Byla 2S-926-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Dalios Višinskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta, priėmus ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, tretieji asmenys E. B. , A. S. , dėl įsiskolinimo už šildymą priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 1-4) prašydamas priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 3340 Lt 30 ct skolos bei 101,44 Lt palūkanų nuo 2008-05-01 iki 2009-08-21, 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo 3340,30 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 698 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ pateikė pareiškimą (b.l. 87-88), kuriuo atsisakė nuo pareikšto ieškinio ir prašė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisti 698 Lt bylinėjimosi išlaidų.

5Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi (b.l. 89) atsisakymą nuo ieškinio priėmė ir bylą nutraukė. Priteisė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 25 Lt 75 ct žyminio mokesčio, 595 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų ieškovui UAB ,,Vilniaus energija“. Įpareigojo Vilniaus apskrities VMI grąžinti UAB ,,Vilniaus energija“ žyminio mokesčio dalį – 77 Lt 25 ct. Teismas nurodė, kad pagal CPK 140 str. 1 d. priima ieškovo atsisakymą nuo ieškinio, nes skola sumokėta ir civilinę bylą nutraukia, taip pat iš atsakovo priteisė bylinėjimosi ir advokato teisinės pagalbos išlaidas – 620,75 Lt, nes skolą tretysis asmuo už atsakovą sumokėjo 2009-10-23 - teismui jau iškėlus civilinę bylą.

6Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu (b.l. 95-100) prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 nutartį ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui išsprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą iš esmės. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 94 str. 1 d. suformuluotą taisyklę bei nesivadovavo LAT bei Lietuvos apeliacinio teismo formuojama praktika dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, esant ieškovo atsisakymui nuo ieškinio. Ieškovė, priimdama įsiskolinimą iš buto nuomininkų, pripažino, kad prievoliniai teisiniai santykiai yra susiklostę būtent tarp ieškovės ir buto nuomininkės E. B. . Tuo tarpu atsakovė nepripažino pareikšto ieškinio ir minėtos prievolės po bylos iškėlimo teisme neįvykdė.

7Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės UAB ,,Vilniaus energija“ piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei veiksmų prieštaravimą viešajam interesui, turėjo atsisakyti priimti ieškovės atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nagrinėti iš esmės, netenkinant ieškinio reikalavimo bei atmetant prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliantas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė 595 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidoms apmokėti. Atkreipia dėmesį, kad šios civilinės bylos negalima priskirti sudėtingų bylų kategorijai, buvo pateiktas nesudėtingo turinio ieškinys, kuriam surašyti specialių žinių neprireikė bei iš ieškovės atstovo nereikalavo sudėtingos ir plačios teisės normų analizės, todėl yra pagrindas priteistą sumą sumažinti. Atkreipia dėmesį į 2009-12-18 Vilniaus apygardos teismo nutartį analogiškoje civilinėje byloje, kurioje teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio pagrįstumo, nurodė, kad ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“, atsižvelgiant į jos veiklos pobūdį, turimą teisinę tarnybą, pasikartojantį bylų pobūdį, neturėjo būtinybės samdyti advokato.

9Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 105-109) prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą bei priteisti 363 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas nurodo, kad patalpos, esančios ( - ), Vilniuje, nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Pažymi, jog trišalės rašytinės sutarties patalpų nuomininkas ir šilumos tiekėjas nepasirašė, todėl šilumos energijos tiekėjas privalo taikyti standartines šios sutarties sąlygas, taigi už suteiktas paslaugas turi atsiskaityti Vilniaus miesto savivaldybė. Ta aplinkybė, kas sumokėjo susidariusį įsiskolinimą nėra reikšminga, nes ją už skolininką galėjo įvykdyti tretysis asmuo. Ieškovas tinkamai pasinaudojo savo absoliučia teise atsisakyti ieškinio.

10Ieškovas nurodo, kad jo prašoma priteisti iš atsakovo suma už advokato pagalbą neviršija LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ,,Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatyto maksimalaus užmokesčio dydžio už ieškinio parengimą. Taip pat nurodo, jog ruošiant procesinius dokumentus šiuose ginčuose nuolat reikia tikrinti susijusių galiojančių teisės aktų reguliavimą, teismų praktiką. Teigia, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad 595 Lt atstovavimo išlaidos neatitinka dabartinės rinkos sąlygų.

11Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atsisakymo nuo ieškinio priėmimą, civilinės bylos nutraukimą ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, todėl pagrįstai priėmė ieškovo UAB „Vilniaus energija“ atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukė, iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisė ieškovui 25 Lt 75 ct žyminio mokesčio, 595 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, nors prievolę ieškovui už atsakovą įvykdė tretysis asmuo E. B. .

