Byla e2YT-2624-1023/2020
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė, sekretoriaujant Aurelijai Paškevičienei, dalyvaujant pareiškėjo R. B. atstovei advokatei Rasai Malinauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. B. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nemuno kilpų regioninio parko direkcijai, Prienų rajono savivaldybės administracijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Pareiškėjo reikalavimai bei argumentai

61.

7Pareiškėjas R. B. (toliau – pareiškėjas) gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo.

82.

9Pareiškimas grindžiamas tuo, jog pareiškėjas asmeninės nuosavybės valdo nekilnojamąjį turtą: 3.0800 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu: ( - ), kurį pareiškėjui ( - ) dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ), padovanojo jo motina A. B., atkūrus jai nuosavybės teises į anksčiau turėtą žemės sklypą. Minėtame žemės sklype iki ( - ) buvo pareiškėjo motinos A. B. giminaičių, J. B., ( - ) vardu įrašytas ūkis, susidedantis iš gyvenamojo namo. Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra Nemuno kilpų regioninio parko ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonoje. Pareiškėjas jam asmeninės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kuris patenka į Nemuno kilpų regioninio parko ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zoną, nori buvusios sodybos vietoje statyti naują gyvenamąjį namą. Pareiškėjui priklausančiame žemės sklype anksčiau yra buvusi jo motinos giminaičių vardu, t.y. B. J., ( - ), gim. ( - ), sodyba, kuri ( - ) buvo nugriauta, todėl nėra išlikusių buvusio gyvenamojo namo liekanų. Pareiškėjas kreipėsi su prašymu į Nemuno kilpų regioninio parko direkciją dėl sodybos atstatymo galimybės jam priklausančiame žemės sklype ir gavo atsakymą, kad norint atkurti sodybą jam reikia kreiptis į teismą dėl sodybos buvimo fakto žemės sklype nustatymo, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybė nėra patvirtinusi sprendimų dėl buvusių sodybų atstatymo priėmimo tvarkos. Sodybos buvimo pareiškėjui priklausančiame žemės sklype faktą patvirtina byloje pateikti rašytiniai įrodymai: topografiniai žemėlapiai, Kauno regioninio valstybės archyvo 2020-20-14 pažyma „Dėl J. B. pastatų“ Nr. (10.6E)V10-379; M. V. parengtas žemės sklypo planas, kuriame pagal liudytojų D. V. ir K. B. parodymus vietoje pažymėta pastatų buvimo vieta. Be to, Nemuno kilpų regioninio parko direkcija išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą dėl buvusios sodybos atkūrimo, išnagrinėjusi atskirų laikotarpių kartografinę medžiagą nustatė, kad pareiškėjui priklausančiame žemės sklype yra žymima sodyba, todėl žodiškai patvirtino, kad neprieštarauja, jog jos buvimo faktas būtų nustatinėjamas teisme. Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas randasi Žvyrynų kaime esančioje gyvenvietėje ir iš abiejų pusių šio sklypo yra sodybos. Prašomą nustatyti faktą pareiškėjas sieja su teisės atstatyti sodybą įgijimu, todėl prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisinius padarinius.

103.

11Pareiškėjas R. B. į teismo posėdį neatvyko, jį byloje atstovauja profesionali teisininkė advokatė, todėl byla išnagrinėta pareiškėjui nedalyvaujant.

124.

13Pareiškėjo R. B. atstovė advokatė Rasa Malinauskienė teismo posėdžio metu (2020 m. birželio 8 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 09:06:04 iki 09:08:57) nurodė, kad pareiškimą palaiko jame nurodytais motyvais, prašo jį tenkinti. Papildomai nurodė, kad sodyba yra įrašyta J. B., ( - ), kuris buvo pareiškėjo dėdė vardu, tai yra jo tėviškė. Namas buvo iš dviejų galų, kurio viename gale gyveno K. B., vėliau namas buvo nugriautas. Kad toje vietoje buvo sodyba patvirtina ir rašytiniai įrodymai – Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos ištraukti planai, bei liudytoja K. B., kuri ten gyveno.

