priteisti iš atsakovės D. S. 343,20 Lt (tris šimtus keturiasdešimt tris... 30. Priteisti iš atsakovės L. V. 105,00 Lt (vieną šimtą penkis litus 00 ct)... 31. Priteisti iš atsakovės D. S. 11,35 Lt (vienuolika litų 35 ct pašto... 32. Priteisti iš atsakovės L. V. 9,35 Lt (devynis litus 35 ct pašto išlaidų... 33. Ieškovo J. V. reikalavimo priteisti 2,00 Lt (du litus 00 ct) už laikraštį... 34. Atsakovės D. S. ir D. V. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei... 35. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...