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-09-14 buvo iškelta civilinė byla dėl skolos už šilumos energiją, teiktą atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), Vilniuje, pagal ieškovo UAB „Vilniaus energija“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, trečiuoju asmeniu byloje dalyvavo E. B. 2010-02-23 ieškovas UAB „Vilniaus energija“ pateikė teismui ieškinio atsisakymą tuo pagrindu, kad tretysis asmuo E. B. apmokėjo už šilumos energiją, tiektą adresu (duomenys neskelbtini, Vilniuje, prašė priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. 103 Lt žyminio mokesčio, 595 Lt už advokato pagalbą. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad skolą tretysis asmuo sumokėjo už atsakovą 2009-10-23, t.y. teismui jau iškėlus civilinę bylą, todėl pirmosios instancijos teismas iš atsakovo priteisė bylinėjimosi ir advokato teisinės pagalbos išlaidas 620 Lt 75 ct.

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties argumentais, kurių pagrindu buvo priimtas ieškinio atsisakymas, byla nutraukta, iš atsakovo ieškovui priteistos bylinėjimosi išlaidos.

16Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad ieškovas, atsisakydamas ieškinio, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, nes įvertinus materialinių teisinių santykių baigtį, t.y. trečiajam asmeniui įvykdžius prievolę ieškovui, ieškovo ieškinys Vilniaus miesto savivaldybei būtų atmestas kaip nepagrįstas ir nesąžiningai jam pareikštas, teismas būtų netenkinęs prašymo priteisti iš jo ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Taip pat atsakovas nurodo, kad ieškovo piktnaudžiavimą procesu patvirtina ir ta aplinkybė, jog jis neatsiėmė ieškinio, bet jo atsisakė, nenurodė teismui, kas apmokėjo skolą. Įvertinus šioje byloje pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką, šios bylos ginčo esmę, ieškovo veiksmus, atsisakant ieškinio, nekonstatuotina, kad ieškovas atsisakydamas ieškinio piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Pagal CPK 140 str. 1 d. bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Pagal CPK 42 str. 2 d. ieškovo pareikštas ieškinio atsisakymas gali būti tenkinamas, jei atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai, nepažeidžia kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, ir ieškovas žino ieškinio (pareiškimo) atsisakymo teisinius padarinius. Ieškovas atsisakydamas ieškinio nurodė, jog atsisako jo, nes ieškinio reikalavimas yra patenkintas, t. y. 3601, 37 Lt skola yra sumokėta. Ieškinio atsisakymas, kai reikalavimas buvo patenkintas, patvirtina, jog ieškovas elgėsi sąžiningai. Pažymėtina, kad atsižvelgiant į siekiamus ar pasiektus tikslus ieškovas turi teisę pasirinkti, ar jis nori atsiimti ieškinį ar atsisakyti nuo jo, todėl tai, kad ieškovas atsisakė nuo ieškinio, o ne atsiėmė jį, nepatvirtina, jog ieškovas elgėsi nesąžiningai.

17Nutraukdamas bylą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą. CPK 94 str. 1 d. numatyta, jog ieškovui atsisakius pareikšto ieškinio dėl to, kad, jį pareiškus, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, teismas priteisia jam iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pirmosios instancijos teismas ieškovui priteisė iš atsakovo 595 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir 25 Lt 75 ct žyminio mokesčio skirtumą, t. y. 25 proc. ieškovui nesugrąžinto žyminio mokesčio. Apeliantas savo nesutikimą su tokiu bylinėjimosi išlaidų priteisimu motyvuoja tuo, kad iš Vilniaus miesto savivaldybės priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal CPK 94 str. 1 d. nėra jokio faktinio ir teisinio pagrindo, kadangi ieškinys yra pareikštas netinkamam atsakovui ir kad prievolę atsiskaityti su šilumos energijos tiekėju nagrinėjamos bylos kontekste turi socialinio būsto nuomininkė, t. y. trečiasis asmuo E. B. , kuri ir sumokėjo savo įsiskolinimą šilumos energijos tiekėjui – ieškovui, o ieškovas, šį mokėjimą priimdamas, iš esmės savo veiksmais ir pripažino, kad paslaugos vartotoju yra buto nuomininkas, o ne Vilniaus miesto savivaldybė. Su tokia atsakovo pozicija nesutiktina, nes šilumos pirkimo – pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir pastato savininkas – šilumos vartotojas ar pastato butų, kitų patalpų savininkas – buitinis šilumos vartotojas. Todėl, nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo – pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-01-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008). Tuo atveju, kai nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko-šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko-buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-07-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2009). Atsižvelgiant į tai, kad byloje nebuvo pateikta rašytinė šilumos pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp atsakovo ir trečiojo asmens, nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškinys buvo pareikštas netinkamam atsakovui, t.y. Vilniaus miesto savivaldybei. CK 6.50 str. 1 d. numatyta, kad prievolę kreditoriui gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar prievolės esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. Nagrinėjamu atveju tokių aplinkybių nėra, todėl tai, kad už skolininką (atsakovą) prievolę įvykdė socialinio būsto nuomininkas ir ieškovas būtent dėl to, o ne dėl kokių nors kitokių aplinkybių atsisakė nuo ieškinio, bylinėjimosi išlaidos CPK 94 str. 1 d. pagrindu ieškovo prašymu jam priteistinos.

18Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis iš jo bylinėjimosi išlaidų dydžiu, nes ieškovas nepagrindė 595 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta nepagrįstais apelianto argumentus, dėl kurių ieškovo turėtos advokato teisinės pagalbos išlaidos turėtų būti sumažintos.

19Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

20Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ už advokato suteiktą teisinę pagalbą sumokėjo 595 Lt (b. l. 22-24), į šią sumą įskaičiuotos išlaidos už ieškinio surašymą, atstovavimas pirmosios instancijos teisme (atstovavimas 2010-02-23 teismo posėdyje).

21Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.2 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už ieškinio surašymą yra 2400 Lt (3*800), už advokato vieną atstovavimo teisme valandą skaičiuojamas maksimalus 120 Lt (0,15*800) užmokesčio dydis (8.18 p.). Atsižvelgiant į tai, įvertinus advokato darbo laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą, darytina išvada, jog 595 Lt suma už advokato suteiktą teisinę pagalbą ieškovui UAB „Vilniaus energija“ pirmosios instancijos teisme yra protinga, pagrįsta, reali, o atsakovo nurodyta aplinkybė, jog ieškovas yra pareiškęs daug tokio pobūdžio ieškinių, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovo atstovas minėtų veiksmų šioje byloje neatliko.

22Dėl paminėto, atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista. Taip pat dėl aukščiau nurodytų aplinkybių netenkintinas ieškovo prašymas išreikalauti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės rašto, kuriuo buto, esančio (duomenys neskelbtini, Vilniuje, nuomininkė E. B. yra raginama apmokėti skolą už šilumos energijos tiekimo paslaugas ir išsikelti iš nuomojamų patalpų, kopiją.

23Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo priteisti 363 Lt už atsiliepimą į atskirąjį skundą surašymą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.15 p. nurodyta, kad rekomenduojamas maksimalus užmokesčio advokatui dydis už atskirąjį skundą, ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 400 Lt (0,5*800). Ieškovo prašoma priteisti suma už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą neviršija rekomenduojamo dydžio, tačiau atsižvelgiant į bylos nesudėtingumą, nedidelę apimtį, analogiškų bylų gausą, į tai, kad tas pats advokatas atstovavo ieškovą pirmosios instancijos teisme, į protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principus, ieškovui iš atsakovo priteistina tik 100 Lt už atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą.

24Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 100 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui UAB ,,Vilniaus energija“.

27Iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisti 11 Lt 80 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.... 4. Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ pateikė pareiškimą (b.l. 87-88), kuriuo... 5. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 23 d. nutartimi (b.l. 89)... 6. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu (b.l. 95-100) prašo... 7. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs ieškovės UAB ,,Vilniaus... 8. Apeliantas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė... 9. Ieškovas UAB ,,Vilniaus energija“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l.... 10. Ieškovas nurodo, kad jo prašoma priteisti iš atsakovo suma už advokato... 11. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 13. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009-09-14 buvo iškelta civilinė byla... 15. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 16. Atsakovas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad... 17. Nutraukdamas bylą teismas privalo išspręsti bylinėjimosi išlaidų... 18. Atsakovas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistomis iš... 19. Teismas, taikydamas CPK 88 str., pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 20. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ už advokato suteiktą teisinę pagalbą... 21. Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos... 22. Dėl paminėto, atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo... 23. Ieškovas UAB „Vilniaus energija“ prašo priteisti 363 Lt už atsiliepimą... 24. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 23 d. nutartį palikti... 26. Priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės 100 Lt išlaidų advokato... 27. Iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės priteisti 11 Lt 80 ct išlaidų,...