14II.

15Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai

165.

17Suinteresuoto asmens Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas tuo, kad patikrinus Žvyrynų kaimo vietovės ( - ). topografinį žemėlapį (žemėlapio Nr. N-34-( - )-B-g(1947)) nustatyta, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) k. v.) ( - ). buvo sodyba. Pareiškėjas galimai pagrįstai teigia, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype ( - ) (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) k. v.) ( - ). buvo sodyba, kurios statinius nugriovė ( - )

186.

19Suinteresuoto asmens Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį pranešta tinkamai. Per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad bylą prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Pareiškimą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

20Teismas

konstatuoja:

21Pareiškimas tenkintinas.

22III.

23Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

247.

25Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK ) 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant išvardytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2011; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-93/2009).

268.

27Prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Saugomų teritorijų įstatyme, atsiradimu. Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau ta pati įstatymo nuostata minėtam statybų draustiniuose draudimui turi ir tam tikrų statybos esamose ir buvusiose sodybose išlygų. Įstatymų leidėjas nurodo tris savarankiškus būdus, kaip yra patvirtinamas buvusios sodybos faktas, suteikiantis teisę statyti saugomoje teritorijoje: 1) statinių ir (ar) sodų fizinių liekanų buvimas; 2) tos teritorijos planai, žemėlapiai ir panašūs dokumentai, kuriuose pažymėta buvusi sodyba; 3) sodybos buvimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas teismo sprendimu, kai nėra išlikę nei archyvinių, nei grafinių sodybos buvimo dokumentų. Sodybos buvimo faktas, kaip suteikiantis galimybę vykdyti statybas draustinio teritorijoje, gali būti patvirtintas vienu iš nurodytų trijų būdų. Turinčio juridinę reikšmę fakto nustatymas yra vienas iš būdų draustinio teritorijoje buvusios sodybos faktui patvirtinti tuo atveju, kai egzistuoja visos CPK 444 straipsnio 1 dalyje bei 445 straipsnyje nustatytos sąlygos. Remiantis teismų praktika juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008), t. y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra suformuota taisyklė, kad pagrindinis sodybos atitinkamame žemės sklype elementas yra gyvenamasis pastatas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-179/2009; 2008 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2008, 2007 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-373/2007 ir kt.).

289.

29Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog pareiškėjas asmeninės nuosavybės valdo nekilnojamąjį turtą – 3.0800 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu: ( - ), kurį pareiškėjui ( - ) dovanojimo sutartimi, notarinio registro Nr. ( - ), padovanojo jo motina A. B., atkūrus jai nuosavybės teises į anksčiau turėtą žemės sklypą. Pareiškėjui priklausantis žemės sklypas yra Nemuno kilpų regioninio parko ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonoje. Pareiškėjas nurodo, kad jam priklausančiame žemės sklype, anksčiau yra buvusi jo motinos giminaičių vardu, t.y. B. J., ( - ), gim. ( - ), sodyba, kuri ( - ) buvo nugriauta, todėl nėra išlikusių buvusio gyvenamojo namo liekanų ir pareiškėjas nori šią sodybą atkurti, todėl kreipiasi dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas aplinkybes konstatuotina, kad prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukels pareiškėjui teisines pasekmes sodybos atstatymo tikslu, pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių šį juridinę reikšmę turintį faktą ir negali kitokia, t. y. ne teismo tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių minėtą juridinę reikšmę turintį faktą (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 445 straipsnis, 448 straipsnis).

3010.

31Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose t. y. sodybos buvimo faktas visų pirma siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu.

3211.

