Byla eB2-2596-773/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Fixis“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Fixis“,

Nustatė

2Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – VSDFV) 2017 m. rugpjūčio 22 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Fixis“ iškėlimo. Pareiškėjas VSDFV nurodo, kad atsakovės UAB „Fixis“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo 7 995, 89 Eur. Pareiškėjo VSDFV teigimu, jis taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas VSD įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau skola padengta nebuvo. Pažymi, kad įmonė nekilnojamojo turto nei transporto priemonių neturi. Pareiškėjo teigimu, atsakovė UAB „Fixis“ yra nemoki, nes laiku nemoka įstatymo nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų (ĮBĮ 4 straipsnio 3 punktas).

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas

4Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis).

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi įpareigojo UAB „Fixis“ vadovą pateikti teismui duomenis apie įmonės finansinę padėtį (popierinės b. l. 15–16). Ši teismo nutartis buvo išsiųsta įmonės registruotu buveinės adresu: ( - ) ir įmonės vadovui E. K. adresu: ( - ), tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kauno apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 1 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai (p. b. l. 22). Atsakovės procesinės pozicijos dėl pareiškimo pagrįstumo nepateikimas nelaikytinas kliūtimi klausimui dėl bankroto bylos iškėlimo spręsti, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo UAB „Fixis“ klausimą sprendžia vadovaudamasis civilinėje byloje pareiškėjo pateiktais ir teismo iniciatyva surinktais rašytiniais įrodymais.

6Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi vėliausiai prieinamais duomenimis apie atsakovo turtinę padėtį (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-588-798/2016). Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016, 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1732-798/2016 ir kt.).

7Teismas nustatė, kad UAB „Fixis“ įregistruota 2010 m. lapkričio 17 d., įmonė balansą VĮ Registrų centrui yra pateikusi tik už 2010 m. Iš 2010 m. balanso nustatyta, kad įmonės turto apskaityta už 9 290 Lt (2 691 Eur), mokėtinos sumos ir įpareigojimai – 2 319 Lt (672 Eur). Kaip nutartyje jau minėta, būtina įvertinti atsakovės turimo turto realią vertę. Iš 2010 m. balanso nustatyta, kad visą įmonės turtą sudarė trumpalaikis turtas: 4 938 Lt per vienerius metus gautinos sumos ir 4 352 Lt pinigai ir jų ekvivalentai. Teismas, vertindamas atsakovės trumpalaikio turto sudėtį, pažymi, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė iniciavo skolų priteisimo iš skolininkų procesus. Be to, nėra pagrindo spręsti, kad įmonė vis dar turi 2010 metų balanse nurodytas 4 352 Lt pinigines lėšas. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad 2010 metų balanse apskaityta įmonės turto vertė neatitinka realios jo vertės.

8Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo turto neturi. Pagal VĮ Regitra duomenis atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Pareiškėjas VSDFV nurodo, kad atsakovės UAB „Fixis“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondui 2017 m. rugpjūčio 8 d. buvo 7 995,89 Eur, apdraustų asmenų įmonėje nėra.

9Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad atsakovės pradelstos skolos sudaro nemažiau kaip 7 995,89 Eur, įmonė likvidaus turto neturi, todėl nustatytas įmonės pradelstų skolų ir turimo turto vertės santykis laikytinas atitinkančiu ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką. Įvertinęs minėtas aplinkybes teismas konstatuoja, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, jog įmonė sėkmingai vykdo ūkinę komercinę veiklą, iš kurios gautos pajamos (pelnas) leis atsiskaityti su kreditoriais. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Fixis“ nevykdo veiklos ir prisiimtų įsipareigojimų, turi nuolatinio pobūdžio finansinių sunkumų ir nėra pajėgi atsiskaityti su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Teismas sprendžia, kad UAB „Fixis“ bankroto byla keltina ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto ir 2 punkto pagrindais, t. y. nustačius, kad įmonė yra nemoki ir negali vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

10Administruoti atsakovės UAB „Fixis“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius N. S., kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis, 4 dalis).

11Iškėlus UAB „Fixis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

13Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Fixis“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), bankroto bylą.

14Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Fixis“ administratoriumi N. S. (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA470).

15Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Fixis“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas: ( - ), nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

16Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

17Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Fixis“ valdymo organai (vadovas) ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

18Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, pareiškėjui, atsakovui, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

19Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

20Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas... 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui Kauno apygardos teismas... 6. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi... 7. Teismas nustatė, kad UAB „Fixis“ įregistruota 2010 m. lapkričio 17 d.,... 8. Remiantis VĮ Registrų centro duomenimis, atsakovė registruoto nekilnojamojo... 9. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad atsakovės... 10. Administruoti atsakovės UAB „Fixis“ bankroto procedūrą skirtinas... 11. Iškėlus UAB „Fixis“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9... 13. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Fixis“, juridinio asmens kodas ( -... 14. Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „Fixis“ administratoriumi N. S.... 15. Areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „Fixis“, juridinio asmens kodas... 16. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 17. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Fixis“ valdymo organai... 18. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 19. Pavesti bankroto administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3... 20. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...