33Byloje yra pateikti topografiniai žemėlapiai, žemės sklypo planai, kuriuose, nurodyta pareiškėjo dėdei J. B., ( - ) priklausiusios sodybos vieta. Suinteresuotas asmuo Nemuno Kilpų regioninio parko direkcija atsiliepime nurodė, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype Prienų r. sav.. Balbieriškio sen., Žvyrynų k. (unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) k. v.) ( - ). buvo sodyba. Liudytoja K. B. teismo posėdžio metu patvirtino, kad sodyba randasi Žvėrynų kaime, kuri yra jų tėviškė, ten užaugo visa šeima, ji pati ten gyveno 18 metų, sodyboje buvo tvartas, troba, bet dabar namo nėra, nes jis nugriuvo, tačiau ji žino namo buvimo vietą, kurią nurodė ir matininkui. Atsižvelgiant į tai, teismas daro išvadą, kad byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad gyvenamasis namas su kitais ūkiniais pastatais, kurį pasistatė pareiškėjo dėdė J. B., ( - ), buvo pastatytas dabar jau pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype, (unikalus Nr. ( - )), esantį adresu: ( - ), kurį pareiškėjui padovanojo jo motina. Todėl laikytina, kad nurodyti rašytiniai dokumentai, bei liudytojos parodymai papildo vienas kitą ir patvirtina, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame sklype buvo sodyba (gyvenamasis namas ir kiti pastatai). Teismas mano, kad pareiškėjo prašymas gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ), buvo sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo, neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Teismas laiko, kad ištirtų įrodymų visuma sudaro pagrindą pareiškėjo pareiškimą patenkinti.

3412.

35Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Civiliniame procese įrodymų pakankamumo klausimas sprendžiamas vadovaujantis tikimybių pusiausvyros principu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jeigu byloje esantys įrodymai leidžia labiau tikėti, kad tas faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Bylose dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo įrodinėjimo ypatumą lemia tai, kad šiose bylose yra naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjai turėtų tiesioginių prašomą faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (CPK 445 straipsnis).

3613.

37Valstybė šioje byloje nepatyrė išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 268 straipsniais, 270 straipsniu, 444 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

39Pareiškimą patenkinti.

40Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui R. B., asmens kodas ( - ) nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) k.v., esančiame ( - ), buvo sodyba, susidedanti iš gyvenamojo namo

41Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas gyvenamosios sodybos atstatymo tikslu.

42Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. I.... 5. Pareiškėjo reikalavimai bei argumentai... 6. 1.... 7. Pareiškėjas R. B. (toliau – pareiškėjas) gyvenamosios sodybos atstatymo... 8. 2.... 9. Pareiškimas grindžiamas tuo, jog pareiškėjas asmeninės nuosavybės valdo... 10. 3.... 11. Pareiškėjas R. B. į teismo posėdį neatvyko, jį byloje atstovauja... 12. 4.... 13. Pareiškėjo R. B. atstovė advokatė Rasa Malinauskienė teismo posėdžio... 14. II.... 15. Suinteresuotų asmenų prašymai ir argumentai... 16. 5.... 17. Suinteresuoto asmens Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos atstovas teismo... 18. 6.... 19. Suinteresuoto asmens Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovas... 20. Teismas... 21. Pareiškimas tenkintinas.... 22. III.... 23. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 24. 7.... 25. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 26. 8.... 27. Prašomas nustatyti faktas siejamas su turtinių teisių, nustatytų Saugomų... 28. 9.... 29. Nagrinėjamojoje civilinėje byloje nustatyta, jog pareiškėjas asmeninės... 30. 10.... 31. Pagal teismų praktiką juridinis faktas, jog sodyba – gyvenamasis namas su... 32. 11.... 33. Byloje yra pateikti topografiniai žemėlapiai, žemės sklypo planai,... 34. 12.... 35. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 36. 13.... 37. Valstybė šioje byloje nepatyrė išlaidų, susijusių su procesinių... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 39. Pareiškimą patenkinti.... 40. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjui R. B., asmens... 41. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas gyvenamosios sodybos atstatymo... 42. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu...